source: eviacam/trunk/fuentes/doc/help/gl/options.htm @ 567

Last change on this file since 567 was 567, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated sources to version 2.0.3

File size: 10.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2<html><head>
3<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"><title>Opcións de configuración</title>
4<meta content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=""><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../normal.css">
5</head>
6<body>
7<h1>Opcións de configuración</h1>
8<p>O diálogo de configuración fornece un completo repertorio de
9opcións para axustar o funcionamento do programa ás súas necesidades
10persoais. Este diálogo está dividido en dúas categorías. <strong>Opcións xerais</strong>, onde vostede pode axustar os controis da cámara, traballar con perfís e cambiar o idioma, e as <strong>Opcións do perfil</strong>, onde vostede pode configurar todas as funcionalidades do aplicativo para que se axuste mellor ás súas necesidades persoais</h2>
11<p><img src="general_options.png"></p>
12<p><strong>Xestión de perfís</strong></p>
13<p>Os perfís permítenlle gardar ou restaurar todos os axustes das <strong>Opcións do perfil</strong>. Resulta útil cando varios usuarios de Enable Viacam comparten unha mesma conta de usuario no computador.</p>
14<ul>
15<li><strong>Escoller perfil. </strong>Permite escoller un perfil concreto ou o perfil predeterminado.
16</li><li><strong>Novo perfil. </strong>Engade un novo perfil baseado nas opcións de configuración do perfil actual.
17</li><li><strong>Borrar perfil. </strong>Elimina o perfil seleccionado (o perfil predeterminado non pode ser eliminado).</li></ul>
18<p><strong>Cámara</strong></p>
19<ul>
20<li><strong>Opcións </strong>Abre unha xanela na que poderá modificar todos os controles da cámara
21</li><li><strong>Cambiar </strong>Permite cambiar a cámara seleccionada.</li></ul>
22<p><strong>Idioma</strong></p>
23<p>Permite escoller o idioma para eViacam.</p>
24<h2>Opcións do perfil</h2>
25<h3>Movemento</h3>
26<p>Estes valores deben ser axustados de xeito coidadoso e controlando
27a cada paso os resultados., Uns bos axustes farán posíbel que eViacam
28sexa máis rápido e preciso no seu funcionamento. É moi recomendábel
29seguir as indicacións do <a href="wizard.htm">Asistente de configuración</a> para axustalos correctamente.</p>
30<p><img src="motion_options.png"></p>
31<ul>
32<li><strong>Velocidade no eixo X. </strong>Este valor controla a velocidade do punteiro cando se despraza na dirección horizontal.
33</li><li><strong>Velocidade no eixo Y </strong>Este valor controla a velocidade do punteiro cando se despraza na dirección vertical.
34</li><li><strong>Aceleración. </strong>A aceleración provoca que o punteiro avance máis cando mova a faciana máis rapidamente.
35</li><li><strong>Suavizado. </strong>Permítelle que o punteiro se desprace de forma máis suave xa que elimina pequenos tremores no movemento.
36</li><li><strong>Limiar de movemento. </strong>Esta opción facilítalle a tarefa de deter o punteiro por completo. As unidades son píxeles da pantalla.
37</li><li><strong>Calibración asistida. </strong>Abre unha xanela que permite calibrar a velocidade do punteiro de forma automática. Ver o <a href="calibration.htm">Método de calibración automático</a> para obter máis detalles.</li></ul>
38<h3>Área de traballo</h3>
39<p><img src="workspace_options.png"></p>
40<ul>
41<li><strong>Activar o límite da área de traballo. </strong>De estar seleccionado o punteiro só se poderá mover pola zona delimitada.
42</li><li><strong>Superior. </strong>Limita a área de movemento pola parte superior da pantalla.
43</li><li><strong>Esquerdo. </strong>Limita a área de movemento pola parte esquerda da pantalla.
44</li><li><strong>Dereito. </strong>Limita a área de movemento pola parte dereita da pantalla.
45</li><li><strong>Inferior. </strong>Limita a área de movemento pola parte inferior da pantalla.
