source: freemind/trunk/fuentes/freemind/Resources_nl.properties @ 68

Last change on this file since 68 was 68, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to Xenial

File size: 90.9 KB
Line 
1# by Koen Roggemans, Patrick Holthuizen, Walter Huwels
2about = Info
3add= Voeg toe
4about_text = FreeMind - gratis mind map software \n\nCopyright \u00a9 2000-2013 Joerg Mueller, Daniel Polansky, Christian Foltin, Dimitry Polivaev, en anderen.\nDit programma is gratis software, onder de GNU General Public Licence.\n\nHome: http://freemind.sourceforge.net/\nVersion:
5antialias_all = Alles verzachten
6antialias_edges = Randen verzachten
7antialias_none = Niets verzachten
8apply = Toepassen
9background = Achtergrond
10bezier = B\u00e9zierkromme
11blend_color = Mengkleur
12bold = Vet
13boldify_branch = Vet maken
14branch = Tak
15bubble = Kader
16cancel = Annuleer
17cannot_join_nodes_with_children = Er kunnen geen knopen met zijtakken samengevoegd worden
18center = Centreren
19cloud = Wolk
20cloud_color = Wolkkleur
21close = Sluiten
22copy = Kopieer
23copy_single = Kopie zonder zijtakken
24cut = Knippen
25decrease_branch_font_size = Lettertype verkleinen
26decrease_node_font_size = Lettertype verkleinen
27delete = Verwijderen
28documentation = Documentatie
29edge = Rand
30edge_color = Randkleur...
31edge_width_parent = Hoofdtak
32edge_width_thin = Dun
33edit = Bewerken
34edit_link_manually = Link handmatig bewerken...
35edit_long_node = Lange knoop bewerken...
36enter_base_url = Ik ga relatieve links plakken. Geef je basis-URL op.
37enter_confirms = Entertoets bevestigt
38#export_branch = Exporteer volledige tak...
39export_branch_to_html = Volledige tak naar HTML
40export_to_html = Naar HTML
41extension_menu = Markeer als...
42file = Bestand
43file_not_found = Bestand $1 niet gevonden
44find = Zoeken...
45find_what = Wat wil je zoeken?
46find_next = Volgende zoeken
47fold = Opplooien
48#follow_link = Volg link
49font = Lettertype
50fork = Geen kader
51help = Help
52html_export_based_on_headings = HTML-export - Gebaseerd op koppen
53html_export_no_folding = HTML-export - Alle takken openplooien
54html_export_fold_currently_folded = HTML-export - Openplooien wat nu opengeplooid is
55html_export_fold_all = HTML-export - Enkel hoofdtakken tonen, andere takken dichtplooien
56# Daniel Polansky: This way of maintaining icon text
57# will ultimately lead to unbearable overheads.
58icon_menu = Icoontjes
59icon_help = Vraag
60icon_messagebox_warning = Belangrijk
61icon_idea = Idee
62icon_button_ok = OK
63icon_button_cancel = Niet OK
64icon_back = Terug
65icon_forward = Vooruit
66icon_attach = Kijk hier
67icon_ksmiletris = Ik ben gelukkig
68icon_clanbomber = Gevaarlijk
69icon_desktop_new = Niet vergeten
70icon_gohome = Thuis
71icon_kaddressbook = Telefoon
72icon_knotify = Muziek
73icon_korn = Postbus
74icon_Mail = Post
75icon_password = Sleutel
76icon_pencil = Verder uitwerken
77icon_stop = Rood licht
78icon_wizard = Magie
79icon_xmag = Discussie nodig
80icon_bell = Onthouden
81icon_bookmark = Uitstekend
82icon_penguin = Linux
83icon_licq = Leuk
84import = Importeer
85import_branch = Volledige tak...
86import_explorer_favorites = Explorer-favorieten...
87import_folder_structure = Mapstructuur...
88import_linked_branch = Gekoppelde tak
89import_linked_branch_without_root= (gekoppelde tak) Zonder stam...
90increase_branch_font_size = Lettertype vergroten
91increase_node_font_size = Lettertype vergroten
92italic = Cursief
93italicise_branch = Zet cursief
94join_nodes = Knopen samenvoegen
95license = Licentie
96license_text = FreeMind - Een programma om mindmaps te maken en te bekijken\nCopyright (C) 2000-2013  Joerg Mueller <joergmueller@bigfoot.com>\nBekijk COPYING voor details\n\nDit programma is gratis software; U kunt het opnieuw distribueren en- of\naanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License\nzoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2\nvan de licentie, of (naar eigen keuze) een latere versie.\n\nDit programma is verstrekt in de hoop dat het bruikbaar is ,\nmaar zonder enige garantie te geven over de\nverhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel. Zie de \nGNU General Public License voor meer details.\n\nU moet een kopie van de GNU General Public License\nhebben ontvangen bij dit programma; Als dat niet zo is, schrijf naar de Free Software\nFoundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
97linear = Lijn
98load = laden
99locking_failed_by_open =  De mindmap $1 is in gebruik en wordt daarom als alleen-lezen geopend.
100locking_failed_by_save_as = De mindmap $1 is in gebruik en daarom wordt de actie opslaan-als afgebroken.
101locking_old_lock_removed = De mindmap $1 was geblokkeerd omdat ze in gebruik was door gebruiker $2. De blokkering is nu ongedaan gemaakt.
102map_already_exists = De mindmap bestaat al. Wilt u deze overschrijven?
103map_corrupted = De mindmap is beschadigd. Details bekijken?
104map_locked_by_open = De mindmap $1 wordt al bewerkt door gebruiker $2 en wordt als alleen-lezen geopend.
105map_locked_by_save_as = De mindmap $1 wordt al bewerkt door gebruiker $2. De actie opslaan-als is afgebroken.
106mindmap = Mindmap
107mindmaps = Mindmaps
108mindmaps_desc = Mindmaps (*.mm)
109mindmaps_filter_desc = Filters (*.mmfilter)
110mode_na = Modus is niet beschikbaar
111modes = Modus
112move_to_root = Ga naar stam
113new = Nieuw
114new_child = Nieuwe onderliggende knoop
115new_mindmap = Nieuwe mindmap
116new_node = Nieuwe knoop
117new_sibling_behind = Nieuwe knoop onder de huidige
118new_sibling_before = Nieuwe knoop boven de huidige
119next_map = Volgende mindmap
120no = Nee
121node = Knoop
122node_changed_discard_changes = U heeft de knoop veranderd. Wilt u de wijzigingen annuleren?
123long_node_changed_submit = Je hebt de knoop veranderd. Wil je de wijzigingen opslaan?
124long_node_changed_cancel = Je hebt de knoop veranderd. Wil je de wijzigingen annuleren?
125node_color = Knoopkleur...
126node_down = Knoop naar beneden
127node_up = Knoop naar boven
128nonboldify_branch = Vet uitschakelen
129nonitalicise_branch = Cursief uitschakelen
130normal = Normaal
131no_found_from = Geen "$1" gevonden van "$2".
132no_more_found_from = Niet meer "$1" van "$2" gevonden.
133no_previous_find = Geen vorige gevonden
134not_saved_for_link_error = De mindmap moet bewaard worden voor je een link kunt plaatsen met de bestandskiezer
135open = Open...
136page = Printinstellingen...
137paste = Plakken
138new_node_as_sibling_not_possible_for_the_root = Nieuwe knoop op dit niveau (stam) is niet mogelijk
139preferences = Voorkeuren
140previous_map = Vorige mindmap
141print = Printen
142print_dialog = Printen...
143print_preview = Afdrukvoorbeeld...
144print_preview_title = Afdrukvoorbeeld
145quit = Afsluiten
146read_only  = Alleen lezen
147remove_node = Knoop verwijderen
148rename = Hernoem
149repair_link = Herstel de link
150repair_link_question = Kan de gekoppelde mindmap niet laden. Wil je de link handmatig herstellen?
151replace = Vervang
152save = Opslaan
153save_as = Opslaan als...
154save_failed = Bewaren van mindmap $1 is mislukt.
155save_unsaved = Volgende mindmap bewaren? :
156saved = Bewaard
157scheme_evaluate = Evalueer!
158select_favorites_folder = Selecteer de map waarin je favorieten staan
159select_folder_for_importing = Selecteer de map om te importeren
160set_image_by_filechooser = Afbeelding (bestand of link kiezen)...
161set_link_by_filechooser = Link naar bestand...
162set_link_by_textfield = Link (tekstveld)
163sharp_bezier = Scherpe boog
164sharp_linear = Rechte lijn
165split = Splits
166style = Stijl
167#toggle_bold_branch = Wijzig Vet
168toggle_children_folded = Zijtakken open-/dichtplooien
169toggle_folded = Open-/dichtplooien
170#toggle_italic_branch = Wijzig cursief
171underline = Onderstrepen
172unfold = Openplooien
173url_error = Deze URL is onjuist!
174width = Breedte
175yes = Ja
176zoom_in = Inzoomen
177zoom_out = Uitzoomen
178remove_last_icon = Verwijder laatste icoontje
179remove_all_icons = Verwijder alle icoontjes
180lots_of_links_warning = Je gaat veel links naar dezelfde knoop maken. Wilt je deze links werkelijk aanmaken?
181remove_arrow_link = De pijl verwijderen
182arrow_link_color = Wijzig de kleur van de pijl...
183# removed: follow_link = Ga naar:
184user_defined_zoom = Door gebruiker gedefinieerd.
185user_defined_zoom_status_bar = De zoom wijzigen naar de door de gebruiker opgegeven zoom van {0}%.
186# new from 14.12.2003, fc
187FAQ = FAQ
188# new from 09.12.2006, Dimitri
189webDocu = Web Documentatie
190# new from 20.12.2003, fc
191printing_settings = Printinstellingen
192fit_to_page = Op \u00e9\u00e9n pagina laten passen
193user_zoom = Print zoomfactor (0.0 - 2.0):
194ok = OK
195# changed from 23.1.2004, fc.
196selection_method_by_click = Enkele klik om te selecteren
197selection_method_direct = Aanwijzen om te selecteren
198#new from 30.08.2004, Dimitri
199combined = Gecombineerd
200as_parent = Bovenliggend
201# added at 2.5.2004, fc:
202undo = Ongedaan maken
203redo = Opnieuw
204delete_child = Verwijder knoop
205# added at 22.5.2004, fc:
206most_recent_files = Recente bestanden
207menu_view = Beeld
208menu_navigate = Navigatie
209menu_format = Opmaak
210menu_extras = Gereedschap
211menu_insert = Invoegen
212menu_attributes = Attributen
213# Beware: "Edge Width " and "Edge Style " must end with space.
214edge_width = Randbreedte
215edge_style = Randstijl
216menu_file_import = Importeer
217menu_file_export = Exporteer
218edit_node = Knoop bewerken
219# added at 5.6.2004, fc:
220node_background_color = Achtergrondkleur knoop...
221# added at 25.8.2004, fc:
222choose_edge_color = Kies randkleur
223# added at 27.8.2004, fc:
224underlined = Onderstreept
225font_size = grootte lettertype
226font_family = familie lettertype
227# add at 16.9.2004, fc:
228import_linked_branch_no_link = De geselecteerde knoop heeft geen link om van te importeren.
229# added at 09.10.2004
230add_link = Koppel geselecteerde knopen met een pijl
231less_than_two_selected_nodes = Je moet minstens twee knopen selecteren om een link te maken.
232choose_node_background_color = Kies een achtergrondkleur voor de knoop:
233choose_node_color = Kies knoopkleur:
234choose_background_color = Kies achtergrondkleur:
235choose_cloud_color = Kies wolkkleur:
236change_arrows_in_arrow_link = Wissel de pijlen van de pijlvormige link
237add_local_link = Koppel geselecteerde knopen met een hyperlink
238link_not_available_any_more = De link werkt niet meer. De knoop is ondertussen verwijderd.
239file_already_exists = Het bestand {0} bestaat al. Wil je het overschrijven?
240error_creating_directory = Kan geen map voor export maken.
241export_svg_text = Scalable Vector Graphic (SVG)
242export_pdf_text = Portable Document Format (PDF)
243goto_link_node_action = Ga naar link
244#fc, 14.11.2004:
245undefined_error = Er is een onverwachte fout gebeurd. Probeer er een foutmelding van te maken.
246cannot_add_parent_diff_parents = Alle knopen moeten dezelfde bovenliggende knoop hebben om deze functie te gebruiken.
247cannot_delete_root = De stam kan niet verwijderd of weggeknipt worden.
248cannot_add_parent_to_root = De stam kan niet bij een nieuwe bovenliggende knoop gevoegd worden.
249no_format_copy_before_format_paste = Je kunt geen opmaak plakken voor je opmaak gekopieerd hebt.
250#fc, 15.11.2004:
251accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_documentation = <html>Herstelt de layout van de  mindmap. <br>Het eerste niveau is zwart, het tweede blauw enz.</html>
252accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_name = Automatische opmaak
253accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_documentation = <html>Dit laat de knoop knipperen. Maar wees voorzichtig: pas dit niet op teveel knopen toe, en <strong> niet samen met andere automatische opmaakmogelijkheden op dezelfde knoop</strong></html>
254accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_name = Knipperende knoop
255accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_documentation=<html>Deze functie houdt bij wanneer knopen gemaakt en gewijzigd zijn.</html>
256accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_name = Toon wanneer gewijzigd
257accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_documentation = Exporteert de mindmap zoals ze nu getoond wordt naar een PNG-bestand.
258accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_name = Als PNG...
259accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_documentation = Exporteert de mindmap zoals ze nu getoond wordt naar een JPEG-bestand.
260accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_name = Als JPEG...
261accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_documentation = Exporteert de mindmap met XSLT scripts.
262accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_name = XSLT gebruiken...
263accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_documentation= Exporteert de mindmap als XHTML met Javascript
264accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_name = Als XHTML (JavaScript versie)...
265accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_documentation= Exporteert de mindmap als XHTML met een klikbare kaart
266accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_name = Als XHTML (klikbare kaartversie)...
267accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_name = Als MindManager mindmap...
268accessories/plugins/ExportWithXSLT_MINDMANAGER.properties_documentation=
269accessories/plugins/FitToPage.properties_documentation = Grootte van de mindmap aanpassen aan de huidige venstergrootte.
270accessories/plugins/FitToPage.properties_name = Zoom passend op de pagina
271accessories/plugins/FormatCopy.properties_documentation = <html>Hiermee kopieer je alleen de opmaak van een knoop.</html>
272accessories/plugins/FormatCopy.properties_name = Kopieeropmaak
273accessories/plugins/FormatPaste.properties_documentation = <html>Hiermee plak je de opmaak van een knoop.</html>
274accessories/plugins/FormatPaste.properties_name = Plakopmaak
275accessories/plugins/FormularEditor.properties_documentation = <html>Koppelt een eenvoudige formule-editor aan de huidige knoop.</html>
276accessories/plugins/FormularEditor.properties_name= Formule-editor
277accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_documentation = <html>Hier kun je een icoontje selecteren..</html>
278accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_name = Kies icoontje...
279accessories/plugins/NewParentNode.properties_documentation = <html>Alles wat geselecteerd is wordt naar een nieuwe bovenliggende knoop verplaatst.</html>
280accessories/plugins/NewParentNode.properties_name = Nieuwe bovenliggende knoop
281accessories/plugins/NodeNote.properties_documentation = <html>Koppelt een eenvoudige kladblok aan de huidige knoop.</html>
282accessories/plugins/NodeNote.properties_name = Kladblok
283accessories/plugins/PMCalculation.properties_documentation = <html>Hiermee bereken je de nodige inspanningen voor verschillende taken.</html>
284accessories/plugins/PMCalculation.properties_name = PMBerekening
285accessories/plugins/RemoveNote.properties_name = Verwijder notities
286accessories/plugins/RemoveNote.properties_documentation = <html>Verwijdert inhoud van wellicht meerdere notities.</html>
287accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_documentation = <html>Markeert de achtergrond voor elke gewijzigde knoop.</html>
288accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_name = Toon wijzigingen in het geel
289accessories/plugins/SplitNode.properties_documentation = <html>Knoop is gesplitst</html>
290accessories/plugins/SplitNode.properties_name = Splits knoop
291accessories/plugins/UnfoldAll.properties_documentation = <html>Opent de geselecteerde knopen en alle onderliggende knopen.</html>
292accessories/plugins/UnfoldAll.properties_name = Plooi open
293accessories/plugins/FoldAll.properties_documentation = <html>Plooit de geselecteerde knopen en alle onderliggende knopen dicht.</html>
294accessories/plugins/FoldAll.properties_name = Plooi dicht
295accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_documentation = <html>Plooit de knopen van \u00e9\u00e9n niveau open.</html>
296accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_name = Plooi \u00e9\u00e9n niveau open
297accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_documentation = <html>Plooit de knopen van \u00e9\u00e9n niveau dicht.</html>
298accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_name = Plooi \u00e9\u00e9n niveau dicht
299plugins/FreemindHelp.xml_documentation = Uitgebreide hulp voor Freemind op het internet.
300plugins/FreemindHelp.xml_name = Online hulp...
301plugins/ExportPdf.xml_documentation = Exporteer naar PDF
302plugins/ExportPdf.xml_name = Als PDF...
303plugins/ExportSvg.xml_documentation = Exporteer naar SVG
304plugins/ExportSvg.xml_name = Als SVG...
305
306# fc, 28.11.2004:
307cannot_move_to_child = Je kan een knoop niet naar \u00e9\u00e9n van de onderliggende knopen verplaatsen.
308# fc, 14.12.2004
309accessories/plugins/EnterPassword.properties_name = Schakel tussen encryptie / geen encryptie
310accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation=
311accessories/plugins/EncryptNode.properties_name = Voeg een ge\u00ebncrypteerde knoop toe ...
312accessories/plugins/EncryptNode.properties_documentation = Voegt een nieuwe knoop, die ge\u00ebncrypteerd is, toe.
313accessories/plugins/EncryptNode.properties_0 = Kies een wachtwoord voor de ge\u00ebncrypteerde knoop.
314accessories/plugins/EncryptNode.properties_1 = De wachtwoorden verschillen of zijn te kort.
315accessories/plugins/EncryptNode.properties_2 = Geef een wachtwoord:
316accessories/plugins/EncryptNode.properties_3 = Geef het nog eens:
317accessories/plugins/EncryptNode.properties_4 = Geef je wachtwoord.
318accessories/plugins/EncryptNode.properties_5 = <html>Let op: de sterkte van de encryptie<br> hangt nagenoeg volledig af van de kwaliteit van je wachtwoord.
319accessories/plugins/EncryptNode.properties_6 = OK
320accessories/plugins/EncryptNode.properties_7 = Annuleer
321accessories/plugins/EncryptNode.properties_wrong_password = Het wachtwoord is verkeerd.
322accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_documentation = Maak een nieuwe ge\u00ebncrypteerde mindmap
323accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_name = Maak een ge\u00ebncrypteerde mindmap ...
324accessories/plugins/EncryptNode.properties_select_me = Kies mij om verder te gaan!
325accessories/plugins/EncryptNode.properties_insert_encrypted_node_first = Je kunt de encryptie alleen van een ge\u00ebncrypteerde knoop in- en uitschakelen. Voeg zo een knoop toe via het gereedschap-menu.
326# fc, 2.2.05:
327selection_method_delayed=Uitgestelde automatische selectie
328# fc, 4.2.05:
329plugins/TimeManagement.xml_documentation=<html>Start de kalendermodule.</html>
330plugins/TimeManagement.xml_name= Toon kalender...
331#plugins/TimeManagement.xml_appendButton= Voeg een datum toe aan de geselecteerde knopen
332#plugins/TimeManagement.xml_reminderButton= Herinner me op deze datum
333#plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=Annuleer
334plugins/TimeManagementReminder.xml_documentation=Interne haak voor het plannen van taken.
335plugins/TimeManagementReminder.xml_name=Interne haak voor het plannen van taken.
336plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_tooltip=Herinnering gepland op {0,date} {0,time}.
337plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_showNode=De tijd voor knoop " {0} " is verstreken. Wil je 10 minuten uitstel?
338plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_onlyOneDate=<html>Nu kan er maar \u00e9\u00e9n herinnering per knoop ingesteld worden. <br>De herinnering voor deze knoop is al ingesteld op {0,date} {0,time}, jouw keuze was {1,date} {1,time}. <br><br>Wil je de herinneringstijd van de knoop wijzigen (JA) <br>of wil je de vorige instelling behouden (NEE)?</html>
339#plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton = Verwijder herinnering
340plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton_tooltip = Wis alle herinneringen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde knopen.
341plugins/TimeManagement.xml_minute= Minuten:
342plugins/TimeManagement.xml_hour= Uren:
343plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle=Tijdbeheer
344
345plugins/latex/LatexNodeHook.properties_documentation = <html>LaTex formule</html>
346plugins/latex/LatexNodeHook.properties_name = LaTex
347plugins/latex/LatexNodeHook.editorTitle = Editor, sluit om te accepteren
348
349# fc, 18.2.2005:
350accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_documentation=Als \u00e9\u00e9n van mijn onderliggende mappen een icoontje heeft, dan zal ik dat ook in het klein tonen
351accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_name=Toon de iconen hi\u00ebrarchisch
352# fc, 1.3.2005:
353icon_full-1 = Prioriteit 1
354icon_full-2 = Prioriteit 2
355icon_full-3 = Prioriteit 3
356icon_full-4 = Prioriteit 4
357icon_full-5 = Prioriteit 5
358icon_full-6 = Prioriteit 6
359icon_full-7 = Prioriteit 7
360# fc, 11.3.2005:
361RevertAction=Ongedaan maken
362# the prefix for the reconstructed map (revert + undo).
363freemind_reverted=Freemind_Ongedaangemaakt_
364# fc, 5.4.2005
365#plugins/TimeManagement.xml_todayButton=Vandaag
366plugins/TimeList.xml_documentation=Toont alle geplande activiteiten en de bijhorende knopen.
367plugins/TimeList.xml_name=Toon lijst met geplande activiteiten ...
368remove_node_background_color=Verwijder de achtergrondkleur van de knoop
369#plugins/NodeList.xml_documentation=Toont alle knopen met gemaakte/gewijzigde gegevens.
370#plugins/NodeList.xml_name=Toon geschiedenis van de mindmap ...
371plugins/TimeList.xml_Modified=Gewijzigd
372plugins/TimeList.xml_Created=Gemaakt
373plugins/TimeList.xml_Date=Datum
374plugins/TimeList.xml_Text=Tekst
375plugins/TimeList.xml_Icons=Icoontjes
376#fc, 26.4.2005:
377select_branch=Selecteer zichtbare tak
378select_all=Selecteer al het zichtbare
379change_link_arrows=Wijzig link pijlen
380# fc, 27.4.2005:
381reset_node_position=Herstel positie
382# fc, 2.5.2005:
383plugins/RemoveReminder.xml_documentation=Verwijder herinnering van een knoop.
384plugins/RemoveReminder.xml_name=Verwijder herinnering
385# fc, 3.5.2005:
386plugins/TimeManagement.xml_reminderButton_tooltip=<html>Wanneer je hier klikt, wordt er een timer ingeschakeld op de gegeven datum. Dan zullen knipperende icoontjes je aandacht trekken.<br> Als je deze mindmap sluit, zullen de timers opnieuw geactiveerd worden wanneer je de volgende keer deze mindmap opent.</html>
387#dimitri, 8.05.05
388filter_toolbar=Filter
389filter_dialog=Filter bouwen
390filter_no_filtering=Niet filteren
391filter_selected_node_view=Geselecteerde knopen
392filter_conditions = Filters
393filter_edit=Bewerk filter
394filter_edit_description=Bewerk filterlijst
395filter_unfold_ancestors=Gefilterde knopen openplooien
396filter_icon=Icoontje
397filter_node=Knooptekst
398filter_exist=Bestaat
399filter_does_not_exist=Bestaat niet
400filter_contains=Bevat
401filter_is_equal_to=Is gelijk aan
402filter_is_not_equal_to=Is niet gelijk aan
403filter_ignore_case=Hou geen rekening met hoofdletter/kleine letter
404filter_enter_value=Geef een waarde in
405filter_add=Voeg toe
406filter_delete=Wis
407filter_select=Selecteer
408filter_not=Niet
409filter_and=En
410filter_or=Of
411filter_show_ancestors=Weergeven bovenliggende
412filter_show_descendants=Weergeven onderliggende
413#dimitri, 10.07.2005
414attributes_visible_tooltip=Toon geselecteerde attributen
415attributes_visible=Toon geselecteerde attributen
416attributes_skip_root=Sla de stamknoop over
417attributes_show_selected =Toon geselecteerde attributen
418attributes_show_all =Toon alle attributen
419attributes_show=Toon
420attributes_select_all_tooltip=Selecteer/deselecteer alle attributen
421attributes_select_all=Selecteer alle attributen
422attributes_restriction=Beperkte set
423attributes_restricted_values_tooltip=Beperkte set waarden voor het actuele attribuut
424attributes_restricted_attributes_tooltip=Beperkte set attributen
425attributes_refresh=Vernieuw
426attributes_popup_up=Naar boven
427attributes_popup_optimal_width=Optimale breedte
428attributes_popup_new=Nieuw attribuut
429attributes_popup_hide=Verberg
430attributes_popup_edit=Bewerk
431attributes_popup_down=Naar beneden
432attributes_popup_delete=Wis
433attributes_no_import_candidates_found=Geen nieuwe attributen gevonden
434attributes_import_tooltip=Importeer attributen van de andere geladen mindmaps
435attributes_import=Importeer
436attributes_hide_all =Verberg alle attributen
437attributes_for_visible=Alle zichtbare knopen
438attributes_for_selected=Geselecteerde knopen
439attributes_edit_tooltip=Bewerk de set
440attributes_edit_in_place=Bewerk attributen
441attributes_edit=Bewerk
442attributes_dialog_title=Attribuut beheerder
443attributes_dialog=Attribuut beheerder
444attributes_deselect_all=Niets
445attributes_close=Sluiten
446attributes_attribute=Attributen
447attributes_assign_dialog=Wijs attributen toe...
