source: freemind/trunk/fuentes/freemind/Resources_da.properties @ 68

Last change on this file since 68 was 68, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to Xenial

File size: 69.8 KB
Line 
1#!
2#! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3#! encoding:ISO-8859-1
4# by Krymmel
5zoom_out = Zoom Ud
6zoom_in = Zoom Ind
7yes = Ja
8width = Bredde
9webDocu =Web Dokumentation
10user_zoom = Print zoom faktor (0.0 - 2.0):
11user_defined_zoom_status_bar = \u00c6ndre zoom til den brugerdefinerede v\u00e6rdi p\u00e5 {0}%.
12user_defined_zoom = Bruger defineret zoom
13use_rich_formatting =Brug Rich formatering
14use_plain_text =Brug klar tekst
15url_load_error = Kunne ikke \u00e5bne mindmap ved URL:
16url_error = Denne URL er ikke korrekt formet
17unfold = Fold ud
18undo = Fortryd
19underlined = Understreget
20underline = Understreg
21undefined_error = En uventet fejl opstod. Pr\u00f8v venligt at lave en fejlrapport.
22toggle_toolbar = Skift Toolbar
23toggle_menubar = Skift Menubar
24toggle_left_toolbar = Skift venstre Toolbar
25toggle_italic_branch = Skift kursiv
26toggle_folded = Skift mellem ind- og udfoldet
27toggle_children_folded = Fold b\u00f8rn ind/ud
28toggle_bold_branch = Skift Fed
29style = Stil
30split = Split
31simplyhtml.wholeWordsOnly=Kun hele ord
32simplyhtml.valignTop=top
33simplyhtml.valignMiddle=midte
34simplyhtml.valignLabel=Vert. justering:
35simplyhtml.valignBottom=bund
36simplyhtml.valignBaseline=Grundlinie
37simplyhtml.undoTip=fortryd
38simplyhtml.undoLabel=Fortryd
39simplyhtml.unableToUndoError=Kan ikke gendanne:
40simplyhtml.unableToRedoError=Kan ikke gendanne:
41simplyhtml.unableToOpenFileError=Filen kan ikke \u00e5bnes
42simplyhtml.uLineLabel=Underlinier
43simplyhtml.topLabel=top:
44simplyhtml.toggleNumbersTip=nummereret liste til/fra
45simplyhtml.toggleNumbersLabel=Nummereret liste til/fra
46simplyhtml.toggleBulletsTip=punkttegns liste til/fra
47simplyhtml.toggleBulletsLabel=Punkttegns liste til/fra
48simplyhtml.thisRowRangeLabel=denne r\u00e6kke
49simplyhtml.thisColRangeLabel=denne kolonne
50simplyhtml.thisCellRangeLabel=denne celle
51simplyhtml.textToFind=Tekst at finde:
52simplyhtml.textIndentLabel=Indrykning:
53simplyhtml.tableWidthLabel=Bredde:
54simplyhtml.tablePanelTitle=Tabel format
55simplyhtml.tableLabel=Tabel
56simplyhtml.tableDialogTitle=Format tabel
57simplyhtml.tableBgColLabel=Baggrundsfarve:
58simplyhtml.styleNameInputTitle=Gem stil
59simplyhtml.styleNameInputText=Navn p\u00e5 ny stil?
60simplyhtml.styleLabel=Stil
61simplyhtml.strikeLabel=Gennemstreg
62simplyhtml.standardStyleName=standard
63simplyhtml.sizeLabel=St\u00f8rrelse
64simplyhtml.selectAllLabel=V\u00e6lg alt
65simplyhtml.searchUp=S\u00f8g opefter
66simplyhtml.searchFromStart=S\u00f8g fra starten
67simplyhtml.searchDown=S\u00f8g nedad
68simplyhtml.rightLabel=h\u00f8jre:
69simplyhtml.replaceYes=Ja
70simplyhtml.replaceWith=Erstat med:
71simplyhtml.replaceThisQuery=ertat denne forkomst af
72simplyhtml.replaceNo=Nej
73simplyhtml.replaceDone=F\u00e6rdig
74simplyhtml.replaceAll=Alt
75simplyhtml.replace=Erstat...
76simplyhtml.redoTip=gendan
77simplyhtml.redoLabel=Gendan
78simplyhtml.prevTableCellLabel=Forrige celle
79simplyhtml.previewText=Forh\u00e5ndsvis tekst
80simplyhtml.previewLabel=Forh\u00e5ndsvisning
81simplyhtml.plainName=simpel
82simplyhtml.pasteTip=s\u00e6t ind
83simplyhtml.pasteLabel=S\u00e6t ind
84simplyhtml.paraTabLabel=Afsnit
85simplyhtml.paraStyleDialogTitle=Afsnit stil
86simplyhtml.paraAlignRightTip=S\u00e6t afsnits h\u00f8jre justering
87simplyhtml.paraAlignRightLabel=Juster h\u00f8jre
88simplyhtml.paraAlignLeftTip=S\u00e6t afsnits venstre justering
89simplyhtml.paraAlignLeftLabel=Juster venstre
90simplyhtml.paraAlignCenterTip=S\u00e6t afsnits centreret justering
91simplyhtml.paraAlignCenterLabel=Juster centreret
92simplyhtml.paddingLabel=Indre
93simplyhtml.okBtnName=OK
94simplyhtml.noMoreOccurrencesFound=ingen (flere) forekomster fundet
95simplyhtml.noLineLabel=ingen
96simplyhtml.nextTableCellLabel=N\u00e6ste celle
97simplyhtml.newStyleDefaultName=ny stil
98simplyhtml.matchCase=STORE og sm\u00e5 bogstaver
99simplyhtml.marginLabel=Ydre
100simplyhtml.listTypeUpperRoman=I.,II.,III.,IV.
101simplyhtml.listTypeUpperAlpha=A.,B.,C.,D.
102simplyhtml.listTypeSquare=Firkantet punkttegn
103simplyhtml.listTypeNone=ingen
104simplyhtml.listTypeLowerRoman=i.,ii.,iii.,iv.
105simplyhtml.listTypeLowerAlpha=a.,b.,c.,d.
106simplyhtml.listTypeLabel=Type:
107simplyhtml.listTypeDisc=filsymbol som punkttegn
108simplyhtml.listTypeDecimal=1.,2.,3.,4.
109simplyhtml.listTypeCircle=Rundt punkttegn
110simplyhtml.listPosOutside=udenfor
111simplyhtml.listPositionLabel=Position:
112simplyhtml.listPosInside=indenfor
113simplyhtml.listIndentTitle=Indryk:
114simplyhtml.listDialogTitle=Formater liste
115simplyhtml.leftLabel=venstre:
116simplyhtml.layoutTabTitle=Layout visning
117simplyhtml.italicName=kursiv
118simplyhtml.insertTableTitle=inds\u00e6tTabel
119simplyhtml.insertTableRowLabel=Inds\u00e6t r\u00e6kke
120simplyhtml.insertTableMsg=Hvor mange kolonner?
121simplyhtml.insertTableLabel=Tabel...
122simplyhtml.insertTableColLabel=Inds\u00e6t kolonne
123simplyhtml.imageFileDesc=Billed filer
124simplyhtml.htmlTabTitle=HTML kode visning
125simplyhtml.helpLabel=Hj\u00e6lp
126simplyhtml.formatTableTip=Format tabel
127simplyhtml.formatTableLabel=Tabel...
128simplyhtml.formatParaTip=\u00c6ndre afsnits format
129simplyhtml.formatParaLabel=Afsnit...
130simplyhtml.formatListTip=\u00c6ndre liste format
131simplyhtml.formatListLabel=Liste...
132simplyhtml.formatLabel=Format
133simplyhtml.foregroundLabel=Forgrund:
134simplyhtml.fontUnderlineTip=skift underlinieret til/fra
135simplyhtml.fontUnderlineLabel=Underlinieret
136simplyhtml.fontUnderlineImage=resources/uline.gif
137simplyhtml.fontTip=Format skrifttype
138simplyhtml.fontTabLabel=Skrifttype
139simplyhtml.fontLabel=Skrifttype...
140simplyhtml.fontItalicTip=skift kursiv til/fra
141simplyhtml.fontItalicSelectedIcon=resources/italic_on.gif
142simplyhtml.fontItalicLabel=Kursiv
143simplyhtml.fontItalicImage=resources/italic.gif
144simplyhtml.fontDialogTitle=Format skrifttype
145simplyhtml.fontBoldTip=skift fed til/fra
146simplyhtml.fontBoldSelectedIcon=resources/bold_on.gif
147simplyhtml.fontBoldLabel=Fed
148simplyhtml.fontBoldImage=resources/bold.gif
149simplyhtml.findReplaceTip=s\u00f8g & erstat
150simplyhtml.findReplaceLabel=S\u00f8g & Erstat
151simplyhtml.findReplaceDialogTitle=S\u00f8g & find
152simplyhtml.findNext=Find n\u00e6ste...
153simplyhtml.familyLabel=Familie
154simplyhtml.effectLabel=Effekt
155simplyhtml.editLabel=Rediger
156simplyhtml.docTitleTitle=Rediger Dokument Titel
157simplyhtml.docTitleQuery=S\u00e6t titel til:
158simplyhtml.deleteTableRowLabel=Slet r\u00e6kke
159simplyhtml.deleteTableColLabel=Slet kolonne
160simplyhtml.defaultDocName=Unavngivet
161simplyhtml.cutTip=klip
162simplyhtml.cutLabel=Klip
163simplyhtml.cTagNameUL=Usorteret liste
164simplyhtml.cTagNamePara=Afsnit
165simplyhtml.cTagNameOL=Sorteret liste
166simplyhtml.cTagNameLink=Link
167simplyhtml.cTagNameHead6=Overskrift 6
168simplyhtml.cTagNameHead5=Overskrift 5
169simplyhtml.cTagNameHead4=Overskrift 4
170simplyhtml.cTagNameHead3=Overskrift 3
171simplyhtml.cTagNameHead2=Overskrift 2
172simplyhtml.cTagNameHead1=Overskrift 1
173simplyhtml.copyTip=kopier
174simplyhtml.copyLabel=Kopier
175simplyhtml.colorLabel=Farve
176simplyhtml.closeBtnName=Luk
177simplyhtml.close=Luk
178simplyhtml.clearFormatTip=Fjern formatering
179simplyhtml.clearFormatLabel=Fjern formatering
180simplyhtml.cellPanelTitle=Celle format
181simplyhtml.cellMarginTabLabel=Margin
182simplyhtml.cellGenTabLabel=Generelt
183simplyhtml.cellBorderTabLabel=Kantlinier
184simplyhtml.cancelBtnName=Annuller
185simplyhtml.bottomLabel=bund:
186simplyhtml.borderWidthLabel=Bredde
187simplyhtml.borderColorLabel=Farve:
188simplyhtml.boldName=fed
189simplyhtml.boldItalicName=fed kursiv
190simplyhtml.backgroundLabel=Baggrund:
191simplyhtml.applyCellAttrLabel=Anvend p\u00e5
192simplyhtml.appendTableRowLabel=Tilf\u00f8j r\u00e6kke
193simplyhtml.appendTableColLabel=Tilf\u00f8j kolonne
194simplyhtml.allOccurrencesReplaced=Alle forekomster erstattet
195simplyhtml.allCellsRangeLabel=alle celler
196simplyhtml.alignRight=h\u00f8jre
197simplyhtml.alignLeft=venstre
198simplyhtml.alignLabel=Justering:
199simplyhtml.alignCenter=center
200simplyhtml.aboutLabel=Om SimplyHTML...
