source: freemind/trunk/fuentes/freemind/Resources_hr.properties @ 68

Last change on this file since 68 was 68, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to Xenial

File size: 78.4 KB
Line 
1#!
2#! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3#! encoding:ISO-8859-1
4#Croatian translation by Predrag, e-mail: pcuklin@gmail.com
5about = O programu
6
7add=&Dodaj
8about_text = FreeMind - program za izradu mentalnih mapa i nadogradnju znanja\nCopyright (C) 2000-2010 Joerg Mueller,Daniel Polansky, Christian Foltin, Dimitry Polivaev i ostali.\nOvaj program je besplatan (GPL)\nHome: http://freemind.sourceforge.net/\nZabavite se!\nVerzija:
9antialias_all = Zagla\u0111ivanje svega
10antialias_edges = Zagla\u0111ivanje rubova
11antialias_none = Bez zagla\u0111ivanja
12apply=&Primijeni
13background = Pozadina
14bezier = Bezier
15blend_color = Pomije\u0161aj boje
16bold = Podebljano
17boldify_branch = Podebljaj
18branch = Grana
19bubble = &Mjehuri\u0107
20cancel =&Odustani
21cannot_join_nodes_with_children =Nije mogu\u0107e povezati \u010dvorove koji imaju Djecu
22center = Sredina
23cloud = Obla\u010di\u0107
24cloud_color = Boja obla\u010di\u0107a...
25close = &Zatvori
26copy = Kopiraj
27copy_single = Kopiraj pojedina\u010dno
28cut = Izre\u017ei
29decrease_branch_font_size = Manja slova
30decrease_node_font_size = Manja slova
31delete=&Obri\u0161i
32documentation = Dokumentacija
33edge = Rub
34edge_color = Boja ruba...
35edge_width_parent = Roditelj
36edge_width_thin = Tanko
37edit = &Ure\u0111ivanje
38edit_link_manually = Ru\u010dno uredi vezu (hipervezu)...
39edit_long_node = Detaljno uredi \u010dvor...
40enter_base_url = Bit \u0107e zalijepljene relativne adrese. Molim unesite osnovni URL.
41enter_confirms = Tipka &Enter kao potvrda
42error = Gre\u0161ka
43#export_branch = Grane...
44export_branch_to_html = Izvoz grane kao HTML
45export_to_html = Kao HTML
46extension_menu = Oblik &stila
47file = &Datoteka
48file_not_found = Datoteka $1 nije na\u0111ena
49find = Tra\u017ei...
50find_what = Tra\u017ei \u0161to?
51find_next = Tra\u017ei sljede\u0107e
52fold = Zatvori
53font = Slova
54fork = Ra&\u010dva
55help = Pomo\u0107
56html_export_based_on_headings = HTML Izvoz - prema naslovima
57html_export_no_folding = HTML Izvoz - Bez otvorenih \u010dvorova
58html_export_fold_currently_folded = HTML Izvoz - S trenutno otvorenim \u010dvorovima
59html_export_fold_all = HTML Izvoz - Svi \u010dvorovi otvoreni
60# Daniel Polansky: This way of maintaining icon text
61# will ultimately lead to unbearable overheads.
62icon_menu = Ikone
63icon_help = Pitanje
64icon_messagebox_warning = Upozorenje
65icon_idea = Ideja
66icon_button_ok = U redu
67icon_button_cancel = Nije uredu
68icon_back = Natrag
69icon_forward = Naprijed
70icon_attach = Pogledaj tu
71icon_ksmiletris = Sretan sam
72icon_clanbomber = Opasno
73icon_desktop_new = Ne zaboravi
74icon_gohome = Dom
75icon_kaddressbook = Telefon
76icon_knotify = Muzika
77icon_korn = Po\u0161tanski sandu\u010di\u0107
78icon_Mail = Po\u0161ta
79icon_password = Klju\u010d
80icon_pencil = Pobolj\u0161anje
81icon_stop = Stop
82icon_wizard = \u010carolija
83icon_xmag = Rasprava
84icon_bell = Zapamti
85icon_bookmark = Izvrsno
86icon_penguin = Linux
87icon_licq = Lijepo
88import = Uvoz
89import_branch = Grane...
90import_explorer_favorites = Explorer favorita...
91import_folder_structure = Strukture direktorija...
92import_linked_branch = Povezana grana
93import_linked_branch_without_root = (Povezana grana) bez korijena...
94increase_branch_font_size = Ve\u0107a slova
95increase_node_font_size = Ve\u0107a slova
96italic = Uko\u0161eno
97italicise_branch = Ukosi
98join_nodes = Pove\u017ei \u010dvorove
99license = Licenca
100license_text = FreeMind - Program za stvaranje i pregledavanje Mentalnih Mapa\nCopyright (C) 2000-2010  Joerg Mueller <joergmueller@bigfoot.com>\nVidi COPYING za detalje\n\nOvaj program je besplatan; mo\u017eete ga dijeliti i/ili\nmijenjati pod uvjetima kako stoji u  GNU General Public License\nkoju je objavio Free Software Foundation; ili verziji 2\nLicence ili (kao va\u0161a opcija) bilo koja kasnija verzija.\n\nOvaj program je napravljen u nadi da \u0107e biti koristan,\nali BEZ IKAKVOG JAMSTVA; \u010dak i bez impliciranog jamstva \nTRGOVA\u010cKE ili POGODNOSTI ZA ODRE\u0110ENE NAMJENE.  Vidi\nGNU General Public License za vi\u0161e detalja.\n\nTrebali ste dobiti primjerak GNU General Public License\nzajedno s ovim programom; ako niste, pi\u0161ite na Free Software\nFoundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
101linear = Linearno
102load =&U\u010ditaj
103locking_failed_by_open = Zaklju\u010davanje mape $1 nije uspjelo. Otvaranje datoteke samo za \u010ditanje.
104locking_failed_by_save_as = Zaklju\u010davanje mape $1 nije uspjelo. Radnja Spremi kao je prekinuta.
105locking_old_lock_removed = Mapa $1 je zaklju\u010dana kod korisnika $2. Zaklju\u010davanje mape je maknuto, zato jer je mapa starija.
106map_already_exists =  Mapa ve\u0107 postoji. \u017delite li prepisati preko postoje\u0107e mape?
107map_corrupted = Mapa je o\u0161te\u0107ena. \u017delite li pogledati pojedinosti?
108map_locked_by_open = Mapa $1 se ure\u0111uje kod korisnika $2. Otvaranje datoteke samo za \u010ditanje.
109map_locked_by_save_as = Mapa $1 se ure\u0111uje kod korisnika $2. Radnja Spremi kao je prekinuta.
110mindmap = Mapa
111mindmaps = Mape
112mindmaps_desc = Mape (*.mm)
113mindmaps_filter_desc = Filteri (*.mmfilter)
114mode_na = Oblik nije dostupan
115modes = Oblici
116move_to_root = Povratak na korijenski \u010dvor
117new = Nova
118new_child = Novi \u010dvor - Dijete
119new_mindmap = Nova Mentalna mapa
120new_node = Novi \u010dvor
121new_sibling_before = Novi prethodni \u010dvor - Brat
122new_sibling_behind = Novi \u010dvor - Brat
123next_map = Sljede\u0107a mapa
124no = Ne
125node = \u010cvor
126node_changed_discard_changes = Promijenili ste \u010dvor. \u017delite li odbaciti promjene?
127long_node_changed_submit =Promijenili ste \u010dvor. \u017delite li snimiti promjene?
128long_node_changed_cancel =Promijenili ste \u010dvor. \u017delite li odbaciti promjene?
129node_color = Boja teksta \u010dvora...
130node_down = \u010cvor prema dolje
131node_up = \u010cvor prema gore
132nonboldify_branch = Poni\u0161ti podebljanje
133nonitalicise_branch = Poni\u0161ti uko\u0161enost
134normal = Uobi\u010dajen
135no_found_from =  <html>Nije <b>$1</b>&nbsp;mogu\u0107e na\u0107i u <b>$2</b>.
136no_more_found_from = <html>Nijedan <b>$1</b>&nbsp;vi\u0161e nije na\u0111en u <b>$2</b>.
137no_previous_find = Nema prethodnog pogotka.
138not_saved_for_link_error = Mapa mora biti snimljena prije umetanja hiperveze.
139open = Otvori...
140page = Pode\u0161avanje &stranice...
141paste = Zalijepi
142new_node_as_sibling_not_possible_for_the_root = Novi bratski \u010dvor nije mogu\u0107e kreirati kao korijenski \u010dvor.
143preferences = Postavke
144previous_map = Prethodna mapa
145print =Ispis
146print_dialog =Ispis...
147print_preview = &Pregled ispisa...
148print_preview_title =Pregled ispisa
149quit = Izlaz
150read_only = Samo za \u010ditanje
151remove_node = Ukloni \u010dvor
152rename=&Preimenuj
153repair_link = Popravi vezu
154repair_link_question = Ne mogu u\u010ditati povezanu mapu. \u017delite li popraviti vezu ru\u010dno?
155replace=Zamijeni
156save = &Spremi
157save_as = Spremi kao...
158save_failed = Poku\u0161aj snimanja mape $1 nije uspjelo.
159save_unsaved = \u017delite li snimiti sljede\u0107u Mentalnu mapu?:
160saved = Snimljeno
161scheme_evaluate = Ocijeniti!
162select_favorites_folder = Ozna\u010dite mapu gdje se nalaze va\u0161i favoriti
163select_folder_for_importing = Ozna\u010dite mapu za uvoz
164set_image_by_filechooser = Slike (Pretra\u017eiva\u010d datoteka ili veza)...
165set_link_by_filechooser = Hiperveze (Pretra\u017eiva\u010d datoteka)...
166set_link_by_textfield = Hiperveze (Polje s tekstom)...
167sharp_bezier = Grubo bezier
168sharp_linear = Grubo linearno
169split = &Razdijeli
170style = Stil
171#toggle_bold_branch = Toggle Bold
172toggle_children_folded = Rasklopi/Sklopi \u010dvor (Djeca)
173toggle_folded = Rasklopi/Sklopi ozna\u010dene \u010dvorove
174#toggle_italic_branch = Toggle Italic
175underline = Potcrtano
176unfold = Otvori \u010dvor
177url_error = Ovaj URL je nepravilno oblikovan!
178width = \u0160irina
179yes = &Da
180zoom_in = Pove\u0107aj
181zoom_out = Umanji
182remove_last_icon = Ukloni posljednju ikonu
183remove_all_icons = Ukloni sve ikone
184lots_of_links_warning = Napravit \u0107ete previ\u0161e veza na istom \u010dvor. Zaista \u017eelite kreirati toliko veza?
185remove_arrow_link = Ukloni vezu sa strelicom
186arrow_link_color = Boja veze sa strelicom...
187# removed: follow_link = Idi na :
188user_defined_zoom = Korisni\u010dki definirano.
189user_defined_zoom_status_bar = Izmjena pove\u0107anja na korisni\u010dki definiranu vrijednost {0}%.
190# new from 14.12.2003, fc
191FAQ = \u010cesto postavljena pitanja
192# new from 09.12.2006, Dimitri
193webDocu = Web dokumentacija
194# new from 20.12.2003, fc
195printing_settings = Skaliranje ispisa
196fit_to_page = Prilagodi veli\u010dini jedne stranice
197user_zoom = Faktor pove\u0107anja ispisa (0.0 - 2.0):
198ok = &U redu
199# changed from 23.1.2004, fc.
200selection_method_by_click = Jednostruki klik za ozna\u010davanje
201selection_method_direct = Prika\u017ei ozna\u010deno
202#new from 30.08.2004, Dimitri
203combined = kombinirano
204as_parent = kao Roditelj
205# added at 2.5.2004, fc:
206undo = Poni\u0161ti
207redo = Ponovi
208delete_child = Obri\u0161i \u010dvor
209# added at 22.5.2004, fc:
210most_recent_files = Ne&davno otvarane datoteke
211menu_view = P&ogled
212menu_navigate = &Navigacija
213menu_format = O&blikovanje
214menu_extras = &Alati
215menu_insert = Um&etanje
216menu_attributes = Obilje&\u017eja
217# Beware: "Edge Width " and "Edge Style " must end with space.
218edge_style = Stil ruba
219edge_width = \u0160irina ruba
220menu_file_import = U&voz
221menu_file_export = I&zvoz
222edit_node = Uredi \u010dvor
223# added at 5.6.2004, fc:
224node_background_color = &Pozadinska boja \u010dvora...
225# added at 25.8.2004, fc:
226choose_edge_color = Odaberi boju ruba
227# added at 27.8.2004, fc:
228underlined = Potcrtano
229font_size = Veli\u010dina slova
230font_family =Oblik slova
231# add at 16.9.2004, fc:
232import_linked_branch_no_link = Odabrani \u010dvor nema nikakvu vezu za uvoz.