448attributes_all=Alle attributen
449attributes_adding_empty_attribute_error=Kan geen lege tekst als attribuut gebruiken
450attribute_top=Alle gekende attributen voor de geladen mindmaps
451attribute_replace=Vervang door
452attribute_list_box_label_text=Bestaande waarden
453attribute_font_size_tooltip=Attribuut teken grootte
454attribute_delete_value=Wis deze waarde
455attribute_delete=Wis alle waarden
456# fc, 10.5.2005:
457property_dialog=Instellingen ...
458OptionPanel.automatic=Automatisch
459OptionPanel.de=De
460OptionPanel.dk=Dk
461OptionPanel.en=En
462OptionPanel.es=Es
463OptionPanel.fr=Fr
464OptionPanel.gl=Gl
465OptionPanel.hu=Hu
466OptionPanel.it=It
467OptionPanel.ja=Ja
468OptionPanel.ko=Ko
469OptionPanel.nl=Nl
470OptionPanel.pl=Pl
471OptionPanel.pt_BR=Pt BR
472OptionPanel.pt_PT=Pt PT
473OptionPanel.ru=Ru
474OptionPanel.sl=Sl
475OptionPanel.zh=Zh
476OptionPanel.zh_CN=Zh CN
477OptionPanel.fork=Geen kader
478OptionPanel.bubble=Kader
479OptionPanel.as_parent=Bovenliggend
480OptionPanel.combined=Gecombineerd
481OptionPanel.bezier=B\u00e9zierkromme
482OptionPanel.linear=Lineair
483OptionPanel.default=Standaard
484OptionPanel.metal=Metaal
485OptionPanel.windows=Vensters
486OptionPanel.motif=Motief
487OptionPanel.gtk=Gtk
488OptionPanel.nothing=Niets
489OptionPanel.relative=Relatief
490OptionPanel.absolute=Absoluut
491OptionPanel.first=Eerste
492OptionPanel.last=Laatste
493OptionPanel.selection_method_direct=Onmiddellijk
494OptionPanel.selection_method_delayed=Uitgesteld
495OptionPanel.selection_method_by_click=Bij klikken
496OptionPanel.html_export_no_folding=Alle takken openplooien
497OptionPanel.html_export_fold_currently_folded=Alleen openplooien wat nu op de mindmap opengeplooid is
498OptionPanel.html_export_fold_all=Enkel hoofdtakken tonen, andere takken dichtplooien
499OptionPanel.html_export_based_on_headings=Gebaseerd op koppen
500OptionPanel.Environment=Omgeving
501OptionPanel.Files=Bestanden
502OptionPanel.language=Taal
503OptionPanel.language.tooltip=<html>Dit is de taal die het programma zou moeten gebruiken. 'Automatisch' probeert de huidige taal van de gebruiker te laden.</html>
504OptionPanel.check_spelling=Controleer spelling
505OptionPanel.check_spelling.tooltip=<html>Controleer spelling terwijl ik tekst invoer</html>
506OptionPanel.experimental_file_locking_on=Experimenteel bestanden blokkeren
507OptionPanel.experimental_file_locking_on.tooltip=<html> Experimentele functie</html>
508OptionPanel.draganddrop=Klik en sleep
509OptionPanel.draganddrop.tooltip=<html>Als klikken en slepen is ingeschakeld. </html>
510OptionPanel.userproperties=Gebruikerseigenschappen
511OptionPanel.patternsfile=Patronenbestand
512OptionPanel.docmapurl_since_version_0_7_0=Docmapurl
513OptionPanel.browsemode_initial_map=Bladermethode eerste map
514OptionPanel.browsemode_initial_map.tooltip=<html>De URL van de mindmap die geladen wordt wanneer de bladermodus start</html>
515OptionPanel.last_opened_list_length=Lengte van de lijst van recent geopende bestanden
516OptionPanel.time_for_automatic_save=Tijdsinterval voor automatisch bewaren
517OptionPanel.time_for_automatic_save.tooltip=<html> De tussentijd voor automatisch bewaren in miliseconden; Om automatisch bewaren uit te schakelen, zet je dit getal op 2000000000.</html>
518OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit=Verwijder reservekopie bij afsluiten
519OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit.tooltip=<html> Zet deze instelling op 'ja' als de reservebestanden tijdens het normaal afsluiten van Freemind zouden moeten verwijderd worden.</html>
520OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save=Aantal verschillende reservebestanden voor automatisch bewaren
521OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=<html> aantal n verschillende reservebestanden om de mappen in te bewaren.  De eerste keer automatisch bewaren wordt in het eerste bestand gedaan, de tweede keer in het tweede bestand enzovoort. Wanneer n+1 bereikt is, wordt het eerste bestand terug overschreven (cyclisch)</html>
522OptionPanel.path_to_automatic_saves=Pad voor reservebestanden
523OptionPanel.path_to_automatic_saves.tooltip=<html> om het standaardpad (dit is 'java.io.tmpdir' of java), te wijzigen kun je hier een andere pad ingeven. Andere mogelijkheden: * freemind_home   is de map waarin auto.properties staat, * default  verwijst naar java.io.tmpdir</html>
524OptionPanel.Defaults=Standaardinstellingen
525OptionPanel.standardnodestyle=Standaard knoopstijl
526OptionPanel.standardnodestyle.tooltip=<html>De nieuwe knoopstijl als standaard. 'Geen kader', 'Kader' 'Als bovenliggend' en 'Gecombineerd' worden ondersteund </html>
527OptionPanel.standardrootnodestyle=Standaard stamstijl
528OptionPanel.standardrootnodestyle.tooltip=<html>De stijl van de stam als er geen andere stijl opgegeven is. 'Geen kader', 'Kader' 'Als bovenliggend' en 'Gecombineerd' worden ondersteund  </html>
529OptionPanel.standardnodetextcolor=Standaard knoopkleur
530OptionPanel.standardnodetextcolor.tooltip=<html>De standaard knoopkleur. In html-notatie (#RRGGBB in hex-waarden) </html>
531OptionPanel.standardselectednodecolor=Standaard geselecteerde knoopkleur
532OptionPanel.standardselectednodecolor.tooltip=<html>De standaard knoopkleur indien geselecteerd. In html-notatie (#RRGGBB in hex-waarden) </html>
533OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor=Geselecteerde belkleur
534OptionPanel.standardselectednoderectanglecolor.tooltip=<html>De kleur van de belmarkering voor de geselecteerde knopen. In html-notatie (#RRGGBB in hex-waarden) </html>
535OptionPanel.standarddrawrectangleforselection=Toon de geselecteerde knopen in bellen
536OptionPanel.standarddrawrectangleforselection.tooltip=<html>Markeer geselecteerde knopen met een bel er rond.</html>
537OptionPanel.standardedgecolor=Standaard randkleur
538OptionPanel.standardedgecolor.tooltip=<html>De standaard randkleur in html-notatie </html>
539OptionPanel.standardlinkcolor=Standaard linkkleur
540OptionPanel.standardlinkcolor.tooltip=<html>The standaard linkkleur in html-notatie </html>
541OptionPanel.standardbackgroundcolor=Standaard achtergrondkleur
542OptionPanel.standardbackgroundcolor.tooltip=<html>De standaard achtergrondkleur in html-notatie </html>
543OptionPanel.printonwhitebackground=<html>Witte achtergrond bij het printen</html>
544OptionPanel.printonwhitebackground.tooltip=<html>Altijd een witte achtergrond gebruiken bij het printen</html>
545
546OptionPanel.standardcloudcolor=Standaard wolkkleur
547OptionPanel.standardcloudcolor.tooltip=<html>De standaard wolkkleur in html-notatie </html>
548OptionPanel.defaultfont=Standaard lettertype
549OptionPanel.defaultfont.tooltip=<html>Het standaard lettertype. Dit zal alleen werken als het lettertype (TrueTypeFont) op het systeem ge\u00efnstalleerd is </html>
550OptionPanel.defaultfontstyle=Standaard lettertypestijl
551OptionPanel.defaultfontsize=Standaard lettertypegrootte
552OptionPanel.max_node_width=Maximum knoopbreedte
553OptionPanel.max_node_width.tooltip=<html>De standaard maximum knoopbreedte in pixels</html>
554OptionPanel.standardedgestyle=Standaard randstijl
555OptionPanel.standardedgestyle.tooltip=<html>De standaard randstijl.'lineair' en 'b\u00e9zierkromme' zijn de mogelijkheden </html>
556OptionPanel.standardcloudestyle=Standaard wolkstijl
557OptionPanel.standardcloudestyle.tooltip=<html>De standaard wolkstijl. Op dit moment is enkel 'b\u00e9zierkromme' mogelijk</html>
558OptionPanel.standardlinkestyle=Standard Linkstijl
559OptionPanel.standardlinkestyle.tooltip=<html>De standaard linkstijl. Op dit ogenblik is alleen 'b\u00e9zierkromme' ondersteund</html>
560OptionPanel.Appearance=Uiterlijk
561OptionPanel.lookandfeel=Gebruiksomgeving
562OptionPanel.lookandfeel.tooltip=<html>De gebruiksomgeving waarin je wil werken. 'metaal, 'windows', 'motief' en 'gtk' worden ondersteund, 'mac' kan enkel gebruikt worden oo MacOS. Standaard betekent dat de standaard gebruikersomgeving wordt gebruikt. Als je hier je eigen gebruikersomgeving wil gebruiken, vul dan hier de class name in en zorg er voor dat de daarvoor nodige jar-bestanden geladen worden. Als er problemen zijn met de gebruikersomgeving, kies hier dan 'niets'. Dat werkt voor applets</html>
563OptionPanel.mapxsize=Map-X-grootte
564OptionPanel.mapxsize.tooltip=<html>De startgrootte van elke map </html>
565OptionPanel.mapysize=Map-Y-grootte
566OptionPanel.links=Links
567OptionPanel.links.tooltip=<html>Stel links in als relatief of absoluut</html>
568OptionPanel.el__buttons_position=Positie van knoppen
569OptionPanel.el__buttons_position.tooltip=<html> boven / onder</html>
570OptionPanel.el__position_window_below_node=Positie venster onder knoop
571OptionPanel.el__min_default_window_height=Minimum standaard vensterhoogte
572OptionPanel.el__max_default_window_height=Maximum standaard vensterhoogte
573OptionPanel.el__min_default_window_width=Minimum standaard vensterbreedte
574OptionPanel.el__max_default_window_width=Maximum standaard vensterbreedte
575OptionPanel.el__enter_confirms_by_default=Entertoets dient standaard als bevestiging
576OptionPanel.el__show_icon_for_attributes=Toon icoontje voor attributen
577OptionPanel.Keystrokes=Sneltoetsen
578OptionPanel.keystroke_newMap=Nieuwe mindmap
579OptionPanel.keystroke_open=Open
580OptionPanel.keystroke_save=Bewaren
581OptionPanel.keystroke_saveAs=Bewaren als
582OptionPanel.keystroke_print=Afdrukken
583OptionPanel.keystroke_close=Sluiten
584OptionPanel.keystroke_quit=Afsluiten
585OptionPanel.keystroke_export_to_html=Exporteer naar HTML
586OptionPanel.keystroke_export_branch_to_html=Exporteer volledige tak naar HTML
587OptionPanel.keystroke_open_first_in_history=Open eerste in geschiedenis
588OptionPanel.keystroke_previousMap=Vorige map
589OptionPanel.keystroke_nextMap=Volgende map
590OptionPanel.keystroke_mode_MindMap=Mindmapmodus
591OptionPanel.keystroke_mode_Browse=Bladermodus
592OptionPanel.keystroke_mode_File=Bestandsmodus
593OptionPanel.keystroke_node_toggle_italic=Schakel knoop cursief
594OptionPanel.keystroke_node_toggle_boldface=Schakel knoop vet
595OptionPanel.keystroke_node_toggle_underlined=Schakel knoop onderlijnd
596OptionPanel.keystroke_node_toggle_cloud=Schakel knoop als wolk
597OptionPanel.keystroke_undo=Ongedaan maken
598OptionPanel.keystroke_redo=Opnieuw
599OptionPanel.keystroke_delete_child=Verwijder onderliggende knoop
600OptionPanel.keystroke_select_all=Selecteer alles
601OptionPanel.keystroke_select_branch=Selecteer tak
602OptionPanel.keystroke_zoom_out=Zoom uit
603OptionPanel.keystroke_zoom_in=Zoom in
604OptionPanel.keystroke_cut=Knippen
605OptionPanel.keystroke_copy=Kopi\u00ebren
606OptionPanel.keystroke_copy_single=Kopieer enkelvoudig
607OptionPanel.keystroke_paste=Plakken
608OptionPanel.keystroke_remove=Verwijderen
609OptionPanel.keystroke_add_arrow_link_action=Voeg een pijlvormige link toe
610OptionPanel.keystroke_add_local_link_action=Voeg een lokale link toe
611OptionPanel.keystroke_moveToRoot=Verplaats naar stam
612OptionPanel.keystroke_move_up=Verplaats naar boven
613OptionPanel.keystroke_move_down=Verplaats naar beneden
614OptionPanel.keystroke_move_left=Verplaats naar links
615OptionPanel.keystroke_move_right=Verplaats naar rechts
616OptionPanel.keystroke_follow_link=Open hyperlink
617OptionPanel.keystroke_add=Voeg toe
