source: calamares/trunk/fuentes/lang/calamares_ar.ts @ 7538

Last change on this file since 7538 was 7538, checked in by kbut, 13 months ago

sync with github

File size: 132.7 KB
Line 
1<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="ar" version="2.1">
2<context>
3    <name>BootInfoWidget</name>
4    <message>
5        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="69"/>
6        <source>The &lt;strong&gt;boot environment&lt;/strong&gt; of this system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Older x86 systems only support &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Modern systems usually use &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;, but may also show up as BIOS if started in compatibility mode.</source>
7        <translation>&lt;strong&gt;بيئة الإقلاع&lt;/strong&gt; لهذا النّظام.&lt;br&gt;&lt;br&gt;أنظمة x86 القديمة تدعم &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; فقط.&lt;br&gt;غالبًا ما تستخدم الأنظمة الجديدة &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;، ولكن ما زال بإمكانك إظهاره ك‍ BIOS إن بدأته بوضع التّوافقيّة.</translation>
8    </message>
9    <message>
10        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="79"/>
11        <source>This system was started with an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from an EFI environment, this installer must deploy a boot loader application, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; or &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; on an &lt;strong&gt;EFI System Partition&lt;/strong&gt;. This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must choose it or create it on your own.</source>
12        <translation>بدأ هذا النّظام ببيئة إقلاع &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;لضبط البدء من بيئة EFI، يجب على المثبّت وضع تطبيق محمّل إقلاع، مثل &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; أو &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; على &lt;strong&gt;قسم نظام EFI&lt;/strong&gt;. هذا الأمر آليّ، إلّا إن اخترت التّقسيم يدويًّا، حيث عليك اخيتاره أو إنشاؤه بنفسك.</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="91"/>
16        <source>This system was started with a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from a BIOS environment, this installer must install a boot loader, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;, either at the beginning of a partition or on the &lt;strong&gt;Master Boot Record&lt;/strong&gt; near the beginning of the partition table (preferred). This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must set it up on your own.</source>
17        <translation>بدأ هذا النّظام ببيئة إقلاع &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;لضبط البدء من بيئة BIOS، يجب على المثبّت وضع تطبيق محمّل إقلاع، مثل &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;، إمّا في بداية قسم أو في &lt;strong&gt;قطاع الإقلاع الرّئيس&lt;/strong&gt; قرب بداية جدول التّقسيم (محبّذ). هذا الأمر آليّ، إلّا إن اخترت التّقسيم يدويًّا، حيث عليك اخيتاره أو إنشاؤه بنفسك.</translation>
18    </message>
19</context>
20<context>
21    <name>BootLoaderModel</name>
22    <message>
23        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="59"/>
24        <source>Master Boot Record of %1</source>
25        <translation>قطاع الإقلاع الرئيسي ل %1</translation>
26    </message>
27    <message>
28        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="76"/>
29        <source>Boot Partition</source>
30        <translation>قسم الإقلاع</translation>
31    </message>
32    <message>
33        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="81"/>
34        <source>System Partition</source>
35        <translation>قسم النظام</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="111"/>
39        <source>Do not install a boot loader</source>
40        <translation>لا تثبّت محمّل إقلاع</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="125"/>
44        <source>%1 (%2)</source>
45        <translation>%1 (%2)</translation>
46    </message>
47</context>
48<context>
49    <name>Calamares::DebugWindow</name>
50    <message>
51        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="14"/>
52        <source>Form</source>
53        <translation>نموذج</translation>
54    </message>
55    <message>
56        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="24"/>
57        <source>GlobalStorage</source>
58        <translation>التّخزين العموميّ</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="34"/>
62        <source>JobQueue</source>
63        <translation>صفّ المهامّ</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="44"/>
67        <source>Modules</source>
68        <translation>الوحدا</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="57"/>
72        <source>Type:</source>
73        <translation>النوع:</translation>
74    </message>
75    <message>
76        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="64"/>
77        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="78"/>
78        <source>none</source>
79        <translation>لاشيء</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="71"/>
83        <source>Interface:</source>
84        <translation>الواجهة:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="93"/>
88        <source>Tools</source>
89        <translation>الأدوات</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.cpp" line="182"/>
93        <source>Debug information</source>
94        <translation>معلومات التّنقيح</translation>
95    </message>
96</context>
97<context>
98    <name>Calamares::ExecutionViewStep</name>
99    <message>
100        <location filename="../src/libcalamaresui/ExecutionViewStep.cpp" line="78"/>
101        <source>Install</source>
102        <translation>ثبت </translation>
103    </message>
104</context>
105<context>
106    <name>Calamares::JobThread</name>
107    <message>
108        <location filename="../src/libcalamares/JobQueue.cpp" line="86"/>
109        <source>Done</source>
110        <translation>انتهى</translation>
111    </message>
112</context>
113<context>
114    <name>Calamares::ProcessJob</name>
115    <message>
116        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="51"/>
117        <source>Run command %1 %2</source>
118        <translation>شغّل الأمر 1% 2%</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="60"/>
122        <source>Running command %1 %2</source>
123        <translation>يشغّل الأمر 1% 2%</translation>
124    </message>
125</context>
126<context>
127    <name>Calamares::PythonJob</name>
128    <message>
129        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="272"/>
130        <source>Running %1 operation.</source>
131        <translation>يشغّل عمليّة %1.</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="287"/>
135        <source>Bad working directory path</source>
136        <translation>مسار سيء لمجلد العمل</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="288"/>
140        <source>Working directory %1 for python job %2 is not readable.</source>
141        <translation>لا يمكن القراءة من مجلد العمل %1 الخاص بعملية بايثون %2.</translation>
142    </message>
143    <message>
144        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="298"/>
145        <source>Bad main script file</source>
146        <translation>ملفّ السّكربت الرّئيس سيّء.</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="299"/>
150        <source>Main script file %1 for python job %2 is not readable.</source>
151        <translation>ملفّ السّكربت الرّئيس %1 لمهمّة بايثون %2 لا يمكن قراءته.</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="375"/>
155        <source>Boost.Python error in job &quot;%1&quot;.</source>
156        <translation>خطأ Boost.Python في العمل &quot;%1&quot;.</translation>
157    </message>
158</context>
159<context>
160    <name>Calamares::ViewManager</name>
161    <message>
162        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="73"/>
163        <source>&amp;Back</source>
164        <translation>&amp;رجوع</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="74"/>
168        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="257"/>
169        <source>&amp;Next</source>
170        <translation>&amp;التالي</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="75"/>
174        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="266"/>
175        <source>&amp;Cancel</source>
176        <translation>&amp;إلغاء</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="76"/>
180        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="267"/>
181        <source>Cancel installation without changing the system.</source>
182        <translation>الغاء الـ تثبيت من دون احداث تغيير في النظام</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="255"/>
186        <source>&amp;Install</source>
187        <translation>&amp;ثبت</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="303"/>
191        <source>Cancel installation?</source>
192        <translation>إلغاء التثبيت؟</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="304"/>
196        <source>Do you really want to cancel the current install process?
197The installer will quit and all changes will be lost.</source>
198        <translation>أتريد إلغاء عمليّة التّثبيت الحاليّة؟
199سيخرج المثبّت وتضيع كلّ التّغييرات.</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="309"/>
203        <source>&amp;Yes</source>
204        <translation>&amp;نعم</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="310"/>
208        <source>&amp;No</source>
209        <translation>&amp;لا</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="162"/>
213        <source>&amp;Close</source>
214        <translation>&amp;اغلاق</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="215"/>
218        <source>Continue with setup?</source>
219        <translation>الإستمرار في التثبيت؟</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="216"/>
223        <source>The %1 installer is about to make changes to your disk in order to install %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;You will not be able to undo these changes.&lt;/strong&gt;</source>
224        <translation>مثبّت %1 على وشك بإجراء تعديلات على قرصك لتثبيت %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;لن تستطيع التّراجع عن هذا.&lt;/strong&gt;</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="221"/>
228        <source>&amp;Install now</source>
229        <translation>&amp;ثبت الأن</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="222"/>
233        <source>Go &amp;back</source>
234        <translation>&amp;إرجع</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="261"/>
238        <source>&amp;Done</source>
239        <translation type="unfinished"/>
240    </message>
241    <message>
242        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="262"/>
243        <source>The installation is complete. Close the installer.</source>
244        <translation>اكتمل التثبيت , اغلق المثبِت</translation>
245    </message>
246    <message>
247        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="159"/>
248        <source>Error</source>
249        <translation>خطأ</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="160"/>
253        <source>Installation Failed</source>
254        <translation>فشل التثبيت</translation>
255    </message>
256</context>
257<context>
258    <name>CalamaresPython::Helper</name>
259    <message>
260        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="270"/>
261        <source>Unknown exception type</source>
262        <translation>نوع الاستثناء غير معروف</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="284"/>
266        <source>unparseable Python error</source>
267        <translation>خطأ بايثون لا يمكن تحليله</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="324"/>
271        <source>unparseable Python traceback</source>
272        <translation>تتبّع بايثون خلفيّ لا يمكن تحليله</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="329"/>
276        <source>Unfetchable Python error.</source>
277        <translation>خطأ لا يمكن الحصول علية في بايثون.</translation>
278    </message>
279</context>
280<context>
281    <name>CalamaresWindow</name>
282    <message>
283        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="44"/>
284        <source>%1 Installer</source>
285        <translation>%1 المثبت</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="111"/>
289        <source>Show debug information</source>
290        <translation>أظهر معلومات التّنقيح</translation>
291    </message>
292</context>
293<context>
294    <name>CheckerWidget</name>
295    <message>
296        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="96"/>
297        <source>This computer does not satisfy the minimum requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation cannot continue. &lt;a href=&quot;#details&quot;&gt;Details...&lt;/a&gt;</source>
298        <translation>لا يستوفِ هذا الحاسوب أدنى متطلّبات تثبيت %1.&lt;br/&gt;لا يمكن متابعة التّثبيت. &lt;a href=&quot;#details&quot;&gt;التّفاصيل...&lt;/a&gt;</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="113"/>
302        <source>This computer does not satisfy some of the recommended requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation can continue, but some features might be disabled.</source>
303        <translation>لا يستوفِ هذا الحاسوب بعض المتطلّبات المستحسنة لتثبيت %1.&lt;br/&gt;يمكن للمثبّت المتابعة، ولكن قد تكون بعض الميزات معطّلة.</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="151"/>
307        <source>This program will ask you some questions and set up %2 on your computer.</source>
308        <translation>سيطرح البرنامج بعض الأسئلة عليك ويعدّ %2 على حاسوبك.</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="174"/>
312        <source>For best results, please ensure that this computer:</source>
313        <translation>لأفضل النّتائج، تحقّق من أن الحاسوب:</translation>
314    </message>
315    <message>
316        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="202"/>
317        <source>System requirements</source>
318        <translation>متطلّبات النّظام</translation>
319    </message>
320</context>
321<context>
322    <name>ChoicePage</name>
323    <message>
324        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.ui" line="14"/>
325        <source>Form</source>
326        <translation>نموذج</translation>
327    </message>
328    <message>
329        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="128"/>
330        <source>After:</source>
331        <translation>بعد:</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="235"/>
335        <source>&lt;strong&gt;Manual partitioning&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;You can create or resize partitions yourself.</source>
336        <translation>&lt;strong&gt;تقسيم يدويّ&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;يمكنك إنشاء أو تغيير حجم الأقسام بنفسك.</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="998"/>
340        <source>Boot loader location:</source>
341        <translation>مكان محمّل الإقلاع:</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="942"/>
345        <source>%1 will be shrunk to %2MB and a new %3MB partition will be created for %4.</source>
346        <translation>سيتقلّص %1 إلى %2م.بايت وقسم %3م.بايت آخر جديد سيُنشأ ل‍%4.</translation>
347    </message>
348    <message>
349        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="126"/>
