source: filezilla/trunk/fuentes/locales/sl_SI.po @ 130

Last change on this file since 130 was 130, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to xenial

File size: 245.4 KB
Line 
1# Copyright (C) 2004.
2# This file is distributed under the same license as the FileZilla package.
3# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2004.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: FileZilla 3.3.3\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2011-03-20 18:34+0100\n"
10"PO-Revision-Date: 2010-07-30 15:09+0100\n"
11"Last-Translator: Martin Srebotnjak  <miles@filmsi.net>\n"
12"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
13"Language: sl_SI\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
18"%100==4 ? 3 : 0);\n"
19"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
20"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
21"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
22
23#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:65
24#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:225
25msgid "%H:%M:%S elapsed"
26msgstr "Pretečeni čas: %H:%M:%S"
27
28#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:69
29#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:233
30msgid "%H:%M:%S left"
31msgstr "Preostali čas: %H:%M:%S"
32
33#: resources.h:775
34#, no-c-format
35msgid ""
36"%a - Account (Lines containing this will be omitted if not using Account "
37"logontype)"
38msgstr ""
39"%a - Račun (vrstice, ki vsebujejo ta niz, bodo izpuščene, če ne uporabljate "
40"prijave v račun)"
41
42#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:63
43#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:74
44#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:86
45#, c-format
46msgid "%d directory"
47msgid_plural "%d directories"
48msgstr[0] "%d map"
49msgstr[1] "%d mapa"
50msgstr[2] "%d mapi"
51msgstr[3] "%d mape"
52
53#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1660
54#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:776
55#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1024
56#, c-format
57msgid "%d directory with its contents"
58msgid_plural "%d directories with their contents"
59msgstr[0] "%d map z vso vsebino"
60msgstr[1] "%d mapa z vso vsebino"
61msgstr[2] "%d mapi z vso vsebino"
62msgstr[3] "%d mape z vso vsebino"
63
64#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:62
65#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:85
66#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1659
67#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:775
68#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1023
69#, c-format
70msgid "%d file"
71msgid_plural "%d files"
72msgstr[0] "%d datotek"
73msgstr[1] "%d datoteka"
74msgstr[2] "%d datoteki"
75msgstr[3] "%d datoteke"
76
77#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:81
78#, c-format
79msgid "%d file. Total size: %s"
80msgid_plural "%d files. Total size: %s"
81msgstr[0] "%d datotek. Skupna velikost: %s"
82msgstr[1] "%d datoteka. Skupna velikost: %s"
83msgstr[2] "%d datoteki. Skupna velikost: %s"
84msgstr[3] "%d datoteke. Skupna velikost: %s"
85
86#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:79
87#, c-format
88msgid "%d file. Total size: At least %s"
89msgid_plural "%d files. Total size: At least %s"
90msgstr[0] "%d datotek. Skupna velikost: najmanj %s"
91msgstr[1] "%d datoteka. Skupna velikost: najmanj %s"
92msgstr[2] "%d datoteki. Skupna velikost: najmanj %s"
93msgstr[3] "%d datoteke. Skupna velikost: najmanj %s"
94
95#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2839
96#, c-format
97msgid "%d files added to queue"
98msgstr "%d datotek dodanih v vrsto"
99
100#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:104
101#, c-format
102msgid "%d second"
103msgid_plural "%d seconds"
104msgstr[0] "%d sekund"
105msgstr[1] "%d sekunda"
106msgstr[2] "%d sekundi"
107msgstr[3] "%d sekunde"
108
109#: resources.h:772
110msgid "%h - Host"
111msgstr "%h - Gostitelj"
112
113#: resources.h:774
114#, no-c-format
115msgid "%p - Password"
116msgstr "%p - Geslo"
117
118#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:181
119#, c-format
120msgid "%s (%d B/s)"
121msgstr "%s (%d B/s)"
122
123#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:179
124#, c-format
125msgid "%s (%d.%d KB/s)"
126msgstr "%s (%d,%d KB/s)"
127
128#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:177
129#, c-format
130msgid "%s (%d.%d MB/s)"
131msgstr "%s (%d,%d MB/s)"
132
133#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:184
134#, c-format
135msgid "%s (? B/s)"
136msgstr "%s (? B/s)"
137
138#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:39
139#, c-format
140msgid "%s - Certificate expired!"
141msgstr "%s - Veljavnost je potrdilu potekla!"
142
143#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:23
144#, c-format
145msgid "%s - Not yet valid!"
146msgstr "%s - Še ni veljavna!"
147
148#: resources.h:776
149#, no-c-format
150msgid "%s - Proxy user"
151msgstr "%s - Uporabnik posredovalnega strežnika"
152
153#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:91
154#, c-format
155msgid "%s and %s. Total size: %s"
156msgstr "%s in %s. Skupna velikost: %s"
157
158#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:89
159#, c-format
160msgid "%s and %s. Total size: At least %s"
161msgstr "%s in %s. Skupna velikost: najmanj %s"
162
163#: ../../locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:31
164#, c-format
165msgid "%s byte"
166msgid_plural "%s bytes"
167msgstr[0] "%s bajtov"
168msgstr[1] "%s bajt"
169msgstr[2] "%s bajta"
170msgstr[3] "%s bajti"
171
172#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:904
173#, c-format
174msgid "%s bytes"
175msgstr "%s bajtov"
176
177#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:888
178#, c-format
179msgid "%s bytes (%d B/s)"
180msgstr "%s bajtov (%d B/s)"
181
182#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:886
183#, c-format
184msgid "%s bytes (%d.%d KB/s)"
185msgstr "%s bajtov (%d,%d KB/s)"
186
187#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:884
188#, c-format
189msgid "%s bytes (%d.%d MB/s)"
190msgstr "%s bajtov (%d,%d MB/s)"
191
192#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:701
193#, c-format
194msgid ""
195"%s could not be found. Without this component of FileZilla, SFTP will not "
196"work.\n"
197"\n"
198"Please download FileZilla again. If this problem persists, please submit a "
199"bug report."
200msgstr ""
201"%s ni mogoče najti. Brez te komponente FileZille SFTP ne bo deloval.\n"
202"\n"
203"Prosimo, prenesite FileZillo znova. Če se ta težava ponavlja, sporočite "
204"hrošča."
205
206#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:795
207#, c-format
208msgid ""
209"%s could not be found. Without this component of FileZilla, SFTP will not "
210"work.\n"
211"\n"
212"Possible solutions:\n"
213"- Make sure %s is in a directory listed in your PATH environment variable.\n"
214"- Set the full path to %s in the FZ_FZSFTP environment variable."
215msgstr ""
216"%s ni mogoče najti. Brez te komponente FileZille SFTP ne bo deloval.\n"
217"\n"
218"Možne rešitve:\n"
219"- Preverite, da je %s v mapi, navedeni v okoljski spremenljivki PATH.\n"
220"- Nastavite polno pot do %s v okoljski spremenljivki FZ_FZSFTP."
221
222#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:56
223#, c-format
224msgid "%s with %d bits"
225msgstr "%s, %d-bitni"
226
227#: resources.h:773
228#, no-c-format
229msgid "%u - Username"
230msgstr "%u - Uporabniško ime"
231
232#: resources.h:777
233#, no-c-format
234msgid "%w - Proxy password"
235msgstr "%w - Geslo za posredovalni strežnik"
236
237#: resources.h:554
238msgid "&About..."
239msgstr "&O programu ..."
240
241#: resources.h:86 resources.h:384
242msgid "&Account:"
243msgstr "R&ačun:"
244
245#: resources.h:101 resources.h:677 resources.h:741
246msgid "&Active"
247msgstr "&Aktivni"
248
249#: resources.h:545
250msgid "&Add bookmark..."
251msgstr "&Dodaj zaznamek ..."
252
253#: resources.h:558 resources.h:575
254msgid "&Add files to queue"
255msgstr "&Dodaj datoteke v vrsto"
256
257#: resources.h:785
258msgid "&Add keyfile..."
259msgstr "&Dodaj datoteko ključa ..."
260
261#: resources.h:627 resources.h:646
262msgid "&Add to queue"
263msgstr "&Dodaj v vrsto"
264
265#: resources.h:95
266msgid "&Adjust server timezone offset:"
267msgstr "P&rilagodi odmik časovnega pasu strežnika:"
268
269#: resources.h:23
270msgid "&Always trust certificate in future sessions."
271msgstr "&Vedno zaupaj potrdilu v bodočih sejah."
272
273#: resources.h:182
274msgid "&Always trust this host, add this key to the cache"
275msgstr "&Vedno zaupaj temu gostitelju, dodaj ključ v pomnilnik"
276
277#: resources.h:936
278msgid "&Always use default editor"
279msgstr "Vedno uporabi &privzeti urejevalnik"
280
281#: resources.h:427
282msgid "&Always use selection for unassociated files"
283msgstr "&Vedno uporabi izbor za nepovezane datoteke"
284
285#: resources.h:65
286msgid "&Always use this action"
287msgstr "Vedno uporabi to &akcijo"
288
289#: resources.h:753
290msgid "&Ask your operating system for the external IP address"
291msgstr "&Vprašaj operacijski sistem za zunanji naslov IP"
292
293#: resources.h:527 resources.h:657 resources.h:822
294msgid "&Auto"
295msgstr "&samodejno"
296
297#: resources.h:107
298msgid "&Autodetect"
299msgstr "&Samorazpoznava"
300
301#: resources.h:529 resources.h:659 resources.h:824
302msgid "&Binary"
303msgstr "&binarno"
304
305#: resources.h:896
306msgid "&Binary prefixes using SI symbols. (e.g. 1 KB = 1024 bytes)"
307msgstr "&Dvojiške predpone s simboli SI (npr. 1 KB = 1024 bajtov)."
308
309#: resources.h:544
310msgid "&Bookmarks"
311msgstr "&Zaznamki"
312
313#: resources.h:92 resources.h:366 resources.h:403 resources.h:409
314#: resources.h:426 resources.h:444 resources.h:933 resources.h:955
315msgid "&Browse..."
316msgstr "Pre&brskaj ..."
317
318#: resources.h:812
319#, no-c-format
320msgid "&Burst tolerance:"
321msgstr "&Toleranca sunka:"
322
323#: resources.h:128 resources.h:131 resources.h:197 resources.h:488
324#: resources.h:725
325msgid "&Cancel"
326msgstr "&Prekliči"
327
328#: resources.h:235
329msgid "&Check for beta versions of FileZilla"
330msgstr "Preveri za različice &beta FileZille"
331
332#: resources.h:505
333msgid "&Clear private data..."
334msgstr "&Počisti zasebne podatke ..."
335
336#: resources.h:602
337msgid "&Close FileZilla"
338msgstr "&Zapri FileZillo"
339
340#: resources.h:667
341msgid "&Configure speed limits..."
342msgstr "&Prilagodi omejitve hitrosti ..."
343
344#: resources.h:532
345msgid "&Configure..."
346msgstr "&Prilagodi ..."
347
348#: resources.h:113
349msgid "&Connect"
350msgstr "&Poveži"
351
352#: resources.h:218
353msgid "&Copy"
354msgstr "&Kopiraj"
355
356#: resources.h:493
357msgid "&Copy current connection to Site Manager..."
358msgstr "&Kopiraj trenutno povezavo v upravljalnik strežnikov ..."
359
360#: resources.h:172 resources.h:611
361msgid "&Copy to clipboard"
362msgstr "&Kopiraj na odložišče"
363
364#: resources.h:614
365msgid "&Crash"
366msgstr "&Sesutje"
367
368#: resources.h:566 resources.h:580 resources.h:629 resources.h:650
369msgid "&Create directory"
370msgstr "&Ustvari mapo"
371
372#: resources.h:662
373msgid "&Create new tab"
374msgstr "&Ustvari nov zavihek"
375
376#: ../../locales/../src/interface/menu_bar.cpp:72
377msgid "&Debug"
378msgstr "&Razhrošči"
379
380#: resources.h:963
381msgid "&Debug information in message log:"
382msgstr "&Podatki o razhroščevanju v dnevniku:"
383
384#: resources.h:929
385msgid "&Default editor:"
386msgstr "Privzeti &urejevalnik:"
387
388#: resources.h:525 resources.h:594
389msgid "&Default file exists action..."
390msgstr "&Privzeto dejanje, če obstaja datoteka ..."
391
392#: resources.h:735
393msgid "&Delay between failed login attempts:"
394msgstr "Pre&mor med neuspelimi poskusi prijave:"
395
396#: resources.h:76 resources.h:202 resources.h:216 resources.h:416
397#: resources.h:569 resources.h:652
398msgid "&Delete"
399msgstr "I&zbriši"
400
401#: resources.h:457
402msgid "&Delete symlink"
403msgstr "I&zbriši simbolično povezavo"
404
405#: resources.h:511
406msgid "&Directory comparison"
407msgstr "Primerjava &map"
408
409#: resources.h:325
410msgid "&Discard local file then download and edit file anew"
411msgstr "&Opusti krajevno datoteko, nato znova prenesi in uredi datoteko"
412
413#: resources.h:538
414msgid "&Disconnect"
415msgstr "Pre&kini povezavo"
416
417#: resources.h:603
418msgid "&Disconnect from server"
419msgstr "&Razveži s strežnikom"
420
421#: resources.h:872
422msgid "&Display momentary transfer speed instead of average speed"
423msgstr "&Prikaži trenutno hitrost prenosa namesto povprečne hitrosti"
424
425#: resources.h:894
426msgid "&Display size in bytes"
427msgstr "&Izpiši velikost v bajtih"
428
429#: ../../locales/../src/interface/conditionaldialog.cpp:25
430msgid "&Don't show this dialog again."
431msgstr "&Tega okna ne pokaži več."
432
433#: resources.h:758
434msgid "&Don't use external IP address on local connections."
435msgstr "Ne uporabi zunanjega naslova IP na &krajevnih povezavah."
436
437#: resources.h:916
438msgid "&Double-click action on files:"
439msgstr "&Dejanje nad datotekami ob dvokliku:"
440
441#: resources.h:573 resources.h:625
442msgid "&Download"
443msgstr "Prenesi &s strežnika"
444
445#: resources.h:443
446msgid "&Download to:"
447msgstr "P&renesi v:"
448
449#: resources.h:660
450msgid "&Download..."
451msgstr "Prenesi &s strežnika ..."
452
453#: resources.h:257 resources.h:834
454msgid "&Downloads:"
455msgstr "&Prenosi s strežnika:"
456
457#: resources.h:503 resources.h:564
458msgid "&Edit"
459msgstr "Ur&edi"
460
461#: resources.h:210
462msgid "&Edit filter rules..."
463msgstr "Ur&edi pravila filtra ..."
464
465#: resources.h:512 resources.h:531 resources.h:640 resources.h:666
466msgid "&Enable"
467msgstr "&Omogoči"
468
469#: resources.h:944
470msgid "&Enable automatic update check"
471msgstr "&Omogoči samodejno preverjanje obstoja posodobitev"
472
473#: resources.h:481 resources.h:807
474msgid "&Enable speed limits"
475msgstr "&Omogoči omejitve hitrosti"
476
477#: resources.h:111
478msgid "&Encoding:"
479msgstr "&Kodiranje:"
480
481#: resources.h:82
482#, fuzzy
483msgid "&Encryption:"
484msgstr "Šifriranje"
485
486#: resources.h:610
487msgid "&Enter custom command..."
488msgstr "&Vnesi ukaz po meri ..."
489
490#: resources.h:137
491msgid "&Execute"
492msgstr "&Izvedi"
493
494#: resources.h:292
495msgid "&Export Site Manager entries"
496msgstr "&Izvozi vnose upravljalnika strežnikov"
497
498#: resources.h:498 resources.h:656
499msgid "&Export..."
500msgstr "&Izvozi ..."
501
502#: resources.h:763
503msgid "&Fall back to active mode"
504msgstr "&Povrni v aktivni način"
505
506#: resources.h:490
507msgid "&File"
508msgstr "&Datoteka"
509
510#: resources.h:637
511msgid "&File Attributes..."
512msgstr "&Atributi datoteke ..."
513
514#: resources.h:589
515msgid "&File permissions..."
516msgstr "&Dovoljenja datotek ..."
517
518#: resources.h:365
519msgid "&File:"
520msgstr "&Datoteka:"
521
522#: resources.h:220
523msgid "&Filter conditions:"
524msgstr "Pogoji &filtrov:"
525
526#: resources.h:199
527msgid "&Filter sets:"
528msgstr "Sklopi &filtrov:"
529
530#: resources.h:214
531msgid "&Filters:"
532msgstr "&Filtri:"
533
534#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:29
535msgid "&Finish"
536msgstr "&Dokončaj"
537
538#: resources.h:317
539msgid "&Finish editing and delete local file"
540msgstr "&Končaj z urejanjem in izbriši krajevno datoteko"
541
542#: resources.h:447
543msgid ""
544"&Flatten remote paths, download all contained files directly into target "
545"directory"
546msgstr ""
547"&Poravnaj oddaljene poti, prenesi vse vsebovane datoteke neposredno v ciljno "
548"mapo"
549
550#: resources.h:458
551msgid "&Follow symlink, delete target directory contents"
552msgstr "&Sledi simbolični povezavi, izbriši vsebino ciljne mape"
553
554#: resources.h:756
555msgid "&Get external IP address from the following URL:"
556msgstr "Prido&bi zunanji naslov IP iz naslednjega URL:"
557
558#: resources.h:552
559msgid "&Getting help..."
560msgstr "Kako &do pomoči ..."
561
562#: resources.h:397
563msgid "&Global bookmark"
564msgstr "&Splošen zaznamek"
565
566#: resources.h:792
567msgid "&HTTP/1.1 using CONNECT method"
568msgstr "&HTTP/1.1 z rabo metode CONNECT"
569
570#: resources.h:548
571msgid "&Help"
572msgstr "Po&moč"
573
574#: resources.h:515 resources.h:643
575msgid "&Hide identical files"
576msgstr "&Skrij identične datoteke"
577
578#: resources.h:596
579msgid "&Highest"
580msgstr "&najvišje"
581
582#: resources.h:751
583msgid "&Highest available port:"
584msgstr "&Najvišja vrata na voljo:"
585
586#: resources.h:79 resources.h:378 resources.h:715
587msgid "&Host:"
588msgstr "&Gostitelj:"
589
590#: resources.h:895
591msgid "&IEC binary prefixes (e.g. 1 KiB = 1024 bytes)"
592msgstr "Dvojiške predpone &IEC (npr. 1 KiB = 1024 bajtov)"
593
594#: resources.h:883
595msgid "&ISO 8601 (example: 2007-09-15)"
596msgstr "&ISO 8601 (primer: 2007-09-15)"
597
598#: resources.h:499
599msgid "&Import..."
600msgstr "&Uvozi ..."
601
602#: resources.h:938
603msgid "&Inherit system's filetype associations"
604msgstr "&Podeduj povezave s končnicami datotek iz sistema"
605
606#: resources.h:446
607msgid "&Keep remote path structure relative to search root"
608msgstr "&Ohrani strukturo oddaljene poti relativno glede na koren iskanja"
609
610#: resources.h:857
611msgid "&Layout of file and directory panes:"
612msgstr "&Razmestitev podoken datotek in map:"
613
614#: resources.h:748
615msgid "&Limit local ports used by FileZilla"
616msgstr "&Omeji krajevna vrata, ki jih uporablja FileZilla"
617
618#: resources.h:103
619msgid "&Limit number of simultaneous connections"
620msgstr "&Omeji število hkratnih povezav"
621
622#: resources.h:520
623msgid "&Local directory tree"
624msgstr "&Drevo krajevne mape"
625
626#: resources.h:402 resources.h:408
627msgid "&Local directory:"
628msgstr "&Krajevna mapa:"
629
630#: resources.h:953
631msgid "&Log to file"
632msgstr "&Beleži v datoteko"
633
634#: resources.h:83
635msgid "&Logon Type:"
636msgstr "&Vrsta prijave:"
637
638#: resources.h:381
639msgid "&Logontype:"
640msgstr "&Vrsta prijave:"
641
642#: resources.h:599
643msgid "&Low"
644msgstr "&nizko"
645
646#: resources.h:546
647msgid "&Manage bookmarks..."
648msgstr "Upravljaj z &zaznamki ..."
649
650#: resources.h:534
651msgid "&Manual transfer..."
652msgstr "&Ročni prenos ..."
653
654#: resources.h:104
655msgid "&Maximum number of connections:"
656msgstr "&Največje število povezav:"
657
658#: resources.h:733
659msgid "&Maximum number of retries:"
660msgstr "Največje &število poskusov:"
661
662#: resources.h:519
663msgid "&Message log"
664msgstr "&Dnevnik sporočil"
665
666#: resources.h:870
667msgid "&Minimize to tray"
668msgstr "Po&manjšaj v pladenj"
669
670#: resources.h:400
671msgid "&Name:"
672msgstr "&Ime:"
673
674#: resources.h:504
675msgid "&Network configuration wizard..."
676msgstr "Čarovnik za nastavitev &omrežja ..."
677
678#: resources.h:215
679msgid "&New"
680msgstr "&Nov"
681
682#: resources.h:72
683msgid "&New Site"
684msgstr "&Nov strežnik"
685
686#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1043
687msgid "&New version available!"
688msgstr "&Na voljo je nova različica!"
689
690#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:27
691msgid "&Next >"
692msgstr "&Naprej >"
693
694#: resources.h:319
695msgid "&No"
696msgstr "&Ne"
697
698#: resources.h:766 resources.h:791
699msgid "&None"
700msgstr "&Brez"
701
702#: resources.h:598
703msgid "&Normal"
704msgstr "O&bičajno"
705
706#: resources.h:945
707msgid "&Number of days between update checks:"
708msgstr "&Število dni med posameznimi preverjanji:"
709
710#: resources.h:146
711msgid "&Numeric value:"
712msgstr "&Številska vrednost:"
713
714#: resources.h:114 resources.h:127 resources.h:418
715msgid "&OK"
716msgstr "&V redu"
717
718#: resources.h:769
719msgid "&OPEN"
720msgstr "&Odpri"
721
722#: resources.h:562 resources.h:648
723msgid "&Open"
724msgstr "&Odpri"
725
726#: resources.h:58
727msgid "&Overwrite"
728msgstr "&Prepiši"
729
730#: resources.h:102
731msgid "&Passive"
732msgstr "&pasivni"
733
734#: resources.h:125
735msgid "&Password:"
736msgstr "&Geslo:"
737
738#: resources.h:606
739msgid "&Play sound"
740msgstr "&Predvajaj zvok"
741
742#: resources.h:80 resources.h:379 resources.h:719
743msgid "&Port:"
744msgstr "&Vrata:"
745
746#: resources.h:863
747msgid "&Position of the message log:"
748msgstr "Po&ložaj dnevnika sporočil:"
749
750#: resources.h:530
751msgid "&Preserve timestamps of transferred files"
752msgstr "&Ohrani časovne žige prenesenih datotek"
753
754#: resources.h:301
755msgid "&Queue"
756msgstr "&Postavi v vrsto"
757
758#: resources.h:721
759msgid "&Quickconnect"
760msgstr "&Hitro poveži"
761
762#: resources.h:518
763msgid "&Quickconnect bar"
764msgstr "Vrstica &hitre povezave"
765
766#: resources.h:135
767msgid "&Read"
768msgstr "Pre&beri"
769
770#: resources.h:537
771msgid "&Reconnect"
772msgstr "Po&novno poveži"
773
774#: resources.h:509 resources.h:665
775msgid "&Refresh"
776msgstr "&Osveži"
777
778#: resources.h:126
779msgid "&Remember password for this session"
780msgstr "&Zapomni si geslo za to sejo"
781
782#: resources.h:404 resources.h:410
783msgid "&Remote directory:"
784msgstr "&Oddaljena mapa:"
785
786#: resources.h:368
787msgid "&Remote path:"
788msgstr "&Oddaljena pot:"
789
790#: resources.h:828
791msgid "&Remove"
792msgstr "&Odstrani"
793
794#: resources.h:786
795msgid "&Remove key"
796msgstr "&Odstrani ključ"
797
798#: resources.h:593
799msgid "&Remove selected"
800msgstr "Odstrani &izbrane"
801
802#: resources.h:75 resources.h:217 resources.h:415 resources.h:571
803#: resources.h:585 resources.h:633 resources.h:654
804msgid "&Rename"
805msgstr "P&reimenuj"
806
807#: resources.h:201
808msgid "&Rename..."
809msgstr "P&reimenuj ..."
810
811#: resources.h:324
812msgid "&Reopen local file"
813msgstr "&Ponovno odpri krajevno datoteko"
814
815#: resources.h:819
816msgid "&Replace invalid characters with:"
817msgstr "Zamenjaj &neveljavne znake z:"
818
819#: resources.h:553
820msgid "&Report a bug..."
821msgstr "Poročaj o &hrošču ..."
822
823#: resources.h:617
824#, fuzzy
825msgid "&Reset and requeue all"
826msgstr "Ponastavi in ponovno postavi izbrane datoteke v vrsto"
827
828#: resources.h:714
829msgid "&Restart Wizard"
830msgstr "&Ponovno zaženi čarovnika"
831
832#: resources.h:62
833msgid "&Resume"
834msgstr "&Nadaljuj"
835
836#: resources.h:604
837msgid "&Run command..."
838msgstr "&Zaženi ukaz ..."
839
840#: resources.h:728
841msgid "&Run configuration wizard now..."
842msgstr "&Zaženi čarovnika za nastavitev ..."
843
844#: resources.h:947
845msgid "&Run update check now..."
846msgstr "&Zaženi preverjanje obstoja posodobitev zdaj ..."
847
848#: resources.h:768
849msgid "&SITE"
850msgstr "&Mesto"
851
852#: resources.h:793
853msgid "&SOCKS 5"
854msgstr "&SOCKS 5"
855
856#: resources.h:200
857msgid "&Save as..."
858msgstr "&Shrani kot ..."
859
860#: resources.h:432
861msgid "&Search"
862msgstr "&Išči"
863
864#: resources.h:539
865msgid "&Search remote files..."
866msgstr "&Išči oddaljene datoteke ..."
867
868#: resources.h:71
869msgid "&Select Entry:"
870msgstr "&Izberite vnos:"
871
872#: resources.h:927
873msgid "&Select language:"
874msgstr "&Izberite jezik:"
875
876#: resources.h:356
877msgid "&Select the columns that should be displayed:"
878msgstr "&Izberite stolpce, ki naj bodo prikazani:"
879
880#: resources.h:370 resources.h:535
881msgid "&Server"
882msgstr "&Strežnik"
883
884#: resources.h:300
885msgid "&Settings"
886msgstr "&Nastavitve"
887
888#: resources.h:506
889msgid "&Settings..."
890msgstr "&Nastavitve ..."
891
892#: resources.h:962
893msgid "&Show debug menu"
894msgstr "&Pokaži meni razhroščevanja"
895
896#: resources.h:605
897msgid "&Show message"
898msgstr "&Pokaži sporočilo"
899
900#: resources.h:952
901msgid "&Show timestamps in message log"
902msgstr "&Pokaži časovne žige v dnevniku sporočil"
903
904#: resources.h:491
905msgid "&Site Manager..."
906msgstr "Upravljalnik &strežnikov ..."
907
908#: resources.h:398
909#, fuzzy
910msgid "&Site-specific bookmark"
911msgstr "Zaznamki določenega strežnika"
912
913#: resources.h:64
914msgid "&Skip"
915msgstr "&Preskoči"
916
917#: resources.h:533
918msgid "&Speed limits"
919msgstr "&Omejitve hitrosti"
920
921#: resources.h:449
922msgid "&Start transfer immediately"
923msgstr "&Takoj začni s prenosom"
924
925#: resources.h:862
926msgid "&Swap local and remote panes"
927msgstr "&Zamenjaj krajevno in oddaljeno podokno"
928
929#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:228
930msgid "&Test"
931msgstr "&Preizkusi"
932
933#: resources.h:875
934msgid "&Theme:"
935msgstr "&Tema:"
936
937#: resources.h:523
938msgid "&Transfer"
939msgstr "&Prenesi"
940
941#: resources.h:99
942msgid "&Transfer mode:"
943msgstr "&Način prenosa:"
944
945#: resources.h:522
946msgid "&Transfer queue"
947msgstr "&Čakalna vrsta prenosov"
948
949#: resources.h:831
950msgid "&Treat dotfiles as ASCII files"
951msgstr "O&bravnavaj datoteke brez končnice kot datoteke ASCII"
952
953#: resources.h:330
954msgid "&Unedit"
955msgstr "Prek&liči urejanje"
956
957#: resources.h:195
958msgid "&Update cached key for this host"
959msgstr "&Osveži shranjeni ključ gostitelja"
960
961#: resources.h:556 resources.h:644
962msgid "&Upload"
963msgstr "Prenesi &na strežnik"
964
965#: resources.h:267 resources.h:843
966msgid "&Uploads:"
967msgstr "Prenosi &na strežnik:"
968
969#: resources.h:425
970msgid "&Use custom program"
971msgstr "&Uporabi program po meri"
972
973#: resources.h:94
974msgid "&Use synchronized browsing"
975msgstr "Uporabi sin&hrono brskanje"
976
977#: resources.h:931
978msgid "&Use system's default editor for text files"
979msgstr "&Uporabi privzeti urejevalnik sistema za datoteke z besedilom."
980
981#: resources.h:754
982msgid "&Use the following IP address:"
983msgstr "&Uporabi naslednji naslov IP:"
984
985#: resources.h:762
986msgid "&Use the server's external IP address instead"
987msgstr "&Uporabi zunanji naslov IP strežnika"
988
989#: resources.h:898
990msgid "&Use thousands separator"
991msgstr "&Uporabi ločilo tisočic"
992
993#: resources.h:84 resources.h:124 resources.h:382
994msgid "&User:"
995msgstr "&Uporabnik:"
996
997#: resources.h:717
998msgid "&Username:"
999msgstr "&Uporabniško ime:"
1000
1001#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1039
1002#, c-format
1003msgid "&Version %s"
1004msgstr "&Različica %s"
1005
1006#: resources.h:508
1007msgid "&View"
1008msgstr "Po&gled"
1009
1010#: resources.h:579
1011msgid "&View/Edit"
1012msgstr "&Pokaži/uredi"
1013
1014#: resources.h:937
1015msgid "&Watch locally edited files and prompt to upload modifications"
1016msgstr ""
1017"&Opazuj krajevno urejene datoteke in vprašaj po prenosu sprememb na strežnik"
1018
1019#: resources.h:136
1020msgid "&Write"
1021msgstr "&Zapiši"
1022
1023#: resources.h:318
1024msgid "&Yes"
1025msgstr "&Da"
1026
1027#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:451
1028#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:501
1029#, c-format
1030msgid "'%s' does not exist or cannot be accessed."
1031msgstr "'%s' ne obstaja ali pa dostop do nje ni mogoč."
1032
1033#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:467
1034#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:488
1035#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:495
1036#, c-format
1037msgid "'%s' is not a directory."
1038msgstr "'%s' ni mapa."
1039
1040#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:442
1041#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:955
1042msgid "'Account' logontype not supported by selected protocol"
1043msgstr "Izbrani protokol ne podpira prijave v račun"
1044
1045#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:590
1046msgid ""
1047"'quote' is usually a local command used by commandline clients to send the "
1048"arguments following 'quote' to the server. You might want to enter the raw "
1049"command without the leading 'quote'."
1050msgstr ""
1051"'quote' je ponavadi krajevni ukaz, ki ga uporabijo odjemalci iz ukazne "
1052"vrstice, da pošljejo strežniku argumente, ki sledijo 'quote'. Surovi ukaz bi "
1053"bilo morda bolj smiselno vnesti brez vodilnega 'quote'."