618OptionPanel.keystroke_add_child=Voeg onderliggende knoop toe
619OptionPanel.keystroke_add_child_mac=Voeg onderliggende knoop toe Mac
620OptionPanel.keystroke_add_sibling_before=Voeg nieuwe knoop voor vorige toe
621OptionPanel.keystroke_edit=Bewerk
622OptionPanel.keystroke_edit_long_node=Bewerk lange knoop
623OptionPanel.keystroke_join_nodes=Knopen samenvoegen
624OptionPanel.keystroke_toggle_folded=Schakel dichtplooien
625OptionPanel.keystroke_toggle_children_folded=Schakel onderliggende takken dichtplooien
626OptionPanel.keystroke_set_link_by_filechooser=Maak een link naar een bestand
627OptionPanel.keystroke_set_link_by_textfield=Maak een link met een tekstveld
628OptionPanel.keystroke_set_image_by_filechooser=Plaats een afbeelding vanuit een bestand
629OptionPanel.keystroke_node_up=Knoop hoger
630OptionPanel.keystroke_node_down=Knoop lager
631OptionPanel.keystroke_node_increase_font_size=Lettergrootte knoop vergroten
632OptionPanel.keystroke_node_decrease_font_size=Lettergrootte knoop verkleinen
633OptionPanel.keystroke_export_branch=Exporteer tak
634OptionPanel.keystroke_node_color=Knoopkleur
635OptionPanel.keystroke_node_color_blend=Knoop mengkleur
636OptionPanel.keystroke_edge_color=Randkleur
637OptionPanel.keystroke_find=Zoeken
638OptionPanel.keystroke_find_next=Volgende zoeken
639OptionPanel.keystroke_apply_pattern_1=Toepassen patroon 1
640OptionPanel.keystroke_apply_pattern_2=Toepassen patroon 2
641OptionPanel.keystroke_apply_pattern_3=Toepassen patroon 3
642OptionPanel.keystroke_apply_pattern_4=Toepassen patroon 4
643OptionPanel.keystroke_apply_pattern_5=Toepassen patroon 5
644OptionPanel.keystroke_apply_pattern_6=Toepassen patroon 6
645OptionPanel.keystroke_apply_pattern_7=Toepassen patroon 7
646OptionPanel.keystroke_apply_pattern_8=Toepassen patroon 8
647OptionPanel.keystroke_apply_pattern_9=Toepassen patroon 9
648OptionPanel.keystroke_apply_pattern_10=Toepassen patroon 10
649OptionPanel.keystroke_apply_pattern_11=Toepassen patroon 11
650OptionPanel.keystroke_apply_pattern_12=Toepassen patroon 12
651OptionPanel.keystroke_apply_pattern_13=Toepassen patroon 13
652OptionPanel.keystroke_apply_pattern_14=Toepassen patroon 14
653OptionPanel.keystroke_apply_pattern_15=Toepassen patroon 15
654OptionPanel.keystroke_apply_pattern_16=Toepassen patroon 16
655OptionPanel.keystroke_apply_pattern_17=Toepassen patroon 17
656OptionPanel.keystroke_apply_pattern_18=Toepassen patroon 18
657OptionPanel.Behaviour=Gedrag
658OptionPanel.placenewbranches=Nieuwe takken maken
659OptionPanel.placenewbranches.tooltip=<html>Waar nieuwe takken gemaakt moeten worden. Geldige waarden zijn 'eerst' en 'laatst' </html>
660OptionPanel.disable_cursor_move_paper=Blad verschuivende cursor uitschakelen
661OptionPanel.disable_cursor_move_paper.tooltip=<html>De 'verschuiven'-cursor niet tonen tijdens het verslepen van de pagina</html>
662OptionPanel.enable_leaves_folding=Bladeren dichtplooien inschakelen
663OptionPanel.enable_leaves_folding.tooltip=<html>Bladeren dichtplooien inschakelen == schakelen kader/geen kader voor het dichtplooien (zelfs als dit uitgeschakeld is, kun je nog altijd de knoopstijl gebruiken om dit te wijzigen)</html>
664OptionPanel.foldingsymbolwidth=Breedte van het symbool voor dichtplooien
665OptionPanel.foldingsymbolwidth.tooltip=<html>Breedte van de cirkel die het dichtplooien markeert</html>
666OptionPanel.disable_key_type=Typen uitschakelen
667OptionPanel.disable_key_type.tooltip=<html>Typen: Als dit ingeschakeld is, kun je de knopen bewerken</html>
668OptionPanel.key_type_adds_new=Typen voegt nieuwe knoop toe
669OptionPanel.key_type_adds_new.tooltip=<html>Typen: Inhoud overschrijven (nee) / nieuwe knoop maken (ja) ( disable_key_type = nee moet ingesteld zijn)</html>
670OptionPanel.selection_method=Selectiemethode
671OptionPanel.selection_method.tooltip=<html> Met volgende schakelaar kun je het vertraagde selectieschema inschakelen/uitschakelen. Automatische opties. Wijzig deze niet omdat ze toch in auto.properties bewaard zullen worden.</html>
672OptionPanel.time_for_delayed_selection=Tijd voor vertraagde selectie
673OptionPanel.time_for_delayed_selection.tooltip=<html> Tijd voor de vertraagde selectie van knopen wanneer de muis er over gaat (in msec). Wijzig deze waarde naar 1 wanneer je onmiddellijke selectie wil wanneer de muis over een knoop gaat.</html>
674OptionPanel.HTML=HTML
675OptionPanel.default_browser_command_windows_nt=Standaard browsercommando Windows Nt
676OptionPanel.default_browser_command_windows_nt.tooltip=<html>Voor Windows (de "" tekens zijn noodzakelijk voor links die een "=" in de URL hebben).</html>
677OptionPanel.default_browser_command_windows_9x=Standaard browsercommando Windows 9x
678OptionPanel.default_browser_command_windows_9x.tooltip=<html>Voor Windows (de "" tekens zijn noodzakelijk voor links die een "=" in de URL hebben).</html>
679OptionPanel.default_browser_command_other_os=Standaard browsercommando andere OS
680OptionPanel.default_browser_command_other_os.tooltip=<html> Dit is typisch voor Linux:</html>
681OptionPanel.default_browser_command_mac=Standaard browsercommando Mac
682OptionPanel.default_browser_command_mac.tooltip=<html>Standaard browsercommando voor Mac OS</html>
683OptionPanel.html_export_folding=HTML-export dichtplooien
684OptionPanel.export_icons_in_html=Exporteer Icoontjes in HTML
685OptionPanel.export_icons_in_html.tooltip=<html> Aangeven of de HTML van een uit Freemind ge\u00ebxporteerd ook icoontjes moet bevatten. Het probleem met icoontjes is dat de links naar icoontjes in de ge\u00ebxporteerde HTML dikwijls niet werken.</html>
686OptionPanel.Cancel=Annuleren
687OptionPanel.OK=Bewaren
688option_changes_may_require_restart=Om de gewijzigde instellingen te laten werken, zul je waarschijnlijk Freemind moeten sluiten en opnieuw starten.
689# fc, 12.5.2005:
690GrabKeyDialog.grab-key.title=Nieuwe toets invoeren
691GrabKeyDialog.grab-key.caption=
692GrabKeyDialog.grab-key.clear=Clear
693GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to.none=Nog niet toegewezen
694GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to=Toegewezen aan
695GrabKeyDialog.common.ok=OK
696GrabKeyDialog.grab-key.remove=Verwijderen
697GrabKeyDialog.common.cancel=Annuleren
698GrabKeyDialog.grab-key.remove-ask=Weet je zeker dat je deze toets wil verwijderen?
699OptionPanel.separator.language=Taal
700OptionPanel.separator.files=Bestanden
701OptionPanel.separator.automatic_save=Automatisch bewaren
702OptionPanel.separator.default_styles=Standaard stijlen
703OptionPanel.separator.default_colors=Standaard kleuren
704OptionPanel.separator.selection_colors=Kleurselectie
705OptionPanel.separator.default_fonts=Standaard lettertypes
706OptionPanel.separator.other_defaults=Andere standaardinstellingen
707OptionPanel.separator.look_and_feel=Gebruikersomgeving
708OptionPanel.separator.anti_alias=Verzachten
709OptionPanel.separator.initial_map_size=Initi\u00eble mapgrootte
710OptionPanel.separator.hyperlink_types=Hyperlinktypes
711OptionPanel.separator.edit_long_node_window=Venster om lange knopen te bewerken
712OptionPanel.separator.commands_for_the_program=Commando's voor het programma
713OptionPanel.separator.node_editing_commands=Commando's voor het bewerken van knopen
714OptionPanel.separator.node_navigation_commands=Commando's voor navigatie
715OptionPanel.separator.new_node_commands=Commando's voor nieuwe knopen
716OptionPanel.separator.patterns=Patronen
717OptionPanel.separator.behaviour=Gedrag
718OptionPanel.separator.key_typing=Typen
719OptionPanel.separator.selection_method=Selectiemethode
720OptionPanel.separator.browser=Browser
721OptionPanel.separator.html_export=HTML-export
722OptionPanel.separator.attributes=Attributen
723OptionPanel.separator.icons=Icoontjes in "Selecteer Icoontje..."
724OptionPanel.keystroke_edit_attributes=Bewerk attributen
725OptionPanel.keystroke_show_all_attributes=Toon alle attributen
726OptionPanel.keystroke_show_selected_attributes=Toon geselecteerde attributen
727OptionPanel.keystroke_hide_all_attributes=Verberg alle attributen
728OptionPanel.keystroke_show_attribute_manager=Toon attributenbeheer
729OptionPanel.keystroke_assign_attributes=Attributen toewijzen ...
730# fc, 2.6.2005:
731OptionPanel.antialias.tooltip=<html>Bepaalt de kwaliteit van de map. Meer verzachten duurt langer.</html>
732OptionPanel.antialias=Verzachten
733OptionPanel.antialias_edges=Randen verzachten
734OptionPanel.antialias_all=Alles verzachten
735OptionPanel.antialias_none=Niets verzachten
736OptionPanel.cs=Cs
737OptionPanel.nb=Nee
738# fc, 12.6.2005: correction, please remove the other translation of "follow_link" above
739follow_link = Open hyperlink:
740OptionPanel.ColorProperty.ResetColor=Kleur terugzetten
741# fc, 16.6.2005:
742OptionPanel.keystroke_option_dialog=Voorkeuren
743format_menu_edge_styles=Randstijl
744format_menu_edge_widths=Randbreedte
745# fc, 3.7.2005:
746accessories/plugins/ImportMindmanagerFiles.properties_name=MindManager X5 Map...
747# fc, 5.7.2005:
748accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_documentation=Opengevouwde knopen vormen de structuur, dichtgevouwde knopen vormen de inhoud van het document.
749accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_name= Als Open Office Writer Document...
750# fc, 10.7.2005:
751OptionPanel.separator.undo=Ongedaan maken
752OptionPanel.undo_levels=Aantal stappen
753OptionPanel.undo_levels.tooltip=<html>Bepaalt hoeveel stappen bewaard worden en zo ongedaan kunnen gemaakt worden met de "Ongedaan maken" knop.</html>
754# fc, 13.8.2005
755OptionPanel.lt=Lt
756# fc, 12.1.2006: if you create a translation of the documentation file, change this value (see german translation):
757browsemode_initial_map = ./doc/freemind.mm
758# fc, 1.2.06
759link_not_found = Link $1 niet gevonden.
760# fc, 15.2.06
761icon_smily_bad = Ik vind het niet leuk
762OptionPanel.hr=Hr
763OptionPanel.nn=Nn
764OptionPanel.se=Se
765
766OptionPanel.unfold_on_paste=Knoop openplooien bij plakken
767OptionPanel.unfold_on_paste.tooltip=Plooi de knoop open bij plakken of slepen
768
769# fc, 16.2.06
770accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_name=Als Flash...
771accessories/plugins/ExportWithXSLT_Flash.properties_documentation=Exporteer de mindmap als een flash toepassing.
772accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_webpage=Web pagina
773accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_name=Als Java Applet...
774accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_documentation=Exporteer de mindmap als een Java applet.
775# fc, 21.2.06
776accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_name=Knoop rechts
777accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_documentation=Rechts van de stam zullen knopen naar beneden worden verplaatst. Deze komen onder de huidige knoop. Links van de basis zullen knopen naar boven worden verplaatst. Direct bij de basis zullen de knopen van zijde verwisselen.
778accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_name=Knoop links
779accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_documentation=Links van de stam zullen knopen naar beneden worden verplaatst. Deze komen onder de huidige knoop. Rechts van de basis zullen knopen naar boven worden verplaatst. Direct bij de basis zullen de knopen van zijde verwisselen.