350        <source>Select storage de&amp;vice:</source>
351        <translation>اختر &amp;جهاز التّخزين:</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="127"/>
355        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="924"/>
356        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="970"/>
357        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1049"/>
358        <source>Current:</source>
359        <translation>الحاليّ:</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="795"/>
363        <source>Reuse %1 as home partition for %2.</source>
364        <translation type="unfinished"/>
365    </message>
366    <message>
367        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="925"/>
368        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to shrink, then drag the bottom bar to resize&lt;/strong&gt;</source>
369        <translation>&lt;strong&gt;اختر قسمًا لتقليصه، ثمّ اسحب الشّريط السّفليّ لتغيير حجمه &lt;/strong&gt;</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1040"/>
373        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to install on&lt;/strong&gt;</source>
374        <translation>&lt;strong&gt;اختر القسم حيث سيكون التّثبيت عليه&lt;/strong&gt;</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1096"/>
378        <source>An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
379        <translation>تعذّر إيجاد قسم النّظام EFI في أيّ مكان. فضلًا ارجع واستخدم التّقسيم اليدويّ لإعداد %1.</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1105"/>
383        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
384        <translation>قسم النّظام EFI على %1 سيُستخدم لبدء %2.</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1113"/>
388        <source>EFI system partition:</source>
389        <translation>قسم نظام EFI:</translation>
390    </message>
391    <message>
392        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1200"/>
393        <source>This storage device does not seem to have an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
394        <translation>لا يبدو أن في جهاز التّخزين أيّ نظام تشغيل. ما الذي تودّ فعله؟&lt;br/&gt;يمكنك مراجعة الاختيارات وتأكيدها قبل تطبيقها على جهاز التّخزين.</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1205"/>
398        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1242"/>
399        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1264"/>
400        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1288"/>
401        <source>&lt;strong&gt;Erase disk&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;This will &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;delete&lt;/font&gt; all data currently present on the selected storage device.</source>
402        <translation>&lt;strong&gt;مسح القرص&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;هذا س&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;يمسح&lt;/font&gt; كلّ البيانات الموجودة في جهاز التّخزين المحدّد.</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1232"/>
406        <source>This storage device has %1 on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
407        <translation>على جهاز التّخزين %1. ما الذي تودّ فعله؟&lt;br/&gt;يمكنك مراجعة الاختيارات وتأكيدها قبل تطبيقها على جهاز التّخزين.</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1209"/>
411        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1238"/>
412        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1260"/>
413        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1284"/>
414        <source>&lt;strong&gt;Install alongside&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;The installer will shrink a partition to make room for %1.</source>
415        <translation>&lt;strong&gt;ثبّت جنبًا إلى جنب&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;سيقلّص المثبّت قسمًا لتفريغ مساحة لِ‍ %1.</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1213"/>
419        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1247"/>
420        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1268"/>
421        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1292"/>
422        <source>&lt;strong&gt;Replace a partition&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Replaces a partition with %1.</source>
423        <translation>&lt;strong&gt;استبدل قسمًا&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;يستبدل قسمًا مع %1 .</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1255"/>
427        <source>This storage device already has an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
428        <translation>على جهاز التّخزين هذا نظام تشغيل ذأصلًا. ما الذي تودّ فعله؟&lt;br/&gt;يمكنك مراجعة الاختيارات وتأكيدها قبل تطبيقها على جهاز التّخزين.</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1279"/>
432        <source>This storage device has multiple operating systems on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
433        <translation>على جهاز التّخزين هذا عدّة أنظمة تشغيل. ما الذي تودّ فعله؟&lt;br/&gt;يمكنك مراجعة الاختيارات وتأكيدها قبل تطبيقها على جهاز التّخزين.</translation>
434    </message>
435</context>
436<context>
437    <name>ClearMountsJob</name>
438    <message>
439        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="45"/>
440        <source>Clear mounts for partitioning operations on %1</source>
441        <translation type="unfinished"/>
442    </message>
443    <message>
444        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="53"/>
445        <source>Clearing mounts for partitioning operations on %1.</source>
446        <translation type="unfinished"/>
447    </message>
448    <message>
449        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="190"/>
450        <source>Cleared all mounts for %1</source>
451        <translation type="unfinished"/>
452    </message>
453</context>
454<context>
455    <name>ClearTempMountsJob</name>
456    <message>
457        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="42"/>
458        <source>Clear all temporary mounts.</source>
459        <translation type="unfinished"/>
460    </message>
461    <message>
462        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="49"/>
463        <source>Clearing all temporary mounts.</source>
464        <translation type="unfinished"/>
465    </message>
466    <message>
467        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="60"/>
468        <source>Cannot get list of temporary mounts.</source>
469        <translation type="unfinished"/>
470    </message>
471    <message>
472        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="99"/>
473        <source>Cleared all temporary mounts.</source>
474        <translation type="unfinished"/>
475    </message>
476</context>
477<context>
478    <name>CommandList</name>
479    <message>
480        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="127"/>
481        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="138"/>
482        <source>Could not run command.</source>
483        <translation type="unfinished"/>
484    </message>
485    <message>
486        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="128"/>
487        <source>The command runs in the host environment and needs to know the root path, but no rootMountPoint is defined.</source>
488        <translation type="unfinished"/>
489    </message>
490    <message>
491        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="139"/>
492        <source>The command needs to know the user&apos;s name, but no username is defined.</source>
493        <translation type="unfinished"/>
494    </message>
495</context>
496<context>
497    <name>ContextualProcessJob</name>
498    <message>
499        <location filename="../src/modules/contextualprocess/ContextualProcessJob.cpp" line="117"/>
500        <source>Contextual Processes Job</source>
501        <translation type="unfinished"/>
502    </message>
503</context>
504<context>
505    <name>CreatePartitionDialog</name>
506    <message>
507        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="14"/>
508        <source>Create a Partition</source>
509        <translation>أنشئ قسمًا</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="48"/>
513        <source> MiB</source>
514        <translation type="unfinished"/>
515    </message>
516    <message>
517        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="55"/>
518        <source>Partition &amp;Type:</source>
519        <translation>&amp;نوع القسم:</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="67"/>
523        <source>&amp;Primary</source>
524        <translation>أ&amp;ساسيّ</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="77"/>
528        <source>E&amp;xtended</source>
529        <translation>ممت&amp;دّ</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="119"/>
533        <source>Fi&amp;le System:</source>
534        <translation>نظام المل&amp;فّات:</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="151"/>
538        <source>LVM LV name</source>
539        <translation type="unfinished"/>
540    </message>
541    <message>
542        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="188"/>
543        <source>Flags:</source>
544        <translation>الشّارات:</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="161"/>
548        <source>&amp;Mount Point:</source>
549        <translation>نقطة ال&amp;ضّمّ:</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="38"/>
553        <source>Si&amp;ze:</source>
554        <translation>الح&amp;جم:</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="69"/>
558        <source>En&amp;crypt</source>
559        <translation>تشفير</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="148"/>
563        <source>Logical</source>
564        <translation>منطقيّ</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="153"/>
568        <source>Primary</source>
569        <translation>أساسيّ</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="170"/>
573        <source>GPT</source>
574        <translation>GPT</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="259"/>
578        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
579        <translation type="unfinished"/>
580    </message>
581</context>
582<context>
583    <name>CreatePartitionJob</name>
584    <message>
585        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="44"/>
586        <source>Create new %2MB partition on %4 (%3) with file system %1.</source>
587        <translation>أنشئ قسم %2م.بايت جديد على %4 (%3) بنظام الملفّات %1.</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="55"/>
591        <source>Create new &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition on &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) with file system &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
592        <translation>أنشئ قسم &lt;strong&gt;%2م.بايت&lt;/strong&gt; جديد على &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) بنظام الملفّات &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="67"/>
596        <source>Creating new %1 partition on %2.</source>
597        <translation>ينشئ قسم %1 جديد على %2.</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="79"/>
601        <source>The installer failed to create partition on disk &apos;%1&apos;.</source>
602        <translation>فشل المثبّت في إنشاء قسم على القرص &apos;%1&apos;.</translation>
603    </message>
604</context>
605<context>
606    <name>CreatePartitionTableDialog</name>
607    <message>
608        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="20"/>
609        <source>Create Partition Table</source>
610        <translation>أنشئ جدول تقسيم</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="39"/>
614        <source>Creating a new partition table will delete all existing data on the disk.</source>
615        <translation>إنشاء جدول تقسيم جددي سيحذف كلّ البيانات على القرص.</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="65"/>
619        <source>What kind of partition table do you want to create?</source>
620        <translation>ما نوع جدول التّقسيم الذي تريد إنشاءه؟</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="72"/>
624        <source>Master Boot Record (MBR)</source>
625        <translation>قطاع إقلاع رئيس (MBR)</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="82"/>
629        <source>GUID Partition Table (GPT)</source>
630        <translation>جدول أقسام GUID (GPT)</translation>
631    </message>
632</context>
633<context>
634    <name>CreatePartitionTableJob</name>
635    <message>
636        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="45"/>
637        <source>Create new %1 partition table on %2.</source>
638        <translation>أنشئ جدول تقسيم %1 جديد على %2.</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="52"/>
642        <source>Create new &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table on &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
643        <translation>أنشئ جدول تقسيم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; جديد على &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="62"/>
647        <source>Creating new %1 partition table on %2.</source>
648        <translation>ينشئ جدول التّقسيم %1 الجديد على %2.</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="72"/>
652        <source>The installer failed to create a partition table on %1.</source>
653        <translation>فشل المثبّت في إنشاء جدول تقسيم على %1.</translation>
654    </message>
655</context>
656<context>
657    <name>CreateUserJob</name>
658    <message>
659        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="51"/>
660        <source>Create user %1</source>
661        <translation>أنشئ المستخدم %1</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="58"/>
665        <source>Create user &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
666        <translation>أنشئ المستخدم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="65"/>
670        <source>Creating user %1.</source>
671        <translation>ينشئ المستخدم %1.</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="81"/>
675        <source>Sudoers dir is not writable.</source>
676        <translation>دليل Sudoers لا يمكن الكتابة فيه.</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="85"/>
680        <source>Cannot create sudoers file for writing.</source>
681        <translation>تعذّر إنشاء ملفّ sudoers للكتابة.</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="93"/>
685        <source>Cannot chmod sudoers file.</source>
686        <translation>تعذّر تغيير صلاحيّات ملفّ sudores.</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="99"/>
690        <source>Cannot open groups file for reading.</source>
691        <translation>تعذّر فتح ملفّ groups للقراءة.</translation>
692    </message>
693</context>
694<context>
695    <name>DeletePartitionJob</name>
696    <message>
697        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="40"/>
698        <source>Delete partition %1.</source>
699        <translation>احذف القسم %1</translation>
700    </message>
701    <message>
702        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="48"/>
703        <source>Delete partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
704        <translation>احذف القسم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="56"/>
708        <source>Deleting partition %1.</source>
