source: epoptes/trunk/fuentes/po/sl.po @ 295

Last change on this file since 295 was 295, checked in by mabarracus, 4 years ago

copy trusty epoptes code

File size: 15.6 KB
Line 
1# Slovenian translation for epoptes
2# Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3# This file is distributed under the same license as the epoptes package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: epoptes\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2012-10-31 03:51+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2013-01-01 11:54+0000\n"
12"Last-Translator: Andrej Znidarsic <andrej.znidarsic@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2013-11-03 05:36+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 16820)\n"
19
20#: ../epoptes/ui/about_dialog.py:43
21msgid "translator-credits"
22msgstr ""
23"Launchpad Contributions:\n"
24"  Andrej Znidarsic https://launchpad.net/~andrej.znidarsic\n"
25"  Fotis Tsamis https://launchpad.net/~phantomas\n"
26"  Sasa Batistic https://launchpad.net/~sasa-batistic"
27
28#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:1
29msgid "Broadcast screen (fullscreen)"
30msgstr "Zaslon vsesmernega oddajanja (celozaslonsko)"
31
32#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:2
33msgid "Broadcast your screen to the selected clients, fullscreen"
34msgstr ""
35"Vsesmerno oddajajte vašega zaslona izbranim odjemalcem, celozaslonsko"
36
37#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:3
38msgid "Broadcast screen (windowed)"
39msgstr "Zaslon vsesmernega oddajanja (v oknu)"
40
41#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:4
42msgid "Broadcast your screen to the selected clients, in a window"
43msgstr "Vsesmerno oddajajte vašega zaslona izbranim odjemalcem v oknu"
44
45#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:5
46msgid "Confirm action"
47msgstr "Potrdi dejanje"
48
49#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:6 ../data/epoptes.desktop.in.h:1
50msgid "Epoptes"
51msgstr "Epoptes"
52
53#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:7
54msgid "_File"
55msgstr "_Datoteka"
56
57#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:8
58msgid "Labels"
59msgstr "Oznake"
60
61#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:9
62msgid "Computer (user)"
63msgstr "Računalnik (uporabnik)"
64
65#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:10
66msgid "Computer"
67msgstr "Računalnik"
68
69#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:11
70msgid "User (computer)"
71msgstr "Uporabnik (računalnik)"
72
73#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:12
74msgid "User"
75msgstr "Uporabnik"
76
77#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:13
78msgid "Show real names"
79msgstr "Pokaži prava imena"
80
81#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:14
82msgid "_Clients"
83msgstr "_Odjemalci"
84
85#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:15
86msgid "Session"
87msgstr "Seja"
88
89#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:16
90msgid "Boot"
91msgstr "Zagon"
92
93#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:17
94msgid "Log out"
95msgstr "Odjava"
96
97#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:18
98msgid "Reboot"
99msgstr "Ponovni zagon"
100
101#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:19
102msgid "Shutdown"
103msgstr "Izklop"
104
105#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:20
106msgid "Broadcasts"
107msgstr "Vsesmerna oddajanja"
108
109#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:21
110msgid "Monitor user"
111msgstr "Nadziraj uporabnika"
112
113#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:22
114msgid "Assist user"
115msgstr "Pomagaj uporabniku"
116
117#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:23
118msgid "Take control of the selected user's computer"
119msgstr "Prevzemi nadzor nad računalnikom izbranega uporabnika"
120
121#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:24
122msgid "Broadcast video"
123msgstr "Vsesmerno oddajanje videa"
124
125#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:25
126msgid "Broadcast screen"
127msgstr "Zaslon vsesmernega oddajanja"
128
129#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:26
130msgid "Broadcast user"
131msgstr "Vsesmerno oddajanje uporabnika"
132
133#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:27
134msgid "Stop broadcasts"
135msgstr "Zaustavi vsesmerna oddajanja"
136
137#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:28
138msgid "Stops all active broadcasts"
139msgstr "Zaustavi vsa dejavna vsesmerna oddajanja"
140
141#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:29
142msgid "Open broadcasts window"
143msgstr "Odpri okno vsesmernega oddajanja"
144
145#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:30
146msgid "Open a windowed session to prevent broadcasting your whole screen"
147msgstr ""
148"Odprite sejo v oknu, da preprečite vsesmerno oddajanje celotnega zaslona"
149
150#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:31
151msgid "Execute"
152msgstr "Izvedi"
153
154#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:32
155msgid "Execute a command on the selected clients"
156msgstr "Izvedi ukaz na izbranih odjemalcih"
157
158#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:33
159msgid "_Send message"
160msgstr "Pošlji _sporočilo"
161
162#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:34
163msgid "Send a message to the selected clients"
164msgstr "Pošlji sporočilo izbranim odjemalcem"
165
166#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:35
167msgid "Open terminal"
