source: bell-scheduler/trunk/fuentes/translations/ca_ES.UTF-8@valencia.po @ 7287

Last change on this file since 7287 was 7287, checked in by joamuran, 19 months ago

Translated new chains

File size: 12.7 KB
RevLine 
[6871]1# Spanish translations for PACKAGE package
2# Traducciones al español para el paquete PACKAGE.
3# Copyright (C) 2018 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# lliurex <lliurex@gva.es>, 2018.
[6943]6# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2018.
[6871]7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: \n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[7136]11"POT-Creation-Date: 2018-04-12 13:57+0200\n"
[7287]12"PO-Revision-Date: 2018-05-21 08:58+0200\n"
[6943]13"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
14"Language-Team: LliureX\n"
[6871]15"Language: es\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
[7287]20"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
[6871]21
[7124]22#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:64
[6871]23msgid ""
24"Welcome to the Bell Scheduler.\n"
25"From here you can program multiple alarms for entry, exit, recess or any "
26"other event"
27msgstr ""
[6943]28"Us donem la benvinguda al Bell Scheduler\n"
29"Des d'ací podeu programar múltiples alarmes per a l'entrada, l'eixida, el "
30"descans o qualsevol altre esdeveniment"
[6871]31
[7124]32#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:65
[6871]33msgid "Bell Scheduler"
[6943]34msgstr "Bell Scheduler"
[6871]35
[7136]36#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:247
[6871]37msgid "Please choose a file to save bells list"
[6943]38msgstr "Seleccioneu el fitxer per a guardar la llista d'alarmes"
[6871]39
[7136]40#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:294
[6871]41msgid ""
[6952]42"New bells configuration will be loaded and replace the existing "
[6871]43"configutarion. Do you want to continue?"
44msgstr ""
[6943]45"Ara es carregarà una nova configuració d'alarmes que reemplaçarà la que hi "
46"ha. Voleu continuar?"
[6871]47
[7136]48#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:298
[6871]49msgid "Please choose a file to load bells list"
[6943]50msgstr "Seleccioneu el fitxer per a carregar la llista d'alarmes"
[6871]51
[7136]52#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:418
[6871]53#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:116
54msgid "Monday"
[6943]55msgstr "Dilluns"
[6871]56
[7136]57#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:419
[7124]58#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:105
[6871]59msgid "M"
[6943]60msgstr "Dl."
[6871]61
[7136]62#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:420
[6871]63msgid "Mon"
[6943]64msgstr "Dl."
[6871]65
[7136]66#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:422
[6871]67#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:129
68msgid "Tuesday"
[6943]69msgstr "Dimarts"
[6871]70
[7136]71#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:423
[7124]72#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:115
[6871]73msgid "T"
[6943]74msgstr "Dt."
[6871]75
[7136]76#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:424
[6871]77msgid "Tue"
[6943]78msgstr "Dt."
[6871]79
[7136]80#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:426
[6871]81#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:142
82msgid "Wednesday"
[6943]83msgstr "Dimecres"
[6871]84
[7136]85#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:427
[7124]86#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:125
[6871]87msgid "W"
[6943]88msgstr "Dc."
[6871]89
[7136]90#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:428
[6871]91msgid "Wed"
[6943]92msgstr "Dc."
[6871]93
[7136]94#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:430
[6871]95#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:155
96msgid "Thursday"
[6943]97msgstr "Dijous"
[6871]98
[7136]99#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:431
[7124]100#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:135
[6871]101msgid "R"
[6943]102msgstr "Dj."
[6871]103
[7136]104#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:432
[6871]105msgid "Thu"
[6943]106msgstr "Dj."
[6871]107
[7136]108#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:434
[6871]109#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:168
110msgid "Friday"
[6943]111msgstr "Divendres"
[6871]112
[7136]113#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:435
[7124]114#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:145
[6871]115msgid "F"
[6943]116msgstr "Dv."
[6871]117
[7136]118#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:436
[6871]119msgid "Fri"
[6943]120msgstr "Dv."
[6871]121
[7136]122#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:518
[6871]123msgid "You must indicate a name for the alarm"
[6943]124msgstr "Cal que indiqueu un nom per a l'alarma"
[6871]125
[7136]126#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:520
[6871]127msgid "Sound file is not correct"
[6943]128msgstr "El fitxer de so no és correcte."
[6871]129
[7136]130#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:522
[6871]131msgid "You must indicate sound file"
[6943]132msgstr "Cal que indiqueu un fitxer de so"
[6871]133
[7136]134#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:524
[6871]135msgid "Image file is not correct"
[6943]136msgstr "El fitxer d'imatge no és correcte."