709        <translation>يحذف القسم %1 .</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="68"/>
713        <source>The installer failed to delete partition %1.</source>
714        <translation>فشل المثبّت في حذف القسم %1.</translation>
715    </message>
716</context>
717<context>
718    <name>DeviceInfoWidget</name>
719    <message>
720        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="150"/>
721        <source>The type of &lt;strong&gt;partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The only way to change the partition table type is to erase and recreate the partition table from scratch, which destroys all data on the storage device.&lt;br&gt;This installer will keep the current partition table unless you explicitly choose otherwise.&lt;br&gt;If unsure, on modern systems GPT is preferred.</source>
722        <translation>نوع &lt;strong&gt;جدول التّقسيم&lt;/strong&gt; على جهاز التّخزين المحدّد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;الطّريقة الوحيدة لتغيير النّوع هو بحذفه وإعادة إنشاء جدول التّقسيم من الصّفر، ممّا سيؤدّي إلى تدمير كلّ البيانات في جهاز التّخزين.&lt;br&gt;سيبقي هذا المثبّت جدول التّقسيم الحاليّ كما هو إلّا إن لم ترد ذلك.&lt;br&gt;إن لم تكن متأكّدًا، ف‍ GPT مستحسن للأنظمة الحديثة.</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="107"/>
726        <source>This device has a &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table.</source>
727        <translation>للجهاز جدول تقسيم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
728    </message>
729    <message>
730        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="114"/>
731        <source>This is a &lt;strong&gt;loop&lt;/strong&gt; device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;It is a pseudo-device with no partition table that makes a file accessible as a block device. This kind of setup usually only contains a single filesystem.</source>
732        <translation type="unfinished"/>
733    </message>
734    <message>
735        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="121"/>
736        <source>This installer &lt;strong&gt;cannot detect a partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The device either has no partition table, or the partition table is corrupted or of an unknown type.&lt;br&gt;This installer can create a new partition table for you, either automatically, or through the manual partitioning page.</source>
737        <translation>&lt;strong&gt;تعذّر اكتشاف جدول تقسيم&lt;/strong&gt; على جهاز التّخزين المحدّد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;إمّا أن لا جدول تقسيم في الجهاز، أو أنه معطوب أو نوعه مجهول.&lt;br&gt;يمكن لهذا المثبّت إنشاء جدول تقسيم جديد، آليًّا أ, عبر صفحة التّقسيم اليدويّ.</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="131"/>
741        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This is the recommended partition table type for modern systems which start from an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.</source>
742        <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;هذا هو نوع جدول التّقسيم المستحسن للأنظمة الحديثة والتي تبدأ ببيئة إقلاع &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;.</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="137"/>
746        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This partition table type is only advisable on older systems which start from a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment. GPT is recommended in most other cases.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Warning:&lt;/strong&gt; the MBR partition table is an obsolete MS-DOS era standard.&lt;br&gt;Only 4 &lt;em&gt;primary&lt;/em&gt; partitions may be created, and of those 4, one can be an &lt;em&gt;extended&lt;/em&gt; partition, which may in turn contain many &lt;em&gt;logical&lt;/em&gt; partitions.</source>
747        <translation type="unfinished"/>
748    </message>
749</context>
750<context>
751    <name>DeviceModel</name>
752    <message>
753        <location filename="../src/modules/partition/core/DeviceModel.cpp" line="80"/>
754        <source>%1 - %2 (%3)</source>
755        <translation>%1 - %2 (%3)</translation>
756    </message>
757</context>
758<context>
759    <name>DracutLuksCfgJob</name>
760    <message>
761        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="131"/>
762        <source>Write LUKS configuration for Dracut to %1</source>
763        <translation type="unfinished"/>
764    </message>
765    <message>
766        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="133"/>
767        <source>Skip writing LUKS configuration for Dracut: &quot;/&quot; partition is not encrypted</source>
768        <translation type="unfinished"/>
769    </message>
770    <message>
771        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="149"/>
772        <source>Failed to open %1</source>
773        <translation type="unfinished"/>
774    </message>
775</context>
776<context>
777    <name>DummyCppJob</name>
778    <message>
779        <location filename="../src/modules/dummycpp/DummyCppJob.cpp" line="46"/>
780        <source>Dummy C++ Job</source>
781        <translation type="unfinished"/>
782    </message>
783</context>
784<context>
785    <name>EditExistingPartitionDialog</name>
786    <message>
787        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="20"/>
788        <source>Edit Existing Partition</source>
789        <translation>حرّر قسمًا موجودًا</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="50"/>
793        <source>Content:</source>
794        <translation>المحتوى:</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="60"/>
798        <source>&amp;Keep</source>
799        <translation type="unfinished"/>
800    </message>
801    <message>
802        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="70"/>
803        <source>Format</source>
804        <translation>هيّئ</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="89"/>
808        <source>Warning: Formatting the partition will erase all existing data.</source>
809        <translation>تحذير: تهيئة القسم ستمسح بياناته كلّها.</translation>
810    </message>
811    <message>
812        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="99"/>
813        <source>&amp;Mount Point:</source>
814        <translation>نقطة ال&amp;ضّمّ:</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="119"/>
818        <source>Si&amp;ze:</source>
819        <translation>الح&amp;جم:</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="129"/>
823        <source> MiB</source>
824        <translation type="unfinished"/>
825    </message>
826    <message>
827        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="136"/>
828        <source>Fi&amp;le System:</source>
829        <translation>نظام المل&amp;فّات:</translation>
830    </message>
831    <message>
832        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="149"/>
833        <source>Flags:</source>
834        <translation>الشّارات:</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.cpp" line="268"/>
838        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
839        <translation type="unfinished"/>
840    </message>
841</context>
842<context>
843    <name>EncryptWidget</name>
844    <message>
845        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="14"/>
846        <source>Form</source>
847        <translation>نموذج</translation>
848    </message>
849    <message>
850        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="32"/>
851        <source>En&amp;crypt system</source>
852        <translation>ع&amp;مِّ النّظام</translation>
853    </message>
854    <message>
855        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="42"/>
856        <source>Passphrase</source>
857        <translation>عبارة المرور</translation>
858    </message>
859    <message>
860        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="52"/>
861        <source>Confirm passphrase</source>
862        <translation>أكّد عبارة المرور</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.cpp" line="151"/>
866        <source>Please enter the same passphrase in both boxes.</source>
867        <translation type="unfinished"/>
868    </message>
869</context>
870<context>
871    <name>FillGlobalStorageJob</name>
872    <message>
873        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="123"/>
874        <source>Set partition information</source>
875        <translation>اضبط معلومات القسم</translation>
876    </message>
877    <message>
878        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="147"/>
879        <source>Install %1 on &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 system partition.</source>
880        <translation>ثبّت %1 على قسم نظام %2 &lt;strong&gt;جديد&lt;/strong&gt;.</translation>
881    </message>
882    <message>
883        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="151"/>
884        <source>Set up &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 partition with mount point &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
885        <translation>اضطب قسم %2 &lt;strong&gt;جديد&lt;/strong&gt; بنقطة الضّمّ &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
886    </message>
887    <message>
888        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="159"/>
889        <source>Install %2 on %3 system partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
890        <translation>ثبّت %2 على قسم النّظام %3 &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
891    </message>
892    <message>
893        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="164"/>
894        <source>Set up %3 partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
895        <translation>اضبط القسم %3 &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; بنقطة الضّمّ &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
896    </message>
897    <message>
898        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="176"/>
899        <source>Install boot loader on &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
900        <translation>ثبّت محمّل الإقلاع على &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
901    </message>
902    <message>
903        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="186"/>
904        <source>Setting up mount points.</source>
905        <translation>يضبط نقاط الضّمّ.</translation>
906    </message>
907</context>
908<context>
909    <name>FinishedPage</name>
910    <message>
911        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="14"/>
912        <source>Form</source>
913        <translation>نموذج</translation>
914    </message>
915    <message>
916        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="95"/>
917        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;When this box is checked, your system will restart immediately when you click on &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;Done&lt;/span&gt; or close the installer.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
918        <translation type="unfinished"/>
919    </message>
920    <message>
921        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="98"/>
922        <source>&amp;Restart now</source>
923        <translation>أ&amp;عد التّشغيل الآن</translation>
924    </message>
925    <message>
926        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="51"/>
927        <source>&lt;h1&gt;All done.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has been installed on your computer.&lt;br/&gt;You may now restart into your new system, or continue using the %2 Live environment.</source>
928        <translation>&lt;h1&gt;انتهينا.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;لقد ثُبّت %1 على حاسوبك.&lt;br/&gt;يمكنك إعادة التّشغيل وفتح النّظام الجديد، أو متابعة استخدام بيئة %2 الحيّة.</translation>
929    </message>
930    <message>
931        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="109"/>
932        <source>&lt;h1&gt;Installation Failed&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has not been installed on your computer.&lt;br/&gt;The error message was: %2.</source>
933        <translation type="unfinished"/>
934    </message>
935</context>
936<context>
937    <name>FinishedViewStep</name>
938    <message>
939        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="59"/>
940        <source>Finish</source>
941        <translation>أنهِ</translation>
942    </message>
943    <message>
944        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="124"/>
945        <source>Installation Complete</source>
946        <translation type="unfinished"/>
947    </message>
948    <message>
949        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="125"/>
950        <source>The installation of %1 is complete.</source>
951        <translation type="unfinished"/>
952    </message>
953</context>
954<context>
955    <name>FormatPartitionJob</name>
956    <message>
957        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="41"/>
958        <source>Format partition %1 (file system: %2, size: %3 MB) on %4.</source>
959        <translation>هيّء القسم %1 (نظام الملفّات: %2، الحجم: %3 م.بايت) على %4.</translation>
960    </message>
961    <message>
962        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="52"/>
963        <source>Format &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with file system &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
964        <translation>هيّء قسم &lt;strong&gt;%3م.بايت&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; بنظام الملفّات &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
965    </message>
966    <message>
967        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="63"/>
968        <source>Formatting partition %1 with file system %2.</source>
969        <translation>يهيّء القسم %1 بنظام الملفّات %2.</translation>
970    </message>
971    <message>
972        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="77"/>
973        <source>The installer failed to format partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
974        <translation>فشل المثبّت في تهيئة القسم %1 على القرص &apos;%2&apos;.</translation>
975    </message>
976</context>
977<context>
978    <name>InteractiveTerminalPage</name>
979    <message>
980        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="53"/>
981        <source>Konsole not installed</source>
982        <translation>كونسول غير مثبّت</translation>
983    </message>
984    <message>
985        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="54"/>
986        <source>Please install KDE Konsole and try again!</source>
987        <translation type="unfinished"/>
988    </message>
989    <message>
990        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="116"/>
991        <source>Executing script: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</source>
992        <translation>ينفّذ السّكربت: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</translation>
993    </message>
994</context>
995<context>
996    <name>InteractiveTerminalViewStep</name>
997    <message>
998        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalViewStep.cpp" line="45"/>
999        <source>Script</source>
1000        <translation>سكربت</translation>
1001    </message>
1002</context>
1003<context>
1004    <name>KeyboardPage</name>
1005    <message>
1006        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="220"/>