168msgstr "Odpri terminal"
169
170#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:36
171msgid "User, locally"
172msgstr "Uporabnik, krajevni"
173
174#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:37
175msgid "Root, locally"
176msgstr "Skrbnik, krajevni"
177
178#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:38
179msgid "Root, remotely"
180msgstr "Skrbnik, oddaljeni"
181
182#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:39
183msgid "Restrictions"
184msgstr "Omejitve"
185
186#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:40
187msgid "Lock screen"
188msgstr "Zakleni zaslon"
189
190#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:41
191msgid "Unlock screen"
192msgstr "Odkleni zaslon"
193
194#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:42
195msgid "Block Internet"
196msgstr "Zapora interneta"
197
198#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:43
199msgid "Unblock Internet"
200msgstr "Sprosti internet"
201
202#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:44
203msgid "Mute sound"
204msgstr "Utišaj zvok"
205
206#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:45
207msgid "Unmute sound"
208msgstr "Povrni glasnost zvoka"
209
210#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:46
211msgid "Background image"
212msgstr "Slika ozadja"
213
214#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:47
215msgid "Lock background"
216msgstr "Zakleni ozadje"
217
218#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:48
219msgid "Set default background"
220msgstr "Nastavi privzeto ozadje"
221
222#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:49
223msgid "Set background"
224msgstr "Nastavi ozadje"
225
226#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:50
227msgid "Remove from group"
228msgstr "Odstrani iz skupine"
229
230#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:51
231msgid "_Help"
232msgstr "Pomo_č"
233
234#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:52
235msgid "Report a bug"
236msgstr "Pošlji poročilo o hrošču"
237
238#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:53
239msgid "Ask a question"
240msgstr "Zastavi vprašanje"
241
242#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:54
243msgid "Translate this application"
244msgstr "Prevedi ta program"
245
246#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:55
247msgid "Live chat (IRC)"
248msgstr "Klepet v živo (IRC)"
249
250#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:56
251msgid "Remote support"
252msgstr "Oddaljena podpora"
253
254#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:57
255msgid "Boot selected clients (Wake On LAN)"
256msgstr "Izbrani odjemalci ob zagonu (Wake On LAN)"
257
258#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:58
259msgid "Log out users connected on selected clients"
260msgstr "Odjavi uporabnike, ki so povezani z izbranimi odjemalci"
261
262#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:59
263msgid "Reboot the selected clients"
264msgstr "Ponovni zagon izbranih odjemalcev"
265
266#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:60
267msgid "Shutdown the selected clients"
268msgstr "Izklopi izbrane odjemalce"
269
270#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:61
271msgid "Broadcast your screen to the selected clients"
272msgstr "Vsesmerno oddajajte vašega zaslona izbranim odjemalcem"
273
274#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:62
275msgid "Stop all broadcasts on every client"
276msgstr "Zaustavi vsa vsesmerna oddajanja vsakega odjemalca"
277
278#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:63 ../epoptes/ui/gtk/executeCommand.ui.h:1
279msgid "Execute command"
280msgstr "Izvedi ukaz"
281
282#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:64 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:1
283msgid "Send message"
284msgstr "Pošlji sporočilo"
285
286#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:65
287msgid "Lock screen of the selected clients"
288msgstr "Zakleni zaslon izbranih odjemalcev"
289
290#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:66
291msgid "Unlock the screen of the selected clients"
292msgstr "Odkleni zaslon izbranih odjemalcev"
293
294#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:67
295msgid "Show information for the selected client"
296msgstr "Prikaži podrobnosti izbranih odjemalcem"
297
298#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:68 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:6
299msgid "Information"
300msgstr "Podrobnosti"
301
302#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:69
303msgid "Create a new group"
304msgstr "Ustvari novo skupino"
305
306#: ../epoptes/ui/gtk/epoptes.ui.h:70
307msgid "Remove the selected group"
308msgstr "Odstrani izbrano skupino"
309
310#: ../epoptes/ui/notifications.py:42
311msgid "Shut down:"
312msgstr "Izklop:"
313
314#: ../epoptes/ui/notifications.py:45
315msgid "Connected:"
316msgstr "Povezano:"
317
318#: ../epoptes/ui/notifications.py:45
319#, python-format
320msgid "%(user)s on %(host)s"
321msgstr "%(user)s na %(host)s"
322
323#: ../epoptes/ui/notifications.py:48
324msgid "Disconnected:"
325msgstr "Nepovezano:"
326
327#: ../epoptes/ui/notifications.py:48
328#, python-format
329msgid "%(user)s from %(host)s"
330msgstr "%(user)s od %(host)s"
331
332#: ../epoptes/ui/client_information.py:65
333#, python-format
334msgid "Properties of %s"
335msgstr "Lastnosti %s"
336
337#: ../epoptes/ui/gui.py:127
338msgid "Detected clients"
339msgstr "Zaznani odjemalci"
340
341#: ../epoptes/ui/gui.py:234
342msgid "Are you sure you want to shutdown all the computers?"