1054
1055#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:96
1056#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:105
1057#, c-format
1058msgid "(%d object filtered)"
1059msgid_plural "(%d objects filtered)"
1060msgstr[0] "(%d filtriranih predmetov)"
1061msgstr[1] "(%d filtriran predmet)"
1062msgstr[2] "(%d filtrirana predmeta)"
1063msgstr[3] "(%d filtrirani predmeti)"
1064
1065#: resources.h:803 resources.h:805
1066msgid "(0 for no limit)"
1067msgstr "(0 za neomejeno)"
1068
1069#: resources.h:734
1070msgid "(0-99)"
1071msgstr "(0-99)"
1072
1073#: resources.h:736
1074msgid "(0-999 seconds)"
1075msgstr "(0-999 sekund)"
1076
1077#: resources.h:801
1078msgid "(1-10)"
1079msgstr "(1-10)"
1080
1081#: resources.h:730
1082msgid "(5-9999, 0 to disable)"
1083msgstr "(5-9999, 0 za onemogočeno)"
1084
1085#: resources.h:946
1086msgid "(At least 7 days)"
1087msgstr "(vsaj 7 dni)"
1088
1089#: resources.h:891
1090msgid "(example: %H:%M)"
1091msgstr "(primer: %H:%M)"
1092
1093#: resources.h:885
1094msgid "(example: %Y-%m-%d)"
1095msgstr "(primer: %Y-%m-%d)"
1096
1097#: resources.h:483 resources.h:485 resources.h:809 resources.h:811
1098#, c-format
1099msgid "(in %s/s)"
1100msgstr "(v %s/s)"
1101
1102#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:896
1103msgid ", %H:%M:%S left"
1104msgstr ", %H:%M:%S preostalega časa"
1105
1106#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:900
1107msgid ", --:--:-- left"
1108msgstr ", --:--:-- preostalega časa"
1109
1110#: resources.h:702
1111msgid "-"
1112msgstr "-"
1113
1114#: resources.h:248
1115msgid "- Broken router and/or firewall"
1116msgstr "- Okvarjen usmerjevalnik in/ali požarni zid"
1117
1118#: resources.h:249
1119msgid "- File corrupted on mirror"
1120msgstr "- Datoteka okvarjena na zrcalnem strežniku"
1121
1122#: resources.h:247
1123msgid "- Malware on your system"
1124msgstr "- Škodljivo programje na vašem sistemu"
1125
1126#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:236
1127msgid "--:--:-- left"
1128msgstr "--:--:-- preostalega časa"
1129
1130#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:80
1131msgid "-c cannot be used together with an FTP URL."
1132msgstr "-c ni mogoče uporabiti skupaj z URL-jem za FTP."
1133
1134#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:89
1135msgid "-l can only be used together with an FTP URL."
1136msgstr "-l je mogoče uporabiti le skupaj z URL-jem za FTP."
1137
1138#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:68
1139msgid "-s and -c cannot be present at the same time."
1140msgstr "-s in -c ne smeta biti uporabljena istočasno."
1141
1142#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:74
1143msgid "-s cannot be used together with an FTP URL."
1144msgstr "-s ni mogoče uporabiti skupaj z URL-jem za FTP."
1145
1146#: resources.h:964
1147msgid "0 - None"
1148msgstr "0 - Nič"
1149
1150#: resources.h:965
1151msgid "1 - Warning"
1152msgstr "1 - Opozorilo"
1153
1154#: resources.h:966
1155msgid "2 - Info"
1156msgstr "2 - Informacije"
1157
1158#: resources.h:967
1159msgid "3 - Verbose"
1160msgstr "3 - Obširno"
1161
1162#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:148
1163msgid "32 bit system"
1164msgstr "32-bitni sistem"
1165
1166#: resources.h:968
1167msgid "4 - Debug"
1168msgstr "4 - Razhrošči"
1169
1170#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:146
1171msgid "64 bit system"
1172msgstr "64-bitni sistem"
1173
1174#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:28
1175msgid "< &Back"
1176msgstr "< Na&zaj"
1177
1178#: resources.h:547
1179msgid "?"
1180msgstr "?"
1181
1182#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:108
1183msgid ""
1184"A bookmark with the entered name already exists. Please enter an unused name."
1185msgstr ""
1186"Datoteka s podanim imenom že obstaja. Prosimo, vnesite še nezasedeno ime."
1187
1188#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:153
1189msgid "A default editor needs to be set."
1190msgstr "Določiti morate privzeti urejevalnik."
1191
1192#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:154
1193#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:115
1194msgid "A directory cannot be dragged into one of its subdirectories."
1195msgstr "Mape ne morete povleči v eno njenih podmap."
1196
1197#: resources.h:674
1198msgid ""
1199"A few servers don't allow passive mode or are misconfigured. In such cases "
1200"you would have to use active mode. In active mode, FileZilla opens a port "
1201"and asks the server to connect to it."
1202msgstr ""
1203"Maloštevilni strežniki ne dovoljujejo pasivnega načina ali pa so slabo "
1204"konfigurirani. V takšnih primerih morate uporabiti aktivni način. V aktivnem "
1205"načinu FileZilla odpre vrata in povpraša strežnik, da se poveže nanja."
1206
1207#: resources.h:306
1208msgid "A file previously opened has been changed."
1209msgstr "Predhodno odprta datoteka je bila spremenjena."
1210
1211#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2058
1212#, c-format
1213msgid ""
1214"A file with that name is already being edited. Do you want to reopen '%s'?"
1215msgstr "Datoteka s tem imenom je že v urejanju. Želite ponovno odpreti '%s'?"
1216
1217#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2054
1218#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2640
1219msgid "A file with that name is already being transferred."
1220msgstr "Datoteka s tem imenom se že prenaša."
1221
1222#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2645
1223msgid ""
1224"A file with that name is still being edited. Please close it and try again."
1225msgstr ""
1226"Datoteka s tem imenom je še vedno v urejanju. Prosim, da jo zaprete in "
1227"poskusite znova."
1228
1229#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:681
1230msgid ""
1231"A local filename could not be decoded.\n"
1232"Please make sure the LC_CTYPE (or LC_ALL) environment variable is set "
1233"correctly.\n"
1234"Unless you fix this problem, files might be missing in the file listings.\n"
1235"No further warning will be displayed this session."
1236msgstr ""
1237"Krajevnega imena datoteke ni mogoče dekodirati.\n"
1238"Preverite, da je okoljska spremenljivka LC_CTYPE (ali LC_ALL) pravilno "
1239"nastavljena.\n"
1240"Če te težave ne razrešite, lahko v seznamih datotek posamezne datoteke "
1241"manjkajo.\n"
1242"V tej seji ne bo nobenih drugih izpisanih opozoril."
1243
1244#: resources.h:237
1245msgid "A newer version of FileZilla is available:"
1246msgstr "Na voljo je novejša različica FileZille:"
1247
1248#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:655
1249msgid ""
1250"A proper server always shows all files, but some broken servers hide files "
1251"from the user. Use this option to force the server to show all files."
1252msgstr ""
1253"Pravi strežnik vedno pokaže vse datoteke, vendar nekateri 'polomljeni' "
1254"strežniki skrivajo datoteke pred uporabnikom. Uporabite to možnost za "
1255"prisilitev strežnika, da pokaže vse datoteke."
1256
1257#: resources.h:746
1258msgid ""
1259"A proper server does not require this. Contact the server administrator if "
1260"you need this."
1261msgstr ""
1262"Pravi strežnik tega ne zahteva. Povprašajte upravitelja strežnika, če je to "
1263"res potrebno."
1264
1265#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:284
1266msgid ""
1267"A remote operation is in progress and synchronized browsing is enabled.\n"
1268"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
1269msgstr ""
1270"Oddaljena operacija poteka in sinhrono brskanje je omogočeno.\n"
1271"Želite onemogočiti sinhrono brskanje in nadaljevati s spreminjanjem krajevne "
1272"mape?"
1273
1274#: resources.h:528 resources.h:658 resources.h:823
1275msgid "A&SCII"
1276msgstr "A&SCII"
1277
1278#: resources.h:827
1279msgid "A&dd"
1280msgstr "&Dodaj"
1281
1282#: resources.h:854
1283msgid "A&llow resume of ASCII files"
1284msgstr "Dovo&li nadaljevanje datotek ASCII"
1285
1286#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:114
1287msgid "A&pply only to downloads"
1288msgstr "&Uporabi le pri prenosih k sebi"
1289
1290#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:160
1291msgid "A&pply only to uploads"
1292msgstr "&Uporabi le pri prenosih od sebe"
1293
1294#: resources.h:149
1295msgid "A&pply to all files and directories"
1296msgstr "Uporabi na &vseh mapah in datotekah"
1297
1298#: resources.h:624
1299#, fuzzy
1300msgid "A&utomatically remove successful transfers"
1301msgstr "&Samodejno odstrani uspešne prenose"
1302
1303#: resources.h:389
1304msgid "ASCII"
1305msgstr "ASCII"
1306
1307#: resources.h:479
1308msgid "Abort previous connection and connect in current tab"
1309msgstr "Prekini prejšnjo pocezavo in poveži v trenutnem zavihku."
1310
1311#: resources.h:154
1312msgid "About FileZilla"
1313msgstr "O programu FileZilla"
1314
1315#: resources.h:864
1316msgid "Above the file lists"
1317msgstr "Nad seznami datotek"
1318
1319#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:848
1320#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:867
1321#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:160
1322#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:161
1323#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:194
1324#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:557
1325#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:558
1326#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1287
1327#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1288
1328msgid "Account"
1329msgstr "račun"
1330
1331#: resources.h:601
1332msgid "Action after queue &completion"
1333msgstr "&Dejanje po dokončanju vrste"
1334
1335#: resources.h:329
1336msgid "Action on selected file:"
1337msgstr "Dejanje nad izbrano datoteko:"
1338
1339#: resources.h:323
1340msgid "Action to perform:"
1341msgstr "Dejanje, ki naj se izvede:"
1342
1343#: resources.h:57
1344msgid "Action:"
1345msgstr "Dejanje:"
1346
1347#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:118
1348msgid "Active mode"
1349msgstr "Aktivni način"
1350
1351#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:605
1352msgid ""
1353"Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP "
1354"address."
1355msgstr ""
1356"Preizkus aktivnega načina FTP ni uspell. FileZilla ne pozna pravega "
1357"zunanjega naslova IP."
1358
1359#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:592
1360msgid ""
1361"Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP "
1362"address. In addition to that, your router has modified the sent address."
1363msgstr ""
1364"Preizkus aktivnega načina FTP ni uspel. FileZilla ne pozna natančnega "
1365"zunanjega naslova IP. Poleg tega je usmerjevalnik spremenil poslani naslov."
1366
1367#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:580
1368msgid ""
1369"Active mode FTP test failed. FileZilla knows the correct external IP "
1370"address, but your router or firewall has misleadingly modified the sent "
1371"address."
1372msgstr ""
1373"Preizkus aktivnega načina FTP ni uspel. FileZilla pozna natančnega zunanjega "
1374"naslova IP, vendar je usmerjevalnik ali požarni zid zavajajoče spremenil "
1375"poslani naslov."
1376
1377#: resources.h:759
1378msgid "Active mode IP"
1379msgstr "Aktivni način IP"
1380
1381#: resources.h:450
1382msgid "Add files to &queue only"
1383msgstr "Datoteke dodaj &le v vrsto"
1384
1385#: resources.h:628 resources.h:647
1386msgid "Add selected directory to the transfer queue"
1387msgstr "Dodaj izbrano mapo v vrsto za prenos"
1388
1389#: resources.h:559 resources.h:576
1390msgid "Add selected files and folders to the transfer queue"
1391msgstr "Dodaj izbrane datoteke in mape v vrsto za prenos"
1392
1393#: resources.h:918 resources.h:924
1394msgid "Add to queue"
1395msgstr "Dodaj v vrsto"
1396
1397#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:451
1398msgid "Address type not supported"
1399msgstr "Vrsta naslova ni podprta"
1400
1401#: resources.h:88
1402msgid "Advanced"
1403msgstr "Napredno"
1404
1405#: resources.h:234
1406msgid "Advanced options:"
1407msgstr "Napredne možnosti:"
1408
1409#: resources.h:338
1410msgid "Algorithm:"
1411msgstr "Algoritem:"
1412
1413#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3041
1414msgid "All files have been successfully transferred"
1415msgstr "Vse datoteke so bile uspešno prenesene"
1416
1417#: resources.h:703
1418msgid "All ports in the given range have to be between 1024 and 65535."
1419msgstr "Vsa vrata v danem razponu morajo biti med 1024 in 65535."
1420
1421#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3037
1422#, c-format
1423msgid "All transfers have finished. %d file could not be transferred."
1424msgid_plural "All transfers have finished. %d files could not be transferred."
1425msgstr[0] "Vsi prenosi so dokončani. %d datotek ni bilo mogoče prenesti."
1426msgstr[1] "Vsi prenosi so dokončani. %d datoteke ni bilo mogoče prenesti."
1427msgstr[2] "Vsi prenosi so dokončani. %d datotek ni bilo mogoče prenesti."
1428msgstr[3] "Vsi prenosi so dokončani. %d datotek ni bilo mogoče prenesti."
1429
1430#: resources.h:742
1431msgid "Allow &fall back to other transfer mode on failure"
1432msgstr "Dovo&li prehod na drug način prenosa ob neuspehu"
1433
1434#: resources.h:678
1435msgid "Allow fallback to other transfer mode on failure"
1436msgstr "Dovoli prehod na drug način prenosa ob neuspehu"
1437
1438#: resources.h:476
1439msgid "Already connected"
1440msgstr "Že povezani"
1441
1442#: resources.h:787
1443msgid ""
1444"Alternatively you can use the Pageant tool from PuTTY to manage your keys, "
1445"FileZilla does recognize Pageant."
1446msgstr ""
1447"Sicer lahko za upravljanje s svojimi ključi uporabite orodje Pageant iz "
1448"PuTTY, FileZilla prepozna Pageant."
1449
1450#: resources.h:788
1451msgid ""
1452"Alternatively you can use your system's SSH agent. To do so, make sure the "
1453"SSH_AUTH_SOCK environment variable is set."
1454msgstr ""
1455"Sicer lahko uporabite sistemskega agenta SSH. To zagotovite tako, da "
1456"nastavite okoljsko spremenljivko SSH_AUTH_SOCK."
1457
1458#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1097
1459msgid ""
1460"Alternatively, visit https://filezilla-project.org/ to download the most "
1461"recent version."
1462msgstr ""
1463"Za prenos najsodobnejše različice lahko obiščete tudi https://filezilla-"
1464"project.org."
1465
1466#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1950
1467msgid ""
1468"An item with the same name as the dragged item already exists at the target "
1469"location."
1470msgstr "Datoteka z istim imenom že obstaja na ciljnem mestu."
1471
1472#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:869
1473#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:159
1474#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:197
1475#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:213
1476#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:556
1477#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1286
1478#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1528
1479msgid "Anonymous"
1480msgstr "anonimna"
1481
1482#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1031
1483msgid ""
1484"Another remote operation is already in progress, cannot change directory now."
1485msgstr "Druga oddaljena operacija že poteka, mape zdaj ni mogoče spremeniti."
1486
1487#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:784
1488msgid "Any changes made in the Site Manager could not be saved."
1489msgstr "Spremembe upravljalnika strežnikov niso bile shranjene."
1490
1491#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:729
1492msgid ""
1493"Any changes made in the Site Manager will not be saved unless you repair the "
1494"file."
1495msgstr ""
1496"Nobena sprememba upravljalnika strežnikov ne bo shranjena, če ne popravite "
1497"datoteke."
1498
1499#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:210
1500msgid "Any changes made to the filters could not be saved."
1501msgstr "Sprememb nad filtri ni bilo mogoče shraniti."
1502
1503#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:1045
1504msgid "Any changes made to the filters will not be saved."
1505msgstr "Spremembe, opravljene na filtrih, ne bodo shranjene."
1506
1507#: resources.h:151
1508msgid "App&ly to directories only"
1509msgstr "Uporabi le na &mapah"
1510
1511#: resources.h:213
1512msgid "Apply"
1513msgstr "Uporabi"
1514
1515#: resources.h:66
1516msgid "Apply to &current queue only"
1517msgstr "Uporabi le na &trenutni vrsti"
1518
1519#: resources.h:150
1520msgid "Apply to &files only"
1521msgstr "Uporabi le na &datotekah"
1522
1523#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:101
1524#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:322
1525msgid "Archive"
1526msgstr "Arhiv"
1527
1528#: resources.h:866
1529msgid "As tab in the transfer queue pane"
1530msgstr "Kot zavihek v podoknu vrste prenosov"
1531
1532#: resources.h:259 resources.h:269 resources.h:835 resources.h:844
1533msgid "Ask for action"
1534msgstr "Vprašaj za dejanje"
1535
1536#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:844
1537#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:863
1538#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:188
1539msgid "Ask for password"
1540msgstr "vprašaj za geslo"
1541
1542#: resources.h:699
1543msgid "Ask operating system for a port."
1544msgstr "Vprašaj operacijski sistem za vrata."
1545
1546#: resources.h:689
1547msgid "Ask your operating system for the external IP address"
1548msgstr "Vprašaj operacijski sistem za zunanji naslov IP"
1549
1550#: resources.h:471
1551msgid "Asking questions in the FileZilla forums"
1552msgstr "Zastavljanje vprašanj na forumih FileZilla"
1553
1554#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:64
1555msgid "Associated program not found:"
1556msgstr "Povezanega programa ni mogoče najti:"
1557
1558#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:664
1559msgid "At least one filter condition is incomplete"
1560msgstr "Vsaj en pogoj filtra ni popoln"
1561
1562#: resources.h:708
1563msgid "At this point, all required information has been gathered."
1564msgstr "Na tej točki so zbrani vsi potrebni podatki."
1565
1566#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:136
1567msgid "Attribute"
1568msgstr "Atribut"
1569
1570#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:673
1571msgid "Authentication failed."
1572msgstr "Overovitev ni uspela."
1573
1574#: resources.h:876
1575msgid "Author:"
1576msgstr "Avtor:"
1577
1578#: resources.h:386
1579msgid "Auto"
1580msgstr "samodejno"
1581
1582#: resources.h:825
1583msgid "Automatic file type classification"
1584msgstr "Samodejna razvrstitev vrst datotek"
1585
1586#: resources.h:943
1587msgid "Automatic update check"
1588msgstr "Samodejno preverjanje obstoja posodobitev"
1589
1590#: resources.h:880
1591msgid "Available sizes"
1592msgstr "Velikosti na voljo"
1593
1594#: ../../locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:129
1595#: ../../locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:188
1596msgid "B <Unit symbol for bytes. Only translate first letter>"
1597msgstr "B"
1598
1599#: resources.h:90
1600msgid "B&ypass proxy"
1601msgstr "O&bidi posredovalni strežnik"
1602
1603#: resources.h:467
1604msgid "Basic usage instructions"
1605msgstr "Osnovna navodila za uporabo"
1606
1607#: resources.h:868
1608msgid "Behaviour"
1609msgstr "Vedenje"
1610
1611#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1260
1612#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1288
1613msgid "Being edited"
1614msgstr "V urejanju"
1615
1616#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:887
1617msgid "Beware! Certificate has been revoked"
1618msgstr "Pozor! Potrdilo je bilo preklicano"
1619
1620#: resources.h:390
1621msgid "Binary"
1622msgstr "binarno"
1623
1624#: resources.h:861
1625msgid "Blackboard"
1626msgstr "Tabla"
1627
1628#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:272
1629#: ../../locales/../src/interface/menu_bar.cpp:311
1630#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:394
1631msgid "Bookmark"
1632msgstr "Zaznamek"
1633
1634#: resources.h:413
1635msgid "Bookmark:"
1636msgstr "Zaznamek:"
1637
1638#: resources.h:412
1639msgid "Bookmarks"
1640msgstr "Zaznamki"
1641
1642#: resources.h:162
1643msgid "Build date:"
1644msgstr "Datum različice:"
1645
1646#: resources.h:159
1647msgid "Build information"
1648msgstr "Podatki o različici"
1649
1650#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:178
1651msgid "Business category:"
1652msgstr "Poslovna kategorija:"
1653
1654#: resources.h:749
1655msgid ""
1656"By default uses any available local port to establish transfers in active "
1657"mode. If you want to limit FileZilla to use only a small range of ports, "
1658"please enter the port range below."
1659msgstr ""
1660"Privzeto uporabi katera koli krajevna vrata za vzpostavitev povezave v "
1661"krajevnem načinu. Če želite omejiti FileZillo le na manjši obseg vrat, "
1662"prosimo, vnesite ta razpon vrat spodaj."
1663
1664#: resources.h:536
1665msgid "C&ancel current operation"
1666msgstr "Pre&kliči trenutno operacijo"
1667
1668#: resources.h:236
1669msgid "C&heck for nightly builds of FileZilla"
1670msgstr "P&reveri za nočne gradnje FileZille"
1671
1672#: resources.h:612
1673msgid "C&lear all"
1674msgstr "I&zbriši vse"
1675
1676#: resources.h:587 resources.h:635
1677msgid "C&opy URL(s) to clipboard"
1678msgstr "K&opiraj URL-je na odložišče"
1679
1680#: resources.h:884
1681msgid "C&ustom"
1682msgstr "Po &meri"
1683
1684#: resources.h:939
1685msgid "C&ustom filetype associations:"
1686msgstr "Povezave vrste datotek po &meri:"
1687
1688#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1623
1689#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1270
1690msgid "Calculating timezone offset of server..."
1691msgstr "Izračunavanje zamika časovnega pasu strežnika ..."
1692
1693#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:733
1694msgid "Can't read from file"
1695msgstr "Iz datoteke ni mogoče brati"
1696
1697#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:712
1698#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:786
1699msgid "Can't write data to file."
1700msgstr "V datoteko ni mogoče zapisovati podatkov."
1701
1702#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:710
1703#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:784
1704#, c-format
1705msgid "Can't write data to file: %s"
1706msgstr "V datoteko ni mogoče zapisovati podatkov: %s"
1707
1708#: resources.h:25 resources.h:69 resources.h:115 resources.h:153
1709#: resources.h:184 resources.h:212 resources.h:229 resources.h:280
1710#: resources.h:289 resources.h:296 resources.h:304 resources.h:327
1711#: resources.h:360 resources.h:393 resources.h:407 resources.h:419
1712#: resources.h:429 resources.h:452 resources.h:461 resources.h:480
1713msgid "Cancel"
1714msgstr "Prekliči"
1715
1716#: resources.h:986
1717msgid "Cancel current operation"
1718msgstr "Prekliči trenutno operacijo"
1719
1720#: resources.h:987
1721msgid "Cancels the current operation"
1722msgstr "Prekine trenutno operacijo."
1723
1724#: ../../locales/../src/engine/local_path.cpp:461
1725#, c-format
1726msgid "Cannot access '%s', no media inserted or drive not ready."
1727msgstr ""
1728"Dostop do '%s' ni mogoč, medij ni vstavljen ali pa pogon ni pripravljen."
1729
1730#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:560
1731msgid "Cannot add server to Site Manager"
1732msgstr "Strežnika upravljalniku strežnikov ni mogoče dodati"
1733
1734#: ../../locales/../src/interface/context_control.cpp:345
1735msgid ""
1736"Cannot close tab while busy.\n"
1737"Cancel current operation and close tab?"
1738msgstr ""
1739"Zavihka med opravljanjem dejanja ni mogoče zapreti.\n"
1740"Želite preklicati trenutno dejanje in zapreti zavihek?"
1741
1742#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:74
1743msgid ""
1744"Cannot compare directories, different filters for local and remote "
1745"directories are enabled"
1746msgstr ""
1747"Primerjava map ni bila možna, vključeni so različni filtri za krajevne in "
1748"oddaljene mape"
1749
1750#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2743
1751msgid "Cannot compare directories, not connected to a server."
1752msgstr "Primerjava map ni mogoča, niste povezani s strežnikom."
1753
1754#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
1755msgid "Cannot create new filter"
1756msgstr "Novega filtra ni mogoče ustvariti"
1757
1758#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2036
1759#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2167
1760#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2574
1761#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2620
1762msgid "Cannot edit file"
1763msgstr "Datoteke ni mogoče urediti"
1764
1765#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1952
1766msgid "Cannot edit file, not connected to any server."
1767msgstr "Urejanje datoteke ni mogoče, niste povezani s strežnikom."
1768
1769#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1963
1770msgid "Cannot edit file, remote path unknown."
1771msgstr "Datoteke ni mogoče urediti, oddaljena pot ni znana."
1772
1773#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:335
1774msgid ""
1775"Cannot establish FTP connection to an SFTP server. Please select proper "
1776"protocol."
1777msgstr ""
1778"Povezave FTP s strežnikom SFTP ni mogoče vzpostaviti. Prosimo, izberite "
1779"ustrezni protokol."
1780
1781#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:36
1782#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:54
1783msgid "Cannot load Quickconnect bar from resource file"
1784msgstr "Vrstice Quickconnect ni mogoče naložiti iz datoteke virov."
1785
1786#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:38
1787msgid "Cannot load file, not a valid XML file."
1788msgstr "Datoteke ni mogoče uvoziti, saj ni veljavna datoteka XML."
1789
1790#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
1791msgid "Cannot load keyfile"
1792msgstr "Datoteke ključa ni mogoče naložiti"
1793
1794#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1033
1795msgid "Cannot load toolbar from resource file"
1796msgstr "Orodne vrstice ni mogoče naložiti iz datoteke virov."
1797
1798#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:713
1799#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1180
1800msgid "Cannot rename entry"
1801msgstr "Vnosa ni mogoče preimenovati"
1802
1803#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1858
1804msgid "Cannot rename file"
1805msgstr "Datoteke ni mogoče preimenovati"
1806
1807#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:351
1808#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:420
1809msgid "Cannot save filterset"
1810msgstr "Nabora filtrov ni mogoče shraniti"
1811
1812#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:311
1813msgid "Cannot select filter"
1814msgstr "Filtra ni mogoče izbrati"
1815
1816#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1638
1817#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1643
1818#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1682
1819msgid "Cannot set file association"
1820msgstr "Povezave vrste datotek ni mogoče nastaviti"
1821
1822#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1219
1823msgid "Cannot show dialog"
1824msgstr "Pogovornega okna ni mogoče pokazati"
1825
1826#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2054
1827#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2640
1828msgid "Cannot view/edit selected file"
1829msgstr "Izbrane datoteke ni mogoče pokazati/urejati"
1830
1831#: resources.h:283
1832msgid "Categories"
1833msgstr "Kategorije"
1834
1835#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:531
1836msgid "Certificate and session data are not available yet."
1837msgstr "Podatki o potrdilu in seji še niso na voljo."
1838
1839#: resources.h:26
1840msgid "Certificate details"
1841msgstr "Podrobnosti potrdila"
1842
1843#: resources.h:3 resources.h:27
1844msgid "Certificate in chain:"
1845msgstr "Potrdilo v verigi:"
1846
1847#: resources.h:13 resources.h:37
1848msgid "Certificate issuer"
1849msgstr "Izdajatelj potrdila"
1850
1851#: resources.h:123
1852msgid "Challenge:"
1853msgstr "Izzovi:"
1854
1855#: resources.h:132
1856msgid "Change file attributes"
1857msgstr "Spremeni lastnosti datoteke"
1858
1859#: resources.h:590 resources.h:638
1860msgid "Change the file permissions."
1861msgstr "Spremeni dovoljenja datotek."
1862
1863#: resources.h:960
1864msgid "Changing logfile settings requires restart of FileZilla."
1865msgstr ""
1866"Spremembe nastavitev beleženja v dnevnik zahtevajo ponoven zagon FileZille."
1867
1868#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:681
1869msgid "Character encoding issue"
1870msgstr "Napaka kodiranja znakov"
1871
1872#: resources.h:105
1873msgid "Charset"
1874msgstr "Nabor znakov"
1875
1876#: resources.h:948
1877msgid "Check for &beta versions and release candidates"
1878msgstr "Preveri za različice &beta in kandidate za izdajo"
1879
1880#: resources.h:549
1881msgid "Check for &updates..."
1882msgstr "Preveri obstoj &posodobitev ..."
1883
1884#: resources.h:550
1885msgid "Check for newer versions of FileZilla"
1886msgstr "Preveri za novejše različice FileZille"
1887
1888#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:163
1889msgid "Check for updates"
1890msgstr "Preveri obstoj posodobitev"
1891
1892#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1749
1893msgid "Check for updates failed"
1894msgstr "Preverjanje stanja posodobitev ni uspelo"
1895
1896#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:765
1897msgid "Checking for correct external IP address"
1898msgstr "Preverjanje pravilnosti zunanjega naslova IP"
1899
1900#: resources.h:232
1901msgid "Checking for updates"
1902msgstr "Preverjanje obstoja posodobitev"
1903
1904#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1241
1905msgid "Checksum mismatch of downloaded file."
1906msgstr "Neujemanje kontrolne vsote prenesene datoteke s strežnika."
1907
1908#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1458
1909msgid "Choose the default local directory"
1910msgstr "Izberite privzeto krajevno mapo"
1911
1912#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:130
1913#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:378
1914#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2205
1915msgid "Choose the local directory"
1916msgstr "Izberite krajevno mapo"
1917
1918#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:854
1919msgid "Chunk data improperly terminated"
1920msgstr "Košček podatkov nepravilno zaključen"
1921
1922#: resources.h:18 resources.h:42
1923msgid "Cipher:"
1924msgstr "Šifra:"
1925
1926#: resources.h:496 resources.h:663
1927msgid "Cl&ose tab"
1928msgstr "&Zapri zavihek"
1929
1930#: resources.h:858
1931msgid "Classic"
1932msgstr "klasična"
1933
1934#: resources.h:286
1935msgid "Clear &Site Manager entries"
1936msgstr "Počisti vnose &upravljalnika strežnikov"
1937
1938#: resources.h:613
1939msgid "Clear &layout cache"
1940msgstr "Počisti &predpomnilnik postavitve"
1941
1942#: resources.h:284
1943msgid "Clear &quickconnect history"
1944msgstr "Počisti &zgodovino hitrih povezav"
1945
1946#: resources.h:285
1947msgid "Clear &reconnect information"
1948msgstr "Počisti &podatke ponovnega povezovanja"
1949
1950#: resources.h:287
1951msgid "Clear &transfer queue"
1952msgstr "Počisti čakalno &vrsto prenosov"
1953
1954#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:143
1955msgid "Clear history"
1956msgstr "Počisti zgodovino"
1957
1958#: resources.h:281 ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:34
1959#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:40
1960#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:46
1961#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:77
1962#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:103
1963msgid "Clear private data"
1964msgstr "Počisti zasebne podatke"
1965
1966#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:142
1967msgid "Clear quickconnect bar"
1968msgstr "Počisti vrstico hitre povezave"
1969
1970#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:571
1971msgid "Click on Finish to save your configuration."
1972msgstr "Kliknite na Dokončaj za shranitev vaši"
1973
1974#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1096
1975msgid "Click on next to download the new version."
1976msgstr "Kliknite Naprej za prenos najnovejše različice."
1977
1978#: resources.h:347
1979msgid "Client to server MAC:"
1980msgstr "Odjemalec na naslov MAC strežnika:"
1981
1982#: resources.h:345
1983msgid "Client to server cipher:"
1984msgstr "Odjemalec na cifro strežnika:"
1985
1986#: resources.h:664
1987msgid "Close &all other tabs"
1988msgstr "Zapri &vse druge zavihke"
1989
1990#: resources.h:502 ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1105
1991#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1128
1992msgid "Close FileZilla"
1993msgstr "Zapri FileZillo"
1994
1995#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:14
1996msgid "Close all running instances of FileZilla"
1997msgstr "Zapri vse odprte programe FileZilla"
1998
1999#: resources.h:497
2000msgid "Closes current tab"
2001msgstr "Zapre trenutni zavihek"
2002
2003#: resources.h:87
2004msgid "Co&mments:"
2005msgstr "Ko&mentarji:"
2006
2007#: ../../locales/../src/interface/listctrlex.cpp:761
2008msgid "Column properties"
2009msgstr "Lastnosti stolpca"
2010
2011#: resources.h:354
2012msgid "Column setup"
2013msgstr "Nastavitev stolpcev"
2014
2015#: resources.h:934
2016msgid "Command and its arguments should be properly quoted."
2017msgstr ""
2018"Ukaz in njegovi argumenti morajo biti pravilno navedeni (z narekovaji, kjer "
2019"je to potrebno)."
2020
2021#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:139
2022#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:153
2023#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:170
2024msgid "Command failed"
2025msgstr "Ukaz ni uspel"
2026
2027#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:448
2028msgid "Command not supported"
2029msgstr "Ukaz ni podprt"
2030
2031#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:183
2032msgid "Command not supported by this protocol"
2033msgstr "Izbrani protokol ne podpira tega ukaza"
2034
2035#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:214
2036#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:287
2037#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:337
2038#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:541
2039msgid "Command:"
2040msgstr "Ukaz:"
2041
2042#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:40
2043msgid "Comment"
2044msgstr "Komentar"
2045
2046#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:176
2047msgid "Common name:"
2048msgstr "Običajno ime:"
2049
2050#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:426
2051#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:441
2052msgid "Communication tainted by router or firewall"
2053msgstr "Komunikacijo je onečedil usmerjevalnik ali požarni zid"
2054
2055#: resources.h:514 resources.h:642
2056msgid "Compare &modification time"
2057msgstr "Primerjaj &čas sprememb"
2058
2059#: resources.h:513 resources.h:641
2060msgid "Compare file&size"
2061msgstr "Primerjaj &velikost"
2062
2063#: resources.h:914
2064msgid "Comparison &threshold (in minutes):"
2065msgstr "&Prag primerjave (v minutah):"
2066
2067#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_filelists.cpp:39
2068msgid "Comparison threshold needs to be between 0 and 1440 minutes."
