source: bell-scheduler/trunk/fuentes/translations/ca_ES.UTF-8@valencia.po @ 7287

Last change on this file since 7287 was 7287, checked in by joamuran, 19 months ago

Translated new chains

File size: 12.7 KB
Line 
1# Spanish translations for PACKAGE package
2# Traducciones al español para el paquete PACKAGE.
3# Copyright (C) 2018 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# lliurex <lliurex@gva.es>, 2018.
6# Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>, 2018.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: \n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-04-12 13:57+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-05-21 08:58+0200\n"
13"Last-Translator: Pilar Embid Giner <embid_mar@gva.es>\n"
14"Language-Team: LliureX\n"
15"Language: es\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
21
22#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:64
23msgid ""
24"Welcome to the Bell Scheduler.\n"
25"From here you can program multiple alarms for entry, exit, recess or any "
26"other event"
27msgstr ""
28"Us donem la benvinguda al Bell Scheduler\n"
29"Des d'ací podeu programar múltiples alarmes per a l'entrada, l'eixida, el "
30"descans o qualsevol altre esdeveniment"
31
32#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:65
33msgid "Bell Scheduler"
34msgstr "Bell Scheduler"
35
36#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:247
37msgid "Please choose a file to save bells list"
38msgstr "Seleccioneu el fitxer per a guardar la llista d'alarmes"
39
40#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:294
41msgid ""
42"New bells configuration will be loaded and replace the existing "
43"configutarion. Do you want to continue?"
44msgstr ""
45"Ara es carregarà una nova configuració d'alarmes que reemplaçarà la que hi "
46"ha. Voleu continuar?"
47
48#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:298
49msgid "Please choose a file to load bells list"
50msgstr "Seleccioneu el fitxer per a carregar la llista d'alarmes"
51
52#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:418
53#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:116
54msgid "Monday"
55msgstr "Dilluns"
56
57#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:419
58#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:105
59msgid "M"
60msgstr "Dl."
61
62#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:420
63msgid "Mon"
64msgstr "Dl."
65
66#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:422
67#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:129
68msgid "Tuesday"
69msgstr "Dimarts"
70
71#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:423
72#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:115
73msgid "T"
74msgstr "Dt."
75
76#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:424
77msgid "Tue"
78msgstr "Dt."
79
80#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:426
81#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:142
82msgid "Wednesday"
83msgstr "Dimecres"
84
85#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:427
86#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:125
87msgid "W"
88msgstr "Dc."
89
90#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:428
91msgid "Wed"
92msgstr "Dc."
93
94#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:430
95#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:155
96msgid "Thursday"
97msgstr "Dijous"
98
99#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:431
100#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:135
101msgid "R"
102msgstr "Dj."
103
104#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:432
105msgid "Thu"
106msgstr "Dj."
107
108#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:434
109#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:168
110msgid "Friday"
111msgstr "Divendres"
112
113#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:435
114#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:145
115msgid "F"
116msgstr "Dv."
117
118#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:436
119msgid "Fri"
120msgstr "Dv."
121
122#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:518
123msgid "You must indicate a name for the alarm"
124msgstr "Cal que indiqueu un nom per a l'alarma"
125
126#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:520
127msgid "Sound file is not correct"
128msgstr "El fitxer de so no és correcte."
129
130#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:522
131msgid "You must indicate sound file"
132msgstr "Cal que indiqueu un fitxer de so"
133
134#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:524
135msgid "Image file is not correct"
136msgstr "El fitxer d'imatge no és correcte."
137
138#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:526
139msgid "You must indicate a image file"
140msgstr "Cal que indiqueu un fitxer d'imatge"
141
142#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:528
143msgid "You must indicate a url"
144msgstr "Cal que indiqueu un URL"
145
146#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:530
147msgid "You must indicate a directory"
148msgstr "Cal que indiqueu un directori"
149
150#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:532
151msgid "The sound file or url indicated is not reproducible"
152msgstr "El fitxer de so o l'URL indicats no es poden reproduir"
153
154#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:534
155msgid "File has errors. Unabled to load it"
156msgstr "El fitxer conté errors. No és possible carregar-lo."
157
158#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:536
159msgid "File loaded succesfully"
160msgstr "El fitxer s'ha carregat correctament."
161
162#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:538
163msgid "File saved succcesfully"
164msgstr "El fitxer s'ha guardat correctament."
165
166#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:540
167msgid "Unable to save file"
168msgstr "No es pot guardar el fitxer."
169
170#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:542
171msgid "File loaded with errors"
172msgstr "El fitxer s'ha carregat amb errors."
173
174#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:544
175msgid "Bell deleted successfully"
176msgstr "L'alarma s'ha eliminat correctament."
177
178#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:546
179msgid "Bell edited successfully"
180msgstr "L'alarma s'ha editat correctament."
181
182#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:548
183msgid "Bell activated successfully"
184msgstr "L'alarma s'ha activat correctament."
185
186#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:550
187msgid "Bell deactivated successfully"
188msgstr "L'alarma s'ha desactivat correctament."
189
190#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:552
191msgid "Bell created successfully"
192msgstr "L'alarma s'ha creat correctament."
193
194#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:554
195msgid "Unabled to edit the Bell due to problems with cron sync"
196msgstr ""
197"No es pot editar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