1007        <source>Set keyboard model to %1.&lt;br/&gt;</source>
1008        <translation>اضبط طراز لوحة المفتاتيح ليكون %1.&lt;br/&gt;</translation>
1009    </message>
1010    <message>
1011        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="222"/>
1012        <source>Set keyboard layout to %1/%2.</source>
1013        <translation>اضبط تخطيط لوحة المفاتيح إلى %1/%2.</translation>
1014    </message>
1015</context>
1016<context>
1017    <name>KeyboardViewStep</name>
1018    <message>
1019        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardViewStep.cpp" line="50"/>
1020        <source>Keyboard</source>
1021        <translation>لوحة المفاتيح</translation>
1022    </message>
1023</context>
1024<context>
1025    <name>LCLocaleDialog</name>
1026    <message>
1027        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="34"/>
1028        <source>System locale setting</source>
1029        <translation>إعداد محليّة النّظام</translation>
1030    </message>
1031    <message>
1032        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="41"/>
1033        <source>The system locale setting affects the language and character set for some command line user interface elements.&lt;br/&gt;The current setting is &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
1034        <translation>إعداد محليّة النّظام يؤثّر على لغة بعض عناصر واجهة مستخدم سطر الأوامر وأطقم محارفها.&lt;br/&gt;الإعداد الحاليّ هو &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
1035    </message>
1036    <message>
1037        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="66"/>
1038        <source>&amp;Cancel</source>
1039        <translation>&amp;إلغاء</translation>
1040    </message>
1041    <message>
1042        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="67"/>
1043        <source>&amp;OK</source>
1044        <translation type="unfinished"/>
1045    </message>
1046</context>
1047<context>
1048    <name>LicensePage</name>
1049    <message>
1050        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.ui" line="14"/>
1051        <source>Form</source>
1052        <translation>نموذج</translation>
1053    </message>
1054    <message>
1055        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="88"/>
1056        <source>I accept the terms and conditions above.</source>
1057        <translation>أقبل الشّروط والأحكام أعلاه.</translation>
1058    </message>
1059    <message>
1060        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="115"/>
1061        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure will install proprietary software that is subject to licensing terms.</source>
1062        <translation>&lt;h1&gt;اتّفاقيّة التّرخيص&lt;/h1&gt;عمليّة الإعداد هذه ستثبّت برمجيّات مملوكة تخضع لشروط ترخيص.</translation>
1063    </message>
1064    <message>
1065        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="118"/>
1066        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, the setup procedure cannot continue.</source>
1067        <translation>فضلًا راجع اتّفاقيّات رخص المستخدم النّهائيّ (EULA) أعلاه.&lt;br/&gt;إن لم تقبل الشّروط، فلن تتابع عمليّة الإعداد.</translation>
1068    </message>
1069    <message>
1070        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="124"/>
1071        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure can install proprietary software that is subject to licensing terms in order to provide additional features and enhance the user experience.</source>
1072        <translation>&lt;h1&gt;اتّفاقيّة التّرخيص&lt;/h1&gt;يمكن لعمليّة الإعداد تثبيت برمجيّات مملوكة تخضع لشروط ترخيص وذلك لتوفير مزايا إضافيّة وتحسين تجربة المستخدم.</translation>
1073    </message>
1074    <message>
1075        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="129"/>
1076        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, proprietary software will not be installed, and open source alternatives will be used instead.</source>
1077        <translation>فضلًا راجع اتّفاقيّات رخص المستخدم النّهائيّ (EULA) أعلاه.&lt;br/&gt;إن لم تقبل الشّروط، فلن تُثبّت البرمجيّات المملوكة وستُستخدم تلك مفتوحة المصدر بدلها.</translation>
1078    </message>
1079    <message>
1080        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="159"/>
1081        <source>&lt;strong&gt;%1 driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;by %2</source>
1082        <extracomment>%1 is an untranslatable product name, example: Creative Audigy driver</extracomment>
1083        <translation>&lt;strong&gt;مشغّل %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;من%2</translation>
1084    </message>
1085    <message>
1086        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="166"/>
1087        <source>&lt;strong&gt;%1 graphics driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1088        <extracomment>%1 is usually a vendor name, example: Nvidia graphics driver</extracomment>
1089        <translation>&lt;strong&gt;مشغّل %1 للرّسوميّات&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;من %2&lt;/font&gt;</translation>
1090    </message>
1091    <message>
1092        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="172"/>
1093        <source>&lt;strong&gt;%1 browser plugin&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1094        <translation>&lt;strong&gt;ملحقة %1 للمتصّفح&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;من %2&lt;/font&gt;</translation>
1095    </message>
1096    <message>
1097        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="178"/>
1098        <source>&lt;strong&gt;%1 codec&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1099        <translation>&lt;strong&gt;مرماز %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;من %2&lt;/font&gt;</translation>
1100    </message>
1101    <message>
1102        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="184"/>
1103        <source>&lt;strong&gt;%1 package&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1104        <translation>&lt;strong&gt;حزمة %1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;من %2&lt;/font&gt;</translation>
1105    </message>
1106    <message>
1107        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="190"/>
1108        <source>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1109        <translation>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;من %2&lt;/font&gt;</translation>
1110    </message>
1111    <message>
1112        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="202"/>
1113        <source>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;view license agreement&lt;/a&gt;</source>
1114        <translation>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;اعرض اتّفاقيّة التّرخيص&lt;/a&gt;</translation>
1115    </message>
1116</context>
1117<context>
1118    <name>LicenseViewStep</name>
1119    <message>
1120        <location filename="../src/modules/license/LicenseViewStep.cpp" line="51"/>
1121        <source>License</source>
1122        <translation>الرّخصة</translation>
1123    </message>
1124</context>
1125<context>
1126    <name>LocalePage</name>
1127    <message>
1128        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="387"/>
1129        <source>The system language will be set to %1.</source>
1130        <translation type="unfinished"/>
1131    </message>
1132    <message>
1133        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="389"/>
1134        <source>The numbers and dates locale will be set to %1.</source>
1135        <translation type="unfinished"/>
1136    </message>
1137    <message>
1138        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="215"/>
1139        <source>Region:</source>
1140        <translation>المنطقة:</translation>
1141    </message>
1142    <message>
1143        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="216"/>
1144        <source>Zone:</source>
1145        <translation>المجال:</translation>
1146    </message>
1147    <message>
1148        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="220"/>
1149        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="221"/>
1150        <source>&amp;Change...</source>
1151        <translation>&amp;غيّر...</translation>
1152    </message>
1153    <message>
1154        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="398"/>
1155        <source>Set timezone to %1/%2.&lt;br/&gt;</source>
1156        <translation>اضبط المنطقة الزّمنيّة إلى %1/%2.&lt;br/&gt;</translation>
1157    </message>
1158    <message>
1159        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="480"/>
1160        <source>%1 (%2)</source>
1161        <extracomment>Language (Country)</extracomment>
1162        <translation>%1 (%2)</translation>
1163    </message>
1164</context>
1165<context>
1166    <name>LocaleViewStep</name>
1167    <message>
1168        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="60"/>
1169        <source>Loading location data...</source>
1170        <translation>يحمّل بيانات المواقع...</translation>
1171    </message>
1172    <message>
1173        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="175"/>
1174        <source>Location</source>
1175        <translation>الموقع</translation>
1176    </message>
1177</context>
1178<context>
1179    <name>NetInstallPage</name>
1180    <message>
1181        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="64"/>
1182        <source>Name</source>
1183        <translation>الاسم</translation>
1184    </message>
1185    <message>
1186        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="65"/>
1187        <source>Description</source>
1188        <translation>الوصف</translation>
1189    </message>
1190    <message>
1191        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="86"/>
1192        <source>Network Installation. (Disabled: Unable to fetch package lists, check your network connection)</source>
1193        <translation type="unfinished"/>
1194    </message>
1195    <message>
1196        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="96"/>
1197        <source>Network Installation. (Disabled: Received invalid groups data)</source>
1198        <translation type="unfinished"/>
1199    </message>
1200</context>
1201<context>
1202    <name>NetInstallViewStep</name>
1203    <message>
1204        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallViewStep.cpp" line="54"/>
1205        <source>Package selection</source>
1206        <translation type="unfinished"/>
1207    </message>
1208</context>
1209<context>
1210    <name>PWQ</name>
1211    <message>
1212        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="63"/>
1213        <source>Password is too short</source>
1214        <translation type="unfinished"/>
1215    </message>
1216    <message>
1217        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="85"/>
1218        <source>Password is too long</source>
1219        <translation type="unfinished"/>
1220    </message>
1221    <message>
1222        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="151"/>
1223        <source>Password is too weak</source>
1224        <translation type="unfinished"/>
1225    </message>
1226    <message>
1227        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="158"/>
1228        <source>Memory allocation error when setting &apos;%1&apos;</source>
1229        <translation type="unfinished"/>
1230    </message>
1231    <message>
1232        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="162"/>
1233        <source>Memory allocation error</source>
1234        <translation type="unfinished"/>
1235    </message>
1236    <message>
1237        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="164"/>
1238        <source>The password is the same as the old one</source>
1239        <translation type="unfinished"/>
1240    </message>
1241    <message>
1242        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="166"/>
1243        <source>The password is a palindrome</source>
1244        <translation type="unfinished"/>
1245    </message>
1246    <message>
1247        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="168"/>
1248        <source>The password differs with case changes only</source>
1249        <translation type="unfinished"/>
1250    </message>
1251    <message>
1252        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="170"/>
1253        <source>The password is too similar to the old one</source>
1254        <translation type="unfinished"/>
1255    </message>
1256    <message>
1257        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="172"/>
1258        <source>The password contains the user name in some form</source>
1259        <translation type="unfinished"/>
1260    </message>
1261    <message>
1262        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="174"/>
1263        <source>The password contains words from the real name of the user in some form</source>
1264        <translation type="unfinished"/>
1265    </message>
1266    <message>
1267        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="176"/>
1268        <source>The password contains forbidden words in some form</source>
1269        <translation type="unfinished"/>
1270    </message>
1271    <message>
1272        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="179"/>
1273        <source>The password contains less than %1 digits</source>
1274        <translation type="unfinished"/>
1275    </message>
1276    <message>
1277        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="180"/>
1278        <source>The password contains too few digits</source>
1279        <translation type="unfinished"/>
1280    </message>
1281    <message>
1282        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="183"/>
1283        <source>The password contains less than %1 uppercase letters</source>
1284        <translation type="unfinished"/>
1285    </message>
1286    <message>
1287        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="184"/>
1288        <source>The password contains too few uppercase letters</source>
1289        <translation type="unfinished"/>
1290    </message>
1291    <message>
1292        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="187"/>
1293        <source>The password contains less than %1 lowercase letters</source>
1294        <translation type="unfinished"/>
1295    </message>
1296    <message>
1297        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="188"/>
1298        <source>The password contains too few lowercase letters</source>
1299        <translation type="unfinished"/>
1300    </message>
1301    <message>
1302        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="191"/>
1303        <source>The password contains less than %1 non-alphanumeric characters</source>
1304        <translation type="unfinished"/>
1305    </message>
1306    <message>
1307        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="192"/>
1308        <source>The password contains too few non-alphanumeric characters</source>
1309        <translation type="unfinished"/>
1310    </message>
1311    <message>
1312        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="195"/>
1313        <source>The password is shorter than %1 characters</source>
1314        <translation type="unfinished"/>
1315    </message>
1316    <message>
1317        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="196"/>
1318        <source>The password is too short</source>
