source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/ca/environment.htm @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 4 years ago

added eviacam content

  • Property svn:executable set to *
File size: 2.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
5        <title>Entorn de treball</title>
6        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
7</head>
8<body> 
9        <h1>Entorn de treball</h1> <p><img src="environment.png"></p> <p>L&#39;entorn de treball de Enable Viacam es compon de 3 elements bàsics en pantalla.</p> <ul> <li>Finestra principal. <li>Finestra del clic. <li>Icona de la barra de tasques.</li></li></li></ul> <h2>Finestra principal</h2> <p><img src="main_window.png"></p> <p>És l&#39;element més important i el que permet accedir a totes les opcions de configuració de l&#39;aplicació, activar, desactivar o tancar l&#39;aplicació, etc. Utilitzi les icones de la barra d&#39;eines o els menús amb aquesta finalitat. Assegureu-vos que la qualitat d&#39;imatge i velocitat de captura compleixen amb les normes requerides per a un correcte funcionament (veure <a href="webcam.htm">Sobre webcams</a> per a més detalls). El rectangle blau que apareix a l&#39;interior del quadre de captura delimita la zona de seguiment de moviment i per això és imprescindible ajustar correctament aquesta zona de manera que el rostre de l&#39;usuari aparegui al seu interior. Vegeu <a href="wizard.htm">assistent de configuració</a> per a més informació sobre com configurar l&#39;àrea de seguiment.</p> <h2>Finestra del clic</h2> <p><img src="click_bar.png"></p> <p>La Finestra del clic és el complement principal per a la selecció i execució del clic. Permet escollir entre les diferents modalitats de clic a més de proporcionar una accés directe per minimitzar o restaurar la finestra principal quan s&#39;utilitza el mode de clic per espera. Consulteu <a href="options.htm#click_window">Finestra del clic</a> per a més detalls.</p> <h2>Icona de la barra de tasques</h2> <p><img src="task_bar_icon.png"></p> <p>Accés directe per minimitzar o restaurar la finestra principal.</p> <p><a href="contents.htm">Tornar a l&#39;inici.</a></p>
10</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.