233# added at 09.10.2004
234add_link = Dodaj vezu sa strelicom
235less_than_two_selected_nodes = Morate ozna\u010diti barem dva \u010dvora
236choose_node_background_color = Izaberite boju pozadine \u010dvora:
237choose_node_color = Izaberite boju teksta \u010dvora:
238choose_background_color = Izaberite boju pozadine mape:
239choose_cloud_color = Izaberite boju obla\u010di\u0107a:
240change_arrows_in_arrow_link = Promijeni strelice ili oblik veze sa strelicom
241add_local_link = Dodaj internu vezu izme\u0111u \u010dvorova
242link_not_available_any_more = Veza nije valjana. U me\u0111uvremenu je \u010dvor obrisan.
243file_already_exists = Datoteka {0} ve\u0107 postoji. \u017delite li snimiti preko postoje\u0107e datoteke?
244error_creating_directory = Nije mogu\u0107e kreirati Mapu za izvoz.
245export_svg_text = Scalable Vector Graphic (SVG)
246export_pdf_text = Portable Document Format (PDF)
247goto_link_node_action = Idi na vezu
248#fc, 14.11.2004:
249undefined_error = Do\u0161lo je do neo\u010dekivane gre\u0161ke. Molim poku\u0161ajte poslati poruku o gre\u0161ci.
250cannot_add_parent_to_root = Korijenski \u010dvor nije mogu\u0107e dodati novom Roditelju
251cannot_delete_root =Korijenski \u010dvor nije mogu\u0107e obrisati ili izrezati
252cannot_add_parent_diff_parents = Svi \u010dvorovi moraju imati istog Roditelja za kori\u0161tenje ove funkcije.
253no_format_copy_before_format_paste = Ne mo\u017eete zalijepiti oblik ako ga prethodno niste kopirali.
254#fc, 15.11.2004:
255accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_documentation = <html>Izmijeni oblik mentalne mape. <br>Prvi stupanj je crni, drugi plavi, itd</html>
256accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_name = &Automatski oblikuj izgled
257accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_documentation = <html>Ovom funkcijom \u010dvor postaje trep\u0107u\u0107i.<br>Budite oprezni.Ne povezujte ga s previ\u0161e \u010dvorova i <strong> ne sa ostalim automatskim oblikovanjima u istom \u010dvoru.</html>
258accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_name = Trepere\u0107i \u010dvor
259accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_documentation=<html>Ova funkcija bilje\u017ei vrijema stvaranja \u010dvora i vrijeme promjena \u010dvora.</html>
260accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_name = Prika\u017ei &vrijeme promjene
261accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_documentation = Izvoz trenutnog prikaza mentalne mape u PNG sliku.
262accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_name = Kao PNG...
263accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_documentation = Izvoz trenutnog prikaza mentalne mape u PNG sliku.
264accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_name = Kao JPEG...
265accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_documentation = To je ujedna\u010dena metoda izvoza s upotrebom XSLT skripte.
266accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_name = Koristi XSLT...
267accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_documentation=
268accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_name = Kao XHTML (JavaScript verzija)...
269accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_documentation=
270accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_name = Kao XHTML (verzija kliktaju\u0107e mentalne mape)...
271accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_name =Kao MindManager datoteka...
272accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_documentation=
273accessories/plugins/FitToPage.properties_documentation = Prilagodi pove\u0107anje tako da se cijela Mentalna mapa smjesti u trenutni prozor.
274accessories/plugins/FitToPage.properties_name = Prilagodi pove\u0107anje na &veli\u010dinu stranice.
275accessories/plugins/FormatCopy.properties_documentation = <html>Kopira oblik \u010dvora.</html>
276accessories/plugins/FormatCopy.properties_name = Kopiraj oblik
277accessories/plugins/FormatPaste.properties_documentation = <html>Zalijepi oblik prethodno kopiranog oblika \u010dvora.</html>
278accessories/plugins/FormatPaste.properties_name = Zalijepi oblik
279accessories/plugins/FormularEditor.properties_documentation = <html>Povezuje jednostavni ure\u0111iva\u010d formulara s trenutnim \u010dvorom.</html>
280accessories/plugins/FormularEditor.properties_name = Ure\u0111iva\u010d formulara
281accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_documentation = <html>Ovdje mo\u017eete odabrati ikonu s upotrebom dijaloga.</html>
282accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_name = Odaberi ikonu...
283accessories/plugins/NewParentNode.properties_documentation = <html>Svi ozna\u010deni \u010dvorovi poslani su k novom \u010dvoru Roditelju.</html>
284accessories/plugins/NewParentNode.properties_name = Novi \u010dvor - Roditelj
285accessories/plugins/NodeNote.properties_documentation = <html>Povezuje jednostavni ure\u0111iva\u010d bilje\u0161ki s trenutnom bilje\u0161kom.</html>
286accessories/plugins/NodeNote.properties_name = Bilje\u0161ka
287accessories/plugins/PMCalculation.properties_documentation = <html>Izra\u010dunava optere\u0107enja za razli\u010dite zada\u0107e.</html>
288accessories/plugins/PMCalculation.properties_name = Izra\u010dun optere\u010denja
289accessories/plugins/RemoveNote.properties_documentation = <html>Obri\u0161i sadr\u017eaj bilje\u0161ke</html>
290accessories/plugins/RemoveNote.properties_name =Obri\u0161i bilje\u0161ke
291accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_documentation = <html> Mijenja pozadinu svakog promijenjenog \u010dvora u \u017eutu boju.</html>
292accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_name = Prika\u017ei promijenjeni \u010dvor u &\u017eutoj boji
293accessories/plugins/SplitNode.properties_documentation = <html>\u010dvor je podijeljen</html>
294accessories/plugins/SplitNode.properties_name = &Podijeli \u010dvor
295accessories/plugins/UnfoldAll.properties_documentation = <html> Rasklopi sve ozna\u010dene \u010dvorove i njihovu Djecu.</html>
296accessories/plugins/UnfoldAll.properties_name = Rasklopi sve
297accessories/plugins/FoldAll.properties_documentation = <html> Sklopi sve ozna\u010dene \u010dvorove i njihovu Djecu.</html>
298accessories/plugins/FoldAll.properties_name = Sklopi sve
299accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_documentation = <html> Rasklapa ozna\u010dene \u010dvorove za jedanu razinu.</html>
300accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_name = Rasklopi jednu razinu
301accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_documentation = <html>Sklopi ozna\u010dene \u010dvorove za jednu razinu.</html>
302accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_name = Sklopi jednu razinu
303plugins/FreemindHelp.xml_documentation = Pro\u0161irena pomo\u0107 FreeMinda
304plugins/FreemindHelp.xml_name = Pomo\u0107...
305plugins/ExportPdf.xml_documentation = Izvoz u PDF
306plugins/ExportPdf.xml_name = Kao PDF...
307plugins/ExportSvg.xml_documentation = Izvoz u SVG
308plugins/ExportSvg.xml_name = Kao SVG...
309
310# fc, 28.11.2004:
311cannot_move_to_child = \u010cvor nije mogu\u0107e pomaknuti prema \u010dvoru njegove Djece.
312# fc, 14.12.2004:
313accessories/plugins/EnterPassword.properties_name = &Otklju\u010daj/Zaklju\u010daj \u010dvor
314accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation=
315accessories/plugins/EncryptNode.properties_name = Umetni &\u0161ifrirani \u010dvor ...
316accessories/plugins/EncryptNode.properties_documentation = Umetanje novog \u0161ifriranog \u010dvora (\u010cvor Dijete postaje tako\u0111er \u0161ifriran).
317accessories/plugins/EncryptNode.properties_0 = Odaberi lozinku za \u0161ifrirani \u010dvor.
318accessories/plugins/EncryptNode.properties_1 = Lozinka nije ujedna\u010dena ili je prekratka.
319accessories/plugins/EncryptNode.properties_2 = Upi\u0161i lozinku:
320accessories/plugins/EncryptNode.properties_3 = Ponovno upi\u0161i lozinku:
321accessories/plugins/EncryptNode.properties_4 = Upis lozinke.
322accessories/plugins/EncryptNode.properties_5 = <html>Upamtite, mo\u0107 \u0161ifriranja <br>uvijek ovisi o kvaliteti va\u0161e lozinke.
323accessories/plugins/EncryptNode.properties_6 = U redu
324accessories/plugins/EncryptNode.properties_7 = Odustani
325accessories/plugins/EncryptNode.properties_wrong_password = Neispravna lozinka.
326accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_documentation = Kreiraj novu \u0161ifriranu mentalnu mapu
327accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_name = Kreiraj \u0161ifriranu mentalnu mapu ...
328accessories/plugins/EncryptNode.properties_select_me = Ozna\u010di za nastavak!
329accessories/plugins/EncryptNode.properties_insert_encrypted_node_first = Mo\u017eete uklju\u010diti ili isklju\u010diti stanje \u0161ifriranja samo na \u0161ifriranom \u010dvoru.
330# fc, 2.2.05:
331selection_method_delayed=Zaka\u0161njela automatska metoda ozna\u010davanja
332# fc, 4.2.05:
333plugins/TimeManagement.xml_documentation= <html> Prika\u017ei kalendarski modul (autora je Kai Toedter).</html>
334plugins/TimeManagement.xml_name= Prika\u017ei kalendar...
335plugins/TimeManagement.xml_appendButton= Dodaj datum na kraj ozna\u010denog \u010dvora
336plugins/TimeManagement.xml_reminderButton= Sjeti me na taj dan
337plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=Odustani
338plugins/TimeManagementReminder.xml_documentation=Interna zaka\u010dka za vremensko planiranje zada\u0107a ponovnog po\u0161iljanja.
339plugins/TimeManagementReminder.xml_name=Interna zaka\u010dka za vremensko planiranje zada\u0107a ponovnog po\u0161iljanja.
340plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_tooltip=Podsjetnik zadatka pode\u0161en na  {0,date} {0,time}.
341plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_showNode=Proteklo je vrijeme za \u010dvor " {0} ". \u017delite li ponoviti alarm za 10 minuta?
342plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_onlyOneDate=<html>Trenutno je mogu\u0107 jedan podsjetnik po \u010dvoru. <br>Trenutni podsjetnik je pode\u0161en je na {0,date} {0,time}, va\u0161 izbor je bio {1,date} {1,time}. <br><br>\u017delite li promijeniti vrijeme aktiviranja podsjetnika (Da) <br>ili \u017eelite zadr\u017eati staro vrijeme (Ne)?</html>
343plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton = Ukloni podsjetnik
344plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton_tooltip = Ukloni sve podsjetnike koji su povezani s ozna\u010denim \u010dvorovima.
345plugins/TimeManagement.xml_minute= Minuta:
346plugins/TimeManagement.xml_hour= Sat:
347plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle= Upravljanje kalendarom
348
349plugins/latex/LatexNodeHook.properties_documentation = <html>Latex formula</html>
350plugins/latex/LatexNodeHook.properties_name =<html>&L<sub>A</sub>T<sup>E</sup>X
351plugins/latex/LatexNodeHook.editorTitle =Ure\u0111iva\u010d, zatvaranje s potvrdom postavki
352
353# fc, 18.2.2005:
354accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_documentation=Ako jedan od \u010dvora (Dijete/Unuk) ima ikonu, ikona \u0107e biti prikazana tako\u0111er u malom obliku u roditeljskom \u010dvoru.
355accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_name=Prika\u017ei ikone &hijerarhijski
356# fc, 1.3.2005:
357icon_full-1 = Prioritet 1
358icon_full-2 = Prioritet 2
359icon_full-3 = Prioritet 3
360icon_full-4 = Prioritet 4
361icon_full-5 = Prioritet 5
362icon_full-6 = Prioritet 6
363icon_full-7 = Prioritet 7
364# fc, 11.3.2005:
365RevertAction=O&tvori ponovno
366# the prefix for the reconstructed map (revert + undo).
367freemind_reverted=Freemind_Preokrenuto_
368# fc, 5.4.2005
369plugins/TimeManagement.xml_todayButton=Danas
370plugins/TimeList.xml_documentation=Prikazuje sve vremenske podsjetnike i pripadaju\u0107e \u010dvorove.
371plugins/TimeList.xml_name=Prika\u017ei &popis vremenskih podsjetnika ...
372remove_node_background_color = &Ukloni pozadinsku boju \u010dvora
373#plugins/NodeList.xml_documentation= Prikazuje sve \u010dvorove sa kreiranim/ izmijenjenim datumima.