780# fc, 27.2.06:
781PatternDialog.ColorProperty.ResetColor=Kleur herstellen
782PatternDialog.EdgeWidth_1=1
783PatternDialog.EdgeWidth_2=2
784PatternDialog.EdgeWidth_4=4
785PatternDialog.EdgeWidth_8=8
786PatternDialog.EdgeWidth_parent=Als bovenliggende
787PatternDialog.EdgeWidth_thin=dun
788PatternDialog.as_parent=Als bovenliggende
789PatternDialog.bezier=bocht
790PatternDialog.bubble=Wolk
791PatternDialog.combined=Gecombineerd
792PatternDialog.edgecolor.tooltip=Eigenschap van de rand van de bovenliggende knoop (wordt ook toegepast op alle onderliggende knopen)
793PatternDialog.edgecolor=Randkleur
794PatternDialog.edgestyle.tooltip=Eigenschap van de rand van de bovenliggende knoop (wordt ook toegepast op alle onderliggende knopen)
795PatternDialog.edgestyle=Randstijl
796PatternDialog.edgewidth.tooltip=Eigenschap van de rand van de bovenliggende knoop (wordt ook toegepast op alle onderliggende knopen)
797PatternDialog.edgewidth=Randbreedte
798PatternDialog.fork=Splitsing
799PatternDialog.linear=lineair
800PatternDialog.nodebackgroundcolor=Achtergrondkleur van de knoop
801PatternDialog.nodecolor=Knoopkleur
802PatternDialog.nodestyle=Knoopstijl
803PatternDialog.nodetext=Knooptekst
804PatternDialog.separator.EdgeControls=Randen
805PatternDialog.separator.NodeColors=Knoopkleuren
806PatternDialog.separator.NodeStyles=Knoopstijlen
807PatternDialog.sharp_bezier=Scherpe boog
808PatternDialog.sharp_linear=Scherp lineair
809PatternDialog.undefined_font=Onbepaald lettertype
810accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_documentation=Geeft een dialoog weer waarin knoop- en randattributen mee gewijzigd kunnen worden.
811accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.properties_name=Wijzig opmaak
812accessories/plugins/ApplyFormatPlugin.dialog.title=Wijzig opmaak van knopen
813
814OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_left.properties_key=Verplaats naar links
815OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ChangeNodeLevelAction_right.properties_key=Verplaats naar rechts
816OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatCopy.properties.properties_key=Kopieeropmaak
817OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/FormatPaste.properties.properties_key=Plakopmaak
818OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties.properties_key=Icoontje invoegen
819#OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ManagePatterns_manage_patterns_dialog=Stijlen beheren
820OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NewParentNode.properties_key=Knopen laten inspringen
821#OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_hide_show.keystroke.control_shift_less=Notitievenster Weergeven/Verbergen
822#OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_jumpto.keystroke.alt_N=Optie voor Wijzigen Notitie
823#OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/RemoveNote.properties.properties_key=Notitie Leegmaken
824OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/SplitNode.properties_key=Knoop splitsen
825OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_END=Alles openplooien
826OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_HOME=Alles dichtplooien
827OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_UP=E\u00e9n niveua dichtplooien
828OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/UnfoldAll.keystroke.alt_PAGE_DOWN=Een niveau openplooien
829OptionPanel.separator.others=Andere sneltoetsen
830
831PatternDialog.separator.General=Algemeen
832PatternDialog.clear_all_setters=Aan/Uitzetten
833PatternDialog.clear_all_setters.tooltip=Aan/Uitzetten van alle wijzigingsindicaties
834# fc, 1.3.06:
835accessories/plugins/ManagePatterns.dialog.title=Beheer Patronen...
836accessories/plugins/ManagePatterns.not_found=Bestand met patronen kan niet geladen worden.
837accessories/plugins/ManagePatterns.properties_documentation=Wijzig de patronen in patterns.xml met een editor. Het resultaat wordt automatisch bewaard.
838accessories/plugins/ManagePatterns.properties_name=Beheer Patronen...
839# fc, 14.3.06:
840PatternDialog.nodefontbold=Vet
841PatternDialog.nodefontitalic=Cursief
842PatternDialog.separator.NodeFont=Lettertype knoop
843# fc, 19.3.06:
844ManagePatternsPopupDialog.remove=Verwijder patroon
845ManagePatternsPopupDialog.add=Voeg nieuw patroon toe
846PatternDialog.patternname=Naam
847PatternDialog.patternname.tooltip=Unieke patroonnaam
848PatternNewNameProperty=Nieuw patroon
849ManagePatternsPopupDialog.DuplicateNameMessage=Deze naam is niet uniek. Wijzig dit voor je dit dialoogvenster verlaat.
850PatternDialog.childpattern.tooltip=Het geselecteerde patroon wordt toegepast op alle onderliggende knopen.
851PatternDialog.childpattern=Patroon onderliggende
852ManagePatternsPopupDialog.Save=Bewaar en keer terug
853PatternDialog.icon.tooltip=Indien toegepast zal de knoop dit icoontje hebben.
854PatternDialog.icon=Icoontje
855PatternDialog.set_property_text=Wijzig
856PatternDialog.set_property_text.tooltip=Leeg: niet wijzigen; Min: verwijder eigenschap (standaardwaarden herstellen); Plus: wijzig eigenschap
857accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_StyleDialogTitle=Wijzig
858OptionPanel.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternTabName=Automatisch opmaakpatroon
859OptionPanel.separator.accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_PatternSeparatorName=Patronen
860PatternToString.color=Kleur
861PatternToString.backgroundColor=Achtergrondkleur
862#OptionPanel.automaticFormat_level1=Stam opmaak
863#OptionPanel.automaticFormat_level2=1. Niveau knoopopmaak
864PatternToString.NodeFontSize=Lettergrootte
865OptionPanel.level1=Opmaak van de stam
866OptionPanel.level2=1. Niveau knoopopmaak
867OptionPanel.level3=2. Niveau knoopopmaak
868OptionPanel.level4=3. Niveau knoopopmaak
869OptionPanel.level5=Andere knoopopmaak
870OptionPanel.automaticFormat_level=Automatische opmaakstijlen
871# fc, 13.4.06:
872ManagePatternsPopupDialog.duplicate=Dubbel patroon
873ManagePatternsPopupDialog.from_nodes=Maak patroon van geselecteerde knopen
874# fc, 25.5.2006:
875accessories/plugins/SaveAll.properties_documentation=Bewaar alle open mindmaps.
876accessories/plugins/SaveAll.properties_name=Bewaar alles
877accessories/plugins/SaveAll.properties_save_all_cancelled=Bewerking is mislukt.
878# fc, 23.7.06
879OptionPanel.loadLastMap=Open automatisch laatste mindmap
880OptionPanel.loadLastMap.tooltip=<html>FreeMind opent automatisch de laatst geopende mindmap bij opstarten als dit geselecteerd is.</html>
881# dan, whenever
882use_rich_formatting = Opmaak
883use_plain_text = Platte tekst
884# fc, 30.7.06:
885FreeMind.progress.gettingPreferenceDirectories=Bestandsmappen van voorkeuren Bepalen...
886FreeMind.progress.gettingPreferences=Voorkeuren Ophalen...
887FreeMind.progress.updateLookAndFeel=Look And Feel Bijwerken...
888FreeMind.progress.createController=Aanmaken Controller...
889FreeMind.progress.settingPreferences=Instellen Voorkeuren...
890FreeMind.progress.propageteLookAndFeel=Doorvoeren Look And Feel...
891FreeMind.progress.createInitialMode=Aanmaken Initi\u00eble Modus
892FreeMind.progress.startCreateController=Start Aanmaken Controller...
893FreeMind.progress.loadMaps=Laad mindmaps...
894FreeMind.progress.buildScreen=Scherm Opbouwen...
895FreeMind.progress.endStartup=Opstarten Afronden.
896OptionPanel.tr=Tr
897OptionPanel.level=Niveau
898# fc, 13.8.06:
899map_not_saved=De mindmap werd niet bewaard
900# fc, 27.8.06:
901plugins/TimeManagement.xml_Find=Zoek
902plugins/TimeManagement.xml_Replace=Vervang
903#plugins/TimeManagement.xml_Select=Selecteer
904#plugins/TimeManagement.xml_Export=Exporteer geselecteerd knopen
905#plugins/TimeManagement.xml_Replace_All=Vervang alles
906#plugins/TimeManagement.xml_Replace_Selected=Vervang geselecteerd
907#plugins/TimeManagement.xml_Goto=Ga naar
908#plugins/TimeManagement.xml_Cancel=Annuleer
909# fc, 2.9.06:
910automatically_save_message=Mindmap werd automatisch bewaard (onder bestandsnaam {0}) ...
911plugins/ScriptingEngine.xml_documentation=Evalueert alle ingesloten scripts (recursief, bladeren eerst)
912plugins/ScriptingEngine.xml_name=Evalueer
913# fc, 4.9.06
914OptionPanel.keystroke_plugins/ScriptingEngine.keystroke.evaluate=Evalueer
915# fc, 6.9.06:
916error_applying_template=Fout bij het toepassen van het XSL-sjabloon
917# fc, 11.10.06:
918accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_name=Notitie wijzigen
919accessories/plugins/NodeNote_jumpto.properties_documentation=Schakel tussen het van of naar notitievenster
920#accessories/plugins/NodeNote_jumpfrom.properties_documentation=Schakel van notities naar mindmap
921#accessories/plugins/NodeNote_jumpfrom.properties_name=Leave note
922# fc, 12.10.06
923OptionPanel.max_tooltip_width=ToolTip-breedte
924OptionPanel.max_tooltip_width.tooltip=<html>De standaard tooltip-breedte in pixels.</html>
925# fc, 13.10.06: renamed:
926plugins/NodeList.xml_documentation=Toont alle knopen als een doorzoekbare lijst met filtereigenschappen.
927# fc, 10.11.2006:
928OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_jumpto.keystroke.alt_N=Aan/uit notitie bewerken
929OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/NodeNote_hide_show.keystroke.control_shift_less=Toon/verberg notitievenster
930# Dimitry 25.10
931OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/RemoveNote.properties.properties_key=Notitie wissen
932# aki 19.10.06: (TJI support)
933accessories/plugins/ExportWithXSLT_Applet.properties_tji=Benodigde Bestanden TaskJuggler
934accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_name=Taken van de TASKS-knoop in TaskJuggler-bestand...
935accessories/plugins/ExportWithXSLT_TASKSTJI.properties_documentation=<html>Taken van de TASKS-knoop exporteren naar TaskJuggler-module.</html>
936accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_name=Gegevens van RESOURCES-knoop naar TaskJuggler-bestand...
937accessories/plugins/ExportWithXSLT_RESOURCESTJI.properties_documentation=<html>Gegevens van de RESOURCES-knoop exporteren naar TaskJuggler-module.</html>
938# fc, 14.12.2006: renamed:
939plugins/NodeList.xml_name=Zoeken en vervangen...
940#plugins/TimeManagement.xml_menu_actions=Acties
941# fc, 23.12.06:
942plugins/TimeList.xml_Notes=Notities
943# fc, 30.12.06:
944accessories/plugins/SortNodes.properties_documentation=Sorteer alles wat onder een knoop ligt alfabetisch
945accessories/plugins/SortNodes.properties_name=Sorteer onderliggende
946# fc, 3.1.07:
947OptionPanel.ar=Ar
948# fc, 10.1.07:
949plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle_All_Nodes=Zoeken & vervangen
950plugins/ScriptEditor.xml_documentation=Maakt het mogelijk om grotere scripts te maken binnen Freemind.
951plugins/ScriptEditor.xml_name=Script Editor...
952# fc, 24.1.07:
953plugins/ScriptEditor/window.title=Script Editor
954plugins/ScriptEditor.menu_actions=Acties
955plugins/ScriptEditor.run=Start
956plugins/ScriptEditor/window.Result=Resultaat:
957
958# SimplyHTML.properties
959#
960# resource bundle with strings for application SimplyHTML
961# - English Language (default) -
962
963# edit menu definition
964simplyhtml.editLabel=Bewerk
965
966# edit menu items
967simplyhtml.undoLabel=Ongedaan maken
968simplyhtml.undoTip=ongedaan maken
969simplyhtml.redoLabel=Herstellen
970simplyhtml.redoTip=herstellen
971simplyhtml.cutLabel=Knippen
972simplyhtml.cutTip=knippen
973simplyhtml.copyLabel=Kopi\u00ebren
974simplyhtml.copyTip=kopi\u00ebren
975simplyhtml.pasteLabel=Plakken
976simplyhtml.pasteTip=plakken
977simplyhtml.selectAllLabel=Selecteer alles
978simplyhtml.findReplaceLabel=Zoeken & vervangen
979simplyhtml.findReplaceTip=zoeken & vervangen
980
981#insert menu definition
982simplyhtml.insertTableLabel=Tabel...
983# format menu definition
984simplyhtml.formatLabel=Opmaak
985
986# format menu items
987simplyhtml.fontLabel=Lettertype...
988simplyhtml.fontTip=Lettertype opmaak...
989simplyhtml.clearFormatLabel=Verwijder opmaak
990simplyhtml.clearFormatTip=Verwijder opmaak
991simplyhtml.fontBoldLabel=Vet
992simplyhtml.fontBoldImage=resources/bold.gif
993simplyhtml.fontBoldSelectedIcon=resources/bold_on.gif
994simplyhtml.fontBoldTip=Vet aan/uit
995simplyhtml.fontColorTip=Tekstkleur
996simplyhtml.fontColorLabel=Tekstkleur
997simplyhtml.fontColorImage=resources/fontColor.gif
998simplyhtml.fontItalicLabel=Cursief
999simplyhtml.fontItalicImage=resources/italic.gif
1000simplyhtml.fontItalicSelectedIcon=resources/italic_on.gif
1001simplyhtml.fontItalicTip=Cursief aan/uit
1002simplyhtml.fontUnderlineLabel=Onderstreep
1003simplyhtml.fontUnderlineImage=resources/uline.gif
1004simplyhtml.fontUnderlineTip=schakel onderstrepen aan/uit
1005simplyhtml.formatTableLabel=Tabel...