201simplyhtml.aboutFrameTitle=Om denne applikation
202sharp_linear = Skarp Linear
203sharp_bezier = Skarp Bezier
204set_link_by_textfield = Angiv Link (tekstfelt)
205set_link_by_filechooser = Angiv Link (Filv\u00e6lger)
206set_image_by_filechooser = Angiv billede (Filv\u00e6lger eller link)
207selection_method_direct = Direct selection
208selection_method_delayed=Forsinket automatisk valg
209selection_method_by_click = Enkelt-klik for a v\u00e6lge
210selection_as_rectangle=Rektangul\u00e6r valg
211select_icon=V\u00e6lg en ikon
212select_folder_for_importing = V\u00e6lg den folder du vil importere
213select_favorites_folder = V\u00e6lg den folder hvor du har dine favoritter
214select_branch=V\u00e6lg synlig gren
215select_all=V\u00e6lg alt synligt
216ScriptEditorPanel.changed_cancel=Scriptene er blevet \u00e6ndret. \u00d8nsker du virkelig at forlade disse \u00e6ndringer?
217scheme_evaluate = Evaluer!
218saved = Gemt
219save_unsaved = Gem denne mindMap? :
220save_failed = Kunne ikke gemme mindMap $1.
221save_as = Gem som
222save = Gem
223RevertAction=Gendan
224reset_node_position=Reset position
225replace=Erstat
226repair_link_question = Kunne ikke \u00e5bne den linkede map. Vil du reparere linken manuelt?
227repair_link = Reparer Link
228rename=Omd\u00f8b
229remove_node_background_color = Fjern Node baggrundsfarve
230remove_node = Fjern Node
231remove_last_icon = Fjern sidste ikon
232remove_arrow_link = Fjern Pile link
233remove_all_icons = Fjern alle ikoner
234redo = Gendan
235really_remove_notes=Vil du virkelig fjerne noden(rne)?
236really_remove_node=Vil du virkelig slette noden(rne)?
237really_execute_script=\u00d8nsker du virkelig at eksekvere scriptene inkluderet i denne map? De kan muligvis skade din komputer.
238really_cut_node=\u00d8nsker du virkelig at klippe noden(rene)?
239really_convert_to_current_version=<html>Denne map er oprettet med en \u00e6ldre version af FreeMind. <br>Skal den konverteres (anbefalet)? <br>(Ellers bliver den taget som den er, uden garanti.)</html>
240really_convert_to_current_version2=<html>Den mind map du prøver at åbne er oprettet i en ældre version af Freemind, og gemt i et ældre format.<br/> Freemind skal til at konvertere denne mind map til det nuværende format. <br/>Efter at mind mappen er konverteret og gemt med denne version af Freemind, kan den ikke åbnes af ældre versioner af Freemind mere.<br/>Skal Freemind konverter g åbne denne mond map?</html>
241read_only = Kun l\u00e6sning
242quit = Luk
243ptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=
244property_dialog=Indstillinger...
245# new from 20.12.2003, fc
246printing_settings = Print Skalering
247printing_settings=Udskrivningsindstillinger
248print_preview_title =Vis Udskrift
249print_preview =Vis udskrift...
250print_dialog =Udskriv...
251print = Udskriv...
252previous_map = Foreg\u00e5ende mindMap
253preferences = Fortrukne
254plugins/TimeManagementReminder.xml_name=[Overs\u00e6t mig]-Internal hook for scheduling resubmission tasks.
255plugins/TimeManagementReminder.xml_documentation=[Overs\u00e6t mig]-Internal hook for scheduling resubmission tasks.
256plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle_All_Nodes=S\u00f8g & Erstat
257plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle=Time Management
258plugins/TimeManagement.xml_todayButton=I dag
259plugins/TimeManagement.xml_Select=V\u00e6lg
260plugins/TimeManagement.xml_Replace_Selected=Ersat valgte
261plugins/TimeManagement.xml_Replace_All=Erstat alle
262plugins/TimeManagement.xml_Replace=Erstat
263plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton_tooltip =Fjern alle p\u00e5mindelser assosieret med de valgte Noder.
264plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton =Fjern p\u00e5mindelse
265plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_tooltip=P\u00e5minder skemalagt den {0,date} {0,time}.
266plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_showNode=Tiden er g\u00e5et for Node " {0} ". \u00d8nsker du at snooze i 10 minnutter?
267plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_onlyOneDate=<html>For nuv\u00e6rende m\u00e5 der kun v\u00e6re en p\u00e5mindelse per Node. <br>Den nuv\u00e6rende p\u00e5mindelse er sat til {date} {0,time}, dit valg var {1,date} {1,time}. <br><br>\u00d8nsker du at \u00e6ndre Noden's p\u00e5mindelsestidspunkt (JA) <br>eller \u00f8nsker du at beholde den gamle (NEJ)?</html>
268plugins/TimeManagement.xml_reminderButton_tooltip=<html>N\u00e5r p\u00e5virket, s\u00e6ttes en timer i gang til den angivne dato. P\u00e5 datoen vil blinkende ikoner tiltr\u00e6kke din opm\u00e6rksomhed.<br> Hvis du lukker mindMappen, reaktiveres timerne n\u00e6ste gang, mindMappen \u00e5bnes.</html>
269plugins/TimeManagement.xml_reminderButton= P\u00e5mind mig p\u00e5 denne dato
270plugins/TimeManagement.xml_name= Vis kalender...
271plugins/TimeManagement.xml_minute= Minut:
272plugins/TimeManagement.xml_menu_actions=Handlinger
273plugins/TimeManagement.xml_hour= Time:
274plugins/TimeManagement.xml_Goto=G\u00e5 til
275plugins/TimeManagement.xml_Find=Find
276plugins/TimeManagement.xml_Export=Eksporter valgte noder
277plugins/TimeManagement.xml_documentation=<html>Viser kalendermodulet af Kai Toedter.</html>
278plugins/TimeManagement.xml_closeButton=Luk
279plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=Annuller
280plugins/TimeManagement.xml_Cancel=Annuller
281plugins/TimeManagement.xml_appendButton=Tilf\u00f8j dato til valgte Noder
282plugins/TimeList.xml_Text=Tekst
283plugins/TimeList.xml_Notes=Noter
284plugins/TimeList.xml_name=Vis tidsskema listen...
285plugins/TimeList.xml_Modified=Redigeret
286plugins/TimeList.xml_Icons=Ikoner
287plugins/TimeList.xml_documentation=Vis alle skemalagte tider og de tilh\u00f8rende Noder.
288plugins/TimeList.xml_Date=Dato
289plugins/TimeList.xml_Created=Oprettet
290plugins/ScriptingEngine.xml_name=Evaluer
291plugins/ScriptingEngine.xml_documentation=Evaluerer alle indeholdete scripts (rekursiv orden, blade f\u00f8rst).
292plugins/ScriptEditor/window.title=Script Editor
293plugins/ScriptEditor/window.Result=Resultat:
294plugins/ScriptEditor.xml_name=Script Editor...
295plugins/ScriptEditor.xml_documentation=Tillader at skrive st\u00f8rre scripts inden i FreeMind.
296plugins/ScriptEditor.sign=Underskriv Script...
297plugins/ScriptEditor.run=K\u00f8r
298plugins/ScriptEditor.new_script=Nyt Script
299plugins/ScriptEditor.menu_actions=Handlinger
300plugins/ScriptEditor.FORBIDDEN_ACTION=FreeMind groovy scripts er begr\u00e6nsede. De f\u00f8lgende {0,choice,0#File|1#Network|2#Exec} er forbudte:  {1,choice,0#Accept|1#Connect|2#Listen|3#Multicast|4#SetFactory|5#Exec|6#Link|7#Delete|8#Read|9#Write}. Du kan \u00e6ndre dette i programmets indstillinger.
301plugins/ScriptEditor.exit=Exit
302plugins/ScriptEditor.cancel=Afvis \u00e6ndringer og afslut
303plugins/RemoveReminder.xml_name=Fjern p\u00e5mindelse
304plugins/RemoveReminder.xml_documentation=Fjerner en p\u00e5mindelse fra en Node.
305plugins/NodeList.xml_name=Vis mindmap historik...
306plugins/NodeList.xml_documentation=Vis alle Noder med deres oprettelses/redigerings datoer.
307plugins/latex/LatexNodeHook.properties_name = &Latex
308plugins/latex/LatexNodeHook.properties_documentation = <html>Latex formular</html>
309plugins/latex/LatexNodeHook.editorTitle =Editor, luk for at acceptere
310plugins/FreemindHelp.xml_name = Hj\u00e6lp...
311plugins/FreemindHelp.xml_documentation = Freemind udviddet hj\u00e6lp
312plugins/ExportSvg.xml_name = Som SVG
313plugins/ExportSvg.xml_documentation = Eksporter til SVG
314plugins/ExportPdf.xml_name = Som PDF
315plugins/ExportPdf.xml_documentation = Eksporter til PDF
316pdfKeyDocLocation=./doc/FM_Key_Mappings_Quick_Guide.pdf
317PatternToString.NodeFontSize=Skriftst\u00f8rrelse
318PatternToString.Icon=Ikon
319PatternToString.FontName=Skrifttype navn
320PatternToString.FontItalic=Kursiv
321PatternToString.FontBold=Fed
322PatternToString.EdgeWidth=Kant tykkelse
323PatternToString.EdgeStyle=Kant stil
324PatternToString.EdgeColor=Kant farve
325PatternToString.color=Farve
326PatternToString.Child=Gren  node stil
327PatternToString.backgroundColor=Baggrundsfarve
328PatternNewNameProperty=Nyt m\u00f8nster
329PatternDialog.undefined_font=Udefineret skrifttype
330PatternDialog.sharp_linear=skarp linear
331PatternDialog.sharp_bezier=skarp bezier
332PatternDialog.setscript.tooltip=Et script kan associeres med stilen.
333PatternDialog.setscript=\u00c6ndre?