374#plugins/NodeList.xml_name=Prika\u017ei kronologiju Mentalne mape ...
375plugins/TimeList.xml_Modified=Izmijenjeno
376plugins/TimeList.xml_Created=Kreirano
377plugins/TimeList.xml_Date=Datum
378plugins/TimeList.xml_Text=Tekst
379plugins/TimeList.xml_Icons=Ikone
380#fc, 26.4.2005:
381select_branch=Ozna\u010di granu
382select_all=Ozna\u010di sve
383change_link_arrows=promijeni_strelice_veza
384# fc, 27.4.2005:
385reset_node_position=Vrati &izvorni polo\u017eaj
386# fc, 2.5.2005:
387plugins/RemoveReminder.xml_documentation= Ukloni podsjetnik s \u010dvora.
388plugins/RemoveReminder.xml_name= Ukloni podsjetnik
389# fc, 3.5.2005:
390plugins/TimeManagement.xml_reminderButton_tooltip=<html>Nakon klika zapo\u010dinje vremensko odbrojavanje prema dodijeljenom datumu. Nakon isteka vremena treperu\u0107a ikona daje znak o isteku.<br> Ako zatvorite Mentalnu mapu, odbrojavanje se ponovno aktivira kod otvaranja Mentalne mape.</html>
391# dimitri, 8.05.05
392filter_toolbar=Filtar
393filter_dialog=Upravitelj filtara
394filter_no_filtering=Bez filtriranja
395filter_selected_node_view=Trenutno ozna\u010deni \u010dvorovi
396filter_conditions = Filtri
397filter_edit=Uredi
398filter_edit_description=Uredi popis filtra
399filter_unfold_ancestors=Otvoreni filtrirani \u010dvorovi
400filter_icon=Ikona
401filter_node=Tekst \u010dvora
402filter_exist=Postoji
403filter_does_not_exist=Ne postoji
404filter_contains=Sadr\u017eava
405filter_is_equal_to=Jednako je
406filter_is_not_equal_to=Nije jednako
407filter_ignore_case=Zanemari veli\u010dinu slova
408filter_enter_value=Unos vrijednost
409filter_add=&Dodaj
410filter_delete=&Obri\u0161i
411filter_select=O&zna\u010di
412filter_not=&Ne
413filter_and=&I
414filter_or=I&li
415filter_show_ancestors=Prika\u017ei pretke (prethodnike)
416filter_show_descendants=Prika\u017ei potomke (nasljednike)
417# dimitri, 10.07.2005
418attributes_all=Sva obilje\u017eja
419attributes_attribute=Obilje\u017eja
420attributes_close=Zatvori
421attribute_delete=Obri\u0161i sve vrijednosti
422attribute_delete_value=Obri\u0161i ovu vrijednost
423attributes_edit=Uredi
424attributes_edit_in_place=Dodaj obilje\u017eja
425attributes_edit_tooltip=Dodijeli skup obilje\u017eja
426attribute_font_size_tooltip=Veli\u010dina slova obilje\u017eja
427attributes_dialog=Upravljanje o&bilje\u017ejima
428attributes_dialog_title=Upravljanje obilje\u017ejima
429attributes_import=Uvoz
430attributes_import_tooltip=Uvoz obilje\u017eja iz drugih u\u010ditanih mapa
431attributes_assign_dialog=Do&dijeljivanje obilje\u017eja...
432attributes_visible=Prikaz obilje\u017eja
433attributes_visible_tooltip=Ozna\u010di ako \u017eeli\u0161 da obilje\u017eje bude vidljivo
434attributes_refresh=Osvje\u017ei
435attribute_replace=Zamijeni sa
436attributes_restriction=Ograni\u010den skup
437attributes_restricted_attributes_tooltip=Ograni\u010deni skup obilje\u017eja
438attributes_restricted_values_tooltip=Ograni\u010deni skup vrijednosti za trenutno ozna\u010deno obilje\u017eje
439attributes_select_all=Sve
440attributes_select_all_tooltip=Stavi / Makni oznaku na sva obilje\u017eja
441attributes_for_selected=Ozna\u010deni \u010dvorovi
442attributes_for_visible=Sve vidljive \u010dvorove
443attributes_deselect_all=Ni\u0161ta
444attribute_list_box_label_text=Postoje\u0107e vrijednosti
445attributes_popup_edit=Uredi
446attributes_popup_optimal_width=Optimalna \u0161irina
447attributes_popup_hide=Sakrij
448attributes_popup_new=Novo obilje\u017eje
449attributes_popup_delete=Obri\u0161i
450attributes_popup_up=Gore
451attributes_popup_down=Dolje
452attributes_show=Prika\u017ei
453attributes_show_all = Prika\u017ei sva obilje\u017eja
454attributes_show_selected = Prika\u017ei ozna\u010dena obilje\u017eja
455attributes_hide_all = Sakrij sva obilje\u017eja
456attribute_top=Sva poznata obilje\u017eja za u\u010ditane mape
457attributes_skip_root=Presko\u010di korijenski \u010dvor
458attributes_no_import_candidates_found=Nisu prona\u0111ena nova obilje\u017eja
459attributes_adding_empty_attribute_error=Ne mo\u017eete koristiti prazni niz za ime obilje\u017eja
460# fc, 10.5.2005:
461property_dialog=Postavke ...
462OptionPanel.automatic=automatski
463OptionPanel.de=njema\u010dki
464OptionPanel.dk=danski
465OptionPanel.en=engleski
466OptionPanel.es=\u0161panjolski
467OptionPanel.fr=francuski
468OptionPanel.gl=grendladski
469OptionPanel.hu=ma\u0111arski
470OptionPanel.it=talijanski
471OptionPanel.ja=japanski
472OptionPanel.ko=korejski
473OptionPanel.nl=nizozemski
474OptionPanel.pl=poljski
475OptionPanel.pt_BR=portugalski BR
476OptionPanel.pt_PT=portugalski PT
477OptionPanel.ru=ruski
478OptionPanel.sl=slovenski
479OptionPanel.zh_TW=tajvanski
480OptionPanel.zh_CN=kineski CN
481OptionPanel.fork=Ra\u010dva
482OptionPanel.bubble=Obla\u010di\u0107
483OptionPanel.as_parent=Kao Roditelj
484OptionPanel.combined=Kombinirano
485OptionPanel.bezier=Bezier
486OptionPanel.linear=Linearno
487OptionPanel.default=Zadano
488OptionPanel.metal=Metal
489OptionPanel.windows=Windows
490OptionPanel.motif=Motif
491OptionPanel.gtk=Gtk
492OptionPanel.nothing=Ni\u0161ta
493OptionPanel.relative=Relativne
494OptionPanel.absolute=Apsolutne
495OptionPanel.first=Kao prvu
496OptionPanel.last=Kao posljednju
497OptionPanel.selection_method_direct=Direktno
498OptionPanel.selection_method_delayed=Zaka\u0161njelo
499OptionPanel.selection_method_by_click=S klikom
500OptionPanel.html_export_no_folding=Bez sklapanja \u010dvora
501OptionPanel.html_export_fold_currently_folded=Sklopi trenutno otvorene \u010dvorove
502OptionPanel.html_export_fold_all=Sklopi sve
503OptionPanel.html_export_based_on_headings= Prema naslovima
504OptionPanel.Environment=Okru\u017eenje
505OptionPanel.Files=Datoteke
506OptionPanel.language=Jezik
507OptionPanel.language.tooltip=<html>Ovo je jezik koji \u0107e biti upotrebljen u programu. Postavka 'automatsko' poku\u0161ava u\u010ditati trenutni korisni\u010dki jezik. </html>
508OptionPanel.experimental_file_locking_on=Probno zatvaranje datoteke
509OptionPanel.experimental_file_locking_on.tooltip=<html> Probne mogu\u0107nosti</html>
510OptionPanel.draganddrop= Povuci i ispusti
511OptionPanel.draganddrop.tooltip=<html>Ako je funkcija povuci i ispusti omogu\u0107ena. </html>
512OptionPanel.userproperties=Datoteka korisni\u010dkih postavki
513OptionPanel.patternsfile=Datoteka uzoraka
514OptionPanel.docmapurl_since_version_0_7_0=URL dokumenata Mentalne mape
515OptionPanel.browsemode_initial_map= Po\u010detna Mentalna mapa pregledni\u010dkog na\u010dina (Browse).
516OptionPanel.browsemode_initial_map.tooltip=<html>URL Mentalne mape koja je u\u010ditana kada je pokrenut pregledni\u010dki na\u010din</html>
517OptionPanel.last_opened_list_length=Lista zadnje otvaranih datoteka
518OptionPanel.time_for_automatic_save=Vrijeme automatskog snimanja (msec.)
519OptionPanel.time_for_automatic_save.tooltip=<html> vrijeme izme\u0111u dva uzastopna automatska snimanja (u msec): za onemogu\u0107avanje automatskog snimanja potrebno je ovu vrijednost staviti na 2000000000.</html>
520OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit= Kod izlaza obri\u0161i automatski snimljene datoteke.
521OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit.tooltip=<html> Ako \u017eelite obrisati automatski snimljene datoteke kod normalnog zatvaranja programa FreeMind, stavite kva\u010dicu u potvrdnom okviru</html>
522OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save=Broj datoteka koje \u0107e biti automatski snimljene
523OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=<html> Brojka n razli\u010ditih datoteka u koje se snimaju Mentalne mape. Prvo automatsko snimanje se izvodi u prvu datoteku itd do n+1 snimanja koje se opet izvodi u prvu datoteku (kru\u017eno)</html>
524OptionPanel.path_to_automatic_saves= Mapa u koju \u0107e se izvoditi automatska snimanja
525OptionPanel.path_to_automatic_saves.tooltip=<html> za promjenu zadanog mjesta (staze) -- to je  'java.io.tmpdir' u Javi, unesite put do mape snimanja: Druge mogu\u0107nosti: * freemind_home   ozna\u010dava mapu, gdje se nalazi auto.properties . * zadano         pokazuje u java.io.tmpdir</html>
526OptionPanel.Defaults=Zadano
527OptionPanel.standardnodestyle=Stil \u010dvora
528OptionPanel.standardnodestyle.tooltip=<html>Zadani stil novog \u010dvora. Podr\u017eani su 'ra\u010dva', 'mjehuri\u0107' 'kao_roditelj' i 'kombiniran' </html>
529OptionPanel.standardrootnodestyle=Stil korijenskog \u010dvora
530OptionPanel.standardrootnodestyle.tooltip=<html>Stil korijenskog \u010dvora, ako nije naveden nijedan drugi, podr\u017eani su 'ra\u010dva' , 'mjehuri\u0107' i 'kombiniran' </html>
531OptionPanel.standardnodetextcolor=Boja teksta \u010dvora
532OptionPanel.standardnodetextcolor.tooltip=<html>Boja teksta \u010dvora. U HTML zapisu (#RRGGBB u heksadecimalnoj vrijednosti)  </html>
533OptionPanel.standardselectednodecolor=Boja ozna\u010denog \u010dvora
534OptionPanel.standardselectednodecolor.tooltip=<html>Standardna boja ozna\u010denog \u010dvora. U HTML zapisu (#RRGGBB u heksadecimalnoj vrijednosti) </html>
535OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor=Boja okvira ozna\u010davanja \u010dvora
536OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor.tooltip=<html>Standardna boja okvira ozna\u010denog \u010dvora. U HTML zapisu (#RRGGBB u heksadecimalnoj vrijednosti) </html>
537OptionPanel.standarddrawrectangleforselection=Prika\u017ei okvir za ozna\u010davanje \u010dvora.