1006simplyhtml.formatTableTip=Opmaak tabel
1007simplyhtml.toggleBulletsLabel=Opsommingstekens aan/uit
1008simplyhtml.toggleBulletsTip=opsommingstekens aan/uit
1009simplyhtml.toggleNumbersLabel=Nummering aan/uit
1010simplyhtml.toggleNumbersTip=nummering aan/uit
1011simplyhtml.formatListLabel=Lijst...
1012simplyhtml.formatListTip=wijzig lijstopmaak
1013simplyhtml.formatParaLabel=Alinea...
1014simplyhtml.formatParaTip=Wijzig alineaopmaak
1015simplyhtml.paraAlignLeftLabel=Links uitlijnen
1016simplyhtml.paraAlignLeftTip=Alinea links uitlijnen
1017simplyhtml.paraAlignCenterLabel=Centreer alinea
1018simplyhtml.paraAlignCenterTip=Alinea in het midden uitlijnen
1019simplyhtml.paraAlignRightLabel=Rechts uitlijnen
1020simplyhtml.paraAlignRightTip=Alinea rechts uitlijnen
1021
1022# table menu definition
1023
1024# table menu items
1025simplyhtml.tableLabel=Tabel
1026simplyhtml.nextTableCellLabel=Volgende cel
1027simplyhtml.prevTableCellLabel=Vorige cel
1028simplyhtml.insertTableRowLabel=Rij invoegen
1029simplyhtml.insertTableColLabel=Kolom invoegen
1030simplyhtml.appendTableRowLabel=Rij onderaan toevoegen
1031simplyhtml.appendTableColLabel=Kolom onderaan toevoegen
1032simplyhtml.deleteTableRowLabel=Rij verwijderen
1033simplyhtml.deleteTableColLabel=Kolom verwijderen
1034
1035# help menu items
1036simplyhtml.helpLabel=Help
1037simplyhtml.aboutLabel=Over SimplyHTML...
1038
1039# About frame
1040simplyhtml.aboutFrameTitle=Over deze toepassing
1041
1042# Font Dialog
1043simplyhtml.fontDialogTitle=Opmaak lettertype
1044
1045# Font panel
1046simplyhtml.uLineLabel=Onderstreep
1047simplyhtml.strikeLabel=Doorhalen
1048simplyhtml.previewLabel=Voorbeeld
1049simplyhtml.previewText=Voorbeeldtekst
1050simplyhtml.familyLabel=Familie
1051simplyhtml.sizeLabel=Grootte
1052simplyhtml.plainName=Geen opmaak
1053simplyhtml.boldName=Vet
1054simplyhtml.italicName=Cursief
1055simplyhtml.boldItalicName=Vet cursief
1056simplyhtml.styleLabel=Stijl
1057simplyhtml.effectLabel=Effect
1058simplyhtml.colorLabel=Kleur
1059simplyhtml.foregroundLabel=Voorgrond:
1060simplyhtml.backgroundLabel=Achtergrond:
1061simplyhtml.noLineLabel=Geen
1062
1063# Paragraph style panel
1064simplyhtml.textIndentLabel=Inspringen
1065simplyhtml.alignLabel=Uitlijning:
1066simplyhtml.alignLeft=links
1067simplyhtml.alignCenter=midden
1068simplyhtml.alignRight=rechts
1069simplyhtml.valignLabel=Vert. uitlijning:
1070simplyhtml.valignTop=boven
1071simplyhtml.valignMiddle=midden
1072simplyhtml.valignBottom=onder
1073simplyhtml.valignBaseline=basis
1074
1075# Margin panel
1076simplyhtml.marginLabel=Buitenkant
1077simplyhtml.paddingLabel=Binnenkant
1078
1079# Table dialog
1080simplyhtml.tableDialogTitle=Tabelopmaak
1081simplyhtml.tablePanelTitle=Tabelopmaak
1082simplyhtml.cellPanelTitle=Celopmaak
1083simplyhtml.tableWidthLabel=Breedte:
1084simplyhtml.tableBgColLabel=Achtergrondkleur:
1085simplyhtml.cellMarginTabLabel=Marge
1086simplyhtml.cellBorderTabLabel=Randen
1087simplyhtml.borderWidthLabel=Breedte
1088simplyhtml.borderColorLabel=Kleur:
1089simplyhtml.thisCellRangeLabel=deze cel
1090simplyhtml.thisColRangeLabel=deze kolom
1091simplyhtml.thisRowRangeLabel=deze rij
1092simplyhtml.allCellsRangeLabel=alle cellen
1093simplyhtml.applyCellAttrLabel=Toepassen op
1094simplyhtml.cellGenTabLabel=Algemeen
1095
1096# Paragraph style dialog
1097simplyhtml.paraStyleDialogTitle=Alineastijl
1098simplyhtml.fontTabLabel=Lettertype
1099simplyhtml.paraTabLabel=Alinea
1100
1101# Tag names
1102simplyhtml.cTagNamePara=Alinea
1103simplyhtml.cTagNameHead1=Koptekst 1
1104simplyhtml.cTagNameHead2=Koptekst 2
1105simplyhtml.cTagNameHead3=Koptekst 3
1106simplyhtml.cTagNameHead4=Koptekst 4
1107simplyhtml.cTagNameHead5=Koptekst 5
1108simplyhtml.cTagNameHead6=Koptekst 6
1109simplyhtml.cTagNameLink=Link
1110simplyhtml.cTagNameUL=Ongeordende lijst
1111simplyhtml.cTagNameOL=Geordende lijst
1112
1113# List dialog
1114simplyhtml.listDialogTitle=Lijstopmaak
1115simplyhtml.listTypeLabel=Type:
1116simplyhtml.listPositionLabel=Positie:
1117simplyhtml.listIndentTitle=Inspringen:
1118simplyhtml.listTypeNone=geen
1119simplyhtml.listTypeDecimal=1.,2.,3.,4.
1120simplyhtml.listTypeLowerRoman=i.,ii.,iii.,iv.
1121simplyhtml.listTypeUpperRoman=I.,II.,III.,IV.
1122simplyhtml.listTypeLowerAlpha=a.,b.,c.,d.
1123simplyhtml.listTypeUpperAlpha=A.,B.,C.,D.
1124simplyhtml.listTypeDisc=bestandssymbool als opsommingsteken
1125simplyhtml.listTypeCircle=rond opsommingsteken
1126simplyhtml.listTypeSquare=vierkant opsommingsteken
1127simplyhtml.listPosInside=binnen
1128simplyhtml.listPosOutside=buiten
1129
1130# Find & replace dialog
1131simplyhtml.findReplaceDialogTitle=Zoeken en vervangen
1132simplyhtml.findNext=Zoek volgende
1133simplyhtml.searchFromStart=Zoeken vanaf het begin
1134simplyhtml.searchDown=Omlaag zoeken
1135simplyhtml.wholeWordsOnly=Enkel volledige woorden
1136simplyhtml.searchUp=Omhoog zoeken
1137simplyhtml.matchCase=Hoofdlettergevoelig
1138simplyhtml.replaceWith=Vervangen met:
1139simplyhtml.textToFind=Te zoeken tekst:
1140simplyhtml.replace=Vervangen...
1141simplyhtml.noMoreOccurrencesFound=niet (meer) gevonden
1142simplyhtml.allOccurrencesReplaced=Alles vervangen
1143simplyhtml.replaceThisQuery=vervang dit
1144simplyhtml.replaceYes=Ja
1145simplyhtml.replaceNo=Nee
1146simplyhtml.replaceAll=Alles
1147simplyhtml.replaceDone=Klaar
1148
1149# Error messages
1150simplyhtml.unableToUndoError=Kan niet ongedaan maken:
1151simplyhtml.unableToRedoError=Kan niet herstellen:
1152simplyhtml.unableToOpenFileError=Bestand kan niet geopend worden
1153
1154# Miscellaneous text
1155simplyhtml.imageFileDesc=Afbeeldingsbestanden
1156simplyhtml.defaultDocName=Geen titel
1157simplyhtml.cancelBtnName=Annuleer
1158simplyhtml.closeBtnName=Sluit
1159simplyhtml.okBtnName=OK
1160simplyhtml.leftLabel=links:
1161simplyhtml.rightLabel=rechts:
1162simplyhtml.topLabel=boven:
1163simplyhtml.bottomLabel=onder:
1164simplyhtml.insertTableTitle=Tabel invoegen
1165simplyhtml.insertTableMsg=Hoeveel kolommen?
1166simplyhtml.close=Sluit
1167simplyhtml.standardStyleName=standaard
1168simplyhtml.styleNameInputTitle=Bewaar titel
1169simplyhtml.styleNameInputText=Naam van de nieuwe stijl?
1170simplyhtml.newStyleDefaultName=nieuwe stijl
1171simplyhtml.docTitleTitle=Bewerk titel document
1172simplyhtml.docTitleQuery=Wijzig titel naar:
1173simplyhtml.layoutTabTitle=Opmaakscherm
1174simplyhtml.htmlTabTitle=HTML-codescherm
1175
1176#fc, 14.2.07:
1177ScriptEditorPanel.changed_cancel=De scripts zijn gewijzigd. Wil je de wijzigingen echt verwerpen?
1178
1179# fc, 2.3.07:
1180OptionPanel.separator.mouse_wheel=Muiswiel
1181OptionPanel.wheel_velocity=Snelheid
1182OptionPanel.wheel_velocity.tooltip=Een hogere waarde resulteert in snelle effecten van de wielmuis op de mindmap.
1183
1184# fc, 15.5.07:
1185accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_name=Terug
1186accessories/plugins/NodeHistoryBack.properties_documentation=Spring terug in de geselecteerde tak
1187accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_name=Vooruit
1188accessories/plugins/NodeHistoryForward.properties_documentation=Spring vooruit in de geselecteerde tak
1189
1190# fc, 25.5.07:
1191OptionPanel.use_tabbed_pane.tooltip=Indien geselecteerd worden de mindmaps in tabs getoond (zoals in Firefox).
1192OptionPanel.use_tabbed_pane=Gebruik tabs
1193
1194# fc, 11.6.07:
1195accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_name=Als TWiki...
1196accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties_documentation=Exporteerd de mindmap als een TWiki document.
1197accessories/plugins/ExportWithTWiki.properties=TWiki-bestand (*.twi)
1198
1199# fc, 31.7.07
1200really_remove_node=Echt alle knopen verwijderen?
1201confirmation=Bevestiging
1202OptionalDontShowMeAgainDialog.dontShowAgain=Niet opnieuw vragen.
1203OptionalDontShowMeAgainDialog.rememberMyDescision=Keuze onthouden.
1204OptionalDontShowMeAgainDialog.cancel=Nee
1205OptionalDontShowMeAgainDialog.ok=Ja
1206OptionPanel.separator.resources_notifications=Bevestigingen
1207OptionPanel.delete_nodes_without_question=Knopen verwijderen zonder bevestiging?
1208OptionPanel.delete_nodes_without_question.tooltip=Als je dit selecteert, dan worden knopen verwijderd zonder bevestiging. Dit kan gegevensverlies betekenen als je er onbewust op klikt.
1209
1210edit.decision=HTML-Editor
1211edit.edit_rich_text=Wil je opmaak zoals vet en cursief gebruiken?
1212OptionPanel.remind_type_of_new_nodes.tooltip=<html>"Vraag" zal je vragen (gebruik dit bij twijfel).<br>"ja" toont de tekst editor voor tekstopmaak.<br>"Nee" toont de platte teksteditor.</html>
1213OptionPanel.ask=Vraag
1214
1215OptionPanel.standardselectednodetextcolor.tooltip=
1216# fc, 4.9.07:
1217really_execute_script=Wil je echt de scripts in deze mindmap uitvoeren? Zij brengen mogelijk schade toe aan je computer.
1218OptionPanel.resources_execute_scripts_without_asking=Moeten scripts uitgevoerd worden zonder bevestiging?
1219OptionPanel.execute_scripts_without_asking.tooltip=<html>FreeMind scripts kunnen eigenlijk alle acties op je computer uitvoeren. <br>Je mag dus geen scripts uitvoeren waarvan je niet weet dat ze veilig zijn.</html>
1220
1221#fc, 13.9.07:
1222PatternToString.EdgeStyle=Randstijl
1223PatternToString.EdgeColor=Randkleur
1224PatternToString.EdgeWidth=Randbreedte
1225PatternToString.FontBold=Vet
1226PatternToString.FontItalic=cursief
1227PatternToString.FontName=Lettertype
1228PatternToString.Icon=Icoontje
1229PatternToString.Child=Onderliggende knoopstijl
1230ManagePatternsPopupDialog.Actions=Acties
1231
1232#Dimitry 19.10.07:
1233node_location_help=Slepen wijzigt de knooplocatie. ctrl+slepen wijzigt de afstanden, dubbelklik en ctrl+dubbelklik herstelt ze.
