source: calamares/trunk/fuentes/lang/calamares_da.ts @ 7538

Last change on this file since 7538 was 7538, checked in by kbut, 17 months ago

sync with github

File size: 138.3 KB
Line 
1<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="da" version="2.1">
2<context>
3    <name>BootInfoWidget</name>
4    <message>
5        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="69"/>
6        <source>The &lt;strong&gt;boot environment&lt;/strong&gt; of this system.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Older x86 systems only support &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Modern systems usually use &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;, but may also show up as BIOS if started in compatibility mode.</source>
7        <translation>Systemets &lt;strong&gt;bootmiljø&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ældre x86-systemer understøtter kun &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;Moderne systemer bruger normalt &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;, men kan også vises som BIOS hvis det startes i kompatibilitetstilstand.</translation>
8    </message>
9    <message>
10        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="79"/>
11        <source>This system was started with an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from an EFI environment, this installer must deploy a boot loader application, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; or &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; on an &lt;strong&gt;EFI System Partition&lt;/strong&gt;. This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must choose it or create it on your own.</source>
12        <translation>Systemet blev startet med et &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;-bootmiljø.&lt;br&gt;&lt;br&gt;For at konfigurere opstart fra et EFI-miljø, bliver installationsprogrammet nødt til at installere et bootloaderprogram, såsom &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt; eller &lt;strong&gt;systemd-boot&lt;/strong&gt; på en &lt;strong&gt;EFI-systempartition&lt;/strong&gt;. Det sker automatisk, med mindre du vælger manuel partitionering, hvor du i så fald skal vælge eller oprette den selv.</translation>
13    </message>
14    <message>
15        <location filename="../src/modules/partition/gui/BootInfoWidget.cpp" line="91"/>
16        <source>This system was started with a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment.&lt;br&gt;&lt;br&gt;To configure startup from a BIOS environment, this installer must install a boot loader, like &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;, either at the beginning of a partition or on the &lt;strong&gt;Master Boot Record&lt;/strong&gt; near the beginning of the partition table (preferred). This is automatic, unless you choose manual partitioning, in which case you must set it up on your own.</source>
17        <translation>Systemet blev startet med et &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;-bootmiljø.&lt;br&gt;&lt;br&gt;For at konfigurere opstart fra et BIOS-miljø, bliver installationsprogrammet nødt til at installere en bootloader, såsom &lt;strong&gt;GRUB&lt;/strong&gt;, enten i begyndelsen af en partition eller på &lt;strong&gt;Master Boot Record&lt;/strong&gt; nær begyndelsen af partitionstabellen (foretrukket). Det sker automatisk, med mindre du vælger manuel partitionering, hvor du i så fald skal opsætte den selv.</translation>
18    </message>
19</context>
20<context>
21    <name>BootLoaderModel</name>
22    <message>
23        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="59"/>
24        <source>Master Boot Record of %1</source>
25        <translation>Master Boot Record af %1</translation>
26    </message>
27    <message>
28        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="76"/>
29        <source>Boot Partition</source>
30        <translation>Bootpartition</translation>
31    </message>
32    <message>
33        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="81"/>
34        <source>System Partition</source>
35        <translation>Systempartition</translation>
36    </message>
37    <message>
38        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="111"/>
39        <source>Do not install a boot loader</source>
40        <translation>Installér ikke en bootloader</translation>
41    </message>
42    <message>
43        <location filename="../src/modules/partition/core/BootLoaderModel.cpp" line="125"/>
44        <source>%1 (%2)</source>
45        <translation>%1 (%2)</translation>
46    </message>
47</context>
48<context>
49    <name>Calamares::DebugWindow</name>
50    <message>
51        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="14"/>
52        <source>Form</source>
53        <translation>Formular</translation>
54    </message>
55    <message>
56        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="24"/>
57        <source>GlobalStorage</source>
58        <translation>Globalt lager</translation>
59    </message>
60    <message>
61        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="34"/>
62        <source>JobQueue</source>
63        <translation>Jobkø</translation>
64    </message>
65    <message>
66        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="44"/>
67        <source>Modules</source>
68        <translation>Moduler</translation>
69    </message>
70    <message>
71        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="57"/>
72        <source>Type:</source>
73        <translation>Type:</translation>
74    </message>
75    <message>
76        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="64"/>
77        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="78"/>
78        <source>none</source>
79        <translation>ingen</translation>
80    </message>
81    <message>
82        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="71"/>
83        <source>Interface:</source>
84        <translation>Grænseflade:</translation>
85    </message>
86    <message>
87        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.ui" line="93"/>
88        <source>Tools</source>
89        <translation>Værktøjer</translation>
90    </message>
91    <message>
92        <location filename="../src/libcalamaresui/utils/DebugWindow.cpp" line="182"/>
93        <source>Debug information</source>
94        <translation>Fejlretningsinformation</translation>
95    </message>
96</context>
97<context>
98    <name>Calamares::ExecutionViewStep</name>
99    <message>
100        <location filename="../src/libcalamaresui/ExecutionViewStep.cpp" line="78"/>
101        <source>Install</source>
102        <translation>Installation</translation>
103    </message>
104</context>
105<context>
106    <name>Calamares::JobThread</name>
107    <message>
108        <location filename="../src/libcalamares/JobQueue.cpp" line="86"/>
109        <source>Done</source>
110        <translation>Færdig</translation>
111    </message>
112</context>
113<context>
114    <name>Calamares::ProcessJob</name>
115    <message>
116        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="51"/>
117        <source>Run command %1 %2</source>
118        <translation>Kør kommando %1 %2</translation>
119    </message>
120    <message>
121        <location filename="../src/libcalamares/ProcessJob.cpp" line="60"/>
122        <source>Running command %1 %2</source>
123        <translation>Kører kommando %1 %2</translation>
124    </message>
125</context>
126<context>
127    <name>Calamares::PythonJob</name>
128    <message>
129        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="272"/>
130        <source>Running %1 operation.</source>
131        <translation>Kører %1-handling.</translation>
132    </message>
133    <message>
134        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="287"/>
135        <source>Bad working directory path</source>
136        <translation>Ugyldig arbejdsmappesti</translation>
137    </message>
138    <message>
139        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="288"/>
140        <source>Working directory %1 for python job %2 is not readable.</source>
141        <translation>Arbejdsmappen %1 til python-jobbet %2 er ikke læsbar.</translation>
142    </message>
143    <message>
144        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="298"/>
145        <source>Bad main script file</source>
146        <translation>Ugyldig primær skriptfil</translation>
147    </message>
148    <message>
149        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="299"/>
150        <source>Main script file %1 for python job %2 is not readable.</source>
151        <translation>Primær skriptfil %1 til python-jobbet %2 er ikke læsbar.</translation>
152    </message>
153    <message>
154        <location filename="../src/libcalamares/PythonJob.cpp" line="375"/>
155        <source>Boost.Python error in job &quot;%1&quot;.</source>
156        <translation>Boost.Python-fejl i job &quot;%1&quot;.</translation>
157    </message>
158</context>
159<context>
160    <name>Calamares::ViewManager</name>
161    <message>
162        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="73"/>
163        <source>&amp;Back</source>
164        <translation>&amp;Tilbage</translation>
165    </message>
166    <message>
167        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="74"/>
168        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="257"/>
169        <source>&amp;Next</source>
170        <translation>&amp;Næste</translation>
171    </message>
172    <message>
173        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="75"/>
174        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="266"/>
175        <source>&amp;Cancel</source>
176        <translation>&amp;Annullér</translation>
177    </message>
178    <message>
179        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="76"/>
180        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="267"/>
181        <source>Cancel installation without changing the system.</source>
182        <translation>Annullér installation uden at ændre systemet.</translation>
183    </message>
184    <message>
185        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="255"/>
186        <source>&amp;Install</source>
187        <translation>&amp;Installér</translation>
188    </message>
189    <message>
190        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="303"/>
191        <source>Cancel installation?</source>
192        <translation>Annullér installationen?</translation>
193    </message>
194    <message>
195        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="304"/>
196        <source>Do you really want to cancel the current install process?
197The installer will quit and all changes will be lost.</source>
198        <translation>Vil du virkelig annullere den igangværende installationsproces?
199Installationsprogrammet vil stoppe og alle ændringer vil gå tabt.</translation>
200    </message>
201    <message>
202        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="309"/>
203        <source>&amp;Yes</source>
204        <translation>&amp;Ja</translation>
205    </message>
206    <message>
207        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="310"/>
208        <source>&amp;No</source>
209        <translation>&amp;Nej</translation>
210    </message>
211    <message>
212        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="162"/>
213        <source>&amp;Close</source>
214        <translation>&amp;Luk</translation>
215    </message>
216    <message>
217        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="215"/>
218        <source>Continue with setup?</source>
219        <translation>Fortsæt med opsætningen?</translation>
220    </message>
221    <message>
222        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="216"/>
223        <source>The %1 installer is about to make changes to your disk in order to install %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;You will not be able to undo these changes.&lt;/strong&gt;</source>
224        <translation>%1-installationsprogrammet er ved at foretage ændringer til din disk for at installere %2.&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Det vil ikke være muligt at fortryde ændringerne.&lt;/strong&gt;</translation>
225    </message>
226    <message>
227        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="221"/>
228        <source>&amp;Install now</source>
229        <translation>&amp;Installér nu</translation>
230    </message>
231    <message>
232        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="222"/>
233        <source>Go &amp;back</source>
234        <translation>Gå &amp;tilbage</translation>
235    </message>
236    <message>
237        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="261"/>
238        <source>&amp;Done</source>
239        <translation>&amp;Færdig</translation>
240    </message>
241    <message>
242        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="262"/>
243        <source>The installation is complete. Close the installer.</source>
244        <translation>Installationen er fuldført. Luk installationsprogrammet.</translation>
245    </message>
246    <message>
247        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="159"/>
248        <source>Error</source>
249        <translation>Fejl</translation>
250    </message>
251    <message>
252        <location filename="../src/libcalamaresui/ViewManager.cpp" line="160"/>
253        <source>Installation Failed</source>
254        <translation>Installation mislykkedes</translation>
255    </message>
256</context>
257<context>
258    <name>CalamaresPython::Helper</name>
259    <message>
260        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="270"/>
261        <source>Unknown exception type</source>
262        <translation>Ukendt undtagelsestype</translation>
263    </message>
264    <message>
265        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="284"/>
266        <source>unparseable Python error</source>
267        <translation>Python-fejl som ikke kan fortolkes</translation>
268    </message>
269    <message>
270        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="324"/>
271        <source>unparseable Python traceback</source>
272        <translation>Python-traceback som ikke kan fortolkes</translation>
273    </message>
274    <message>
275        <location filename="../src/libcalamares/PythonHelper.cpp" line="329"/>
276        <source>Unfetchable Python error.</source>
277        <translation>Python-fejl som ikke kan hentes.</translation>
278    </message>
279</context>
280<context>
281    <name>CalamaresWindow</name>
282    <message>
283        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="44"/>
284        <source>%1 Installer</source>
285        <translation>%1-installationsprogram</translation>
286    </message>
287    <message>
288        <location filename="../src/calamares/CalamaresWindow.cpp" line="111"/>
289        <source>Show debug information</source>
290        <translation>Vis fejlretningsinformation</translation>
291    </message>
292</context>
293<context>
294    <name>CheckerWidget</name>
295    <message>
296        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="96"/>
297        <source>This computer does not satisfy the minimum requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation cannot continue. &lt;a href=&quot;#details&quot;&gt;Details...&lt;/a&gt;</source>
298        <translation>Computeren imødekommer ikke minimumsystemkravene for at installere %1.&lt;br/&gt;Installationen kan ikke fortsætte. &lt;a href=&quot;#details&quot;&gt;Detaljer...&lt;/a&gt;</translation>
299    </message>
300    <message>
301        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="113"/>
302        <source>This computer does not satisfy some of the recommended requirements for installing %1.&lt;br/&gt;Installation can continue, but some features might be disabled.</source>
303        <translation>Computeren imødekommer ikke nogle af de anbefalede systemkrav for at installere %1.&lt;br/&gt;Installationen kan fortsætte, men nogle funktionaliteter kan være deaktiveret.</translation>
304    </message>
305    <message>
306        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="151"/>
307        <source>This program will ask you some questions and set up %2 on your computer.</source>
308        <translation>Programmet vil stille dig nogle spørgsmål og opsætte %2 på din computer.</translation>
309    </message>
310    <message>
311        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="174"/>
312        <source>For best results, please ensure that this computer:</source>
313        <translation>For at få det bedste resultat sørg venligst for at computeren:</translation>
314    </message>
315    <message>
316        <location filename="../src/modules/welcome/checker/CheckerWidget.cpp" line="202"/>
317        <source>System requirements</source>
318        <translation>Systemkrav</translation>
319    </message>
320</context>
321<context>
322    <name>ChoicePage</name>
323    <message>
324        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.ui" line="14"/>
325        <source>Form</source>
326        <translation>Formular</translation>
327    </message>
328    <message>
329        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="128"/>
330        <source>After:</source>
331        <translation>Efter:</translation>
332    </message>
333    <message>
334        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="235"/>
335        <source>&lt;strong&gt;Manual partitioning&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;You can create or resize partitions yourself.</source>
336        <translation>&lt;strong&gt;Manuel partitionering&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Du kan selv oprette og ændre størrelse på partitioner.</translation>
337    </message>
338    <message>
339        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="998"/>