538OptionPanel.standarddrawrectangleforselection.tooltip=<html>\u010cvor \u0107e biti ozna\u010den okvirom.</html>
539OptionPanel.standardedgecolor=Boja ruba
540OptionPanel.standardedgecolor.tooltip=<html> Standardna boja ruba u HTML zapisu </html>
541OptionPanel.standardlinkcolor=Boja veze sa strelicom
542OptionPanel.standardlinkcolor.tooltip=<html>Standardna boja veze sa strelicom u HTML zapisu </html>
543OptionPanel.standardbackgroundcolor=Boja pozadine mape
544OptionPanel.standardbackgroundcolor.tooltip=<html>Standardna boja pozadine mape u HTML zapisu </html>
545OptionPanel.printonwhitebackground=<html>Bijela pozadina kod ispisa</html>
546OptionPanel.printonwhitebackground.tooltip=<html>Uvijek koristi bijelu pozadinu kod ispisa</html>
547
548OptionPanel.standardcloudcolor=Boja obla\u010di\u0107a
549OptionPanel.standardcloudcolor.tooltip=<html>Standardna boja obla\u010di\u0107a u HTML zapisu </html>
550OptionPanel.defaultfont=Zadani oblik slova
551OptionPanel.defaultfont.tooltip=<html>Zadani oblik slova \u010dvora. Ovo djeluje samo ako se oblik slova (TrueTypeFont) nalazi u sustavu </html>
552OptionPanel.defaultfontstyle=Zadani stil slova
553OptionPanel.defaultfontsize=Zadana veli\u010dina slova
554OptionPanel.max_node_width=Maksimalna \u0161irina \u010dvora (pikseli)
555OptionPanel.max_node_width.tooltip=<html>Zadana maksimalna \u0161irina \u010dvora u pikselima</html>
556OptionPanel.standardedgestyle=Stil ruba
557OptionPanel.standardedgestyle.tooltip=<html>Standardni stil ruba. Trenutno su podr\u017eani 'linearno' i 'bezier' </html>
558OptionPanel.standardcloudestyle=Stil obla\u010di\u0107a
559OptionPanel.standardcloudestyle.tooltip=<html>Standardni stil obla\u010di\u0107a. Trenutno je podr\u017ean samo 'bezier' </html>
560OptionPanel.standardlinkestyle=Stil veze
561OptionPanel.standardlinkestyle.tooltip=<html>Standardni stil veze. Trenutno je podr\u017ean samo 'bezier' </html>
562OptionPanel.Appearance=Izgled
563OptionPanel.lookandfeel=Izgled i ugo\u0111aj
564OptionPanel.lookandfeel.tooltip=<html>'Izgled i ugo\u0111aj' koji \u0107e biti upotrebljen. Podr\u017eani su 'metal','windows','motif', 'gtk' , 'mac' je dostupan samo za  MacOS. zadano zna\u010di da je upotrebljen zadani Izgled i ugo\u0111aj. \u017delite li umetnuti svoj vlastiti Izgled i ugo\u0111aj, molimo upi\u0161ite ime Java klase ovdje i osigurajte da odgovaraju\u0107a datoteka (.jar) bude u\u010ditana. Ako postoje problemi s postavkama za Izgled i ugo\u0111aj odaberite ovdje 'ni\u0161ta'. Ovo djeluje na programe.</html>
565OptionPanel.mapxsize=Veli\u010dina mape po osi x (\u0161irina)
566OptionPanel.mapxsize.tooltip=<html>Po\u010detna veli\u010dina svake Mentalne mape</html>
567OptionPanel.mapysize=Veli\u010dina mape po osi y (visina)
568OptionPanel.links=Veze
569OptionPanel.links.tooltip=<html>Postavljanje veze kao relativne ili apsolutne </html>
570OptionPanel.el__buttons_position=Pozicija gumba
571OptionPanel.el__buttons_position.tooltip=<html> above=iznad / below=ispod</html>
572OptionPanel.el__position_window_below_node=Pozicioniraj prozor ispod \u010dvora
573OptionPanel.el__min_default_window_height=Zadana minimalna visina prozora
574OptionPanel.el__max_default_window_height=Zadana maksimalna visina prozora
575OptionPanel.el__min_default_window_width=Zadana minimalna \u0161irina prozora
576OptionPanel.el__max_default_window_width=Zadana maksimalna \u0161irina prozora
577OptionPanel.el__enter_confirms_by_default=Tipka Enter kao potvrda (izlaz iz prozora)
578OptionPanel.el__show_icon_for_attributes=Prika\u017ei ikone obilje\u017eja
579OptionPanel.Keystrokes=Tipkovni\u010dke kratice
580OptionPanel.keystroke_newMap=Nova Mentalna mapa
581OptionPanel.keystroke_open=Otvori
582OptionPanel.keystroke_save=Spremi
583OptionPanel.keystroke_saveAs=Spremi kao
584OptionPanel.keystroke_print=Ispi\u0161i
585OptionPanel.keystroke_close=Zatvori
586OptionPanel.keystroke_quit=Izlaz
587OptionPanel.keystroke_export_to_html=Izvoz u HTML
588OptionPanel.keystroke_export_branch_to_html=Izvoz grane u HTML
589OptionPanel.keystroke_open_first_in_history=Otvori prvu mapu iz Povijesti
590OptionPanel.keystroke_previousMap=Predhodna mapa
591OptionPanel.keystroke_nextMap=Sljede\u0107a mapa
592OptionPanel.keystroke_mode_MindMap=Na\u010din Mentalne mape
593OptionPanel.keystroke_mode_Browse=Pregledni\u010dki na\u010din
594OptionPanel.keystroke_mode_File=Datote\u010dni na\u010din
595OptionPanel.keystroke_node_toggle_italic=Uko\u0161eno
596OptionPanel.keystroke_node_toggle_boldface=Podebljano
597OptionPanel.keystroke_node_toggle_underlined=Podcrtano
598OptionPanel.keystroke_node_toggle_cloud=Aktiviraj obla\u010di\u0107
599OptionPanel.keystroke_undo=Poni\u0161titi
600OptionPanel.keystroke_redo=Ponovi
601OptionPanel.keystroke_delete_child=Obri\u0161i \u010dvor Dijete
602OptionPanel.keystroke_select_all=Ozna\u010di sve
603OptionPanel.keystroke_select_branch=Ozna\u010di granu
604OptionPanel.keystroke_zoom_out=Umanji
605OptionPanel.keystroke_zoom_in=Pove\u0107aj
606OptionPanel.keystroke_cut=Izre\u017ei
607OptionPanel.keystroke_copy=Kopiraj
608OptionPanel.keystroke_copy_single=Pojedina\u010dno kopiranje
609OptionPanel.keystroke_paste=Zalijepi
610OptionPanel.keystroke_remove=Ukloni
611OptionPanel.keystroke_add_arrow_link_action=Dodaj vezu sa strelicom
612OptionPanel.keystroke_add_local_link_action=Dodaj lokalnu vezu
613OptionPanel.keystroke_moveToRoot=Pomakni u korijenski \u010dvor
614OptionPanel.keystroke_move_up=Pomakni gore
615OptionPanel.keystroke_move_down=Pomakni dolje
616OptionPanel.keystroke_move_left=Pomakni lijevo
617OptionPanel.keystroke_move_right=Pomakni desno
618OptionPanel.keystroke_follow_link=Otvori hipervezu (link)
619OptionPanel.keystroke_add=Dodaj bratski \u010dvor
620OptionPanel.keystroke_add_child=Dodaj \u010dvor Dijete
621OptionPanel.keystroke_add_child_mac=Dodaj \u010dvor Dijete MacOS
622OptionPanel.keystroke_add_sibling_before=Dodaj bratski \u010dvor ispred aktualnog \u010dvora
623OptionPanel.keystroke_edit=Uredi
624OptionPanel.keystroke_edit_long_node=Detaljno uredi \u010dvor
625OptionPanel.keystroke_join_nodes=Spoji \u010dvorove
626OptionPanel.keystroke_toggle_folded=Rasklopi / Sklopi
627OptionPanel.keystroke_toggle_children_folded=Rasklopi / Sklopi Djecu
628OptionPanel.keystroke_set_link_by_filechooser=Postavi hipervezu pomo\u0107u preglednika datoteka
629OptionPanel.keystroke_set_link_by_textfield=Postavi hipervezu pomo\u0107u unosa u tekstualno polje
630OptionPanel.keystroke_set_image_by_filechooser=Umetni sliku pomo\u0107u preglednika datoteka
631OptionPanel.keystroke_node_up=\u010cvor gore
632OptionPanel.keystroke_node_down=\u010cvor dolje
633OptionPanel.keystroke_node_increase_font_size=Pove\u0107aj veli\u010dinu slova \u010dvora
634OptionPanel.keystroke_node_decrease_font_size=Smanji veli\u010dinu slova \u010dvora
635OptionPanel.keystroke_export_branch=Izvoz grane
636OptionPanel.keystroke_node_color=Boja teksta \u010dvora
637OptionPanel.keystroke_node_color_blend=Mije\u0161anje boja \u010dvora
638OptionPanel.keystroke_edge_color=Boja ruba
639OptionPanel.keystroke_find=Tra\u017ei
640OptionPanel.keystroke_find_next=Tra\u017ei sljede\u0107e
641OptionPanel.keystroke_apply_pattern_1=Primijeni uzorak 1
642OptionPanel.keystroke_apply_pattern_2=Primijeni uzorak 2
643OptionPanel.keystroke_apply_pattern_3=Primijeni uzorak 3
644OptionPanel.keystroke_apply_pattern_4=Primijeni uzorak 4
645OptionPanel.keystroke_apply_pattern_5=Primijeni uzorak 5
646OptionPanel.keystroke_apply_pattern_6=Primijeni uzorak 6
647OptionPanel.keystroke_apply_pattern_7=Primijeni uzorak 7
648OptionPanel.keystroke_apply_pattern_8=Primijeni uzorak 8
649OptionPanel.keystroke_apply_pattern_9=Primijeni uzorak 9
650OptionPanel.keystroke_apply_pattern_10=Primijeni uzorak 10
651OptionPanel.keystroke_apply_pattern_11=Primijeni uzorak 11
652OptionPanel.keystroke_apply_pattern_12=Primijeni uzorak 12
653OptionPanel.keystroke_apply_pattern_13=Primijeni uzorak 13
654OptionPanel.keystroke_apply_pattern_14=Primijeni uzorak 14
655OptionPanel.keystroke_apply_pattern_15=Primijeni uzorak 15
656OptionPanel.keystroke_apply_pattern_16=Primijeni uzorak 16
657OptionPanel.keystroke_apply_pattern_17=Primijeni uzorak 17
658OptionPanel.keystroke_apply_pattern_18=Primijeni uzorak 18
659OptionPanel.Behaviour=Karakteristika
660OptionPanel.placenewbranches=Postavi novu granu
661OptionPanel.placenewbranches.tooltip=<html>Odre\u0111uje polo\u017eaj nove grane. Valjane vrijednosti su 'prva' i 'posljednja' </html>
662OptionPanel.disable_cursor_move_paper=Onemogu\u0107i pomicanje podloge pokaziva\u010dem
663OptionPanel.disable_cursor_move_paper.tooltip=<html>Ne prikazuj pokaziva\u010d 'pomakni' prilikom povla\u010denja podloge </html>
664OptionPanel.enable_leaves_folding=Omogu\u0107i sklapanje stabla
665OptionPanel.enable_leaves_folding.tooltip=<html>Omogu\u0107i sklapanje stabla  = izmjena stila \u010dvora mjehuri\u0107/ra\u010dva kod sklapanja: iako nije potvr\u0111eno, mo\u017eete promijeniti stil \u010dvora</html>
666OptionPanel.foldingsymbolwidth=Veli\u010dina simbola (kru\u017ei\u0107a) sklopljenog \u010dvora.
667OptionPanel.foldingsymbolwidth.tooltip=<html>Veli\u010dna kruga koji ozna\u010dava sklapanje stabla</html>
668OptionPanel.disable_key_type=Omogu\u0107i tipkanje
669OptionPanel.disable_key_type.tooltip=<html>Tipkanje: ako je omogu\u0107eno dozvoljava ure\u0111ivanje \u010dvora</html>
670OptionPanel.key_type_adds_new=Tipkanje dodaje novi sadr\u017eaj
671OptionPanel.key_type_adds_new.tooltip=<html>Tipkanje: prepisuje sadr\u017eaj \u010dvora (neistina - ako nije ozna\u010deno)/kreira novi bratski \u010dvor (istina - ako je ozna\u010deno)  (zahtijeva se: disable_key_type = false)</html>
672OptionPanel.selection_method=Na\u010din ozna\u010davanja
673OptionPanel.selection_method.tooltip=<html> sa sljede\u0107im preklopnikom mo\u017eete omogu\u0107iti/onemogu\u0107iti shemu ozna\u010davanja sa zaka\u0161njenjem. Automatske mogu\u0107nosti. Ovo ne mijenjajte, ionako \u0107e postavke biti snimljene u auto.properties.</html>
674OptionPanel.time_for_delayed_selection=Vrijeme ka\u0161njenja ozna\u010davanja
675OptionPanel.time_for_delayed_selection.tooltip=<html> Vremensko zaka\u0161njenje ozna\u010davanja \u010dvora kada je pokaziva\u010d mi\u0161a iznad \u010dvora (u milisekundama). Promijenite ovaj iznos na 1 ako \u017eelite direktno ozna\u010diti \u010dvor kad je pokaziva\u010d mi\u0161a iznad.</html>
676OptionPanel.HTML=HTML
677OptionPanel.default_browser_command_windows_nt=Zadani naredbeni preglednik Windows NT
678OptionPanel.default_browser_command_windows_nt.tooltip=<html>Za Windows NT (znaci "" su obavezni zbog veza koji imaju "=" u svojem URL-u).</html>
679OptionPanel.default_browser_command_windows_9x=Zadani naredbeni preglednik Windows 98
680OptionPanel.default_browser_command_windows_9x.tooltip=<html>Za Windows 98 (znaci "" su obavezni zbog veza koji imaju "=" u svojem URL-u).</html>
681OptionPanel.default_browser_command_other_os=Zadani naredbeni preglednik za ostale operacijske sustave
682OptionPanel.default_browser_command_other_os.tooltip=<html> Ovo je tipi\u010dno za Linux:</html>
683OptionPanel.default_browser_command_mac=Zadani naredbeni preglednik za MacOS
684OptionPanel.default_browser_command_mac.tooltip=<html> i MAC: (hvala, Nick!)</html>
685OptionPanel.html_export_folding=Prikaz \u010dvorova pri izvozu u HTML
686OptionPanel.export_icons_in_html=Izvoz ikona u HTML
687OptionPanel.export_icons_in_html.tooltip=<html> Tell if HTML exported from FreeMind should contain icons. The trouble with icons is that quite often the links to icons will not be found in the exported HTML.</html>
688OptionPanel.Cancel=Odustani
689OptionPanel.OK=Spremi
690option_changes_may_require_restart=Da biste vidjeli u\u010dinak promjena postavka, morate ponovno pokrenuti FreeMind.