2069msgstr "Prag primerjave mora biti med 0 in 1440 minutami."
2070
2071#: resources.h:160
2072msgid "Compiled for:"
2073msgstr "Prevedeno za:"
2074
2075#: resources.h:161
2076msgid "Compiled on:"
2077msgstr "Prevedeno na:"
2078
2079#: resources.h:163
2080msgid "Compiled with:"
2081msgstr "Prevedeno z:"
2082
2083#: resources.h:164
2084msgid "Compiler flags:"
2085msgstr "Zastavice prevajalnika:"
2086
2087#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:102
2088msgid "Compressed"
2089msgstr "Stisnjeno"
2090
2091#: resources.h:799
2092msgid "Concurrent transfers"
2093msgstr "Hkratni prenosi"
2094
2095#: resources.h:224 resources.h:438
2096msgid "Conditions are c&ase sensitive"
2097msgstr "Pogoji razlikujejo velike/male &začetnice"
2098
2099#: resources.h:707
2100msgid "Configuration test"
2101msgstr "Preizkus nastavitev"
2102
2103#: resources.h:681
2104msgid "Configure passive mode"
2105msgstr "Prilagodi pasivni način"
2106
2107#: resources.h:697
2108msgid "Configure port range"
2109msgstr "Nastavi obseg vrat"
2110
2111#: resources.h:468
2112msgid "Configuring FileZilla and your network"
2113msgstr "Prilagajanje FileZille in vašega omrežja"
2114
2115#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1028
2116msgid "Confirm deletion"
2117msgstr "Potrditev brisanja"
2118
2119#: ../../locales/../src/engine/local_filesys.cpp:136
2120#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2007
2121#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2127
2122#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1664
2123#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2591
2124#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1124
2125msgid "Confirmation needed"
2126msgstr "Potrditev je potrebna"
2127
2128#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:567
2129msgid "Congratulations, your configuration seems to be working."
2130msgstr "Čestitamo, vaše nastavitve očitno delujejo."
2131
2132#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:141
2133msgid "Connect bypassing proxy settings"
2134msgstr "Poveži se mimo posredovalnih strežnikov"
2135
2136#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:8
2137msgid "Connect to specified Site Manager site"
2138msgstr "Povezani z navedenim strežnikom iz upravljalnika strežnikov"
2139
2140#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:933
2141msgid "Connected"
2142msgstr "Povezano"
2143
2144#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1438
2145msgid "Connecting"
2146msgstr "Povezovanje v teku"
2147
2148#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:207
2149#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:275
2150#, c-format
2151msgid "Connecting to %s"
2152msgstr "Povezovanje z %s"
2153
2154#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1163
2155#, c-format
2156msgid "Connecting to %s through proxy"
2157msgstr "Povezovanje z %s prek posredovalnega strežnika"
2158
2159#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1034
2160#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:172
2161#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:394
2162#, c-format
2163msgid "Connecting to %s..."
2164msgstr "Povezovanje z %s ..."
2165
2166#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:424
2167#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:998
2168msgid "Connecting to server"
2169msgstr "Povezovanje s strežnikom"
2170
2171#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:116
2172msgid "Connection"
2173msgstr "Povezava"
2174
2175#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1056
2176msgid "Connection attempt failed"
2177msgstr "Poskus povezave ni uspel"
2178
2179#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1039
2180#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:176
2181#, c-format
2182msgid "Connection attempt failed with \"%s\", trying next address."
2183msgstr "Poskus povezave z \"%s\" ni uspel, sledi poskus z naslednjim naslovom."
2184
2185#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1044
2186#, c-format
2187msgid "Connection attempt failed with \"%s\"."
2188msgstr "Poskus povezave z \"%s\" ni uspel."
2189
2190#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:186
2191#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:320
2192msgid "Connection attempt interrupted by user"
2193msgstr "Poskus povezave prekinil uporabnik"
2194
2195#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:543
2196msgid "Connection closed"
2197msgstr "Povezava zaprta"
2198
2199#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1132
2200#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:235
2201msgid "Connection closed by server"
2202msgstr "Povezava zaprta na strani strežnika"
2203
2204#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:386
2205#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:305
2206msgid "Connection established, initializing TLS..."
2207msgstr "Povezava je vzpostavljena, poteka inicializacija TLS ..."
2208
2209#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:340
2210msgid "Connection established, sending HTTP request"
2211msgstr "Povezava je vzpostavljena, pošiljanje zahteve HTTP"
2212
2213#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:415
2214msgid "Connection established, waiting for welcome message..."
2215msgstr "Povezava je vzpostavljena, v pričakovanju pozdravnega sporočila ..."
2216
2217#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:338
2218msgid "Connection lost"
2219msgstr "Povezava izgubljena"
2220
2221#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:433
2222msgid "Connection not allowed by ruleset"
2223msgstr "Povezave nabor pravil ne dovoljuje"
2224
2225#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:442
2226msgid "Connection refused"
2227msgstr "Povezava zavrnjena"
2228
2229#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:681
2230msgid "Connection timed out"
2231msgstr "Povezava je časovno potekla"
2232
2233#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1070
2234msgid "Connection timed out."
2235msgstr "Povezava je časovno potekla."
2236
2237#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:676
2238msgid "Connection to server lost."
2239msgstr "Povezava s strežnikom izgubljena."
2240
2241#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:188
2242msgid "Connection with proxy established, performing handshake..."
2243msgstr ""
2244"Povezava s posredovalnim strežnikom je vzpostavljena, v pričakovanju "
2245"pozdravnega sporočila ..."
2246
2247#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:561
2248msgid "Connection with server got closed prematurely."
2249msgstr "Povezava s strežnikom se je predčasno zaprla."
2250
2251#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:552
2252msgid "Connection with the test server failed."
2253msgstr "Povezava s preizkusnim strežnikom ni uspela."
2254
2255#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:273
2256msgid "Convert keyfile"
2257msgstr "Pretvori datoteko ključa"
2258
2259#: resources.h:77 resources.h:417
2260msgid "Cop&y"
2261msgstr "Kop&iraj"
2262
2263#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:651
2264#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1761
2265#, c-format
2266msgid "Copy (%d) of %s"
2267msgstr "Kopija (%d) %s"
2268
2269#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:628
2270#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1738
2271#, c-format
2272msgid "Copy of %s"
2273msgstr "Kopija %s"
2274
2275#: resources.h:588 resources.h:636
2276msgid "Copy the URLs of the selected items to clipboard."
2277msgstr "Kopiraj URL-je izbranih elementov na odložišče."
2278
2279#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:207
2280#, c-format
2281msgid "Could not accept connection: %s"
2282msgstr "Povezave ni mogoče sprejeti: %s"
2283
2284#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:99
2285#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:551
2286msgid "Could not add connection to Site Manager"
2287msgstr "Povezave ni mogoče dodati upravljalniku strežnikov"
2288
2289#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:188
2290msgid "Could not connect to server"
2291msgstr "Povezava s strežnikom ni uspela"
2292
2293#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1205
2294#, c-format
2295msgid "Could not connect to server: %s"
2296msgstr "Povezava s strežnikom ni uspela: %s"
2297
2298#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:823
2299msgid "Could not convert command to server encoding"
2300msgstr "Ukaza ni mogoče pretvoriti v kodno tabelo strežnika"
2301
2302#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
2303#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:325
2304msgid "Could not convert private key"
2305msgstr "Zasebnega ključa ni mogoče pretvoriti"
2306
2307#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:3044
2308#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1453
2309msgid "Could not copy URLs"
2310msgstr "URL-jev ni mogoče kopirati"
2311
2312#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
2313msgid "Could not copy data"
2314msgstr "Podatkov ni mogoče kopirati"
2315
2316#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2513
2317#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:898
2318msgid ""
2319"Could not determine the target of the Drag&Drop operation.\n"
2320"Either the shell extension is not installed properly or you didn't drop the "
2321"files into an Explorer window."
2322msgstr ""
2323"Cilja operacije povleci-in-spusti ni mogoče določiti.\n"
2324"Morda končnica v lupino ni pravilno nameščena ali pa datotek niste spustili "
2325"v okno Raziskovalca."
2326
2327#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4257
2328msgid "Could not establish connection to server"
2329msgstr "Povezave s strežnikom ni mogoče vzpostaviti"
2330
2331#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:486
2332msgid ""
2333"Could not find the resource files for FileZilla, closing FileZilla.\n"
2334"You can set the data directory of FileZilla using the '--datadir "
2335"<custompath>' commandline option or by setting the FZ_DATADIR environment "
2336"variable."
2337msgstr ""
2338"Datoteke virov za FileZillo ni mogoče najti, FileZilla se zapira.\n"
2339"Podatkovna mapo FileZille lahko nastavite z možnostjo '--datadir "
2340"<poljubnapot>' v ukazni vrstici ali z nastavljanjem spremenljivke okolja "
2341"FZ_DATADIR."
2342
2343#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:696
2344msgid "Could not generate custom login sequence."
2345msgstr "Prijavnega zaporedja po meri ni mogoče ustvariti."
2346
2347#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1017
2348msgid ""
2349"Could not get distinguished name of certificate issuer, "
2350"gnutls_x509_get_issuer_dn failed"
2351msgstr ""
2352"Imena izdajatelja potrdila ni mogoče pridobiti, gnutls_x509_get_issuer_dn ni "
2353"uspel."
2354
2355#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:992
2356msgid ""
2357"Could not get distinguished name of certificate subject, gnutls_x509_get_dn "
2358"failed"
2359msgstr ""
2360"Imena potrditvenega subjekta ni mogoče pridobiti, gnutls_x509_get_dn ni "
2361"uspel."
2362
2363#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1015
2364msgid "Could not get full remote path."
2365msgstr "Polne oddaljene poti ni mogoče dobiti."
2366
2367#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:153
2368#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:170
2369msgid "Could not get reply from fzputtygen."
2370msgstr "Odgovora od fzputtygen ni mogoče dobiti."
2371
2372#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2574
2373msgid "Could not get temporary directory to download file into."
2374msgstr "Začasne mape za prenos datoteke ni mogoče pridobiti."
2375
2376#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:945
2377msgid "Could not import peer certificates, gnutls_x509_crt_import failed"
2378msgstr "Vrstniških potrdil ni mogoče uvoziti, gnutls_x509_crt_import ni uspel."
2379
2380#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:938
2381msgid ""
2382"Could not initialize structure for peer certificates, gnutls_x509_crt_init "
2383"failed"
2384msgstr ""
2385"Strukture za vrstniška potrdila ni mogoče inicializirati, "
2386"gnutls_x509_crt_init ni uspel."
2387
2388#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:119
2389#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:310
2390#, c-format
2391msgid ""
2392"Could not load \"%s\", please make sure the file is valid and can be "
2393"accessed.\n"
2394"Any changes made in the Site Manager will not be saved."
2395msgstr ""
2396"\"%s\" ni mogoče naložiti, preverite, če je datoteka veljavna in "
2397"dosegljiva.\n"
2398"Vsakršne spremembe nastavitev ne bo mogoče shraniti."
2399
2400#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:223
2401msgid "Could not load keyfile"
2402msgstr "Datoteke ključa ni mogoče naložiti"
2403
2404#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:300
2405msgid "Could not load private key"
2406msgstr "Zasebnega ključa ni mogoče naložiti"
2407
2408#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1041
2409#, c-format
2410msgid ""
2411"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%"
2412"s'.\n"
2413"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
2414msgstr ""
2415"Ustrezne krajevne mape za oddaljeno mapo '%s' ni mogoče pridobiti.\n"
2416"Želite izključiti sinhrono brskanje in nadaljevati s spremembo oddaljene "
2417"mape?"
2418
2419#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:381
2420#, c-format
2421msgid ""
2422"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%"
2423"s'.\n"
2424"Synchronized browsing has been disabled."
2425msgstr ""
2426"Ustrezne krajevne mape za oddaljeno mapo '%s' ni mogoče pridobiti.\n"
2427"Sinhrono brskanje je bilo izključeno."
2428
2429#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:295
2430#, c-format
2431msgid ""
2432"Could not obtain corresponding remote directory for the local directory '%"
2433"s'.\n"
2434"Synchronized browsing has been disabled."
2435msgstr ""
2436"Ustrezne oddaljene mape za krajevno mapo '%s' ni mogoče pridobiti.\n"
2437"Sinhrono brskanje je bilo izključeno."
2438
2439#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
2440#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:3044
2441#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1453
2442msgid "Could not open clipboard"
2443msgstr "Odložišča ni mogoče kopirati"
2444
2445#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:208
2446#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:276
2447#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:307
2448#, c-format
2449msgid "Could not open log file: %s"
2450msgstr "Dnevniške datoteke ni mogoče odpreti: %s"
2451
2452#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:69
2453msgid "Could not parse remote path."
2454msgstr "Oddaljene poti ni mogoče razčleniti."
2455
2456#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:84
2457msgid "Could not parse server address:"
2458msgstr "Naslova strežnika ni mogoče razbrati:"
2459
2460#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:225
2461#, c-format
2462msgid "Could not read from socket: %s"
2463msgstr "Ni mogoče brati z vrat: %s"
2464
2465#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:487
2466msgid "Could not read server item."
2467msgstr "Elementa strežnika ni mogoče prebrati."
2468
2469#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2695
2470#, c-format
2471msgid "Could not seek to offset %s within file"
2472msgstr "Iskanje do odmika %s v datoteki ni možno."
2473
2474#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2628
2475msgid "Could not seek to the end of the file"
2476msgstr "Neizvedljivo iskanje do konca datoteke"
2477
2478#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:139
2479msgid "Could not send command to fzputtygen."
2480msgstr "Ukaza ni mogoče poslati k fzputtygen."
2481
2482#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2726
2483msgid "Could not spawn IO thread"
2484msgstr "V/I niti ni mogoče razmnožiti"
2485
2486#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1178
2487#, c-format
2488msgid "Could not start proxy handshake: %s"
2489msgstr "Rokovanja s posredovalnim strežnikom ni mogoče začeti: %s"
2490
2491#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1107
2492#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1112
2493msgid "Could not start transfer"
2494msgstr "Prenosa ni mogoče začeti"
2495
2496#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:657
2497#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:808
2498#, c-format
2499msgid ""
2500"Could not write \"%s\", any changes to the Site Manager could not be saved: %"
2501"s"
2502msgstr ""
2503"Pisanje \"%s\" ni bilo možno, zato spremembe upravljalnika strežnikov niso "
2504"shranjene: %s"
2505
2506#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:858
2507#, c-format
2508msgid "Could not write \"%s\", the bookmark could not be added: %s"
2509msgstr "Pisanje \"%s\" ni bilo možno, zaznamka ni bilo mogoče dodati: %s"
2510
2511#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:330
2512#, c-format
2513msgid "Could not write \"%s\", the global bookmarks could no be saved: %s"
2514msgstr ""
2515"Pisanje \"%s\" ni bilo možno, splošnih zaznamkov ni bilo mogoče shraniti: %s"
2516
2517#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1948
2518#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1984
2519#, c-format
2520msgid ""
2521"Could not write \"%s\", the queue could not be saved.\n"
2522"%s"
2523msgstr ""
2524"Pisanje \"%s\" ni bilo možno, zato vrsta ni bila shranjena.\n"
2525"%s"
2526
2527#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:784
2528#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:846
2529#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2186
2530#, c-format
2531msgid "Could not write \"%s\", the selected sites could not be exported: %s"
2532msgstr ""
2533"Pisanje \"%s\" ni bilo možno, zato izbranih strežnikov ni bilo mogoče "
2534"izvoziti: %s"
2535
2536#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:1134
2537#, c-format
2538msgid "Could not write \"%s\": %s"
2539msgstr "Ni mogoče pisati \"%s\": %s"
2540
2541#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:325
2542#, c-format
2543msgid "Could not write keyfile: %s"
2544msgstr "Datoteke ključa ni mogoče zapisati: %s"
2545
2546#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1101
2547msgid "Could not write to local file"
2548msgstr "V krajevno datoteko ni mogoče pisati"
2549
2550#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:315
2551#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:386
2552#, c-format
2553msgid "Could not write to log file: %s"
2554msgstr "V dnevniško datoteko ni mogoče pisati: %s"
2555
2556#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:999
2557#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1097
2558#, c-format
2559msgid "Could not write to socket: %s"
2560msgstr "Ni mogoče pisati na vrata: %s"
2561
2562#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:181
2563msgid "Country:"
2564msgstr "Država:"
2565
2566#: resources.h:615
2567msgid "Crashes FileZilla instantly. Only used to debug the exception handler"
2568msgstr ""
2569"Sesuje FileZillo v trenutku. Uporabljeno le za razhroščevanje upravljalnika "
2570"izjem."
2571
2572#: resources.h:567 resources.h:581 resources.h:630 resources.h:651
2573msgid "Create a new subdirectory in the current directory"
2574msgstr "Ustvari novo podmapo v trenutni mapi"
2575
2576#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1183
2577#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1189
2578#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1568
2579#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1275
2580msgid "Create directory"
2581msgstr "Ustvari mapo"
2582
2583#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1511
2584msgid "Creating directory"
2585msgstr "Ustvarjanje mape"
2586
2587#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3300
2588#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2047
2589#, c-format
2590msgid "Creating directory '%s'..."
2591msgstr "Ustvarjanje mape '%s' ..."
2592
2593#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:174
2594msgid "Critical error"
2595msgstr "Kritična napaka"
2596
2597#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:137
2598msgid "Critical file transfer error"
2599msgstr "Kritična napaka pri prenosu datoteke"
2600
2601#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:120
2602#, c-format
2603msgid "Critical file transfer error after transferring %s in %s"
2604msgstr "Kritična napaka pri prenosu datoteke po prenesenih %s v %s"
2605
2606#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:370
2607#, c-format
2608msgid ""
2609"Current remote directory (%s) is not below the synchronization root (%s).\n"
2610"Synchronized browsing has been disabled."
2611msgstr ""
2612"Trenutna oddaljena mapa (%s) ni pod sinhroniziranim izhodiščem (%s).\n"
2613"Sinhrono brskanje je bilo izključeno."
2614
2615#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:423
2616msgid "Current transfer type is set to ASCII."
2617msgstr "Trenutno je vrsta prenosa nastavljena na ASCII."
2618
2619#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:433
2620msgid "Current transfer type is set to automatic detection."
2621msgstr "Trenutno je vrsta prenosa nastavljena na samodejno razpoznavo."
2622
2623#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:428
2624msgid "Current transfer type is set to binary."
2625msgstr "Trenutno je vrsta prenosa nastavljena na dvojiško."
2626
2627#: resources.h:770 resources.h:890
2628msgid "Cus&tom"
2629msgstr "Po &meri"
2630
2631#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:99
2632msgid "Custom filter set"
2633msgstr "Sklop filtrov po meri"
2634
2635#: resources.h:376 resources.h:377
2636msgid "Custom server"
2637msgstr "Strežnik po meri"
2638
2639#: resources.h:385
2640msgid "D&ata type"
2641msgstr "Vrsta &podatkov"
2642
2643#: resources.h:897
2644msgid "D&ecimal prefixes using SI symbols (e.g. 1 KB = 1000 bytes)"
2645msgstr "D&esetiške predpone z uporabo simbolov SI (npr. 1 KB = 1000 bajtov)."
2646
2647#: resources.h:100
2648msgid "D&efault"
2649msgstr "Pri&vzeto"
2650
2651#: resources.h:583 resources.h:631 resources.h:661
2652msgid "D&elete"
2653msgstr "I&zbriši"
2654
2655#: resources.h:205
2656msgid "D&isable all"
2657msgstr "Onemogoč&i vse"
2658
2659#: resources.h:869
2660#, fuzzy
2661msgid "D&o not save passwords"
2662msgstr "Vnesite geslo"
2663
2664#: resources.h:921
2665msgid "D&ouble-click action on directories:"
2666msgstr "Dejanje nad &mapami ob dvokliku:"
2667
2668#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:34
2669msgid "DOS-like with virtual paths"
2670msgstr "Podobno DOS-u z navideznimi potmi"
2671
2672#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2041
2673#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2625
2674msgid "Dangerous filetype"
2675msgstr "Nevarna vrsta datoteke"
2676
2677#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:41
2678msgid "Data"
2679msgstr "Podatki"
2680
2681#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:985
2682#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1051
2683msgid "Data socket closed too early."
2684msgstr "Podatkovna vrata prehitro zaprta."
2685
2686#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:151
2687msgid "Date"
2688msgstr "Datum"
2689
2690#: resources.h:881
2691msgid "Date formatting"
2692msgstr "Oblikovanje datuma"
2693
2694#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:128
2695msgid "Date/time format"
2696msgstr "Zapis datuma/časa"
2697
2698#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:88
2699#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:107
2700#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:134
2701#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:153
2702msgid "Date/time unknown"
2703msgstr "Datum/čas neznan"
2704
2705#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:141
2706msgid "Debug"
2707msgstr "Razhrošči"
2708
2709#: resources.h:961
2710msgid "Debugging settings"
2711msgstr "Nastavitve razhroščevanja"
2712
2713#: resources.h:91
2714msgid "Default &local directory:"
2715msgstr "Privzeta &krajevna mapa:"
2716
2717#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:26
2718msgid "Default (Autodetect)"
2719msgstr "Privzeto (samorazpoznaj)"
2720
2721#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:138
2722msgid "Default editor not properly quoted."
2723msgstr "Privzeti urejevalnik ni pravilno naveden."
2724
2725#: resources.h:255 resources.h:277 resources.h:852
2726msgid "Default file exists action"
2727msgstr "Dejanje privzeta datoteka obstaja"
2728
2729#: resources.h:93
2730msgid "Default r&emote directory:"
2731msgstr "Privzeta &oddaljena mapa:"
2732
2733#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1051
2734msgid ""
2735"Default remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path "
2736"for the selected server type."
2737msgstr ""
2738"Privzete oddaljene poti ni mogoče razčleniti. Preverite, da je veljavna "
2739"absolutna pot za izbrano vrsto strežnikov."
2740
2741#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:78
2742msgid "Default system language"
2743msgstr "Privzeti jezik sistema"
2744
2745#: resources.h:675
2746msgid "Default transfer mode:"
2747msgstr "Privzeti način prenosa:"
2748
2749#: resources.h:821
2750msgid "Default transfer type:"
2751msgstr "Privzeti način prenosa:"
2752
2753#: resources.h:694 resources.h:757
2754msgid "Default: http://ip.filezilla-project.org/ip.php"
2755msgstr "Privzeto: http://ip.filezilla-project.org/ip.php"
2756
2757#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:41
2758msgid ""
2759"Delay between failed connection attempts has to be between 1 and 999 seconds."
2760msgstr "Premor med poskusi povezovanja mora biti med 1 in 999 sekundami."
2761
2762#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:630
2763#, c-format
2764msgid ""
2765"Delaying connection for %d second due to previously failed connection "
2766"attempt..."
2767msgid_plural ""
2768"Delaying connection for %d seconds due to previously failed connection "
2769"attempt..."
2770msgstr[0] ""
2771"Časovno zamikanje povezave za %d sekund zaradi predhodnjega neuspešnega "
2772"poskusa povezave ..."
2773msgstr[1] ""
2774"Časovno zamikanje povezave za %d sekundo zaradi predhodnjega neuspešnega "
2775"poskusa povezave ..."
2776msgstr[2] ""
2777"Časovno zamikanje povezave za %d sekundi zaradi predhodnjega neuspešnega "
2778"poskusa povezave ..."
2779msgstr[3] ""
2780"Časovno zamikanje povezave za %d sekunde zaradi predhodnjega neuspešnega "
2781"poskusa povezave ..."
2782
2783#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1213
2784msgid "Delete Site Manager entry"
2785msgstr "Izbriši vnos Upravljalnika strežnikov"
2786
2787#: resources.h:632 resources.h:653
2788msgid "Delete selected directory"
2789msgstr "Izbriši izbrano mapo"
2790
2791#: resources.h:570 resources.h:584
2792msgid "Delete selected files and directories"
2793msgstr "Izbriši izbrane datoteke in mape"
2794
2795#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1012
2796msgid "Deleting directories"
2797msgstr "Brisanje map"
2798
2799#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1012
2800msgid "Deleting multiple unrelated directories is not yet supported"
2801msgstr "Brisanje več nepovezanih map še ni podprto"
2802
2803#: resources.h:453
2804msgid "Deleting symbolic link"
2805msgstr "Brisanje simbolične povezave"
2806
2807#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1055
2808msgid "Desktop"
2809msgstr "Namizje"
2810
2811#: resources.h:4 resources.h:28 resources.h:176
2812msgid "Details"
2813msgstr "Podrobnosti"
2814
2815#: resources.h:189
2816msgid "Details for new key:"
2817msgstr "Podrobnosti za nov ključ:"
2818
2819#: resources.h:227
2820msgid "Dire&ctories"
2821msgstr "&Mape"
2822
2823#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
2824msgid "Direction"
2825msgstr "Smer"
2826
2827#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:523
2828msgid "Directory"
2829msgstr "Mapa"
2830
2831#: resources.h:639 resources.h:912 resources.h:995
2832#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:445
2833#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2306
2834msgid "Directory comparison"
2835msgstr "Primerjava map"
2836
2837#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:74
2838#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:82
2839#: ../../locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:88
2840msgid "Directory comparison failed"
2841msgstr "Primerjava map ni uspela"
2842
2843#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:71
2844msgid "Directory containing the logfile does not exist or filename is invalid."
2845msgstr "Mapa z dnevniško datoteko ne obstaja ali pa je njeno ime neveljavno."
2846
2847#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:192
2848msgid "Directory listing aborted by user"
2849msgstr "Pridobivanje seznama mape prekinil uporabnik"
2850
2851#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2313
2852msgid "Directory listing failed"
2853msgstr "Izpis vsebine mape ni uspel"
2854
2855#: resources.h:198
2856msgid "Directory listing filters"
2857msgstr "Filtri seznama mape"
2858
2859#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:196
2860msgid "Directory listing successful"
2861msgstr "Pridobivanje seznama mape uspešno."
2862
2863#: resources.h:208
2864msgid "Disa&ble all"
2865msgstr "Onemogo&či vse"
2866
2867#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1049
2868msgid ""
2869"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
2870msgstr ""
2871"Želite izključiti sinhrono brskanje in nadaljevati s spreminjanjem oddaljene "
2872"mape?"
2873
2874#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:657
2875msgid ""
2876"Disable this option again if you will not be able to see the correct "
2877"directory contents anymore."
2878msgstr "Onemogočite to možnost, če ni več mogoče pravilno videti datotek."
2879
2880#: resources.h:988
2881msgid "Disconnect from server"
2882msgstr "Razveži s strežnikom"
2883
2884#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:82
2885#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1000
2886#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1099
2887#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:227
2888#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:936
2889#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:938
2890#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1054
2891#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1098
2892msgid "Disconnected from server"
2893msgstr "Razvezan s strežnikom"
2894
2895#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1134
2896#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:953
2897#, c-format
2898msgid "Disconnected from server: %s"
2899msgstr "Razvezani s strežnikom: %s"
2900
2901#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1413
2902#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:269
2903msgid "Disconnecting from previous server"
2904msgstr "Prekini povezavo s prejšnjim strežnikom"
2905
2906#: resources.h:989
2907msgid "Disconnects from the currently visible server"
2908msgstr "Razveže povezavo od trenutno vidnega strežnika."
2909
2910#: resources.h:555
2911msgid "Display about dialog"
2912msgstr "Prikaži pogovorno okno o programu"
2913
2914#: resources.h:930
2915msgid "Do &not use default editor"
2916msgstr "&Ne uporabi privzetega urejevalnika"
2917
2918#: resources.h:609
2919msgid "Do &nothing"
2920msgstr "&Ne naredi ničesar"
2921
2922#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:61
2923#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:251
2924msgid ""
2925"Do you really want to check for beta versions?\n"
2926"Unless you want to test new features, keep using stable versions."
2927msgstr ""
2928"Ste prepričani, da želite preveriti za različice beta?\n"
2929"Če ne nameravate preizkušati novih funkcionalnosti, uporabljajte raje "
2930"stabilne različice."
2931
2932#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1108
2933#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1132
2934msgid "Do you really want to close FileZilla?"
2935msgstr "Resnično želite zapreti FileZillo?"
2936
2937#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:34
2938msgid ""
2939"Do you really want to delete all Site Manager entries and the transfer queue?"
2940msgstr ""
2941"Resnično želite izbrisati vse vnose v upravljalniku strežnikov in v čakalni "
2942"vrsti prenosov?"
2943
2944#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:46
2945msgid "Do you really want to delete all Site Manager entries?"
2946msgstr "Resnično želite izbrisati vse vnose v upravljalniku strežnikov?"
2947
2948#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1215
2949msgid "Do you really want to delete selected entry?"
2950msgstr "Resnično želite izbrisati izbrani vnos?"
2951
2952#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:40
2953msgid "Do you really want to delete the transfer queue?"
2954msgstr "Resnično želite izbrisati čakalno vrsto prenosov?"
2955
2956#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:591
2957#, c-format
2958msgid "Do you really want to send '%s' to the server?"
2959msgstr "Resnično želite poslati '%s' na strežnik?"
2960
2961#: resources.h:466
2962msgid "Documentation"
2963msgstr "Dokumentacija"
2964
2965#: resources.h:696
2966msgid "Don't use external IP address on &local connections."
2967msgstr "Ne uporabljajte zunanjega naslova IP na &krajevnih povezavah."
2968
2969#: resources.h:832
2970msgid "Dotfiles are filenames starting with a dot, e.g. .htaccess"
2971msgstr "Imena s piko so imena datotek, ki se začnejo s piko, npr. .htaccess"
2972
2973#: resources.h:915
2974msgid "Double-click action"
2975msgstr "Dejanje ob dvokliku"
2976
2977#: resources.h:362
2978msgid "Download"
2979msgstr "Prenesi s strežnika"
2980
2981#: resources.h:482 resources.h:808
2982msgid "Download &limit:"
2983msgstr "Omejitev prenosov &s strežnika:"
2984
2985#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:604
2986#, c-format
2987msgid "Download limit: %s/s"
2988msgstr "Omejitev prenosov s strežnika: %s/s"
2989
2990#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:606
2991msgid "Download limit: none"
2992msgstr "Omejitev prenosov s strežnika: brez"
2993
2994#: resources.h:441 ../../locales/../src/interface/search.cpp:817
2995#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:823
2996msgid "Download search results"
2997msgstr "Prenesi rezultate iskanja"
2998
2999#: resources.h:626
3000msgid "Download selected directory"
3001msgstr "Prenesi izbrano mapo"
3002
3003#: resources.h:574
3004msgid "Download selected files and directories"
3005msgstr "Prenesi sem izbrane datoteke in mape"
3006
3007#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1245
3008msgid "Downloading"
3009msgstr "Prenašanje"
3010
3011#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:358
3012#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:415
3013#, c-format
3014msgid "Downloading %s"
3015msgstr "Prenašanje %s"
3016
3017#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:926
3018msgid "Downloading multiple unrelated directories is not yet supported"
3019msgstr "Prenos več nepovezanih map še ni podprt"
3020
3021#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:926
3022msgid "Downloading search results"
3023msgstr "Prenašanje rezultatov iskanja"
3024
3025#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:103
3026#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:104
3027#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:83
3028#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:101
3029#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:88
3030msgid ""
3031"Drag&drop between different instances of FileZilla has not been implemented "
3032"yet."
3033msgstr "Funkcija povleci-in-spusti med dvema FileZillama še ni implementirana."
3034
3035#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:109
3036#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:110
3037#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:96
3038#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:107
3039#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:94
3040msgid "Drag&drop between different servers has not been implemented yet."
3041msgstr "Funkcija povleci-in-spusti med dvema strežnikoma še ni implementirana."