340        <source>Boot loader location:</source>
341        <translation>Placering af bootloader:</translation>
342    </message>
343    <message>
344        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="942"/>
345        <source>%1 will be shrunk to %2MB and a new %3MB partition will be created for %4.</source>
346        <translation>%1 vil blive skrumpet til %2 MB og en ny %3 MB partition vil blive oprettet for %4.</translation>
347    </message>
348    <message>
349        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="126"/>
350        <source>Select storage de&amp;vice:</source>
351        <translation>Vælg lageren&amp;hed:</translation>
352    </message>
353    <message>
354        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="127"/>
355        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="924"/>
356        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="970"/>
357        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1049"/>
358        <source>Current:</source>
359        <translation>Nuværende:</translation>
360    </message>
361    <message>
362        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="795"/>
363        <source>Reuse %1 as home partition for %2.</source>
364        <translation>Genbrug %1 som hjemmepartition til %2.</translation>
365    </message>
366    <message>
367        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="925"/>
368        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to shrink, then drag the bottom bar to resize&lt;/strong&gt;</source>
369        <translation>&lt;strong&gt;Vælg en partition der skal mindskes, træk herefter den nederste bjælke for at ændre størrelsen&lt;/strong&gt;</translation>
370    </message>
371    <message>
372        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1040"/>
373        <source>&lt;strong&gt;Select a partition to install on&lt;/strong&gt;</source>
374        <translation>&lt;strong&gt;Vælg en partition at installere på&lt;/strong&gt;</translation>
375    </message>
376    <message>
377        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1096"/>
378        <source>An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
379        <translation>En EFI-partition blev ikke fundet på systemet. Gå venligst tilbage og brug manuel partitionering til at opsætte %1.</translation>
380    </message>
381    <message>
382        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1105"/>
383        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
384        <translation>EFI-systempartitionen ved %1 vil blive brugt til at starte %2.</translation>
385    </message>
386    <message>
387        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1113"/>
388        <source>EFI system partition:</source>
389        <translation>EFI-systempartition:</translation>
390    </message>
391    <message>
392        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1200"/>
393        <source>This storage device does not seem to have an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
394        <translation>Lagerenheden ser ikke ud til at indeholde et styresystem. Hvad ønsker du at gøre?&lt;br/&gt;Du vil få mulighed for at se og bekræfte dine valg før der sker ændringer til lagerenheden.</translation>
395    </message>
396    <message>
397        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1205"/>
398        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1242"/>
399        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1264"/>
400        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1288"/>
401        <source>&lt;strong&gt;Erase disk&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;This will &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;delete&lt;/font&gt; all data currently present on the selected storage device.</source>
402        <translation>&lt;strong&gt;Slet disk&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Det vil &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;slette&lt;/font&gt; alt data på den valgte lagerenhed.</translation>
403    </message>
404    <message>
405        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1232"/>
406        <source>This storage device has %1 on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
407        <translation>Lagerenheden har %1 på sig. Hvad ønsker du at gøre?&lt;br/&gt;Du vil få mulighed for at se og bekræfte dine valg før det sker ændringer til lagerenheden.</translation>
408    </message>
409    <message>
410        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1209"/>
411        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1238"/>
412        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1260"/>
413        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1284"/>
414        <source>&lt;strong&gt;Install alongside&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;The installer will shrink a partition to make room for %1.</source>
415        <translation>&lt;strong&gt;Installér ved siden af&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Installationsprogrammet vil mindske en partition for at gøre plads til %1.</translation>
416    </message>
417    <message>
418        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1213"/>
419        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1247"/>
420        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1268"/>
421        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1292"/>
422        <source>&lt;strong&gt;Replace a partition&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Replaces a partition with %1.</source>
423        <translation>&lt;strong&gt;Erstat en partition&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;Erstatter en partition med %1.</translation>
424    </message>
425    <message>
426        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1255"/>
427        <source>This storage device already has an operating system on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
428        <translation>Lagerenheden indeholder allerede et styresystem. Hvad ønsker du at gøre?&lt;br/&gt;Du vil få mulighed for at se og bekræfte dine valg før der sker ændringer til lagerenheden.</translation>
429    </message>
430    <message>
431        <location filename="../src/modules/partition/gui/ChoicePage.cpp" line="1279"/>
432        <source>This storage device has multiple operating systems on it. What would you like to do?&lt;br/&gt;You will be able to review and confirm your choices before any change is made to the storage device.</source>
433        <translation>Lagerenheden indeholder flere styresystemer. Hvad ønsker du at gøre?&lt;br/&gt;Du vil få mulighed for at se og bekræfte dine valg før der sker ændringer til lagerenheden.</translation>
434    </message>
435</context>
436<context>
437    <name>ClearMountsJob</name>
438    <message>
439        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="45"/>
440        <source>Clear mounts for partitioning operations on %1</source>
441        <translation>Ryd monteringspunkter for partitioneringshandlinger på %1</translation>
442    </message>
443    <message>
444        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="53"/>
445        <source>Clearing mounts for partitioning operations on %1.</source>
446        <translation>Rydder monteringspunkter for partitioneringshandlinger på %1.</translation>
447    </message>
448    <message>
449        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearMountsJob.cpp" line="190"/>
450        <source>Cleared all mounts for %1</source>
451        <translation>Ryddede alle monteringspunkter til %1</translation>
452    </message>
453</context>
454<context>
455    <name>ClearTempMountsJob</name>
456    <message>
457        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="42"/>
458        <source>Clear all temporary mounts.</source>
459        <translation>Ryd alle midlertidige monteringspunkter.</translation>
460    </message>
461    <message>
462        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="49"/>
463        <source>Clearing all temporary mounts.</source>
464        <translation>Rydder alle midlertidige monteringspunkter.</translation>
465    </message>
466    <message>
467        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="60"/>
468        <source>Cannot get list of temporary mounts.</source>
469        <translation>Kan ikke få liste over midlertidige monteringspunkter.</translation>
470    </message>
471    <message>
472        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ClearTempMountsJob.cpp" line="99"/>
473        <source>Cleared all temporary mounts.</source>
474        <translation>Rydder alle midlertidige monteringspunkter.</translation>
475    </message>
476</context>
477<context>
478    <name>CommandList</name>
479    <message>
480        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="127"/>
481        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="138"/>
482        <source>Could not run command.</source>
483        <translation>Kunne ikke køre kommando.</translation>
484    </message>
485    <message>
486        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="128"/>
487        <source>The command runs in the host environment and needs to know the root path, but no rootMountPoint is defined.</source>
488        <translation>Kommandoen kører i værtsmiljøet og har brug for at kende rodstien, men der er ikke defineret nogen rootMountPoint.</translation>
489    </message>
490    <message>
491        <location filename="../src/libcalamares/utils/CommandList.cpp" line="139"/>
492        <source>The command needs to know the user&apos;s name, but no username is defined.</source>
493        <translation>Kommandoen har brug for at kende brugerens navn, men der er ikke defineret noget brugernavn.</translation>
494    </message>
495</context>
496<context>
497    <name>ContextualProcessJob</name>
498    <message>
499        <location filename="../src/modules/contextualprocess/ContextualProcessJob.cpp" line="117"/>
500        <source>Contextual Processes Job</source>
501        <translation>Kontekstuelt procesjob</translation>
502    </message>
503</context>
504<context>
505    <name>CreatePartitionDialog</name>
506    <message>
507        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="14"/>
508        <source>Create a Partition</source>
509        <translation>Opret en partition</translation>
510    </message>
511    <message>
512        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="48"/>
513        <source> MiB</source>
514        <translation> MiB</translation>
515    </message>
516    <message>
517        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="55"/>
518        <source>Partition &amp;Type:</source>
519        <translation>Partitions&amp;type:</translation>
520    </message>
521    <message>
522        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="67"/>
523        <source>&amp;Primary</source>
524        <translation>&amp;Primær</translation>
525    </message>
526    <message>
527        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="77"/>
528        <source>E&amp;xtended</source>
529        <translation>&amp;Udvidet</translation>
530    </message>
531    <message>
532        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="119"/>
533        <source>Fi&amp;le System:</source>
534        <translation>Fi&amp;lsystem:</translation>
535    </message>
536    <message>
537        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="151"/>
538        <source>LVM LV name</source>
539        <translation>LVM LV-navn</translation>
540    </message>
541    <message>
542        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="188"/>
543        <source>Flags:</source>
544        <translation>Flag:</translation>
545    </message>
546    <message>
547        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="161"/>
548        <source>&amp;Mount Point:</source>
549        <translation>&amp;Monteringspunkt:</translation>
550    </message>
551    <message>
552        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.ui" line="38"/>
553        <source>Si&amp;ze:</source>
554        <translation>&amp;Størrelse:</translation>
555    </message>
556    <message>
557        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="69"/>
558        <source>En&amp;crypt</source>
559        <translation>Kryp&amp;tér</translation>
560    </message>
561    <message>
562        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="148"/>
563        <source>Logical</source>
564        <translation>Logisk</translation>
565    </message>
566    <message>
567        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="153"/>
568        <source>Primary</source>
569        <translation>Primær</translation>
570    </message>
571    <message>
572        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="170"/>
573        <source>GPT</source>
574        <translation>GPT</translation>
575    </message>
576    <message>
577        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionDialog.cpp" line="259"/>
578        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
579        <translation>Monteringspunktet er allerede i brug. Vælg venligst et andet.</translation>
580    </message>
581</context>
582<context>
583    <name>CreatePartitionJob</name>
584    <message>
585        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="44"/>
586        <source>Create new %2MB partition on %4 (%3) with file system %1.</source>
587        <translation>Opret en ny %2 MB partition på %4 (%3) med %1-filsystem.</translation>
588    </message>
589    <message>
590        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="55"/>
591        <source>Create new &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition on &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) with file system &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
592        <translation>Opret en ny &lt;strong&gt;%2 MB&lt;/strong&gt; partition på &lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt; (%3) med &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;-filsystem.</translation>
593    </message>
594    <message>
595        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="67"/>
596        <source>Creating new %1 partition on %2.</source>
597        <translation>Opretter ny %1-partition på %2.</translation>
598    </message>
599    <message>
600        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionJob.cpp" line="79"/>
601        <source>The installer failed to create partition on disk &apos;%1&apos;.</source>
602        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke oprette partition på disk &apos;%1&apos;.</translation>
603    </message>
604</context>
605<context>
606    <name>CreatePartitionTableDialog</name>
607    <message>
608        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="20"/>
609        <source>Create Partition Table</source>
610        <translation>Opret partitionstabel</translation>
611    </message>
612    <message>
613        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="39"/>
614        <source>Creating a new partition table will delete all existing data on the disk.</source>
615        <translation>Oprettelse af en ny partitionstabel vil slette alle data på disken.</translation>
616    </message>
617    <message>
618        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="65"/>
619        <source>What kind of partition table do you want to create?</source>
620        <translation>Hvilken slags partitionstabel vil du oprette?</translation>
621    </message>
622    <message>
623        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="72"/>
624        <source>Master Boot Record (MBR)</source>
625        <translation>Master Boot Record (MBR)</translation>
626    </message>
627    <message>
628        <location filename="../src/modules/partition/gui/CreatePartitionTableDialog.ui" line="82"/>
629        <source>GUID Partition Table (GPT)</source>
630        <translation>GUID-partitionstabel (GPT)</translation>
631    </message>
632</context>
633<context>
634    <name>CreatePartitionTableJob</name>
635    <message>
636        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="45"/>
637        <source>Create new %1 partition table on %2.</source>
638        <translation>Opret en ny %1-partitionstabel på %2.</translation>
639    </message>
640    <message>
641        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="52"/>
642        <source>Create new &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table on &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
643        <translation>Opret en ny &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;-partitionstabel på &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</translation>
644    </message>
645    <message>
646        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="62"/>
647        <source>Creating new %1 partition table on %2.</source>
648        <translation>Opretter ny %1-partitionstabel på %2.</translation>
649    </message>
650    <message>
651        <location filename="../src/modules/partition/jobs/CreatePartitionTableJob.cpp" line="72"/>
652        <source>The installer failed to create a partition table on %1.</source>
653        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke oprette en partitionstabel på %1.</translation>
654    </message>
655</context>
656<context>
657    <name>CreateUserJob</name>
658    <message>
659        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="51"/>
660        <source>Create user %1</source>
661        <translation>Opret bruger %1</translation>
662    </message>
663    <message>
664        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="58"/>
665        <source>Create user &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
666        <translation>Opret bruger &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
