source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/ca/wizard.htm @ 567

Last change on this file since 567 was 567, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated sources to version 2.0.3

  • Property svn:executable set to *
File size: 2.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html>
3<head>
4        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
5        <title>Assistent de configuració</title>
6        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
7</head>
8<body> 
9        <h1>Assistent de configuració</h1> <p>L&#39;Assistent de configuració us permetrà configurar de forma ràpida i senzilla les principals opcions per començar a treballar i aconseguir el màxim partit de Enable Viacam. Aquest assistent es mostrarà automàticament la primera vegada que executeu el programa. També pot obrir-lo a través del menú de la finestra principal.</p> <h2>Inici</h2> <p>Iniciï el seu recorregut per l&#39;Assistent de configuració. Premeu el botó &#39;Següent&#39; per continuar.</p> <p><img src="wizard1.png"></p> <h2>Propietats de la càmera</h2> <p>Detecta el model de càmera web utilitzat, la seva velocitat de captura (FPS) i permet obrir la finestra de propietats de la càmera per configurar tots els controls de la càmera.</p> <p><img src="wizard2.png"></p> <h2>Configuració del seguiment facial</h2> <p>La informació recollida en el rectangle blau (zona de seguiment) és la clau per al funcionament de l&#39;aplicació. El seu rostre ha d&#39;aparèixer a l&#39;interior d&#39;aquesta àrea per poder moure el punter. Pot activar el sistema de detecció de rostre automàtic (recomanat) o ajustar la zona de seguiment manualment. En el mode automàtic, pot establir un temps d&#39;espera per a que el punter es desactivi si no es detecta cap rostre.</p> <p><img src="wizard3.png"></p> <h2>Calibratge del punter 1 / 2</h2> <p>En aquest pas haurà de triar si vol fer el procés de calibratge automàtic per ajustar la velocitat del punter. Veure <a href="calibration.htm">mètode de calibratge automàtic</a> per a més detalls.</p> <p><img src="wizard4.png"></p> <h2>Calibratge del punter 2 / 2</h2> <p>Després d&#39;haver realitzat el calibratge automàtic (o en cas d&#39;ometre aquest pas), vostè pot ajustar manualment la velocitat del punter en els eixos horitzontal i vertical i provar el moviment del punter a través del botó &#39;Activar moviment&#39;.</p> <p><img src="wizard5.png"></p> <h2>Mode de clic 1 / 2</h2> <p>En aquesta finestra, l&#39;assistent us informa que en el següent pas eViacam s&#39;activarà per poder provar les diferents maneres de generar clics. Premeu &#39;Següent&#39; per continuar amb l&#39;assistent.</p> <p><img src="wizard6.png"></p> <h2>Mode de clic 2 / 2</h2> <p>Seleccioneu la manera de fer clic que desitgi. Podeu provar els diferents maneres practicant amb el botó &#39;Feu clic aquí per provar&#39;</p> <p><img src="wizard7.png"></p> <h2>Pas final</h2> <p><img src="wizard8.png"></p> <p><a href="contents.htm">Tornar a l&#39;inici</a></p></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.