3042
3043#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:147
3044#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:215
3045#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:254
3046msgid "Duplicate filter name"
3047msgstr "Dvojnik imena filtra"
3048
3049#: resources.h:204
3050msgid "E&nable all"
3051msgstr "O&mogoči vse"
3052
3053#: resources.h:560 resources.h:577
3054msgid "E&nter directory"
3055msgstr "&Vstopi v mapo"
3056
3057#: resources.h:141
3058msgid "E&xecute"
3059msgstr "&Izvedi"
3060
3061#: resources.h:501
3062#, fuzzy
3063msgid "E&xit"
3064msgstr "&Izvedi"
3065
3066#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:187
3067msgid "E-Mail:"
3068msgstr "E-poštni naslov:"
3069
3070#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:646
3071msgid "Each filter needs at least one condition."
3072msgstr "Vsak filter potrebuje vsaj en pogoj."
3073
3074#: resources.h:230
3075msgid "Edit filters"
3076msgstr "Uredi filtre"
3077
3078#: resources.h:565
3079msgid ""
3080"Edit the file with the configured editor and upload changes to the server."
3081msgstr ""
3082"Uredite datoteko z nastavljenim urejevalnikom in prenesite spremembe na "
3083"strežnik."
3084
3085#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1952
3086#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1963
3087msgid "Editing failed"
3088msgstr "Urejanje ni uspelo"
3089
3090#: resources.h:878
3091msgid "Email:"
3092msgstr "E-pošta:"
3093
3094#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2227
3095msgid "Empty command"
3096msgstr "Prazen ukaz"
3097
3098#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:60
3099msgid "Empty command."
3100msgstr "Prazen ukaz."
3101
3102#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2315
3103msgid "Empty directory listing"
3104msgstr "Izprazni izpis vsebine map"
3105
3106#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:26
3107msgid "Empty directory."
3108msgstr "Prazna mapa."
3109
3110#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:53
3111msgid "Empty file extension."
3112msgstr "Prazna končnica datoteke."
3113
3114#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:206
3115#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:248
3116msgid "Empty filter names are not allowed."
3117msgstr "Prazna imena filtrov niso dovoljena."
3118
3119#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:206
3120#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:248
3121msgid "Empty name"
3122msgstr "Prazno ime"
3123
3124#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:141
3125msgid "Empty quoted string."
3126msgstr "Prazen navedeni niz."
3127
3128#: resources.h:207
3129msgid "En&able all"
3130msgstr "Om&ogoči vse"
3131
3132#: resources.h:817
3133msgid "Enable invalid character &filtering"
3134msgstr "Omogoči &filtriranje neveljavnih znakov"
3135
3136#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:103
3137msgid "Encrypted"
3138msgstr "Šifrirano"
3139
3140#: resources.h:344
3141msgid "Encryption"
3142msgstr "Šifriranje"
3143
3144#: resources.h:336
3145msgid "Encryption details"
3146msgstr "Podrobnosti o šifriranju"
3147
3148#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:447
3149msgid "End comparison and change sorting order?"
3150msgstr "Želite končati primerjanje in spremeniti zaporedje razvrščanja?"
3151
3152#: resources.h:541
3153msgid "Enter &custom command..."
3154msgstr "Vnesi ukaz &po meri ..."
3155
3156#: resources.h:486
3157#, no-c-format
3158msgid "Enter 0 for unlimited speed."
3159msgstr "Vnesite 0 za neomejeno hitrost."
3160
3161#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2216
3162msgid "Enter command"
3163msgstr "Vnesite ukaz"
3164
3165#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:572
3166msgid "Enter custom command"
3167msgstr "Vnesi ukaz po meri"
3168
3169#: resources.h:922
3170msgid "Enter directory"
3171msgstr "Vstopi v mapo"
3172
3173#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:134
3174#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:194
3175#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
3176msgid "Enter filter name"
3177msgstr "Vnesite ime filtra"
3178
3179#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:344
3180msgid "Enter name for filterset"
3181msgstr "Vnesite ime za sklop filtrov"
3182
3183#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:406
3184msgid "Enter new name for filterset"
3185msgstr "Vnesite novo ime za sklop filtrov"
3186
3187#: resources.h:116
3188msgid "Enter password"
3189msgstr "Vnesite geslo"
3190
3191#: resources.h:561 resources.h:578
3192msgid "Enter selected directory"
3193msgstr "Vstopi v izbrano mapo"
3194
3195#: resources.h:716
3196msgid ""
3197"Enter the address of the server.\n"
3198"To specify the server protocol, prepend the host with the protocol "
3199"identifier. If no protocol is specified, the default protocol (ftp://) will "
3200"be used.\n"
3201"You can also enter complete URLs in the form protocol://user:pass@host:port "
3202"here, the values in the other fields will be overwritten then."
3203msgstr ""
3204"Vnesite naslov strežnika.\n"
3205"Za določitev protokola strežnika dodajte gostitelju predpono, ki "
3206"identificira protokol. Če protokol ni določen, bo uporabljen privzeti "
3207"protokol (ftp://).\n"
3208"Prav tako lahko tukaj vnesete celotne naslove URL v obliki protocol://"
3209"uporabnik:geslo@gostitelj:vrata, vrednosti v drugih poljih bodo s tem "
3210"prepisane."
3211
3212#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:279
3213#, c-format
3214msgid ""
3215"Enter the password for the file '%s'.\n"
3216"Please note that the converted file will not be password protected."
3217msgstr ""
3218"Vnesite geslo za datoteko '%s'.\n"
3219"Upoštevajte, da pretvorjena datoteka ne bo zaščitena z geslom."
3220
3221#: resources.h:720
3222msgid ""
3223"Enter the port on which the server listens.\n"
3224"The default for FTP is 21, the default for SFTP is 22."
3225msgstr ""
3226"Vnesite vrata, na katerih posluša strežnik.\n"
3227"Privzeta vrata za FTP so 21, privzeta vrednost za SFTP pa 22."
3228
3229#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:63
3230msgid "Enter username and password"
3231msgstr "Vnesite uporabniško ime in geslo"
3232
3233#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:26
3234msgid "Error exporting settings"
3235msgstr "Napaka pri izvažanju nastavitev"
3236
3237#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:28
3238#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:38
3239#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:108
3240msgid "Error importing"
3241msgstr "Napaka pri uvažanju"
3242
3243#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:172
3244#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:299
3245#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:731
3246#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:772
3247#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:821
3248#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:211
3249#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:1046
3250#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:120
3251#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:311
3252#: ../../locales/../src/interface/Options.cpp:213
3253#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1938
3254#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1965
3255#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1089
3256#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1110
3257#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:250
3258#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:448
3259#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:544
3260#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:603
3261#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:723
3262#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:810
3263#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:730
3264#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:785
3265#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:976
3266msgid "Error loading xml file"
3267msgstr "Napaka pri nalaganju datoteke xml"
3268
3269#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:97
3270#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:119
3271msgid "Error starting program"
3272msgstr "Napaka pri zagonu programa"
3273
3274#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:331
3275#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:859
3276#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1949
3277#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1985
3278#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:658
3279#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:785
3280#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:847
3281#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:809
3282#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2187
3283#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:1135
3284msgid "Error writing xml file"
3285msgstr "Napaka pri pisanju datoteke xml"
3286
3287#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:335
3288msgid "Error, file name cannot be parsed."
3289msgstr "Napaka, imena datoteke ni mogoče razčleniti."
3290
3291#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:351
3292msgid "Error, local file exists but cannot be removed"
3293msgstr "Napaka, krajevna datoteka obstaja, a je ni mogoče odstraniti."
3294
3295#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:213
3296#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:285
3297#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:333
3298#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:535
3299msgid "Error:"
3300msgstr "Napaka:"
3301
3302#: resources.h:478
3303msgid "Establish connection in a new tab"
3304msgstr "Povezavo s strežnikom vzpostavi v novem zavihku"
3305
3306#: resources.h:941
3307msgid "Example: png \"c:\\program files\\viewer\\viewer.exe\" -open"
3308msgstr ""
3309"Primer: png \"c:\\program files\\ogledovalnik\\ogledovalnik.exe\" -open"
3310
3311#: resources.h:900
3312msgid "Examples"
3313msgstr "Primeri"
3314
3315#: resources.h:145
3316msgid "Exe&cute"
3317msgstr "&Izvedi"
3318
3319#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:320
3320msgid "Executable"
3321msgstr "Izvršilna datoteka"
3322
3323#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1749
3324msgid "Executable contains no version info, cannot check for updates."
3325msgstr ""
3326"Izvršilna datoteka ne vsebuje informacij o različici, preverjanje obstoja "
3327"posodobitev ni možno."
3328
3329#: resources.h:859
3330msgid "Explorer"
3331msgstr "Raziskovalec"
3332
3333#: resources.h:294
3334msgid "Export &Queue"
3335msgstr "Izvozi &vrsto"
3336
3337#: resources.h:293
3338msgid "Export &Settings"
3339msgstr "&Izvozi nastavitve"
3340
3341#: resources.h:290
3342msgid "Export settings"
3343msgstr "Izvozi nastavitve"
3344
3345#: resources.h:219
3346msgid "F&ilter name:"
3347msgstr "&Ime filtra:"
3348
3349#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:117
3350msgid "FTP"
3351msgstr "FTP"
3352
3353#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:496
3354msgid "FTP - File Transfer Protocol"
3355msgstr ""
3356
3357#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:15
3358msgid "FTP - File Transfer Protocol with optional encryption"
3359msgstr ""
3360
3361#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:21
3362msgid "FTP - Insecure File Transfer Protocol"
3363msgstr ""
3364
3365#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:68
3366#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:198
3367msgid "FTP Engine not initialized, can't connect"
3368msgstr "Pogon FTP ni inicializiran, povezava ni možna"
3369
3370#: resources.h:744
3371msgid "FTP Keep-alive"
3372msgstr "Obdrži-pri-življenju FTP"
3373
3374#: resources.h:764
3375#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:120
3376msgid "FTP Proxy"
3377msgstr "Posredovalni strežnik FTP"
3378
3379#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:19
3380msgid "FTP URL"
3381msgstr "URL za FTP"
3382
3383#: resources.h:672
3384msgid ""
3385"FTP uses secondary connections for data transfers. These additional "
3386"connections can be established in two ways."
3387msgstr ""
3388"FTP uporablja za prenos podatkov sekundarne povezave. Te dodatne povezave "
3389"lahko vzpostavite na dva načina."
3390
3391#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:20
3392msgid "FTPES - FTP over explicit TLS/SSL"
3393msgstr "FTPES - FTP prek eksplicitnega TLS/SSL"
3394
3395#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:19
3396msgid "FTPS - FTP over implicit TLS/SSL"
3397msgstr "FTPS - FTP prek implicitnega TLS/SSL"
3398
3399#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:534
3400#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:614
3401#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2248
3402#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:913
3403#: ../../locales/../src/interface/viewheader.cpp:522
3404msgid "Failed to change directory"
3405msgstr "Sprememba mape ni uspela"
3406
3407#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:259
3408#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:267
3409#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:269
3410#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:53
3411msgid "Failed to change language"
3412msgstr "Sprememba jezika ni uspela"
3413
3414#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:453
3415msgid "Failed to check for newer version of FileZilla."
3416msgstr "Preverjanje za novejše različice FileZille ni uspelo."
3417
3418#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1950
3419msgid "Failed to copy or move sites"
3420msgstr "Kopiranje ali premikanje strežnikov ni uspelo"
3421
3422#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:511
3423msgid "Failed to create backup copy of xml file"
3424msgstr "Varnostne kopije datoteke xml ni mogoče ustvariti."
3425
3426#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:791
3427msgid "Failed to create listen socket, aborting"
3428msgstr "Ni mogoče ustvariti vrat za poslušanje, prekinjanje"
3429
3430#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4233
3431#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4237
3432msgid "Failed to create listening socket for active mode transfer"
3433msgstr "Za aktivni način prenosa ni mogoče ustvariti vrat za poslušanje"
3434
3435#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:455
3436msgid "Failed to download the latest version of FileZilla."
3437msgstr "Prenos novejše različice FileZille ni uspel."
3438
3439#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:667
3440msgid "Failed to get 'My Documents' path"
3441msgstr "Pridobivanje poti do 'Mojih dokumentov' ni bilo uspešno"
3442
3443#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:653
3444msgid "Failed to get desktop path"
3445msgstr "Pridobivanje namizne poti ni uspelo"
3446
3447#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:950
3448msgid "Failed to get peer address of control connection, connection closed."
3449msgstr ""
3450"Naslova vrstnika nadzorne povezave ni mogoče pridobiti, povezava zaprta."
3451
3452#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:958
3453msgid "Failed to get peer address of data connection, connection closed."
3454msgstr ""
3455"Naslova vrstnika podatkovne povezave ni mogoče pridobiti, povezava zaprta."
3456
3457#: ../../locales/../src/interface/context_control.cpp:77
3458msgid "Failed to initialize FTP engine"
3459msgstr "Pogona FTP ni mogoče inicializirati"
3460
3461#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:395
3462#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:775
3463#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:313
3464msgid "Failed to initialize TLS."
3465msgstr "TLS ni mogoče inicializirati."
3466
3467#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:173
3468msgid "Failed to load panels, invalid resource files?"
3469msgstr "Razdelkov ni mogoče naložiti, neveljavne datoteke virov?"
3470
3471#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:299
3472#, c-format
3473msgid "Failed to load private key: %s"
3474msgstr "Nalaganje zasebnega ključa ni uspelo: %s"
3475
3476#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2617
3477#, c-format
3478msgid "Failed to open \"%s\" for appending/writing"
3479msgstr "\"%s\" ni mogoče odpreti za dopisovanje/pisanje"
3480
3481#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2679
3482#, c-format
3483msgid "Failed to open \"%s\" for reading"
3484msgstr "\"%s\" ni mogoče odpreti za branje"
3485
3486#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2658
3487#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:391
3488#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:448
3489#, c-format
3490msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
3491msgstr "\"%s\" ni mogoče odpreti za pisanje"
3492
3493#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:321
3494msgid "Failed to parse trusted root cert."
3495msgstr "Razčlenitev zaupanja vrednega korenskega potrdila ni uspela."
3496
3497#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1014
3498msgid "Failed to receive data"
3499msgstr "Podatki ni uspelo sprejeti"
3500
3501#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:194
3502msgid "Failed to retrieve directory listing"
3503msgstr "Seznama mape ni mogoče pridobiti"
3504
3505#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:719
3506msgid "Failed to retrieve external ip address, aborting"
3507msgstr "Zunanjega naslova IP ni mogoče pridobiti, prekinitev"
3508
3509#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3931
3510msgid "Failed to retrieve external ip address, using local address"
3511msgstr ""
3512"Zunanjega naslova IP ni mogoče pridobiti, sledi uporaba krajevnega naslova"
3513
3514#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3953
3515msgid "Failed to retrieve local ip address."
3516msgstr "Krajevnega naslova IP ni mogoče pridobiti."
3517
3518#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:688
3519msgid "Failed to retrieve local ip address. Aborting"
3520msgstr "Krajevnega naslova IP ni mogoče pridobiti. Prekinitev"
3521
3522#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:616
3523msgid "Failed to retrieve the external IP address."
3524msgstr "Zunanjega naslova IP ni mogoče pridobiti."
3525
3526#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:307
3527msgid "Failed to send command."
3528msgstr "Ukaza ni mogoče poslati."
3529
3530#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:267
3531#, c-format
3532msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language"
3533msgstr ""
3534"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s (%s), zato je v uporabi privzeti "
3535"sistemski jezik."
3536
3537#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:252
3538#, c-format
3539msgid ""
3540"Failed to set language to %s (%s), using default system language (%s, %s)."
3541msgstr ""
3542"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s (%s), zato je v uporabi privzeti "
3543"sistemski jezik (%s, %s)."
3544
3545#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:240
3546#, c-format
3547msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language."
3548msgstr ""
3549"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s (%s), zato je v uporabi privzeti "
3550"sistemski jezik."
3551
3552#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:269
3553#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:53
3554#, c-format
3555msgid "Failed to set language to %s, using default system language"
3556msgstr ""
3557"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s, zato je v uporabi privzeti sistemski "
3558"jezik."
3559
3560#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:248
3561#, c-format
3562msgid "Failed to set language to %s, using default system language (%s, %s)."
3563msgstr ""
3564"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s, zato je v uporabi privzeti sistemski "
3565"jezik (%s, %s)."
3566
3567#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:237
3568#, c-format
3569msgid "Failed to set language to %s, using default system language."
3570msgstr ""
3571"Jezika ni bilo mogoče nastaviti na %s, zato je v uporabi privzeti sistemski "
3572"jezik."
3573
3574#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage.cpp:215
3575msgid "Failed to validate settings"
3576msgstr "Nastavitev ni mogoče preveriti"
3577
3578#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:880
3579msgid "Failed to verify peer certificate"
3580msgstr "Preverjanje vrstniškega potrdila ni uspelo."
3581
3582#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:566
3583#, c-format
3584msgid "Failed to write to file %s"
3585msgstr "Zapisovanje v datoteko %s ni uspelo"
3586
3587#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:529
3588msgid "Failed to write xml file"
3589msgstr "V datoteko xml ni mogoče pisati."
3590
3591#: ../../locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:16
3592msgid "Failed transfers"
3593msgstr "Neuspeli prenosi"
3594
3595#: resources.h:687
3596msgid "Fall back to active mode"
3597msgstr "Povrnitev v aktivni način"
3598
3599#: resources.h:369
3600msgid "Fil&e:"
3601msgstr "Da&toteka:"
3602
3603#: resources.h:226
3604msgid "Fil&es"
3605msgstr "&Datoteke"
3606
3607#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:500
3608#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:518
3609#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:527
3610msgid "File"
3611msgstr "Datoteka"
3612
3613#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:124
3614msgid "File Types"
3615msgstr "Vrsta datotek"
3616
3617#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:108
3618msgid "File does not contain any importable data."
3619msgstr "Datoteka ne vsebuje nobenih podatkov za uvoz."
3620
3621#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:132
3622msgid "File editing"
3623msgstr "Urejanje datoteke"
3624
3625#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1872
3626msgid "File exists"
3627msgstr "Datoteka obstaja"
3628
3629#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:125
3630msgid "File exists action"
3631msgstr "Dejanje datoteka obstaja"
3632
3633#: resources.h:305
3634msgid "File has changed"
3635msgstr "Datoteka je bila spremenjena"
3636
3637#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:130
3638msgid "File lists"
3639msgstr "Seznami datotek"
3640
3641#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1722
3642#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:702
3643#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:796
3644#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
3645msgid "File not found"
3646msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
3647
3648#: resources.h:999
3649msgid "File search"
3650msgstr "Iskanje datotek"
3651
3652#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:128
3653msgid "File transfer aborted by user"
3654msgstr "Prenos je prekinil uporabnik"
3655
3656#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:118
3657#, c-format
3658msgid "File transfer aborted by user after transferring %s in %s"
3659msgstr "Prenos datoteke je prekinil uporabnik po prenesenih %s v %s"
3660
3661#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:139
3662msgid "File transfer failed"
3663msgstr "Prenos datoteke ni uspel"
3664
3665#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:122
3666#, c-format
3667msgid "File transfer failed after transferring %s in %s"
3668msgstr "Prenos datoteke ni uspel po prenesenih %s v %s"
3669
3670#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:134
3671msgid "File transfer skipped"
3672msgstr "Prenos datoteke preskočen"
3673
3674#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:132
3675msgid "File transfer successful"
3676msgstr "Prenos datoteke je bil uspešen"
3677
3678#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:115
3679#, c-format
3680msgid "File transfer successful, transferred %s in %s"
3681msgstr "Prenos datoteke je bil uspešen, preneseno %s v %s"
3682
3683#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1107
3684msgid "File transfers still in progress."
3685msgstr "Prenosi datotek so v teku."
3686
3687#: resources.h:387
3688msgid "File would transfer with ASCII data type."
3689msgstr "Datoteka se bo prenesla kot datoteka ASCII."
3690
3691#: resources.h:388
3692msgid "File would transfer with binary data type."
3693msgstr "Datoteka se bo prenesla kot dvojiška datoteka."
3694
3695#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:487
3696#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:68
3697#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:198
3698msgid "FileZilla Error"
3699msgstr "Napaka FileZilla"
3700
3701#: resources.h:709
3702msgid ""
3703"FileZilla can now test your configuration to ensure everything is configured "
3704"properly."
3705msgstr ""
3706"FileZilla lahko preizkusi vaše nastavitve za zagotovitev pravilnega "
3707"delovanja."
3708
3709#: resources.h:477
3710msgid "FileZilla is already connected to a server."
3711msgstr "FileZilla je že povezan s strežnikom."
3712
3713#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:450
3714#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:964
3715msgid ""
3716"FileZilla is running in kiosk mode.\n"
3717"'Normal' and 'Account' logontypes are not available in this mode."
3718msgstr ""
3719"FileZilla teče v načinu kiosk.\n"
3720"Prijavi vrste 'Navadno' in 'Račun' v tem načinu nista na voljo."
3721
3722#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1494
3723msgid "FileZilla needs to be restarted for the language change to take effect."
3724msgstr ""
3725"Če želite uveljaviti spremembo jezika, morate ponovno zagnati FileZillo."
3726
3727#: resources.h:517
3728msgid "Filelist status &bars"
3729msgstr "&Vrstice stanj seznama datotek"
3730
3731#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1230
3732#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:126
3733#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:265
3734#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:358
3735#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:379
3736#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:39
3737msgid "Filename"
3738msgstr "Ime datoteke"
3739
3740#: resources.h:510
3741msgid "Filename &filters..."
3742msgstr "&Filtri imen datotek ..."
3743
3744#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3097
3745#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2310
3746#, c-format
3747msgid "Filename cannot be constructed for directory %s and filename %s"
3748msgstr "Za mapo %s in datoteko %s ni mogoče sestaviti imena datoteke"
3749
3750#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1858
3751msgid "Filename invalid"
3752msgstr "Ime datoteke ni veljavno"
3753
3754#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:268
3755msgid "Filename unchanged"
3756msgstr "Nespremenjeno ime datoteke"
3757
3758#: resources.h:307 resources.h:954
3759msgid "Filename:"
3760msgstr "Ime datoteke:"
3761
3762#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1362
3763msgid "Filenames may not contain any of the following characters: / * ? < > |"
3764msgstr ""
3765"Imena datotek ne smejo vsebovati nobenega od naslednjih znakov: / * ? < > |"
3766
3767#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1337
3768msgid ""
3769"Filenames may not contain any of the following characters: / \\ : * ? \" < > "
3770"|"
3771msgstr ""
3772"Imena datotek ne smejo vsebovati nobenega od naslednjih znakov: / \\ : * ? "
3773"\" < > |"
3774
3775#: resources.h:335
3776msgid "Files currently being edited"
3777msgstr "Trenutno urejevane datoteke"
3778
3779#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:131
3780#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:266
3781#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:359
3782#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:381
3783msgid "Filesize"
3784msgstr "Velikost"
3785
3786#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:129
3787msgid "Filesize format"
3788msgstr "Zapis velikosti datotek"
3789
3790#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:267
3791#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:360
3792#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:382
3793msgid "Filetype"
3794msgstr "Vrsta"
3795
3796#: resources.h:942
3797#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:133
3798msgid "Filetype associations"
3799msgstr "Povezave vrste datotek"
3800
3801#: resources.h:225
3802msgid "Filter applies to:"
3803msgstr "Filter se nanaša na:"
3804
3805#: resources.h:816
3806msgid "Filter invalid characters in filenames"
3807msgstr "Filtriraj neveljavne znake v imenih datotek"
3808
3809#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
3810msgid "Filter name already exists"
3811msgstr "Ime filtra že obstaja"
3812
3813#: resources.h:221
3814msgid "Filter out items matching all of the following"
3815msgstr "Izpusti vse, ki ustrezajo vsem naslednjim pogojem"
3816
3817#: resources.h:222
3818msgid "Filter out items matching any of the following"
3819msgstr "Izpusti vse, ki ustrezajo kateremu od naslednjih pogojev"
3820
3821#: resources.h:223
3822msgid "Filter out items matching none of the following"
3823msgstr "Izpusti vse, ki ne ustrezajo nobenemu od naslednjih pogojev"
3824
3825#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:366
3826#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:427
3827msgid "Filter set already exists"
3828msgstr "Sklop filtrov že obstaja"
3829
3830#: resources.h:992
3831msgid "Filter the directory listings"
3832msgstr "Filtriraj vsebino map"
3833
3834#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:338
3835#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:347
3836#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
3837msgid "Filter validation failed"
3838msgstr "Overovitev filtra ni uspela"
3839
3840#: resources.h:9 resources.h:33
3841msgid "Fingerprint (MD5):"
3842msgstr "Prstni odtis (MD5):"
3843
3844#: resources.h:10 resources.h:34
3845msgid "Fingerprint (SHA-1):"
3846msgstr "Prstni odtis (SHA-1):"
3847
3848#: resources.h:179 resources.h:192
3849msgid "Fingerprint:"
3850msgstr "Prstni odtis:"
3851
3852#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:42
3853msgid "Firewall and router configuration wizard"
3854msgstr "Čarovnik za nastavitev požarnega zidu in usmerjevalnika"
3855
3856#: resources.h:727
3857msgid ""
3858"For more detailed information about what these options do, please run the "
3859"network configuration wizard."
3860msgstr ""
3861"Za več podrobnosti o teh možnostih, prosimo, zaženite čarovnika za "
3862"nastavitev omrežja."
3863
3864#: resources.h:704
3865msgid "For reliability you should specify a range of at least 10 ports."
3866msgstr ""
3867"Zavoljo zanesljivosti je priporočljivo, da navedete obseg vsaj desetih vrat."
3868
3869#: ../../locales/../src/interface/Options.cpp:212
3870msgid ""
3871"For this session the default settings will be used. Any changes to the "
3872"settings will not be saved."
3873msgstr ""
3874"Za to sejo bodo uporabljene privzete nastavitve. Nobena sprememba nastavitev "
3875"ne bo shranjena."
3876
3877#: resources.h:109
3878msgid "Force &UTF-8"
3879msgstr "Vsili &UTF-8"
3880
3881#: resources.h:543
3882msgid "Force showing &hidden files"
3883msgstr "Vsili izpis &skritih datotek"
3884
3885#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:652
3886msgid "Force showing hidden files"
3887msgstr "Vsili izpis skritih datotek"
3888
3889#: resources.h:771
3890msgid "Format specifications:"
3891msgstr "Lastnosti vrste datotek:"
3892
3893#: resources.h:940
3894msgid "Format: Extension followed by properly quoted command and arguments."
3895msgstr "Oblika: končnici sledi pravilno naveden ukaz z argumenti."
3896
3897#: resources.h:469
3898msgid "Further documentation"
3899msgstr "Nadaljnja dokumentacija"
3900
3901#: resources.h:78
3902msgid "General"
3903msgstr "Splošno"
3904
3905#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:430
3906msgid "General SOCKS server failure"
3907msgstr "Splošna napaka SOCKS strežnika"
3908
3909#: resources.h:789
3910#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:122
3911msgid "Generic proxy"
3912msgstr "Splošen posredovalni strežnik"
3913
3914#: resources.h:693
3915msgid "Get external IP address from the following URL:"
3916msgstr "Pridobi zunanji naslov IP iz naslednjega URL:"
3917
3918#: resources.h:470
3919msgid "Getting help"
3920msgstr "Kako do pomoči"
3921
3922#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:366
3923#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:427
3924msgid "Given filterset name already exists, overwrite filter set?"
3925msgstr ""
3926"Ime danega sklopa filtrov že obstaja, želite prepisati obstoječi sklop "
3927"filtrov?"
3928
3929#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:258
3930msgid "Global bookmarks"
3931msgstr "Splošni zaznamki"
3932
3933#: resources.h:166
3934msgid "GnuTLS:"
3935msgstr "GnuTLS:"
3936
3937#: resources.h:138
3938msgid "Group permissions"
3939msgstr "Dovoljenja skupine"
3940
3941#: resources.h:597
3942msgid "H&igh"
3943msgstr "&visoko"
3944
3945#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:18
3946msgid "HTTPS - HTTP over TLS"
3947msgstr "HTTPS - HTTP prek TLS"
3948
3949#: resources.h:340
3950msgid "Hash:"
3951msgstr "Izvleček:"
3952
3953#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:104
3954msgid "Hidden"
3955msgstr "Skrito"
3956
3957#: resources.h:814 ../../locales/../src/interface/queue.cpp:910
3958#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:997
3959msgid "High"
3960msgstr "visoka"
3961
3962#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:912
3963#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:999
3964msgid "Highest"
3965msgstr "najvišja"
3966
3967#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:73
3968msgid "Highest available port has to be a number between 1024 and 65535."
3969msgstr "Najvišja vrata na voljo morajo imeti številko med 1024 in 65535."
3970
3971#: resources.h:209
3972msgid ""
3973"Hold the shift key to toggle the filter state on both sides simultaneously."
3974msgstr ""
3975"Za preklop stanja filtriranja na obeh straneh hkrati držite pritisnjeno "
3976"tipko Shift."
3977
3978#: resources.h:157
3979msgid "Homepage:"
3980msgstr "Domača stran:"
3981
3982#: resources.h:342
3983msgid "Host key fingerprint:"
3984msgstr "Ključ prstnega odtisa gostitelja:"
3985
3986#: resources.h:185
3987msgid "Host key mismatch"
3988msgstr "Neujemanje ključa gostitelja"
3989
3990#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:166
3991msgid "Host starts with '[' but no closing bracket found."
3992msgstr "Gostitelj se začne z '[', vendar manjka oglati zaklepaj."
3993
3994#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:439
3995msgid "Host unreachable"
3996msgstr "Gostitelj ni dosegljiv"
3997
3998#: resources.h:16 resources.h:40 resources.h:121 resources.h:177
3999#: resources.h:190
4000msgid "Host:"
4001msgstr "Gostitelj:"
4002
4003#: resources.h:96
4004msgid "Hours,"
4005msgstr "ur,"
4006
4007#: resources.h:889
4008msgid "I&SO 8601 (example: 15:47)"
4009msgstr "I&SO 8601 (primer: 15:47)"
4010
4011#: resources.h:731
4012msgid ""
4013"If no data is sent or received during an operation for longer than the "
4014"specified time, the connection will be closed and FileZilla will try to "
4015"reconnect."
4016msgstr ""
4017"Če v navedenem času ni mogoče pošiljati ali sprejemati podatkov, bo povezava "
4018"zaprta, program FileZilla pa bo poskusil z novo povezavo."
4019
4020#: resources.h:970
4021msgid "If reporting bugs, please provide logs with \"Verbose\" logging level."
4022msgstr ""
4023"Če sporočate hrošče, ob tem zagotovite tudi dnevnike z ravnijo beleženja "
4024"\"Obširno\"."
4025
4026#: resources.h:684
4027msgid ""
4028"If the automatic test at the end of this wizard succeeds, but you cannot "
4029"transfer files to a particular server, the server might be misconfigured and "
4030"you should try active mode. You can set the transfer mode on a per-server "
4031"basis in the Site Manager."
4032msgstr ""
4033"Če samodejni preizkus ob zaključku tega čarovnika uspe, vendar pa na določen "
4034"strežnik ne morete prenesti datotek, je morda napačno nastavljen strežnik in "
4035"poskusiti morate še v aktivnem načinu. Način prenosa lahko nastavite za vsak "
4036"strežnik posebej v Upravljalniku."
4037
4038#: resources.h:679
4039msgid ""
4040"If the fallback option is enabled, you will be able to connect to "
4041"misconfigured servers which reject the selected transfer mode."
4042msgstr ""
4043"Če je omogočen preklop na drug način prenosa, se boste lahko povezali na "
4044"napačno nastavljene strežnike, ki zavračajo izbrani način povezovanja."
4045
4046#: resources.h:188
4047msgid ""
4048"If the host key change was not expected, please contact the server "
4049"administrator."
4050msgstr ""
4051"Če sprememba ključa gostitelja ni pričakovana, stopite v stik s skrbinkom "
4052"sistema."
4053
4054#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:554
4055msgid ""
4056"If the problem persists, some router and/or firewall keeps blocking "
4057"FileZilla."
4058msgstr ""
4059"Če ta težava ne izgine, nek usmerjevalnik in/ali požarni zid še naprej "
4060"blokira FileZillo."
4061
4062#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:563
4063msgid ""
4064"If the problem persists, some router and/or firewall keeps interrupting the "
4065"connection."
4066msgstr ""
4067"Če ta težava ne izgine, nek usmerjevalnik in/ali požarni zid še naprej "
4068"prekinja povezavo."