46</li><li><strong>Permitir que o punteiro apareza no lado oposto ao chegar ao límite da área de traballo. </strong>Se se selecciona, cando o punteiro chega ao límite da área de traballo aparece no lado oposto no canto de pararse.</li></ul>
47<h3>Clic</h3>
48<p><img src="click_options.png"></p>
49<ul>
50<li><strong>Activar clic por demora. </strong>Se se selecciona permite a xeración de clics.
51</li><li><strong>Tempo de demora. </strong>Permite axustar o tempo que
52transcorre antes da xeración do clic tras deter o punteiro sobre unha
53localización desexada. As unidades son décimas de segundo.
54</li><li><strong>Área de clic. </strong>Para xerar o clic non é preciso
55deter por completo o punteiro, eViacam permite unha pequena marxe de
56movemento arredor do lugar exacto onde desexa premer. Se aumenta este
57valor a marxe arredor do lugar onde desexa premer tamén aumenta.
58As unidades son píxeles da pantalla.
59</li><li><strong>Permite clics consecutivos. </strong>Permite executar varios clics consecutivos nunha mesma localización ao deter o punteiro.
60</li><li><strong>Reproducir son co clic. </strong>Se se selecciona eViacam reproducirá un son (beep) cada vez que xere un clic.
61</li><li><strong>Activar alertas visuais. </strong>Fornece unha
62información visual ao usuario sobre o inicio do proceso de
63execución do clic cunha barra de progreso á beira do punteiro.
64Non dispoñíbel para Windows.</li></ul><a name="click_window"></a>
65<p><strong>Xanela do clic</strong></p>
66<p>A Xanela do clic consiste nunha barra que permite escoller as
67diferentes accións a realizar (botón esquerdo, botón dereito,
68arrastrar e soltar e dobre clic) cando se xera un clic en modo de
69clic por demora.</p>
70<p>Opcións da Xanela do clic:</p>
71<ul>
72<li><strong>Mostrar a Xanela do clic. </strong>Abre a barra do clic.
73</li><li><strong>Deseño. </strong> Selecciona o deseño da Xanela do
74clic. O deseño normal amosa cada acción nunha icona personalizada.
75O deseño fino ocupa menos espazo na pantalla xa que cada acción é
76representada por un botón.</li></ul>
77<p><img src="click_bar.png"></p>
78<p><img src="click_bar_thin.png"></p>
79<ul>
80<li><strong>Comportamento. </strong>Fornece dous modos distintos de selección.
81<ul>
82<li><strong>Modo normal. </strong>Para seleccionar unha acción, prema
83(faga clic) nun dos botóns da Xanela do clic. Para estabelecer una
84acción (icona do cadeado) como predeterminada faga dobre clic no botón
85da Xanela do clic.
86</li><li><strong>Modo rápido. </strong>Este modo evita o tempo que se
87necesita para realizar un clic. Para seleccionar unha acción, pase o
88punteiro por riba do botón da acción desexada. Para estabelecer a
89acción como predeterminada, faga un clic sobre o botón.</li></ul>
90</li><li><strong>Localización. </strong>Permite seleccionar a localización
91da Xanela do clic. Esta pode ser entallada na parte superior, inferior,
92dereita ou esquerda, desentallada vertical, ou desentallada horizontal.
93</li><li><strong>Auto-agochar. </strong>Se se selecciona, a Xanela do
94clic entallada só se mostrará cando o punteiro permaneza sobre ela.
95No caso de que a Xanela do clic se solape con outra barra, aparecerá
96unha mensaxe de advertencia.</li></ul>
97<p>O significado de cada botón é o seguinte:</p>
98<ul>
99<li><strong>No clic. </strong>Permite desactivar a xeración de clics.
100Esta función é útil para ler tranquilamente unha páxina, un documento,
101etc. evitando a xeración de clics non desexados. Prema o botón «No clic»
102e o método de xeración de clics desactivarase. Para volver a activar a
103xeración de clics, prema o botón «No clic» outra vez
104otra vez.