691# fc, 12.5.2005:
692GrabKeyDialog.grab-key.title=Upi\u0161i novu tipku
693GrabKeyDialog.grab-key.caption=
694GrabKeyDialog.grab-key.clear=O\u010disti
695GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to.none=Trenutno nije dodijeljeno
696GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to=Dodijeljeno je prema
697GrabKeyDialog.common.ok=U redu
698GrabKeyDialog.grab-key.remove=Ukloni
699GrabKeyDialog.common.cancel=Odustani
700GrabKeyDialog.grab-key.remove-ask=Jeste li sigurni da \u017eelite ukloniti akciju tipke?
701OptionPanel.separator.language=Jezik
702OptionPanel.separator.files=Datoteke
703OptionPanel.separator.automatic_save=Automatsko snimanje
704OptionPanel.separator.default_styles=Zadani stilovi
705OptionPanel.separator.default_colors=Zadane boje
706OptionPanel.separator.selection_colors=Boje ozna\u010davanja
707OptionPanel.separator.default_fonts=Zadani oblik slova
708OptionPanel.separator.other_defaults=Ostale zadane vrijednosti
709OptionPanel.separator.look_and_feel=Izgled i ugo\u0111aj
710OptionPanel.separator.anti_alias=Zagla\u0111ivanje
711OptionPanel.separator.initial_map_size=Po\u010detna veli\u010dina Mentalne mape
712OptionPanel.separator.hyperlink_types=Vrste hiperveza
713OptionPanel.separator.edit_long_node_window= Postavke prozora za bolje oblikovanje teksta \u010dvora
714OptionPanel.separator.commands_for_the_program=Naredbe programa
715OptionPanel.separator.node_editing_commands=Naredbe ure\u0111ivanja \u010dvora
716OptionPanel.separator.node_navigation_commands=Naredbe navigacije \u010dvora
717OptionPanel.separator.new_node_commands=Naredbe novog \u010dvora
718OptionPanel.separator.patterns= Uzorci
719OptionPanel.separator.behaviour= Karakteristika
720OptionPanel.separator.key_typing=Tipkanje
721OptionPanel.separator.selection_method= Na\u010din ozna\u010davanja
722OptionPanel.separator.browser= Preglednik
723OptionPanel.separator.html_export=HTML izvoz
724OptionPanel.separator.attributes=Svojstva
725OptionPanel.separator.icons=Ikone u "Odaberi Ikonu..."
726OptionPanel.keystroke_edit_attributes=Uredi obilje\u017eja
727OptionPanel.keystroke_show_all_attributes=Prika\u017ei sva obilje\u017eja
728OptionPanel.keystroke_show_selected_attributes=Prika\u017ei ozna\u010dena obilje\u017eja
729OptionPanel.keystroke_hide_all_attributes=Sakrij sva obilje\u017eja
730OptionPanel.keystroke_show_attribute_manager=Prika\u017ei upravitelja obilje\u017eja
731OptionPanel.keystroke_assign_attributes=Dodjeljivanje obilje\u017eja ...
732# fc, 2.6.2005:
733OptionPanel.antialias.tooltip=<html>Odre\u0111ivanje grafi\u010dke kvalitete mentalne mape. Vi\u0161e zagla\u0111ivanja zahtijeva vi\u0161e vremena.</html>
734OptionPanel.antialias=Zagla\u0111ivanje
735OptionPanel.antialias_edges=Zagla\u0111ivanje ruba
736OptionPanel.antialias_all=Zagladi sve
737OptionPanel.antialias_none=Bez zagla\u0111ivanja
738OptionPanel.cs=\u010de\u0161ki
739OptionPanel.nb=norve\u0161ki
740# fc, 12.6.2005: correction, please remove the other translation of "follow_link" above
741follow_link = Otvori hipervezu (link)
742OptionPanel.ColorProperty.ResetColor=Vrati boju
743# fc, 16.6.2005:
744OptionPanel.keystroke_option_dialog=Postavke
745format_menu_edge_styles=Stil &ruba
746format_menu_edge_widths=&\u0160irine ruba
747# fc, 3.7.2005:
748accessories/plugins/ImportMindmanagerFiles.properties_name=MindManager X5 mape...
749# fc, 5.7.2005:
750accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_documentation=Vidljiva struktura mape (svi rasklopljeni \u010dvorovi) napravit \u0107e poglavlja dokumenta.<br/>Skriveni \u010dvorovi (svi sklopljeni \u010dvorovi) bit \u0107e umetnuti unutar tih poglavlja u obliku liste ili paragrafa.
751accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_name= Kao Open Office Write dokument...
752# fc, 10.7.2005:
753OptionPanel.separator.undo=Poni\u0161ti
754OptionPanel.undo_levels=Broj poni\u0161tenja
755OptionPanel.undo_levels.tooltip=<html>Odre\u0111ivanje broja snimljenih koraka koji \u0107e se mo\u0107i vratiti funkcijom "Poni\u0161ti".</html>
756# fc, 13.8.2005
757OptionPanel.lt=litvanski
758# fc, 12.1.2006: don't translate this unless you create a translation of the documentation file (see german)
759browsemode_initial_map = ./doc/freemind.mm
760# fc, 1.2.06
761link_not_found = Veza $1 nije na\u0111ena.
762# fc, 15.2.06
763icon_smily_bad = Nezadovoljan sam
764OptionPanel.hr=hrvatski
765OptionPanel.nn=norve\u0161ki
766OptionPanel.se=\u0161vedski
767
768OptionPanel.unfold_on_paste=Rasklopi \u010dvor kad ga zalijepi\u0161
769OptionPanel.unfold_on_paste.tooltip=Rasklopi \u010dvor kad ga zalijepi\u0161 ili kad povu\u010de\u0161 i ispusti\u0161 \u010dvor
770
771# fc, 16.2.06
772accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_documentation=Izvoz mape kao Java browser appleta.
773accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_name=Kao Java Applet...
774accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_webpage=WEB stranica
775accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_documentation=Izvoz mape kao flash aplikacije.
776accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_name=Kao Flash...
777# fc, 21.2.06
778accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_documentation=Lijevo od korijena \u010dvor/ovi je/su pomaknut/i prema dolje. \u010cvor/ovi je/su postali djeca bratskih \u010dvorova. Desno od korijena \u010dvor/ovi je/su pomaknut/i prema gore. Direktno na korijenu \u010dvor/ovi mijenja/ju strane.
779accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_name=\u010cvor ulijevo
780accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_documentation=Desno od korijena \u010dvor/ovi je/su pomaknut/i prema dolje. \u010cvor/ovi je/su postali djeca bratskih \u010dvorova. Lijevo od korijena \u010dvor/ovi je/su pomaknut/i prema gore. Direktno na korijenu \u010dvor/ovi mijenja/ju strane.
781accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_name=\u010cvor udesno
782# fc, 27.2.06:
783PatternDialog.ColorProperty.ResetColor=Vrati boju na izvornu
784PatternDialog.EdgeWidth_1=1
785PatternDialog.EdgeWidth_2=2
786PatternDialog.EdgeWidth_4=4
787PatternDialog.EdgeWidth_8=8
788PatternDialog.EdgeWidth_parent=kao Roditelj
789PatternDialog.EdgeWidth_thin=Tanko
790PatternDialog.as_parent=kao Roditelj
791PatternDialog.bezier=Bezier
792PatternDialog.bubble=Mjehuri\u0107
793PatternDialog.combined=Kombiniran
794PatternDialog.edgecolor.tooltip=Svojstvo ruba roditeljskog \u010dvora (primijenit \u0107e se na sve \u010dvorove Djecu)
795PatternDialog.edgecolor=Boja ruba
796PatternDialog.edgestyle.tooltip=Svojstvo ruba roditeljskog \u010dvora (primijenit \u0107e se na sve \u010dvorove Djecu)
797PatternDialog.edgestyle=Stil ruba
798PatternDialog.edgewidth.tooltip=Svojstvo ruba roditeljskog \u010dvora (primijenit \u0107e se na sve \u010dvorove Djecu)
799PatternDialog.edgewidth=\u0160irina ruba
800PatternDialog.fork=Ra\u010dva
801PatternDialog.linear=Linearno
802PatternDialog.nodebackgroundcolor=Boja pozadine \u010dvora
803PatternDialog.nodecolor=Boja teksta \u010dvora
804PatternDialog.nodestyle=Stil \u010dvora
805PatternDialog.nodetext=Tekst \u010dvora
806PatternDialog.separator.EdgeControls=Rub
807PatternDialog.separator.NodeColors=Boje teksta \u010dvora
808PatternDialog.separator.NodeStyles=Stil \u010dvora
809PatternDialog.sharp_bezier=Grubo bezier
810PatternDialog.sharp_linear=Grubo linearno
811PatternDialog.undefined_font=Nedefiniran oblik slova
812accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_documentation=Prikazuje dijalog u kojem osobine \u010dvora i ruba mogu biti promijenjene odmah.
813accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_name=Promijeni &oblik \u010dvora...
814accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.dialog.title=Promjena oblika svih \u010dvorova
815
816OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_key=Pomakni lijevo
817OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_key=Pomakni desno
818OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatCopy.properties.properties_key=Kopiraj oblik
819OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatPaste.properties.properties_key=Zalijepi oblik
820OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties.properties_key=Umetni ikonu
821OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NewParentNode.properties_key=Razmak \u010dvorova
822OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/SplitNode.properties_key=Podijeli \u010dvor
823# OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote.properties_key=Insert a note
824OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_UP=Zatvori jednu razinu
825OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_DOWN=Otvori jednu razinu
826OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_HOME=Zatvori sve
827OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_END=Otvori sve
828OptionPanel.separator.others=Ostale tipkovni\u010dke veze
829
830PatternDialog.separator.General=Op\u0107enito
831PatternDialog.clear_all_setters=Uklju\u010di sve
832PatternDialog.clear_all_setters.tooltip=Omogu\u0107uje ili onemogu\u0107uje sve pokazatelje promjena.
833# fc, 1.3.06:
834accessories/plugins/ManagePatterns.dialog.title=Upravljanje uzorcima...
835accessories/plugins/ManagePatterns.not_found=Datoteka s uzorkom ne mo\u017ee biti u\u010ditana.
836accessories/plugins/ManagePatterns.properties_documentation=Mijenja uzorke definirane u paterns.xml u ure\u0111iva\u010du. Rezultat je automatski snimljen.
837accessories/plugins/ManagePatterns.properties_name=Upravljane uzorcima...
838# fc, 14.3.06:
839PatternDialog.nodefontbold=Podebljan oblik slova
840PatternDialog.nodefontitalic=Uko\u0161en oblik slova
841PatternDialog.separator.NodeFont=Oblik slova \u010dvora
842# fc, 19.3.06:
843ManagePatternsPopupDialog.remove=Makni uzorak
844ManagePatternsPopupDialog.add=Dodaj novi uzorak
845PatternDialog.patternname=Ime
846PatternDialog.patternname.tooltip=Jedinstveno ime uzorka
847PatternNewNameProperty=Novi uzorak
848ManagePatternsPopupDialog.DuplicateNameMessage=Odabrali ste ime koje ve\u0107 postoji. Promijenite ime prije napu\u0161tanja ovog dijaloga.
849PatternDialog.childpattern.tooltip=Odabrani uzorak je primijenjen na sve \u010dvorove Djece.