[6871]137
[7136]138#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:526
[6871]139msgid "You must indicate a image file"
[6943]140msgstr "Cal que indiqueu un fitxer d'imatge"
[6871]141
[7136]142#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:528
[6871]143msgid "You must indicate a url"
[6943]144msgstr "Cal que indiqueu un URL"
[6871]145
[7136]146#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:530
[6871]147msgid "You must indicate a directory"
[6943]148msgstr "Cal que indiqueu un directori"
[6871]149
[7136]150#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:532
[6952]151msgid "The sound file or url indicated is not reproducible"
152msgstr "El fitxer de so o l'URL indicats no es poden reproduir"
[6871]153
[7136]154#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:534
[6871]155msgid "File has errors. Unabled to load it"
[6943]156msgstr "El fitxer conté errors. No és possible carregar-lo."
[6871]157
[7136]158#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:536
[6871]159msgid "File loaded succesfully"
[6943]160msgstr "El fitxer s'ha carregat correctament."
[6871]161
[7136]162#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:538
[6871]163msgid "File saved succcesfully"
[6943]164msgstr "El fitxer s'ha guardat correctament."
[6871]165
[7136]166#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:540
[6871]167msgid "Unable to save file"
[6943]168msgstr "No es pot guardar el fitxer."
[6871]169
[7136]170#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:542
[6871]171msgid "File loaded with errors"
[7071]172msgstr "El fitxer s'ha carregat amb errors."
[6871]173
[7136]174#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:544
[6871]175msgid "Bell deleted successfully"
[6943]176msgstr "L'alarma s'ha eliminat correctament."
[6871]177
[7136]178#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:546
[6871]179msgid "Bell edited successfully"
[6943]180msgstr "L'alarma s'ha editat correctament."
[6871]181
[7136]182#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:548
[6871]183msgid "Bell activated successfully"
[6943]184msgstr "L'alarma s'ha activat correctament."
[6871]185
[7136]186#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:550
[6871]187msgid "Bell deactivated successfully"
[6943]188msgstr "L'alarma s'ha desactivat correctament."
[6871]189
[7136]190#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:552
[6871]191msgid "Bell created successfully"
[6943]192msgstr "L'alarma s'ha creat correctament."
[6871]193
[7136]194#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:554
[6871]195msgid "Unabled to edit the Bell due to problems with cron sync"
196msgstr ""
[6943]197"No es pot editar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
198"cron."
[6871]199
[7136]200#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:556
[6871]201msgid "Unabled to create the Bell due to problems with cron sync"
202msgstr ""
[6943]203"No es pot crear l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
204"cron."
[6871]205
[7136]206#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:558
[6871]207msgid "Unabled to delete the Bell due to problems with cron sync"
208msgstr ""
[6943]209"No es pot eliminar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb "
210"el cron."
[6871]211
[7136]212#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:560
[6871]213msgid "Unabled to activate the Bell due to problems with cron sync"
214msgstr ""
[6943]215"No es pot activar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
216"cron."
[6871]217
[7136]218#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:562
[6871]219msgid "Unabled to deactivate the Bell due to problems with cron sync"
220msgstr ""
[6943]221"No es pot desactivar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb "
222"el cron."
[6871]223
[7136]224#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:564
[6871]225msgid "Unabled to copy image and/or sound file to work directory"
[6943]226msgstr "No es pot copiar el fitxer d'imatge i/o so al directori de treball."
[6871]227
[7136]228#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:566
[6871]229msgid "Unabled to read bells configuration file"
[6943]230msgstr "No es pot llegir el fitxer de configuració de les alarmes."
[6871]231
[7136]232#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:568
[6871]233msgid "Exporting bells configuration. Wait a moment..."
[6943]234msgstr "S'està exportant la configuració de les alarmes. Espereu un moment..."
[6871]235
[7136]236#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:570
[6871]237msgid "Importing bells configuration. Wait a moment..."
[6943]238msgstr "S'està important la configuració de les alarmes. Espereu un moment..."
[6871]239
[7136]240#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:572
[6871]241msgid "Revovering previous bells configuration. Wait a moment..."
242msgstr ""
[6943]243"S'està recuperant la configuració de les alarmes anterior. Espereu un "
244"moment..."
[6871]245
[7136]246#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:574
[6952]247msgid "ERROR: File or directory not available"
248msgstr "ERROR: el fitxer o la carpeta no estan disponibles"
249
[7136]250#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:576
[6952]251msgid "Validating the data entered..."