1234
1235#fc, 19.10.07:
1236really_convert_to_current_version=<html>Deze mindmap was gemaakt met een oudere versie van FreeMind. <br>Moet ze geconverteerd worden? (aangewezen)? <br>(Anders word ze geopend zoals ze is, zonder garantie.) </html>
1237OptionPanel.resources_convert_to_current_version=<html>Converteer Automatisch mindmaps van oudere FreeMind versies <br>naar de huidige versie?</html>
1238OptionPanel.resources_convert_to_current_version.tooltip=<html>Alleen voor erg grote mindmaps die niet geconverteerd moeten worden <br>(dit vergt expertise) kun je de mindmaps openen zonder conversie.</html>
1239
1240#Dimitry 25.10.07
1241OptionPanel.separator.root_node_appearance=Stam opmaak
1242OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node=Randen beginnen op \u00e9\u00e9n punt aan de stam
1243OptionPanel.use_common_out_point_for_root_node.tooltip=Randen beginnen op \u00e9\u00e9n punt aan de stam=======
1244
1245#fc, 9.11.07:
1246ManagePatternsPopupDialog.apply=Toepassen
1247PatternDialog.setscript=Wijzigen?
1248PatternDialog.setscript.tooltip=Een script kan met de stijl geassocieerd worden.
1249PatternDialog.script=Script
1250PatternDialog.script.tooltip=Script als broncode.
1251
1252#fc, 12.11.07:
1253OptionPanel.keystroke_accessories/plugins/ManagePatterns_manage_patterns_dialog=Beheer stijlen
1254
1255#fc, 4.1.2008 changed:
1256toggle_menubar = Menubalk
1257toggle_toolbar = Werkbalk
1258toggle_left_toolbar = Tweede werkbalk
1259accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_name=Notitievenster
1260selection_as_rectangle=Rechthoekige selectie
1261
1262# fc, 8.1.2008
1263really_cut_node=Knopen echt knippen?
1264OptionPanel.resources_cut_nodes_without_question=Knopen knippen zonder bevestiging?
1265OptionPanel.cut_nodes_without_question.tooltip=Als dit geselecteerd is, dan worden knopen geknipt zonder bevestiging. Dit kan gegevensverlies veroorzaken als je er ongewild op klikt.
1266
1267# fc, 9.1.2008:
1268follow_graphical_link=Ga naar:
1269
1270#fc 10.1.2008: changed:
1271accessories/plugins/NodeNote_hide_show.properties_documentation=Laat het notitievenster verschijnen of verdwijnen.
1272
1273#fc, 16.1.2008
1274plugins/ScriptEditor.new_script=Nieuw script
1275
1276#fc, 20.2.2008:
1277OptionPanel.separator.save=Bewaar
1278OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids=Bewaar enkel gebruikte knoop-ID's
1279OptionPanel.save_only_intrisically_needed_ids.tooltip=Wanneer dit geselecteerd is, dan worden de ongebruikte knoop-ID's niet bewaard. Merk op dat je geen externe mindmaps kunt linken zonder knoop-ID.
1280
1281# fc, 10.3.2008:
1282OptionPanel.plugins/scripting/tab_name=Scripten
1283OptionPanel.separator.plugins/scripting/separatorPropertyName=Rechten
1284OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction=Bestandsbewerkingen toestaan (Afgeraden)
1285OptionPanel.resources_execute_scripts_without_file_restriction.tooltip=<html><body>Als jouw Groovy Scripts speciale bestandsacties moeten uitvoeren (open, sluiten, lezen, schrijven, verwijderen(!)),<br>dan moet je deze optie inschakelen. <br>Wees er voorzichtig mee omdat gevaarlijke scripts je computer kunnen beschadigen!</body></html>
1286OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction=Netwerkoperaties toelaten (Afgeraden)
1287OptionPanel.resources_execute_scripts_without_network_restriction.tooltip=<html><body>Als je Groovy Scripts speciale netwerkacties moeten uitvoeren,<br>dan moet je deze optie inschakelen. <br>Wees voorzichtig met deze optie, omdat gevaarlijke scripts je geheimen kunnen onthullen!</body></html>
1288OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction=Toestaan andere applicaties uit te voeren (Afgeraden)
1289OptionPanel.resources_execute_scripts_without_exec_restriction.tooltip=<html><body>Als jouw Groovy Scripts andere applicaties moeten uitvoeren (zoals een browser) zonder dat te vragen(!),<br>  dan moet je deze optie inschakelen.<br>Wees er voorzichtig mee omdat gevaarlijke scripts je computer kunnen beschadigen!</body></html>
1290plugins/ScriptEditor.FORBIDDEN_ACTION=FreeMind groovy scripts zijn beperkt. Volgende {0,keuze,0#Bestand|1#Netwerk|2#Exec} operatie is verboden: {1,keuze,0#Accepteer|1#Verbind|2#Luister|3#Multicast|4#Standaardinstellingen|5#Exec|6#Link|7#Verwijder|8#Lees|9#Schrijf}. Je kunt dit wijzigen in de programma-instellingen.
1291
1292
1293# changed, fc, 11.3.2008:
1294plugins/ScriptEditor.cancel=Verwerp wijzigen en sluit
1295plugins/ScriptEditor.exit=Bewaar en sluit
1296
1297# changed, fc, 26.3.2008:
1298#plugins/TimeManagement.xml_closeButton=Sluit
1299
1300# changed, fc, 7.4.2008:
1301PatternDialog.nodebackgroundcolor.tooltip=De achtergrond van de knoop wanneer niet geselecteerd.
1302PatternDialog.nodecolor.tooltip=De voorgrond van de knoop wanneer niet geselecteerd.
1303PatternDialog.nodestyle.tooltip=<html>De stijl beschrijft de vorm van een knoop. <br>Mogelijke waarden:<br><table border="1"><tr><td>splitsing: </td><td> zonder box,</td></tr><tr><td>wolk: </td><td> knoop met een rechthoek er rond,</td></tr><tr><td>Als bovenliggende: </td><td> neem de stijl van de bovenliggende knoop <br>of de standaard stijl van de stam voor de stam,</td></tr><tr><td>Gecombineerd: </td><td> Wolk wanneer de knoop is opgeplooid, anders splitsing.</td></tr></table></html>
1304PatternDialog.nodetext.tooltip=Hier kun de de tekst van de knoop bepalen. De vorige tekst wordt overschreven als een patroon wordt toepast.
1305PatternDialog.nodefontname=Lettertypenaam van de knoop
1306PatternDialog.nodefontsize=Lettergrootte van de knoop
1307PatternDialog.nodefontname.tooltip=
1308PatternDialog.nodefontsize.tooltip=
1309PatternDialog.nodefontbold.tooltip=
1310PatternDialog.nodefontitalic.tooltip=
1311
1312# new, fc, 8.4.2008:
1313PatternDialog.separator.ScriptingControl=Scripting
1314
1315# new, fc, 10.4.2008:
1316OptionPanel.resources_don_t_show_note_icons=Knoopicoontjes niet tonen
1317
1318#new, fc, 11.4.2008:
1319FreeMind=FreeMind's Startpagina
1320
1321# new, fc, 12.4.2008:
1322really_remove_notes=Notities echt verwijderen?
1323OptionPanel.resources_remove_notes_without_question=Notities verwijderen zonder vragen?
1324OptionPanel.remove_notes_without_question.tooltip=Als dit is ingeschakeld, dan worden de notities die bij een knoop horen verwijderd zonder bevestiging. Dit kan tot dataverlies lijden als je er onbewust op klikt.
1325OptionPanel.resources_save_folding_state=De wijzigingen aan de plooistatus van knopen altijd bewaren.
1326OptionPanel.resources_save_folding_state.tooltip=Indien geselecteerd markeert het open- of dichtplooien van een knoop je mindmap als niet bewaard.
1327     
1328# new, fc, 17.4.2008:
1329plugins/ScriptEditor.sign=Onderteken Script...
1330
1331# new, fc, 18.4.2008:
1332OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing=Optionele gebruikerssleutelalias voor ondertekenen
1333OptionPanel.resources_script_user_key_name_for_signing.tooltip=<html>Als je je scripts wil ondertekenen, zet dan hier de alias van de sleutel. <br>De sleutel wordt verwacht in de standaard opslagplaats voor sleutels. <br>Het wachtwoord van de sleutel moet overeenkomen met dat van de sleutelopslagplaats (dit is standaard).</html>
1334OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted=Vertrouwde ondertekende scripts (aangeraden).
1335OptionPanel.resources_signed_script_are_trusted.tooltip=Als scripts door een vertrouweling ondertekend zijn,  (vb. door de makers van FreeMind of door jezelf), dan worden ze zonder beperking uitgevoerd.
1336
1337# changed, fc, 24.4.2008:
1338# this is still the old "export_branch", but as many users didn't find this feature, we
1339# have to describe it better. Moreover, it is put into the node context menu.
1340export_branch_new = Afsplitsen als nieuwe mindmap...
1341
1342# new, fc, 28.4.2008:
1343icon_yes = Belangrijk
1344icon_folder = Map
1345icon_up = Hoger
1346icon_down = Lager
1347icon_smiley-neutral = Geen bedenkingen
1348icon_smiley-oh = Verrassend
1349icon_smiley-angry = Boos
1350icon_encrypted = Gesloten
1351icon_decrypted = Open
1352icon_broken-line = Gebroken
1353icon_flag-black = Zwarte vlag
1354icon_flag-blue = Blauwe vlag
1355icon_flag-green = Groene vlag
1356icon_flag-orange = Oranje vlag
1357icon_flag-pink = Roze vlag
1358icon_flag-yellow = Gele vlag
1359icon_clock = Tijd
1360icon_hourglass = Wachten
1361icon_calendar = Datum
1362icon_kmail = e-mail
1363icon_edit = Verfijnen
1364icon_stop-sign = Stop
1365icon_closed = Geen toegang
1366# changed:
1367icon_flag = Rode vlag
1368
1369#changed:
1370OptionPanel.remind_use_rich_text_in_new_long_nodes=Gebruik opmaak voor alle knopen
1371
1372# new, fc, 21.5.2008:
1373icon_freemind_butterfly = FreeMind
1374icon_full-8 = Prioriteit 8
1375icon_full-9 = Prioriteit 9
1376
1377# new, fc, 25.5.2008:
1378node_is_write_protected=Doelknoop is schrijfbeveiligd.
1379
1380# new, fc, 6.7.2008:
1381KeyDoc=Sneltoetsdocumentatie voor PDF
1382# translate only, when you have an own translation of this doc.
1383pdfKeyDocLocation=./doc/FM_Key_Mappings_Quick_Guide.pdf
1384
1385icon_info=Info
1386icon_full-0=Prioriteit 0
1387icon_prepare=Geel verkeerslicht
1388icon_go=Groen verkeerslicht
1389icon_list=Lijst
1390icon_launch=Start
1391icon_family=Familie
1392icon_female1=Vrouw1
1393icon_female2=Vrouw2
1394icon_male1=Man1
1395icon_male2=Man2
1396icon_fema=Vrouwen
1397icon_group=Groep
1398
1399OptionPanel.separator.icon_properties=Icoontjes
1400OptionPanel.icons.list=Lijst van de getoonde standaardicoontjes
1401OptionPanel.icon_order_description=Hier kun je de standaardicoontjes rangschikken of uitschakelen. De icoontjes moeten gescheiden worden door een ';'.
1402
1403# new, fc, 16.7.2008:
1404OptionPanel.sk=Sk
1405OptionPanel.el=El
1406OptionPanel.et=Et
1407OptionPanel.id=Id
1408OptionPanel.uk_UA=Uk UA
1409OptionPanel.vi=Vi
1410
1411# new, fc, 22.7.2008
1412select_icon=Kies een icoontje
1413mode_MindMap=Mindmapmodus
1414mode_Browse=Bladermodus
1415mode_File=Bestandsmodus
1416# changed
1417mode_status = Modus gewijzigd naar {0}
1418mode_title =FreeMind - {0}
1419
1420# new, fc, 25.8.2008
1421OptionPanel.defaultfontsize.tooltip=Standaard lettergrootte voor nieuwe knopen.
1422
1423# new, fc, 20.12.2008
1424OptionPanel.ro=Ro
1425
1426#new, fc, 6.12.2009:
1427really_convert_to_current_version2=<html>De mindmap die je probeert te openen is gemaakt met een oudere versie van FreeMind en opgeslagen in een oud formaat.<br/>FreeMind staat op het punt om de mindmap te converteren naar het huidige nieuwe formaat.<br/>Nadat de mindmap is geconverteerd en opgeslagen met deze versie van FreeMind zal deze niet langer geopend kunnen worden met oudere versies van FreeMind.<br/>Wil je dat FreeMind de mindmap converteert en opent?</html>
1428
1429OptionPanel.eu=Eu
1430#OptionPanel.bg=Bg
1431#OptionPanel.sr=Sr
1432#new, fc, 28.1.2011:
1433accessories/plugins/JumpLastEditLocation.properties_documentation=Springt naar de allerlaatst bewerkte knoop.
1434accessories/plugins/JumpLastEditLocation.properties_name=Laatst bewerkte locatie
1435#accessories/plugins/JumpLastEditLocationForward.properties_documentation=Springt naar de knoop die bewerkt was na de huidige.