4069
4070#: resources.h:959
4071msgid ""
4072"If the size of the logfile reaches the limit, it gets renamed by adding \".1"
4073"\" to the end of the filename (possibly overwriting older logfiles) and a "
4074"new file gets created."
4075msgstr ""
4076"Če velikost dnevniške datoteke doseže omejitev, je preimenovana z dodajanjem "
4077"\".1\" na konec imena datoteke (prepiše starejše dnevniške datoteke s "
4078"takšnim imenom), ustvari pa se nova dnevniška datoteka."
4079
4080#: resources.h:455
4081msgid ""
4082"If the symlink points to a directory, FileZilla can either delete the "
4083"symbolic link or remove the contents of the linked directory."
4084msgstr ""
4085"Če simbolična povezava kaže v mapo, lahko FileZilla izbriše simbolično "
4086"povezavo ali odstrani vsebino povezane mape."
4087
4088#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:624
4089msgid ""
4090"If this problem persists, please contact your router or firewall "
4091"manufacturer for a solution."
4092msgstr ""
4093"Če ta težava ne izgine, prosimo, da za rešitev povprašate izdelovalca "
4094"svojega usmerjevalnika ali požarnega zidu."
4095
4096#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:582
4097msgid "If this problem stays, please contact your router manufacturer."
4098msgstr ""
4099"Če ta težava ne izgine, prosimo, povprašajte izdelovalca svojega "
4100"usmerjevalnika."
4101
4102#: resources.h:278 resources.h:853
4103msgid ""
4104"If using 'overwrite if newer', your system time has to be synchronized with "
4105"the server. If the time differs (e.g. different timezone), specify a "
4106"timezone offset in the site manager."
4107msgstr ""
4108"Če uporabljate 'prepiši, če je novejše', bo vaš sistemski čas obvezno "
4109"sinhroniziran s strežnikom. Če se čas razlikuje (npr. drug časovni pas), "
4110"določite zamik časovnega pasu v upravljalniku strežnikov."
4111
4112#: resources.h:913
4113msgid ""
4114"If using timestamp based comparison, consider two files equal if their "
4115"timestamp difference does not exceed this threshold."
4116msgstr ""
4117"Pri primerjanju na osnovi časovnega žiga šteje datoteki za enaki, če je "
4118"razlika med njunima časovnima žigoma v okviru tega praga."
4119
4120#: resources.h:928
4121msgid "If you change the language, you should restart FileZilla."
4122msgstr "Če spremenite jezik, morate FileZillo ponovno zagnati."
4123
4124#: resources.h:710
4125msgid ""
4126"If you click on test, FileZilla will connect to probe.filezilla-project.org "
4127"and will perform some simple tests."
4128msgstr ""
4129"Če kliknete na preizkus, se bo FileZilla povezala s probe.filezilla-project."
4130"org in izvedla nekaj enostavnih preizkusov."
4131
4132#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1131
4133msgid "If you close FileZilla, your changes will be lost."
4134msgstr "Če zaprete FileZillo, bodo spremembe izgubljene."
4135
4136#: resources.h:829
4137msgid ""
4138"If you enter the wrong filetypes, those files may get corrupted when "
4139"transferred."
4140msgstr ""
4141"Če vnesete napačne vrste datotek, se lahko te datoteke ob prenosu okvarijo."
4142
4143#: resources.h:711
4144msgid "If you get any errors, your configuration is not correct."
4145msgstr "Če pride do napak, vaše nastavitve niso pravilne."
4146
4147#: resources.h:743
4148msgid ""
4149"If you have problems to retrieve directory listings or to transfer files, "
4150"try to change the default transfer mode."
4151msgstr ""
4152"Če imate težave s pridobivanjem vsebine map ali s prenosom datotek, "
4153"poskusite spremeniti privzeti način prenosa."
4154
4155#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:569
4156msgid ""
4157"If you keep having problems with a specific server, the server itself or a "
4158"remote router or firewall might be misconfigured. In this case try to toggle "
4159"passive mode and contact the server administrator for help."
4160msgstr ""
4161"Če imate še naprej težave z določenim strežnikom, je morda sam strežnik ali "
4162"oddaljeni usmerjevalnik ali požarni zid slabo nastavljen. V tem primeru "
4163"poskusite preklopiti v pasivni način in vprašati upravitelja strežnika za "
4164"pomoč."
4165
4166#: resources.h:670
4167msgid ""
4168"If you successfully complete the wizard and the final test succeeds, any "
4169"firewalls and routers you have should be configured properly."
4170msgstr ""
4171"Če se čarovnik uspešno dokonča in zaključni preizkus uspe, bi morali biti "
4172"pravilno konfigurirani vsi požarni zidovi in usmerjevalniki."
4173
4174#: resources.h:706
4175msgid ""
4176"If you use a firewall, make sure FileZilla is allowed to accept connection "
4177"on all given ports."
4178msgstr ""
4179"Če uporabljate požarni zid, preverite, da lahko FileZilla sprejema povezave "
4180"na vseh danih vratih."
4181
4182#: resources.h:705
4183msgid ""
4184"If you use a router, make sure all these ports are forwarded to the machine "
4185"you're running FileZilla on."
4186msgstr ""
4187"Če uporabljate usmerjevalnik, preverite, da se vsa ta vrata posredujejo "
4188"računalniku, na katerem zaganjate FileZillo."
4189
4190#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:595
4191msgid ""
4192"If your router keeps changing the IP address, please contact your router "
4193"manufacturer."
4194msgstr ""
4195"Če bo vaš usmerjevalnik še naprej zamenjaval naslov IP, prosimo, povprašajte "
4196"proizvajalca svojega usmerjevalnika."
4197
4198#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:96
4199msgid "Import data from older version"
4200msgstr "Uvozi podatke iz starejše različice"
4201
4202#: resources.h:297
4203msgid "Import settings"
4204msgstr "Uvozi nastavitve"
4205
4206#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:81
4207#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:84
4208msgid "Import successful"
4209msgstr "Uvoz uspešen."
4210
4211#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:50
4212#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:57
4213msgid "Improperly quoted association."
4214msgstr "Nepravilno navedena povezava."
4215
4216#: resources.h:698
4217msgid ""
4218"In active mode, FileZilla has to listen on a port for data transfers. You "
4219"have to specify which ports FileZilla will use."
4220msgstr ""
4221"V aktivnem načinu mora FileZilla poslušati na vratih za prenos podatkov. "
4222"Navesti morate, katera vrata bo FileZilla uporabljala."
4223
4224#: resources.h:700
4225msgid ""
4226"In case you have a router, you will have to forward all available ports, as "
4227"FileZilla has no influence on the ports your system chooses."
4228msgstr ""
4229"Če imate usmerjevalnik, morate posredovati vsa vrata, ki so na voljo, saj "
4230"FileZilla nima vpliva na to, katera vrata izbira vaš sistem."
4231
4232#: resources.h:254
4233msgid ""
4234"In case you prefer automatic updates, you can enable automatic update checks "
4235"in the settings dialog."
4236msgstr ""
4237"Če imate raje samodejne posodobitve, lahko omogočite samodejno preverjanje "
4238"obstoja posodobitev v pogovornem oknu nastavitev."
4239
4240#: resources.h:688 resources.h:752
4241msgid ""
4242"In order to use active mode, FileZilla needs to know your external IP "
4243"address."
4244msgstr ""
4245"Da bi lahko uporabili aktivni način, mora FileZilla poznati vaš notranji "
4246"naslov IP."
4247
4248#: resources.h:673
4249msgid ""
4250"In passive mode, which is recommended for most users, FileZilla asks the "
4251"server for a port and connects to the given port. Not much configuration has "
4252"to be done for this."
4253msgstr ""
4254"V pasivnem načinu, ki ga svetujemo večini uporabnikov, FileZilla povpraša "
4255"strežnik za vrata in se poveže na dana vrata. Za to ni potrebnih nobenih "
4256"posebnih nastavitev."
4257
4258#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:894
4259msgid ""
4260"Incomplete chain, top certificate is not self-signed certificate authority "
4261"certificate"
4262msgstr ""
4263"Nepopolna veriga, vrhnje potrdilo ni samopodpisano potrdilo avtoritete "
4264"podpisov"
4265
4266#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1050
4267msgid "Incorrect password"
4268msgstr "Nepravilno geslo"
4269
4270#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:765
4271msgid "Initializing TLS..."
4272msgstr "Inicializacija TLS ..."
4273
4274#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:751
4275msgid "Insecure server, it does not support FTP over TLS."
4276msgstr ""
4277
4278#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:846
4279#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:865
4280#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:191
4281msgid "Interactive"
4282msgstr "interaktivna"
4283
4284#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:126
4285msgid "Interface"
4286msgstr "Vmesnik"
4287
4288#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:219
4289#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1007
4290#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1581
4291msgid "Interrupted by user"
4292msgstr "Prekinil uporabnik"
4293
4294#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:772
4295msgid "Invalid Content-Length"
4296msgstr "Neveljavna dolžina vsebine"
4297
4298#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:623
4299msgid "Invalid HTTP Response"
4300msgstr "Neveljaven odziv HTTP"
4301
4302#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:544
4303#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:604
4304msgid ""
4305"Invalid character sequence received, disabling UTF-8. Select UTF-8 option in "
4306"site manager to force UTF-8."
4307msgstr ""
4308"Prejeto neveljavno zaporedje znakov, sledi onemogočanje UTF-8. Izberite "
4309"možnost UTF-8 v upravljalniku strežnikov za vsiljenje UTF-8."
4310
4311#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:896
4312msgid "Invalid chunk size"
4313msgstr "Neveljavna velikost koščka"
4314
4315#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:353
4316#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:363
4317#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:372
4318msgid "Invalid data received"
4319msgstr "Prejeti neveljavni podatki"
4320
4321#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:32
4322#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:48
4323msgid "Invalid date"
4324msgstr "Neveljaven datum"
4325
4326#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1337
4327#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1362
4328msgid "Invalid filename"
4329msgstr "Neveljavno ime datoteke"
4330
4331#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:173
4332msgid "Invalid host, after closing bracket only colon and port may follow."
4333msgstr ""
4334"Neveljaven gostitelj, po oglatem zaklepaju lahko sledita le dvopičje in "
4335"številka vrat."
4336
4337#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:102
4338msgid "Invalid input"
4339msgstr "Neveljaven vnos"
4340
4341#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:61
4342#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:194
4343#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:206
4344msgid "Invalid port given. The port has to be a value from 1 to 65535."
4345msgstr ""
4346"Podana so bila neveljavna vrata. Vrednost vrat mora biti število med 1 in "
4347"65535."
4348
4349#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:91
4350#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:121
4351msgid ""
4352"Invalid protocol specified. Valid protocols are:\n"
4353"ftp:// for normal FTP,\n"
4354"sftp:// for SSH file transfer protocol,\n"
4355"ftps:// for FTP over SSL (implicit) and\n"
4356"ftpes:// for FTP over SSL (explicit)."
4357msgstr ""
4358"Naveden je neveljaven protokol. Veljavni protokoli so:\n"
4359"ftp:// za navaden FTP,\n"
4360"sftp:// za protokol prenosa datotek SSH,\n"
4361"ftps:// za FTP prek SSL (implicitno) in\n"
4362"ftpes:// za FTP prek SSL (eksplicitno)."
4363
4364#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:698
4365msgid "Invalid regular expression in search conditions."
4366msgstr "Neveljaven regularni izraz v iskalnih pogojih."
4367
4368#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:633
4369msgid "Invalid response code"
4370msgstr "Neveljavna odzivna koda"
4371
4372#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:692
4373#, c-format
4374msgid "Invalid search conditions: %s"
4375msgstr "Neveljavni pogoji iskanja: %s"
4376
4377#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:419
4378#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:439
4379#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:456
4380#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:463
4381#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:470
4382#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:487
4383#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:556
4384#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:735
4385#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:742
4386#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:822
4387#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:829
4388msgid "Invalid site path"
4389msgstr "Neveljavna pot na strežniku"
4390
4391#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:679
4392msgid "Invalid size in condition"
4393msgstr "Neustrezna velikost v pogoju"
4394
4395#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:136
4396msgid "Invalid username given."
4397msgstr "Podano uporabniško ime ni veljavno."
4398
4399#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:189
4400msgid "Jurisdiction country:"
4401msgstr "Država sodne oblasti:"
4402
4403#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:191
4404msgid "Jurisdiction locality:"
4405msgstr "Kraj sodne oblasti:"
4406
4407#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:190
4408msgid "Jurisdiction state or province:"
4409msgstr "Pokrajina sodne oblasti:"
4410
4411#: resources.h:910
4412msgid "Keep directories on top"
4413msgstr "Obdrži mape na vrhu"
4414
4415#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:656
4416msgid ""
4417"Keep in mind that not all servers support this feature and may return "
4418"incorrect listings if this option is enabled. Although FileZilla performs "
4419"some tests to check if the server supports this feature, the test may fail."
4420msgstr ""
4421"Upoštevajte, da tega ne podpirajo vsi strežniki in lahko vrnejo neprave "
4422"sezname, če vključite to možnost. Čeprav FileZilla izvaja nekatere preizkuse "
4423"za preverjanje, če strežnik to podpira, morda preizkus ne bo uspel."
4424
4425#: resources.h:337
4426msgid "Key exchange"
4427msgstr "Izmenjava ključev"
4428
4429#: resources.h:600
4430msgid "L&owest"
4431msgstr "Naj&nižje"
4432
4433#: resources.h:926
4434#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:131
4435msgid "Language"
4436msgstr "Jezik"
4437
4438#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1494
4439msgid "Language changed"
4440msgstr "Jezik spremenjen"
4441
4442#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:268
4443#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:361
4444#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:383
4445msgid "Last modified"
4446msgstr "Zadnjič spremenjeno"
4447
4448#: resources.h:856
4449msgid "Layout"
4450msgstr "Postavitev"
4451
4452#: resources.h:802
4453msgid "Limit for concurrent &downloads:"
4454msgstr "Omejitev hkratnih prenosov &s strežnika:"
4455
4456#: resources.h:804
4457msgid "Limit for concurrent &uploads:"
4458msgstr "Omejitev hkratnih prenosov &na strežnik:"
4459
4460#: resources.h:747
4461msgid "Limit local ports"
4462msgstr "Omeji krajevna vrata"
4463
4464#: resources.h:956
4465msgid "Limit size of logfile"
4466msgstr "Omeji velikost dnevniške datoteke"
4467
4468#: resources.h:957
4469msgid "Limit:"
4470msgstr "Omejitev:"
4471
4472#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:839
4473msgid "Line length exceeded"
4474msgstr "Dolžina vrstice presežena"
4475
4476#: resources.h:167
4477msgid "Linked against"
4478msgstr "Povezano z"
4479
4480#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:267
4481msgid "Listen socket closed"
4482msgstr "Vrata za poslušanje zaprta"
4483
4484#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:220
4485#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:296
4486#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:361
4487msgid "Listing:"
4488msgstr "Seznam:"
4489
4490#: resources.h:750
4491msgid "Lo&west available port:"
4492msgstr "&Najnižja vrata na voljo:"
4493
4494#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1278
4495#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1532
4496msgid "Local"
4497msgstr "Krajevno"
4498
4499#: resources.h:364
4500msgid "Local file"
4501msgstr "Krajevna datoteka"
4502
4503#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:328
4504msgid "Local file does not exist."
4505msgstr "Krajevna datoteka ne obstaja."
4506
4507#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:323
4508msgid "Local file is a directory instead of a regular file."
4509msgstr "Krajevna datoteka je mapa in ne navadna datoteka."
4510
4511#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:369
4512#, fuzzy
4513msgid "Local file is not a valid filename."
4514msgstr "Datoteke ni mogoče uvoziti, saj ni veljavna datoteka XML."
4515
4516#: resources.h:203
4517msgid "Local filters:"
4518msgstr "Krajevni filtri:"
4519
4520#: ../../locales/../src/interface/viewheader.cpp:347
4521msgid "Local site:"
4522msgstr "Krajevni strežnik:"
4523
4524#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:183
4525msgid "Locality:"
4526msgstr "Krajevnost:"
4527
4528#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:97
4529msgid "Log file"
4530msgstr "Dnevniška datoteka"
4531
4532#: resources.h:251
4533msgid "Log of update check:"
4534msgstr "Dnevnik preverjanja obstoja posodobitev:"
4535
4536#: resources.h:951
4537#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:140
4538msgid "Logging"
4539msgstr "Beleženje"
4540
4541#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:818
4542msgid ""
4543"Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 "
4544"aware. Cannot fall back to local charset since using proxy."
4545msgstr ""
4546
4547#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:825
4548msgid ""
4549"Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 "
4550"aware. Trying local charset."
4551msgstr ""
4552
4553#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:854
4554msgid "Login sequence fully executed yet not logged in. Aborting."
4555msgstr ""
4556"Prijavno zaporedje v celoti izvedeno, vendar še vedno niste prijavljeni. "
4557"Sledi prekinitev."
4558
4559#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:95
4560msgid "Logontype has to be either 'ask' or 'interactive' (without the quotes)."
4561msgstr ""
4562"Vrsta prijave (logontype) mora biti 'ask' ali 'interactive' (brez "
4563"narekovajev)."
4564
4565#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:10
4566#, c-format
4567msgid ""
4568"Logontype, can only be used together with FTP URL. Argument has to be either "
4569"'%s' or '%s'"
4570msgstr ""
4571"Vrsta prijave (logontype) lahko uporabite le z FTP URL. Argument mora biti '%"
4572"s' ali '%s'."
4573
4574#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:905
4575#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:992
4576msgid "Low"
4577msgstr "nizko"
4578
4579#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:903
4580#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:990
4581msgid "Lowest"
4582msgstr "najnižje"
4583
4584#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:67
4585msgid "Lowest available port has to be a number between 1024 and 65535."
4586msgstr "Najnižja vrata na voljo morajo imeti številko med 1024 in 65535."
4587
4588#: resources.h:20 resources.h:44
4589msgid "MAC:"
4590msgstr "MAC:"
4591
4592#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:63
4593msgid "Make sure the file can be accessed and is a well-formed XML document."
4594msgstr ""
4595"Preverite, da je do datoteke mogoče dostopati in da gre za pravilno "
4596"oblikovan dokument XML."
4597
4598#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:827
4599#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:839
4600#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:854
4601#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:896
4602#, c-format
4603msgid "Malformed chunk data: %s"
4604msgstr "Nepravilno oblikovan kos podatkov: %s"
4605
4606#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:772
4607#, c-format
4608msgid "Malformed header: %s"
4609msgstr "Nepravilno oblikovana glava: %s"
4610
4611#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:593
4612msgid "Malformed reply, server not sending proper line endings"
4613msgstr ""
4614"Nepravilno oblikovan odgovor, strežnik ne pošilja pravilnih prelomov vrstic"
4615
4616#: resources.h:394 ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
4617#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:316
4618#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:323
4619#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:328
4620#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:336
4621#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:343
4622#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
4623#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:369
4624msgid "Manual transfer"
4625msgstr "Ročni prenos"
4626
4627#: resources.h:434
4628msgid "Match all of the following"
4629msgstr "ustrezajo vsem naslednjim pogojem"
4630
4631#: resources.h:435
4632msgid "Match any of the following"
4633msgstr "ustrezajo poljubnemu izmed naslednjih pogojev"
4634
4635#: resources.h:436
4636msgid "Match none of the following"
4637msgstr "ne ustrezajo nobenemu od naslednjih pogojev"
4638
4639#: resources.h:800
4640msgid "Maximum simultaneous &transfers:"
4641msgstr "Največ hkra&tnih prenosov:"
4642
4643#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:375
4644#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1826
4645msgid "Message log"
4646msgstr "Dnevnik sporočil"
4647
4648#: resources.h:867
4649msgid "Message log position"
4650msgstr "Položaj dnevnika sporočil"
4651
4652#: resources.h:958
4653msgid "MiB"
4654msgstr "MB"
4655
4656#: resources.h:97
4657msgid "Minutes"
4658msgstr "minut"
4659
4660#: resources.h:358
4661msgid "Move &down"
4662msgstr "Premakni navz&dol"
4663
4664#: resources.h:357
4665msgid "Move &up"
4666msgstr "Premakni navz&gor"
4667
4668#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1074
4669msgid "My Computer"
4670msgstr "Moj računalnik"
4671
4672#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1064
4673msgid "My Documents"
4674msgstr "Moji dokumenti"
4675
4676#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:290
4677#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:717
4678#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:719
4679msgid "My Sites"
4680msgstr "Moji naslovi"
4681
4682#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:176
4683#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:178
4684msgid "N/a"
4685msgstr "ni na voljo"
4686
4687#: resources.h:399
4688msgid "Name"
4689msgstr "Ime"
4690
4691#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:713
4692#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1180
4693msgid "Name already exists"
4694msgstr "Ime že obstaja"
4695
4696#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:836
4697#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:759
4698msgid "Name of bookmark already exists."
4699msgstr "Ime zaznamka že obstaja."
4700
4701#: resources.h:120 resources.h:168
4702msgid "Name:"
4703msgstr "Ime:"
4704
4705#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:347
4706msgid "Need to enter filter name"
4707msgstr "Vnesite ime filtra"
4708
4709#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:682
4710msgid "Need to enter valid remote path"
4711msgstr "Vnesti morate veljavno oddaljeno pot"
4712
4713#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:995
4714msgid "Need to specify a character encoding"
4715msgstr "Kodiranje znakov mora biti izbrano"
4716
4717#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:436
4718msgid "Network unreachable"
4719msgstr "Omrežje ni dostopno"
4720
4721#: resources.h:73
4722msgid "New &Folder"
4723msgstr "Nova ma&pa"
4724
4725#: resources.h:494
4726msgid "New &tab"
4727msgstr "Nov &zavihek"
4728
4729#: resources.h:74 resources.h:414
4730msgid "New Book&mark"
4731msgstr "Nov &zaznamek"
4732
4733#: resources.h:395 ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:55
4734#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:69
4735#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:76
4736#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:83
4737#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:93
4738#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:99
4739#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:108
4740#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:453
4741#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:545
4742#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:551
4743#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:557
4744#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:580
4745#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:836
4746#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:759
4747#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2115
4748msgid "New bookmark"
4749msgstr "Nov zaznamek"
4750
4751#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1192
4752#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1582
4753#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1289
4754msgid "New directory"
4755msgstr "Nova mapa"
4756
4757#: ../../locales/../src/interface/welcome_dialog.cpp:50
4758#, c-format
4759msgid "New features and improvements in %s"
4760msgstr "Nove zmožnosti in izboljšave v %s"
4761
4762#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:129
4763msgid "New filter"
4764msgstr "Nov filter"
4765
4766#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:913
4767msgid "New folder"
4768msgstr "Nova mapa"
4769
4770#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:622
4771#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:636
4772#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2091
4773msgid "New site"
4774msgstr "Nov naslov"
4775
4776#: resources.h:865
4777msgid "Next to the transfer queue"
4778msgstr "Poleg vrste prenosov"
4779
4780#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:877
4781msgid "No"
4782msgstr "Ne"
4783
4784#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:26
4785msgid "No category to export selected"
4786msgstr "Nobena kategorija izvoza ni izbrana"
4787
4788#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2227
4789msgid "No command given, aborting."
4790msgstr "Ukaz ni bil podan, prekinjanje."
4791
4792#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3898
4793msgid "No external IP address set, trying default."
4794msgstr "Ker zunanji naslov IP ni nastavljen, poskušamo s privzetim."
4795
4796#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1219
4797msgid "No files are currently being edited."
4798msgstr "Nobena datoteka trenutno ni v urejanju."
4799
4800#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
4801msgid "No filter name given"
4802msgstr "Ime filtra ni podano"
4803
4804#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:76
4805#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:187
4806#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:216
4807msgid "No host given, please enter a host."
4808msgstr "Gostitelj ni podan, prosimo, vnesite gostitelja."
4809
4810#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:101
4811msgid "No images available"
4812msgstr "Slike niso na voljo"
4813
4814#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3070
4815msgid "No more files in the queue!"
4816msgstr "V vrsti ni več datotek!"
4817
4818#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:351
4819#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:420
4820msgid "No name for the filterset given."
4821msgstr "Ime za sklop filtrov ni podano."
4822
4823#: resources.h:430
4824msgid "No program associated with filetype"
4825msgstr "S to vrsto datoteke ni povezan noben program"
4826
4827#: resources.h:420
4828#, c-format
4829msgid "No program has been associated to edit files with the extension '%s'."
4830msgstr "Za urejanje datotek s končnico '%s' ni trenutno povezan noben program."
4831
4832#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:540
4833msgid "No search results"
4834msgstr "Ni rezultatov iskanja"
4835
4836#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:256
4837#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:268
4838#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:299
4839msgid "No sites available"
4840msgstr "Ni strežnikov na voljo"
4841
4842#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:404
4843msgid "No supported SOCKS5 auth method"
4844msgstr "Nobena metoda overjanja SOCKS5 ni podprta"
4845
4846#: ../../locales/../src/interface/loginmanager.cpp:102
4847msgid "No username given."
4848msgstr "Uporabniško ime ni podano."
4849
4850#: resources.h:920 resources.h:925
4851#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:54
4852msgid "None"
4853msgstr "Brez"
4854
4855#: resources.h:374
4856msgid "None selected yet"
4857msgstr "Nič še ni izbrano"
4858
4859#: resources.h:813 ../../locales/../src/engine/server.cpp:842
4860#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:861
4861#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:160
4862#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:185
4863#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:557
4864#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:908
4865#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:995
4866#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1287
4867msgid "Normal"
4868msgstr "običajna"
4869
4870#: ../../locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:326
4871#: ../../locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:351
4872msgid "Not all items could be requeued for viewing/editing."
4873msgstr ""
4874"Vseh datotek ni mogoče ponovno postaviti v vrsto za ogledovanje/urejanje."
4875
4876#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:199
4877#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:504
4878msgid "Not connected"
4879msgstr "Nepovezani"
4880
4881#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2311
4882msgid "Not connected to any server"
4883msgstr "Niste povezani z nobenim strežnikom"
4884
4885#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:560
4886msgid "Not connected to any server."
4887msgstr "Niste povezani z nobenim strežnikom."
4888
4889#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:27
4890msgid "Not connected."
4891msgstr "Nepovezani."
4892
4893#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:654
4894msgid "Note that this feature is only supported using the FTP protocol."
4895msgstr "Upoštevajte, da je to podprto le pri uporabi protokola FTP."
4896
4897#: resources.h:781
4898msgid "Note: This only works with plain, unencrypted FTP connections."
4899msgstr "Opomba: To deluje le z navadnimi, nešifriranimi povezavami FTP."
4900
4901#: resources.h:798
4902msgid "Note: Using a generic proxy forces passive mode on FTP connections."
4903msgstr ""
4904"Opomba: Uporaba splošnega posredovalnega strežnika vsili pasivni način pri "
4905"povezavah FTP."
4906
4907#: resources.h:899
4908msgid "Number of decimal places:"
4909msgstr "Število decimalnih mest:"
4910
4911#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:35
4912msgid "Number of retries has to be between 0 and 99."
4913msgstr "Število ponovnih poskusov mora biti med 0 in 99."
4914
4915#: resources.h:333
4916msgid "O&pen file"
4917msgstr "&Odpri datoteko"
4918
4919#: resources.h:24 resources.h:46 resources.h:68 resources.h:130
4920#: resources.h:152 resources.h:173 resources.h:183 resources.h:196
4921#: resources.h:211 resources.h:228 resources.h:279 resources.h:288
4922#: resources.h:295 resources.h:303 resources.h:326 resources.h:334
4923#: resources.h:353 resources.h:359 resources.h:392 resources.h:406
4924#: resources.h:428 resources.h:451 resources.h:460 resources.h:474
4925#: resources.h:487 resources.h:724
4926msgid "OK"
4927msgstr "V redu"
4928
4929#: resources.h:680
4930msgid ""
4931"On the following pages, the selected transfer mode will be configured, as "
4932"well as the fallback mode if enabled."
4933msgstr ""
4934"Na naslednjih straneh boste nastavili izbrani način prenosa, kot tudi "
4935"preklop na rezervni način, če je omogočen."
4936
4937#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:887
4938msgid "Once"
4939msgstr "Enkrat"
4940
4941#: resources.h:950
4942msgid ""
4943"Only the versions of FileZilla and the operating system you are using will "
4944"be submitted to the server."
4945msgstr ""
4946"Strežniku bo posredovana le različica FileZille in operacijski sistem, ki ga "
4947"uporabljate."
4948
4949#: resources.h:649
4950msgid "Open directory in system's file manager"
4951msgstr "Odpri mapo v raziskovalcu sistema"
4952
4953#: resources.h:972 resources.h:973
4954msgid "Open the Site Manager"
4955msgstr "Odpri Upravljalnika strežnikov"
4956
4957#: resources.h:563
4958msgid "Open the file."
4959msgstr "Odpri datoteko."
4960
4961#: resources.h:507
4962msgid "Open the settings dialog of FileZilla"
4963msgstr "Odpri pogovorno okno nastavitev FileZille"
4964
4965#: resources.h:309
4966msgid "Opened as:"
4967msgstr "Odprta kot:"
4968
4969#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2029
4970#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2074
4971#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2161
4972#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2174
4973#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2613
4974msgid "Opening failed"
4975msgstr "Odpiranje ni uspelo"
4976
4977#: resources.h:495
4978msgid "Opens a new tab"
4979msgstr "Odpre nov zavihek"
4980
4981#: resources.h:492
4982msgid "Opens the Site Manager"
4983msgstr "Odpre upravljlanik strežnikov"
4984
4985#: resources.h:993
4986msgid ""
4987"Opens the directory listing filter dialog. Right-click to toggle filters."
4988msgstr ""
4989"Odpre pogovorno okno filtra izpisa mape. Z desnim klikom preklapljate filtre."
4990
4991#: resources.h:171
4992msgid "Operating system"
4993msgstr "Operacijski sistem"
4994
4995#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:306
4996msgid "Operating system problem detected"
4997msgstr "Pojavila se je težava z operacijskim sistemom"
4998
4999#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:177
5000msgid "Organization:"
5001msgstr "Organizacija:"
5002
5003#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:199
5004msgid "Other:"
5005msgstr "Drugo:"
5006
5007#: resources.h:726
5008msgid "Overview"
5009msgstr "Pregled"
5010
5011#: resources.h:59
5012msgid "Overwrite &if source newer"
5013msgstr "Prepiši, &če je vir novejši"
5014
5015#: resources.h:260 resources.h:270 resources.h:836 resources.h:845
5016msgid "Overwrite file"
5017msgstr "Prepiši datoteko"
5018
5019#: resources.h:262 resources.h:272 resources.h:838 resources.h:847
5020msgid "Overwrite file if size differs"
5021msgstr "Prepiši, če sta različne velikosti"
5022
5023#: resources.h:263 resources.h:273 resources.h:839 resources.h:848
5024msgid "Overwrite file if size differs or source file is newer"
5025msgstr "Prepiši, če sta različne velikosti ali če je vir novejši"
5026
5027#: resources.h:261 resources.h:271 resources.h:837 resources.h:846
5028msgid "Overwrite file if source file newer"
5029msgstr "Prepiši, če je vir novejši"
5030
5031#: resources.h:60
5032msgid "Overwrite if &different size"
5033msgstr "Prepiši, če sta &različne velikosti"
5034
5035#: resources.h:61
5036#, fuzzy
5037msgid "Overwrite if different si&ze or source newer"
5038msgstr "Prepiši, če sta &različne velikosti"
5039
5040#: resources.h:134
5041msgid "Owner permissions"
5042msgstr "Dovoljenja lastnika"
5043
5044#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:363
5045#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:385
5046msgid "Owner/Group"
5047msgstr "Lastnik/skupina"
5048
5049#: resources.h:871
5050msgid ""
5051"P&revent system from entering idle sleep during transfers and other "
5052"operations"
5053msgstr ""
5054"Prepreči sistemu, da bi vstopil v stanje &mirovanja med prenosi in drugimi "
5055"dejanji"
5056
5057#: resources.h:778 resources.h:794
5058#, no-c-format
5059msgid "P&roxy host:"
5060msgstr "&Gostitelj posredovalnega strežnika:"
5061
5062#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:488
5063msgid "PORT command tainted by router or firewall."
5064msgstr "Ukaz PORT je onečedil usmerjevalnik ali požarni zid."