334PatternDialog.set_property_text.tooltip=Tom: R\u00f8r ikke, minus=Fjern egenskab(s\u00e6t default v\u00e6rdier);Plus=\u00c6ndre egenskab
335PatternDialog.set_property_text=\u00c6ndr
336PatternDialog.separator.ScriptingControl=Scripting
337PatternDialog.separator.NodeStyles=Node stil
338PatternDialog.separator.NodeFont=Node skrifttype
339PatternDialog.separator.NodeColors=Node farver
340PatternDialog.separator.General=Generelt
341PatternDialog.separator.EdgeControls=Kanter
342PatternDialog.script.tooltip=Scriptet som groovy source code.
343PatternDialog.script=Script
344PatternDialog.patternname.tooltip=Unik m\u00f8nster navn
345PatternDialog.patternname=Navn
346PatternDialog.nodetext.tooltip=nodetekst.tooltip
347PatternDialog.nodetext=Node tekst
348PatternDialog.nodestyle.tooltip=nodestil.tooltip
349PatternDialog.nodestyle=Node stil
350PatternDialog.nodefontsize.tooltip=nodeskrifttype.tooltip
351PatternDialog.nodefontsize=Node skrifttype
352PatternDialog.nodefontname.tooltip=nodeskrifttype.tooltip
353PatternDialog.nodefontname=Node skrifttype
354PatternDialog.nodefontitalic.tooltip=nodeskrifttype.tooltip
355PatternDialog.nodefontitalic=Kursiv skrifttype
356PatternDialog.nodefontbold.tooltip=nodeskrifttype.tooltip
357PatternDialog.nodefontbold=Fed skrift
358PatternDialog.nodecolor.tooltip=nodefarve.tooltip
359PatternDialog.nodecolor=Node farve
360PatternDialog.nodebackgroundcolor.tooltip=nodebaggrundsfarve.tooltip
361PatternDialog.nodebackgroundcolor=Node baggrundsfarve
362PatternDialog.linear=liear
363PatternDialog.icon.tooltip=Hvis anvendt vil noden have pr\u00e6sis denne ikon.
364PatternDialog.icon=Ikon
365PatternDialog.fork=gaffel
366PatternDialog.EdgeWidth_thin=tynd
367PatternDialog.EdgeWidth_parent=Som for\u00e6ldre
368PatternDialog.EdgeWidth_8=8
369PatternDialog.EdgeWidth_4=4
370PatternDialog.EdgeWidth_2=2
371PatternDialog.EdgeWidth_1=1
372PatternDialog.edgewidth.tooltip=Egenskab af kanten til forrige node (tilf\u00f8jes ogs\u00e5 til alle b\u00f8rne noder)
373PatternDialog.edgewidth=Kanttykkelse
374PatternDialog.edgestyle.tooltip=Egenskab af kanten til forrige node (tilf\u00f8jes ogs\u00e5 til alle b\u00f8rne noder)
375PatternDialog.edgestyle=Kant stil
376PatternDialog.edgecolor.tooltip=Egenskab af kanten til forrige node (tilf\u00f8jes ogs\u00e5 til alle b\u00f8rne noder)
377PatternDialog.edgecolor=Kant Farve
378PatternDialog.combined=Kombineret
379PatternDialog.ColorProperty.ResetColor=RestFarve
380PatternDialog.clear_all_setters.tooltip=enabler eller disabler alle \u00e6ndrings indikationer.
381PatternDialog.clear_all_setters=Skift alt
382PatternDialog.childpattern.tooltip=Det valgte m\u00f8nster bliver anvendt p\u00e5 alle b\u00f8rn.
383PatternDialog.childpattern=Barne M\u00f8nster
384PatternDialog.bubble=bubble
385PatternDialog.bezier=bezier
386PatternDialog.as_parent=Som for\u00e6ldre
387paste = Inds\u00e6t
388page = Side ops\u00e6tning...
389OptionPanel.zh_TW=Zh
390OptionPanel.zh_CN=Zh_CN
391OptionPanel.windows=Windows
392OptionPanel.wheel_velocity.tooltip=En h\u00f8jere v\u00e6rdi resulterer i hurtigere musehjuls effekter p\u00e5 mappen.
393OptionPanel.wheel_velocity=Hastighed
394OptionPanel.vi=Vi
395OptionPanel.userproperties=Brugerindstillinger
396OptionPanel.use_tabbed_pane.tooltip=Hvis valgt vises map'ene i faner (ligesom i FireFox :-)).
397OptionPanel.use_tabbed_pane=Brug Faner
398OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node.tooltip=Kanter starter fra et punkt p\u00e5 rod noden=======
399OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node=Kanter starter fra et punkt p\u00e5 rod noden.
400OptionPanel.unfold_on_paste.tooltip=Udfold noden ved inds\u00e6tning eller tr\u00e6k og slip
401OptionPanel.unfold_on_paste=Udfold noden ved inds\u00e6tning
402OptionPanel.undo_levels.tooltip=<html>Bestemmer hvor mange trin der gemmes der kan fortrydes via "Fortryd".</html>
403OptionPanel.undo_levels=Fortryd Levels
404OptionPanel.uk_UA=Uk UA
405OptionPanel.tr=Tr
406OptionPanel.time_for_delayed_selection.tooltip=<html>Valg af tidsforsinkelse p\u00e5 noder n\u00e5r musen er over (i msek). \u00c6ndr denne v\u00e6rdi til 1, hvis du \u00f8nsker direkte selektion ved mus over.</html>
407OptionPanel.time_for_delayed_selection=Tid for forsinket valg
408OptionPanel.time_for_automatic_save.tooltip=<html> tiden imellem to p\u00e5 hinanden f\u00f8lgende automatiske gemninger (n msek): For at afstille automatisk gem s\u00e6t dette tal til 2000000000.</html>
409OptionPanel.time_for_automatic_save=Tid for automatisk gem
410OptionPanel.standardselectednodetextcolor.tooltip=
411OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor.tooltip=<html>Farven af boblen der markerer valgte node. I html notifikation (#RRGGBB i hex v\u00e6rdier) </html>
412OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor=Valgte Node bobble farve
413OptionPanel.standardselectednodecolor.tooltip=<html>Standard Node farve er valgt. I HTML notation (#RRGGBB i hex v\u00e6rdier) </html>
414OptionPanel.standardselectednodecolor=Standard valgt Node farve
415OptionPanel.standardrootnodestyle.tooltip=<html>Rod Node stilen, hvis ikke andet er angivet. 'gaffel' og 'bobbel' og 'kombineret' er underst\u00f8ttet </html>
416OptionPanel.standardrootnodestyle=Standard RodNode stil
417OptionPanel.standardnodetextcolor.tooltip=<html>Standard Node farve. I HTML notation (#RRGGBB i hex v\u00e6rdier) </html>
418OptionPanel.standardnodetextcolor=Standard Node farve
419OptionPanel.standardnodestyle.tooltip=<html>Standard stil for en ny Node. 'gaffel', 'bobbel' 'som_for\u00e6ldre' og 'kombineret' er underst\u00f8ttet </html>
420OptionPanel.standardnodestyle=Standard Node stil
421OptionPanel.standardlinkestyle.tooltip=<html>Standard Link stil. Nuv\u00e6rende underst\u00f8tter kun 'bezier'</html>
422OptionPanel.standardlinkestyle=Stndard Link stil
423OptionPanel.standardlinkcolor.tooltip=<html>Standard link farve i HTML notation </html>
424OptionPanel.standardlinkcolor=Standard Link farve
425OptionPanel.standardedgestyle.tooltip=<html>Standard kant stil. 'lin\u00e6r' og 'bezier' er underst\u00f8ttet</html>
426OptionPanel.standardedgestyle=Standard Knat stil
427OptionPanel.standardedgecolor.tooltip=<html>Standard kantfrve i HTML notation </html>
428OptionPanel.standardedgecolor=Standard kant farve
429OptionPanel.standarddrawrectangleforselection.tooltip=<html>Marker valgte noder med en bobbel rundt om.</html>
430OptionPanel.standarddrawrectangleforselection=Vis valgte noder i bobler
431OptionPanel.standardcloudestyle.tooltip=<html>Standard sky stil. For nuv\u00e6rende er kun 'bezier' underst\u00f8ttet</html>
432OptionPanel.standardcloudestyle=Standard sky stil
433OptionPanel.standardcloudcolor.tooltip=<html>Standard skyfave i HTML notation</html>
434OptionPanel.standardcloudcolor=Standard sky farve
435OptionPanel.standardbackgroundcolor.tooltip=<html>Standard baggrundsfarve i HTML notation </html>
436OptionPanel.standardbackgroundcolor=Standard baggrundsfarve
437OptionPanel.sl=Sl
438OptionPanel.sk=Sk
439OptionPanel.separator.undo=Fortryd
440OptionPanel.separator.selection_method=Valg metode
441OptionPanel.separator.selection_colors=Fokus farver
442OptionPanel.separator.save=Gem
443OptionPanel.separator.root_node_appearance=Rod Node Udseende
444OptionPanel.separator.resources_notifications=Bekr\u00e6ftelser
445OptionPanel.separator.plugins/scripting/separatorPropertyName=Tilladelser
446OptionPanel.separator.patterns=M\u00f8nstre
447OptionPanel.separator.others=Andre n\u00f8gle bindinger
448OptionPanel.separator.other_defaults=Andre standarter
449OptionPanel.separator.node_navigation_commands=Node navigations kommandoer
450OptionPanel.separator.node_editing_commands=Node redigerings kommandoer
451OptionPanel.separator.new_node_commands=Ny node kommandoer
452OptionPanel.separator.mouse_wheel=Mussehjul
453OptionPanel.separator.look_and_feel=Look and Feel
454OptionPanel.separator.language=Sprog
455OptionPanel.separator.key_typing=_Key Typing
456OptionPanel.separator.initial_map_size=Initial mindMap st\u00f8rrelse
457OptionPanel.separator.icons=Ikoner i "V\u00e6lg Ikon..."
458OptionPanel.separator.icon_properties=Ikoner
459OptionPanel.separator.hyperlink_types=Hyperlink typer
460OptionPanel.separator.html_export=HTML eksport
461OptionPanel.separator.files=Filer
462OptionPanel.separator.edit_long_node_window=Rediger lang node Vindue
463OptionPanel.separator.default_styles=Standard Stil
464OptionPanel.separator.default_fonts=Standard skrifttyper
465OptionPanel.separator.default_colors=Standard farver
466OptionPanel.separator.commands_for_the_program=Kommandoer for programmet
467OptionPanel.separator.browser=Browser
468OptionPanel.separator.behaviour=Opf\u00f8rsel
469OptionPanel.separator.automatic_save=Automatisk gem
470OptionPanel.separator.attributes=Atributter
471OptionPanel.separator.anti_alias=Antialias
472OptionPanel.separator.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternSeparatorName=M\u00f8nstre
473OptionPanel.selection_method_direct=Direkte
474OptionPanel.selection_method_delayed=Forsinket
475OptionPanel.selection_method_by_click=Ved klik
476OptionPanel.selection_method.tooltip=<html> med den f\u00f8lgende kontakt kan du enable/disable det forsinkede skemavalg. Auto options. rediger dem ikke da de vil blive gemt i auto.properties under alle omst\u00e6ndigheder.</html>
477OptionPanel.selection_method=Curser Valg metode
478OptionPanel.se=Se
479OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids.tooltip=N\u00e5r afkrydset, udelades Node ID'er som ikke bruges inden i mappen. Bem\u00e6rk, at du ikke kan linke fra eksterne Maps til specifikke noder inden i mappen uden en node ID.
480OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids=Gem kun brugte Node ID's
481OptionPanel.ru=Ru
482OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted.tooltip=Hvis scripts er signeret af et trusted firma (f.eks. fra FreeMind's forfattere eller af dig selv), bliver det udf\u00f8rt uden restriktioner.
483OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted=Stol p\u00e5 signerede scripts (anbefalet).
484OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing.tooltip=<html>Hvis du \u00f8nsker at signere dine scripts, indtast alias n\u00f8glen her. <br>N\u00f8glen forventes at v\u00e6re i den defaulte keystore.<br>Password'ed p\u00e5 n\u00f8glernes hemmlige n\u00f8gle skal falde sammen med keystore password'ed(dette er default).</html>
485OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing=Valgfi bruger tast-alias for underskrift
486OptionPanel.resources_save_folding_state.tooltip=Hvis afm\u00e6rket, vil enhver foldning m\u00e6rke mappen som beskidt og huske dig p\u00e5 at gemme den.
487OptionPanel.resources_save_folding_state=Gem altid folde status \u00e6ndringer
488OptionPanel.resources_remove_notes_without_question=Fjern Noter uden at sp\u00f8rge?
489OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction.tooltip=<html><body>Hvis dine Groovy Scripts har brug for at eksekvere specielle n\u00e6tv\u00e6rks oprationer,<br>skal du enable denne option.<br>Men brug den med forsigtighed, som det er nu kan farlige scripts afsl\u00f8re dine hemmeligheder!</body></html>
490OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction=Tillad Netv\u00e6rksoprationer (IKKE anbefalet)
491OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction.tooltip=<html><body>Hvis dine Groovy Scripts skal udf\u00f8re specielle fil operationer (\u00c5ben, Luk, L\u00e6s, Skriv, Slet(!),<br>skal du enable denn option.<br>Men brug den med forsigtighed, som det er nu kan farlige scripts afsl\u00f8re dine hemmeligheder!</body></html>
492OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction=Tillad FIl operationer (IKKE anbefalet)
493OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction.tooltip=<html><body>Hvis dine Groovy Scripts skal starte andre applikationer (som f.eks en browser) uden at sp\u00f8ge(!),<br>skal du enable denne option.<br>Men brug den med forsigtighed, som det er nu kan farlige scripts afsl\u00f8re dine hemmeligheder!</body></html>
494OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction=Tillad at k\u00f8re andre applikationer (IKKE anbefalet)
495OptionPanel.resources_execute_scripts_without_asking=Scripts skal udf\u00f8res uden bekr\u00e6ftelse?
496OptionPanel.resources_don_t_show_note_icons=Vis ikke note ikoner
497OptionPanel.resources_cut_nodes_without_question=Klip noder uden bekr\u00e6ftelse?
498OptionPanel.resources_convert_to_current_version.tooltip=<html>Kun for meget store map's der ikke beh\u00f8ver at blive konverteret <br> (dette er ekspert kundskaber) du kan \u00e5bne map'perne uden konvertering.</html>
499OptionPanel.resources_convert_to_current_version=<html>Automatisk konvertere \u00e6ldre FreeMind maps versioner <br>til den nuv\u00e6rende version?</html>
500OptionPanel.remove_notes_without_question.tooltip=Hvis denne checkboks er sat vil noter der tilh\u00f8rer den valgte node blive fjernet uden advarsel. Det kan resultere i tab af information hvis den er utilsigtet p\u00e5virket .
501OptionPanel.remind_use_rich_text_in_new_long_nodes=Brug formatet p\u00e5 alle noder
502OptionPanel.remind_type_of_new_nodes.tooltip=<html>"Sp\u00f8rg" vil sp\u00f8rge dig (brug hvis i tvivl).<br>"Ja" viser rich text tekst editoren.<br>"Nej" viser den rene tekst editor.</html>
503OptionPanel.relative=Relativ
504OptionPanel.pt_PT=Pt PT
505OptionPanel.pt_BR=Pt BR
506OptionPanel.printonwhitebackground.tooltip=<html>Brug altid hvid baggrund til udskrivning</html>
507OptionPanel.printonwhitebackground=<html>Hvid baggrund for udskrivning</html>
508OptionPanel.plugins/scripting/tab_name=Scripting
509OptionPanel.placenewbranches.tooltip=<html>Hvor nye grene skal placeres. Gyldige v\u00e6rdier er 'f\u00f8rst' og 'sidst'</html>
510OptionPanel.placenewbranches=Placer nye grene
511OptionPanel.pl=Pl
512OptionPanel.patternsfile=M\u00f8nsterFil
513OptionPanel.path_to_automatic_saves.tooltip=<html> for at \u00e6ndre standard stien (den er 'java.io.tmpdir' p\u00e5 java), indtast directory stien her: andre muligheder: * freemind_home   st\u00e5r for directoryet, hvor auto.properties er. * default         pejer p\u00e5 java.io.tmpdir</html>
514OptionPanel.path_to_automatic_saves=Sti til Automatisk gem
515OptionPanel.OK=Gem
516OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=<html> [Ovrs\u00e6t mig]number n of different files to store the maps into.  The first automatic save is done in the first file, and so on  up to the n+1-save which is again stored in the first file (cyclic)</html>
517OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save=Antal af forskellige filer til automatisk gem
518OptionPanel.nothing=Ingenting
519OptionPanel.nn=Nn
520OptionPanel.nl=Nl
521OptionPanel.nb=Nb
522OptionPanel.motif=Motif
523OptionPanel.metal=Metal
524OptionPanel.max_tooltip_width.tooltip=<html>Standard tooltip bredde i pixels.</html>
525OptionPanel.max_tooltip_width=V\u00e6rkt\u00f8jstip bredde
526OptionPanel.max_node_width.tooltip=<html>Maximum default Node bredde i pixels</html>
527OptionPanel.max_node_width=Max Node bredde
528OptionPanel.mapysize.tooltip=
529OptionPanel.mapysize=MindMap-Y-st\u00f8rrelse
530OptionPanel.mapxsize.tooltip=<html>Den indledende st\u00f8rrelse p\u00e5 alle mindMaps</html>
531OptionPanel.mapxsize=MindMap-X-st\u00f8rrelse
532OptionPanel.lt=Lt
533OptionPanel.lookandfeel.tooltip=<htm>Look&Feel til brug. 'metal','windows','motif', 'gtk' er underst\u00f8ttede, 'mac' er kun valgbar p\u00e5 MacOS. default betyder, at default look and feel bliver brugt. Hvis du \u00f8nsker at inds\u00e6tte din egen L&F, s\u00e5 indskriv class name her og sikre dig at den tilh\u00f8rende jar fil(er) er loaded. Hvis der er problemer med look and feel, s\u00e5 v\u00e6lg 'ingenting' her. Det virker p\u00e5 applets</html>
534OptionPanel.lookandfeel=Look and Feel
535OptionPanel.loadLastMap.tooltip=<html>N\u00e5r FreeMind startes, hentes den sidst \u00e5bnede mindmap, hvis afkrydset.</html>
536OptionPanel.loadLastMap=\u00c5ben automatisk sidste mindmap
537OptionPanel.links.tooltip=<html>S\u00e6t links enten relativt eller absolut</html>
538OptionPanel.links=Links
539OptionPanel.linear=Line\u00e6r
540OptionPanel.level5=Andre's Node format
541OptionPanel.level4=3. Niveau Node format
542OptionPanel.level3=2. Niveau Node format
543OptionPanel.level2=1. Niveau Node format
544OptionPanel.level1=Formatet p\u00e5 Rod Noden
545OptionPanel.level=Niveau
546OptionPanel.last_opened_list_length=Sidst \u00e5bnet liste l\u00e6ngde
547OptionPanel.last=Sidste
548OptionPanel.language.tooltip=<html>Dette er det sprog som skal bruges i programmet. 'Automatisk' pr\u00f8ver at loade nuv\u00e6rende brugers sprog. </html>
549OptionPanel.language=Sprog
550OptionPanel.ko=Ko
551OptionPanel.Keystrokes=Genvejstaster
552OptionPanel.keystroke_zoom_out=Zoom ud
553OptionPanel.keystroke_zoom_in=Zoom ind
554OptionPanel.keystroke_undo=Fortryd
555OptionPanel.keystroke_toggle_folded=Skift foldning
556OptionPanel.keystroke_toggle_children_folded=Skift b\u00f8rns foldning
557OptionPanel.keystroke_show_selected_attributes=Vis valgte attributter
558OptionPanel.keystroke_show_attribute_manager=Vis attribut administrator
559OptionPanel.keystroke_show_all_attributes=Vis alle atributter
560OptionPanel.keystroke_set_link_by_textfield=S\u00e6t Link med tekstfelt
561OptionPanel.keystroke_set_link_by_filechooser=S\u00e6t Link med filv\u00e6lger
562OptionPanel.keystroke_set_image_by_filechooser=S\u00e6t billede med filv\u00e6lger
563OptionPanel.keystroke_select_branch=V\u00e6lg forgrening
564OptionPanel.keystroke_select_all=V\u00e6lg alt
565OptionPanel.keystroke_saveAs=Gem som
566OptionPanel.keystroke_save=Gem
567OptionPanel.keystroke_remove=Fjern
568OptionPanel.keystroke_redo=Gendan
569OptionPanel.keystroke_quit=Afslut
570OptionPanel.keystroke_print=Udskriv
571OptionPanel.keystroke_previousMap=Forrige map
572OptionPanel.keystroke_plugins/ScriptingEngine.keystroke.evaluate=Evaluer
573OptionPanel.keystroke_paste=Inds\u00e6t
574OptionPanel.keystroke_option_dialog=Pr\u00e6ferencer
575OptionPanel.keystroke_open_first_in_history=\u00c5ben f\u00f8rste i historikken
576OptionPanel.keystroke_open=\u00c5ben
577OptionPanel.keystroke_node_up=Node op
578OptionPanel.keystroke_node_toggle_underlined=Node skift Understreget
579OptionPanel.keystroke_node_toggle_italic=Node skift Kursiv
580OptionPanel.keystroke_node_toggle_cloud=Node skift Sky
581OptionPanel.keystroke_node_toggle_boldface=Node skift Fed
582OptionPanel.keystroke_node_increase_font_size=Node for\u00f8g skriftst\u00f8rrelse
583OptionPanel.keystroke_node_down=Node ned
584OptionPanel.keystroke_node_decrease_font_size=Node forminsk skriftst\u00f8rrelse
585OptionPanel.keystroke_node_color_blend=Node farve blanding
586OptionPanel.keystroke_node_color=Node farve
587OptionPanel.keystroke_nextMap=N\u00e6ste map
588OptionPanel.keystroke_newMap=Ny map
589OptionPanel.keystroke_moveToRoot=Flyt til rod
590OptionPanel.keystroke_move_up=Flyt op
591OptionPanel.keystroke_move_right=Flyt h\u00f8jre
592OptionPanel.keystroke_move_left=Flyt venstre
593OptionPanel.keystroke_move_down=Flyt ned
594OptionPanel.keystroke_mode_MindMap=Mode MindMap
595OptionPanel.keystroke_mode_File=Mode Fil
596OptionPanel.keystroke_mode_Browse=Mode Browse
597OptionPanel.keystroke_join_nodes=Sammenf\u00f8j Noder
598OptionPanel.keystroke_hide_all_attributes=Skjul alle stributter
599OptionPanel.keystroke_follow_link=F\u00f8lg link
600OptionPanel.keystroke_find_next=Find n\u00e6ste
601OptionPanel.keystroke_find=Find
602OptionPanel.keystroke_export_to_html=Eksporter til HTML
603OptionPanel.keystroke_export_branch_to_html=Eksporter Branch til HTML
604OptionPanel.keystroke_export_branch=Eksporter gren
605OptionPanel.keystroke_edit_long_node=Rediger lang Node
606OptionPanel.keystroke_edit_attributes=Rediger Atributter
607OptionPanel.keystroke_edit=Rediger
608OptionPanel.keystroke_edge_color=Kant farve
609OptionPanel.keystroke_delete_child=Slet barn
610OptionPanel.keystroke_cut=Klip
611OptionPanel.keystroke_copy_single=Kopier enkelt
612OptionPanel.keystroke_copy=Kopier
613OptionPanel.keystroke_close=Luk
614OptionPanel.keystroke_assign_attributes=Tildel attributter...