850PatternDialog.childpattern=Uzorak \u010dvora Dijete
851ManagePatternsPopupDialog.Save=Spremi i vrati se
852PatternDialog.icon.tooltip=Ako se primijeni, \u010dvor \u0107e imati to\u010dno tu ikonu.
853PatternDialog.icon=Ikona
854PatternDialog.set_property_text=Promijeni
855PatternDialog.set_property_text.tooltip=Prazan: Ne dirati; Minus=Makni osobine (postavi zadane vrijednosti); Plus=Promijeni osobine
856accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_StyleDialogTitle=Promijeni uzorak
857OptionPanel.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternTabName=Automatski ure\u0111eni uzorci
858OptionPanel.separator.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternSeparatorName=Uzorci
859PatternToString.color=Boje
860PatternToString.backgroundColor=Boja pozadine
861#OptionPanel.automaticFormat_level1=Oblik korijenskog \u010dvora
862#OptionPanel.automaticFormat_level2=1. Razina oblika \u010dvora
863PatternToString.NodeFontSize=Veli\u010dina slova
864OptionPanel.level1=Oblik korijenskog \u010dvora
865OptionPanel.level2=1. Razina oblika \u010dvorova
866OptionPanel.level3=2. Razina oblika \u010dvorova
867OptionPanel.level4=3. Razina oblika \u010dvorova
868OptionPanel.level5=Ostali oblici \u010dvorova
869OptionPanel.automaticFormat_level=Stilovi automatskog izgleda
870# fc, 13.4.06:
871ManagePatternsPopupDialog.duplicate=Dupliciraj uzorak
872ManagePatternsPopupDialog.from_nodes=Napravi uzorak iz ozna\u010denih \u010dvorova
873# fc, 25.5.2006:
874accessories/plugins/SaveAll.properties_documentation=Spremi sve otvorene mape.
875accessories/plugins/SaveAll.properties_name=Spremi &sve
876accessories/plugins/SaveAll.properties_save_all_cancelled=Operacija nije uspje\u0161no dovr\u0161ena.
877# fc, 23.7.06
878OptionPanel.loadLastMap=Automatski otvori zadnju datoteku
879OptionPanel.loadLastMap.tooltip=<html>Ako je ozna\u010deno, FreeMind kad se pokre\u0107e otvara automatski zadnje otvorenu mapu.</html>
880# dan, whenever
881use_rich_formatting = Koristi bolje oblikovani tekst
882use_plain_text = Koristi jednostavan tekst
883# fc, 30.7.06:
884FreeMind.progress.gettingPreferenceDirectories=Pribavljanje direktorija Svojstava...
885FreeMind.progress.gettingPreferences=Pribavljanje Svojstava...
886FreeMind.progress.updateLookAndFeel=Osvje\u017eavanje izgleda i ugo\u0111aja...
887FreeMind.progress.createController=Stvaranje Kontrolora...
888FreeMind.progress.settingPreferences=Namje\u0161tanje Postavki...
889FreeMind.progress.propageteLookAndFeel=Izvo\u0111enje izgleda i ugo\u0111aja...
890FreeMind.progress.createInitialMode=Stvaranje Po\u010detnog na\u010dina...
891FreeMind.progress.startCreateController=Zapo\u010dinjanje stvaranja Kontrolora...
892FreeMind.progress.loadMaps=U\u010ditavanje mapa...
893FreeMind.progress.buildScreen=Gradnja Prikaza...
894FreeMind.progress.endStartup=Zavr\u0161etak pokretanja.
895OptionPanel.tr=turski
896OptionPanel.level=Razina
897# fc, 13.8.06:
898map_not_saved=Mapa nije prije snimljena.
899# fc, 27.8.06:
900plugins/TimeManagement.xml_Find=Prona\u0111i
901plugins/TimeManagement.xml_Replace=Zamijeni
902plugins/TimeManagement.xml_Select=Ozna\u010di
903plugins/TimeManagement.xml_Export=Izvoz odabranih \u010dvorova
904plugins/TimeManagement.xml_Replace_All=Zamijeni sve
905plugins/TimeManagement.xml_Replace_Selected=Zamijeni ozna\u010deno
906plugins/TimeManagement.xml_Goto=Idi na
907plugins/TimeManagement.xml_Cancel=Odustani
908# fc, 2.9.06 :
909automatically_save_message=Mapa je automatski snimljena (koriste\u0107i ime datoteke {0})...
910plugins/ScriptingEngine.xml_documentation=Izvo\u0111enje svih sadr\u017eanih skripti.
911plugins/ScriptingEngine.xml_name=Izvo\u0111enje skripti
912# fc, 4.9.06
913OptionPanel.keystroke_plugins/ScriptingEngine.keystroke.evaluate=Procjena
914# fc, 6.9.06:
915error_applying_template=Gre\u0161ka prilikom primjene XSL predlo\u017eka.
916# fc, 11.10.06:
917accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_documentation=Prebaci iz bilje\u0161ke u \u010dvor
918accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_name=Prelazak iz bilje\u0161ke u \u010dvor
919#accessories/plugins/NodeNote_jumpfrom.properties_documentation=Prebaci natrag iz bilje\u0161ke u \u010dvor
920#accessories/plugins/NodeNote_jumpfrom.properties_name=Napusti bilje\u0161ku
921# fc, 12.10.06
922OptionPanel.max_tooltip_width=\u0160irina opisa alata
923OptionPanel.max_tooltip_width.tooltip=<html>Zadana \u0161irina opisa alata u pikselima.</html>
924# fc, 13.10.06: renamed:
925plugins/NodeList.xml_documentation=Poka\u017ei sve \u010dvorove kao pretra\u017eivi popis sa svojstvima filtra.
926# fc, 10.11.2006:
927OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_jumpto.keystroke.alt_N=Prebacivanje Bilje\u0161ke/Ure\u0111ivanje \u010dvora
928OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_hide_show.keystroke.control_shift_less=Uklju\u010di/Isklju\u010di bilje\u0161ke
929# Dimitry 25.10
930OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/RemoveNote.properties.properties_key=Obri\u0161i bilje\u0161ke
931# aki 19.10.06: (TJI support)
932accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_tji= Datoteke koje su sastavni dio TaskJugglera
933accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_documentation=<html>Izvozi zadataka iz \u010dvora Zadaci u TaskJuggler modul. </html>
934accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_name=Zadaci iz \u010dvora Zadaci u TaskJuggler datoteku...
935accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_documentation=<html>Izvozi resursa iz \u010dvora Resursa u TaskJuggler modul. </html>
936accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_name=Resursi iz \u010dvora Resursi u TaskJuggler datoteku...
937# fc, 14.12.2006: renamed:
938plugins/NodeList.xml_name=Prona\u0111i i zamijeni...
939plugins/TimeManagement.xml_menu_actions=Akcije
940# fc, 23.12.06:
941plugins/TimeList.xml_Notes=Bilje\u0161ke
942# fc, 30.12.06:
943accessories/plugins/SortNodes.properties_documentation=Razvrstavanje svih \u010dvora Djece abecednim redom.
944accessories/plugins/SortNodes.properties_name=Ra&zvrstavanje Djece abecednim redom
945# fc, 3.1.07:
946OptionPanel.ar=arapski
947# fc, 10.1.07:
948plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle_All_Nodes=Pretra\u017ei i zamijeni
949plugins/ScriptEditor.xml_documentation=Omogu\u0107ava pisanje velikih skripti unutar FreeMinda.
950plugins/ScriptEditor.xml_name=U&re\u0111iva\u010d skripti...
951# fc, 24.1.07:
952plugins/ScriptEditor/window.title=Ure\u0111iva\u010d skripti
953plugins/ScriptEditor.menu_actions=&Akcije
954plugins/ScriptEditor.run=&Izvodi
955plugins/ScriptEditor/window.Result=Rezultat:
956
957# SimplyHTML.properties
958#
959# resource bundle with strings for application SimplyHTML
960# - English Language (default) -
961# edit menu definition
962simplyhtml.editLabel=Uredi
963
964# edit menu items
965simplyhtml.undoLabel=Poni\u0161ti
966simplyhtml.undoTip=Poni\u0161ti
967simplyhtml.redoLabel=Ponovi
968simplyhtml.redoTip=Ponovi
969simplyhtml.cutLabel=Izre\u017ei
970simplyhtml.cutTip=Izre\u017ei
971simplyhtml.copyLabel=Kopiraj
972simplyhtml.copyTip=Kopiraj
973simplyhtml.pasteLabel=Zalijepi
974simplyhtml.pasteTip=Zalijepi
975simplyhtml.selectAllLabel=Ozna\u010di sve
976simplyhtml.findReplaceLabel=Tra\u017ei i zamijeni
977simplyhtml.findReplaceTip=Tra\u017ei i zamijeni
978
979#insert menu definition
980simplyhtml.insertTableLabel=Tabela...
981# format menu definition
982simplyhtml.formatLabel=Oblikovanje
983
984# format menu items
985simplyhtml.fontLabel=Slova...
986simplyhtml.fontTip=Oblik slova...
987simplyhtml.clearFormatLabel=Ukloni oblikovanje
988simplyhtml.clearFormatTip=Ukloni oblikovanje
989simplyhtml.fontBoldLabel=Podebljano
990simplyhtml.fontBoldImage=resources/bold.gif
991simplyhtml.fontBoldSelectedIcon=resources/bold_on.gif
992simplyhtml.fontBoldTip=Uklju\u010di/Isklju\u010di podebljano
993simplyhtml.fontColorTip=Boja teksta
994simplyhtml.fontColorLabel=Boja teksta
995simplyhtml.fontColorImage=resources/fontColor.gif
996simplyhtml.fontItalicLabel=Uko\u0161eno
997simplyhtml.fontItalicImage=resources/italic.gif
998simplyhtml.fontItalicSelectedIcon=resources/italic_on.gif
999simplyhtml.fontItalicTip=Isklju\u010di/uklju\u010di uko\u0161eno
1000simplyhtml.fontUnderlineLabel=Podcrtano
1001simplyhtml.fontUnderlineImage=resources/uline.gif
1002simplyhtml.fontUnderlineTip=Uklju\u010di/Isklju\u010di podcrtano
1003simplyhtml.formatTableLabel=Tabela...
1004simplyhtml.formatTableTip=Oblikovanje tabele
1005simplyhtml.toggleBulletsLabel=Uklju\u010di/Isklju\u010di ozna\u010deni popis
1006simplyhtml.toggleBulletsTip=Uklju\u010di/Isklju\u010di ozna\u010deni popis
1007simplyhtml.toggleNumbersLabel=Uklju\u010di/Isklju\u010di numerirani popis
1008simplyhtml.toggleNumbersTip=Uklju\u010di/Isklju\u010di numerirani popis
1009simplyhtml.formatListLabel=Popis...
1010simplyhtml.formatListTip=Promijeni oblik popisa
1011simplyhtml.formatParaLabel=Odlomak...
1012simplyhtml.formatParaTip=Promijeni oblik odlomka
1013simplyhtml.paraAlignLeftLabel=Poravnaj lijevo
1014simplyhtml.paraAlignLeftTip=Poravnavanje odlomka ulijevo
1015simplyhtml.paraAlignCenterLabel=Poravnaj u sredinu
1016simplyhtml.paraAlignCenterTip=Poravnavanje odlomka u sredinu
1017simplyhtml.paraAlignRightLabel=Poravnaj desno
1018simplyhtml.paraAlignRightTip=Poravnavanje odlomka udesno
1019
1020# table menu definition
1021# table menu items
1022simplyhtml.tableLabel=Tabela
1023simplyhtml.nextTableCellLabel=Sljede\u0107a \u0107elija
1024simplyhtml.prevTableCellLabel=Predhodna \u0107elija
1025simplyhtml.insertTableRowLabel=Umetni red
1026simplyhtml.insertTableColLabel=Umetni stupac
1027simplyhtml.appendTableRowLabel=Dodaj red ispod
1028simplyhtml.appendTableColLabel=Dodaj stupac pokraj
1029simplyhtml.deleteTableRowLabel=Obri\u0161i red
1030simplyhtml.deleteTableColLabel=Obri\u0161i stupac
1031
1032# help menu items
1033simplyhtml.helpLabel=Pomo\u0107
1034simplyhtml.aboutLabel=O SimplyHTML...