105</li><li><strong>Esquerdo. </strong>Idéntica función que o botón esquerdo dun rato convencional.
106</li><li><strong>Dereito. </strong>Idéntica función que o botón dereito dun rato convencional.
107</li><li><strong>Arrastrar. </strong>Equivale a manter premido o
108botón esquerdo dun rato convencional (primeiro clic) e soltalo máis
109tarde (segundo clic). Esta acción permite arrastrar as iconas do
110escritorio ou seleccionar un texto, por exemplo.
111</li><li><strong>Dobre clic. </strong>Idéntica función que unha dobre pulsación co botón esquerdo dun rato convencional.
112</li><li><strong>Agochar/mostrar xanela. </strong>Minimiza ou restaura a xanela principal de Enable Viacam.</li></ul>
113<p><strong>Clic por xestos</strong></p>
114<ul>
115<li><strong>Activar clic por xestos. </strong>Con este modo, o usuario seleccionará a acción a realizar cun lixeiro movemento cara unha
116dirección (arriba, abaixo, esquerda ou dereita). Ver <a href="click.htm">Modos de premer (facer clic)</a> para obter máis detalles.
117</li><li><strong>Esquerda. </strong>Selecciona a acción a realizar movendo a cabeza cara a esquerda.
118</li><li><strong>Dereita. </strong>Selecciona a acción a realizar movendo a cabeza cara a dereita.
119</li><li><strong>Arriba. </strong>Selecciona a acción a realizar movendo a cabeza cara arriba.
120</li><li><strong>Abaixo. </strong>Selecciona a acción a realizar movendo a cabeza cara abaixo.</li></ul>
121<p>Para obter máis información ver <a href="click.htm">Modos de premer (facer clic)</a></p>
122<h3>Teclas de acceso directo</h3>
123<p><img src="hotkeys_options.png"></p>
124<p>Nesta lapela pódense configurar unha serie de funcións de eViacam
125para poder asignarlles unha tecla de acceso rápido. Para activar
126unha función só fai falta marcar a caixiña de verificación. Prema no
127botón «Estabelecer tecla» para configurar a tecla desexada.</p>
128<h3>Avanzado</h3>
129<p><img src="advanced_options.png"></p>
130<p><strong>Inicio</strong></p>
131<ul>
132<li><strong>Executar eViacam ao iniciar a sesión. </strong>Se marca esta opción eViacam iniciarase automaticamente cada vez que inicie a sesión no seu PC. Non dispoñíbel para Windows.
133</li><li><strong>Activar eViacam unha vez iniciado. </strong>De estar marcada esta opción eViacam activarase automaticamente ao iniciarse.
134<p></p></li></ul>
135<p><strong>Orde do teclado en pantalla</strong></p>
136<p>Permite seleccionar a orde para abrir o teclado en pantalla.</p>
137<p><strong>Localización facial</strong></p>
138<p>Enable Viacam é quen de detectar de forma precisa a presencia e
139posición da súa faciana. Elo permite centrar automaticamente a área de
140seguimento o que mellora de forma substancial a experiencia de usuario.
141</p><ul>
142<li><strong>Localizar a faciana automaticamente. </strong>De estar activada
143esta opción, Enable Viacam tentará detectar a súa faciana de forma
144automática e centrará a área de seguimento.
145</li><li><strong>Uso de CPU. </strong>Permite estabelecer a cantidade de
146CPU que se utilizará para o sistema de detección facial. Os valores
147altos permiten unha detección da faciana máis precisa pero consumen máis
148CPU mentres que os valores baixos reducen o consumo de CPU a expensas
149dun sistema de detección da faciana menos preciso.
150</li><li><strong>Parar o punteiro cando non se detecte ningunha faciana. </strong>Se
151se selecciona Enable Viacam desactivarase cando non se detecte ningunha
152faciana. Pode estabelecer o período de tempo que se agardará para
153desactivarse.</li></ul>
154<p><a href="contents.htm">Volver ao inicio</a></p>
155</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.