615OptionPanel.keystroke_apply_pattern_9=Brug m\u00f8nster 9
616OptionPanel.keystroke_apply_pattern_8=Brug m\u00f8nster 8
617OptionPanel.keystroke_apply_pattern_7=Brug m\u00f8nster 7
618OptionPanel.keystroke_apply_pattern_6=Brug m\u00f8nster 6
619OptionPanel.keystroke_apply_pattern_5=Brug m\u00f8nster 5
620OptionPanel.keystroke_apply_pattern_4=Brug m\u00f8nster 4
621OptionPanel.keystroke_apply_pattern_3=Brug m\u00f8nster 3
622OptionPanel.keystroke_apply_pattern_2=Brug m\u00f8nster 2
623OptionPanel.keystroke_apply_pattern_18=Brug m\u00f8nster 18
624OptionPanel.keystroke_apply_pattern_17=Brug m\u00f8nster 17
625OptionPanel.keystroke_apply_pattern_16=Brug m\u00f8nster 16
626OptionPanel.keystroke_apply_pattern_15=Brug m\u00f8nster 15
627OptionPanel.keystroke_apply_pattern_14=Brug m\u00f8nster 14
628OptionPanel.keystroke_apply_pattern_13=Brug m\u00f8nster 13
629OptionPanel.keystroke_apply_pattern_12=Brug m\u00f8nster 12
630OptionPanel.keystroke_apply_pattern_11=Brug m\u00f8nster 11
631OptionPanel.keystroke_apply_pattern_10=Brug m\u00f8nster 10
632OptionPanel.keystroke_apply_pattern_1=Brug m\u00f8nster 1
633OptionPanel.keystroke_add_sibling_before=Tilf\u00f8j for\u00e6ldre f\u00f8r
634OptionPanel.keystroke_add_local_link_action=Tilf\u00f8j lokalt link aktion
635OptionPanel.keystroke_add_child_mac=Tilf\u00f8j barn MAC
636OptionPanel.keystroke_add_child=Tilf\u00f8j barn
637OptionPanel.keystroke_add_arrow_link_action=Tilf\u00f8j Pile-Link aktion
638OptionPanel.keystroke_add=Tilf\u00f8j
639OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_UP=Fold et niveau
640OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_DOWN=Udfold et niveau
641OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_HOME=Fold alt
642OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_END=Udfold alt
643OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/SplitNode.properties_key=Split node
644OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/RemoveNote.properties.properties_key=Ryd Note
645OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_jumpto.keystroke.alt_N=Note redigerings Switch
646OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_hide_show.keystroke.control_shift_less=Vis/Skjul Note vindue
647OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote.properties_key=Inds\u00e6t en note
648OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NewParentNode.properties_key=Indryk noder
649OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ManagePatterns_manage_patterns_dialog=H\u00e5ndter Stil
650OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties.properties_key=Inds\u00e6t ikon
651OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatPaste.properties.properties_key=Indst format
652OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatCopy.properties.properties_key=Kopier format
653OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_key=Flyt h\u00f8jre
654OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_key=Flyt venstre
655OptionPanel.key_type_adds_new.tooltip=<html>Key typing: overskriver indhold (falsk) / opretter ny sibling (sand)  (kr\u00e6ver: disable_key_type = falsk)</html>
656OptionPanel.key_type_adds_new=Key Type Tilf\u00f8j Ny
657OptionPanel.ja=Ja
658OptionPanel.it=It
659OptionPanel.id=Id
660OptionPanel.icons.list=Liste over viste Standard ikoner
661OptionPanel.icon_order_description=Her kan du sortere eller disable standard ikoner. Ikonerne skal v\u00e6re separeret med ';'.
662OptionPanel.hu=Hu
663OptionPanel.html_export_no_folding=Ingen foldning
664OptionPanel.html_export_folding=HTML eksport foldning
665OptionPanel.html_export_fold_currently_folded=Fold Nuv\u00e6rende foldede
666OptionPanel.html_export_fold_all=Fold alt
667OptionPanel.html_export_based_on_headings=Baseret p\u00e5 overskrifter
668OptionPanel.HTML=HTML
669OptionPanel.hr=Hr
670OptionPanel.gtk=Gtk
671OptionPanel.gl=Gl
672OptionPanel.fr=Fr
673OptionPanel.fork=Gaffel
674OptionPanel.foldingsymbolwidth.tooltip=<html>Bredde p\u00e5 foldings markerings cirklen</html>
675OptionPanel.foldingsymbolwidth=Foldesymbolets bredde
676OptionPanel.first=F\u00f8rst
677OptionPanel.Files=Filer
678OptionPanel.export_icons_in_html.tooltip=<html> Fort\u00e6l om  HTML eksporteret fra FreeMind skal indeholde ikoner. Problemet med ikoner er, at ganske ofte vil linket til ikonerne ikke blive fundet i den eksporterede HTML.</html>
679OptionPanel.export_icons_in_html=Eksporterer Ikoner i HTML
680OptionPanel.experimental_file_locking_on.tooltip=<html>Eksperimental funktion</html>
681OptionPanel.experimental_file_locking_on=Eksperimental fill\u00e5sning
682OptionPanel.execute_scripts_without_asking.tooltip=<html>FreeMind scripts er principielt i stand til at udf\u00f8re enhver kommando p\u00e5 din computer. <br>derfor skal du ikke eksekvere scripts du ikke ved om de er sikre.</html>
683OptionPanel.et=Et
684OptionPanel.es=Es
685OptionPanel.Environment=Omgivelser
686OptionPanel.enable_leaves_folding.tooltip=<html>[Overs\u00e6t mig]Enable leaves folding   == changing bubble/fork for fold action  (although if false, you can always use node style to change it)</html>
687OptionPanel.enable_leaves_folding=Tillad bladfoldning
688OptionPanel.en=En
689OptionPanel.el__show_icon_for_attributes=Vis ikon for atributter
690OptionPanel.el__position_window_below_node=Positioner Vindue under Node
691OptionPanel.el__min_default_window_width=Min. standard Window Bredde
692OptionPanel.el__min_default_window_height=Min. standard Windows H\u00f8jde
693OptionPanel.el__max_default_window_width=Max standard Windows Bredde
694OptionPanel.el__max_default_window_height=Max standard Windows H\u00f8jde
695OptionPanel.el__enter_confirms_by_default=Enter bekr\u00e6fter som standard
696OptionPanel.el__buttons_position.tooltip=<html> over / under</html>
697OptionPanel.el__buttons_position=Knappers position
698OptionPanel.el=El
699OptionPanel.draganddrop.tooltip=<html>Hvis dnd er sat til.</html>
700OptionPanel.draganddrop=Tr\u00e6k og slip
701OptionPanel.docmapurl_since_version_0_7_0=Docmapurl
702OptionPanel.dk=Da
703OptionPanel.disable_key_type.tooltip=<html>[Overs\u00e6t mig]Key typing: if enabled enters node editing</html>
704OptionPanel.disable_key_type=[Overs\u00e6t mig]-Disable Key Type
705OptionPanel.disable_cursor_move_paper.tooltip=<html>[Overs\u00e6t mig]Don't display 'move' cursor during paper dragging</html>
706OptionPanel.disable_cursor_move_paper=[Overs\u00e6t mig]-Disable Cursor Move Paper
707OptionPanel.delete_nodes_without_question.tooltip=Hvis denne box er markeret bliver noder slettet uden bekr\u00e6ftigelse. Det kan for\u00e5rsage tab af information hvis p\u00e5virket uden fors\u00e6t.
708OptionPanel.delete_nodes_without_question=Slette noder uden bekr\u00e6ftigelse?
709OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit.tooltip=<html> Hvis filerne skal slettes automaisk ved en normal nedlukning af Freemind, s\u00e5 s\u00e6t f\u00f8lgende variabel til sand</html>
710OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit=Slet automatiske gem n\u00e5 der lukkes
711OptionPanel.Defaults=Standarder
712OptionPanel.defaultfontstyle=Standard typografi
713OptionPanel.defaultfontsize.tooltip=Standard skriftst\u00f8rrelse for nye noder.