1035
1036# About frame
1037simplyhtml.aboutFrameTitle=O programu
1038
1039# Font Dialog
1040simplyhtml.fontDialogTitle=Oblik slova
1041
1042# Font panel
1043simplyhtml.uLineLabel=Potcrtano
1044simplyhtml.strikeLabel=Precrtano
1045simplyhtml.previewLabel=Pretpregled
1046simplyhtml.previewText=Tekst pretpregleda
1047simplyhtml.familyLabel=Oblik
1048simplyhtml.sizeLabel=Veli\u010dina
1049simplyhtml.plainName=Obi\u010dan
1050simplyhtml.boldName=Podebljano
1051simplyhtml.italicName=Uko\u0161eno
1052simplyhtml.boldItalicName=Uko\u0161/Podebljano
1053simplyhtml.styleLabel=Stil
1054simplyhtml.effectLabel=Efekti
1055simplyhtml.colorLabel=Boja
1056simplyhtml.foregroundLabel=Boja fonta:
1057simplyhtml.backgroundLabel=Boja pozadine:
1058simplyhtml.noLineLabel=Ni\u0161ta
1059
1060# Paragraph style panel
1061simplyhtml.textIndentLabel=Uvlaka:
1062simplyhtml.alignLabel=Poravnavanje:
1063simplyhtml.alignLeft=Lijevo
1064simplyhtml.alignCenter=Sredina
1065simplyhtml.alignRight=Desno
1066simplyhtml.valignLabel=Okom.poravn.:
1067simplyhtml.valignTop=Gore
1068simplyhtml.valignMiddle=Sredina
1069simplyhtml.valignBottom=Dolje
1070simplyhtml.valignBaseline=Osnovna crta
1071
1072# Margin panel
1073simplyhtml.marginLabel=Izvana
1074simplyhtml.paddingLabel=Unutra
1075
1076# Table dialog
1077simplyhtml.tableDialogTitle=Oblik tabele
1078simplyhtml.tablePanelTitle=Oblik tabele
1079simplyhtml.cellPanelTitle=Oblik \u0107elije
1080simplyhtml.tableWidthLabel=\u0160irina:
1081simplyhtml.tableBgColLabel=Pozadinska boja:
1082simplyhtml.cellMarginTabLabel=Margine
1083simplyhtml.cellBorderTabLabel=Obrub
1084simplyhtml.borderWidthLabel=\u0160irine
1085simplyhtml.borderColorLabel=Boja:
1086simplyhtml.thisCellRangeLabel=aktiv.\u0107elija
1087simplyhtml.thisColRangeLabel=aktiv.stupac
1088simplyhtml.thisRowRangeLabel=aktiv.red
1089simplyhtml.allCellsRangeLabel=sve \u0107elije
1090simplyhtml.applyCellAttrLabel=Primijeni na
1091simplyhtml.cellGenTabLabel=Op\u0107enito
1092
1093# Paragraph style dialog
1094simplyhtml.paraStyleDialogTitle=Stil odlomka
1095simplyhtml.fontTabLabel=Slova
1096simplyhtml.paraTabLabel=Odlomak
1097
1098# Tag names
1099simplyhtml.cTagNamePara=Odlomak
1100simplyhtml.cTagNameHead1=Naslov 1
1101simplyhtml.cTagNameHead2=Naslov 2
1102simplyhtml.cTagNameHead3=Naslov 3
1103simplyhtml.cTagNameHead4=Naslov 4
1104simplyhtml.cTagNameHead5=Naslov 5
1105simplyhtml.cTagNameHead6=Naslov 6
1106simplyhtml.cTagNameLink=Veza
1107simplyhtml.cTagNameUL=Neure\u0111en popis
1108simplyhtml.cTagNameOL=Ure\u0111en popis
1109
1110# List dialog
1111simplyhtml.listDialogTitle=Oblik popisa
1112simplyhtml.listTypeLabel=Tip:
1113simplyhtml.listPositionLabel=Pozicija:
1114simplyhtml.listIndentTitle=Uvlaka:
1115simplyhtml.listTypeNone=Ni\u0161ta
1116simplyhtml.listTypeDecimal=1.,2.,3.,4.
1117simplyhtml.listTypeLowerRoman=i.,ii.,iii.,iv.
1118simplyhtml.listTypeUpperRoman=I.,II.,III.,IV.
1119simplyhtml.listTypeLowerAlpha=a.,b.,c.,d.
1120simplyhtml.listTypeUpperAlpha=A.,B.,C.,D.
1121simplyhtml.listTypeDisc=simbol datoteke kao graf.oznake
1122simplyhtml.listTypeCircle=Kru\u017ei\u0107
1123simplyhtml.listTypeSquare=Kvadrat
1124simplyhtml.listPosInside=Iznutra
1125simplyhtml.listPosOutside=Izvana
1126
1127# Find & replace dialog
1128simplyhtml.findReplaceDialogTitle=Tra\u017ei i zamijeni
1129simplyhtml.findNext=Tra\u017ei sljede\u0107e...
1130simplyhtml.searchFromStart=Tra\u017ei od po\u010detka
1131simplyhtml.searchDown=Tra\u017ei prema dolje
1132simplyhtml.wholeWordsOnly=Samo cijele rije\u010di
1133simplyhtml.searchUp=Tra\u017ei prema gore
1134simplyhtml.matchCase=Razlikuj velika i mala slova
1135simplyhtml.replaceWith=Zamijeni s:
1136simplyhtml.textToFind=Tra\u017ei ovo:
1137simplyhtml.replace=Zamijeni...
1138simplyhtml.noMoreOccurrencesFound=nema vi\u0161e podudarnosti
1139simplyhtml.allOccurrencesReplaced=Sve podudarnosti su zamijenjene
1140simplyhtml.replaceThisQuery=Zamijeniti podudarnost s obzirom na
1141simplyhtml.replaceYes=Da
1142simplyhtml.replaceNo=Ne
1143simplyhtml.replaceAll=Sve
1144simplyhtml.replaceDone=Gotovo
1145
1146# Error messages
1147simplyhtml.unableToUndoError=Ne mogu poni\u0161titi:
1148simplyhtml.unableToRedoError=Ne mogu ponoviti:
1149simplyhtml.unableToOpenFileError=Datoteka se ne mo\u017ee otvoriti
1150
1151# Miscellaneous text
1152simplyhtml.imageFileDesc=Slikovne datoteke
1153simplyhtml.defaultDocName=Bez naslova
1154simplyhtml.cancelBtnName=Odustani
1155simplyhtml.closeBtnName=Zatvori
1156simplyhtml.okBtnName=Uredu
1157simplyhtml.leftLabel=Lijevo:
1158simplyhtml.rightLabel=Desno:
1159simplyhtml.topLabel=Gore:
1160simplyhtml.bottomLabel=Dolje:
1161simplyhtml.insertTableTitle=Umetni tabelu
1162simplyhtml.insertTableMsg=Broj kolona
1163simplyhtml.close=Zatvori
1164simplyhtml.standardStyleName=Standardno
1165simplyhtml.styleNameInputTitle=Spremi stil
1166simplyhtml.styleNameInputText=Naziv novog stila?
1167simplyhtml.newStyleDefaultName=Novi stil
1168simplyhtml.docTitleTitle=Uredi naslov dokumenta
1169simplyhtml.docTitleQuery=Postavi naslov kao:
1170simplyhtml.layoutTabTitle=Osnovni prikaz
1171simplyhtml.htmlTabTitle=HTML prikaz
1172
1173#fc, 14.2.07:
1174ScriptEditorPanel.changed_cancel=Skripta je promijenjena. Stvarno \u017eelite otkazati promjene?
1175
1176# fc, 2.3.07:
1177OptionPanel.separator.mouse_wheel=Kota\u010di\u0107 mi\u0161a
1178OptionPanel.wheel_velocity=Brzina
1179OptionPanel.wheel_velocity.tooltip=Ve\u0107a vrijednost rezultira kod pomaka kota\u010di\u0107a mi\u0161a br\u017ee u\u010dinke na mapi.
1180
1181# fc, 15.5.07:
1182accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_name=Nazad
1183accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_documentation=Skok unazad na ozna\u010denom nizu
1184accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_name=Naprijed
1185accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_documentation=Skok unaprijed na ozna\u010denom nizu
1186
1187# fc, 25.5.07:
1188OptionPanel.use_tabbed_pane.tooltip=Ako je ozna\u010deno mape \u0107e se prikazivati u tabovima (kao u FireFox-u :-) )
1189OptionPanel.use_tabbed_pane=Koristi tabove
1190
1191# fc, 11.6.07:
1192accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_name=Kao TWiki...
1193accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_documentation= Izvozi Mentalnu mapu kao Twiki dokument.
1194accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties=TWiki datoteka (*.twi)
1195
1196# fc, 31.7.07
1197really_remove_node=\u017deli\u0161 li stvarno obrisati \u010dvor(ove)?
1198confirmation=Potvrda
1199OptionalDontShowMeAgainDialog.dontShowAgain=Ne &pitaj me ponovno.
1200OptionalDontShowMeAgainDialog.rememberMyDescision=&Zapamti odluku.
1201OptionalDontShowMeAgainDialog.cancel=&Ne
1202OptionalDontShowMeAgainDialog.ok=&Da
1203OptionPanel.separator.resources_notifications=Potvrde
1204OptionPanel.delete_nodes_without_question=Obri\u0161i \u010dvor(ove) bez potvrde.
1205OptionPanel.delete_nodes_without_question.tooltip=Ako je polje odabrano \u010dvorovi \u0107e biti obrisani bez potvrde. Ovo mo\u017ee prouzro\u010diti gubitak informacija ukoliko nismo pa\u017eljivi kod brisanja.
1206
1207edit.decision=HTML Ure\u0111iva\u010d
1208edit.edit_rich_text=\u017deli\u0161 li koristiti oblikovanja kao podebljano ili uko\u0161eno?
1209OptionPanel.remind_type_of_new_nodes.tooltip=<html>"Pitanje" Prikazat \u0107e se pitanje za bolje oblikovanje \u010dvora (koristi ako si u dvojbi).<br>"Da" \u0107e prikazati ure\u0111iva\u010d za bolje oblikovanje teksta.<br>"Ne"  \u0107e prikazati jednostavan ure\u0111iva\u010d teksta.</html>
1210OptionPanel.ask=Pitanje
1211
1212OptionPanel.standardselectednodetextcolor.tooltip=
1213# fc, 4.9.07:
1214really_execute_script=\u017delite li stvarno izvoditi skripte uklju\u010dene u ovoj mapi? Postoji opasnost nastanka \u0161tete na ra\u010dunalu?
1215OptionPanel.resources_execute_scripts_without_asking=\u017delite li izvr\u0161iti skripte bez potvrde?
1216OptionPanel.execute_scripts_without_asking.tooltip=<html>U principu FreeMind skrpite mogu izvesti bilo kakvu akciju na va\u0161emu ra\u010dunalu. <br>Zato ne biste trebali pokretati skripte za koje ne znate jesu li sigurne.</html>
1217
1218#fc, 13.9.07:
1219PatternToString.EdgeStyle=Stil ruba
1220PatternToString.EdgeColor=Boja ruba
1221PatternToString.EdgeWidth=\u0160irina ruba
1222PatternToString.FontBold=Podebljano
1223PatternToString.FontItalic=Uko\u0161eno
1224PatternToString.FontName=Ime oblika slova
1225PatternToString.Icon=Ikona
1226PatternToString.Child=Stil \u010dvora Dijete
1227ManagePatternsPopupDialog.Actions=&Akcije
1228
1229#Dimitry 19.10.07:
1230node_location_help=Povla\u010denje mijenja poziciju \u010dvora, ctrl+povla\u010denje mijenja razmak, dvostruki klik i ctrl+dvostruki klik vra\u0107a \u0107vor u prvobitnu poziciju
1231
1232#fc, 19.10.07:
1233really_convert_to_current_version=<html>Mapa je kreirana sa starijom verzijom programa Freemind. <br>\u017delite li ih prevesti na novu verziju (preporu\u010da se)? <br> (U suprotnom treba uzeti kakvo je, bez ikakve garancije.) </html>
1234OptionPanel.resources_convert_to_current_version=<html>\u017delite li automatsko pretvaranje mapa starih verzija Freeminda <br>u trenutnu verziju?</html>
1235OptionPanel.resources_convert_to_current_version.tooltip=<html>Samo za vrlo velike mape za koje nije potrebno pretvaranje <br>(a za to je potrebno stru\u010dno znanje), mo\u017eete otvarati bez pretvaranja.</html>
1236
1237#Dimitry 25.10.07
1238OptionPanel.separator.root_node_appearance=Izgled korijenskog \u010dvora
1239OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node=Rubovi zapo\u010dinju iz jedne to\u010dke na korijenskom \u010dvoru
1240OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node.tooltip=Rubovi zapo\u010dinju iz jedne to\u010dke na korijenskom \u010dvoru=======
1241
1242#fc, 9.11.07:
1243ManagePatternsPopupDialog.apply=Primijeni
1244PatternDialog.setscript=Promijeniti?
1245PatternDialog.setscript.tooltip=Skripta mo\u017ee biti pridru\u017eena stilu.
