source: classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/locale/ca_ES.UTF-8.json @ 6003

Last change on this file since 6003 was 6003, checked in by joamuran, 2 years ago

Added agenda module

File size: 3.0 KB
Line 
1{
2  "app.name": "Assemblea de classe",
3  "confirm.save.msg":"No heu guardat l'assemblea. Voleu guardar els canvis abans de tancar-la?",
4  "confirm.save.msg.yes":"Guarda-la",
5  "confirm.save.msg.cancel":"Cancel·la",
6  "confirm.save.msg.no":"Tanca sense guardar-la",
7  "saved.assembly.message":"S'ha guardat l'assemblea",
8 
9  "weather.component.title": "Quin temps fa?",
10  "weather.component.options":"Configureu l'oratge",
11  "sunny": "Sol",
12  "partial_sunny":"Sol amb núvols",
13  "partial_cloudy":"Núvols",
14  "cloudy":"Molts núvols",
15  "rainy":"Hui plou",
16  "snow":"Hui neva",
17  "weather.component.today.is":"Hui fa...",
18 
19  "weekday.component.title":"Quin dia és?",
20  "weekday.component.options":"Configureu els dies de la setmana",
21  "monday":"Dilluns",
22  "tuesday":"Dimarts",
23  "wednesday": "Dimecres",
24  "thursday":"Dijous",
25  "friday":"Divendres",
26  "saturday":"Dissabte",
27  "sunday":"Diumenge",
28  "click.change.img":"Feu click per canviar la imatge",
29 
30  "month.component.title":"En quin mes estem?",
31  "month.component.options":"Configuració dels mesos",
32  "january":"Gener",
33  "february":"Febrer",
34  "march":"Març",
35  "april":"Abril",
36  "may":"Maig",
37  "june":"Juny",
38  "july":"Juliol",
39  "august":"Agost",
40  "september":"Setembre",
41  "october":"Octubre",
42  "november":"Novembre",
43  "december":"Desembre",
44  "spring":"Primavera",
45  "summer":"Estiu",
46  "autumn":"Tardor",
47  "winter":"Hivern",
48 
49  "season.it.is":"Estem en",
50  "season.component.title":"en quina estació estem?",
51  "season.component.options":"Configureu les estacions disponibles",
52 
53  "classmates.component.options": "Configura els alumnes",
54  "create.new.assembly":"Crea una nova assemblea",
55  "input.new.assembly.name": "Trieu un nom",
56  "input.new.assembly.icon":"Trieu una icona",
57  "CreateAssembly.bt.ok":"Crea l'Assemblea",
58  "CreateAssembly.bt.cancel":"Cancel·la",
59  "classmates.frontend.tile":"Qui ha vingut hui?",
60 
61  "Select.Assembly.Components":"Seleccioneu els components de l'Assemblea",
62  "Weather Selector":"Selector de l'oratge",
63  "Season Selector":"Selector d'Estació",
64  "Month Selector":"Selector de mes",
65  "WeekDay Selector":"Selector de dia",
66  "Classmates Selector":"Companys de classe",
67 
68  "add.new.image":"Modifiqueu la imatge",
69  "back.to.default.image": "Restaura la imatge per defecte",
70  "ask_overwrite_assembly":"Ja existeix una assemble amb aquest nom, la voleu sobreescriure?",
71  "overwrite_assembly":"Si, sobreescriu-la.",
72  "cancel_overwrite_assembly":"No",
73  "click_twice_to_new_assembly":"Feu clic de nou per crear una assemblea",
74  "click_twice_to_import_assembly":"Feu clic de nou per importar una assemblea",
75  "click_twice_to_open":"Feu clic de nou per obrir l'assemblea",
76  "error_on_import":"S'ha produït un error en la importació. Comproveu que es tracta d'un fitxer d'assemblea exportat prèviament.",
77  "agenda.today":"Agenda del dia",
78  "assembly":"Assemblea",
79  "language":"Llengua",
80  "writing":"Escriure",
81  "reading":"Llegir",
82  "library":"Biblioteca",
83  "logopedia":"Logopèdia"
84 
85 
86 
87}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.