5065
5066#: resources.h:740
5067msgid "Pa&ssive (recommended)"
5068msgstr "Pa&sivni (priporočeno)"
5069
5070#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:324
5071msgid "Package"
5072msgstr "Paket"
5073
5074#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2451
5075msgid "Parameter not a valid URL"
5076msgstr "Parameter ni veljavni URL"
5077
5078#: resources.h:85 resources.h:383 resources.h:718
5079msgid "Pass&word:"
5080msgstr "Ge&slo:"
5081
5082#: resources.h:676
5083msgid "Passive (recommended)"
5084msgstr "Pasivni (priporočeno)"
5085
5086#: resources.h:760
5087#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:119
5088msgid "Passive mode"
5089msgstr "Pasivni način"
5090
5091#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:588
5092#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:601
5093#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:612
5094msgid "Passive mode has been set as default transfer mode."
5095msgstr "Pasiven način je nastavljen kot privzeti način prenosa."
5096
5097#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:281
5098msgid "Password required"
5099msgstr "Potrebno je geslo"
5100
5101#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:146
5102#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:380
5103msgid "Path"
5104msgstr "Pot"
5105
5106#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3185
5107#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2355
5108#, c-format
5109msgid "Path cannot be constructed for directory %s and subdir %s"
5110msgstr "Za mapo %s in podmapo %s ni mogoče izdelati poti"
5111
5112#: resources.h:401
5113msgid "Paths"
5114msgstr "Poti"
5115
5116#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1257
5117#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1400
5118#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1499
5119#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1512
5120msgid "Pending removal"
5121msgstr "Čaka na odstranitev"
5122
5123#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:141
5124msgid "Permission"
5125msgstr "Dovoljenje"
5126
5127#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:362
5128#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:384
5129msgid "Permissions"
5130msgstr "Dovoljenja"
5131
5132#: resources.h:170
5133msgid "Platform:"
5134msgstr "Platforma:"
5135
5136#: resources.h:250
5137msgid ""
5138"Please check https://filezilla-project.org/ for the most recent version of "
5139"FileZilla."
5140msgstr ""
5141"Prosimo, preverite na https://filezilla-project.org/ za najnovejšo različico "
5142"FileZille."
5143
5144#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:553
5145msgid ""
5146"Please check on https://filezilla-project.org/probe.php that the server is "
5147"running and carefully check your settings again."
5148msgstr ""
5149"Prosimo, preverite na https://filezilla-project.org/probe.php, da strežnik "
5150"deluje in znova podrobno preverite svoje nastavitve."
5151
5152#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1076
5153msgid ""
5154"Please check the package manager of your system for an updated package or "
5155"visit https://filezilla-project.org/ to download the source code of FileZilla."
5156msgstr ""
5157"Preverite paketnega upravljalnik svojega sistema za posodobljen paket ali "
5158"obiščite https://filezilla-project.org/ za prenos izvorne kode FileZille."
5159
5160#: resources.h:682
5161msgid ""
5162"Please configure any firewalls and routers so that FileZilla can establish "
5163"outgoing connection to arbitrary ports."
5164msgstr ""
5165"Prosimo, nastavite požarni zid in usmerjevalnik tako, da lahko FileZilla "
5166"vzpostavi odhodno povezavo na poljubnih vratih."
5167
5168#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:623
5169msgid "Please disable settings like 'DMZ mode' or 'Game mode' on your router."
5170msgstr ""
5171"Na svojem usmerjevalniku, prosimo, onemogočite nastavitve, kot so 'Način "
5172"DMZ' ali 'Igralni način'."
5173
5174#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:562
5175msgid ""
5176"Please ensure you have a stable internet connection and carefully check your "
5177"settings again."
5178msgstr ""
5179"Prosimo, zagotovite, da imate stabilno spletno povezavo in previdno znova "
5180"preverite svoje nastavitve."
5181
5182#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:70
5183msgid "Please enter a custom date format."
5184msgstr "Prosimo, vnesite zapis datuma po meri."
5185
5186#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:73
5187msgid "Please enter a custom time format."
5188msgstr "Prosimo, vnesite zapis časa po meri."
5189
5190#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:695
5191msgid ""
5192"Please enter a date of the form YYYY-MM-DD such as for example 2010-07-18."
5193msgstr "Vnesite datum v obliki LLLL-MM-DD, kot je npr. 2010-07-18."
5194
5195#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:111
5196#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
5197#, c-format
5198msgid "Please enter a download speed limit greater or equal to 0 %s/s."
5199msgstr ""
5200"Prosimo, vnesite omejitev hitrosti prenosa s strežnika, ki je večja ali "
5201"enaka 0 %s/s."
5202
5203#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:134
5204msgid "Please enter a name for the new filter."
5205msgstr "Prosimo, vnesite ime za nov filter."
5206
5207#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
5208msgid "Please enter a new name for the copied filter."
5209msgstr "Prosimo, vnesite ime za kopirani filter."
5210
5211#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:404
5212#, c-format
5213msgid "Please enter a new name for the filter set \"%s\""
5214msgstr "Prosimo, vnesite novo ime za nabor filtrov \"%s\""
5215
5216#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:194
5217msgid "Please enter a new name for the filter."
5218msgstr "Prosimo, vnesite ime za filter."
5219
5220#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:101
5221msgid ""
5222"Please enter a number between 0 and 10 for the number of concurrent "
5223"downloads."
5224msgstr ""
5225"Prosimo, vnesite številko med 0 in 10 za število hkratnih prenosov s "
5226"strežnika."
5227
5228#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:105
5229msgid ""
5230"Please enter a number between 0 and 10 for the number of concurrent uploads."
5231msgstr ""
5232"Prosimo, vnesite številko med 0 in 10 za število hkratnih prenosov na "
5233"strežnik."
5234
5235#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:97
5236msgid ""
5237"Please enter a number between 1 and 10 for the number of concurrent "
5238"transfers."
5239msgstr "Prosimo, vnesite številko med 0 in 10 za število hkratnih prenosov."
5240
5241#: resources.h:117
5242msgid "Please enter a password for this server:"
5243msgstr "Prosimo, vnesite geslo za ta strežnik:"
5244
5245#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2216
5246msgid ""
5247"Please enter a path and executable to run.\n"
5248"E.g. c:\\somePath\\file.exe under MS Windows or /somePath/file under Unix.\n"
5249"You can also optionally specify program arguments."
5250msgstr ""
5251"Vnesite pot in datoteko, ki naj bo izvedena.\n"
5252"Primer: c:\\določenaPot\\datoteka.exe v okolju MS Windows ali /določenaPot/"
5253"datoteka v okolju Unix.\n"
5254"Dodatno lahko navedete tudi argumente za izvajanje."
5255
5256#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:46
5257msgid ""
5258"Please enter a timeout between 5 and 9999 seconds or 0 to disable timeouts."
5259msgstr ""
5260"Prosimo, vnesite pretek časa med 5 in 9999 sekundami ali 0 za onemogočen čas "
5261"preteka."
5262
5263#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:344
5264msgid "Please enter a unique name for this filter set"
5265msgstr "Prosimo, vnesite ime za ta sklop filtrov"
5266
5267#: resources.h:118
5268msgid "Please enter a username for this server:"
5269msgstr "Prosimo, vnesite uporabniško ime za ta strežnik:"
5270
5271#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:182
5272msgid "Please enter a valid portrange."
5273msgstr "Prosimo, vnesite veljaven obseg vrat."
5274
5275#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:161
5276msgid "Please enter an URL where to get your external address from"
5277msgstr "Vnesite URL, od koder naj bi pridobili vaš zunanji naslov"
5278
5279#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:41
5280msgid "Please enter an update interval of at least 7 days"
5281msgstr "Prosimo, vnesite interval posodabljanja z najmanj 7 dnevi"
5282
5283#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:118
5284#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
5285#, c-format
5286msgid "Please enter an upload speed limit greater or equal to 0 %s/s."
5287msgstr ""
5288"Prosimo, vnesite omejitev hitrosti prenosa na strežnik, ki je večja ali "
5289"enaka 0 %s/s."
5290
5291#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:572
5292msgid ""
5293"Please enter raw FTP command.\n"
5294"Using raw ftp commands will clear the directory cache."
5295msgstr ""
5296"Prosimo, vnestite surov ukaz FTP.\n"
5297"Z uporabo surovih ukazov se medpomnilnik mape počisti."
5298
5299#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1183
5300#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1189
5301#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1568
5302#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1275
5303msgid "Please enter the name of the directory which should be created:"
5304msgstr "Prosimo, vnesite ime mape, ki naj bo ustvarjena:"
5305
5306#: resources.h:119
5307msgid "Please enter username and password for this server:"
5308msgstr "Prosimo, vnesite uporabniško ime in geslo za ta strežnik:"
5309
5310#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:142
5311msgid "Please enter your external IP address"
5312msgstr "Prosimo, vnesite svoj zunanji naslov IP"
5313
5314#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:593
5315#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:606
5316msgid ""
5317"Please enter your external IP address on the active mode page of this "
5318"wizard. In case you have a dynamic address or don't know your external "
5319"address, use the external resolver option."
5320msgstr ""
5321"Prosimo, vnesite svoj zunanji naslov IP na strani aktivnega načina v tem "
5322"čarovniku. V primeru, da imate dinamičen naslov ali zunanjega naslova ne "
5323"poznate, uporabite možnost zunanjega razčlenilnika."
5324
5325#: resources.h:669
5326msgid ""
5327"Please follow the instructions carefully, as wrong configuration will "
5328"prevent successful FTP connections."
5329msgstr ""
5330"Prosimo, sledite navodilom pazljivo, saj bo napačna nastavitev preprečila "
5331"uspešne povezave FTP."
5332
5333#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:617
5334msgid ""
5335"Please make sure FileZilla is allowed to establish outgoing connections and "
5336"make sure you typed the address of the address resolver correctly."
5337msgstr ""
5338"Prosimo, preverite, da FileZilla lahko vzpostavlja odhodne povezave in da "
5339"ste pravilno vnesli naslov razčlenilnika naslovov."
5340
5341#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:258
5342msgid "Please make sure the requested locale is installed on your system."
5343msgstr ""
5344"Preverite, prosim, da je zahtevana krajevna nastavitev nameščena v vašem "
5345"sistemu."
5346
5347#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:594
5348msgid ""
5349"Please make sure your router is using the latest available firmware. "
5350"Furthermore, your router has to be configured properly. You will have to use "
5351"manual port forwarding. Don't run your router in the so called 'DMZ mode' or "
5352"'game mode'."
5353msgstr ""
5354"Prosimo, preverite, da vaš usmerjevalnik uporablja najnovejši firmware. "
5355"Poleg tega mora biti usmerjevalnik pravilno nastavljen. Ročno morate "
5356"nastaviti posredovanje vrat. Ne uporabljajte usmerjevalnika v načinu DMZ ali "
5357"načinu za igrice."
5358
5359#: resources.h:683
5360msgid ""
5361"Please note that FileZilla has no influence on the port the server chooses. "
5362"So the server might choose a port which your firewall thinks is only used by "
5363"trojans or other malware. This might raise a false alarm you can safely "
5364"discard."
5365msgstr ""
5366"Zavedati se morate, da FileZilla nima nikakršnega vpliva na vrata, ki jih "
5367"izbere strežnik. Strežnik lahko izbere vrata, za katera požarni zid meni, da "
5368"jih uporabljajo le trojanski konji ali drugi škodljivi programi. Tako lahko "
5369"sproži lažen alarm, ki ga lahko mirno prezrete."
5370
5371#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:704
5372msgid ""
5373"Please note that preserving timestamps on uploads on FTP, FTPS and FTPES "
5374"servers only works if they support the MFMT command."
5375msgstr ""
5376"Upoštevajte, da ohranjevanje časovnih žigov pri prenosih na strežnik deluje "
5377"le na strežnikih FTP, FTPS in FTPES, ki podpirajo ukaz MFMT."
5378
5379#: resources.h:737
5380msgid ""
5381"Please note that some servers might ban you if you try to reconnect too "
5382"often or in too short intervals."
5383msgstr ""
5384"Upoštevajte, da nekateri strežniki prepovejo dostop, če se skušate povezati "
5385"prepogosto v prekratkih intervalih."
5386
5387#: resources.h:886 resources.h:892
5388#, no-c-format
5389msgid ""
5390"Please read https://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting for "
5391"details"
5392msgstr ""
5393"Za podrobnosti si preberite https://wiki.filezilla-project.org/"
5394"Date_and_Time_formatting (v angl.)"
5395
5396#: resources.h:246
5397msgid ""
5398"Please retry downloading the update. Possible reasons if the problem "
5399"persists (listed in order of decreasing probability):"
5400msgstr ""
5401"Znova poskusite prenesti posodobitev. Možni razlogi za ponavljanje težave (v "
5402"zaporedju padajoče verjetnosti):"
5403
5404#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:570
5405msgid ""
5406"Please run this wizard again should you change your network environment or "
5407"in case you suddenly encounter problems with servers that did work "
5408"previously."
5409msgstr ""
5410"Prosimo, ponovno zaženite tega čarovnika, če spremenite omrežno okolje ali "
5411"nenadoma doživite težave s strežniki, ki so dotlej delovali."
5412
5413#: resources.h:456
5414msgid "Please select an action:"
5415msgstr "Prosimo, izberite dejanje:"
5416
5417#: resources.h:302
5418msgid "Please select the categories you would like to import."
5419msgstr "Prosimo, izberite kategorije, ki bi jih želeli uvoziti."
5420
5421#: resources.h:671
5422msgid "Please select the default transfer mode you would like to use."
5423msgstr "Prosimo, izberite privzeti način prenosa."
5424
5425#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:38
5426#, c-format
5427msgid "Please select the new attributes for the directory \"%s\"."
5428msgstr "Prosimo, izberite nove atribute za mapo \"%s\"."
5429
5430#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:27
5431#, c-format
5432msgid "Please select the new attributes for the file \"%s\"."
5433msgstr "Prosimo, izberite nove atribute za datoteko \"%s\"."
5434
5435#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:41
5436msgid "Please select the new attributes for the selected directories."
5437msgstr "Prosimo, izberite nove atribute za izbrane mape."
5438
5439#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:44
5440msgid ""
5441"Please select the new attributes for the selected files and directories."
5442msgstr "Prosimo, izberite nove atribute za izbrane datoteke in mape."
5443
5444#: ../../locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:30
5445msgid "Please select the new attributes for the selected files."
5446msgstr "Prosimo, izberite nove atribute za izbrane datoteke."
5447
5448#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:581
5449msgid ""
5450"Please update your firewall and make sure your router is using the latest "
5451"available firmware. Furthermore, your router has to be configured properly. "
5452"You will have to use manual port forwarding. Don't run your router in the so "
5453"called 'DMZ mode' or 'game mode'. Things like protocol inspection or "
5454"protocol specific 'fixups' have to be disabled"
5455msgstr ""
5456"Prosimo, posodobite požarni zid in preverite, da vaš usmerjevalnik uporablja "
5457"najnovejši firmware. Poleg tega mora biti usmerjevalnik pravilno nastavljen. "
5458"Ročno morate nastaviti posredovanje vrat. Ne uporabljajte usmerjevalnika v "
5459"načinu DMZ ali načinu za igrice. Stvari, kot je preverjanje protokola ali "
5460"posameznemu protokolu namenjene prilagoditve morajo biti izključene"
5461
5462#: resources.h:253
5463msgid ""
5464"Please visit https://filezilla-project.org/ for more information about "
5465"FileZilla."
5466msgstr "Za več podatkov o FileZilli obiščite https://filezilla-project.org/."
5467
5468#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1074
5469#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1090
5470msgid ""
5471"Please visit https://filezilla-project.org/ to download the most recent "
5472"version."
5473msgstr ""
5474"Obiščite https://filezilla-project.org/ za prenos najsodobnejše različice."
5475
5476#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:184
5477#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:185
5478msgid "Postal code:"
5479msgstr "Poštna številka:"
5480
5481#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:289
5482#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1816
5483msgid "Predefined Sites"
5484msgstr "Vnaprej določeni strežniki"
5485
5486#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:703
5487msgid "Preserving file timestamps"
5488msgstr "Ohranjevanje časovnih žigov datotek"
5489
5490#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:223
5491msgid "Preview:"
5492msgstr "Predogled:"
5493
5494#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:920
5495msgid "Primary connection and data connection certificates don't match."
5496msgstr "Primarna povezava in potrdila za podatkovno povezavo se ne ujemajo."
5497
5498#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:17
5499msgid "Print version information to stdout and exit"
5500msgstr "Izpiši podatke o različici na stdout in zapri"
5501
5502#: resources.h:909
5503msgid "Prioritize directories (default)"
5504msgstr "Mape obravnavaj prioritetno (privzeto)"
5505
5506#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
5507msgid "Priority"
5508msgstr "Prioriteta"
5509
5510#: resources.h:949
5511msgid "Privacy policy:"
5512msgstr "Politika zasebnosti:"
5513
5514#: resources.h:784
5515msgid "Private &keys:"
5516msgstr "Zasebni &ključi:"
5517
5518#: resources.h:81
5519msgid "Pro&tocol:"
5520msgstr ""
5521
5522#: resources.h:780 resources.h:797
5523msgid "Pro&xy password:"
5524msgstr "Geslo za posredovalni stre&žnik:"
5525
5526#: resources.h:524 resources.h:591
5527msgid "Process &Queue"
5528msgstr "Obdelaj &vrsto"
5529
5530#: resources.h:795
5531msgid "Proxy &port:"
5532msgstr "Vrata &posredovalnega strežnika:"
5533
5534#: resources.h:779 resources.h:796
5535msgid "Proxy &user:"
5536msgstr "&Uporabnik posredovalnega strežnika:"
5537
5538#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:415
5539msgid "Proxy authentication failed"
5540msgstr "Overovitev posredovalnega strežnika ni uspela."
5541
5542#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:132
5543#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:146
5544#, c-format
5545msgid "Proxy handshake failed: %s"
5546msgstr "Rokovanje s posredovalnim strežnikom ni uspelo: %s"
5547
5548#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:309
5549#, c-format
5550msgid "Proxy reply: %s"
5551msgstr "Odgovor posredovalnega strežnika: %s"
5552
5553#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:458
5554#, c-format
5555msgid "Proxy request failed: %s"
5556msgstr "Zahteva za posredovalni strežnik ni uspela: %s"
5557
5558#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:480
5559msgid "Proxy request failed: Unknown address type in CONNECT reply"
5560msgstr ""
5561"Zahteva za posredovalni strežnik ni uspela: Neznana vrsta naslova v odgovoru "
5562"CONNECT"
5563
5564#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4382
5565msgid "Proxy set but proxy host or port invalid"
5566msgstr ""
5567"Posredovalni strežnik je nastavljen, vendar gostitelj ali vrata "
5568"posredovalnega strežnika niso veljavna"
5569
5570#: resources.h:782
5571msgid "Public Key Authentication"
5572msgstr "Overovitev javnega ključa"
5573
5574#: resources.h:8 resources.h:32
5575msgid "Public key algorithm:"
5576msgstr "Algoritem javnega ključa:"
5577
5578#: resources.h:142
5579msgid "Public permissions"
5580msgstr "Javna dovoljenja"
5581
5582#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3125
5583msgid "Queue has been fully processed"
5584msgstr "Vrsta je bila v celoti obdelana"
5585
5586#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:462
5587#, c-format
5588msgid "Queue: %s MiB"
5589msgstr "Vrsta: %s MiB"
5590
5591#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:392
5592#, c-format
5593msgid "Queue: %s%s"
5594msgstr "Vrsta: %s%s"
5595
5596#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:388
5597#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:453
5598msgid "Queue: empty"
5599msgstr "Vrsta: prazna"
5600
5601#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:448
5602msgid "Queued files"
5603msgstr "Datoteke v vrsti za prenos"
5604
5605#: resources.h:448
5606msgid "Queueing:"
5607msgstr "Postavljanje v vrsto:"
5608
5609#: resources.h:607
5610msgid "R&eboot system"
5611msgstr "&Ponovno zaženi sistem"
5612
5613#: resources.h:521
5614msgid "R&emote directory tree"
5615msgstr "Drevo odda&ljene mape"
5616
5617#: resources.h:619 resources.h:623
5618#, fuzzy
5619msgid "R&eset and requeue selected files"
5620msgstr "Ponastavi in ponovno postavi izbrane datoteke v vrsto"
5621
5622#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:588
5623msgid "Raw FTP command"
5624msgstr "Surovi ukaz FTP"
5625
5626#: resources.h:139
5627msgid "Re&ad"
5628msgstr "Pre&beri"
5629
5630#: resources.h:568 resources.h:582
5631msgid "Re&fresh"
5632msgstr "&Osveži"
5633
5634#: resources.h:63
5635msgid "Re&name"
5636msgstr "Preime&nuj"
5637
5638#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:576
5639msgid ""
5640"Re-run the wizard and carefully check your settings and configure all "
5641"routers and firewalls accordingly."
5642msgstr ""
5643"Ponovno zaženite čarovnika in previdno preverite svoje nastavitve ter "
5644"ustrezno prilagodite vse usmerjevalnike in požarne zidove."
5645
5646#: resources.h:143
5647msgid "Rea&d"
5648msgstr "Pre&beri"
5649
5650#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:105
5651msgid "Read-only"
5652msgstr "Samo za branje"
5653
5654#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1062
5655msgid "Really cancel current operation?"
5656msgstr "Resnično želite prekinitev trenutne operacije?"
5657
5658#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1656
5659#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1020
5660#, c-format
5661msgid "Really delete %d directory with its contents?"
5662msgid_plural "Really delete %d directories with their contents?"
5663msgstr[0] "Želite resnično izbrisati %d map z vso vsebino?"
5664msgstr[1] "Želite resnično izbrisati %d mapo z vso vsebino?"
5665msgstr[2] "Želite resnično izbrisati %d mapi z vso vsebino?"
5666msgstr[3] "Želite resnično izbrisati %d mape z vso vsebino?"
5667
5668#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1654
5669#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1018
5670#, c-format
5671msgid "Really delete %d file?"
5672msgid_plural "Really delete %d files?"
5673msgstr[0] "Želite resnično izbrisati %d datotek?"
5674msgstr[1] "Želite resnično izbrisati %d datoteko?"
5675msgstr[2] "Želite resnično izbrisati %d datoteki?"
5676msgstr[3] "Želite resnično izbrisati %d datoteke?"
5677
5678#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1661
5679#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:1025
5680#, c-format
5681msgid "Really delete %s and %s?"
5682msgstr "Resnično želite izbrisati %s in %s?"
5683
5684#: ../../locales/../src/engine/local_filesys.cpp:136
5685#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1124
5686msgid "Really delete all selected files and/or directories?"
5687msgstr "Resnično želite izbrisati vse izbrane datotek in/ali mape?"
5688
5689#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
5690msgid "Reason"
5691msgstr "Razlog"
5692
5693#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3133
5694msgid "Reboot now"
5695msgstr "Ponovno zaženi računalnik zdaj"
5696
5697#: resources.h:148
5698msgid "Rec&urse into subdirectories"
5699msgstr "Raz&vejaj v podmape"
5700
5701#: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2110
5702#: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2125
5703msgid "Received a line exceeding 10000 characters, aborting."
5704msgstr "Prejeta vrstica, ki presega 10000 znakov, prekinjanje."
5705
5706#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:998
5707#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1007
5708#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1031
5709msgid "Received data tainted"
5710msgstr "Preneseni podatki okvarjeni"
5711
5712#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:77
5713msgid ""
5714"Reconnect information cannot be cleared while connected to a server.\n"
5715"If you continue, your connection will be disconnected."
5716msgstr ""
5717"Podatkov o ponovnem povezovanju ni mogoče počistiti v času povezave na "
5718"strežnik.\n"
5719"Če nadaljujete, bo vaša povezava prekinjena."
5720
5721#: resources.h:738
5722msgid "Reconnection settings"
5723msgstr "Nastavitve ponovnega povezovanja"
5724
5725#: resources.h:990 resources.h:991
5726msgid "Reconnects to the last used server"
5727msgstr "Ponovna povezava z nazadnje uporabljenim strežnikom"
5728
5729#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:715
5730msgid "Redirection to invalid address"
5731msgstr "Preusmeritev na neveljaven naslov"
5732
5733#: resources.h:982 resources.h:983
5734msgid "Refresh the file and folder lists"
5735msgstr "Osveži sezname datotek in map"
5736
5737#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1241
5738msgid "Remote"
5739msgstr "Oddaljeno"
5740
5741#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:843
5742msgid "Remote certificate not trusted."
5743msgstr "Oddaljeno potrdilo ni vredno zaupanja."
5744
5745#: resources.h:367 ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
5746msgid "Remote file"
5747msgstr "Oddaljena datoteka"
5748
5749#: resources.h:440 ../../locales/../src/interface/search.cpp:676
5750#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:682
5751#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:692
5752#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:698
5753msgid "Remote file search"
5754msgstr "Iskanje oddaljenih datotek"
5755
5756#: resources.h:206
5757msgid "Remote filters:"
5758msgstr "Oddaljeni filtri:"
5759
5760#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1232
5761msgid "Remote path"
5762msgstr "Oddaljena pot"
5763
5764#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:430
5765#, c-format
5766msgid ""
5767"Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path and is "
5768"supported by the current site's servertype (%s)."
5769msgstr ""
5770"Oddaljene poti ni mogoče razčleniti. Preverite, da je veljavna absolutna pot "
5771"in da jo izbrana vrsta strežnikov (%s) podpira."
5772
5773#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1084
5774#, c-format
5775msgid ""
5776"Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path and is "
5777"supported by the servertype (%s) selected on the parent site."
5778msgstr ""
5779"Oddaljene poti ni mogoče razčleniti. Preverite, da je veljavna absolutna pot "
5780"in da jo izbrana vrsta strežnikov (%s), izbrana na starševskem strežniku, "
5781"podpira."
5782
5783#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:432
5784#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:436
5785#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1086
5786msgid "Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path."
5787msgstr ""
5788"Oddaljene poti ni mogoče razčleniti. Preverite, da je veljavna absolutna pot."
5789
5790#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
5791msgid "Remote path could not be parsed."
5792msgstr "Oddaljene poti ni mogoče razčleniti."
5793
5794#: resources.h:445
5795msgid "Remote path handling:"
5796msgstr "Obravnava oddaljene poti:"
5797
5798#: resources.h:313
5799msgid "Remote path:"
5800msgstr "Oddaljena pot:"
5801
5802#: ../../locales/../src/interface/viewheader.cpp:547
5803msgid "Remote site:"
5804msgstr "Oddaljeni naslov:"
5805
5806#: resources.h:616 resources.h:620
5807msgid "Remove &all"
5808msgstr "Odstrani &vse"
5809
5810#: resources.h:618 resources.h:622
5811msgid "Remove &selected"
5812msgstr "Odstrani &izbrane"
5813
5814#: resources.h:265 resources.h:275 resources.h:841 resources.h:850
5815#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:256
5816msgid "Rename file"
5817msgstr "Preimenuj datoteko"
5818
5819#: resources.h:634 resources.h:655
5820msgid "Rename selected directory"
5821msgstr "Preimenuj izbrano mapo"
5822
5823#: resources.h:572 resources.h:586
5824msgid "Rename selected files and directories"
5825msgstr "Preimenuj izbrane datoteke in mape"
5826
5827#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3531
5828#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2557
5829#, c-format
5830msgid "Renaming '%s' to '%s'"
5831msgstr "Preimenovanje iz '%s' v '%s'"
5832
5833#: resources.h:472
5834msgid "Reporting bugs and feature requests"
5835msgstr "Javljanje hroščev in predlogov"
5836
5837#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:513
5838msgid "Require explicit FTP over TLS"
5839msgstr ""
5840
5841#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:514
5842msgid "Require implicit FTP over TLS"
5843msgstr ""
5844
5845#: resources.h:621
5846#, fuzzy
5847msgid "Reset and requeue &all"
5848msgstr "Ponastavi in ponovno postavi izbrane datoteke v vrsto"
5849
5850#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1198
5851#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:497
5852#, c-format
5853msgid "Resolving address of %s"
5854msgstr "Razločevanje naslova za %s"
5855
5856#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1159
5857msgid "Resolving hostname"
5858msgstr "Razločevanje imena gostitelja"
5859
5860#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:215
5861#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:395
5862#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:290
5863#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:344
5864#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:544
5865msgid "Response:"
5866msgstr "Odgovor:"
5867
5868#: resources.h:439
5869msgid "Results:"
5870msgstr "Rezultati:"
5871
5872#: resources.h:264 resources.h:274 resources.h:840 resources.h:849
5873msgid "Resume file transfer"
5874msgstr "Nadaljuj prenos datoteke"
5875
5876#: resources.h:855
5877msgid ""
5878"Resuming ASCII files can cause problems if server uses a different line "
5879"ending format than the client."
5880msgstr ""
5881"Nadaljevanje prenosa datotek ASCII lahko povzroči težave, če strežnik "
5882"uporablja drugačno obliko zaključevanja vrstic kot odjemalec."
5883
5884#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1292
5885#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:955
5886msgid "Retrieving directory listing..."
5887msgstr "Prenos seznama mape ..."
5888
5889#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3916
5890#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:707
5891#, c-format
5892msgid "Retrieving external IP address from %s"
5893msgstr "Pridobivanje zunanjega naslova IP od %s"
5894
5895#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:901
5896msgid "Root certificate is not trusted"
5897msgstr "Korensko potrdilo ni vredno zaupanja."
5898
5899#: resources.h:500
5900msgid "S&how files currently being edited..."
5901msgstr "P&okaži trenutno urejevane datoteke ..."
5902
5903#: resources.h:608
5904msgid "S&hutdown system"
5905msgstr "&Izključi računalnik"
5906
5907#: resources.h:437
5908msgid "S&top"
5909msgstr "Us&tavi"
5910
5911#: resources.h:516
5912msgid "S&ynchronized browsing"
5913msgstr "Sin&hrono brskanje"
5914
5915#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:121
5916msgid "SFTP"
5917msgstr "SFTP"
5918
5919#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
5920msgid "Save settings?"
5921msgstr "Želite shraniti nastavitve?"
5922
5923#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1815
5924msgid "Scanning for files to add to queue"
5925msgstr "Iskanje datotek za dodajanje v vrsto"
5926
5927#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1817
5928msgid "Scanning for files to upload"
5929msgstr "Iskanje datotek za prenos na strežnik"
5930
5931#: resources.h:433
5932msgid "Search &conditions:"
5933msgstr "Po&goji iskanja:"
5934
5935#: resources.h:431
5936msgid "Search &directory:"
5937msgstr "Išči v &mapi:"
5938
5939#: resources.h:998
5940msgid "Search for files recursively."
5941msgstr "Datoteke išči rekurzivno."
5942
5943#: resources.h:540
5944msgid "Search server for files"
5945msgstr "Išči datoteke na strežniku"
5946
5947#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:531
5948msgid "Security information"
5949msgstr "Podatki o varnosti"
5950
5951#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:564
5952#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:577
5953msgid "See also: https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
5954msgstr "Glejte tudi: https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
5955
5956#: resources.h:375
5957msgid "Sele&ct server"
5958msgstr "Iz&berite strežnik"
5959
5960#: resources.h:723
5961msgid "Select &page:"
5962msgstr "Izberite &stran:"
5963
5964#: resources.h:874
5965msgid "Select Theme"
5966msgstr "Izberite temo"
5967
5968#: resources.h:833
5969msgid ""
5970"Select default action to perform if target file of a transfer already exists."
5971msgstr "Izberite privzeto dejanje, če ciljna datoteka prenosa že obstaja."
5972
5973#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1702
5974#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:162
5975msgid "Select default editor"
5976msgstr "Izberite privzeti urejevalnik"
5977
5978#: ../../locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:18
5979msgid ""
5980"Select default file exists action if the target file already exists. This "
5981"selection is valid only for the current session."
5982msgstr ""
5983"Izberite privzeto dejanje, če obstaja datoteka, če ciljna datoteka že "
5984"obstaja. Ta izbira je veljavna samo za trenutno sejo."
5985
5986#: ../../locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:16
5987msgid ""
5988"Select default file exists action only for the currently selected files in "
5989"the queue."
5990msgstr ""
5991"Izberite privzeto dejanje, če obstaja datoteka, samo za trenutno izbrane "
5992"datoteke v vrsti."
