wiki:lliurex-ntpdate

LliureX NTP CLIENT

Per realitzar les proves d'aquest paquet nomes hi ha que instal·lar lliurex-ntpdate:

# apt-get install lliurex-ntpdate

Una vegada instal·lat hi ha que comprovar que el script de upstart s'ha afegit correctament:

# ls -la /etc/init.d/ |grep lliurex-ntpdate

Com també s'ha decidit realitzar un enllaç en cron.hourly per a que s'actualitze cada hora, revisar que l'enllaç s'ha realitzat correctament:

# ls -la /etc/cron.hourly/ |grep lliurex-ntpdate

Si totes les proves anteriors son correctes, canviem l'hora del sistema:

  • Amb la gui de paràmetres de data i hora.
    • Es pot llençar des de el rellotge de la barra tasques o des de el menú Aplicacions-> Eines del sistema -> Paràmetres del sistema -> Data i hora
  • Amb els comandament date i hwclock:

# date --set "2014-11-05 10:29"

# hwclock --set --date="2014-11-05 10:29"

i nomes faltara reiniciar per comprovar que el script de upstart a actualitzat l'hora del sistema.

PRUEBAS

  • ANGEL
    • Si lo instalas en los clientes funciona. Reinicias y la hora se ha arreglado.
    • Si lo instalas y esperas una hora funciona (cron).
Last modified 3 years ago Last modified on Nov 21, 2014, 8:14:12 AM