667    </message>
668    <message>
669        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="65"/>
670        <source>Creating user %1.</source>
671        <translation>Opretter bruger %1.</translation>
672    </message>
673    <message>
674        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="81"/>
675        <source>Sudoers dir is not writable.</source>
676        <translation>Sudoers mappe er skrivebeskyttet.</translation>
677    </message>
678    <message>
679        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="85"/>
680        <source>Cannot create sudoers file for writing.</source>
681        <translation>Kan ikke oprette sudoers fil til skrivning.</translation>
682    </message>
683    <message>
684        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="93"/>
685        <source>Cannot chmod sudoers file.</source>
686        <translation>Kan ikke chmod sudoers fil.</translation>
687    </message>
688    <message>
689        <location filename="../src/modules/users/CreateUserJob.cpp" line="99"/>
690        <source>Cannot open groups file for reading.</source>
691        <translation>Kan ikke åbne gruppernes fil til læsning.</translation>
692    </message>
693</context>
694<context>
695    <name>DeletePartitionJob</name>
696    <message>
697        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="40"/>
698        <source>Delete partition %1.</source>
699        <translation>Slet partition %1.</translation>
700    </message>
701    <message>
702        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="48"/>
703        <source>Delete partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
704        <translation>Slet partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
705    </message>
706    <message>
707        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="56"/>
708        <source>Deleting partition %1.</source>
709        <translation>Sletter partition %1.</translation>
710    </message>
711    <message>
712        <location filename="../src/modules/partition/jobs/DeletePartitionJob.cpp" line="68"/>
713        <source>The installer failed to delete partition %1.</source>
714        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke slette partition %1.</translation>
715    </message>
716</context>
717<context>
718    <name>DeviceInfoWidget</name>
719    <message>
720        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="150"/>
721        <source>The type of &lt;strong&gt;partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The only way to change the partition table type is to erase and recreate the partition table from scratch, which destroys all data on the storage device.&lt;br&gt;This installer will keep the current partition table unless you explicitly choose otherwise.&lt;br&gt;If unsure, on modern systems GPT is preferred.</source>
722        <translation>Typen af &lt;strong&gt;partitionstabel&lt;/strong&gt; på den valgte lagerenhed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den eneste måde at ændre partitionstabeltypen, er at slette og oprette partitionstabellen igen, hvilket vil destruere al data på lagerenheden.&lt;br&gt;Installationsprogrammet vil beholde den nuværende partitionstabel medmindre du specifikt vælger andet.&lt;br&gt;Hvis usikker, er GPT foretrukket på moderne systemer.</translation>
723    </message>
724    <message>
725        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="107"/>
726        <source>This device has a &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partition table.</source>
727        <translation>Enheden har en &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; partitionstabel.</translation>
728    </message>
729    <message>
730        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="114"/>
731        <source>This is a &lt;strong&gt;loop&lt;/strong&gt; device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;It is a pseudo-device with no partition table that makes a file accessible as a block device. This kind of setup usually only contains a single filesystem.</source>
732        <translation>Dette er en &lt;strong&gt;loop&lt;/strong&gt;-enhed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det er en pseudo-enhed uden en partitionstabel, der gør en fil tilgængelig som en blokenhed. Denne slags opsætning indeholder typisk kun et enkelt filsystem.</translation>
733    </message>
734    <message>
735        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="121"/>
736        <source>This installer &lt;strong&gt;cannot detect a partition table&lt;/strong&gt; on the selected storage device.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The device either has no partition table, or the partition table is corrupted or of an unknown type.&lt;br&gt;This installer can create a new partition table for you, either automatically, or through the manual partitioning page.</source>
737        <translation>Installationsprogrammet &lt;strong&gt;kan ikke finde en partitionstabel&lt;/strong&gt; på den valgte lagerenhed.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Enten har enheden ikke nogen partitionstabel, eller partitionstabellen er ødelagt eller også er den af en ukendt type.&lt;br&gt;Installationsprogrammet kan oprette en ny partitionstabel for dig, enten automatisk, eller igennem den manuelle partitioneringsside.</translation>
738    </message>
739    <message>
740        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="131"/>
741        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This is the recommended partition table type for modern systems which start from an &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt; boot environment.</source>
742        <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dette er den anbefalede partitionstabeltype til moderne systemer som starter fra et &lt;strong&gt;EFI&lt;/strong&gt;-bootmiljø.</translation>
743    </message>
744    <message>
745        <location filename="../src/modules/partition/gui/DeviceInfoWidget.cpp" line="137"/>
746        <source>&lt;br&gt;&lt;br&gt;This partition table type is only advisable on older systems which start from a &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt; boot environment. GPT is recommended in most other cases.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Warning:&lt;/strong&gt; the MBR partition table is an obsolete MS-DOS era standard.&lt;br&gt;Only 4 &lt;em&gt;primary&lt;/em&gt; partitions may be created, and of those 4, one can be an &lt;em&gt;extended&lt;/em&gt; partition, which may in turn contain many &lt;em&gt;logical&lt;/em&gt; partitions.</source>
747        <translation>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Partitionstabeltypen anbefales kun på ældre systemer der starter fra et &lt;strong&gt;BIOS&lt;/strong&gt;-bootmiljø. GPT anbefales i de fleste tilfælde.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Advarsel:&lt;/strong&gt; MBR-partitionstabeltypen er en forældet MS-DOS-æra standard.&lt;br&gt;Kun 4 &lt;em&gt;primære&lt;/em&gt; partitioner var tilladt, og ud af de fire kan én af dem være en &lt;em&gt;udvidet&lt;/em&gt; partition, som igen må indeholde mange &lt;em&gt;logiske&lt;/em&gt; partitioner.</translation>
748    </message>
749</context>
750<context>
751    <name>DeviceModel</name>
752    <message>
753        <location filename="../src/modules/partition/core/DeviceModel.cpp" line="80"/>
754        <source>%1 - %2 (%3)</source>
755        <translation>%1 - %2 (%3)</translation>
756    </message>
757</context>
758<context>
759    <name>DracutLuksCfgJob</name>
760    <message>
761        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="131"/>
762        <source>Write LUKS configuration for Dracut to %1</source>
763        <translation>Skriv LUKS-konfiguration for Dracut til %1</translation>
764    </message>
765    <message>
766        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="133"/>
767        <source>Skip writing LUKS configuration for Dracut: &quot;/&quot; partition is not encrypted</source>
768        <translation>Spring skrivning af LUKS-konfiguration over for Dracut: &quot;/&quot;-partitionen er ikke krypteret</translation>
769    </message>
770    <message>
771        <location filename="../src/modules/dracutlukscfg/DracutLuksCfgJob.cpp" line="149"/>
772        <source>Failed to open %1</source>
773        <translation>Kunne ikke åbne %1</translation>
774    </message>
775</context>
776<context>
777    <name>DummyCppJob</name>
778    <message>
779        <location filename="../src/modules/dummycpp/DummyCppJob.cpp" line="46"/>
780        <source>Dummy C++ Job</source>
781        <translation>Dummy C++-job</translation>
782    </message>
783</context>
784<context>
785    <name>EditExistingPartitionDialog</name>
786    <message>
787        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="20"/>
788        <source>Edit Existing Partition</source>
789        <translation>Redigér eksisterende partition</translation>
790    </message>
791    <message>
792        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="50"/>
793        <source>Content:</source>
794        <translation>Indhold:</translation>
795    </message>
796    <message>
797        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="60"/>
798        <source>&amp;Keep</source>
799        <translation>&amp;Behold</translation>
800    </message>
801    <message>
802        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="70"/>
803        <source>Format</source>
804        <translation>Formatér</translation>
805    </message>
806    <message>
807        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="89"/>
808        <source>Warning: Formatting the partition will erase all existing data.</source>
809        <translation>Advarsel: Formatering af partitionen vil slette alle eksisterende data.</translation>
810    </message>
811    <message>
812        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="99"/>
813        <source>&amp;Mount Point:</source>
814        <translation>&amp;Monteringspunkt:</translation>
815    </message>
816    <message>
817        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="119"/>
818        <source>Si&amp;ze:</source>
819        <translation>Stø&amp;rrelse:</translation>
820    </message>
821    <message>
822        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="129"/>
823        <source> MiB</source>
824        <translation> MiB</translation>
825    </message>
826    <message>
827        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="136"/>
828        <source>Fi&amp;le System:</source>
829        <translation>Fi&amp;lsystem:</translation>
830    </message>
831    <message>
832        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.ui" line="149"/>
833        <source>Flags:</source>
834        <translation>Flag:</translation>
835    </message>
836    <message>
837        <location filename="../src/modules/partition/gui/EditExistingPartitionDialog.cpp" line="268"/>
838        <source>Mountpoint already in use. Please select another one.</source>
839        <translation>Monteringspunktet er allerede i brug. Vælg venligst et andet.</translation>
840    </message>
841</context>
842<context>
843    <name>EncryptWidget</name>
844    <message>
845        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="14"/>
846        <source>Form</source>
847        <translation>Formular</translation>
848    </message>
849    <message>
850        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="32"/>
851        <source>En&amp;crypt system</source>
852        <translation>Kryp&amp;tér system</translation>
853    </message>
854    <message>
855        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="42"/>
856        <source>Passphrase</source>
857        <translation>Adgangskode</translation>
858    </message>
859    <message>
860        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.ui" line="52"/>
861        <source>Confirm passphrase</source>
862        <translation>Bekræft adgangskode</translation>
863    </message>
864    <message>
865        <location filename="../src/modules/partition/gui/EncryptWidget.cpp" line="151"/>
866        <source>Please enter the same passphrase in both boxes.</source>
867        <translation>Indtast venligst samme adgangskode i begge bokse.</translation>
868    </message>
869</context>
870<context>
871    <name>FillGlobalStorageJob</name>
872    <message>
873        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="123"/>
874        <source>Set partition information</source>
875        <translation>Sæt partitionsinformation</translation>
876    </message>
877    <message>
878        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="147"/>
879        <source>Install %1 on &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 system partition.</source>
880        <translation>Installér %1 på &lt;strong&gt;ny&lt;/strong&gt; %2-systempartition.</translation>
881    </message>
882    <message>
883        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="151"/>
884        <source>Set up &lt;strong&gt;new&lt;/strong&gt; %2 partition with mount point &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
885        <translation>Opsæt den &lt;strong&gt;nye&lt;/strong&gt; %2 partition med monteringspunkt &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
886    </message>
887    <message>
888        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="159"/>
889        <source>Install %2 on %3 system partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
890        <translation>Installér %2 på %3-systempartition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
891    </message>
892    <message>
893        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="164"/>
894        <source>Set up %3 partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
895        <translation>Opsæt %3 partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; med monteringspunkt &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
896    </message>
897    <message>
898        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="176"/>
899        <source>Install boot loader on &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
900        <translation>Installér bootloader på &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
901    </message>
902    <message>
903        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FillGlobalStorageJob.cpp" line="186"/>
904        <source>Setting up mount points.</source>
905        <translation>Opsætter monteringspunkter.</translation>
906    </message>
907</context>
908<context>
909    <name>FinishedPage</name>
910    <message>
911        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="14"/>
912        <source>Form</source>
913        <translation>Formular</translation>
914    </message>
915    <message>
916        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="95"/>
917        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;When this box is checked, your system will restart immediately when you click on &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;Done&lt;/span&gt; or close the installer.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
918        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Når boksen er tilvalgt, vil dit system genstarte med det samme når du klikker på &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;Færdig&lt;/span&gt; eller lukker installationsprogrammet.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
919    </message>
920    <message>
921        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.ui" line="98"/>
922        <source>&amp;Restart now</source>
923        <translation>&amp;Genstart nu</translation>
924    </message>
925    <message>
926        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="51"/>
927        <source>&lt;h1&gt;All done.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has been installed on your computer.&lt;br/&gt;You may now restart into your new system, or continue using the %2 Live environment.</source>
928        <translation>&lt;h1&gt;Færdig.&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 er blevet installeret på din computer.&lt;br/&gt;Du kan nu genstarte for at komme ind i dit nye system eller fortsætte med at bruge %2 live-miljøet.</translation>
929    </message>
930    <message>
931        <location filename="../src/modules/finished/FinishedPage.cpp" line="109"/>
932        <source>&lt;h1&gt;Installation Failed&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 has not been installed on your computer.&lt;br/&gt;The error message was: %2.</source>
933        <translation>&lt;h1&gt;Installation mislykkede&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;%1 er ikke blevet installeret på din computer.&lt;br/&gt;Fejlmeddelelsen var: %2.</translation>
934    </message>
935</context>
936<context>
937    <name>FinishedViewStep</name>
938    <message>
939        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="59"/>
940        <source>Finish</source>
941        <translation>Færdig</translation>
942    </message>
943    <message>
944        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="124"/>
945        <source>Installation Complete</source>
946        <translation>Installation fuldført</translation>
947    </message>
948    <message>
949        <location filename="../src/modules/finished/FinishedViewStep.cpp" line="125"/>
950        <source>The installation of %1 is complete.</source>
951        <translation>Installationen af %1 er fuldført.</translation>
952    </message>
953</context>
954<context>
955    <name>FormatPartitionJob</name>
956    <message>
957        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="41"/>
958        <source>Format partition %1 (file system: %2, size: %3 MB) on %4.</source>
959        <translation>Formatér partition %1 (filsystem: %2, størrelse: %3 MB) på %4.</translation>
960    </message>
961    <message>