5993
5994#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:328
5995msgid "Select download location for package"
5996msgstr "Izberite mesto prenosa za paket"
5997
5998#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:360
5999msgid "Select file containing private key"
6000msgstr "Izberite datoteko z zasebnim ključem"
6001
6002#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:38
6003msgid "Select file for exported data"
6004msgstr "Izberite datoteko za izvoz podatkov"
6005
6006#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:34
6007msgid "Select file for exported queue"
6008msgstr "Izberite datoteko za izvoz vrste"
6009
6010#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:36
6011msgid "Select file for exported settings"
6012msgstr "Izberite datoteko za izvoz nastavitev"
6013
6014#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:32
6015#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2168
6016msgid "Select file for exported sites"
6017msgstr "Izberite datoteko za izvoz strežnikov"
6018
6019#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:15
6020msgid "Select file to import settings from"
6021msgstr "Izberite datoteko za uvoz nastavitev"
6022
6023#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:250
6024msgid "Select file to upload"
6025msgstr "Izberite datoteko za prenos na strežnik"
6026
6027#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:304
6028msgid "Select filename for converted keyfile"
6029msgstr "Izberite datoteko za pretvorjeno datoteko ključa"
6030
6031#: resources.h:421
6032#, no-c-format
6033msgid "Select how these files should be opened."
6034msgstr "Izberite, kako naj se tovrstne datoteke odpirajo."
6035
6036#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:805
6037msgid "Select target download directory"
6038msgstr "Izberite ciljno mapo za prenos"
6039
6040#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:245
6041msgid "Select target filename"
6042msgstr "Izberite ime ciljne datoteke"
6043
6044#: resources.h:291
6045msgid "Select the categories to export:"
6046msgstr "Izberite kategorije uvoza:"
6047
6048#: resources.h:282
6049msgid "Select the private data you would like to delete."
6050msgstr "Izberite zasebne podatke, ki bi jih želeli izbrisati."
6051
6052#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:772
6053#, c-format
6054msgid "Selected %d directory with its contents for transfer."
6055msgid_plural "Selected %d directories with their contents for transfer."
6056msgstr[0] "Za prenos je izbranih %d map z vso vsebino."
6057msgstr[1] "Za prenos je izbrana %d mapa z vso vsebino."
6058msgstr[2] "Za prenos sta izbrani %d mapi z vso vsebino."
6059msgstr[3] "Za prenos so izbrane %d mape z vso vsebino."
6060
6061#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:51
6062#, c-format
6063msgid "Selected %d directory."
6064msgid_plural "Selected %d directories."
6065msgstr[0] "Izbranih %d map."
6066msgstr[1] "Izbrana %d mapa."
6067msgstr[2] "Izbrani %d mapi."
6068msgstr[3] "Izbrane %d mape."
6069
6070#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:770
6071#, c-format
6072msgid "Selected %d file for transfer."
6073msgid_plural "Selected %d files for transfer."
6074msgstr[0] "Izbranih %d datotek za prenos."
6075msgstr[1] "Izbrana %d datoteka za prenos."
6076msgstr[2] "Izbrani %d datoteki za prenos."
6077msgstr[3] "Izbrane %d datoteke za prenos."
6078
6079#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:58
6080#, c-format
6081msgid "Selected %d file. Total size: %s"
6082msgid_plural "Selected %d files. Total size: %s"
6083msgstr[0] "Izbranih %d datotek. Skupna velikost: %s"
6084msgstr[1] "Izbrana %d datoteka. Skupna velikost: %s"
6085msgstr[2] "Izbrani %d datoteki. Skupna velikost: %s"
6086msgstr[3] "Izbrane %d datoteke. Skupna velikost: %s"
6087
6088#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:56
6089#, c-format
6090msgid "Selected %d file. Total size: At least %s"
6091msgid_plural "Selected %d files. Total size: At least %s"
6092msgstr[0] "Izbranih %d datotek. Skupna velikost: najmanj %s"
6093msgstr[1] "Izbrana %d datoteka. Skupna velikost: najmanj %s"
6094msgstr[2] "Izbrani %d datoteki. Skupna velikost: najmanj %s"
6095msgstr[3] "Izbrane %d datoteke. Skupna velikost: najmanj %s"
6096
6097#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:777
6098#, c-format
6099msgid "Selected %s and %s for transfer."
6100msgstr "Za prenos sta izbrani %s in %s."
6101
6102#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:68
6103#, c-format
6104msgid "Selected %s and %s. Total size: %s"
6105msgstr "Izbrani %s in %s. Skupna velikost: %s"
6106
6107#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:66
6108#, c-format
6109msgid "Selected %s and %s. Total size: At least %s"
6110msgstr "Izbrani %s in %s. Skupna velikost: najmanj %s"
6111
6112#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1643
6113#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1722
6114#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
6115msgid "Selected editor does not exist."
6116msgstr "Izbrani urejevalnik ne obstaja."
6117
6118#: resources.h:320 ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2058
6119msgid "Selected file already being edited"
6120msgstr "Urejanje izbrane datoteke je že v teku"
6121
6122#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
6123msgid "Selected file is already loaded"
6124msgstr "Izbrana datoteka je že naložena."
6125
6126#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2645
6127#, fuzzy
6128msgid "Selected file is already opened"
6129msgstr "Izbrana datoteka je že odprta."
6130
6131#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2673
6132#, fuzzy
6133msgid "Selected file is still being edited"
6134msgstr "Izbrana datoteka je še vedno v urejevanju"
6135
6136#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:311
6137msgid "Selected filter only works for local files."
6138msgstr "Izbrani filter deluje le na krajevnih datotekah."
6139
6140#: ../../locales/../src/interface/menu_bar.cpp:311
6141msgid ""
6142"Selected global bookmark and current server use a different server type.\n"
6143"Use site-specific bookmarks for this server."
6144msgstr ""
6145"Izbran splošni zaznamek in trenutni strežnik uporabljata drugačno vrsto "
6146"strežnika.\n"
6147"Za ta strežnik uporabite zaznamek določenega strežnika."
6148
6149#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:281
6150msgid "Selected port usually in use by a different protocol."
6151msgstr "Izbrana vrata ponavadi uporablja drug protokol."
6152
6153#: resources.h:745
6154msgid "Send FTP &keep-alive commands"
6155msgstr "Pošiljaj &ukaze obdrži-pri-življenju FTP"
6156
6157#: resources.h:542
6158msgid "Send custom command to the server otherwise not available"
6159msgstr "Pošiljanje ukaza po meri na strežnik sicer ni na voljo."
6160
6161#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4464
6162msgid "Sending keep-alive command"
6163msgstr "Pošiljanje ukaza obdrži-pri-življenju"
6164
6165#: resources.h:7 resources.h:31
6166#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:188
6167msgid "Serial number:"
6168msgstr "Serijska številka:"
6169
6170#: resources.h:89
6171msgid "Server &Type:"
6172msgstr "&Vrsta strežnika:"
6173
6174#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:727
6175msgid "Server did not properly shut down TLS connection"
6176msgstr "Strežnik ni pravilno zaprl povezave TLS"
6177
6178#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4315
6179#, c-format
6180msgid "Server does not support resume of files > %d GB."
6181msgstr "Strežnik ne podpira nadaljevanja prenosov za datoteke, večje kot %dGb."
6182
6183#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4311
6184#, c-format
6185msgid ""
6186"Server does not support resume of files > %d GB. End transfer since file "
6187"sizes match."
6188msgstr ""
6189"Strežnik ne podpira nadaljevanja prenosov za datoteke, večje kot %d Gb. "
6190"Končajte prenos, saj se velikosti datotek ujemata."
6191
6192#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2546
6193msgid "Server does not support resume of files > 2GB."
6194msgstr "Strežnik ne podpira nadaljevanja prenosov za datoteke, večje kot 2Gb."
6195
6196#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2541
6197msgid "Server does not support resume of files > 4GB."
6198msgstr "Strežnik ne podpira nadaljevanja prenosov za datoteke, večje kot 4Gb."
6199
6200#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4326
6201#, c-format
6202msgid ""
6203"Server may not support resume of files > %d GB. End transfer since file "
6204"sizes match."
6205msgstr ""
6206"Strežnik morda ne podpira nadaljevanja prenosov za datoteke, večje kot %d "
6207"GB. Končajte prenos, saj se velikosti datotek ujemata."
6208
6209#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:856
6210msgid ""
6211"Server might require an account. Try specifying an account using the Site "
6212"Manager"
6213msgstr ""
6214"Strežnik morda zahteva račun. Račun poskusite navesti v Upravljalniku "
6215"strežnikov."
6216
6217#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:675
6218msgid ""
6219"Server sent an additional login prompt. You need to use the interactive "
6220"login type."
6221msgstr ""
6222"Strežnik je poslal dodatno prijavno vprašanje. Uporabiti morate interaktivno "
6223"vrsto prijave."
6224
6225#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3858
6226msgid "Server sent passive reply with unroutable address. Passive mode failed."
6227msgstr ""
6228"Strežnik je poslal pasiven odgovor z neusmerjenim naslovom. Pasivni način ni "
6229"uspel."
6230
6231#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3852
6232msgid ""
6233"Server sent passive reply with unroutable address. Using server address "
6234"instead."
6235msgstr ""
6236"Strežnik je poslal pasiven odgovor z neusmerjenim naslovom. Namesto tega "
6237"uporabite naslov strežnika."
6238
6239#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:403
6240#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:410
6241#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:449
6242#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:458
6243#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:470
6244#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:494
6245#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:501
6246#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:510
6247#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:521
6248msgid "Server sent unexpected reply."
6249msgstr "Strežnik je poslal nepričakovan odgovor."
6250
6251#: resources.h:351
6252msgid "Server to client MAC:"
6253msgstr "Strežnik na naslov MAC odjemalca:"
6254
6255#: resources.h:349
6256msgid "Server to client cipher:"
6257msgstr "Strežnik na cifro odjemalca:"
6258
6259#: resources.h:380
6260msgid "Server&type:"
6261msgstr "&Vrsta strežnika:"
6262
6263#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
6264msgid "Server/Local file"
6265msgstr "Strežnik/krajevna datoteka"
6266
6267#: resources.h:311 resources.h:373
6268msgid "Server:"
6269msgstr "Strežnik:"
6270
6271#: resources.h:15 resources.h:39
6272msgid "Session details"
6273msgstr "Podrobnosti o seji"
6274
6275#: resources.h:595
6276msgid "Set &Priority"
6277msgstr "Nastavi &prioriteto"
6278
6279#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3683
6280#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2435
6281#, c-format
6282msgid "Set permissions of '%s' to '%s'"
6283msgstr "Nastavi dovoljenja iz '%s' v '%s'"
6284
6285#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:860
6286msgid "SetSocketBufferSize called without socket"
6287msgstr "SetSocketBufferSize klican brez vrat"
6288
6289#: resources.h:722
6290msgid "Settings"
6291msgstr "Nastavitve"
6292
6293#: resources.h:971
6294msgid "Show &raw directory listing"
6295msgstr "Pokaži &surovi izpis vsebine map"
6296
6297#: resources.h:551
6298msgid "Show &welcome dialog..."
6299msgstr "Po&kaži pozdravno okno ..."
6300
6301#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2309
6302msgid "Show both directory trees and continue comparing?"
6303msgstr "Želite prikaz obeh dreves map in nadaljevati s primerjavo?"
6304
6305#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:6
6306msgid "Shows this help dialog"
6307msgstr "Pokaži to pogovorno okno pomoči"
6308
6309#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3135
6310msgid "Shutdown now"
6311msgstr "Izključi računalnik zdaj"
6312
6313#: resources.h:299
6314msgid "Site &Manager entries"
6315msgstr "Vnosi &Upravljalnika strežnikov"
6316
6317#: resources.h:70
6318msgid "Site Manager"
6319msgstr "Upravljalnik strežnikov"
6320
6321#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:944
6322#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:955
6323#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:964
6324#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:981
6325#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:995
6326#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1008
6327#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1027
6328#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1037
6329#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1051
6330#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1062
6331#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1087
6332#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1097
6333#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1106
6334msgid "Site Manager - Invalid data"
6335msgstr "Upravljalnik strežnikov - neveljavni podatki"
6336
6337#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:315
6338msgid "Site Manager already open"
6339msgstr "Upravljalnik strežnikov je že odprt"
6340
6341#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:439
6342#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:456
6343#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:470
6344#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:742
6345#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:829
6346msgid "Site does not exist."
6347msgstr "Mesto ne obstaja."
6348
6349#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:419
6350msgid "Site path has to begin with 0 or 1."
6351msgstr "Pot strežnika se mora začeti z 0 ali 1."
6352
6353#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:463
6354#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:556
6355#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:735
6356#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:822
6357msgid "Site path is malformed."
6358msgstr "Pot strežnika je neprimerno oblikovana."
6359
6360#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:263
6361msgid "Site-specific bookmarks"
6362msgstr "Zaznamki določenega strežnika"
6363
6364#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:93
6365#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:545
6366msgid ""
6367"Site-specific bookmarks require the server to be stored in the Site "
6368"Manager.\n"
6369"Add current connection to the site manager?"
6370msgstr ""
6371"Zaznamki določenega strežnika se nanašajo na strežnike, ki so shranjeni z "
6372"Upravljalnikom strežnikov.\n"
6373"Želite dodati trenutno povezavo upravljalniku strežnikov?"
6374
6375#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
6376msgid "Size"
6377msgstr "Velikost"
6378
6379#: resources.h:893
6380msgid "Size formatting"
6381msgstr "Oblikovanje zapisa velikosti"
6382
6383#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:62
6384#: ../../locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:68
6385msgid "Size unknown"
6386msgstr "Velikost ni znana"
6387
6388#: resources.h:266 resources.h:276 resources.h:842 resources.h:851
6389msgid "Skip file"
6390msgstr "Preskoči datoteko"
6391
6392#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1270
6393#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1289
6394#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1314
6395#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1380
6396#, c-format
6397msgid "Skipping download of %s"
6398msgstr "Preskok dol potega %s"
6399
6400#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1274
6401#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1293
6402#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1318
6403#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1384
6404#, c-format
6405msgid "Skipping upload of %s"
6406msgstr "Preskok gor potega %s"
6407
6408#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1130
6409msgid "Some files are still being edited or need to be uploaded."
6410msgstr ""
6411"Nekatere datoteke so še vedno v urejanju ali pa jih je potrebno prenesti na "
6412"strežnik."
6413
6414#: resources.h:685 resources.h:761
6415msgid ""
6416"Some misconfigured remote servers which are behind a router, may reply with "
6417"their local IP address."
6418msgstr ""
6419"Nekateri napačno nastavljeni oddaljeni strežniki za usmerjevalniki lahko "
6420"odgovarjajo s svojim krajevnim naslovom IP."
6421
6422#: resources.h:911
6423msgid "Sort directories inline"
6424msgstr "Notranje razvrsti mape"
6425
6426#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:446
6427msgid "Sort order cannot be changed if comparing directories."
6428msgstr "Zaporedja razvrščanja ne morete spremeniti, če primerjate mapi."
6429
6430#: resources.h:907
6431msgid "Sorting"
6432msgstr "Razvrščanje"
6433
6434#: resources.h:908
6435msgid "Sorting &mode:"
6436msgstr "&Način razvrščanja:"
6437
6438#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:101
6439msgid "Source and path of the drop operation are identical"
6440msgstr "Vir in pot operacije vlečenja sta enaka"
6441
6442#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
6443msgid "Source and target file may not be the same"
6444msgstr "Izvorna in ciljna datoteka morda nista enaki."
6445
6446#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:140
6447msgid "Source and target of the drop operation are identical"
6448msgstr "Vir in cilj operacije vlečenja sta enaka."
6449
6450#: resources.h:49
6451msgid "Source file:"
6452msgstr "Izvorna datoteka:"
6453
6454#: resources.h:489 ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
6455#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
6456msgid "Speed Limits"
6457msgstr "Omejitve hitrosti"
6458
6459#: resources.h:806
6460msgid "Speed limits"
6461msgstr "Omejitve hitrosti"
6462
6463#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:597
6464msgid "Speed limits are disabled, click to change."
6465msgstr "Omejitve hitrosti so izključene, kliknite za spremembo."
6466
6467#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:601
6468msgid "Speed limits are enabled, click to change."
6469msgstr "Omejitve hitrosti so vključene, kliknite za spremembo."
6470
6471#: resources.h:391
6472msgid "Start transfer &immediately"
6473msgstr "&Takoj začni s prenosom"
6474
6475#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:7
6476msgid "Start with opened Site Manager"
6477msgstr "Zaženi z odprtim Upravljalnikom strežnikov"
6478
6479#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2225
6480#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1633
6481#, c-format
6482msgid "Starting download of %s"
6483msgstr "Pričetek prenasanja %s na naslov"
6484
6485#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2229
6486#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1637
6487#, c-format
6488msgid "Starting upload of %s"
6489msgstr "Pričetek prenašanja %s sem"
6490
6491#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:182
6492msgid "State or province:"
6493msgstr "Zvezna država ali pokrajina:"
6494
6495#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1233
6496#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
6497msgid "Status"
6498msgstr "Stanje"
6499
6500#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:212
6501#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:299
6502#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:368
6503#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:538
6504msgid "Status:"
6505msgstr "Stanje:"
6506
6507#: resources.h:592
6508msgid "Stop and remove &all"
6509msgstr "Ustavi in odstrani &vse"
6510
6511#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:186
6512msgid "Street:"
6513msgstr "Ulica:"
6514
6515#: resources.h:11 resources.h:35
6516msgid "Subject of certificate"
6517msgstr "Predmet potrdila"
6518
6519#: ../../locales/../src/interface/queueview_successful.cpp:12
6520msgid "Successful transfers"
6521msgstr "Uspešni prenosi"
6522
6523#: resources.h:713
6524msgid "Summary of test results:"
6525msgstr "Povzetek rezultatov preizkusa:"
6526
6527#: resources.h:459
6528msgid ""
6529"Symlinks to files are not affected by this choice, such symlinks are always "
6530"deleted."
6531msgstr ""
6532"Ta nastavitev ne vpliva na simbolične povezave do datotek, te so vedno "
6533"izbrisane."
6534
6535#: resources.h:997 ../../locales/../src/interface/state.cpp:249
6536#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:278
6537#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:285
6538#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:297
6539#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:373
6540#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:383
6541#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:392
6542#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1016
6543#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1025
6544#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1032
6545#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1043
6546#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1050
6547msgid "Synchronized browsing"
6548msgstr "Sinhrono brskanje"
6549
6550#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:391
6551msgid "Synchronized browsing has been disabled."
6552msgstr "Sinhrono brskanje je bilo onemogočeno."
6553
6554#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:87
6555#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:122
6556msgid "Syntax error"
6557msgstr "Skladenjska napaka"
6558
6559#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:68
6560#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:74
6561#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:80
6562#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:89
6563#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:95
6564#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2453
6565msgid "Syntax error in command line"
6566msgstr "Skladenjska napaka v ukazni vrstici"
6567
6568#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:106
6569msgid "System"
6570msgstr "Sistem"
6571
6572#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:332
6573msgid "TLS/SSL connection established, sending HTTP request"
6574msgstr "Povezava TSL/SSL je vzpostavljena, pošiljanje zahteve HTTP"
6575
6576#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:407
6577msgid "TLS/SSL connection established, waiting for welcome message..."
6578msgstr ""
6579"Povezava TLS/SSL je vzpostavljena, v pričakovanju pozdravnega sporočila ..."
6580
6581#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:411
6582msgid "TLS/SSL connection established."
6583msgstr "Vzpostavljena povezava TLS/SSL."
6584
6585#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:445
6586msgid "TTL expired"
6587msgstr "TTL je pretekel"
6588
6589#: resources.h:47
6590msgid "Target file already exists"
6591msgstr "Ciljna datoteka že obstaja"
6592
6593#: resources.h:53
6594msgid "Target file:"
6595msgstr "Ciljna datoteka:"
6596
6597#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1872
6598msgid "Target filename already exists, really continue?"
6599msgstr "Ciljna datoteka že obstaja, resnično želite nadaljevati?"
6600
6601#: resources.h:712
6602msgid "Test results"
6603msgstr "Rezultati preizkusa"
6604
6605#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4332
6606msgid "Testing resume capabilities of server"
6607msgstr "Preskušanje sposobnosti funkcije resume na strežniku"
6608
6609#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:314
6610msgid ""
6611"The Site Manager is opened in another instance of FileZilla 3.\n"
6612"Do you want to continue? Any changes made in the Site Manager won't be saved "
6613"then."
6614msgstr ""
6615"Upravljalnik strežnikov je odprt v drugi instanci FileZille 3.\n"
6616"Želite nadaljevati? Nobena sprememba v upravljalniku strežnikov zato ne bo "
6617"shranjena."
6618
6619#: ../../locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:103
6620msgid ""
6621"The Site Manager is opened in another instance of FileZilla 3.\n"
6622"Please close it or the data cannot be deleted."
6623msgstr ""
6624"Upravljalnik strežnikov je odprt v drugem programu FileZille 3.\n"
6625"Zaprite ga ali pa podatki ne bodo izbrisani."
6626
6627#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:421
6628#, c-format
6629msgid "The XML document is not well-formed: %s"
6630msgstr "Dokument XML ni pravilno oblikovan: %s"
6631
6632#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:618
6633#, c-format
6634msgid "The address you entered was: %s"
6635msgstr "Naslov, ki ste ga vnesli: %s"
6636
6637#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:820
6638#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:722
6639msgid "The bookmark could not be added."
6640msgstr "Zaznamka ni mogoče dodati."
6641
6642#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:809
6643msgid "The bookmarks could not be cleared."
6644msgstr "Zaznamkov ni mogoče počistiti."
6645
6646#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:490
6647msgid "The connection is encrypted. Click icon for details."
6648msgstr "Povezava je šifrirana. Kliknite ikono za podrobnosti."
6649
6650#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_ftpproxy.cpp:89
6651msgid "The custom login sequence cannot be empty."
6652msgstr "Prijavno zaporedje po meri ne sme biti prazno."
6653
6654#: resources.h:424 ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1682
6655#, no-c-format
6656msgid "The default editor for text files could not be found."
6657msgstr "Privzetega urejevalnika za datoteke z besedilom ni mogoče najti."
6658
6659#: resources.h:423
6660#, c-format
6661msgid "The default editor for text files is '%s'."
6662msgstr "Privzeti urejevalnik za datoteke z besedilom je '%s'."
6663
6664#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:147
6665#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:215
6666#: ../../locales/../src/interface/filteredit.cpp:254
6667msgid "The entered filter name already exists."
6668msgstr "Vneseno ime filtra že obstaja."
6669
6670#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_filetype.cpp:160
6671#, c-format
6672msgid "The extension '%s' does already exist in the list"
6673msgstr "Razširitev '%s' že obstaja v seznamu"
6674
6675#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:246
6676#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:253
6677#, c-format
6678msgid ""
6679"The file %s already exists.\n"
6680"Please enter a new name:"
6681msgstr ""
6682"Datoteka %s že obstaja.\n"
6683"Prosimo, vnesite novo ime:"
6684
6685#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2035
6686#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2166
6687#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2619
6688#, c-format
6689msgid ""
6690"The file '%s' cannot be opened:\n"
6691"The associated program (%s) could not be found.\n"
6692"Please check your filetype associations."
6693msgstr ""
6694"Datoteke '%s' ni mogoče odpreti:\n"
6695"Povezanega programa (%s) ni mogoče najti.\n"
6696"Preverite povezave za tovrstne datoteke."
6697
6698#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:222
6699#, c-format
6700msgid "The file '%s' could not be loaded or does not contain a private key."
6701msgstr "Datoteke '%s' ni mogoče naložiti ali pa ne vsebuje zasebnega ključa."
6702
6703#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:59
6704#, c-format
6705msgid "The file '%s' could not be loaded."
6706msgstr "Datoteke '%s' ni mogoče naložiti."
6707
6708#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2029
6709#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2161
6710#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2613
6711#, c-format
6712msgid ""
6713"The file '%s' could not be opened:\n"
6714"No program has been associated on your system with this file type."
6715msgstr ""
6716"Datoteke '%s' ni mogoče odpreti:\n"
6717"S to vrsto datotek ni v vašem sistemu povezan noben program."
6718
6719#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2074
6720#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2174
6721#, c-format
6722msgid ""
6723"The file '%s' could not be opened:\n"
6724"The associated command failed"
6725msgstr ""
6726"Datoteke '%s' ni mogoče odpreti:\n"
6727"Povezan ukaz ni uspel"
6728
6729#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:268
6730#, c-format
6731msgid ""
6732"The file '%s' is not in a format supported by FileZilla.\n"
6733"The file is also password protected. Password protected keyfiles are not "
6734"supported by FileZilla yet.\n"
6735"Would you like to convert it into a supported, unprotected format?"
6736msgstr ""
6737"Datoteka '%s' ni v obliki, ki jo podpira FileZilla.\n"
6738"Datoteka je tudi zaščitena z geslom. Z geslom zaščitene datoteke ključev "
6739"FileZilla še ne podpira.\n"
6740"Jo želite pretvoriti v podprto, nezaščiteno obliko?"
6741
6742#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:266
6743#, c-format
6744msgid ""
6745"The file '%s' is not in a format supported by FileZilla.\n"
6746"Would you like to convert it into a supported format?"
6747msgstr ""
6748"Datoteka '%s' ni v obliki, ki jo podpira FileZilla.\n"
6749"Jo želite pretvoriti v podprto obliko?"
6750
6751#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:271
6752#, c-format
6753msgid ""
6754"The file '%s' is password protected. Password protected keyfiles are not "
6755"supported by FileZilla yet.\n"
6756"Would you like to convert it into an unprotected file?"
6757msgstr ""
6758"Datoteka '%s' je zaščitena z geslom. Z geslom zaščitene datoteke ključev "
6759"FileZilla še ne podpira.\n"
6760"Jo želite pretvoriti v nezaščiteno datoteko?"
6761
6762#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:144
6763msgid "The file selected as default editor does not exist."
6764msgstr "Datoteka, izbrana kot privzeti urejevalnik, ne obstaja."
6765
6766#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:95
6767msgid ""
6768"The file you have selected contains site manager data from a previous "
6769"version of FileZilla.\n"
6770"Due to differences in the storage format, only host, port, username and "
6771"password will be imported.\n"
6772"Continue with the import?"
6773msgstr ""
6774"Datoteka, ki ste jo izbrali, vsebuje podatke upravljalnika strežnikov "
6775"starejše različice FileZille.\n"
6776"Zaradi razlik v zapisu hrambe lahko uvozite le gostitelja, vrata, "
6777"uporabniško ime in geslo.\n"
6778"Želite nadaljevati z uvozom?"
6779
6780#: ../../locales/../src/interface/listctrlex.cpp:761
6781msgid "The filename column can neither be hidden nor moved."
6782msgstr "Stolpca z imeni datotek ni mogoče skriti ali premikati."
6783
6784#: ../../locales/../src/interface/listctrlex.cpp:811
6785msgid "The filename column cannot be hidden."
6786msgstr "Stolpca z imeni datotek ni mogoče skriti."
6787
6788#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:68
6789#, c-format
6790msgid "The following character will be replaced: %s"
6791msgstr "Naslednji znak bo zamenjan: %s"
6792
6793#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:65
6794#, c-format
6795msgid "The following characters will be replaced: %s"
6796msgstr "Zamenjani bodo naslednji znaki: %s"
6797
6798#: resources.h:328
6799msgid "The following files are currently being edited:"
6800msgstr "Naslednje datoteke so trenutno v urejanju:"
6801
6802#: resources.h:463
6803msgid "The free open source FTP solution"
6804msgstr "Brezplačna odprto-kodna rešitev za FTP"
6805
6806#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:298
6807msgid "The global bookmarks could not be saved."
6808msgstr "Splošnih zaznamkov ni mogoče shraniti."
6809
6810#: resources.h:969
6811msgid ""
6812"The higher the debug level, the more information will be displayed in the "
6813"message log. Displaying debug information has a negative impact on "
6814"performance."
6815msgstr ""
6816"Višja kot je raven razhroščevanja, več informacij bo izpisanih v dnevniku. "
6817"Prikaz informacij razhroščevanja lahko vpliva na hitrost delovanja programa."
6818
6819#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:78
6820msgid "The limit needs to be between 1 and 2000 MiB"
6821msgstr "Omejitev mora biti med 1 in 2000 MB."
6822
6823#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:275
6824#, c-format
6825msgid ""
6826"The local directory '%s' is not below the synchronization root (%s).\n"
6827"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
6828msgstr ""
6829"Krajevna mapa '%s' ni pod sinhroniziranim izhodiščem (%s).\n"
6830"Želite izključiti sinhrono brskanje in nadaljevati s spreminjanjem krajevne "
6831"mape?"
6832
6833#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:76
6834msgid ""
6835"The lowest available port has to be less or equal than the highest available "
6836"port."
6837msgstr ""
6838"Najnižja vrata na voljo morajo biti manjša ali enaka kot najvišja vrata na "
6839"voljo."
6840
6841#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:607
6842msgid ""
6843"The most recent version has been downloaded. Click on Finish to close "
6844"FileZilla and to start the installation."
6845msgstr ""
6846"Prenesli ste najnovejšo različico. Kliknite Dokončaj za izhod iz FileZille "
6847"in začetek namestitve."
6848
6849#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:609
6850msgid ""
6851"The most recent version has been downloaded. Please install it the same way "
6852"you installed this version."
6853msgstr ""
6854"Prenesli ste najnovejšo različico. Namestite jo na enak način, kot ste "
6855"namestili to različico."
6856
6857#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1937
6858#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1964
6859msgid "The queue will not be saved."
6860msgstr "Vrsta ne bo shranjena."
6861
6862#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:1022
6863#, c-format
6864msgid ""
6865"The remote directory '%s' is not below the synchronization root (%s).\n"
6866"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
6867msgstr ""
6868"Oddaljena mapa '%s' ni pod sinhroniziranim izhodiščem (%s).\n"
6869"Želite izključiti sinhrono brskanje in nadaljevati s spreminjanjem oddaljene "
6870"mape?"
6871
6872#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:84
6873msgid "The selected categories have been imported."
6874msgstr "Izbrane kategorije so bile uvožene."
6875
6876#: resources.h:298
6877msgid ""
6878"The selected file contains importable data for the following categories:"
6879msgstr "Izbrana datoteka vsebuje podatke za uvoz iz naslednjih kategorij:"
6880
6881#: resources.h:321
6882msgid "The selected file is already being edited:"
6883msgstr "Urejanje izbrane datoteke je že v teku:"
6884
6885#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2673
6886msgid ""
6887"The selected file is still opened in some other program, please close it."
6888msgstr ""
6889"Izbrana datoteka je še vedno odprta z nekim drugim programom, zato jo prej "
6890"zaprite."
6891
6892#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2041
6893#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2625
6894msgid ""
6895"The selected file would be executed directly.\n"
6896"This can be dangerous and damage your system.\n"
6897"Do you really want to continue?"
6898msgstr ""
6899"Izbrana datoteka bo neposredno izvedena.\n"
6900"To je lahko nevarno in poškoduje vaš sistem.\n"
6901"Resnično želite nadaljevati?"
6902
6903#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:602
6904msgid "The server could not be added."
6905msgstr "Strežnika ni mogoče dodati."
6906
6907#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:574
6908msgid "The server sent an unexpected or unrecognized reply."
6909msgstr "Strežnik je poslal nepričakovan ali nerazpoznaven odgovor."
6910
6911#: resources.h:106
6912msgid "The server uses following charset encoding for filenames:"
6913msgstr "Strežnik uporablja naslednje kodiranje znakov za imena datotek:"
6914
6915#: resources.h:2
6916msgid ""
6917"The server's certificate is unknown. Please carefully examine the "
6918"certificate to make sure the server can be trusted."
6919msgstr ""
6920"Potrdilo strežnika ni znano. Prosimo, pazljivo preučite digitalno potrdilo, "
6921"da se prepričate, če lahko zaupate strežniku."
6922
6923#: resources.h:187
6924msgid ""
6925"The server's host key does not match the key that has been cached. This "
6926"means that either the administrator has changed the host key, or you are "
6927"actually trying to connect to another computer pretending to be the server."
6928msgstr ""
6929"Ključ gostitelj strežnika se ne ujema s ključem, ki je shranjen. To pomeni, "
6930"da je oskrbnik zamenjal ključ gostitelja ali pa se skušate povezati z drugim "
6931"računalnikom, ki se izdaja, da je strežnik."
6932
6933#: resources.h:175
6934msgid ""
6935"The server's host key is unknown. You have no guarantee that the server is "
6936"the computer you think it is."
6937msgstr ""
6938"Strežnikov ključ gostitelja ni shranjen v registru. Nimate nobenih "
6939"zagotovil, da je strežnik računalnik, za katerega mislite, da je."