198"cron."
199
200#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:556
201msgid "Unabled to create the Bell due to problems with cron sync"
202msgstr ""
203"No es pot crear l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
204"cron."
205
206#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:558
207msgid "Unabled to delete the Bell due to problems with cron sync"
208msgstr ""
209"No es pot eliminar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb "
210"el cron."
211
212#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:560
213msgid "Unabled to activate the Bell due to problems with cron sync"
214msgstr ""
215"No es pot activar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb el "
216"cron."
217
218#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:562
219msgid "Unabled to deactivate the Bell due to problems with cron sync"
220msgstr ""
221"No es pot desactivar l'alarma a causa de problemes amb la sincronització amb "
222"el cron."
223
224#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:564
225msgid "Unabled to copy image and/or sound file to work directory"
226msgstr "No es pot copiar el fitxer d'imatge i/o so al directori de treball."
227
228#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:566
229msgid "Unabled to read bells configuration file"
230msgstr "No es pot llegir el fitxer de configuració de les alarmes."
231
232#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:568
233msgid "Exporting bells configuration. Wait a moment..."
234msgstr "S'està exportant la configuració de les alarmes. Espereu un moment..."
235
236#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:570
237msgid "Importing bells configuration. Wait a moment..."
238msgstr "S'està important la configuració de les alarmes. Espereu un moment..."
239
240#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:572
241msgid "Revovering previous bells configuration. Wait a moment..."
242msgstr ""
243"S'està recuperant la configuració de les alarmes anterior. Espereu un "
244"moment..."
245
246#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:574
247msgid "ERROR: File or directory not available"
248msgstr "ERROR: el fitxer o la carpeta no estan disponibles"
249
250#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:576
251msgid "Validating the data entered..."
252msgstr "S'estan validant les dades introduïdes..."
253
254#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:578
255msgid "Detected alarms with errors"
256msgstr "Detectades alarmes amb errors"
257
258#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:580
259msgid "Activating holiday control.Wait a moment..."
260msgstr "S'està activant el control de vacances. Espereu un moment..."
261
262#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:582
263msgid "Deactivating holiday control.Wait a moment..."
264msgstr "S'està desactivant el control de vacances. Espereu un moment..."
265
266#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:584
267msgid "Holiday control deactivated successfully"
268msgstr "S'ha desactivat el control de vacances correctament"
269
270#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:586
271msgid "Holiday control activated successfully"
272msgstr "S'ha activat el control de vacances correctament"
273
274#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:588
275msgid "Unabled to apply changes due to problems with cron sync"
276msgstr ""
277"No s'han pogut aplicar els canvis a causa de problemes amb la sincronització "
278"amb el cron"
279
280#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/MainWindow.py:590
281msgid "Unabled to load bell list due to problems with cron sync"
282msgstr ""
283"No s'ha pocut carregar la llista d'alarmes a causa de problemes amb la "
284"sincronització amb el cron"
285
286#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:205
287msgid "Delete bell"
288msgstr "Elimina l'alarma"
289
290#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:213
291msgid "Edit bell"
292msgstr "Edita l'alarma"
293
294#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:218
295msgid "Activate or deactivate bell"
296msgstr "Activa o desactiva l'alarma"
297
298#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/BellBox.py:323
299msgid "Do you want delete the bell?"
300msgstr "Voleu eliminar l'alarma?"
301
302#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:239
303msgid "Name"
304msgstr "Nom"
305
306#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:253
307msgid "Image"
308msgstr "Imatge"
309
310#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:272
311msgid "From stock"
312msgstr "Predefinida"
313
314#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:323
315msgid "Custom image"
316msgstr "Imatge personalitzada"
317
318#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:360
319msgid "Sound"
320msgstr "So"
321
322#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:369
323msgid "YouTube url"
324msgstr "URL de YouTube"
325
326#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:401
327msgid "Max. duration (in seconds)"
328msgstr "Durada màx. (en segons)"
329
330#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:426
331msgid "Sound file"
332msgstr "Fitxer de so"
333
334#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:456
335msgid "Random from directory"
336msgstr "Fitxer aleatori des d'un directori "
337
338#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:516
339msgid ""
340"(!) If the indicated duration is 0, the sound will be reproduced in its "
341"entirety"
342msgstr "(!) Si la durada indicada és 0, el so es reproduirà completament"
343
344#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:630
345msgid "Add new bell"
346msgstr "Afig una alarma"
347
348#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:644
349msgid "Export bell to file"
350msgstr "Exporta l'alarma a un fitxer"
351
352#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:658
353msgid "Load file with bells"
354msgstr "Carrega el fitxer amb alarmes"
355
356#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:671
357msgid "Manage holiday"
358msgstr "Gestiona les vacances"
359
360#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:694
361msgid "Search by hour, day and description"
362msgstr "Cerca per hores, dies i descripció"
363
364#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:696
365msgid "Search..."
366msgstr "Cerca..."
367
368#: bell-scheduler/python3-bellscheduler/rsrc/bell-scheduler.ui:745
369msgid "Do not run the alarms on holidays set"
370msgstr "No executes les alarmes en període de vacances"
371
372#~ msgid ""
373#~ "New bells configurarion will be loaded and replace the existing "
374#~ "configutarion. Do you want to continue?"
375#~ msgstr ""
376#~ "Ara es carregarà una nova configuració d'alarmes que reemplaçarà la que "
377#~ "hi ha. Voleu continuar?"
378
379#~ msgid "Max durartion must be major than 0"
380#~ msgstr "La durada màxima ha de ser major que 0."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.