962        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="52"/>
963        <source>Format &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; with file system &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
964        <translation>Formatér &lt;strong&gt;%3 MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; med &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;-filsystem.</translation>
965    </message>
966    <message>
967        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="63"/>
968        <source>Formatting partition %1 with file system %2.</source>
969        <translation>Formatterer partition %1 med %2-filsystem.</translation>
970    </message>
971    <message>
972        <location filename="../src/modules/partition/jobs/FormatPartitionJob.cpp" line="77"/>
973        <source>The installer failed to format partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
974        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke formatere partition %1 på disk &apos;%2&apos;.</translation>
975    </message>
976</context>
977<context>
978    <name>InteractiveTerminalPage</name>
979    <message>
980        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="53"/>
981        <source>Konsole not installed</source>
982        <translation>Konsole er ikke installeret</translation>
983    </message>
984    <message>
985        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="54"/>
986        <source>Please install KDE Konsole and try again!</source>
987        <translation>Installér venligst KDE Konsole og prøv igen!</translation>
988    </message>
989    <message>
990        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalPage.cpp" line="116"/>
991        <source>Executing script: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</source>
992        <translation>Eksekverer skript: &amp;nbsp;&lt;code&gt;%1&lt;/code&gt;</translation>
993    </message>
994</context>
995<context>
996    <name>InteractiveTerminalViewStep</name>
997    <message>
998        <location filename="../src/modules/interactiveterminal/InteractiveTerminalViewStep.cpp" line="45"/>
999        <source>Script</source>
1000        <translation>Skript</translation>
1001    </message>
1002</context>
1003<context>
1004    <name>KeyboardPage</name>
1005    <message>
1006        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="220"/>
1007        <source>Set keyboard model to %1.&lt;br/&gt;</source>
1008        <translation>Sæt tastaturmodel til %1.&lt;br/&gt;</translation>
1009    </message>
1010    <message>
1011        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.cpp" line="222"/>
1012        <source>Set keyboard layout to %1/%2.</source>
1013        <translation>Sæt tastaturlayout til %1/%2.</translation>
1014    </message>
1015</context>
1016<context>
1017    <name>KeyboardViewStep</name>
1018    <message>
1019        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardViewStep.cpp" line="50"/>
1020        <source>Keyboard</source>
1021        <translation>Tastatur</translation>
1022    </message>
1023</context>
1024<context>
1025    <name>LCLocaleDialog</name>
1026    <message>
1027        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="34"/>
1028        <source>System locale setting</source>
1029        <translation>Systemets lokalitetsindstilling</translation>
1030    </message>
1031    <message>
1032        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="41"/>
1033        <source>The system locale setting affects the language and character set for some command line user interface elements.&lt;br/&gt;The current setting is &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
1034        <translation>Systemets lokalitetsindstilling har indflydelse på sproget og tegnsættet for nogle kommandolinje-brugerelementer.&lt;br/&gt;Den nuværende indstilling er &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
1035    </message>
1036    <message>
1037        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="66"/>
1038        <source>&amp;Cancel</source>
1039        <translation>&amp;Annullér</translation>
1040    </message>
1041    <message>
1042        <location filename="../src/modules/locale/LCLocaleDialog.cpp" line="67"/>
1043        <source>&amp;OK</source>
1044        <translation>&amp;OK</translation>
1045    </message>
1046</context>
1047<context>
1048    <name>LicensePage</name>
1049    <message>
1050        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.ui" line="14"/>
1051        <source>Form</source>
1052        <translation>Formular</translation>
1053    </message>
1054    <message>
1055        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="88"/>
1056        <source>I accept the terms and conditions above.</source>
1057        <translation>Jeg accepterer de ovenstående vilkår og betingelser.</translation>
1058    </message>
1059    <message>
1060        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="115"/>
1061        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure will install proprietary software that is subject to licensing terms.</source>
1062        <translation>&lt;h1&gt;Licensaftale&lt;/h1&gt;Opsætningsproceduren installerer proprietær software der er underlagt licenseringsvilkår.</translation>
1063    </message>
1064    <message>
1065        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="118"/>
1066        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, the setup procedure cannot continue.</source>
1067        <translation>Gennemgå venligst slutbrugerlicensaftalerne (EULA&apos;er) ovenfor.&lt;br/&gt;Hvis du ikke er enig med disse vilkår, kan opsætningsproceduren ikke fortsætte.</translation>
1068    </message>
1069    <message>
1070        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="124"/>
1071        <source>&lt;h1&gt;License Agreement&lt;/h1&gt;This setup procedure can install proprietary software that is subject to licensing terms in order to provide additional features and enhance the user experience.</source>
1072        <translation>&lt;h1&gt;Licensaftale&lt;/h1&gt;Opsætningsproceduren kan installere proprietær software der er underlagt licenseringsvilkår, for at kunne tilbyde yderligere funktionaliteter og forbedre brugeroplevelsen.</translation>
1073    </message>
1074    <message>
1075        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="129"/>
1076        <source>Please review the End User License Agreements (EULAs) above.&lt;br/&gt;If you do not agree with the terms, proprietary software will not be installed, and open source alternatives will be used instead.</source>
1077        <translation>Gennemgå venligst slutbrugerlicensaftalerne (EULA&apos;er) ovenfor.&lt;br/&gt;Hvis du ikke er enig med disse vilkår vil der ikke blive installeret proprietær software, og open source-alternativer vil blive brugt i stedet.</translation>
1078    </message>
1079    <message>
1080        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="159"/>
1081        <source>&lt;strong&gt;%1 driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;by %2</source>
1082        <extracomment>%1 is an untranslatable product name, example: Creative Audigy driver</extracomment>
1083        <translation>&lt;strong&gt;%1 driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;af %2</translation>
1084    </message>
1085    <message>
1086        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="166"/>
1087        <source>&lt;strong&gt;%1 graphics driver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1088        <extracomment>%1 is usually a vendor name, example: Nvidia graphics driver</extracomment>
1089        <translation>&lt;strong&gt;%1 grafikdriver&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;af %2&lt;/font&gt;</translation>
1090    </message>
1091    <message>
1092        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="172"/>
1093        <source>&lt;strong&gt;%1 browser plugin&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1094        <translation>&lt;strong&gt;%1 browser-plugin&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;af %2&lt;/font&gt;</translation>
1095    </message>
1096    <message>
1097        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="178"/>
1098        <source>&lt;strong&gt;%1 codec&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1099        <translation>&lt;strong&gt;%1 codec&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;af %2&lt;/font&gt;</translation>
1100    </message>
1101    <message>
1102        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="184"/>
1103        <source>&lt;strong&gt;%1 package&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1104        <translation>&lt;strong&gt;%1 pakke&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;af %2&lt;/font&gt;</translation>
1105    </message>
1106    <message>
1107        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="190"/>
1108        <source>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;by %2&lt;/font&gt;</source>
1109        <translation>&lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;Grey&quot;&gt;af %2&lt;/font&gt;</translation>
1110    </message>
1111    <message>
1112        <location filename="../src/modules/license/LicensePage.cpp" line="202"/>
1113        <source>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;view license agreement&lt;/a&gt;</source>
1114        <translation>&lt;a href=&quot;%1&quot;&gt;vis licensaftalen&lt;/a&gt;</translation>
1115    </message>
1116</context>
1117<context>
1118    <name>LicenseViewStep</name>
1119    <message>
1120        <location filename="../src/modules/license/LicenseViewStep.cpp" line="51"/>
1121        <source>License</source>
1122        <translation>Licens</translation>
1123    </message>
1124</context>
1125<context>
1126    <name>LocalePage</name>
1127    <message>
1128        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="387"/>
1129        <source>The system language will be set to %1.</source>
1130        <translation>Systemsproget vil blive sat til %1.</translation>
1131    </message>
1132    <message>
1133        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="389"/>
1134        <source>The numbers and dates locale will be set to %1.</source>
1135        <translation>Lokalitet for tal og datoer vil blive sat til %1.</translation>
1136    </message>
1137    <message>
1138        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="215"/>
1139        <source>Region:</source>
1140        <translation>Region:</translation>
1141    </message>
1142    <message>
1143        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="216"/>
1144        <source>Zone:</source>
1145        <translation>Zone:</translation>
1146    </message>
1147    <message>
1148        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="220"/>
1149        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="221"/>
1150        <source>&amp;Change...</source>
1151        <translation>&amp;Skift...</translation>
1152    </message>
1153    <message>
1154        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="398"/>
1155        <source>Set timezone to %1/%2.&lt;br/&gt;</source>
1156        <translation>Sæt tidszone til %1/%2.&lt;br/&gt;</translation>
1157    </message>
1158    <message>
1159        <location filename="../src/modules/locale/LocalePage.cpp" line="480"/>
1160        <source>%1 (%2)</source>
1161        <extracomment>Language (Country)</extracomment>
1162        <translation>%1 (%2)</translation>
1163    </message>
1164</context>
1165<context>
1166    <name>LocaleViewStep</name>
1167    <message>
1168        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="60"/>
1169        <source>Loading location data...</source>
1170        <translation>Indlæser placeringsdata...</translation>
1171    </message>
1172    <message>
1173        <location filename="../src/modules/locale/LocaleViewStep.cpp" line="175"/>
1174        <source>Location</source>
1175        <translation>Placering</translation>
1176    </message>
1177</context>
1178<context>
1179    <name>NetInstallPage</name>
1180    <message>
1181        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="64"/>
1182        <source>Name</source>
1183        <translation>Navn</translation>
1184    </message>
1185    <message>
1186        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="65"/>
1187        <source>Description</source>
1188        <translation>Beskrivelse</translation>
1189    </message>
1190    <message>
1191        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="86"/>
1192        <source>Network Installation. (Disabled: Unable to fetch package lists, check your network connection)</source>
1193        <translation>Netværksinstallation. (Deaktiveret: Kunne ikke hente pakkelister, tjek din netværksforbindelse)</translation>
1194    </message>
1195    <message>
1196        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallPage.cpp" line="96"/>
1197        <source>Network Installation. (Disabled: Received invalid groups data)</source>
1198        <translation>Netværksinstallation. (Deaktiveret: Modtog ugyldige gruppers data)</translation>
1199    </message>
1200</context>
1201<context>
1202    <name>NetInstallViewStep</name>
1203    <message>
1204        <location filename="../src/modules/netinstall/NetInstallViewStep.cpp" line="54"/>
1205        <source>Package selection</source>
1206        <translation>Valg af pakke</translation>
1207    </message>
1208</context>
1209<context>
1210    <name>PWQ</name>
1211    <message>
1212        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="63"/>
1213        <source>Password is too short</source>
1214        <translation>Adgangskoden er for kort</translation>
1215    </message>
1216    <message>
1217        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="85"/>
1218        <source>Password is too long</source>
1219        <translation>Adgangskoden er for lang</translation>
1220    </message>
1221    <message>
1222        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="151"/>
1223        <source>Password is too weak</source>
1224        <translation>Adgangskoden er for svag</translation>
1225    </message>
1226    <message>
1227        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="158"/>
1228        <source>Memory allocation error when setting &apos;%1&apos;</source>
1229        <translation>Fejl ved allokering af hukommelse da &apos;%1&apos; blev sat</translation>
1230    </message>
1231    <message>
1232        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="162"/>
1233        <source>Memory allocation error</source>
1234        <translation>Fejl ved allokering af hukommelse</translation>
1235    </message>
1236    <message>
1237        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="164"/>
1238        <source>The password is the same as the old one</source>
1239        <translation>Adgangskoden er den samme som den gamle</translation>
1240    </message>
1241    <message>
1242        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="166"/>
1243        <source>The password is a palindrome</source>
1244        <translation>Adgangskoden er et palindrom</translation>
1245    </message>
1246    <message>
1247        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="168"/>
1248        <source>The password differs with case changes only</source>
1249        <translation>Adgangskoden har kun ændringer i store/små bogstaver</translation>
1250    </message>
1251    <message>
1252        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="170"/>
1253        <source>The password is too similar to the old one</source>
1254        <translation>Adgangskoden minder for meget om den gamle</translation>
1255    </message>
1256    <message>
1257        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="172"/>
1258        <source>The password contains the user name in some form</source>
1259        <translation>Adgangskoden indeholder i nogen form brugernavnet</translation>
1260    </message>
1261    <message>
1262        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="174"/>
1263        <source>The password contains words from the real name of the user in some form</source>
1264        <translation>Adgangskoden indeholder i nogen form ord fra brugerens rigtige navn</translation>
1265    </message>
1266    <message>
1267        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="176"/>
1268        <source>The password contains forbidden words in some form</source>
1269        <translation>Adgangskoden indeholder i nogen form forbudte ord</translation>
1270    </message>
1271    <message>
1272        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="179"/>
1273        <source>The password contains less than %1 digits</source>
1274        <translation>Adgangskoden indeholder færre end %1 cifre</translation>
1275    </message>
1276    <message>
1277        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="180"/>
1278        <source>The password contains too few digits</source>
1279        <translation>Adgangskoden indeholder for få cifre</translation>
1280    </message>
1281    <message>
1282        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="183"/>
1283        <source>The password contains less than %1 uppercase letters</source>
1284        <translation>Adgangskoden indeholder færre end %1 bogstaver med stort</translation>
1285    </message>
1286    <message>
1287        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="184"/>
1288        <source>The password contains too few uppercase letters</source>
1289        <translation>Adgangskoden indeholder for få bogstaver med stort</translation>
1290    </message>
1291    <message>
1292        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="187"/>
1293        <source>The password contains less than %1 lowercase letters</source>
1294        <translation>Adgangskoden indeholder færre end %1 bogstaver med småt</translation>
1295    </message>
1296    <message>