343msgstr "Ali ste prepričani, da želite izklopiti vse računalnike?"
344
345#: ../epoptes/ui/gui.py:239
346msgid "Are you sure you want to reboot all the computers?"
347msgstr "Ali ste prepričani, da želite ponovno zagnati vse računalnike?"
348
349#: ../epoptes/ui/gui.py:245
350msgid "Are you sure you want to log off all the users?"
351msgstr "Ali ste prepričani, da želite odjaviti vse uporabnike?"
352
353#: ../epoptes/ui/gui.py:383
354msgid "The screen is locked by a system administrator."
355msgstr "Zaslon je zaklenil skrbnik sistema."
356
357#: ../epoptes/ui/gui.py:412
358#, python-format
359msgid ""
360"Are you sure you want to remove the selected client(s) from group \"%s\"?"
361msgstr ""
362"Ali ste prepričani, da želite odstraniti izbrane odjemalce(odjemalca) iz "
363"skupine \"%s\"?"
364
365#: ../epoptes/ui/gui.py:443
366#, python-format
367msgid "Are you sure you want to remove group \"%s\"?"
368msgstr "Ali ste prepričani, da želite odstraniti skupino \"%s\"?"
369
370#. Show different messages for LTSP clients and standalones.
371#: ../epoptes/ui/gui.py:648
372#, python-format
373msgid ""
374"A connection attempt was made by a client with version %s, which is "
375"incompatible with the current epoptes version.\n"
376"\n"
377"You need to update your clients to the latest epoptes-client version."
378msgstr ""
379"Povezavo je poskusil vzpostaviti odjemalec z različico %s, ki ni združljiva "
380"s trenutno različico epoptes.\n"
381"\n"
382"Svoje odjemalce boste morali posodobiti na zadnjo različico epoptes-"
383"odjemalcev."
384
385#: ../epoptes/ui/gtk/executeCommand.ui.h:2
386msgid "URL, file or command to execute on the selected clients:"
387msgstr "URL, datoteka ali ukaz za izvedbo na izbranih odjemalcih:"
388
389#: ../epoptes/common/config.py:217
390msgid "Message from administrator"
391msgstr "Sporočilo od skrbnika"
392
393#: ../data/epoptes.desktop.in.h:2
394msgid "Epoptes computer lab administration tool"
395msgstr "Skrbniško orodje računalniškega laboratorija Epoptes"
396
397#: ../bin/epoptes.py:54
398#, python-format
399msgid "User %s must be a member of group %s to run epoptes."
400msgstr "Uporabnik %s mora biti član skupine %s za izvajanje epoptes."