1319        <translation type="unfinished"/>
1320    </message>
1321    <message>
1322        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="198"/>
1323        <source>The password is just rotated old one</source>
1324        <translation type="unfinished"/>
1325    </message>
1326    <message>
1327        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="201"/>
1328        <source>The password contains less than %1 character classes</source>
1329        <translation type="unfinished"/>
1330    </message>
1331    <message>
1332        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="202"/>
1333        <source>The password does not contain enough character classes</source>
1334        <translation type="unfinished"/>
1335    </message>
1336    <message>
1337        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="205"/>
1338        <source>The password contains more than %1 same characters consecutively</source>
1339        <translation type="unfinished"/>
1340    </message>
1341    <message>
1342        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="206"/>
1343        <source>The password contains too many same characters consecutively</source>
1344        <translation type="unfinished"/>
1345    </message>
1346    <message>
1347        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="209"/>
1348        <source>The password contains more than %1 characters of the same class consecutively</source>
1349        <translation type="unfinished"/>
1350    </message>
1351    <message>
1352        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="210"/>
1353        <source>The password contains too many characters of the same class consecutively</source>
1354        <translation type="unfinished"/>
1355    </message>
1356    <message>
1357        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="213"/>
1358        <source>The password contains monotonic sequence longer than %1 characters</source>
1359        <translation type="unfinished"/>
1360    </message>
1361    <message>
1362        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="214"/>
1363        <source>The password contains too long of a monotonic character sequence</source>
1364        <translation type="unfinished"/>
1365    </message>
1366    <message>
1367        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="216"/>
1368        <source>No password supplied</source>
1369        <translation type="unfinished"/>
1370    </message>
1371    <message>
1372        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="218"/>
1373        <source>Cannot obtain random numbers from the RNG device</source>
1374        <translation type="unfinished"/>
1375    </message>
1376    <message>
1377        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="220"/>
1378        <source>Password generation failed - required entropy too low for settings</source>
1379        <translation type="unfinished"/>
1380    </message>
1381    <message>
1382        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="225"/>
1383        <source>The password fails the dictionary check - %1</source>
1384        <translation type="unfinished"/>
1385    </message>
1386    <message>
1387        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="227"/>
1388        <source>The password fails the dictionary check</source>
1389        <translation type="unfinished"/>
1390    </message>
1391    <message>
1392        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="231"/>
1393        <source>Unknown setting - %1</source>
1394        <translation type="unfinished"/>
1395    </message>
1396    <message>
1397        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="235"/>
1398        <source>Unknown setting</source>
1399        <translation type="unfinished"/>
1400    </message>
1401    <message>
1402        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="239"/>
1403        <source>Bad integer value of setting - %1</source>
1404        <translation type="unfinished"/>
1405    </message>
1406    <message>
1407        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="243"/>
1408        <source>Bad integer value</source>
1409        <translation type="unfinished"/>
1410    </message>
1411    <message>
1412        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="247"/>
1413        <source>Setting %1 is not of integer type</source>
1414        <translation type="unfinished"/>
1415    </message>
1416    <message>
1417        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="251"/>
1418        <source>Setting is not of integer type</source>
1419        <translation type="unfinished"/>
1420    </message>
1421    <message>
1422        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="255"/>
1423        <source>Setting %1 is not of string type</source>
1424        <translation type="unfinished"/>
1425    </message>
1426    <message>
1427        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="259"/>
1428        <source>Setting is not of string type</source>
1429        <translation type="unfinished"/>
1430    </message>
1431    <message>
1432        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="261"/>
1433        <source>Opening the configuration file failed</source>
1434        <translation type="unfinished"/>
1435    </message>
1436    <message>
1437        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="263"/>
1438        <source>The configuration file is malformed</source>
1439        <translation type="unfinished"/>
1440    </message>
1441    <message>
1442        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="265"/>
1443        <source>Fatal failure</source>
1444        <translation type="unfinished"/>
1445    </message>
1446    <message>
1447        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="267"/>
1448        <source>Unknown error</source>
1449        <translation type="unfinished"/>
1450    </message>
1451</context>
1452<context>
1453    <name>Page_Keyboard</name>
1454    <message>
1455        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="14"/>
1456        <source>Form</source>
1457        <translation>نموذج</translation>
1458    </message>
1459    <message>
1460        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="70"/>
1461        <source>Keyboard Model:</source>
1462        <translation>طراز لوحة المفاتيح:</translation>
1463    </message>
1464    <message>
1465        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="131"/>
1466        <source>Type here to test your keyboard</source>
1467        <translation>اكتب هنا لتجرّب لوحة المفاتيح</translation>
1468    </message>
1469</context>
1470<context>
1471    <name>Page_UserSetup</name>
1472    <message>
1473        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="14"/>
1474        <source>Form</source>
1475        <translation>نموذج</translation>
1476    </message>
1477    <message>
1478        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="36"/>
1479        <source>What is your name?</source>
1480        <translation>ما اسمك؟</translation>
1481    </message>
1482    <message>
1483        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="117"/>
1484        <source>What name do you want to use to log in?</source>
1485        <translation>ما الاسم الذي تريده لتلج به؟</translation>
1486    </message>
1487    <message>
1488        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="306"/>
1489        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="437"/>
1490        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="582"/>
1491        <source>font-weight: normal</source>
1492        <translation>font-weight: normal</translation>
1493    </message>
1494    <message>
1495        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="200"/>
1496        <source>&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;</source>
1497        <translation>&lt;small&gt;إن كان عدد مستخدمي هذا الحاسوب أكثر من واحد، يمكنك إعداد عدّة حسابات بعد التّبثيت.&lt;/small&gt;</translation>
1498    </message>
1499    <message>
1500        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="335"/>
1501        <source>Choose a password to keep your account safe.</source>
1502        <translation>اختر كلمة مرور لإبقاء حسابك آمنًا.</translation>
1503    </message>
1504    <message>
1505        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="440"/>
1506        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation, should be at least eight characters long, and should be changed at regular intervals.&lt;/small&gt;</source>
1507        <translation>&lt;small&gt;أدخل ذات كلمة المرور مرّتين، للتأكّد من عدم وجود أخطاء طباعيّة. تتكوّن كلمة المرور الجيّدة من خليط أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، وطول لا يقلّ عن 8 محارف. كذلك يحبّذ تغييرها دوريًّا لزيادة الأمان.&lt;/small&gt;</translation>
1508    </message>
1509    <message>
1510        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="226"/>
1511        <source>What is the name of this computer?</source>
1512        <translation>ما اسم هذا الحاسوب؟</translation>
1513    </message>
1514    <message>
1515        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="309"/>
1516        <source>&lt;small&gt;This name will be used if you make the computer visible to others on a network.&lt;/small&gt;</source>
1517        <translation>&lt;small&gt;سيُستخدم الاسم لإظهار الحاسوب للآخرين عبر الشّبكة.&lt;/small&gt;</translation>
1518    </message>
1519    <message>
1520        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="450"/>
1521        <source>Log in automatically without asking for the password.</source>
1522        <translation>لِج آليًّا بدون طلب كلمة مرور.</translation>
1523    </message>
1524    <message>
1525        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="457"/>
1526        <source>Use the same password for the administrator account.</source>
1527        <translation>استخدم نفس كلمة المرور لحساب المدير.</translation>
1528    </message>
1529    <message>
1530        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="480"/>
1531        <source>Choose a password for the administrator account.</source>
1532        <translation>اختر كلمة مرور لحساب المدير.</translation>
1533    </message>
1534    <message>
1535        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="585"/>
1536        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;</source>
1537        <translation>&lt;small&gt;أدخل ذات كلمة المرور مرّتين، للتّأكد من عدم وجود أخطاء طباعيّة.&lt;/small&gt;</translation>
1538    </message>
1539</context>
1540<context>
1541    <name>PartitionLabelsView</name>
1542    <message>
1543        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="193"/>
1544        <source>Root</source>
1545        <translation>الجذر</translation>
1546    </message>
1547    <message>
1548        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="196"/>
1549        <source>Home</source>
1550        <translation>المنزل</translation>
1551    </message>
1552    <message>
1553        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="198"/>
1554        <source>Boot</source>
1555        <translation>الإقلاع</translation>
1556    </message>
1557    <message>
1558        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="201"/>
1559        <source>EFI system</source>
1560        <translation>نظام EFI</translation>
1561    </message>
1562    <message>
1563        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="203"/>
1564        <source>Swap</source>
1565        <translation>التّبديل</translation>
1566    </message>
1567    <message>
1568        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="205"/>
1569        <source>New partition for %1</source>
1570        <translation>قسم جديد ل‍ %1</translation>
1571    </message>
1572    <message>
1573        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="207"/>
1574        <source>New partition</source>
1575        <translation>قسم جديد</translation>
1576    </message>
1577    <message>
1578        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="224"/>
1579        <source>%1  %2</source>
1580        <translation>%1 %2</translation>
1581    </message>
1582</context>
1583<context>
1584    <name>PartitionModel</name>
1585    <message>
1586        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="137"/>
1587        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="169"/>
1588        <source>Free Space</source>
1589        <translation>المساحة الحرّة</translation>
1590    </message>
1591    <message>
1592        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="141"/>
1593        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="173"/>
1594        <source>New partition</source>
1595        <translation>قسم جديد</translation>
1596    </message>
1597    <message>
1598        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="257"/>
1599        <source>Name</source>
1600        <translation>الاسم</translation>
1601    </message>
1602    <message>
1603        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="259"/>
1604        <source>File System</source>
1605        <translation>نظام الملفّات</translation>
1606    </message>
1607    <message>
1608        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="261"/>
1609        <source>Mount Point</source>
1610        <translation>نقطة الضّمّ</translation>
1611    </message>
1612    <message>
1613        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="263"/>
1614        <source>Size</source>
1615        <translation>الحجم</translation>
1616    </message>
1617</context>
1618<context>
1619    <name>PartitionPage</name>
1620    <message>
1621        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="14"/>
1622        <source>Form</source>
1623        <translation>نموذج</translation>
1624    </message>
1625    <message>
1626        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="22"/>
1627        <source>Storage de&amp;vice:</source>
1628        <translation>ج&amp;هاز التّخزين:</translation>
1629    </message>
1630    <message>
1631        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="51"/>
1632        <source>&amp;Revert All Changes</source>
1633        <translation>ا&amp;عكس كلّ التّغييرات</translation>
1634    </message>
1635    <message>
1636        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="87"/>
1637        <source>New Partition &amp;Table</source>
1638        <translation>&amp;جدول تقسيم جديد</translation>
1639    </message>
1640    <message>
1641        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="107"/>
1642        <source>&amp;Create</source>
1643        <translation>أ&amp;نشئ</translation>
1644    </message>
1645    <message>
1646        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="114"/>
1647        <source>&amp;Edit</source>
1648        <translation>ح&amp;رّر</translation>
1649    </message>
1650    <message>
1651        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="121"/>
1652        <source>&amp;Delete</source>
1653        <translation>ا&amp;حذف</translation>
1654    </message>
1655    <message>
1656        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="148"/>
1657        <source>Install boot &amp;loader on:</source>
1658        <translation>ثبّت م&amp;حمّل الإقلاع على:</translation>
1659    </message>
1660    <message>
1661        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="169"/>