1297        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="188"/>
1298        <source>The password contains too few lowercase letters</source>
1299        <translation>Adgangskoden indeholder for få bogstaver med småt</translation>
1300    </message>
1301    <message>
1302        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="191"/>
1303        <source>The password contains less than %1 non-alphanumeric characters</source>
1304        <translation>Adgangskoden indeholder færre end %1 ikke-alfanumeriske tegn</translation>
1305    </message>
1306    <message>
1307        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="192"/>
1308        <source>The password contains too few non-alphanumeric characters</source>
1309        <translation>Adgangskoden indeholder for få ikke-alfanumeriske tegn</translation>
1310    </message>
1311    <message>
1312        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="195"/>
1313        <source>The password is shorter than %1 characters</source>
1314        <translation>Adgangskoden er kortere end %1 tegn</translation>
1315    </message>
1316    <message>
1317        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="196"/>
1318        <source>The password is too short</source>
1319        <translation>Adgangskoden er for kort</translation>
1320    </message>
1321    <message>
1322        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="198"/>
1323        <source>The password is just rotated old one</source>
1324        <translation>Adgangskoden er blot det gamle hvor der er byttet om på tegnene</translation>
1325    </message>
1326    <message>
1327        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="201"/>
1328        <source>The password contains less than %1 character classes</source>
1329        <translation>Adgangskoden indeholder færre end %1 tegnklasser</translation>
1330    </message>
1331    <message>
1332        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="202"/>
1333        <source>The password does not contain enough character classes</source>
1334        <translation>Adgangskoden indeholder ikke nok tegnklasser</translation>
1335    </message>
1336    <message>
1337        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="205"/>
1338        <source>The password contains more than %1 same characters consecutively</source>
1339        <translation>Adgangskoden indeholder flere end %1 af de samme tegn i træk</translation>
1340    </message>
1341    <message>
1342        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="206"/>
1343        <source>The password contains too many same characters consecutively</source>
1344        <translation>Adgangskoden indeholder for mange af de samme tegn i træk</translation>
1345    </message>
1346    <message>
1347        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="209"/>
1348        <source>The password contains more than %1 characters of the same class consecutively</source>
1349        <translation>Adgangskoden indeholder flere end %1 tegn af den samme klasse i træk</translation>
1350    </message>
1351    <message>
1352        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="210"/>
1353        <source>The password contains too many characters of the same class consecutively</source>
1354        <translation>Adgangskoden indeholder for mange tegn af den samme klasse i træk</translation>
1355    </message>
1356    <message>
1357        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="213"/>
1358        <source>The password contains monotonic sequence longer than %1 characters</source>
1359        <translation>Adgangskoden indeholder monoton sekvens som er længere end %1 tegn</translation>
1360    </message>
1361    <message>
1362        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="214"/>
1363        <source>The password contains too long of a monotonic character sequence</source>
1364        <translation>Adgangskoden indeholder en monoton tegnsekvens som er for lang</translation>
1365    </message>
1366    <message>
1367        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="216"/>
1368        <source>No password supplied</source>
1369        <translation>Der er ikke angivet nogen adgangskode</translation>
1370    </message>
1371    <message>
1372        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="218"/>
1373        <source>Cannot obtain random numbers from the RNG device</source>
1374        <translation>Kan ikke få tilfældige tal fra RNG-enhed</translation>
1375    </message>
1376    <message>
1377        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="220"/>
1378        <source>Password generation failed - required entropy too low for settings</source>
1379        <translation>Generering af adgangskode mislykkedes - krævede entropi er for lav til indstillinger</translation>
1380    </message>
1381    <message>
1382        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="225"/>
1383        <source>The password fails the dictionary check - %1</source>
1384        <translation>Adgangskoden bestod ikke ordbogstjekket - %1</translation>
1385    </message>
1386    <message>
1387        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="227"/>
1388        <source>The password fails the dictionary check</source>
1389        <translation>Adgangskoden bestod ikke ordbogstjekket</translation>
1390    </message>
1391    <message>
1392        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="231"/>
1393        <source>Unknown setting - %1</source>
1394        <translation>Ukendt indstilling - %1</translation>
1395    </message>
1396    <message>
1397        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="235"/>
1398        <source>Unknown setting</source>
1399        <translation>Ukendt indstilling</translation>
1400    </message>
1401    <message>
1402        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="239"/>
1403        <source>Bad integer value of setting - %1</source>
1404        <translation>Ugyldig heltalsværdi til indstilling - %1</translation>
1405    </message>
1406    <message>
1407        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="243"/>
1408        <source>Bad integer value</source>
1409        <translation>Ugyldig heltalsværdi</translation>
1410    </message>
1411    <message>
1412        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="247"/>
1413        <source>Setting %1 is not of integer type</source>
1414        <translation>Indstillingen %1 er ikke en helttalsstype</translation>
1415    </message>
1416    <message>
1417        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="251"/>
1418        <source>Setting is not of integer type</source>
1419        <translation>Indstillingen er ikke en helttalsstype</translation>
1420    </message>
1421    <message>
1422        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="255"/>
1423        <source>Setting %1 is not of string type</source>
1424        <translation>Indstillingen %1 er ikke en strengtype</translation>
1425    </message>
1426    <message>
1427        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="259"/>
1428        <source>Setting is not of string type</source>
1429        <translation>Indstillingen er ikke en strengtype</translation>
1430    </message>
1431    <message>
1432        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="261"/>
1433        <source>Opening the configuration file failed</source>
1434        <translation>Åbningen af konfigurationsfilen mislykkedes</translation>
1435    </message>
1436    <message>
1437        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="263"/>
1438        <source>The configuration file is malformed</source>
1439        <translation>Konfigurationsfilen er forkert udformet</translation>
1440    </message>
1441    <message>
1442        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="265"/>
1443        <source>Fatal failure</source>
1444        <translation>Fatal fejl</translation>
1445    </message>
1446    <message>
1447        <location filename="../src/modules/users/CheckPWQuality.cpp" line="267"/>
1448        <source>Unknown error</source>
1449        <translation>Ukendt fejl</translation>
1450    </message>
1451</context>
1452<context>
1453    <name>Page_Keyboard</name>
1454    <message>
1455        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="14"/>
1456        <source>Form</source>
1457        <translation>Formular</translation>
1458    </message>
1459    <message>
1460        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="70"/>
1461        <source>Keyboard Model:</source>
1462        <translation>Tastaturmodel:</translation>
1463    </message>
1464    <message>
1465        <location filename="../src/modules/keyboard/KeyboardPage.ui" line="131"/>
1466        <source>Type here to test your keyboard</source>
1467        <translation>Skriv her for at teste dit tastatur</translation>
1468    </message>
1469</context>
1470<context>
1471    <name>Page_UserSetup</name>
1472    <message>
1473        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="14"/>
1474        <source>Form</source>
1475        <translation>Formular</translation>
1476    </message>
1477    <message>
1478        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="36"/>
1479        <source>What is your name?</source>
1480        <translation>Hvad er dit navn?</translation>
1481    </message>
1482    <message>
1483        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="117"/>
1484        <source>What name do you want to use to log in?</source>
1485        <translation>Hvilket navn skal bruges til at logge ind?</translation>
1486    </message>
1487    <message>
1488        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="306"/>
1489        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="437"/>
1490        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="582"/>
1491        <source>font-weight: normal</source>
1492        <translation>font-weight: normal</translation>
1493    </message>
1494    <message>
1495        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="200"/>
1496        <source>&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;</source>
1497        <translation>&lt;small&gt;Hvis mere end én person bruger computeren, kan du opsætte flere konti efter installationen.&lt;/small&gt;</translation>
1498    </message>
1499    <message>
1500        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="335"/>
1501        <source>Choose a password to keep your account safe.</source>
1502        <translation>Vælg en adgangskode for at beskytte din konto.</translation>
1503    </message>
1504    <message>
1505        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="440"/>
1506        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation, should be at least eight characters long, and should be changed at regular intervals.&lt;/small&gt;</source>
1507        <translation>&lt;small&gt;Skriv den samme adgangskode to gange, så det kan blive tjekket for skrivefejl. En god adgangskode indeholder en blanding af bogstaver, tal og specialtegn, og bør være mindst 8 tegn langt og bør skiftes jævnligt.&lt;/small&gt;</translation>
1508    </message>
1509    <message>
1510        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="226"/>
1511        <source>What is the name of this computer?</source>
1512        <translation>Hvad er navnet på computeren?</translation>
1513    </message>
1514    <message>
1515        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="309"/>
1516        <source>&lt;small&gt;This name will be used if you make the computer visible to others on a network.&lt;/small&gt;</source>
1517        <translation>&lt;small&gt;Navnet bruges, hvis du gør computeren synlig for andre på et netværk.&lt;/small&gt;</translation>
1518    </message>
1519    <message>
1520        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="450"/>
1521        <source>Log in automatically without asking for the password.</source>
1522        <translation>Log ind automatisk uden at spørge efter adgangskoden.</translation>
1523    </message>
1524    <message>
1525        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="457"/>
1526        <source>Use the same password for the administrator account.</source>
1527        <translation>Brug den samme adgangskode til administratorkontoen.</translation>
1528    </message>
1529    <message>
1530        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="480"/>
1531        <source>Choose a password for the administrator account.</source>
1532        <translation>Vælg en adgangskode til administratorkontoen.</translation>
1533    </message>
1534    <message>
1535        <location filename="../src/modules/users/page_usersetup.ui" line="585"/>
1536        <source>&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;</source>
1537        <translation>&lt;small&gt;Skriv den samme adgangskode to gange, så det kan blive tjekket for skrivefejl.&lt;/small&gt;</translation>
1538    </message>
1539</context>
1540<context>
1541    <name>PartitionLabelsView</name>
1542    <message>
1543        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="193"/>
1544        <source>Root</source>
1545        <translation>Rod</translation>
1546    </message>
1547    <message>
1548        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="196"/>
1549        <source>Home</source>
1550        <translation>Hjem</translation>
1551    </message>
1552    <message>
1553        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="198"/>
1554        <source>Boot</source>
1555        <translation>Boot</translation>
1556    </message>
1557    <message>
1558        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="201"/>
1559        <source>EFI system</source>
1560        <translation>EFI-system</translation>
1561    </message>
1562    <message>
1563        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="203"/>
1564        <source>Swap</source>
1565        <translation>Swap</translation>
1566    </message>
1567    <message>
1568        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="205"/>
1569        <source>New partition for %1</source>
1570        <translation>Ny partition til %1</translation>
1571    </message>
1572    <message>
1573        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="207"/>
1574        <source>New partition</source>
1575        <translation>Ny partition</translation>
1576    </message>
1577    <message>
1578        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="224"/>
1579        <source>%1  %2</source>
1580        <translation>%1  %2</translation>
1581    </message>
1582</context>
1583<context>
1584    <name>PartitionModel</name>
1585    <message>
1586        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="137"/>
1587        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="169"/>
1588        <source>Free Space</source>
1589        <translation>Ledig plads</translation>
1590    </message>
1591    <message>
1592        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="141"/>
1593        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="173"/>
1594        <source>New partition</source>
1595        <translation>Ny partition</translation>
1596    </message>
1597    <message>
1598        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="257"/>
1599        <source>Name</source>
1600        <translation>Navn</translation>
1601    </message>
1602    <message>
1603        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="259"/>
1604        <source>File System</source>
1605        <translation>Filsystem</translation>
1606    </message>
1607    <message>
1608        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="261"/>
1609        <source>Mount Point</source>
1610        <translation>Monteringspunkt</translation>
1611    </message>
1612    <message>
1613        <location filename="../src/modules/partition/core/PartitionModel.cpp" line="263"/>
1614        <source>Size</source>
1615        <translation>Størrelse</translation>
1616    </message>
1617</context>
1618<context>
1619    <name>PartitionPage</name>
1620    <message>
1621        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="14"/>
1622        <source>Form</source>
1623        <translation>Formular</translation>
1624    </message>
1625    <message>
1626        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="22"/>
1627        <source>Storage de&amp;vice:</source>
1628        <translation>Lageren&amp;hed:</translation>
1629    </message>
1630    <message>
1631        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="51"/>
1632        <source>&amp;Revert All Changes</source>
1633        <translation>&amp;Tilbagefør alle ændringer</translation>
1634    </message>
1635    <message>
1636        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="87"/>
1637        <source>New Partition &amp;Table</source>
1638        <translation>Ny partitions&amp;tabel</translation>
1639    </message>
1640    <message>
1641        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="107"/>
1642        <source>&amp;Create</source>
1643        <translation>&amp;Opret</translation>
1644    </message>
1645    <message>
1646        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="114"/>
1647        <source>&amp;Edit</source>
1648        <translation>&amp;Redigér</translation>
1649    </message>
1650    <message>
1651        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="121"/>
1652        <source>&amp;Delete</source>
1653        <translation>&amp;Slet</translation>
1654    </message>
1655    <message>
1656        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.ui" line="148"/>
1657        <source>Install boot &amp;loader on:</source>
1658        <translation>Installér boot&amp;loader på:</translation>
1659    </message>
1660    <message>
1661        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="169"/>
1662        <source>Are you sure you want to create a new partition table on %1?</source>
