source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/ca/webcam.htm @ 567

Last change on this file since 567 was 567, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated sources to version 2.0.3

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
5        <title>Sobre webcams</title>
6        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
7</head>
8<body> 
9        <h1>Sobre webcams</h1> <p>La webcam és l&#39;element tècnic determinant per al correcte funcionament de eViacam. La imatge que proveeix aquest dispositiu a l&#39;aplicació ha de complir els següents requisits:</p> <h2>Velocitat de captura</h2> <p>És el nombre d&#39;imatges per segon que la webcam transmet a l&#39;ordinador. Aquest valor s&#39;indica en fps (fotogrames per segon) i hauria de ser igual o superior a 25 fps, en cas contrari el funcionament es veurà sensiblement deteriorat. Pot comprovar aquest valor a l&#39;extrem inferior esquerre de la finestra principal. Tingueu en compte que la velocitat de captura pot reduir-se a causa de factors externs com la il·luminació de la sala. Si això passa pot ser necessari ajustar les opcions de la càmera manualment a través del diàleg de configuració de la mateixa.</p> <p><img src="fps.png"></p> <h2>Qualitat de la imatge</h2> <p>La càmera ha de transmetre una imatge nítida i sense pertorbacions. Per obtenir uns bons resultats utilitzi una càmera d&#39;alta qualitat amb lents de vidre i sensor CCD. A més és possible que calgui ajustar l'opció d'antiparpelleig en funció de la freqüència (50/60 Hz) de la xarxa elèctrica de la seva zona.</p> <h2>Resolució de la imatge</h2> <p>És la grandària (en píxels) de la imatge capturada. Enable Viacam sempre intentarà emprar una resolució de 320x240 píxels.</p> <p><a href="contents.htm">Tornar a l&#39;inici</a></p></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.