714OptionPanel.defaultfontsize=Standard skriftst\u00f8rrelse
715OptionPanel.defaultfont.tooltip=<html>Den defaulte Node skrifttype. Dette virker kun hvis skrifttypen(TrueTypeFont) er til stede p\u00e5 systemet </html>
716OptionPanel.defaultfont=Standard skrifttype
717OptionPanel.default_browser_command_windows_nt.tooltip=<html>For Windows ( "" tegnene er n\u00f8dvendige p\u00e5 grund af links der har "=" i deres URL).</html>
718OptionPanel.default_browser_command_windows_nt=Standard Browser kommando Windows NT
719OptionPanel.default_browser_command_windows_9x.tooltip=<html>For Windows ( "" tegnene er n\u00f8dvendige p\u00e5 grund af links der har "=" i deres URL).</html>
720OptionPanel.default_browser_command_windows_9x=Standard Browser kommando Windows 9x
721OptionPanel.default_browser_command_other_os.tooltip=<html>Dette er typisk LINUX:</html>
722OptionPanel.default_browser_command_other_os=Standard Browser kommando andre OS
723OptionPanel.default_browser_command_mac.tooltip=<html>og MAC: (tak til Nick!)</html>
724OptionPanel.default_browser_command_mac=Standard Browser kommando MAC
725OptionPanel.default=Standard
726OptionPanel.de=De
727OptionPanel.cut_nodes_without_question.tooltip=Hvis denne boks er sat vil noder blive slettet uden bekr\u00e6ftigelse. Det kan betyde tab af information hvis p\u00e5viket uden fors\u00e6t.
728OptionPanel.cs=Cs
729OptionPanel.combined=Kombineret
730OptionPanel.ColorProperty.ResetColor=Reset farve
731OptionPanel.Cancel=Annuller
732OptionPanel.bubble=Bobbel
733OptionPanel.browsemode_initial_map.tooltip=<html>URL'en p\u00e5 mindMappen der indl\u00e6ses n\u00e5r browsermode starter op</html>
734OptionPanel.browsemode_initial_map=Browsemode Initial mindMap
735OptionPanel.bezier=Bezier
736OptionPanel.Behaviour=Opf\u00f8rsel
737OptionPanel.automaticFormat_level2=1. Niveau Node format
738OptionPanel.automaticFormat_level1=Rod Node format
739OptionPanel.automaticFormat_level=Automatisk layout stil
740OptionPanel.automatic=Automatisk
741OptionPanel.ask=Sp\u00f8rg
742OptionPanel.as_parent=Som for\u00e6ldre
743OptionPanel.ar=Ar
744OptionPanel.Appearance=Udseende
745OptionPanel.antialiasEdges.tooltip=
746OptionPanel.antialiasEdges=Kanter
747OptionPanel.antialiasAll=Kanter
748OptionPanel.antialias_none=Ingen Antialias
749OptionPanel.antialias_edges=Antialias kanter
750OptionPanel.antialias_all=Antialias alt
751OptionPanel.antialias.tooltip=<html>Bestemmer kvaliteten p\u00e5 mindMappen. Mere antialias kr\u00e6ver mere tid.</html>
752OptionPanel.antialias=Antialias
753OptionPanel.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternTabName=Automatiske layout m\u00f8nstre
754OptionPanel.absolute=Absolut
755OptionalDontShowMeAgainDialog.rememberMyDescision=Husk min bestutning.
756OptionalDontShowMeAgainDialog.ok=Ja
757OptionalDontShowMeAgainDialog.dontShowAgain=Sp\u00f8rg mig ikke igen.
758OptionalDontShowMeAgainDialog.cancel=Nej
759option_changes_may_require_restart=For at se effekten af de \u00e6ndrede indstillinger, er du sandsynligvis n\u00f8dt til at restarte Freemind.
760open = \u00c5ben
761ok = OK
762not_saved_for_link_error = Mappen  skal gemmes f\u00f8r du kan inds\u00e6tte link fra filv\u00e6lgeren
763normal = Normal
764nonitalicise_branch = Ikke kursiv
765nonboldify_branch = Ikke fed
766node_up = Node op
767node_location_help=Tr\u00e6kning \u00e6ndrer nodens lokation, ctrl+tr\u00e6kning \u00e6ndrer distancer, dobbeltklik og ctrl+dobbeltklik resetter dem.
768node_is_write_protected=M\u00e5l node er skrivebeskyttet.
769node_down = Node ned
770node_color = Node Farve
771node_changed_discard_changes =Du har \u00c6ndret denne node. Vil du fortryde \u00e6ndringerne?
772node_background_color =Node baggrundsfarve
773node = Node
774no_previous_find = Ingen fundet tidligere.
775no_more_found_from = Ikke flere "$1" fundet fra "$2".
776no_found_from = Ingen "$1" fundet fra "$2".
777no_format_copy_before_format_paste = Du kan ikke inds\u00e6tte et format f\u00f8r du har kopieret et.
778no = Nej
779next_map = N\u00e6ste Map
780new_sibling_behind = Ny Node samme niveau
781new_sibling_before = Ny Node h\u00f8jere niveau
782new_node_as_sibling_not_possible_for_the_root = Du kan ikke inds\u00e6tte node parallelt med roden
783new_node = Ny Node
784new_mindmap = Ny Mindmap
785new_child = Ny blad-node
786new =Ny
787move_to_root = Flyt til rod
788most_recent_files =Nyeste filer
789modes = Visninger
790mode_title = FreeMind - {0} Visning
791mode_status = Visning skiftet {0} Visning
792mode_na = Kan ikke benytte visning
793mode_MindMap=MindMap Mode
794mode_File=Fil Mode
795mode_Browse=Browse Mode
796mindmaps_filter_desc =Filtre (*.mmfilter)
797mindmaps_desc = Mapper (*.mm)
798mindmaps = MindMaps
799mindmap = MindMap
800menu_view =Vis
801menu_navigate =Naviger
802menu_insert =Inds\u00e6t
803menu_format =Formater
804menu_file_import =Import
805menu_file_export =Eksport
806menu_extras =V\u00e6rkt\u00f8jer
807menu_attributes =Atributter
808map_not_saved=Dette MindMap var ikke gemt f\u00f8r.
809map_locked_by_save_as = Mappen $1 bliver rettet af bruger $2. Kan ikke Gemme som.
810map_locked_by_open = Mappen $1 bliver rettet af bruger $2. \u00c5bner den for l\u00e6sning.
811map_corrupted = Mappen er i stykker. Vil du se detaljer?
812map_already_exists = Mappen eksisterer. Vil du overskrive den?
813ManagePatternsPopupDialog.Save=Gem og returner
814ManagePatternsPopupDialog.remove=Fjern M\u00f8nster
815ManagePatternsPopupDialog.from_nodes=Opret m\u00f8nster fra valgte noder
816ManagePatternsPopupDialog.DuplicateNameMessage=Du har valgt et navn to gange. \u00c6ndrer venligst dette f\u00f8r du folade denne dialog.
817ManagePatternsPopupDialog.duplicate=Dupliker m\u00f8nster
818ManagePatternsPopupDialog.apply=Anvend
819ManagePatternsPopupDialog.add=Tilf\u00f8j ny m\u00f8nsster
820ManagePatternsPopupDialog.Actions=Handlinger
821lots_of_links_warning = Du kommer til at generere en masse link til den samme Node. \u00d8nsker du virkelig at oprette alle disse link?
822long_node_changed_submit =Du har \u00e6ndret denne node. \u00d8nsker du at gemme disse \u00e6ndringer?
823long_node_changed_cancel =Du har \u00e6ndret denne node. \u00d8nsker du at forkaste disse \u00e6ndringer?
824locking_old_lock_removed = Mappen $1 var l\u00e5st af bruger $2. L\u00e5sen er fjernet, da den var gammel.
825locking_failed_by_save_as = L\u00e5sning af map $1 mislykkedes. Kan ikke Gemme Som.
826locking_failed_by_open = L\u00e5sning af map $1 mislykkedes. \u00c5bner den som read-only.
827#fc, 8.2.2012: set these properties to keystrokes only.
828#LocalProperties.keystroke_node_increase_font_size =
829#LocalProperties.keystroke_node_decrease_font_size =
830#LocalProperties.keystroke_branch_increase_font_size =
831#LocalProperties.keystroke_branch_decrease_font_size =
832load =Hent
833link_not_found =Link $1 ikke fundet
834link_not_available_any_more = Linket er ikke gyldigt mere. Noden er blevet slettet.
835linear = Line\u00e6r
836license_text = FreeMind - Et Program til at skabe og se Mindmaps\nCopyright (C) 2000-2010  Joerg Mueller <joergmueller@bigfoot.com>\nSe COPYING for Detaljer\n\nDette program er fri software; du kan redistribuere det og/eller\nmodifisere det under termerne af GNU General Public Licensen\nsom publiseret af Free Software Foundation; enten version 2\naf denne Licens, eller (efter dit valg) enhver efterf\u00f8lgende version.\n\nDette program er distribueret i det h\u00e5b at det vil v\u00e6re brugbart,\nmen UNDEN NOGEN GARANTI; without even the implied warranty of\nMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\nGNU General Public License for more details.\n\nYou should have received a copy of the GNU General Public License\nalong with this program; if not, write to the Free Software\nFoundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
837license = Licens
838less_than_two_selected_nodes = Du skal v\u00e6lge mindst to Noder fo at f\u00e5 links.
839KeyDoc=N\u00f8gledokumentation PDF
840join_nodes = Forbind Nodes
841italicise_branch = Kursiver
842italic = Kursiv
843increase_node_font_size = St\u00f8rre (Node) Skrifttype
844increase_branch_font_size = St\u00f8rre (Gren) Skrifttype
845import_linked_branch_without_root = Import uden rod
846import_linked_branch_no_link = Den valgte Node har ingen link at importere fra.
847import_linked_branch = Importer linkede grene
848import_folder_structure = Importer filmappe struktur
849import_explorer_favorites = Importer Explorer favoritter
850import_branch = Importer Gren
851import = Importer
852icon_yes =Vigtigt
853icon_xmag = Skal diskuteres
854icon_wizard = Magi
855icon_up =op
856icon_stop-sign =R\u00f8dt trafiklys
857icon_stop = Stop
858icon_smily_bad =Jeg finder det ikke morsomt
859icon_smiley-oh =Overrasket
860icon_smiley-neutral =Neutral
861icon_smiley-angry =Vred
862icon_prepare=Gult trafiklys
863icon_penguin = Linux
864icon_pencil = Skal raffineres
865icon_password = N\u00f8gle
866icon_password=Password
867icon_messagebox_warning = Vigtigt
868# Daniel Polansky: This way of maintaining icon text
869# will ultimately lead to unbearable overheads.
