source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/gl/environment.htm @ 29

Last change on this file since 29 was 29, checked in by mabarracus, 4 years ago

added eviacam content

File size: 1.9 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<HTML><HEAD><TITLE>Contorno de traballo</TITLE>
3<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=""><LINK rel=stylesheet type=text/css href="../normal.css">
4</head>
5<body>
6<H1>Contorno de traballo</H1>
7<P><IMG src="environment.png"></P>
8<P>O contorno de traballo de Enable Viacam componse de 3 elementos básicos en pantalla.</P>
9<UL>
10<LI>A xanela principal.
11<LI>A Xanela do clic.
12<LI>A icona da barra de tarefas.</LI></UL>
13<H2>Xanela principal</h3></H2>
14<P><IMG src="main_window.png"></P>
15<P>É o elemento máis importante e que permite acceder a todas as opcións de configuración do aplicativo, activar, desactivar ou pechar o aplicativo, etc. Utilice as iconas da Barra de ferramentas ou os menús para elo. Asegúrese de que a calidade da imaxe e a velocidade
16de captura cumpren coas normas requiridas para un correcto funcionamento (ver <A href="webcam.htm">Sobre webcams</A>). O rectángulo azul que aparece no interior do cadro de captura delimita a zona de seguimento do movemento polo que é imprescindible axustar correctamente esta zona de forma que a faciana do usuario apareza no seu interior. Consulte a sección <A href="wizard.htm">asistente de configuración</A> para obter máis información sobre como configurar a área de seguimento.</P>
17<H2>A Xanela do clic</H2>
18<P><IMG src="click_bar.png"></P>
19<P>A Xanela do clic é o complemento principal para a selección e execución do clic. Permítelle escoller entre as distintas modalidades de clic ademais de fornecer un acceso directo para minimizar ou restaurar a xanela principal cando se utiliza o modo de clic por demora. Consulte <A href="options.htm#click_window">Xanela do clic</A> para obter máis detalles.</P>
20<H2>Icona da barra de tarefas</H2>
21<P><IMG src="task_bar_icon.png"></P>
22<P>Acceso directo para minimizar ou restaurar a xanela principal.</P>
23<P><A href="contents.htm">Volver ao inicio.</A></P></BODY></HTML>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.