1663        <translation>Er du sikker på, at du vil oprette en ny partitionstabel på %1?</translation>
1664    </message>
1665    <message>
1666        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="193"/>
1667        <source>Can not create new partition</source>
1668        <translation>Kan ikke oprette ny partition</translation>
1669    </message>
1670    <message>
1671        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionPage.cpp" line="194"/>
1672        <source>The partition table on %1 already has %2 primary partitions, and no more can be added. Please remove one primary partition and add an extended partition, instead.</source>
1673        <translation>Partitionstabellen på %1 har allerede %2 primære partitioner, og der kan ikke tilføjes flere. Fjern venligst en primær partition og tilføj i stedet en udviddet partition.</translation>
1674    </message>
1675</context>
1676<context>
1677    <name>PartitionViewStep</name>
1678    <message>
1679        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="70"/>
1680        <source>Gathering system information...</source>
1681        <translation>Indsamler systeminformation...</translation>
1682    </message>
1683    <message>
1684        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="121"/>
1685        <source>Partitions</source>
1686        <translation>Partitioner</translation>
1687    </message>
1688    <message>
1689        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="158"/>
1690        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system.</source>
1691        <translation>Installér %1 &lt;strong&gt;ved siden af&lt;/strong&gt; et andet styresystem.</translation>
1692    </message>
1693    <message>
1694        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="162"/>
1695        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk and install %1.</source>
1696        <translation>&lt;strong&gt;Slet&lt;/strong&gt; disk og installér %1.</translation>
1697    </message>
1698    <message>
1699        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="166"/>
1700        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition with %1.</source>
1701        <translation>&lt;strong&gt;Erstat&lt;/strong&gt; en partition med %1.</translation>
1702    </message>
1703    <message>
1704        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="171"/>
1705        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning.</source>
1706        <translation>&lt;strong&gt;Manuel&lt;/strong&gt; partitionering.</translation>
1707    </message>
1708    <message>
1709        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="184"/>
1710        <source>Install %1 &lt;strong&gt;alongside&lt;/strong&gt; another operating system on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</source>
1711        <translation>Installér %1 &lt;strong&gt;ved siden af&lt;/strong&gt; et andet styresystem på disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3).</translation>
1712    </message>
1713    <message>
1714        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="190"/>
1715        <source>&lt;strong&gt;Erase&lt;/strong&gt; disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) and install %1.</source>
1716        <translation>&lt;strong&gt;Slet&lt;/strong&gt; disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) og installér %1.</translation>
1717    </message>
1718    <message>
1719        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="196"/>
1720        <source>&lt;strong&gt;Replace&lt;/strong&gt; a partition on disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) with %1.</source>
1721        <translation>&lt;strong&gt;Erstat&lt;/strong&gt; en partition på disk &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; (%3) med %1.</translation>
1722    </message>
1723    <message>
1724        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="203"/>
1725        <source>&lt;strong&gt;Manual&lt;/strong&gt; partitioning on disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2).</source>
1726        <translation>&lt;strong&gt;Manuel&lt;/strong&gt; partitionering på disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2).</translation>
1727    </message>
1728    <message>
1729        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="211"/>
1730        <source>Disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2)</source>
1731        <translation>Disk &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; (%2)</translation>
1732    </message>
1733    <message>
1734        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="239"/>
1735        <source>Current:</source>
1736        <translation>Nuværende:</translation>
1737    </message>
1738    <message>
1739        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="256"/>
1740        <source>After:</source>
1741        <translation>Efter:</translation>
1742    </message>
1743    <message>
1744        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="399"/>
1745        <source>No EFI system partition configured</source>
1746        <translation>Ingen EFI-systempartition konfigureret</translation>
1747    </message>
1748    <message>
1749        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="400"/>
1750        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;To configure an EFI system partition, go back and select or create a FAT32 filesystem with the &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag enabled and mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting up an EFI system partition but your system may fail to start.</source>
1751        <translation>En EFI-systempartition er nødvendig for at starte %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;For at konfigurere en EFI-systempartition skal du gå tilbage og vælge eller oprette et FAT32-filsystem med &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt;-flaget aktiveret og monteringspunkt &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Du kan fortsætte uden at opsætte en EFI-systempartition, men dit system vil muligvis ikke kunne starte.</translation>
1752    </message>
1753    <message>
1754        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="413"/>
1755        <source>EFI system partition flag not set</source>
1756        <translation>EFI-systempartitionsflag ikke sat</translation>
1757    </message>
1758    <message>
1759        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="414"/>
1760        <source>An EFI system partition is necessary to start %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A partition was configured with mount point &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; but its &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt; flag is not set.&lt;br/&gt;To set the flag, go back and edit the partition.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;You can continue without setting the flag but your system may fail to start.</source>
1761        <translation>En EFI-systempartition er nødvendig for at starte %1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En partition var konfigureret med monteringspunkt &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;, men dens &lt;strong&gt;esp&lt;/strong&gt;-flag var ikke sat.&lt;br/&gt;For at sætte flaget skal du gå tilbage og redigere partitionen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Du kan fortsætte uden at konfigurere flaget, men dit system vil muligvis ikke kunne starte.</translation>
1762    </message>
1763    <message>
1764        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="449"/>
1765        <source>Boot partition not encrypted</source>
1766        <translation>Bootpartition ikke krypteret</translation>
1767    </message>
1768    <message>
1769        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionViewStep.cpp" line="450"/>
1770        <source>A separate boot partition was set up together with an encrypted root partition, but the boot partition is not encrypted.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;There are security concerns with this kind of setup, because important system files are kept on an unencrypted partition.&lt;br/&gt;You may continue if you wish, but filesystem unlocking will happen later during system startup.&lt;br/&gt;To encrypt the boot partition, go back and recreate it, selecting &lt;strong&gt;Encrypt&lt;/strong&gt; in the partition creation window.</source>
1771        <translation>En separat bootpartition blev opsat sammen med en krypteret rodpartition, men bootpartitionen er ikke krypteret.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Der er sikkerhedsmæssige bekymringer med denne slags opsætning, da vigtige systemfiler er gemt på en ikke-krypteret partition.&lt;br/&gt;Du kan fortsætte hvis du vil, men oplåsning af filsystemet sker senere under systemets opstart.&lt;br/&gt;For at kryptere bootpartitionen skal du gå tilbage og oprette den igen, vælge &lt;strong&gt;Kryptér&lt;/strong&gt; i partitionsoprettelsesvinduet.</translation>
1772    </message>
1773</context>
1774<context>
1775    <name>PlasmaLnfJob</name>
1776    <message>
1777        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="41"/>
1778        <source>Plasma Look-and-Feel Job</source>
1779        <translation>Plasma udseende og fremtoning-job</translation>
1780    </message>
1781    <message>
1782        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="73"/>
1783        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfJob.cpp" line="74"/>
1784        <source>Could not select KDE Plasma Look-and-Feel package</source>
1785        <translation>Kunne ikke vælge KDE Plasma udseende og fremtoning-pakke</translation>
1786    </message>
1787</context>
1788<context>
1789    <name>PlasmaLnfPage</name>
1790    <message>
1791        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="14"/>
1792        <source>Form</source>
1793        <translation>Formular</translation>
1794    </message>
1795    <message>
1796        <location filename="../src/modules/plasmalnf/page_plasmalnf.ui" line="20"/>
1797        <source>Placeholder</source>
1798        <translation>Pladsholder</translation>
1799    </message>
1800    <message>
1801        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfPage.cpp" line="67"/>
1802        <source>Please choose a look-and-feel for the KDE Plasma Desktop. You can also skip this step and configure the look-and-feel once the system is installed. Clicking on a look-and-feel selection will give you a live preview of that look-and-feel.</source>
1803        <translation>Vælg venligst et udseende og fremtoning til KDE Plasma-skrivebordet. Du kan også springe trinnet over og konfigurere udseendet og fremtoningen når systemet er installeret. Ved klik på et udseende og fremtoning giver det dig en live forhåndsvisning af det.</translation>
1804    </message>
1805</context>
1806<context>
1807    <name>PlasmaLnfViewStep</name>
1808    <message>
1809        <location filename="../src/modules/plasmalnf/PlasmaLnfViewStep.cpp" line="68"/>
1810        <source>Look-and-Feel</source>
1811        <translation>Udseende og fremtoning</translation>
1812    </message>
1813</context>
1814<context>
1815    <name>PreserveFiles</name>
1816    <message>
1817        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="83"/>
1818        <source>Saving files for later ...</source>
1819        <translation>Gemmer filer til senere ...</translation>
1820    </message>
1821    <message>
1822        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="89"/>
1823        <source>No files configured to save for later.</source>
1824        <translation>Ingen filer er konfigureret til at blive gemt til senere.</translation>
1825    </message>
1826    <message>
1827        <location filename="../src/modules/preservefiles/PreserveFiles.cpp" line="145"/>
1828        <source>Not all of the configured files could be preserved.</source>
1829        <translation>Kunne ikke bevare alle de konfigurerede filer.</translation>
1830    </message>
1831</context>
1832<context>
1833    <name>ProcessResult</name>
1834    <message>
1835        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="271"/>
1836        <source>
1837There was no output from the command.</source>
1838        <translation>
1839Der var ikke nogen output fra kommandoen.</translation>
1840    </message>
1841    <message>
1842        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="272"/>
1843        <source>
1844Output:
1845</source>
1846        <translation>
1847Output:
1848</translation>
1849    </message>
1850    <message>
1851        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="275"/>
1852        <source>External command crashed.</source>
1853        <translation>Ekstern kommando holdt op med at virke.</translation>
1854    </message>
1855    <message>
1856        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="276"/>
1857        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; crashed.</source>
1858        <translation>Kommandoen &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; holdte op med at virke.</translation>
1859    </message>
1860    <message>
1861        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="281"/>
1862        <source>External command failed to start.</source>
1863        <translation>Ekstern kommando kunne ikke starte.</translation>
1864    </message>
1865    <message>
1866        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="282"/>
1867        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to start.</source>
1868        <translation>Kommandoen &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; kunne ikke starte.</translation>
1869    </message>
1870    <message>
1871        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="286"/>
1872        <source>Internal error when starting command.</source>
1873        <translation>Intern fejl ved start af kommando.</translation>
1874    </message>
1875    <message>
1876        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="287"/>
1877        <source>Bad parameters for process job call.</source>
1878        <translation>Ugyldige parametre til kald af procesjob.</translation>
1879    </message>
1880    <message>
1881        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="290"/>
1882        <source>External command failed to finish.</source>
1883        <translation>Ekstern kommando blev ikke færdig.</translation>
1884    </message>
1885    <message>
1886        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="291"/>
1887        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; failed to finish in %2 seconds.</source>
1888        <translation>Kommandoen &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; blev ikke færdig på %2 sekunder.</translation>
1889    </message>
1890    <message>
1891        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="297"/>
1892        <source>External command finished with errors.</source>
1893        <translation>Ekstern kommando blev færdig med fejl.</translation>
1894    </message>
1895    <message>
1896        <location filename="../src/libcalamares/utils/CalamaresUtilsSystem.cpp" line="298"/>
1897        <source>Command &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; finished with exit code %2.</source>
1898        <translation>Kommandoen &lt;i&gt;%1&lt;/i&gt; blev færdig med afslutningskoden %2.</translation>
1899    </message>
1900</context>
1901<context>
1902    <name>QObject</name>
1903    <message>
1904        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="82"/>
1905        <source>Default Keyboard Model</source>
1906        <translation>Standardtastaturmodel</translation>
1907    </message>
1908    <message>
1909        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="127"/>
1910        <location filename="../src/modules/keyboard/keyboardwidget/keyboardglobal.cpp" line="163"/>
1911        <source>Default</source>
1912        <translation>Standard</translation>
1913    </message>
1914    <message>
1915        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="206"/>
1916        <source>unknown</source>
1917        <translation>ukendt</translation>
1918    </message>
1919    <message>
1920        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="208"/>
1921        <source>extended</source>
1922        <translation>udvidet</translation>
1923    </message>
1924    <message>
1925        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="210"/>
1926        <source>unformatted</source>
1927        <translation>uformatteret</translation>
1928    </message>
1929    <message>
1930        <location filename="../src/modules/partition/core/KPMHelpers.cpp" line="212"/>
1931        <source>swap</source>
1932        <translation>swap</translation>
1933    </message>
1934    <message>
1935        <location filename="../src/modules/partition/gui/PartitionLabelsView.cpp" line="49"/>
1936        <source>Unpartitioned space or unknown partition table</source>
1937        <translation>Upartitioneret plads eller ukendt partitionstabel</translation>
1938    </message>
1939</context>
1940<context>
1941    <name>ReplaceWidget</name>
1942    <message>
1943        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.ui" line="14"/>
1944        <source>Form</source>
1945        <translation>Formular</translation>
1946    </message>
1947    <message>
1948        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="134"/>
1949        <source>Select where to install %1.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;this will delete all files on the selected partition.</source>
1950        <translation>Vælg hvor %1 skal installeres.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Advarsel: &lt;/font&gt;Det vil slette alle filer på den valgte partition.</translation>
1951    </message>
1952    <message>
1953        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="160"/>
1954        <source>The selected item does not appear to be a valid partition.</source>