870icon_menu = Ikoner
871icon_male2=Mand 2
872icon_male1=Mand 1
873icon_Mail = Mail
874icon_list=List
875icon_licq =Blomst
876icon_launch=S\u00e6t i gang
877icon_ksmiletris = Jeg er glad
878icon_korn = Mailbox
879icon_knotify = Musik
880icon_kmail =E-Mail
881icon_kaddressbook = Telefon
882icon_info=Info
883icon_idea = Ide
884icon_hourglass =Venter
885icon_help = Sp\u00f8rgsm\u00e5l
886icon_group=Gruppe
887icon_gohome = Hjem
888icon_go=Gr\u00f8nt trafiklys
889icon_full-9 =Prioitet 9
890icon_full-8 =Prioitet 8
891icon_full-7 = Prioitet 7
892icon_full-6 = Prioitet 6
893icon_full-5 = Prioitet 5
894icon_full-4 = Prioitet 4
895icon_full-3 = Prioitet 3
896icon_full-2 = Prioitet 2
897icon_full-1 = Prioitet 1
898icon_full-0=Prioitet 0
899icon_freemind_butterfly =Freemind icon
900icon_forward = Frem
901icon_folder =Mappe
902icon_flag-yellow =Gult flag
903icon_flag-pink =Pink flag
904icon_flag-orange =Orange flag
905icon_flag-green =Gr\u00f8nt flag
906icon_flag-blue =Bl\u00e5t flag
907icon_flag-black =Sort flag
908icon_flag = Flag
909icon_female2=Kvinde 2
910icon_female1=Kvinde 1
911icon_fema=Kvinder
912icon_family=Familie
913icon_encrypted =L\u00e5st
914icon_edit =Rediger
915icon_down =Ned
916icon_desktop_new = Glem ikke
917icon_decrypted =\u00c5bent
918icon_closed =Stopskilt
919icon_clock =Tid
920icon_clanbomber = Farligt
921icon_calendar =Dato
922icon_button_ok = OK
923icon_button_cancel = Ikke OK
924icon_broken-line =Punkteret
925icon_bookmark =Bogm\u00e6rke
926icon_bell = Husk
927icon_back = Tilbage
928icon_attach = Kig her
929html_export_no_folding = HTML Eksport - Ingen foldning
930html_export_fold_currently_folded = HTML Eksport - Fold som nu
931html_export_fold_all = HTML Export - Fold Alt
932html_export_based_on_headings = HTML Eksport - Baseret p\u00e5 overskrifter
933help = Hj\u00e6lp
934GrabKeyDialog.grab-key.title=Indtast ny tast
935GrabKeyDialog.grab-key.remove-ask=Er du sikker p\u00e5 at du vil fjerne denne tastatur tast
936GrabKeyDialog.grab-key.remove=Fjern
937GrabKeyDialog.grab-key.clear=Ryd(clear)
938GrabKeyDialog.grab-key.caption=
939GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to.none=Er for nuv\u00e6rende ikke tildelt til noget
940GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to=Tildelt til
941GrabKeyDialog.common.ok=OK
942GrabKeyDialog.common.cancel=Annuller
943goto_link_node_action = G\u00e5 til Link
944freemind_reverted=Freemind_Reverted_
945FreeMind.progress.updateLookAndFeel=Opdater Look and Feel...
946FreeMind.progress.startCreateController=Start skab Controller...
947FreeMind.progress.settingPreferences=S\u00e6tter preferencer...
948FreeMind.progress.propageteLookAndFeel=Udbred Look And Feel...
949FreeMind.progress.loadMaps=Indl\u00e6s Minsmaps...
950FreeMind.progress.gettingPreferences=Henter preferencer...
951FreeMind.progress.gettingPreferenceDirectories=Henter preference skuffer...
952FreeMind.progress.endStartup=Slut p\u00e5 opstart.
953FreeMind.progress.createInitialMode=Opretter initial mode...
954FreeMind.progress.createController=Opretter Kontroler...
955FreeMind.progress.buildScreen=Opbygger sk\u00e6rm...
956FreeMind=FreeMinds's Hjemmeside
957format_menu_edge_widths=Kant bredde
958format_menu_edge_styles=Kant stil
959fork = Gaffel
960font_size = Skriftst\u00f8rrelse
961font_family = Skrifttype familie
962font = Skrifttype
963follow_link = F\u00f8lg link
964follow_graphical_link=G\u00e5 til:
965fold = Fold
966fit_to_page = Tilpas til en side
967find_what = Find hvad
968find_next = Find n\u00e6ste
969find = Find
970filter_unfold_ancestors=Udfold filtrerede noder
971filter_toolbar=Filter
972filter_show_flat=Fladt
973filter_show_descendants=Vis efterkommere
974filter_show_ancestors=Vis Forf\u00e6dre
975filter_selected_node_view=For nuv\u00e6rende valgte noder
976filter_select=V\u00e6lg
977filter_or=OR
978filter_on=Filter til
979filter_off=Filter fra
980filter_not=NOT
981filter_node=Node tekst
982filter_no_filtering=Ingen filtrering
983filter_is_not_equal_to=Er forskellig fra
984filter_is_equal_to=Er lig med
985filter_ignore_case=Ignorer sag
986filter_icon=Ikon
987filter_exist=Eksisterer
988filter_enter_value=Indtast v\u00e6rdi
989filter_edit_description=Rediger filter liste
990filter_edit=Rediger
991filter_does_not_exist=Eksisterer ikke
992filter_dialog=Filter Foraftter
993filter_delete=Slet
994filter_contains=Indeholder
995filter_conditions =Filtre
996filter_and=AND
997filter_add=Tilf\u00f8j
998file_not_found = Filen $1 fandtes ikke
999file_already_exists = Filen {0} eksisterer allerede. \u00d8nsker du at overskrive den?
1000file = Filer
1001# new from 14.12.2003, fc
1002FAQ = FAQ
1003extension_menu = Fysisk stil
1004export_to_html = Eksporter til HTML
1005export_svg_text = Scalable Vector Graphic (SVG)
1006export_pdf_text = Portable Document Format (PDF)
1007#export_branch = Eksporter gren
1008export_branch_to_html = Eksporter gren til HTML
1009export_branch_new =Eksporter som et nyt map...
1010error_creating_directory = Kan ikke oprette skuffen til eksport.
1011error_applying_template=Fejl ved anvendelse af XSL template.
1012error =Fejl
1013enter_confirms = Enter lukker
1014enter_base_url = Jeg inds\u00e6tter relative links. Inds\u00e6t start URL.
1015edit_node = Rediger node
1016edit_long_node = Rediger en lang node
1017edit_link_manually = Rediger link manuelt
1018edit_attributes =Ret atributter
1019edit.edit_rich_text=\u00d8nsker du at bruge formatering s\u00e5 som fed og kursiv?
1020edit.decision=HTML Editor
1021edit = Rediger
1022edge_width_thin = Tynd
1023edge_width_parent = Ejer
1024edge_width_parent=For\u00e6ldre
1025edge_width = Kantbredde
1026edge_style = Kant stil
1027edge_color = Kant Farve
1028edge = Kant
1029documentation = Dokumentation
1030delete_child = Slet barn
1031delete=Slet
1032decrease_node_font_size = Mindre Node Skrifttype
1033decrease_branch_font_size = Mindre Gren Skrifttype
1034cut = Klip
1035copy_single = Kopier  enkelt
1036copy = Kopier
1037confirmation=Bekr\u00e6telse
1038#new from 30.08.2004, Dimitri
1039combined = Kombineret
1040cloud_color = Skyfarve...
1041cloud = Sky
1042close = Luk
1043choose_node_color = V\u00e6lg node farve:
1044choose_node_background_color = V\u00e6lg Node baggrundsfarve
1045choose_edge_color = V\u00e6lg kantfarve
1046choose_cloud_color = V\u00e6lg sky farve:
1047choose_background_color = V\u00e6lg baggrundsfarve
1048change_link_arrows=\u00e6ndre_link_pile
1049change_arrows_in_arrow_link = \u00c6ndre pile p\u00e5 pileLink
1050center = Centrer
1051cannot_move_to_child = Kan ikke flytte en Node til en af dens b\u00f8rn.
1052cannot_join_nodes_with_children = Kan ikke forbinde noder med b\u00f8rn
1053cannot_delete_root =Rod noden kan ikke slettes eller klippes.
1054cannot_add_parent_to_root = RodNoden kan ikke tilf\u00f8jes til en ny for\u00e6ldre.
1055cannot_add_parent_diff_parents = Alle noder skal have samme for\u00e6ldre for at buge denne funktion.
1056cancel = Fortryd
1057bubble = Boble
1058browsemode_initial_map =./doc/freemind_da.mm
1059branch = Gren
1060boldify_branch = G\u00f8r fed
1061bold = Fed
1062blend_color = Bland Farve
1063bezier = Bezier
1064background = Baggrund
1065automatically_save_message=Mindmap blev automatisk gemt(under filnavnet  {0}) ...
1066attributes_visible_tooltip=Valgte synlige
1067attributes_visible=Valgte synlige
1068attributes_skip_root=Skip Rod Node
1069attributes_show_selected =Vis valgte atributter
1070attributes_show_on_focus=
1071attributes_show_all =Vis alle atributter
1072attributes_show=Vis
1073attributes_select_all_tooltip=V\u00e6lg/frav\u00e6lg alle
1074attributes_select_all=Alt
1075attributes_restriction=Begr\u00e6nset set
1076attributes_restricted_values_tooltip=Begr\u00e6ns s\u00e6ttet af v\u00e6rdier for nuv\u00e6rene atribut
1077attributes_restricted_attributes_tooltip=Begr\u00e6ns s\u00e6ttet af atributter
1078attributes_refresh=Opdater
1079attributes_popup_up=Op
1080attributes_popup_optimal_width=Optimal brede
1081attributes_popup_new=Ny Atribut
1082attributes_popup_hide=Skjul
1083attributes_popup_edit=Rediger
1084attributes_popup_down=Ned
1085attributes_popup_delete=Slet
1086attributes_okey=OK
1087attributes_no_import_candidates_found=Ingen nye attributter fundet
1088attributes_import_tooltip=Importer attributter fra de andre loadede maps
1089attributes_import=Import
1090attributes_hide_all =Skjul alle atributter
1091attributes_for_visible=Alle synlige noder
1092attributes_for_selected=Valgte noder
1093attributes_edit_tooltip=Rediger s\u00e6t
1094attributes_edit_in_place=Rediger Atributter
1095attributes_edit=Rediger
1096attributes_dialog_title=Attribut Manager
1097attributes_dialog=Attribut administrator
1098attributes_deselect_all=Ingenting
1099attributes_close=Luk
1100attributes_attribute=Atributter
1101attributes_assign_dialog=Tildel attributter...