1662        <source>Are you sure you want to create a new partition table on %1?</source>
1663        <translation>أمتأكّد من إنشاء جدول تقسيم جديد على %1؟</translation>
1664    </message>
1665    <message>
1666        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="193"/>
1667        <source>Can not create new partition</source>
1668        <translation type="unfinished"/>
1669    </message>
1670    <message>
1671        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="194"/>
1672        <source>The partition table on %1 already has %2 primary partitions, and no more can be added. Please remove one primary partition and add an extended partition, instead.</source>
1673        <translation type="unfinished"/>
1674    </message>
1675</context>
1676<context>
1677    <name>PartitionViewStep</name>
1678    <message>
1679        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="70"/>
1680        <source>Gathering system information...</source>
1681        <translation>جاري جمع معلومات عن النظام...</translation>
1682    </message>
1683    <message>
1684        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="121"/>
1685        <source>Partitions</source>
1686        <translation>الأقسام</translation>
1687    </message>
1688    <message>
1689        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="158"/>
1690        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system.</source>
1691        <translation>ثبّت %1 &lt;strong&gt;جنبًا إلى جنب&lt;/strong&gt; مع نظام تشغيل آخر.</translation>
1692    </message>
1693    <message>
1694        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="162"/>
1695        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk and install %1.</source>
1696        <translation>&lt;strong&gt;امسح&lt;/strong&gt; القرص وثبّت %1.</translation>
1697    </message>
1698    <message>
1699        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="166"/>
1700        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition with %1.</source>
1701        <translation>&lt;strong&gt;استبدل&lt;/strong&gt; قسمًا ب‍ %1.</translation>
1702    </message>
1703    <message>
1704        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="171"/>
1705        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning.</source>
1706        <translation>تقسيم &lt;strong&gt;يدويّ&lt;/strong&gt;.</translation>
1707    </message>
1708    <message>
1709        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="184"/>
1710        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
1711        <translation type="unfinished"/>
1712    </message>
1713    <message>
1714        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="190"/>
1715        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) and install %1.</source>
1716        <translation>&lt;strong&gt;امسح&lt;/strong&gt; القرص &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) وثبّت %1.</translation>
1717    </message>
1718    <message>
1719        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="196"/>
1720        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) with %1.</source>
1721        <translation>&lt;strong&gt;استبدل&lt;/strong&gt; قسمًا على القرص &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) ب‍ %1.</translation>
1722    </message>
1723    <message>
1724        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="203"/>
1725        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning on disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2).</source>
1726        <translation type="unfinished"/>
1727    </message>
1728    <message>
1729        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="211"/>
1730        <source>Disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2)</source>
1731        <translation type="unfinished"/>
1732    </message>
1733    <message>
1734        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="239"/>
1735        <source>Current:</source>
1736        <translation>الحاليّ:</translation>
1737    </message>
1738    <message>
1739        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="256"/>
1740        <source>After:</source>
1741        <translation>بعد:</translation>
1742    </message>
1743    <message>
1744        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="399"/>
1745        <source>No EFI system partition configured</source>
1746        <translation>لم يُضبط أيّ قسم نظام EFI</translation>
1747    </message>
1748    <message>
1749        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="400"/>
1750        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;To configure an EFI system partition, go back and select or create a FAT32 filesystem with the &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag enabled and mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting up an EFI system partition but your system may fail to start.</source>
1751        <translation type="unfinished"/>
1752    </message>
1753    <message>
1754        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="413"/>
1755        <source>EFI system partition flag not set</source>
1756        <translation>راية قسم نظام EFI غير مضبوطة</translation>
1757    </message>
1758    <message>
1759        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="414"/>
1760        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A partition was configured with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; but its &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag is not set.&lt;br/&gt;To set the flag, go back and edit the partition.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting the flag but your system may fail to start.</source>
1761        <translation type="unfinished"/>
1762    </message>
1763    <message>
1764        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="449"/>
1765        <source>Boot partition not encrypted</source>
1766        <translation type="unfinished"/>
1767    </message>
1768    <message>
1769        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="450"/>
1770        <source>A separate boot partition was set up together with an encrypted root partition, but the boot partition is not encrypted.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;There are security concerns with this kind of setup, because important system files are kept on an unencrypted partition.&lt;br/&gt;You may continue if you wish, but filesystem unlocking will happen later during system startup.&lt;br/&gt;To encrypt the boot partition, go back and recreate it, selecting &lt;strong&gt;Encrypt&lt;/strong&gt; in the partition creation window.</source>
1771        <translation type="unfinished"/>
1772    </message>
1773</context>
1774<context>
1775    <name>PlasmaLnfJob</name>
1776    <message>
1777        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="41"/>
1778        <source>Plasma Look-and-Feel Job</source>
1779        <translation type="unfinished"/>
1780    </message>
1781    <message>
1782        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="73"/>
1783        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="74"/>
1784        <source>Could not select KDE Plasma Look-and-Feel package</source>
1785        <translation type="unfinished"/>
1786    </message>
1787</context>
1788<context>
1789    <name>PlasmaLnfPage</name>
1790    <message>
1791        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="14"/>
1792        <source>Form</source>
1793        <translation>نموذج</translation>
1794    </message>
1795    <message>
1796        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="20"/>
1797        <source>Placeholder</source>
1798        <translation type="unfinished"/>
1799    </message>
1800    <message>
1801        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfPage.cpp" line="67"/>
1802        <source>Please choose a look-and-feel for the KDE Plasma Desktop. You can also skip this step and configure the look-and-feel once the system is installed. Clicking on a look-and-feel selection will give you a live preview of that look-and-feel.</source>
1803        <translation type="unfinished"/>
1804    </message>
1805</context>
1806<context>
1807    <name>PlasmaLnfViewStep</name>
1808    <message>
1809        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfViewStep.cpp" line="68"/>
1810        <source>Look-and-Feel</source>
1811        <translation type="unfinished"/>
1812    </message>
1813</context>
1814<context>
1815    <name>PreserveFiles</name>
1816    <message>
1817        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="83"/>
1818        <source>Saving files for later ...</source>
1819        <translation type="unfinished"/>
1820    </message>
1821    <message>
1822        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="89"/>
1823        <source>No files configured to save for later.</source>
1824        <translation type="unfinished"/>
1825    </message>
1826    <message>
1827        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="145"/>
1828        <source>Not all of the configured files could be preserved.</source>
1829        <translation type="unfinished"/>
1830    </message>
1831</context>
1832<context>
1833    <name>ProcessResult</name>
1834    <message>
1835        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="271"/>
1836        <source>
1837There was no output from the command.</source>
1838        <translation type="unfinished"/>
1839    </message>
1840    <message>
1841        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="272"/>
1842        <source>
1843Output:
1844</source>
1845        <translation type="unfinished"/>
1846    </message>
1847    <message>
1848        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="275"/>
1849        <source>External command crashed.</source>
1850        <translation type="unfinished"/>
1851    </message>
1852    <message>
1853        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="276"/>
1854        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; crashed.</source>
1855        <translation type="unfinished"/>
1856    </message>
1857    <message>
1858        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="281"/>
1859        <source>External command failed to start.</source>
1860        <translation type="unfinished"/>
1861    </message>
1862    <message>
1863        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="282"/>
1864        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to start.</source>
1865        <translation type="unfinished"/>
1866    </message>
1867    <message>
1868        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="286"/>
1869        <source>Internal error when starting command.</source>
1870        <translation type="unfinished"/>
1871    </message>
1872    <message>
1873        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="287"/>
1874        <source>Bad parameters for process job call.</source>
1875        <translation>معاملات نداء المهمة سيّئة.</translation>
1876    </message>
1877    <message>
1878        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="290"/>
1879        <source>External command failed to finish.</source>
1880        <translation type="unfinished"/>
1881    </message>
1882    <message>
1883        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="291"/>
1884        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to finish in %2 seconds.</source>
1885        <translation type="unfinished"/>
1886    </message>
1887    <message>
1888        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="297"/>
1889        <source>External command finished with errors.</source>
1890        <translation type="unfinished"/>
1891    </message>
1892    <message>
1893        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="298"/>
1894        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; finished with exit code %2.</source>
1895        <translation type="unfinished"/>
1896    </message>
1897</context>
1898<context>
1899    <name>QObject</name>
1900    <message>
1901        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="82"/>
1902        <source>Default Keyboard Model</source>
1903        <translation>نوع لوحة المفاتيح الافتراضي</translation>
1904    </message>
1905    <message>
1906        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="127"/>
1907        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="163"/>
1908        <source>Default</source>
1909        <translation>الافتراضي</translation>
1910    </message>
1911    <message>
1912        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="206"/>
1913        <source>unknown</source>
1914        <translation>مجهول</translation>
1915    </message>
1916    <message>
1917        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="208"/>
1918        <source>extended</source>
1919        <translation>ممتدّ</translation>
1920    </message>
1921    <message>
1922        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="210"/>
1923        <source>unformatted</source>
1924        <translation>غير مهيّأ</translation>
1925    </message>
1926    <message>
1927        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="212"/>
1928        <source>swap</source>
1929        <translation type="unfinished"/>
1930    </message>
1931    <message>
1932        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="49"/>
1933        <source>Unpartitioned space or unknown partition table</source>
1934        <translation>مساحة غير مقسّمة أو جدول تقسيم مجهول</translation>
1935    </message>
1936</context>
1937<context>
1938    <name>ReplaceWidget</name>
1939    <message>
1940        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.ui" line="14"/>
1941        <source>Form</source>
1942        <translation>نموذج</translation>
1943    </message>
1944    <message>
1945        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="134"/>
1946        <source>Select where to install %1.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;this will delete all files on the selected partition.</source>
1947        <translation>اختر مكان تثبيت %1.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;تحذير: &lt;/font&gt;سيحذف هذا كلّ الملفّات في القسم المحدّد.</translation>
1948    </message>
1949    <message>
1950        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="160"/>
1951        <source>The selected item does not appear to be a valid partition.</source>
1952        <translation>لا يبدو العنصر المحدّد قسمًا صالحًا.</translation>
1953    </message>
1954    <message>
1955        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="168"/>
1956        <source>%1 cannot be installed on empty space. Please select an existing partition.</source>
1957        <translation>لا يمكن تثبيت %1 في مساحة فارغة. فضلًا اختر قسمًا موجودًا.</translation>
1958    </message>
1959    <message>
1960        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="178"/>
1961        <source>%1 cannot be installed on an extended partition. Please select an existing primary or logical partition.</source>
1962        <translation>لا يمكن تثبيت %1 على قسم ممتدّ. فضلًا اختر قسمًا أساسيًّا أو ثانويًّا.</translation>
1963    </message>
1964    <message>
1965        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="188"/>
1966        <source>%1 cannot be installed on this partition.</source>