401
402#: ../bin/epoptes.py:58 ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:8
403msgid "Error"
404msgstr "Napaka"
405
406#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:1
407msgid "Edit alias"
408msgstr "Uredi vzdevek"
409
410#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:2
411msgid "Set a new alias for the selected client"
412msgstr "Nastavi nov vzdevek za izbrane odjemalce"
413
414#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:3
415msgid "Graphics card:"
416msgstr "Grafična kartica:"
417
418#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:4
419msgid "RAM:"
420msgstr "RAM:"
421
422#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:5
423msgid "Processor:"
424msgstr "Procesor:"
425
426#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:6
427msgid "User:"
428msgstr "Uporabnik:"
429
430#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:7
431msgid "IP address:"
432msgstr "Naslov IP:"
433
434#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:8
435msgid "MAC address:"
436msgstr "Naslov MAC:"
437
438#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:9
439msgid "Client hostname:"
440msgstr "Gostiteljevo ime odjemalca:"
441
442#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:10
443msgid "Client type:"
444msgstr "Vrsta odjemalca:"
445
446#: ../epoptes/ui/gtk/client_information.ui.h:11
447msgid "Client alias:"
448msgstr "Vzdevek odjemalca:"
449
450#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:2
451msgid "_Send"
452msgstr "_Pošlji"
453
454#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:3
455msgid "Message title:"
456msgstr "Naslov sporočila:"
457
458#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:4
459msgid "Message text:"
460msgstr "Besedilno sporočilo:"
461
462#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:5
463msgid "Use Pango markup"
464msgstr "Uporabi označevanje Pango"
465
466#: ../epoptes/ui/gtk/sendMessage.ui.h:7
467msgid "Warning"
468msgstr "Opozorilo"
469
470#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:1
471msgid "Copyright © 2011-2012 Epoptes Team"
472msgstr "Avtorske pravice © 2011-2012 Ekipa Epoptes"
473
474#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:2
475msgid "A computer lab management and monitoring tool."
476msgstr "Upravljanje računalniškega laboratorija in orodje nadzorovanja."
477
478#: ../epoptes/ui/gtk/about_dialog.ui.h:3
479msgid ""
480"Epoptes is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
481"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
482"Foundation, either version 3 of the License, or any later version. \n"
483"\n"
484"Epoptes is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
485"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
486"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
487"details. \n"
488"\n"
489"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
490"epoptes. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
491msgstr ""
492"Epoptes je prosta programska oprema: lahko jo razširjate naprej in/ali "
493"spreminjate pod pogoji GNU General Public License, ki jo je objavila Free "
494"Software Foundation, tako licenčno različico 3 ali katero poznejšo "
495"različico. \n"
496"\n"
497"Epoptes se razširja v upanju, da bo uporaben, ampak BREZ JAMSTVA; celo brez "
498"naznačenega jamstva PRODAJE ali PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Poglejte GNU "
499"General Public License za več podrobnosti. \n"
500"\n"
501"Dobili ste kopijo GNU General Public License skupaj z epoptes. Če ne, "
502"poglejte <http://www.gnu.org/licenses/>."
503
504#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:145
505#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:190
506#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:145
507#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:190
508#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:6
509msgid "Not connected"
510msgstr "Ni povezave"
511
512#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:178
513#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:178
514#, python-format
515msgid "Connecting to %s..."
516msgstr "Povezovanje z %s ..."
517
518#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:187
519#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:187
520#, python-format
521msgid "Connected to %s"
522msgstr "Povezan z %s"
523
524#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:195
525#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:195
526#, python-format
527msgid "Failed to connect to %s"
528msgstr "Spodletela povezava z %s"
529
530#: ../epoptes-client/remote-assistance.py:209
531#: ../potfiles-workaround/remote-assistance.py:209
532#, python-format
533msgid "Retrying in %d..."
534msgstr "Ponovni poskus v %d ..."
535
536#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:1
537msgid ""
538"Enter the information of the contact you want to share your Desktop with"
539msgstr ""
540"Vpišite podrobnosti stika, s katerim želite imeti Namizje v souporabi"
541
542#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:2
543msgid "Method:"
544msgstr "Postopek:"
545
546#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:3
547msgid "Host:"
548msgstr "Gostitelj:"
549
550#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:4
551msgid "Keep reconnecting"
552msgstr "Nadaljuj s ponovnim povezovanjem"
553
554#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:5
555msgid "Connection information"
556msgstr "Podrobnosti o povezavi"
557
558#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:7
559msgid "Status"
560msgstr "Stanje"
561
562#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:8
563msgid "Graphics (VNC)"
564msgstr "Grafika (VNC)"
565
566#: ../potfiles-workaround/remote_assistance.ui.h:9
567msgid "Console (screen)"
568msgstr "Konzola (zaslon)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.