source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/gl/calibration.htm @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 5 years ago

added eviacam content

File size: 1.1 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html><head>
3<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Método de calibración automático</title>
4<meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=""><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
5</head>
6<body>
7<h1>Método de calibración automático</h1>
8<p>O método de calibración automático permite axustar a velocidade do punteiro utilizando sómente movementos da cabeza.</p>
9<h2>Pasos</h2>
10<p>A primeira pantalla pídelle ao usuario que mova a cabeza horizontalmente para calcular a velocidade no eixo X.</p>
11<p><img src="x_axis_calibration.png"></p>
12<p>Cando o sistema teña calculado dita velocidade, pediralle que mova
13a cabeza verticalmente para calcular a velocidade no eixo Y.</p>
14<p><img src="y_axis_calibration.png"></p>
15<p>Para rematar, se o sistema detectou movemento abondo, poderá
16probar a velocidade do movemento e confirmar se acepta, cancela
17ou desexa repetir o procedemento.</p>
18<p><img src="confirm_calibration.png"></p>
19<p><a href="contents.htm">Volver ao inicio</a></p>
20</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.