1967        <translation>لا يمكن تثبيت %1 على هذا القسم.</translation>
1968    </message>
1969    <message>
1970        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="194"/>
1971        <source>Data partition (%1)</source>
1972        <translation>قسم البيانات (%1)</translation>
1973    </message>
1974    <message>
1975        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="211"/>
1976        <source>Unknown system partition (%1)</source>
1977        <translation>قسم نظام مجهول (%1)</translation>
1978    </message>
1979    <message>
1980        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="216"/>
1981        <source>%1 system partition (%2)</source>
1982        <translation>قسم نظام %1 (%2)</translation>
1983    </message>
1984    <message>
1985        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="227"/>
1986        <source>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;The partition %1 is too small for %2. Please select a partition with capacity at least %3 GiB.</source>
1987        <translation>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;القسم %1 صغير جدًّا ل‍ %2. فضلًا اختر قسمًا بحجم %3 غ.بايت على الأقلّ.</translation>
1988    </message>
1989    <message>
1990        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="250"/>
1991        <source>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
1992        <translation>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;تعذّر إيجاد قسم النّظام EFI في أيّ مكان. فضلًا ارجع واستخدم التّقسيم اليدويّ لإعداد %1.</translation>
1993    </message>
1994    <message>
1995        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="261"/>
1996        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="278"/>
1997        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="302"/>
1998        <source>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;%1 will be installed on %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;all data on partition %2 will be lost.</source>
1999        <translation>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;سيُثبّت %1 على %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;تحذير: &lt;/font&gt;ستفقد كلّ البيانات على القسم %2.</translation>
2000    </message>
2001    <message>
2002        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="270"/>
2003        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
2004        <translation>سيُستخدم قسم نظام EFI على %1 لبدء %2.</translation>
2005    </message>
2006    <message>
2007        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="286"/>
2008        <source>EFI system partition:</source>
2009        <translation>قسم نظام EFI:</translation>
2010    </message>
2011</context>
2012<context>
2013    <name>RequirementsChecker</name>
2014    <message>
2015        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="68"/>
2016        <source>Gathering system information...</source>
2017        <translation>يجمع معلومات النّظام...</translation>
2018    </message>
2019    <message>
2020        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="118"/>
2021        <source>has at least %1 GB available drive space</source>
2022        <translation>فيه على الأقل مساحة بحجم %1 غ.بايت حرّة</translation>
2023    </message>
2024    <message>
2025        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="120"/>
2026        <source>There is not enough drive space. At least %1 GB is required.</source>
2027        <translation>ليست في القرص مساحة كافية. المطلوب هو %1 غ.بايت على الأقلّ.</translation>
2028    </message>
2029    <message>
2030        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="128"/>
2031        <source>has at least %1 GB working memory</source>
2032        <translation>فيه ذاكرة شاغرة بحجم %1 غ.بايت على الأقلّ</translation>
2033    </message>
2034    <message>
2035        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="130"/>
2036        <source>The system does not have enough working memory. At least %1 GB is required.</source>
2037        <translation>ليس في النّظام ذاكرة شاغرة كافية. المطلوب هو %1 غ.بايت على الأقلّ.</translation>
2038    </message>
2039    <message>
2040        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="138"/>
2041        <source>is plugged in to a power source</source>
2042        <translation>موصول بمصدر للطّاقة</translation>
2043    </message>
2044    <message>
2045        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="139"/>
2046        <source>The system is not plugged in to a power source.</source>
2047        <translation>النّظام ليس متّصلًا بمصدر للطّاقة.</translation>
2048    </message>
2049    <message>
2050        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="146"/>
2051        <source>is connected to the Internet</source>
2052        <translation>موصول بالإنترنت</translation>
2053    </message>
2054    <message>
2055        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="147"/>
2056        <source>The system is not connected to the Internet.</source>
2057        <translation>النّظام ليس موصولًا بالإنترنت</translation>
2058    </message>
2059    <message>
2060        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="155"/>
2061        <source>The installer is not running with administrator rights.</source>
2062        <translation>المثبّت لا يعمل بصلاحيّات المدير.</translation>
2063    </message>
2064    <message>
2065        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="163"/>
2066        <source>The screen is too small to display the installer.</source>
2067        <translation type="unfinished"/>
2068    </message>
2069</context>
2070<context>
2071    <name>ResizePartitionJob</name>
2072    <message>
2073        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="48"/>
2074        <source>Resize partition %1.</source>
2075        <translation>غيّر حجم القسم %1.</translation>
2076    </message>
2077    <message>
2078        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="55"/>
2079        <source>Resize &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; to &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt;.</source>
2080        <translation>غيّر حجم قسم &lt;strong&gt;%2م.بايت&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; إلى &lt;strong&gt;%3م.بايت&lt;/strong&gt;.</translation>
2081    </message>
2082    <message>
2083        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="66"/>
2084        <source>Resizing %2MB partition %1 to %3MB.</source>
2085        <translation>يغيّر حجم قسم %2م.بايت %1 إلى %3م.بايت.</translation>
2086    </message>
2087    <message>
2088        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="85"/>
2089        <source>The installer failed to resize partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
2090        <translation>فشل المثبّت في تغيير حجم القسم %1 على القرص &apos;%2&apos;.</translation>
2091    </message>
2092</context>
2093<context>
2094    <name>ScanningDialog</name>
2095    <message>
2096        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="84"/>
2097        <source>Scanning storage devices...</source>
2098        <translation>يفحص أجهزة التّخزين...</translation>
2099    </message>
2100    <message>
2101        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="85"/>
2102        <source>Partitioning</source>
2103        <translation>يقسّم</translation>
2104    </message>
2105</context>
2106<context>
2107    <name>SetHostNameJob</name>
2108    <message>
2109        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="37"/>
2110        <source>Set hostname %1</source>
2111        <translation>اضبط اسم المضيف %1</translation>
2112    </message>
2113    <message>
2114        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="44"/>
2115        <source>Set hostname &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2116        <translation>اضبط اسم المضيف &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; .</translation>
2117    </message>
2118    <message>
2119        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="51"/>
2120        <source>Setting hostname %1.</source>
2121        <translation>يضبط اسم المضيف 1%.</translation>
2122    </message>
2123    <message>
2124        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="61"/>
2125        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="68"/>
2126        <source>Internal Error</source>
2127        <translation>خطأ داخلي</translation>
2128    </message>
2129    <message>
2130        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="75"/>
2131        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="86"/>
2132        <source>Cannot write hostname to target system</source>
2133        <translation>تعذّرت كتابة اسم المضيف إلى النّظام الهدف</translation>
2134    </message>
2135</context>
2136<context>
2137    <name>SetKeyboardLayoutJob</name>
2138    <message>
2139        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="59"/>
2140        <source>Set keyboard model to %1, layout to %2-%3</source>
2141        <translation>اضبك طراز لوحة المفتايح إلى %1، والتّخطيط إلى %2-%3</translation>
2142    </message>
2143    <message>
2144        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="318"/>
2145        <source>Failed to write keyboard configuration for the virtual console.</source>
2146        <translation>فشلت كتابة ضبط لوحة المفاتيح للطرفيّة الوهميّة.</translation>
2147    </message>
2148    <message>
2149        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="319"/>
2150        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="323"/>
2151        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="329"/>
2152        <source>Failed to write to %1</source>
2153        <translation>فشلت الكتابة إلى %1</translation>
2154    </message>
2155    <message>
2156        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="322"/>
2157        <source>Failed to write keyboard configuration for X11.</source>
2158        <translation>فشلت كتابة ضبط لوحة المفاتيح ل‍ X11.</translation>
2159    </message>
2160    <message>
2161        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="328"/>
2162        <source>Failed to write keyboard configuration to existing /etc/default directory.</source>
2163        <translation type="unfinished"/>
2164    </message>
2165</context>
2166<context>
2167    <name>SetPartFlagsJob</name>
2168    <message>
2169        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="49"/>
2170        <source>Set flags on partition %1.</source>
2171        <translation>اضبط رايات القسم %1.</translation>
2172    </message>
2173    <message>
2174        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="52"/>
2175        <source>Set flags on %1MB %2 partition.</source>
2176        <translation type="unfinished"/>
2177    </message>
2178    <message>
2179        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="56"/>
2180        <source>Set flags on new partition.</source>
2181        <translation type="unfinished"/>
2182    </message>
2183    <message>
2184        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="67"/>
2185        <source>Clear flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2186        <translation>يمحي رايات القسم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2187    </message>
2188    <message>
2189        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="71"/>
2190        <source>Clear flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2191        <translation type="unfinished"/>
2192    </message>
2193    <message>
2194        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="75"/>
2195        <source>Clear flags on new partition.</source>
2196        <translation type="unfinished"/>
2197    </message>
2198    <message>
2199        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="79"/>
2200        <source>Flag partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; as &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
2201        <translation type="unfinished"/>
2202    </message>
2203    <message>
2204        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="85"/>
2205        <source>Flag %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition as &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;.</source>
2206        <translation type="unfinished"/>
2207    </message>
2208    <message>
2209        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="91"/>
2210        <source>Flag new partition as &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2211        <translation type="unfinished"/>
2212    </message>
2213    <message>
2214        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="103"/>
2215        <source>Clearing flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2216        <translation>يمحي رايات القسم &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2217    </message>
2218    <message>
2219        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="107"/>
2220        <source>Clearing flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2221        <translation type="unfinished"/>
2222    </message>
2223    <message>
2224        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="111"/>
2225        <source>Clearing flags on new partition.</source>
2226        <translation type="unfinished"/>
2227    </message>
2228    <message>
2229        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="115"/>
2230        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2231        <translation>يضبط رايات &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; القسم&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2232    </message>
2233    <message>
2234        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="121"/>
2235        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt; on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2236        <translation type="unfinished"/>
2237    </message>
2238    <message>
2239        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="127"/>
2240        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; on new partition.</source>
2241        <translation type="unfinished"/>
2242    </message>
2243    <message>
2244        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="140"/>
2245        <source>The installer failed to set flags on partition %1.</source>
2246        <translation>فشل المثبّت في ضبط رايات القسم %1.</translation>
2247    </message>
2248</context>
2249<context>
2250    <name>SetPasswordJob</name>
2251    <message>
2252        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="48"/>
2253        <source>Set password for user %1</source>
2254        <translation>اضبط كلمة مرور للمستخدم %1</translation>
2255    </message>
2256    <message>
2257        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="55"/>
2258        <source>Setting password for user %1.</source>
2259        <translation>يضبط كلمة مرور للمستخدم %1.</translation>
2260    </message>
2261    <message>
2262        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="112"/>
2263        <source>Bad destination system path.</source>
2264        <translation>مسار النّظام المقصد سيّء.</translation>
2265    </message>
2266    <message>
2267        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="113"/>
2268        <source>rootMountPoint is %1</source>
2269        <translation>rootMountPoint هو %1</translation>
2270    </message>