252msgstr "S'estan validant les dades introduïdes..."
253
[7136]254#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:578
[7071]255msgid "Detected alarms with errors"
256msgstr "Detectades alarmes amb errors"
257
[7136]258#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:580
[7124]259msgid "Activating holiday control.Wait a moment..."
[7287]260msgstr "S'està activant el control de vacances. Espereu un moment..."
[7124]261
[7136]262#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:582
[7124]263msgid "Deactivating holiday control.Wait a moment..."
[7287]264msgstr "S'està desactivant el control de vacances. Espereu un moment..."
[7124]265
[7136]266#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:584
[7124]267msgid "Holiday control deactivated successfully"
[7287]268msgstr "S'ha desactivat el control de vacances correctament"
[7124]269
[7136]270#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:586
[7124]271msgid "Holiday control activated successfully"
[7287]272msgstr "S'ha activat el control de vacances correctament"
[7124]273
[7136]274#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:588
[7124]275msgid "Unabled to apply changes due to problems with cron sync"
276msgstr ""
[7287]277"No s'han pogut aplicar els canvis a causa de problemes amb la sincronització "
278"amb el cron"
[7124]279
[7136]280#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:590
281msgid "Unabled to load bell list due to problems with cron sync"
282msgstr ""
[7287]283"No s'ha pocut carregar la llista d'alarmes a causa de problemes amb la "
284"sincronització amb el cron"
[7136]285
[7124]286#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:205
[6871]287msgid "Delete bell"
[6943]288msgstr "Elimina l'alarma"
[6871]289
[7124]290#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:213
[6871]291msgid "Edit bell"
[6943]292msgstr "Edita l'alarma"
[6871]293
[7124]294#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:218
[6871]295msgid "Activate or deactivate bell"
[6943]296msgstr "Activa o desactiva l'alarma"
[6871]297
[7124]298#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:323
[6871]299msgid "Do you want delete the bell?"
[6943]300msgstr "Voleu eliminar l'alarma?"
[6871]301
302#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:239
303msgid "Name"
[6943]304msgstr "Nom"
[6871]305
306#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:253
307msgid "Image"
[6943]308msgstr "Imatge"
[6871]309
310#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:272
311msgid "From stock"
[6943]312msgstr "Predefinida"
[6871]313
314#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:323
315msgid "Custom image"
[6943]316msgstr "Imatge personalitzada"
[6871]317
318#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:360
319msgid "Sound"
[6943]320msgstr "So"
[6871]321
322#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:369
323msgid "YouTube url"
[6943]324msgstr "URL de YouTube"
[6871]325
326#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:401
327msgid "Max. duration (in seconds)"
[6943]328msgstr "Durada màx. (en segons)"
[6871]329
330#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:426
331msgid "Sound file"
[6943]332msgstr "Fitxer de so"
[6871]333
334#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:456
335msgid "Random from directory"
[6943]336msgstr "Fitxer aleatori des d'un directori "
[6871]337
[6952]338#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:516
339msgid ""
340"(!) If the indicated duration is 0, the sound will be reproduced in its "
341"entirety"
342msgstr "(!) Si la durada indicada és 0, el so es reproduirà completament"
343
344#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:630
[6871]345msgid "Add new bell"
[6943]346msgstr "Afig una alarma"
[6871]347
[6952]348#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:644
[6871]349msgid "Export bell to file"
[6943]350msgstr "Exporta l'alarma a un fitxer"
[6871]351
[6952]352#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:658
[6871]353msgid "Load file with bells"
[6943]354msgstr "Carrega el fitxer amb alarmes"
[6871]355
[7124]356#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:671
357msgid "Manage holiday"
[7287]358msgstr "Gestiona les vacances"
[7124]359
360#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:694
[6871]361msgid "Search by hour, day and description"
[6943]362msgstr "Cerca per hores, dies i descripció"
[6871]363
[7124]364#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:696
[6871]365msgid "Search..."
[6943]366msgstr "Cerca..."
[6952]367
[7124]368#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:745
369msgid "Do not run the alarms on holidays set"
[7287]370msgstr "No executes les alarmes en període de vacances"
[7124]371
[6952]372#~ msgid ""
373#~ "New bells configurarion will be loaded and replace the existing "
374#~ "configutarion. Do you want to continue?"
375#~ msgstr ""
376#~ "Ara es carregarà una nova configuració d'alarmes que reemplaçarà la que "
377#~ "hi ha. Voleu continuar?"
378
379#~ msgid "Max durartion must be major than 0"
380#~ msgstr "La durada màxima ha de ser major que 0."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.