source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/gl/click.htm @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 4 years ago

added eviacam content

File size: 1.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html><head>
3<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Modos de premer (facer clic)</title>
4<meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=""><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
5</head>
6<body>
7<h1>Modos de premer (facer clic)</h1>
8<h2>Clic por demora</h2>
9<p>Este é o método predeterminado do aplicativo para xerar clics.
10Para realizar o clic, deter o punteiro uns instantes na área
11onde desexe premer. Despois do tempo preestabelecido, producirase
12automaticamente o clic. A acción predeterminada a realizar é o clic
13esquerdo. Utilice a xanela do clic para seleccionar unha acción
14diferente. Ver <a href="options.htm#click_window">Xanela do clic</a>.</p>
15<p>Se a opción de alertas visuais está activada, aparecerá unha barra
16de progreso á beira do punteiro que amosará o contador. Non dispoñíbel
17para Windows.</p>
18<h2>Clic por xestos</h2>
19<p>Este método de xeración de clic permítelle ao usuario seleccionar a
20acción a realizar movendo sómente a cabeza. Para xerar un clic,
21deter o punteiro na área onde desexe premer. Despois do tempo
22preestabelecido, mover a cabeza cara a dirección asociada á acción
23desexada. Cando teña rematado o tempo de demora do xesto producirase
24o clic.</p>
25<p >Pode modificar as accións asociadas a cada movemento a través de: Configuración -&gt; Opcións -&gt; Clic</p>
26<p>Se a opción de alertas visuais está activada, aparecerá unha barra
27de progreso á beira do punteiro para indicar os tempos de demora.
28Cando vostede mova a cabeza para indicar a acción que desexa realizar,
29aparecerá unha liña que seguirá ao punteiro desde a área onde se premerá
30(realizará o clic).</p>
31<p>NOTA: Recomendamos activar a opción de alertas visuais para traballar con este método de xeración de clics.</p>
32<p>a href="contents.htm">Volver ao inicio</a></p>
33</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.