1102attributes_apply=
1103attributes_all=Alle atributter
1104attributes_adding_empty_attribute_error=Kan ikke bruge en tom string som attributnavn
1105attribute_top=Alle kendt attributter for de loadede MindMaps
1106attribute_replace=Erstat med
1107attribute_list_box_label_text=Eksisterende v\u00e6rdier
1108attribute_font_size_tooltip=Attribut skriftst\u00f8rrelse
1109attribute_delete_value=Slet denne v\u00e6rdi
1110attribute_delete=Slet alle v\u00e6rdier
1111as_parent = Som for\u00e6ldre
1112arrow_link_color = Pile Link farve
1113apply=Anvend
1114antialias_none = Antialias intet
1115antialias_edges = Antialias kanter
1116antialias_all = Antialias alt
1117add_local_link = Tilf\u00f8j lokalt Hyperlink
1118add_link = Tilf\u00f8j grafisk link
1119add=Tilf\u00f8j
1120accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_name = Udfold et niveau
1121accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_documentation =<html>Udfolder den valgte Node med et niveau.</html>
1122accessories/plugins/UnfoldAll.properties_name = Udfold alt
1123accessories/plugins/UnfoldAll.properties_documentation =<html>Udfolder de valgte Noder og alle deres b\u00f8rn.</html>
1124accessories/plugins/SplitNode.properties_name =Opdel Node
1125accessories/plugins/SplitNode.properties_documentation = <html>Node er opdelt</html>
1126accessories/plugins/SortNodes.properties_name=Sorter b\u00f8rn
1127accessories/plugins/SortNodes.properties_documentation=Sorter alle b\u00f8rn af en node alfabetisk.
1128accessories/plugins/SaveAll.properties_save_all_cancelled=Funktionen blev ikke succesfuldt fuldf\u00f8rt.
1129accessories/plugins/SaveAll.properties_name=Gem alt
1130accessories/plugins/SaveAll.properties_documentation=Gemmer aller \u00e5bne mindmaps.
1131accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_name = Vis revisioner i gult
1132accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_documentation =<html>Makerer baggrunden p\u00e5 ale \u00e6ndrede Noder.</html>
1133accessories/plugins/RemoveNote.properties_name =Fjern Note
1134accessories/plugins/RemoveNote.properties_documentation = <html>Fjerner note indhold, sandsynligvis i flere noter.</html>
1135accessories/plugins/PMCalculation.properties_name = PMCalculation
1136accessories/plugins/PMCalculation.properties_documentation =<html>Udregner anstrengelserne for forskellige opgaver.</html>
1137accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_name=Note redigerings Switch
1138accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_documentation=Skift til resp. fra note vindue
1139accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_name=Vis/Skjul Note vindue
1140accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_documentation=Er en menu genvej for de sm\u00e5 pile i opdelingslinien.
1141accessories/plugins/NodeNote.properties_name = Note
1142accessories/plugins/NodeNote.properties_documentation =<html>Assosierer en simpel note editor til den nuv\u00e6rende note.</html>
1143accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_name=Frem
1144accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_documentation=Hopper fremad i den valgte k\u00e6de
1145accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_name=Tilbage
1146accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_documentation=Hopper tilbag i den valgte k\u00e6de
1147accessories/plugins/NewParentNode.properties_name = Ny for\u00e6ldre Node
1148accessories/plugins/NewParentNode.properties_documentation = <html>Alt valgt bliver sendt til en ny for\u00e6ldre.</html>
1149accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_name = Opret krypteret mindmap
1150accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_documentation = Opretter et nyt krypteret mindmap
1151accessories/plugins/ManagePatterns.properties_name=Administrer m\u00f8nstre
1152accessories/plugins/ManagePatterns.properties_documentation=\u00c6ndr m\u00f8nstrene defineret i patterns.xml i en eitor. Resultatet bliver automatisk gemt.
1153accessories/plugins/ManagePatterns.not_found=M\u00f8nster fil kan ikke indl\u00e6ses.
1154accessories/plugins/ManagePatterns.dialog.title=Administrer m\u00f8nstre
1155accessories/plugins/ImportMindmanagerFiles.properties_name=MindManager X5 Map...
1156accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_name = V\u00e6lg icon...
1157accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_documentation =<html>Her kan du v\u00e6lge en icon via et undervindue.</html>
1158accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_name=Vis ikoner hirakisk
1159accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_documentation=Hvis en af mine (b\u00f8rne)b\u00f8rn har en ikon, s\u00e5 vil jeg ogs\u00e5 vise den ikon i lille format.
1160accessories/plugins/FormularEditor.properties_name = Formular editor
1161accessories/plugins/FormularEditor.properties_documentation = <html>Assosierer en simpel formular editor til den nuv\u00e6rende Node.</html>
1162accessories/plugins/FormatPaste.properties_name = Inds\u00e6t format
1163accessories/plugins/FormatPaste.properties_documentation = <html>Inds\u00e6tter formatet af en Node.</html>
1164accessories/plugins/FormatCopy.properties_name = Kopier format
1165accessories/plugins/FormatCopy.properties_documentation = <htnl>Kopierer formatet af en Node</html>
1166accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_name = Fold et niveau
1167accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_documentation =<html>Folder den valgte node med et niveau.</html>
1168accessories/plugins/FoldAll.properties_name = Fold alt
1169accessories/plugins/FoldAll.properties_documentation =<html>Folder den valgte Node og alle dens b\u00f8rn.</html>
1170accessories/plugins/FitToPage.properties_name = Zoom til passer til siden
1171accessories/plugins/FitToPage.properties_documentation = Justerer zoomen s\u00e5 hele mindmappen kan v\u00e6re i det nuv\u00e6rende vindue.
1172accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_name=Opgaver fra OPGAVE node til OpgaveJuggler filen...
1173accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_documentation=<html>Eksporterer opgaver fra OPGAVE node til Opgavejuggler modulet.</html>
1174accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_name=Resourser fra RESOURSER node til OpgaveJuggler filen...
1175accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_documentation=<html>Eksporterer resourser fra RESOURSER node til OpgaveJuggler modulet.</html>
1176accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_name =Som MindManager MindMap...
1177accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_documentation=
1178accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_name = Som XHTML (Klikbar kort image version)...
1179accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_documentation=
1180accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_name = Som XHTML (JavaScript version)...
1181accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_documentation=
1182accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_name=Som Flash...
1183accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_documentation=Eksporerer MindMappen som en Flash aplikation.
1184accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_webpage=Hjemmeside
1185accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_tji=Opgave Juggler Include filer
1186accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_name=Som Java Applet...
1187accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_documentation=Eksporterer MindMappen som en java browser applet.
1188accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_name = Bruger XSLT...
1189accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_documentation = Dette er en uniform eksportmetode der bruger XSLT scripts.
1190accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_name=Som TWiki...
1191accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_documentation=Eksporterer Mappen som et TWiki dokument.
1192accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties=TWiki Fil (*.twi)
1193accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_name= Som Open Office dokument...
1194accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_documentation=[Overs\u00e6t mig]-Unfolded nodes form the structure, folded nodes the conent of the dokument.
1195accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_name = Som PNG
1196accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_documentation = Eksporterer mindmap'en i den nuv\u00e6rende foldning til et PNG billede.
1197accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_name = Som JPG
1198accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_documentation =Eksporterer mindMappen i den nuv\u00e6rende foldning til et JPEG billede.
1199accessories/plugins/EnterPassword.properties_name = Skift Krypteret / Ukrypteret
1200accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation =
1201accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation=
1202accessories/plugins/EncryptNode.properties_wrong_password = Passwordet er ikke korrekt.
1203accessories/plugins/EncryptNode.properties_select_me = V\u00e6lg mig for at forts\u00e6tte!
1204accessories/plugins/EncryptNode.properties_name = Inds\u00e6t krypteret Node...
1205accessories/plugins/EncryptNode.properties_insert_encrypted_node_first =Du kan kun skifte krypteringsstatus p\u00e5 en krypteret Node. Inds\u00e6t venligst s\u00e5dan en Node ved brug af v\u00e6rkt\u00f8jsmenuen.
1206accessories/plugins/EncryptNode.properties_documentation = Inds\u00e6tter en ny Node hvis b\u00f8rne Noder er gemt krypteret.
1207accessories/plugins/EncryptNode.properties_7 = Annuller
1208accessories/plugins/EncryptNode.properties_6 = OK
1209accessories/plugins/EncryptNode.properties_5 =<html>Husk, at styrken af krypteringen<br>stort set afh\u00e6nger af kvaliteten p\u00e5 passworded.
1210accessories/plugins/EncryptNode.properties_4 = Indtast dit password.
1211accessories/plugins/EncryptNode.properties_3 = Gentag Password:
1212accessories/plugins/EncryptNode.properties_2 = Indtast Password:
1213accessories/plugins/EncryptNode.properties_1 = Passwords er ikke ens eller for korte.
1214accessories/plugins/EncryptNode.properties_0 = V\u00e6lg password for krypteret Node
1215accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_name = Vis modifikations tidspunkter
1216accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_documentation=<html>Denne funktion holder track p\u00e5 Node oprettelse og modifikations tidspunkter.</html>
1217accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_name=Node H\u00f8jre
1218accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_documentation=Til venstre fra roden skiftes noderne nedad. Den/de bliver barn/b\u00f8rn af dens s\u00f8skende ovenover. Til h\u00f8jre for roden skiftes noden opad. Direkte ved roden, skifter noden(erne) side.
1219accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_name=Node venstre
1220accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_documentation=Til venstre fra roden skiftes noderne nedad. Den/de bliver barn/b\u00f8rn af dens s\u00f8skende ovenover. Til h\u00f8jre for roden skiftes noden opad. Direkte ved roden, skifter noden(erne) side.
1221accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_name = Blinkende Node
1222accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_documentation =<html>Dette f\u00e5r Noden til at blinke. Men v\u00e6r forsigtig. Brug det ikke p\u00e5 for mange Noder, og <strong>ikke med andre automatiske formateringer p\u00e5 den samme Node </strong></html>
1223accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_StyleDialogTitle=\u00c6ndr m\u00f8nster
1224accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_name = Automatisk Layout
1225accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_documentation = <html>Fikser layoutet af mindmappen. <br>Det f\u00f8rste level er sort, det andet bl\u00e5, osv.</html>
1226accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_name=\u00c6ndr format...
1227accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_documentation=Pr\u00e6senterer en dialogboks i hvilken node og kant attributter kan \u00e6ndres med det samme.
1228accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.dialog.title=\u00c6ndr nodernes format
1229about_text = Joerg Mueller's FreeMind\nTager konceptet-Mapping approach to Human-Computer Interface design.\nCopyright (C) 2000-2010 Joerg Mueller <joemuell@informatik.uni-freiburg.de>\nDette program er fri software (GPL)\nHjemmeside: http://freemind.sourceforge.net/\nOversat til dansk af: Jan Kr\u00fcmmel\nHave Fun!\nVersion:
1230about =Om
1231simplyhtml.fontColorTip=Tekst farve
1232simplyhtml.fontColorLabel=Tekst farve
1233simplyhtml.fontColorImage=resources/fontColor.gif
1234OptionPanel.eu=Eu
1235OptionPanel.bg=Bg
1236OptionPanel.sr=Sr
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.