2271    <message>
2272        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="123"/>
2273        <source>Cannot disable root account.</source>
2274        <translation type="unfinished"/>
2275    </message>
2276    <message>
2277        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="124"/>
2278        <source>passwd terminated with error code %1.</source>
2279        <translation type="unfinished"/>
2280    </message>
2281    <message>
2282        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="139"/>
2283        <source>Cannot set password for user %1.</source>
2284        <translation>تعذّر ضبط كلمة مرور للمستخدم %1.</translation>
2285    </message>
2286    <message>
2287        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="141"/>
2288        <source>usermod terminated with error code %1.</source>
2289        <translation>أُنهي usermod برمز الخطأ %1.</translation>
2290    </message>
2291</context>
2292<context>
2293    <name>SetTimezoneJob</name>
2294    <message>
2295        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="43"/>
2296        <source>Set timezone to %1/%2</source>
2297        <translation>اضبط المنطقة الزّمنيّة إلى %1/%2</translation>
2298    </message>
2299    <message>
2300        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="71"/>
2301        <source>Cannot access selected timezone path.</source>
2302        <translation>لا يمكن الدخول إلى مسار المنطقة الزمنية المختارة.</translation>
2303    </message>
2304    <message>
2305        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="72"/>
2306        <source>Bad path: %1</source>
2307        <translation>المسار سيّء: %1</translation>
2308    </message>
2309    <message>
2310        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="86"/>
2311        <source>Cannot set timezone.</source>
2312        <translation>لا يمكن تعيين المنطقة الزمنية.</translation>
2313    </message>
2314    <message>
2315        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="87"/>
2316        <source>Link creation failed, target: %1; link name: %2</source>
2317        <translation>فشل إنشاء الوصلة، الهدف: %1، اسم الوصلة: %2</translation>
2318    </message>
2319    <message>
2320        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="96"/>
2321        <source>Cannot set timezone,</source>
2322        <translation>تعذّر ضبط المنطقة الزّمنيّة،</translation>
2323    </message>
2324    <message>
2325        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="97"/>
2326        <source>Cannot open /etc/timezone for writing</source>
2327        <translation>تعذّر فتح /etc/timezone للكتابة</translation>
2328    </message>
2329</context>
2330<context>
2331    <name>ShellProcessJob</name>
2332    <message>
2333        <location filename="../src/modules/shellprocess/ShellProcessJob.cpp" line="51"/>
2334        <source>Shell Processes Job</source>
2335        <translation type="unfinished"/>
2336    </message>
2337</context>
2338<context>
2339    <name>SlideCounter</name>
2340    <message>
2341        <location filename="../src/qml/calamares/slideshow/SlideCounter.qml" line="36"/>
2342        <source>%L1 / %L2</source>
2343        <extracomment>slide counter, %1 of %2 (numeric)</extracomment>
2344        <translation type="unfinished"/>
2345    </message>
2346</context>
2347<context>
2348    <name>SummaryPage</name>
2349    <message>
2350        <location filename="../src/modules/summary/SummaryPage.cpp" line="49"/>
2351        <source>This is an overview of what will happen once you start the install procedure.</source>
2352        <translation>هذه نظرة عامّة عمّا سيحصل ما إن تبدأ عمليّة التّثبيت.</translation>
2353    </message>
2354</context>
2355<context>
2356    <name>SummaryViewStep</name>
2357    <message>
2358        <location filename="../src/modules/summary/SummaryViewStep.cpp" line="43"/>
2359        <source>Summary</source>
2360        <translation>الخلاصة</translation>
2361    </message>
2362</context>
2363<context>
2364    <name>TrackingInstallJob</name>
2365    <message>
2366        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="43"/>
2367        <source>Installation feedback</source>
2368        <translation type="unfinished"/>
2369    </message>
2370    <message>
2371        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="53"/>
2372        <source>Sending installation feedback.</source>
2373        <translation type="unfinished"/>
2374    </message>
2375    <message>
2376        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="88"/>
2377        <source>Internal error in install-tracking.</source>
2378        <translation type="unfinished"/>
2379    </message>
2380    <message>
2381        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="89"/>
2382        <source>HTTP request timed out.</source>
2383        <translation type="unfinished"/>
2384    </message>
2385</context>
2386<context>
2387    <name>TrackingMachineNeonJob</name>
2388    <message>
2389        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="104"/>
2390        <source>Machine feedback</source>
2391        <translation type="unfinished"/>
2392    </message>
2393    <message>
2394        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="114"/>
2395        <source>Configuring machine feedback.</source>
2396        <translation type="unfinished"/>
2397    </message>
2398    <message>
2399        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="133"/>
2400        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="136"/>
2401        <source>Error in machine feedback configuration.</source>
2402        <translation type="unfinished"/>
2403    </message>
2404    <message>
2405        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="134"/>
2406        <source>Could not configure machine feedback correctly, script error %1.</source>
2407        <translation type="unfinished"/>
2408    </message>
2409    <message>
2410        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="137"/>
2411        <source>Could not configure machine feedback correctly, Calamares error %1.</source>
2412        <translation type="unfinished"/>
2413    </message>
2414</context>
2415<context>
2416    <name>TrackingPage</name>
2417    <message>
2418        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="14"/>
2419        <source>Form</source>
2420        <translation>نموذج</translation>
2421    </message>
2422    <message>
2423        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="24"/>
2424        <source>Placeholder</source>
2425        <translation type="unfinished"/>
2426    </message>
2427    <message>
2428        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="72"/>
2429        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;By selecting this, you will send &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;no information at all&lt;/span&gt; about your installation.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2430        <translation type="unfinished"/>
2431    </message>
2432    <message>
2433        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="123"/>
2434        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="185"/>
2435        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="247"/>
2436        <source>TextLabel</source>
2437        <translation type="unfinished"/>
2438    </message>
2439    <message>
2440        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="133"/>
2441        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="195"/>
2442        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="257"/>
2443        <source>...</source>
2444        <translation type="unfinished"/>
2445    </message>
2446    <message>
2447        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="271"/>
2448        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;placeholder&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#2980b9;&quot;&gt;Click here for more information about user feedback&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2449        <translation type="unfinished"/>
2450    </message>
2451    <message>
2452        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="44"/>
2453        <source>Install tracking helps %1 to see how many users they have, what hardware they install %1 to and (with the last two options below), get continuous information about preferred applications. To see what will be sent, please click the help icon next to each area.</source>
2454        <translation type="unfinished"/>
2455    </message>
2456    <message>
2457        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="45"/>
2458        <source>By selecting this you will send information about your installation and hardware. This information will &lt;b&gt;only be sent once&lt;/b&gt; after the installation finishes.</source>
2459        <translation type="unfinished"/>
2460    </message>
2461    <message>
2462        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="46"/>
2463        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;periodically&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware and applications, to %1.</source>
2464        <translation type="unfinished"/>
2465    </message>
2466    <message>
2467        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="47"/>
2468        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;regularly&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware, applications and usage patterns, to %1.</source>
2469        <translation type="unfinished"/>
2470    </message>
2471</context>
2472<context>
2473    <name>TrackingViewStep</name>
2474    <message>
2475        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingViewStep.cpp" line="59"/>
2476        <source>Feedback</source>
2477        <translation type="unfinished"/>
2478    </message>
2479</context>
2480<context>
2481    <name>UsersPage</name>
2482    <message>
2483        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="289"/>
2484        <source>Your username is too long.</source>
2485        <translation>اسم المستخدم طويل جدًّا.</translation>
2486    </message>
2487    <message>
2488        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="295"/>
2489        <source>Your username contains invalid characters. Only lowercase letters and numbers are allowed.</source>
2490        <translation>يحوي اسم المستخدم محارف غير صالح. المسموح هو الأحرف الصّغيرة والأرقام فقط.</translation>
2491    </message>
2492    <message>
2493        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="333"/>
2494        <source>Your hostname is too short.</source>
2495        <translation>اسم المضيف قصير جدًّا.</translation>
2496    </message>
2497    <message>
2498        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="339"/>
2499        <source>Your hostname is too long.</source>
2500        <translation>اسم المضيف طويل جدًّا.</translation>
2501    </message>
2502    <message>
2503        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="345"/>
2504        <source>Your hostname contains invalid characters. Only letters, numbers and dashes are allowed.</source>
2505        <translation>يحوي اسم المضيف محارف غير صالحة. المسموح فقط الأحرف والأرقام والشُّرط.</translation>
2506    </message>
2507    <message>
2508        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="373"/>
2509        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="417"/>
2510        <source>Your passwords do not match!</source>
2511        <translation>لا يوجد تطابق في كلمات السر!</translation>
2512    </message>
2513</context>
2514<context>
2515    <name>UsersViewStep</name>
2516    <message>
2517        <location filename="../src/modules/users/UsersViewStep.cpp" line="53"/>
2518        <source>Users</source>
2519        <translation>المستخدمين</translation>
2520    </message>
2521</context>
2522<context>
2523    <name>WelcomePage</name>
2524    <message>
2525        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="14"/>
2526        <source>Form</source>
2527        <translation>الصيغة</translation>
2528    </message>
2529    <message>
2530        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="75"/>
2531        <source>&amp;Language:</source>
2532        <translation>&amp;اللغة:</translation>
2533    </message>
2534    <message>
2535        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="176"/>
2536        <source>&amp;Release notes</source>
2537        <translation>&amp;ملاحظات الإصدار</translation>
2538    </message>
2539    <message>
2540        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="166"/>
2541        <source>&amp;Known issues</source>
2542        <translation>&amp;مشاكل معروفة</translation>
2543    </message>
2544    <message>
2545        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="156"/>
2546        <source>&amp;Support</source>
2547        <translation>&amp;الدعم</translation>
2548    </message>
2549    <message>
2550        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="146"/>
2551        <source>&amp;About</source>
2552        <translation>&amp;حول</translation>
2553    </message>
2554    <message>
2555        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2556        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the %1 installer.&lt;/h1&gt;</source>
2557        <translation>&lt;h1&gt;مرحبًا بك في مثبّت %1.&lt;/h1&gt;</translation>
2558    </message>
2559    <message>
2560        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2561        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the Calamares installer for %1.&lt;/h1&gt;</source>
2562        <translation type="unfinished"/>
2563    </message>
2564    <message>
2565        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="73"/>
2566        <source>About %1 installer</source>
2567        <translation>حول 1% المثبت</translation>
2568    </message>
2569    <message>
2570        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="75"/>
2571        <source>&lt;h1&gt;%1&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;%2&lt;br/&gt;for %3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Copyright 2014-2017 Teo Mrnjavac &amp;lt;teo@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Copyright 2017 Adriaan de Groot &amp;lt;groot@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Thanks to: Anke Boersma, Aurélien Gâteau, Kevin Kofler, Lisa Vitolo, Philip Müller, Pier Luigi Fiorini, Rohan Garg and the &lt;a href=&quot;https://www.transifex.com/calamares/calamares/&quot;&gt;Calamares translators team&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://calamares.io/&quot;&gt;Calamares&lt;/a&gt; development is sponsored by &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blue-systems.com/&quot;&gt;Blue Systems&lt;/a&gt; - Liberating Software.</source>
2572        <translation type="unfinished"/>
2573    </message>
2574    <message>
2575        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="290"/>
2576        <source>%1 support</source>
2577        <translation>1%  الدعم</translation>
2578    </message>
2579</context>
2580<context>
2581    <name>WelcomeViewStep</name>
2582    <message>
2583        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomeViewStep.cpp" line="51"/>
2584        <source>Welcome</source>
2585        <translation>مرحبا بك</translation>
2586    </message>
2587</context>
2588</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.