1955        <translation>Det valgte emne ser ikke ud til at være en gyldig partition.</translation>
1956    </message>
1957    <message>
1958        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="168"/>
1959        <source>%1 cannot be installed on empty space. Please select an existing partition.</source>
1960        <translation>%1 kan ikke installeres på tom plads. Vælg venligst en eksisterende partition.</translation>
1961    </message>
1962    <message>
1963        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="178"/>
1964        <source>%1 cannot be installed on an extended partition. Please select an existing primary or logical partition.</source>
1965        <translation>%1 kan ikke installeres på en udvidet partition. Vælg venligst en eksisterende primær eller logisk partition.</translation>
1966    </message>
1967    <message>
1968        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="188"/>
1969        <source>%1 cannot be installed on this partition.</source>
1970        <translation>%1 kan ikke installeres på denne partition.</translation>
1971    </message>
1972    <message>
1973        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="194"/>
1974        <source>Data partition (%1)</source>
1975        <translation>Datapartition (%1)</translation>
1976    </message>
1977    <message>
1978        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="211"/>
1979        <source>Unknown system partition (%1)</source>
1980        <translation>Ukendt systempartition (%1)</translation>
1981    </message>
1982    <message>
1983        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="216"/>
1984        <source>%1 system partition (%2)</source>
1985        <translation>%1-systempartition (%2)</translation>
1986    </message>
1987    <message>
1988        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="227"/>
1989        <source>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;The partition %1 is too small for %2. Please select a partition with capacity at least %3 GiB.</source>
1990        <translation>&lt;strong&gt;%4&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Partitionen %1 er for lille til %2. Vælg venligst en partition med mindst %3 GiB plads.</translation>
1991    </message>
1992    <message>
1993        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="250"/>
1994        <source>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;An EFI system partition cannot be found anywhere on this system. Please go back and use manual partitioning to set up %1.</source>
1995        <translation>&lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En EFI-systempartition kunne ikke findes på systemet. Gå venligst tilbage og brug manuel partitionering til at opsætte %1.</translation>
1996    </message>
1997    <message>
1998        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="261"/>
1999        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="278"/>
2000        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="302"/>
2001        <source>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;%1 will be installed on %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Warning: &lt;/font&gt;all data on partition %2 will be lost.</source>
2002        <translation>&lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;%1 vil blive installeret på %2.&lt;br/&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Advarsel: &lt;/font&gt;Al data på partition %2 vil gå tabt.</translation>
2003    </message>
2004    <message>
2005        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="270"/>
2006        <source>The EFI system partition at %1 will be used for starting %2.</source>
2007        <translation>EFI-systempartitionen ved %1 vil blive brugt til at starte %2.</translation>
2008    </message>
2009    <message>
2010        <location filename="../src/modules/partition/gui/ReplaceWidget.cpp" line="286"/>
2011        <source>EFI system partition:</source>
2012        <translation>EFI-systempartition:</translation>
2013    </message>
2014</context>
2015<context>
2016    <name>RequirementsChecker</name>
2017    <message>
2018        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="68"/>
2019        <source>Gathering system information...</source>
2020        <translation>Indsamler systeminformation...</translation>
2021    </message>
2022    <message>
2023        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="118"/>
2024        <source>has at least %1 GB available drive space</source>
2025        <translation>har mindst %1 GB ledig plads på drevet</translation>
2026    </message>
2027    <message>
2028        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="120"/>
2029        <source>There is not enough drive space. At least %1 GB is required.</source>
2030        <translation>Der er ikke nok ledig plads på drevet. Mindst %1 GB er påkrævet.</translation>
2031    </message>
2032    <message>
2033        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="128"/>
2034        <source>has at least %1 GB working memory</source>
2035        <translation>har mindst %1 GB arbejdshukommelse</translation>
2036    </message>
2037    <message>
2038        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="130"/>
2039        <source>The system does not have enough working memory. At least %1 GB is required.</source>
2040        <translation>Systemet har ikke nok arbejdshukommelse. Mindst %1 GB er påkrævet.</translation>
2041    </message>
2042    <message>
2043        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="138"/>
2044        <source>is plugged in to a power source</source>
2045        <translation>er tilsluttet en strømkilde</translation>
2046    </message>
2047    <message>
2048        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="139"/>
2049        <source>The system is not plugged in to a power source.</source>
2050        <translation>Systemet er ikke tilsluttet en strømkilde.</translation>
2051    </message>
2052    <message>
2053        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="146"/>
2054        <source>is connected to the Internet</source>
2055        <translation>er forbundet til internettet</translation>
2056    </message>
2057    <message>
2058        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="147"/>
2059        <source>The system is not connected to the Internet.</source>
2060        <translation>Systemet er ikke forbundet til internettet.</translation>
2061    </message>
2062    <message>
2063        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="155"/>
2064        <source>The installer is not running with administrator rights.</source>
2065        <translation>Installationsprogrammet kører ikke med administratorrettigheder.</translation>
2066    </message>
2067    <message>
2068        <location filename="../src/modules/welcome/checker/RequirementsChecker.cpp" line="163"/>
2069        <source>The screen is too small to display the installer.</source>
2070        <translation>Skærmen er for lille til at vise installationsprogrammet.</translation>
2071    </message>
2072</context>
2073<context>
2074    <name>ResizePartitionJob</name>
2075    <message>
2076        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="48"/>
2077        <source>Resize partition %1.</source>
2078        <translation>Ændr størrelse på partition %1.</translation>
2079    </message>
2080    <message>
2081        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="55"/>
2082        <source>Resize &lt;strong&gt;%2MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; to &lt;strong&gt;%3MB&lt;/strong&gt;.</source>
2083        <translation>Ændr størrelse af &lt;strong&gt;%2 MB&lt;/strong&gt; partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; til &lt;strong&gt;%3 MB&lt;/strong&gt;.</translation>
2084    </message>
2085    <message>
2086        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="66"/>
2087        <source>Resizing %2MB partition %1 to %3MB.</source>
2088        <translation>Ændrer nu størrelsen af %2 MB partition %1 til %3 MB.</translation>
2089    </message>
2090    <message>
2091        <location filename="../src/modules/partition/jobs/ResizePartitionJob.cpp" line="85"/>
2092        <source>The installer failed to resize partition %1 on disk &apos;%2&apos;.</source>
2093        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke ændre størrelse på partition %1 på disk &apos;%2&apos;.</translation>
2094    </message>
2095</context>
2096<context>
2097    <name>ScanningDialog</name>
2098    <message>
2099        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="84"/>
2100        <source>Scanning storage devices...</source>
2101        <translation>Skanner lagerenheder...</translation>
2102    </message>
2103    <message>
2104        <location filename="../src/modules/partition/gui/ScanningDialog.cpp" line="85"/>
2105        <source>Partitioning</source>
2106        <translation>Partitionering</translation>
2107    </message>
2108</context>
2109<context>
2110    <name>SetHostNameJob</name>
2111    <message>
2112        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="37"/>
2113        <source>Set hostname %1</source>
2114        <translation>Sæt værtsnavn %1</translation>
2115    </message>
2116    <message>
2117        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="44"/>
2118        <source>Set hostname &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2119        <translation>Sæt værtsnavn &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2120    </message>
2121    <message>
2122        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="51"/>
2123        <source>Setting hostname %1.</source>
2124        <translation>Sætter værtsnavn %1.</translation>
2125    </message>
2126    <message>
2127        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="61"/>
2128        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="68"/>
2129        <source>Internal Error</source>
2130        <translation>Intern fejl</translation>
2131    </message>
2132    <message>
2133        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="75"/>
2134        <location filename="../src/modules/users/SetHostNameJob.cpp" line="86"/>
2135        <source>Cannot write hostname to target system</source>
2136        <translation>Kan ikke skrive værtsnavn til destinationssystem</translation>
2137    </message>
2138</context>
2139<context>
2140    <name>SetKeyboardLayoutJob</name>
2141    <message>
2142        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="59"/>
2143        <source>Set keyboard model to %1, layout to %2-%3</source>
2144        <translation>Sæt tastaturmodel til %1, layout til %2-%3</translation>
2145    </message>
2146    <message>
2147        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="318"/>
2148        <source>Failed to write keyboard configuration for the virtual console.</source>
2149        <translation>Kunne ikke skrive tastaturkonfiguration for den virtuelle konsol.</translation>
2150    </message>
2151    <message>
2152        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="319"/>
2153        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="323"/>
2154        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="329"/>
2155        <source>Failed to write to %1</source>
2156        <translation>Kunne ikke skrive til %1</translation>
2157    </message>
2158    <message>
2159        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="322"/>
2160        <source>Failed to write keyboard configuration for X11.</source>
2161        <translation>Kunne ikke skrive tastaturkonfiguration for X11.</translation>
2162    </message>
2163    <message>
2164        <location filename="../src/modules/keyboard/SetKeyboardLayoutJob.cpp" line="328"/>
2165        <source>Failed to write keyboard configuration to existing /etc/default directory.</source>
2166        <translation>Kunne ikke skrive tastaturkonfiguration til eksisterende /etc/default-mappe.</translation>
2167    </message>
2168</context>
2169<context>
2170    <name>SetPartFlagsJob</name>
2171    <message>
2172        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="49"/>
2173        <source>Set flags on partition %1.</source>
2174        <translation>Sæt flag på partition %1.</translation>
2175    </message>
2176    <message>
2177        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="52"/>
2178        <source>Set flags on %1MB %2 partition.</source>
2179        <translation>Sæt flag på %1 MB %2 partition.</translation>
2180    </message>
2181    <message>
2182        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="56"/>
2183        <source>Set flags on new partition.</source>
2184        <translation>Sæt flag på ny partition.</translation>
2185    </message>
2186    <message>
2187        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="67"/>
2188        <source>Clear flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2189        <translation>Ryd flag på partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2190    </message>
2191    <message>
2192        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="71"/>
2193        <source>Clear flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2194        <translation>Ryd flag på %1 MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</translation>
2195    </message>
2196    <message>
2197        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="75"/>
2198        <source>Clear flags on new partition.</source>
2199        <translation>Ryd flag på ny partition.</translation>
2200    </message>
2201    <message>
2202        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="79"/>
2203        <source>Flag partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; as &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</source>
2204        <translation>Flag partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; som &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt;.</translation>
2205    </message>
2206    <message>
2207        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="85"/>
2208        <source>Flag %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition as &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;.</source>
2209        <translation>Flag %1 MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition som &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt;.</translation>
2210    </message>
2211    <message>
2212        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="91"/>
2213        <source>Flag new partition as &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2214        <translation>Flag ny partition som &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2215    </message>
2216    <message>
2217        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="103"/>
2218        <source>Clearing flags on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2219        <translation>Rydder flag på partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2220    </message>
2221    <message>
2222        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="107"/>
2223        <source>Clearing flags on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2224        <translation>Rydder flag på %1 MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</translation>
2225    </message>
2226    <message>
2227        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="111"/>
2228        <source>Clearing flags on new partition.</source>
2229        <translation>Rydder flag på ny partition.</translation>
2230    </message>
2231    <message>
2232        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="115"/>
2233        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; on partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</source>
2234        <translation>Sætter flag &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; på partition &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;.</translation>
2235    </message>
2236    <message>
2237        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="121"/>
2238        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt; on %1MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</source>
2239        <translation>Sætter flag &lt;strong&gt;%3&lt;/strong&gt; på %1 MB &lt;strong&gt;%2&lt;/strong&gt; partition.</translation>
2240    </message>
2241    <message>
2242        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="127"/>
2243        <source>Setting flags &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; on new partition.</source>
2244        <translation>Sætter flag &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; på ny partition.</translation>
2245    </message>
2246    <message>
2247        <location filename="../src/modules/partition/jobs/SetPartitionFlagsJob.cpp" line="140"/>
2248        <source>The installer failed to set flags on partition %1.</source>
2249        <translation>Installationsprogrammet kunne ikke sætte flag på partition %1.</translation>
2250    </message>
2251</context>
2252<context>
2253    <name>SetPasswordJob</name>
2254    <message>
2255        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="48"/>
2256        <source>Set password for user %1</source>
2257        <translation>Sæt adgangskode for bruger %1</translation>
2258    </message>
2259    <message>
2260        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="55"/>
2261        <source>Setting password for user %1.</source>
2262        <translation>Sætter adgangskode for bruger %1.</translation>
2263    </message>
2264    <message>
2265        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="112"/>
2266        <source>Bad destination system path.</source>
2267        <translation>Ugyldig destinationssystemsti.</translation>
2268    </message>
2269    <message>
2270        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="113"/>
2271        <source>rootMountPoint is %1</source>
