source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/ca/calibration.htm @ 567

Last change on this file since 567 was 567, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated sources to version 2.0.3

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
5        <title>Mètode de calibratge automàtic</title>
6        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
7</head> 
8<body> 
9<h1>Mètode de calibratge automàtic</h1> 
10<p>El mètode de calibratge automàtic permet ajustar la velocitat del punter utilitzant només moviments del cap.</p> 
11<h2>Passos</h2>
12<p>La primera pantalla demana a l&#39;usuari que mogui el cap horitzontalment per calcular la velocitat en l&#39;eix de les X.</p> <p><img src="x_axis_calibration.png"></p> <p>Quan el sistema hagi calculat la velocitat, li demanarà moure el cap verticalment per calcular la velocitat en l&#39;eix de les Y.</p> <p><img src="y_axis_calibration.png"></p> <p>Finalment, si el sistema ha detectat suficient moviment, podrà provar la velocitat del moviment i confirmar si accepta, cancel·la o desitja repetir el procediment.</p> <p><img src="confirm_calibration.png"></p> <p><a href="contents.htm">Tornar a l&#39;inici</a></p> </body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.