6940
6941#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:81
6942msgid ""
6943"The settings have been imported. You have to restart FileZilla for all "
6944"settings to have effect."
6945msgstr ""
6946"Nastavitve so bile uvožene. Da bi začele veljati, morate zapreti in ponovno "
6947"zagnati FileZillo."
6948
6949#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3123
6950msgid "The system will soon reboot unless you click Cancel."
6951msgstr "Sistem se bo v kratkem ponovno zagnal, če ne kliknete Prekliči."
6952
6953#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3121
6954msgid "The system will soon shut down unless you click Cancel."
6955msgstr "Sistem se bo v kratkem izključil, če ne kliknete Prekliči."
6956
6957#: resources.h:48
6958msgid ""
6959"The target file already exists.\n"
6960"Please choose an action."
6961msgstr ""
6962"Ciljna datoteka že obstaja.\n"
6963"Prosimo, izberite dejanje."
6964
6965#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
6966msgid "The test did not succeed. Do you really want to save the settings?"
6967msgstr "Preizkus ni uspel. Resnično želite shraniti nastavitve?"
6968
6969#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:127
6970msgid "Themes"
6971msgstr "Teme"
6972
6973#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:463
6974msgid "This filter set cannot be removed."
6975msgstr "Tega sklopa filtrov ni mogoče odstraniti."
6976
6977#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:398
6978msgid "This filter set cannot be renamed."
6979msgstr "Tega sklopa filtrov ni mogoče preimenovati."
6980
6981#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:575
6982msgid ""
6983"This means that some router and/or firewall is still interfering with "
6984"FileZilla."
6985msgstr ""
6986"To pomeni, da nek usmerjevalnik in/ali požarni zid še vedno nagaja FileZilli."
6987
6988#: resources.h:690
6989msgid ""
6990"This only works if you are not behind a router, else your system would just "
6991"return your internal address."
6992msgstr ""
6993"To deluje le v primeru, da se ne nahajate za usmerjevalnikom, sicer sistem "
6994"vrne le vaš notranji naslov."
6995
6996#: resources.h:668
6997msgid ""
6998"This wizard will help you to properly configure any routers and firewalls "
6999"you have and tests your configuration."
7000msgstr ""
7001"S tem čarovnikom boste pravilno nastavili usmerjevalnike in požarne zidove, "
7002"ki jih imate, in svoje nastavitve tudi preizkusili."
7003
7004#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1211
7005#, fuzzy
7006msgid "Time"
7007msgstr "Pretek časa"
7008
7009#: resources.h:887
7010msgid "Time formatting"
7011msgstr "Oblikovanje zapisa časa"
7012
7013#: resources.h:729
7014msgid "Time&out in seconds:"
7015msgstr "Pretek &časa v sekundah:"
7016
7017#: resources.h:732 ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1052
7018#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1096
7019msgid "Timeout"
7020msgstr "Pretek časa"
7021
7022#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1684
7023#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1079
7024#, c-format
7025msgid ""
7026"Timezone offsets: Server: %d seconds. Local: %d seconds. Difference: %d "
7027"seconds."
7028msgstr ""
7029"Zamiki časovnih pasov: Strežnik: %d sekund. Krajevno: %d sekund. Razlika: %d "
7030"sekund."
7031
7032#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:180
7033msgid "Title:"
7034msgstr "Naziv:"
7035
7036#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2307
7037msgid "To compare directories, both file lists have to be aligned."
7038msgstr "Za primerjavo map morata biti oba seznama datotek poravnana."
7039
7040#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2308
7041msgid "To do this, the directory trees need to be both shown or both hidden."
7042msgstr "To pomeni, da morata biti obe drevesi map razprti ali zaprti."
7043
7044#: resources.h:783
7045msgid ""
7046"To support public key authentication, FileZilla needs to know the private "
7047"keys to use."
7048msgstr ""
7049"Za podporo overovitvi z javnim ključem mora FileZilla vedeti, katere javne "
7050"ključe naj uporabi."
7051
7052#: resources.h:994
7053msgid ""
7054"Toggle directory comparison. Right-click to change comparison mode.\n"
7055"\n"
7056"Colors:\n"
7057"Yellow: File only exists on one side\n"
7058"Green: File is newer than the unmarked file on other side\n"
7059"Red: File sizes different"
7060msgstr ""
7061"Vključi/izključi primerjavo map. Z desnim klikom spremenite način "
7062"primerjave.\n"
7063"\n"
7064"Barve:\n"
7065"rumena - datoteka obstaja le na eni strani;\n"
7066"zelena - datoteka je novejša kot neoznačena datoteka na drugi strani;\n"
7067"rdeča - velikosti datotek se razlikujeta."
7068
7069#: resources.h:996
7070msgid ""
7071"Toggle synchronized browsing.\n"
7072"If enabled, navigating the local directory hierarchy will also change the "
7073"directory on the server accordingly and vice versa."
7074msgstr ""
7075"Vključi/izključi sinhrono brskanje.\n"
7076"Če je vključeno, z brskanjem po krajevni hierarhiji map ustrezno spreminjate "
7077"tudi mape na strežniku in obratno."
7078
7079#: resources.h:984 resources.h:985
7080msgid "Toggles processing of the transfer queue"
7081msgstr "Preklopi obdelovanje prenosne vrste"
7082
7083#: resources.h:976 resources.h:977
7084msgid "Toggles the display of the local directory tree"
7085msgstr "Preklopi prikaz drevesa krajevnih map"
7086
7087#: resources.h:974 resources.h:975
7088msgid "Toggles the display of the message log"
7089msgstr "Preklopi prikaz sporočil dnevnika"
7090
7091#: resources.h:978 resources.h:979
7092msgid "Toggles the display of the remote directory tree"
7093msgstr "Preklopi prikaz drevesa oddaljene mape"
7094
7095#: resources.h:980 resources.h:981
7096msgid "Toggles the display of the transfer queue"
7097msgstr "Preklopi prikaz vrste prenosov"
7098
7099#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:605
7100msgid "Too long header line"
7101msgstr "Predolga vrstica glave"
7102
7103#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:666
7104msgid "Too many redirects"
7105msgstr "Preveč preusmeritev"
7106
7107#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:216
7108#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:293
7109#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:354
7110msgid "Trace:"
7111msgstr "Sledi:"
7112
7113#: resources.h:917 resources.h:923
7114msgid "Transfer"
7115msgstr "Prenesi"
7116
7117#: resources.h:361
7118msgid "Transfer &direction"
7119msgstr "S&mer prenosov"
7120
7121#: resources.h:526
7122msgid "Transfer &type"
7123msgstr "&Vrsta prenosa"
7124
7125#: resources.h:739
7126msgid "Transfer Mode"
7127msgstr "Način prenosa"
7128
7129#: resources.h:873
7130msgid "Transfer Queue"
7131msgstr "Vrsta prenosov"
7132
7133#: resources.h:98
7134msgid "Transfer Settings"
7135msgstr "Nastavitve prenosov"
7136
7137#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:498
7138#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:522
7139#, c-format
7140msgid "Transfer connection interrupted: %s"
7141msgstr "Povezava prenosa prekinjena: %s"
7142
7143#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:621
7144msgid "Transferred data got tainted."
7145msgstr "Preneseni podatki so bili okvarjeni."
7146
7147#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1475
7148#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:278
7149msgid "Transferring"
7150msgstr "Prenašanje v teku"
7151
7152#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:123
7153msgid "Transfers"
7154msgstr "Prenosi"
7155
7156#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3038
7157#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3041
7158msgid "Transfers finished"
7159msgstr "Dokočani prenosi"
7160
7161#: resources.h:830
7162msgid "Treat files &without extension as ASCII file"
7163msgstr "Obravnavaj datoteke &brez končnice kot datoteke ASCII"
7164
7165#: resources.h:826
7166msgid "Treat the &following filetypes as ASCII files:"
7167msgstr "Obravnavaj &sledeče vrste datotek kot datoteke ASCII:"
7168
7169#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:873
7170#, fuzzy
7171msgid "Trust changed Hostkey:"
7172msgstr "Zaupaj spremenjenemu ključu gostitelja: "
7173
7174#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:871
7175#, fuzzy
7176msgid "Trust new Hostkey:"
7177msgstr "Zaupaj novemu ključu gostitelja: "
7178
7179#: resources.h:194
7180msgid "Trust the new key and carry on connecting?"
7181msgstr "Zaupate novemu ključu in želite nadaljevati s povezavo?"
7182
7183#: resources.h:22
7184msgid "Trust this certificate and carry on connecting?"
7185msgstr "Želite zaupati temu potrdilu in nadaljevati s povezovanjem?"
7186
7187#: resources.h:181
7188msgid "Trust this host and carry on connecting?"
7189msgstr "Zaupate gostitelju in želite nadaljevati s povezavo?"
7190
7191#: resources.h:396 ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1231
7192msgid "Type"
7193msgstr "Vrsta"
7194
7195#: resources.h:765
7196msgid "Type of FTP Proxy:"
7197msgstr "Vrsta posredovalnega strežnika FTP:"
7198
7199#: resources.h:790
7200msgid "Type of generic proxy:"
7201msgstr "Vrsta splošnega posredovalnega strežnika:"
7202
7203#: resources.h:331
7204msgid "U&pload"
7205msgstr "Prenesi &na strežnik"
7206
7207#: resources.h:484 resources.h:810
7208#, no-c-format
7209msgid "U&pload limit:"
7210msgstr "Omejitev prenosa &na strežnik:"
7211
7212#: resources.h:935
7213msgid "U&se filetype associations if available"
7214msgstr "Upora&bi povezave z vrstami datotek, če so na voljo"
7215
7216#: resources.h:888
7217#, fuzzy
7218msgid "U&se system defaults"
7219msgstr "Uporabi sistemske pri&vzeto"
7220
7221#: resources.h:767
7222msgid "USER@&HOST"
7223msgstr "UPORABNIK@&GOSTITELJ"
7224
7225#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:454
7226#, c-format
7227msgid "Unassigned error code %d"
7228msgstr "Nedodeljena koda napake %d"
7229
7230#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:179
7231msgid "Unit:"
7232msgstr "Enota:"
7233
7234#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1263
7235#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1291
7236msgid "Unknown"
7237msgstr "Neznano"
7238
7239#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:702
7240msgid "Unknown FTP proxy type, cannot generate login sequence."
7241msgstr ""
7242"Neznana vrsta posredovalnega strežnika FTP, prijavnega zaporedja ni mogoče "
7243"sestaviti."
7244
7245#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:368
7246#, c-format
7247msgid "Unknown SOCKS protocol version: %d"
7248msgstr "Neznana različica protokola SOCKS: %d"
7249
7250#: resources.h:1
7251msgid "Unknown certificate"
7252msgstr "Neznano potrdilo"
7253
7254#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:409
7255msgid ""
7256"Unknown error opening the file. Make sure the file can be accessed and is a "
7257"well-formed XML document."
7258msgstr ""
7259"Neznana napaka pri odpiranju datoteke. Preverite, da je datoteka dosegljiva "
7260"in da gre za pravilno oblikovan dokument XML."
7261
7262#: resources.h:174
7263msgid "Unknown host key"
7264msgstr "Neznani ključ gostitelja"
7265
7266#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:378
7267#, c-format
7268msgid ""
7269"Unknown protocol version of SOCKS Username/Password Authentication "
7270"subnegotiation: %d"
7271msgstr ""
7272"Neznana različica protokola SOCKS pri pod-pogajanju overjanja uporabniškega "
7273"imena/gesla: %d"
7274
7275#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:454
7276msgid ""
7277"Unknown root element, the file does not appear to be generated by FileZilla."
7278msgstr ""
7279"Neznani korenski element, datoteka se ne zdi ustvarjena s strani FileZille."
7280
7281#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:596
7282#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:607
7283msgid ""
7284"Unless these problems get fixed, active mode FTP will not work and passive "
7285"mode has to be used."
7286msgstr ""
7287"Če teh težav ne odpravite, aktivni način FTP ne bo deloval, prisiljeni boste "
7288"uporabljati pasivni način."
7289
7290#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:583
7291msgid ""
7292"Unless this problem gets fixed, active mode FTP will not work and passive "
7293"mode has to be used."
7294msgstr ""
7295"Če te težave ne odpravite, aktivni način FTP ne bo deloval, prisiljeni boste "
7296"uporabljati pasivni način."
7297
7298#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:872
7299msgid "Unsupported certificate type"
7300msgstr "Nepodprta vrsta potrdila"
7301
7302#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:650
7303msgid "Unsupported redirect"
7304msgstr "Nepodprta preusmeritev"
7305
7306#: resources.h:332
7307msgid "Up&load and unedit"
7308msgstr "Pre&nesi na strežnik in odstrani urejanje"
7309
7310#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:137
7311msgid "Update Check"
7312msgstr "Preverjanje posodobitev"
7313
7314#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:61
7315#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:251
7316#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:264
7317msgid "Update wizard"
7318msgstr "Čarovnik za posodobitev"
7319
7320#: resources.h:363
7321msgid "Upload"
7322msgstr "Prenesi na strežnik"
7323
7324#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1254
7325msgid "Upload failed"
7326msgstr "Prenos na strežnik ni uspel"
7327
7328#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:609
7329#, c-format
7330msgid "Upload limit: %s/s"
7331msgstr "Omejitev prenosa na strežnik: %s/s"
7332
7333#: ../../locales/../src/interface/statusbar.cpp:611
7334msgid "Upload limit: none"
7335msgstr "Omejitev prenosa na strežnik: brez"
7336
7337#: resources.h:645
7338msgid "Upload selected directory"
7339msgstr "Prenesi izbrano mapo na strežnik"
7340
7341#: resources.h:557
7342msgid "Upload selected files and directories"
7343msgstr "Prenesi izbrane datoteke in mape na strežnik"
7344
7345#: resources.h:316
7346msgid "Upload this file back to the server?"
7347msgstr "Želite to datoteko prenesti nazaj na strežnik?"
7348
7349#: resources.h:315
7350msgid "Upload this file to the server?"
7351msgstr "Želite to datoteko prenesti na strežnik?"
7352
7353#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1248
7354#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1282
7355#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1447
7356msgid "Uploading"
7357msgstr "Prenašanje na strežnik"
7358
7359#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1251
7360#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1449
7361msgid "Uploading and pending removal"
7362msgstr "Prenašanje na strežnik in čakanje na odstranitev"
7363
7364#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1285
7365#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1451
7366msgid "Uploading and unediting"
7367msgstr "Prenašanje na strežnik in odstranjevanje urejanja"
7368
7369#: resources.h:110
7370msgid "Use &custom charset"
7371msgstr "Uporabi nabor znakov &po meri"
7372
7373#: resources.h:932
7374msgid "Use &custom editor:"
7375msgstr "Uporabi urejevalnik &po meri:"
7376
7377#: resources.h:422
7378msgid "Use &default editor for text files"
7379msgstr "&Privzeti urejevalnik za datoteke z besedilom"
7380
7381#: resources.h:405 resources.h:411
7382msgid "Use &synchronized browsing"
7383msgstr "Uporabi sin&hrono brskanje"
7384
7385#: resources.h:108
7386msgid "Use UTF-8 if the server supports it, else use local charset."
7387msgstr ""
7388"Uporabi UTF-8, če ga podpira strežnik, sicer uporabi krajevni nabor znakov."
7389
7390#: resources.h:258 resources.h:268
7391msgid "Use default action"
7392msgstr "Uporabi privzeto dejanje"
7393
7394#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:512
7395msgid "Use plain FTP"
7396msgstr ""
7397
7398#: resources.h:371
7399msgid "Use server currently connected to"
7400msgstr "Uporabi strežnik, s katerim je trenutno vzpostavljena povezava"
7401
7402#: resources.h:372
7403msgid "Use server from site manager"
7404msgstr "Uporabi strežnik iz upravljalnika strežnikov"
7405
7406#: resources.h:882
7407msgid "Use system &defaults"
7408msgstr "Uporabi sistemske pri&vzeto"
7409
7410#: resources.h:691
7411msgid "Use the following IP address:"
7412msgstr "Uporabi naslednji naslov IP:"
7413
7414#: resources.h:701
7415msgid "Use the following port range:"
7416msgstr "Uporabi naslednji obseg vrat:"
7417
7418#: resources.h:686
7419msgid "Use the server's external IP address instead"
7420msgstr "Uporabi zunanji naslov IP strežnika"
7421
7422#: resources.h:692 resources.h:755
7423msgid ""
7424"Use this if you're behind a router and have a static external IP address."
7425msgstr ""
7426"Uporabite, če ste za usmerjevalnikom in imate statičen zunanji naslov IP."
7427
7428#: resources.h:695
7429msgid ""
7430"Use this option if you have a dynamic IP address. FileZilla will contact the "
7431"above server once each session as soon as you use active mode for the first "
7432"time. Only the version of FileZilla you're using is submitted to the server."
7433msgstr ""
7434"Uporabite to možnost, če imate dinamični naslov IP. FileZilla se bo ob vsaki "
7435"seji povezala z gornjim strežnikom, ko prvič uporabite aktivni način. Le "
7436"različica FileZille, ki jo uporabljate, je posredovana strežniku."
7437
7438#: resources.h:122
7439msgid "User:"
7440msgstr "Uporabnik:"
7441
7442#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:506
7443#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1027
7444msgid "Username cannot be a series of spaces"
7445msgstr "Uporabniško ime ne sme biti niz presledkov"
7446
7447#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4387
7448#, c-format
7449msgid "Using proxy %s"
7450msgstr "Uporaba posredovalnega strežnika %s"
7451
7452#: resources.h:112
7453msgid ""
7454"Using the wrong charset can result in filenames not displaying properly."
7455msgstr ""
7456"Uporaba napačnega nabora znakov lahko povzroči nepravilen izpis imen datotek."
7457
7458#: resources.h:231
7459msgid "Using this wizard you can check for available updates to FileZilla."
7460msgstr ""
7461"S tem čarovnikom lahko preverite, če so na voljo posodobitve za FileZillo."
7462
7463#: resources.h:5 resources.h:29
7464msgid "Valid from:"
7465msgstr "Veljaven od:"
7466
7467#: resources.h:6 resources.h:30
7468msgid "Valid to:"
7469msgstr "Veljaven do:"
7470
7471#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:16
7472msgid "Verbose log messages from wxWidgets"
7473msgstr "Izpiši sporočila in opozorila wxWidgets"
7474
7475#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1062
7476msgid "Verifying certificate..."
7477msgstr "Preverjanje potrdila ..."
7478
7479#: resources.h:169
7480msgid "Version:"
7481msgstr "Različica:"
7482
7483#: resources.h:815
7484msgid "Very high"
7485msgstr "zelo visoka"
7486
7487#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1420
7488msgid "View hidden option set, but unsupported by server"
7489msgstr "Pokaži skriti nabor možnosti, ki jih strežnik ne podpira"
7490
7491#: resources.h:919
7492msgid "View/Edit"
7493msgstr "Pokaži / uredi"
7494
7495#: resources.h:355
7496msgid "Visible columns"
7497msgstr "Vidni stolpci"
7498
7499#: resources.h:140
7500msgid "W&rite"
7501msgstr "&Zapiši"
7502
7503#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1774
7504msgid "Waiting"
7505msgstr "Čakanje"
7506
7507#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1382
7508msgid "Waiting for browsing connection"
7509msgstr "Čakanje na povezavo za brskanje"
7510
7511#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1425
7512msgid "Waiting for password"
7513msgstr "Čakanje na geslo"
7514
7515#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:272
7516msgid "Waiting for transfer to be cancelled"
7517msgstr "Čakanje na prekinitev prenosa"
7518
7519#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:203
7520msgid "Waiting to retry..."
7521msgstr "Čakanje na ponoven poskus ..."
7522
7523#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:297
7524msgid ""
7525"Warning!\n"
7526"\n"
7527"A bug in Windows causes problems with FileZilla\n"
7528"\n"
7529"The bug occurs if you have\n"
7530"- Windows Server 2003 or XP 64\n"
7531"- Windows Firewall enabled\n"
7532"- Application Layer Gateway service enabled\n"
7533"See http://support.microsoft.com/kb/931130 for background information.\n"
7534"\n"
7535"Unless you either disable Windows Firewall or the Application Layer Gateway "
7536"service,\n"
7537"FileZilla will timeout on big transfers."
7538msgstr ""
7539"Opozorilo!\n"
7540"\n"
7541"Hrošč v okolju Windows povzroča težave FileZilli.\n"
7542"\n"
7543"Hrošč se prikrade, če imate:\n"
7544"- Windows Server 2003 ali XP 64\n"
7545"- omogočen požarni zid Windows Firewall\n"
7546"- omogočeno storitev Application Layer Gateway\n"
7547"Oglejte si http://support.microsoft.com/kb/931130 za bolj podrobne "
7548"informacije.\n"
7549"\n"
7550"Če ne boste izključili požarnega zidu Windows Firewall ali storitve "
7551"Application Layer Gateway,\n"
7552"bo FileZilla časovno prekoračila obsežne prenose."
7553
7554#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:966
7555msgid "Warning, ignoring data connection from wrong IP."
7556msgstr "Opozorilo, podatkovna povezava z napačnega IP bo prezrta."
7557
7558#: ../../locales/../src/interface/updatewizard.cpp:264
7559msgid ""
7560"Warning, use nightly builds at your own risk.\n"
7561"No support is given for nightly builds.\n"
7562"Nightly builds may not work as expected and might even damage your system.\n"
7563"\n"
7564"Do you really want to check for nightly builds?"
7565msgstr ""
7566"Opozorilo: nočne gradnje uporabljate na lastno odgovornost.\n"
7567"Za nočne gradnje ni na voljo nikakršne podpore.\n"
7568"Nočne gradnje morda ne delujejo kot pričakovano in lahko celo poškodujejo "
7569"vaš sistem.\n"
7570"\n"
7571"Resnično želite preveriti za nočne gradnje?"
7572
7573#: resources.h:186
7574msgid "Warning: Potential security breach!"
7575msgstr "Opozorilo: možnost ogrožene varnosti!"
7576
7577#: resources.h:475
7578msgid "Welcome to FileZilla"
7579msgstr "Dobrodošli v FileZilli"
7580
7581#: resources.h:464
7582msgid "What's new"
7583msgstr "Kaj je novega"
7584
7585#: resources.h:241
7586msgid "What's new:"
7587msgstr "Kaj je novega:"
7588
7589#: resources.h:818
7590msgid ""
7591"When enabled, characters that are not supported by the local operating "
7592"system in filenames are replaced if downloading such a file."
7593msgstr ""
7594"Če je vključeno, se pri prenosu takšne datoteke s strežnika znaki, ki jih "
7595"krajevni operacijski sistem v imenih datotek ne podpira, zamenjajo."
7596
7597#: resources.h:860
7598msgid "Widescreen"
7599msgstr "širokozaslonska"
7600
7601#: resources.h:144
7602msgid "Wr&ite"
7603msgstr "&Zapiši"
7604
7605#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:433
7606#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:440
7607msgid "Wrong external IP address"
7608msgstr "Napačen zunanji naslov IP"
7609
7610#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:827
7611msgid "Wrong line endings"
7612msgstr "Napačni prelomi vrstic"
7613
7614#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:885
7615msgid "Yes"
7616msgstr "Da"
7617
7618#: resources.h:252
7619msgid ""
7620"You are already using the most recent version of FileZilla. Please check "
7621"again in future."
7622msgstr ""
7623"Trenutno že uporabljate zadnjo različico FileZille. Prosimo, preverite znova "
7624"v prihodnje."
7625
7626#: resources.h:473
7627msgid "You can always open this dialog again through the help menu."
7628msgstr "Vedno znova lahko odprete to okno prek menija pomoči."
7629
7630#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:63
7631msgid "You can leave the port field empty to use the default port."
7632msgstr "Polje vrat lahko pustite prazno, uporabljena bodo privzeta vrata."
7633
7634#: resources.h:147
7635msgid ""
7636"You can use an x at any position to keep the permission the original files "
7637"have."
7638msgstr ""
7639"Uporabite lahko x na vsakem mestu, kjer želite ohraniti dovoljenje, kot ga "
7640"ima izvorna datoteka."
7641
7642#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:28
7643msgid "You cannot import settings from FileZilla's own settings directory."
7644msgstr "Nastavitev ne morete uvoziti iz lastne mape nastavitev FileZille."
7645
7646#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:137
7647msgid ""
7648"You cannot replace an invalid character with another invalid character. "
7649"Please enter a character that is allowed in filenames."
7650msgstr ""
7651"Neveljavnega znaka ne morete nadomestiti z drugim neveljavnim znakom. "
7652"Vnesite znak, ki je dovoljen v imenih datotek."
7653
7654#: ../../locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:268
7655msgid "You did not enter a new name for the file. Overwrite the file instead?"
7656msgstr ""
7657"Niste vnesli novega imena datoteke. Želite prepisati obstoječo datoteko?"
7658
7659#: resources.h:454
7660msgid "You have selected at least one symbolic link."
7661msgstr "Izbrali ste najmanj eno simbolično povezavo."
7662
7663#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2008
7664#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2592
7665msgid ""
7666"You have selected more than 10 files for editing, do you really want to "
7667"continue?"
7668msgstr ""
7669"Izbrali ste več kot deset datotek za urejanje, resnično želite nadaljevati?"
7670
7671#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2128
7672msgid ""
7673"You have selected more than 10 files or directories to open, do you really "
7674"want to continue?"
7675msgstr ""
7676"Izbrali ste več kot deset datotek ali map za odpiranje, resnično želite "
7677"nadaljevati?"
7678
7679#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:430
7680#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:944
7681msgid "You have to enter a hostname."
7682msgstr "Vnesti morate ime gostitelja."
7683
7684#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:817
7685msgid "You have to enter a local directory."
7686msgstr "Vnesti morate krajevno mapo."
7687
7688#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:149
7689#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:89
7690msgid "You have to enter a valid IP address."
7691msgstr "Vnesti morate veljaven naslov IP."
7692
7693#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:823
7694msgid "You have to enter a writable local directory."
7695msgstr "Vnesti morate krajevno mapo, v katero je mogoče pisati."
7696
7697#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:517
7698#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1037
7699msgid "You have to enter an account name"
7700msgstr "Vnesti morate ime računa."
7701
7702#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:487
7703#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1008
7704msgid "You have to specify a user name"
7705msgstr "Vnesti morate uporabniško ime."
7706
7707#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:622
7708msgid ""
7709"You likely have a router or firewall which erroneously modified the "
7710"transferred data."
7711msgstr ""
7712"Najverjetneje imate usmerjevalnik ali požarni zid, ki je napačno spremenil "
7713"prenesene podatke."
7714
7715#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:55
7716msgid "You need to enter a name for the bookmark."
7717msgstr "Vnesti morate ime zaznamka."
7718
7719#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:67
7720msgid "You need to enter a name for the log file."
7721msgstr "Vnesti morate ime za dnevniško datoteko."
7722
7723#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1638
7724msgid "You need to enter a properly quoted command."
7725msgstr "Vnesti morate ime pravilno citiran ukaz."
7726
7727#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_ftpproxy.cpp:82
7728#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_proxy.cpp:70
7729msgid "You need to enter a proxy host."
7730msgstr "Vnesti morate ime posredovalnega strežnika."
7731
7732#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_proxy.cpp:75
7733msgid "You need to enter a proxy port in the range from 1 to 65535"
7734msgstr "Vnesti morate vrata posredovalnega strežnika med 1 in 65535."
7735
7736#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:76
7737#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:446
7738#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1097
7739msgid "You need to enter at least one path, empty bookmarks are not supported."
7740msgstr "Vnesti morate vsaj eno pot, prazni zaznamki niso podprti."
7741
7742#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:83
7743#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:453
7744#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1106
7745msgid ""
7746"You need to enter both a local and a remote path to enable synchronized "
7747"browsing for this bookmark."
7748msgstr ""
7749"Vnesti morate tako krajevno kot oddaljeno pot, da omogočite sinhrono "
7750"brskanje za ta zaznamek."
7751
7752#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1062
7753msgid ""
7754"You need to enter both a local and a remote path to enable synchronized "
7755"browsing for this site."
7756msgstr ""
7757"Vnesti morate tako krajevno kot oddaljeno pot, da omogočite sinhrono "
7758"brskanje za ta strežnik."
7759
7760#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:316
7761msgid "You need to specify a local file."
7762msgstr "Določiti morate krajevno datoteko."
7763
7764#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:336
7765msgid "You need to specify a remote file."
7766msgstr "Določiti morate oddaljeno datoteko."
7767
7768#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:343
7769msgid "You need to specify a remote path."
7770msgstr "Določiti morate oddaljeno pot."
7771
7772#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
7773msgid "You need to specify a server."
7774msgstr "Določiti morate strežnik."
7775
7776#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:568
7777msgid ""
7778"You should have no problems connecting to other servers, file transfers "
7779"should work properly."
7780msgstr ""
7781"Pri povezovanju z drugimi strežniki ne bi smeli imeti težav, prenosi datotek "
7782"bi morali delovati pravilno."
7783
7784#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:121
7785msgid "after"
7786msgstr "po"
7787
7788#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:118
7789msgid "before"
7790msgstr "pred"
7791
7792#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:88
7793msgid "begins with"
7794msgstr "se začne z"
7795
7796#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:86
7797msgid "contains"
7798msgstr "vsebuje"
7799
7800#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:91
7801msgid "does not contain"
7802msgstr "ne vsebuje"
7803
7804#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:95
7805#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:120
7806#, fuzzy
7807msgid "does not equal"
7808msgstr "ne vsebuje"
7809
7810#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:89
7811msgid "ends with"
7812msgstr "se konča z"
7813
7814#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:94
7815#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:119
7816msgid "equals"
7817msgstr "je enak"
7818
7819#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:497
7820#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:515
7821#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:540
7822#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:556
7823msgid "file"
7824msgstr "datoteka"
7825
7826#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:88
7827msgid "fz3temp-lockfile"
7828msgstr "fz3temp-datotekazaklepa"
7829
7830#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:97
7831#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:119
7832msgid ""
7833"fzputtygen could not be started.\n"
7834"Please make sure this executable exists in the same directory as the main "
7835"FileZilla executable."
7836msgstr ""
7837"fzputtygen ni mogoče zagnati.\n"
7838"Prosimo, preverite, da ta izvršilna datoteka obstaja v isti mapi kot glavni "
7839"program FileZilla."
7840
7841#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1558
7842msgid "fzsftp could not be started"
7843msgstr "fzsftp ni mogoče zagnati"
7844
7845#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:910
7846msgid "gnutls_certificate_get_peers returned no certificates"
7847msgstr "gnutls_certificate_get_peers ni vrnil nobenega potrdila"
7848
7849#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:93
7850msgid "greater than"
7851msgstr "je večje kot"
7852
7853#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:113
7854msgid "group executable"
7855msgstr "skupini izvršljivo"
7856
7857#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:111
7858msgid "group readable"
7859msgstr "skupini berljivo"
7860
7861#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:112
7862msgid "group writeable"
7863msgstr "skupini zapisljivo"
7864
7865#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:87
7866msgid "is equal to"
7867msgstr "je enako"
7868
7869#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:98
7870msgid "is set"
7871msgstr "je nastavljeno"
7872
7873#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:99
7874msgid "is unset"
7875msgstr "ni nastavljeno"
7876
7877#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:96
7878msgid "less than"
7879msgstr "je manjše kot"
7880
7881#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:90
7882msgid "matches regex"
7883msgstr "se ujema z regularnim izrazom"
7884
7885#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:110
7886msgid "owner executable"
7887msgstr "lastniku izvršljivo"
7888
7889#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:108
7890msgid "owner readable"
7891msgstr "lastniku berljivo"
7892
7893#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:109
7894msgid "owner writeable"
7895msgstr "lastniku zapisljivo"
7896
7897#: ../../locales/../src/interface/sftp_crypt_info_dlg.cpp:29
7898msgid "unknown"
7899msgstr "neznano"
7900
7901#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:116
7902msgid "world executable"
7903msgstr "vsem izvršljivo"
7904
7905#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:114
7906msgid "world readable"
7907msgstr "vsem berljivo"
7908
7909#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:115
7910msgid "world writeable"
7911msgstr "vsem zapisljivo"
7912
7913#: resources.h:165
7914msgid "wxWidgets:"
7915msgstr "wxWidgets:"
7916
7917#, fuzzy
7918#~ msgid "Serial Number:"
7919#~ msgstr "Serijska številka:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.