2272        <translation>rodMonteringsPunkt er %1</translation>
2273    </message>
2274    <message>
2275        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="123"/>
2276        <source>Cannot disable root account.</source>
2277        <translation>Kan ikke deaktivere root-konto.</translation>
2278    </message>
2279    <message>
2280        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="124"/>
2281        <source>passwd terminated with error code %1.</source>
2282        <translation>passwd stoppet med fejlkode %1.</translation>
2283    </message>
2284    <message>
2285        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="139"/>
2286        <source>Cannot set password for user %1.</source>
2287        <translation>Kan ikke sætte adgangskode for bruger %1.</translation>
2288    </message>
2289    <message>
2290        <location filename="../src/modules/users/SetPasswordJob.cpp" line="141"/>
2291        <source>usermod terminated with error code %1.</source>
2292        <translation>usermod stoppet med fejlkode %1.</translation>
2293    </message>
2294</context>
2295<context>
2296    <name>SetTimezoneJob</name>
2297    <message>
2298        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="43"/>
2299        <source>Set timezone to %1/%2</source>
2300        <translation>Sæt tidszone til %1/%2</translation>
2301    </message>
2302    <message>
2303        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="71"/>
2304        <source>Cannot access selected timezone path.</source>
2305        <translation>Kan ikke tilgå den valgte tidszonesti.</translation>
2306    </message>
2307    <message>
2308        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="72"/>
2309        <source>Bad path: %1</source>
2310        <translation>Ugyldig sti: %1</translation>
2311    </message>
2312    <message>
2313        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="86"/>
2314        <source>Cannot set timezone.</source>
2315        <translation>Kan ikke sætte tidszone.</translation>
2316    </message>
2317    <message>
2318        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="87"/>
2319        <source>Link creation failed, target: %1; link name: %2</source>
2320        <translation>Oprettelse af link mislykkedes, destination: %1; linknavn: %2</translation>
2321    </message>
2322    <message>
2323        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="96"/>
2324        <source>Cannot set timezone,</source>
2325        <translation>Kan ikke sætte tidszone,</translation>
2326    </message>
2327    <message>
2328        <location filename="../src/modules/locale/SetTimezoneJob.cpp" line="97"/>
2329        <source>Cannot open /etc/timezone for writing</source>
2330        <translation>Kan ikke åbne /etc/timezone til skrivning</translation>
2331    </message>
2332</context>
2333<context>
2334    <name>ShellProcessJob</name>
2335    <message>
2336        <location filename="../src/modules/shellprocess/ShellProcessJob.cpp" line="51"/>
2337        <source>Shell Processes Job</source>
2338        <translation>Skal-procesjob</translation>
2339    </message>
2340</context>
2341<context>
2342    <name>SlideCounter</name>
2343    <message>
2344        <location filename="../src/qml/calamares/slideshow/SlideCounter.qml" line="36"/>
2345        <source>%L1 / %L2</source>
2346        <extracomment>slide counter, %1 of %2 (numeric)</extracomment>
2347        <translation>%L1/%L2</translation>
2348    </message>
2349</context>
2350<context>
2351    <name>SummaryPage</name>
2352    <message>
2353        <location filename="../src/modules/summary/SummaryPage.cpp" line="49"/>
2354        <source>This is an overview of what will happen once you start the install procedure.</source>
2355        <translation>Dette er et overblik over hvad der vil ske når du starter installationsprocessen.</translation>
2356    </message>
2357</context>
2358<context>
2359    <name>SummaryViewStep</name>
2360    <message>
2361        <location filename="../src/modules/summary/SummaryViewStep.cpp" line="43"/>
2362        <source>Summary</source>
2363        <translation>Opsummering</translation>
2364    </message>
2365</context>
2366<context>
2367    <name>TrackingInstallJob</name>
2368    <message>
2369        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="43"/>
2370        <source>Installation feedback</source>
2371        <translation>Installationsfeedback</translation>
2372    </message>
2373    <message>
2374        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="53"/>
2375        <source>Sending installation feedback.</source>
2376        <translation>Sender installationsfeedback.</translation>
2377    </message>
2378    <message>
2379        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="88"/>
2380        <source>Internal error in install-tracking.</source>
2381        <translation>Intern fejl i installationssporing.</translation>
2382    </message>
2383    <message>
2384        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="89"/>
2385        <source>HTTP request timed out.</source>
2386        <translation>HTTP-anmodning fik timeout.</translation>
2387    </message>
2388</context>
2389<context>
2390    <name>TrackingMachineNeonJob</name>
2391    <message>
2392        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="104"/>
2393        <source>Machine feedback</source>
2394        <translation>Maskinfeedback</translation>
2395    </message>
2396    <message>
2397        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="114"/>
2398        <source>Configuring machine feedback.</source>
2399        <translation>Konfigurer maskinfeedback.</translation>
2400    </message>
2401    <message>
2402        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="133"/>
2403        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="136"/>
2404        <source>Error in machine feedback configuration.</source>
2405        <translation>Fejl i maskinfeedback-konfiguration.</translation>
2406    </message>
2407    <message>
2408        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="134"/>
2409        <source>Could not configure machine feedback correctly, script error %1.</source>
2410        <translation>Kunne ikke konfigurere maskinfeedback korrekt, skript-fejl %1.</translation>
2411    </message>
2412    <message>
2413        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingJobs.cpp" line="137"/>
2414        <source>Could not configure machine feedback correctly, Calamares error %1.</source>
2415        <translation>Kunne ikke konfigurere maskinfeedback korrekt, Calamares-fejl %1.</translation>
2416    </message>
2417</context>
2418<context>
2419    <name>TrackingPage</name>
2420    <message>
2421        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="14"/>
2422        <source>Form</source>
2423        <translation>Formular</translation>
2424    </message>
2425    <message>
2426        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="24"/>
2427        <source>Placeholder</source>
2428        <translation>Pladsholder</translation>
2429    </message>
2430    <message>
2431        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="72"/>
2432        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;By selecting this, you will send &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;no information at all&lt;/span&gt; about your installation.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2433        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Vælges dette sender du &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;slet ikke nogen information&lt;/span&gt; om din installation.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
2434    </message>
2435    <message>
2436        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="123"/>
2437        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="185"/>
2438        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="247"/>
2439        <source>TextLabel</source>
2440        <translation>Tekstetiket</translation>
2441    </message>
2442    <message>
2443        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="133"/>
2444        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="195"/>
2445        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="257"/>
2446        <source>...</source>
2447        <translation>...</translation>
2448    </message>
2449    <message>
2450        <location filename="../src/modules/tracking/page_trackingstep.ui" line="271"/>
2451        <source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;placeholder&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#2980b9;&quot;&gt;Click here for more information about user feedback&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
2452        <translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;placeholder&quot;&gt;&lt;span style=&quot; text-decoration: underline; color:#2980b9;&quot;&gt;Klik her for mere information om brugerfeedback&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
2453    </message>
2454    <message>
2455        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="44"/>
2456        <source>Install tracking helps %1 to see how many users they have, what hardware they install %1 to and (with the last two options below), get continuous information about preferred applications. To see what will be sent, please click the help icon next to each area.</source>
2457        <translation>Installationssporing hjælper %1 til at se hvor mange brugere de har, hvilket hardware de installere %1 på og (med de sidste to valgmuligheder nedenfor), hente information om fortrukne programmer løbende. Klik venligst på hjælp-ikonet ved siden af hvert område, for at se hvad der vil blive sendt.</translation>
2458    </message>
2459    <message>
2460        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="45"/>
2461        <source>By selecting this you will send information about your installation and hardware. This information will &lt;b&gt;only be sent once&lt;/b&gt; after the installation finishes.</source>
2462        <translation>Vælges dette sender du information om din installation og hardware. Informationen vil &lt;b&gt;første blive sendt&lt;/b&gt; efter installationen er færdig.</translation>
2463    </message>
2464    <message>
2465        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="46"/>
2466        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;periodically&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware and applications, to %1.</source>
2467        <translation>Vælges dette sender du &lt;b&gt;periodisk&lt;/b&gt; information om din installation, hardware og programmer, til %1.</translation>
2468    </message>
2469    <message>
2470        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingPage.cpp" line="47"/>
2471        <source>By selecting this you will &lt;b&gt;regularly&lt;/b&gt; send information about your installation, hardware, applications and usage patterns, to %1.</source>
2472        <translation>Vælges dette sender du &lt;b&gt;regelmæssigt&lt;/b&gt; information om din installation, hardware, programmer og anvendelsesmønstre, til %1.</translation>
2473    </message>
2474</context>
2475<context>
2476    <name>TrackingViewStep</name>
2477    <message>
2478        <location filename="../src/modules/tracking/TrackingViewStep.cpp" line="59"/>
2479        <source>Feedback</source>
2480        <translation>Feedback</translation>
2481    </message>
2482</context>
2483<context>
2484    <name>UsersPage</name>
2485    <message>
2486        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="289"/>
2487        <source>Your username is too long.</source>
2488        <translation>Dit brugernavn er for langt.</translation>
2489    </message>
2490    <message>
2491        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="295"/>
2492        <source>Your username contains invalid characters. Only lowercase letters and numbers are allowed.</source>
2493        <translation>Dit brugernavn indeholder ugyldige tegn. Kun små bogstaver og tal er tilladt.</translation>
2494    </message>
2495    <message>
2496        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="333"/>
2497        <source>Your hostname is too short.</source>
2498        <translation>Dit værtsnavn er for kort.</translation>
2499    </message>
2500    <message>
2501        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="339"/>
2502        <source>Your hostname is too long.</source>
2503        <translation>Dit værtsnavn er for langt.</translation>
2504    </message>
2505    <message>
2506        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="345"/>
2507        <source>Your hostname contains invalid characters. Only letters, numbers and dashes are allowed.</source>
2508        <translation>Dit værtsnavn indeholder ugyldige tegn. Kun bogstaver, tal og tankestreger er tilladt.</translation>
2509    </message>
2510    <message>
2511        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="373"/>
2512        <location filename="../src/modules/users/UsersPage.cpp" line="417"/>
2513        <source>Your passwords do not match!</source>
2514        <translation>Dine adgangskoder er ikke ens!</translation>
2515    </message>
2516</context>
2517<context>
2518    <name>UsersViewStep</name>
2519    <message>
2520        <location filename="../src/modules/users/UsersViewStep.cpp" line="53"/>
2521        <source>Users</source>
2522        <translation>Brugere</translation>
2523    </message>
2524</context>
2525<context>
2526    <name>WelcomePage</name>
2527    <message>
2528        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="14"/>
2529        <source>Form</source>
2530        <translation>Formular</translation>
2531    </message>
2532    <message>
2533        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="75"/>
2534        <source>&amp;Language:</source>
2535        <translation>&amp;Sprog:</translation>
2536    </message>
2537    <message>
2538        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="176"/>
2539        <source>&amp;Release notes</source>
2540        <translation>&amp;Udgivelsesnoter</translation>
2541    </message>
2542    <message>
2543        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="166"/>
2544        <source>&amp;Known issues</source>
2545        <translation>&amp;Kendte problemer</translation>
2546    </message>
2547    <message>
2548        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="156"/>
2549        <source>&amp;Support</source>
2550        <translation>&amp;Support</translation>
2551    </message>
2552    <message>
2553        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.ui" line="146"/>
2554        <source>&amp;About</source>
2555        <translation>&amp;Om</translation>
2556    </message>
2557    <message>
2558        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2559        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the %1 installer.&lt;/h1&gt;</source>
2560        <translation>&lt;h1&gt;Velkommen til %1-installationsprogrammet.&lt;/h1&gt;</translation>
2561    </message>
2562    <message>
2563        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="60"/>
2564        <source>&lt;h1&gt;Welcome to the Calamares installer for %1.&lt;/h1&gt;</source>
2565        <translation>&lt;h1&gt;Velkommen til Calamares-installationsprogrammet for %1.&lt;/h1&gt;</translation>
2566    </message>
2567    <message>
2568        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="73"/>
2569        <source>About %1 installer</source>
2570        <translation>Om %1-installationsprogrammet</translation>
2571    </message>
2572    <message>
2573        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="75"/>
2574        <source>&lt;h1&gt;%1&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;%2&lt;br/&gt;for %3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Copyright 2014-2017 Teo Mrnjavac &amp;lt;teo@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Copyright 2017 Adriaan de Groot &amp;lt;groot@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Thanks to: Anke Boersma, Aurélien Gâteau, Kevin Kofler, Lisa Vitolo, Philip Müller, Pier Luigi Fiorini, Rohan Garg and the &lt;a href=&quot;https://www.transifex.com/calamares/calamares/&quot;&gt;Calamares translators team&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://calamares.io/&quot;&gt;Calamares&lt;/a&gt; development is sponsored by &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blue-systems.com/&quot;&gt;Blue Systems&lt;/a&gt; - Liberating Software.</source>
2575        <translation>&lt;h1&gt;%1&lt;/h1&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;%2&lt;br/&gt;til %3&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ophavsret 2014-2017 Teo Mrnjavac &amp;lt;teo@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Ophavsret 2017 Adriaan de Groot &amp;lt;groot@kde.org&amp;gt;&lt;br/&gt;Tak til: Anke Boersma, Aurélien Gâteau, Kevin Kofler, Lisa Vitolo, Philip Müller, Pier Luigi Fiorini, Rohan Garg og &lt;a href=&quot;https://www.transifex.com/calamares/calamares/&quot;&gt;Calamares oversætterteam&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://calamares.io/&quot;&gt;Calamares&lt;/a&gt; udvikling er sponsoreret af &lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blue-systems.com/&quot;&gt;Blue Systems&lt;/a&gt; - Liberating Software.</translation>
2576    </message>
2577    <message>
2578        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomePage.cpp" line="290"/>
2579        <source>%1 support</source>
2580        <translation>%1 support</translation>
2581    </message>
2582</context>
2583<context>
2584    <name>WelcomeViewStep</name>
2585    <message>
2586        <location filename="../src/modules/welcome/WelcomeViewStep.cpp" line="51"/>
2587        <source>Welcome</source>
2588        <translation>Velkommen</translation>
2589    </message>
2590</context>
2591</TS>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.