1246PatternDialog.script=Skripta
1247PatternDialog.script.tooltip=Skripta u obliku Groovy koda
1248
1249#fc, 12.11.07:
1250OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ManagePatterns_manage_patterns_dialog=Upravljanje uzorcima
1251
1252#fc, 4.1.2008 changed:
1253toggle_menubar = &Izborna traka
1254toggle_toolbar = &Alatna traka
1255toggle_left_toolbar =&Traka s ikonama
1256accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_name=Bilje\u0161ke
1257selection_as_rectangle=Prika\u017ei okvir za ozna\u010davanje \u010dvora
1258
1259# fc, 8.1.2008
1260really_cut_node=\u017deli\u0161 li stvarno izrezati \u010dvor(ove)?
1261OptionPanel.resources_cut_nodes_without_question=Izre\u017ei \u010dvor(ove) bez potvrde.
1262OptionPanel.cut_nodes_without_question.tooltip=Ako je polje odabrano \u010dvorovi \u0107e biti izrezani bez potvrde. Ovo mo\u017ee prouzro\u010diti gubitak informacija ukoliko nismo pa\u017eljivi kod brisanja.
1263
1264# fc, 9.1.2008:
1265follow_graphical_link=Idi na:
1266
1267#fc 10.1.2008: changed:
1268accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_documentation=Uklju\u010divanje ili isklju\u010divanje prozora s bilje\u0161kama
1269
1270#fc, 16.1.2008
1271plugins/ScriptEditor.new_script=Nova skripta
1272
1273#fc, 20.2.2008:
1274OptionPanel.separator.save=Spremi
1275OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids=Spremi samo kori\u0161tene identifikacijske brojeve \u010dvorova
1276OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids.tooltip=Kada je ozna\u010deno, identifikacijski brojevi \u010dvora izostavljeni su i nisu kori\u0161teni unutar mape. Znajte, ne mo\u017eete povezati ("linkati") \u010dvor unutarnje mape s \u010dvorom vanjske mape bez identifikacijskog broja.
1277
1278# fc, 10.3.2008:
1279OptionPanel.plugins/scripting/tab_name=Pisanje skripti
1280OptionPanel.separator.plugins/scripting/separatorPropertyName=Potvrde
1281OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction=Omogu\u0107i upravljanje nad datotekama (NIJE preporu\u010deno)
1282OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction.tooltip=<html><body>Ukoliko Groovy skripte trebaju upravljati izvr\u0161avanjem datoteka (npr. otvoriti, zatvoriti, \u010ditati, zapisati, snimiti, obrisati (!),<br>morate omogu\u0107iti ovu opciju. <br> Ali koristite pa\u017eljivo, zlonamjerne skripte  mogu nanijeti \u0161tetu va\u0161em ra\u010dunalu!</body></html>
1283OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction=Omogu\u0107i upravljanje mre\u017enim resursima  (NIJE preporu\u010deno)
1284OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction.tooltip=<html><body>Ukoliko Groovy skripte trebaju upravljati izvr\u0161avanjem mre\u017enih akcija,<br>morate omogu\u0107iti ovu opciju. <br> Ali koristite pa\u017eljivo, zlonamjerne skripte mogu otkriti va\u0161e tajne !</body></html>
1285OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction=Omogu\u0107i izvr\u0161enje ostalih aplikacija (NIJE preporu\u010deno)
1286OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction.tooltip=<html><body>Ukoliko Groovy skripte trebaju upravljati izvr\u0161avanjem ostalih aplikacija (npr. internet pretra\u017eiva\u010d) bez pitanja(!),<br>morate omogu\u0107iti ovu opciju. <br> Ali koristite pa\u017eljivo, zlonamjerne skripte mogu nanijeti \u0161tetu va\u0161em ra\u010dunalu!</body></html>
1287plugins/ScriptEditor.FORBIDDEN_ACTION=Izvr\u0161avanje FreeMind groovy skripta je zaustavljeno. Zabranjene su {0,choice,0#File|1#Network|2#Exec} sljede\u0107e operacije: {1,choice,0#Accept|1#Connect|2#Listen|3#Multicast|4#SetFactory|5#Exec|6#Link|7#Delete|8#Read|9#Write}.
1288
1289
1290# changed, fc, 11.3.2008:
1291plugins/ScriptEditor.cancel=&Otka\u017ei promjene i iza\u0111i
1292plugins/ScriptEditor.exit=&Spremi i iza\u0111i
1293
1294# changed, fc, 26.3.2008:
1295plugins/TimeManagement.xml_closeButton=Zatvori
1296
1297# changed, fc, 7.4.2008:
1298PatternDialog.nodebackgroundcolor.tooltip=Pozadinska boja \u010dvora kad nije odabran.
1299PatternDialog.nodecolor.tooltip=Boja prednjeg plana \u010dvora kad nije odabran.
1300PatternDialog.nodestyle.tooltip=<html>Stil opisuje vanjski oblik \u010dvora. <br>Mogu\u0107e vrijednosti:<br><table border="1"><tr><td>fork: </td><td> without surrounding box,</td></tr><tr><td>bubble: </td><td> node with a surrounding rectangle,</td></tr><tr><td>As parent: </td><td> take the style from the parent node <br>or the default root node style for the root node,</td></tr><tr><td>Combined: </td><td> Bubble when node is folded, fork otherwise.</td></tr></table></html>
1301PatternDialog.nodetext.tooltip=Ovdje mo\u017eete definirati tekst \u010dvorova. Kori\u0161tenjem uzorka predhodni tekst je odba\u010den.
1302PatternDialog.nodefontname=Oblik slova \u010dvorova
1303PatternDialog.nodefontsize=Veli\u010dina slova \u010dvorova
1304PatternDialog.nodefontname.tooltip=
1305PatternDialog.nodefontsize.tooltip=
1306PatternDialog.nodefontbold.tooltip=
1307PatternDialog.nodefontitalic.tooltip=
1308
1309# new, fc, 8.4.2008:
1310PatternDialog.separator.ScriptingControl=Pisanje skripti
1311
1312# new, fc, 10.4.2008:
1313OptionPanel.resources_don_t_show_note_icons=Ne prikazuj ikone bilje\u0161ki
1314
1315#new, fc, 11.4.2008:
1316FreeMind=Web stranica Freemind
1317
1318# new, fc, 12.4.2008:
1319really_remove_notes=Stvarno \u017eelite obrisati bilje\u0161ku(e)?
1320OptionPanel.resources_remove_notes_without_question=Obri\u0161i bilje\u0161ke bez upita.
1321OptionPanel.remove_notes_without_question.tooltip=Ako je polje odabrano pripadaju\u0107e bilje\u0161ke odabranog \u010dvora bit \u0107e obrisane bez potvrde. Ovo mo\u017ee prouzro\u010diti gubitak informacija ukoliko nismo pa\u017eljivi kod brisanja.
1322OptionPanel.resources_save_folding_state=Uvijek spremi promjene polo\u017eaja sklopljenih i rasklopljenih \u010dvorova.
1323OptionPanel.resources_save_folding_state.tooltip=Ako je polje odabrano, svaka promjena pozicije sklopljenih i rasklopljenih \u010dvorova bit \u0107e spremljena prilikom izlaska iz programa.
1324
1325# new, fc, 17.4.2008:
1326plugins/ScriptEditor.sign=Potpisivanje skripte...
1327
1328#new, fc, 18.4.2008:
1329OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing=Neobavezni korisni\u010dki klju\u010d (pseudonim) za potpisivanje
1330OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing.tooltip=<html>\u017delite li potpisati svoju skriptu, unesite pseudonim (izmi\u0161ljeni klju\u010d) ovdje. <br>Lozinka je pohranjena u bazu klju\u010deva. <br>Lozinka klju\u010dnog tajnog klju\u010da mora se podudarati s lozinkom u bazi klju\u010deva (to je zadano).</html>
1331OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted=Omogu\u0107i izvo\u0111enje potpisanih skripti (preporu\u010deno)
1332OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted.tooltip=Ako skripte imaju povjerljiv potpis (npr. autora Freeminda ili su vlastite), izvodit \u0107e se bez ograni\u010denja.
1333
1334# changed, fc, 24.4.2008:
1335# this is still the old "export_branch", but as many users didn't find this feature, we
1336# have to describe it better. Moreover, it is put into the node context menu.
1337export_branch_new =Grane kao nove Mape
1338
1339# new, fc, 28.4.2008:
1340icon_yes =Va\u017eno
1341icon_folder =Direktorij
1342icon_up =Gore
1343icon_down =Dolje
1344icon_smiley-neutral =Ravnodu\u0161an
1345icon_smiley-oh =Iznena\u0111en
1346icon_smiley-angry =Ljut
1347icon_encrypted =Zaklju\u010dano
1348icon_decrypted =Otklju\u010dano
1349icon_broken-line =Prekinuto
1350icon_flag-black =Crna zastavica
1351icon_flag-blue =Plava zastavica
1352icon_flag-green =Zelena zastavica
1353icon_flag-orange =Narand\u017easta zastavica
1354icon_flag-pink =Ru\u017ei\u010dasta zastavica
1355icon_flag-yellow =\u017duta zastavica
1356icon_clock =Vrijeme
1357icon_hourglass =\u010cekanje
1358icon_calendar =Datum
1359icon_kmail =E-mail
1360icon_edit =Pro\u010distiti
1361icon_stop-sign =Znak Stop
1362icon_closed =Zabranjen ulaz
1363# changed:
1364icon_flag =Crvena zastavica
1365
1366#changed:
1367OptionPanel.remind_use_rich_text_in_new_long_nodes=Koristi bolje oblikovanje za sve \u010dvorove
1368
1369# new, fc, 21.5.2008:
1370icon_freemind_butterfly =FreeMind
1371icon_full-8 = Prioritet 8
1372icon_full-9 = Prioritet 9
1373
1374# new, fc, 25.5.2008:
1375node_is_write_protected=Ciljni \u010dvor je za\u0161ti\u0107en od pisanja.
1376
1377# new, fc, 6.7.2008:
1378KeyDoc=Raspored tipkovni\u010dkih kratica PDF dokument
1379# translate only, when you have an own translation of this doc.
1380pdfKeyDocLocation=./doc/FM_Key_Mappings_Quick_Guide_hr.pdf
1381
1382icon_info=Informacija
1383icon_full-0=Bez prioriteta
1384icon_prepare=Pripremi
1385icon_go=Idi
1386icon_list=Lista
1387icon_launch=Pokreni
1388icon_family=Obitelj
1389icon_female1=\u017dena1
1390icon_female2=\u017dena2
1391icon_male1=Mu\u0161karac1
1392icon_male2=Mu\u0161karac2
1393icon_fema=Par
1394icon_group=Grupa
1395
1396OptionPanel.separator.icon_properties=Ikone
1397OptionPanel.icons.list=Popis prikazanih standardnih ikona
1398OptionPanel.icon_order_description=Ovdje mo\u017eete napraviti vlastiti raspored ikona ili onemogu\u0107iti prikaz ikona. Ikone trebaju biti odvojene znakom " ; ".
1399
1400# new, fc, 16.7.2008:
1401OptionPanel.sk=slova\u010dki
1402OptionPanel.el=estonski
1403OptionPanel.et=etiopiski
1404OptionPanel.id=indonezijski
1405OptionPanel.uk_UA=ukrajinski
1406OptionPanel.vi=vijetnamski
1407
1408# new, fc, 22.7.2008
1409select_icon=Ozna\u010di ikonu
1410mode_MindMap=Mentalne mape
1411mode_Browse=Preglednik
1412mode_File=Preglednik datoteka
1413# changed
1414mode_status =Oblik promijenjen u {0}
1415mode_title =FreeMind - {0}
1416
1417# new, fc, 25.8.2008
1418OptionPanel.defaultfontsize.tooltip=Zadana veli\u010dina slova novog \u010dvora
1419
1420# new, fc, 20.12.2008
1421OptionPanel.ro=rumunjski
1422really_convert_to_current_version2=<html>Mentalna mapa koju poku\u0161avate otvoriti stvorena je u starijoj verziji Freeminda i pohranjena je u starom formatu.<br/>FreeMind \u0107e pretvoriti mentalnu mapu u format trenutne verzije programa. <br/>Nakon pretvaranja i pohrane mentalne mape sa trenutnom verzijom Freeminda, mentalnu mapu ne\u0107e biti mogu\u0107e otvoriti u starijoj verziji programa.<br/>\u017delite li otvoriti i pretvoriti mentalnu mapu sa trenutnom verzijom Freeminda?</html>
1423OptionPanel.eu=Eu
1424OptionPanel.bg=Bg
1425OptionPanel.sr=Sr
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.