1436#accessories/plugins/JumpLastEditLocationForward.properties_name=Volgende bewerkte locatie
1437
1438# new, fc, 2.3.2011:
1439accessories/plugins/ClonePlugin.properties_name=Kloon knoop
1440accessories/plugins/ClonePlugin.properties_documentation=Voeg een kloon van de geselecteerde knoop in die exact de wijzigingen van zijn bron mee overneemt.
1441
1442# new, fc, 21.3.2011:
1443plugins/collaboration/database/database_master_plugin.name=Deel mindmap...
1444plugins/collaboration/database/database_master_plugin.description=Deel de huidige mindmap om samen met anderen aan te werken. De toegang wordt beschermd met een wachtwoord.
1445plugins/collaboration/database/database_slave_starter_plugin.name=Deelnemen aan mindmap...
1446plugins/collaboration/database/database_slave_starter_plugin.description=Samenwerken aan een gedeelde mindmap. Je hebt de hostnaam, poort en wachtwoord nodig om te verbinden.
1447plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.host=Host
1448plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.host.description=De host om mee te verbinden (IP of host-naam zijn mogelijk)
1449plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.password=Wachtwoord
1450plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.password.description=Het wachtwoord dat nodig is om de verbinding te maken
1451plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.password_verification=Herhaal wachtwoord
1452plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.password_verification_description=Geef het wachtwoord twee keer in om er zeker van te zijn dat het juist is.
1453plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.port=Poort
1454plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.port.description=De IP-poort die je op jouw host moet open zetten
1455plugins.collaboration.database.DatabaseBasics.title=, {0,choice,0#Shared|1#Joined} Samenwerken op host {1}, poort {2}. Leden: {3}
1456
1457# new, fc, 8.4.2011
1458OptionPanel.load_last_maps_and_layout=Volledige sessie herstellen?
1459OptionPanel.load_last_maps_and_layout.tooltip=<html>Alle tabs, zooms en geselecteerde knopen herladen<br/>wanneer Freemind herstart?<br/>Het is ook mogelijk om enkel de laatste mindmap te herladen. Zie laatste optie.</html>
1460
1461# new, fc, 25.04.2011:
1462accessories/plugins/ClonePasteAction.properties_name=Plak als kloon
1463accessories/plugins/ClonePasteAction.properties_documentation=<html>Plakt de gekopieerde knopen als klonen die de wijzigingen van de bronknopen volgen.</html>
1464
1465# new, fc, 20.5.2011:
1466plugins/ExportPdfNode.xml_documentation = Exporteer de hele tak van de geselecteerde knoop als PDF
1467plugins/ExportPdfNode.xml_name = Tak als PDF...
1468
1469# new, fc, 28.5.2011:
1470ExportDialog.10=Definieer een te exporteren bestand
1471ExportDialog.13=XSLT Sjabloonbestand
1472ExportDialog.14=Het gekozen XSL-sjabloon bestaat niet. \nKies een ander.
1473ExportDialog.15=Waarschuwing: bestand bestaat niet
1474ExportDialog.16=Bestand bestaat al. Wil je het overschrijven?
1475ExportDialog.17=Waarschuwing: bestand bestaat al
1476ExportDialog.2=Exporteer met XSLT
1477ExportDialog.3=Kies een XSL-bestand
1478ExportDialog.4=kies Exportbestand
1479ExportDialog.5=Blader
1480ExportDialog.6=Blader
1481ExportDialog.7=Exporteer
1482ExportDialog.8=Annuleer
1483ExportDialog.9=Kies XSL-sjabloon
1484
1485# new, fc, 8.6.2011:
1486move_map_left=Beweeg map links
1487move_map_right=Beweeg map rechts
1488OptionPanel.keystroke_MoveMapLeft=Beweeg map links
1489OptionPanel.keystroke_MoveMapRight=Beweeg map rechts
1490
1491# changed, fc, 24.6.2011: (Translators: add accelerators '&' in your language to use this function!)
1492plugins/TimeManagement.xml_closeButton=S&luit
1493plugins/TimeManagement.xml_appendButton= &Datum toevoegen aan geselecteerde knopen
1494plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=&Annuleer
1495plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton = &Verwijder herinnering
1496plugins/TimeManagement.xml_reminderButton=&Herinnering op deze Datum
1497plugins/TimeManagement.xml_todayButton=V&andaag
1498
1499# new, fc, 1.7.2011:
1500OptionPanel.resources_don_t_open_port=Alle Freemindbestanden niet openen in \u00e9\u00e9n instantie.
1501OptionPanel.resources_don_t_open_port.tooltip=Met andere woorden: FreeMind instanties mogen niet met elkaar communiceren (via TCP over een willekeurige poort)
1502
1503#new, fc, 15.7.2011:
1504file_changed_on_disk_reload=Bestand gewijzigd op schijf. Wil je het herladen?
1505OptionPanel.reload_files_without_question=Laad gewijzigde bestanden
1506OptionPanel.reload_files_without_question.tooltip=Wat moet Freemind doen als het merkt dat bestanden op schijf gewijzigd zijn?
1507file_not_reloaded=Bestand '$1' is gewijzigd op schijf
1508
1509# changed, fc, 30.9.2011: (Translators: add accelerators '&' in your language to use this function!)
1510plugins/TimeManagement.xml_Select=&Selecteer
1511plugins/TimeManagement.xml_Export=&Exporteer geselecteerde knopen
1512plugins/TimeManagement.xml_Replace_All=A&lles vervangen
1513plugins/TimeManagement.xml_Replace_Selected=&Vervang geselecteerd
1514plugins/TimeManagement.xml_Goto=&Ga naar
1515plugins/TimeManagement.xml_Cancel=&Annuleer
1516
1517# new, foltin, 01.10.2011:
1518accessories/plugins/ChangeRootNode.properties_name=Wijzig stamknoop
1519accessories/plugins/ChangeRootNode.properties_documentation=<html>Zet de geselecteerde knoop als nieuwe stamknoop.<br/>De andere knopen worden herverdeeld.</html>
1520
1521# new, foltin, 11.10.2011:
1522ExtendedFindDialog.find_search_in_notes_too=&Zoek ook in notities
1523ExtendedFindDialog.ok=&Ok
1524ExtendedFindDialog.cancel=&Annuleer
1525
1526# new, foltin, 18.10.2011:
1527open_link_directory=Open map naar link
1528paste_as_plain_text=Plak als platte tekst
1529
1530# new, foltin, 28.10.2011
1531OptionPanel.resources_don_t_show_note_tooltips=Toon me de notitie-tooltips niet
1532# new, foltin, 27.10.2011:
1533MapControllerPopupDialog.Actions=&Acties
1534MapControllerPopupDialog.place=Plaats geselecteerde knoop
1535MapDialog_title=Mindmap
1536plugins/map/MapDialog.properties_documentation=Opent een mindmap waar knopen kunnen gezet worden.
1537plugins/map/MapDialog.properties_name=Toon map
1538MapControllerPopupDialog.show_nodes=Toon geselecteerde knopen
1539
1540# new, foltin, 17.11.2011
1541MapControllerPopupDialog.Views=&Bekijk
1542map_ChangeTileSource_org.openstreetmap.gui.jmapviewer.tilesources.OsmTileSource$Mapnik=Mapnik
1543map_ChangeTileSource_org.openstreetmap.gui.jmapviewer.tilesources.OsmTileSource$CycleMap=Cycle Map
1544map_ChangeTileSource_org.openstreetmap.gui.jmapviewer.tilesources.BingAerialTileSource=Bing Aerial
1545MapControllerPopupDialog.SetDisplayToFitMapMarkers=Maak scherm passend voor alle knopen
1546MapControllerPopupDialog.ShowMapMarker=Toon knopen
1547MapControllerPopupDialog.TileGridVisible=Toon tegelrooster
1548MapControllerPopupDialog.ZoomControlsVisible=Toon zoomcontrole
1549MapControllerPopupDialog.moveLeft=Naar links
1550MapControllerPopupDialog.moveRight=Naar rechts
1551MapControllerPopupDialog.moveUp=Naar boven
1552MapControllerPopupDialog.moveDown=Naar onder
1553MapControllerPopupDialog.Navigation=&Navigatie
1554MapDialog_close=Sluit
1555MapControllerPopupDialog.SearchControlVisible=Schakel zoekbalk
1556MapDialog_Search=Zoek locatie
1557filter_not_contains=Bevat niet
1558
1559# new, foltin, 4.12.2011:
1560MapControllerPopupDialog.HideFoldedNodes=Verberg dichtgeplooide knopen
1561MapControllerPopupDialog.AddMapPictureToNode=Voeg een kaartafbeelding toe aan de knoop
1562MapControllerPopupDialog.ShowNodeMapInContextMenu=Toon oorspronkelijke kaartlocatie
1563MapControllerPopupDialog.SelectNodeInContextMenu=Selecteer knoop in mindmap
1564MapControllerPopupDialog.RemoveNodeLocationInContextMenu=Verwijder de positie van de knoop
1565Portable_Network_Graphic=Portable Network Graphic (PNG)
1566MapControllerPopupDialog.ExportMapMenu=E&xporteer mindmap...
1567# new, foltin, 12.12.2011:
1568plugins/map/MapDialog_ShowMapToNode.properties_name=Toon knopen op geografische kaart
1569plugins/map/MapDialog_ShowMapToNode.properties_documentation=<html>Opent de OpenStreetMap en toont de positie van de knoop.</html>
1570
1571plugins/map/MapDialog_RemoveMapToNode.properties_name=Verwijder de positie van de knoop
1572plugins/map/MapDialog_RemoveMapToNode.properties_documentation=Verwijder alle geselecteerde knopen en uit geassocieerde posities.
1573plugins/map/MapDialog_AddMapImageToNodeAction.properties_name=Voeg mapafbeelding toe aan knoop.
1574plugins/map/MapDialog_AddMapImageToNodeAction.properties_documentation=Voegt een kleine afbeelding toe naast alle geselecteerde knopen met een geassocieerde positie.
1575
1576OptionPanel.keystroke_pasteAsPlainText=Plak als platte tekst
1577OptionPanel.plugins/map/MapDialog.properties_MapDialogTabName=Geografische kaart
1578OptionPanel.separator.plugins/map/MapDialog.properties_PatternSeparatorName=Opties geografische kaart
1579OptionPanel.node_map_show_tooltip=Toon tooltip voor kaarten
1580OptionPanel.node_map_show_tooltip.tooltip=Elke knoop met een locatie krijgt een tooltip met een kleine kaart als deze optie ingeschakeld is/
1581
1582# new, foltin, 22.12.2011:
1583plugins/map/MapDialog_AddLinkToMapAction.properties_documentation=Maakt een link naar www.openstreetmap.org with met de huidige kaartlocatie en zoom. Dit is nuttig voor verschillende exportmanieren.
1584plugins/map/MapDialog_AddLinkToMapAction.properties_name=Maak een link naar een geografische kaart op het web
1585
1586# new, foltin 12.1.2012:
1587plugins/map/MapDialog_Distance=Afstand (bee-line) tussen muis en cursor: {0,number,###,###.###}km. Positie: {1,number,###.####}, {2,number,###.####}.
1588OptionPanel.bg=Bg
1589
1590# new, foltin 17.1.2012:
1591MapControllerPopupDialog.ZoomAction1=Zoom In
1592MapControllerPopupDialog.ZoomAction-1=Zoom Uit
1593MapControllerPopupDialog.NewNodeAction=Nieuwe knoop...
1594MapControllerPopupDialog.MaxmimalZoomToCursorAction=Zoom naar cursorpositie
1595MapControllerPopupDialog.CopyLinkToClipboardAction=Kopieer locatie als link
1596MapControllerPopupDialog.SelectNodeAndCloseInContextMenu=Ga naar mindmapknoop
1597MapControllerPopupDialog.EditNodeInContextMenu=Bewerk knoop...
1598
1599# new, foltin 25.1.2012:
1600MapControllerPopupDialog.SetHome=Zet startlocatie
1601MapControllerPopupDialog.MoveHome=Ga naar start
1602
1603# new, foltin, 8.3.2012:
1604plugins/TimeManagement.xml_appendAsNewButton=&Maak nieuwe knoop met de datum
1605TimeManagement.Actions=&Acties
1606
1607# new , fc, 14.3.2012:
1608ScriptEditorPanel.changed_save=De scripts zijn gewijzigd. Wil je ze bewaren?
1609
1610# changed, fc, 26.3.2012:
1611plugins/TimeManagement.xml_menu_actions=&Acties
1612
1613# changed, fc, 27.3.2012:
1614plugins/TimeManagement.xml_appendAsNewSiblingButton=Maak een &naastliggende nieuwe knoop met de datum
1615
1616# new, fc, 1.4.2012
1617plugins/map/MapDialog_SearchInMapForNodeTextAction.properties_name=Zoek naar adresknopen op de kaart
1618plugins/map/MapDialog_SearchInMapForNodeTextAction.properties_documentation=<html><body>De geselecteerde knopen worden ge\u00efnterpreteerd als een adres waarnaar gezocht wordt op de kaart.<br>Wat eerst gevonden wordt, wordt gemarkeerd.<br>Als er slechts \u00e9\u00e9n gevonden wordt, dan blijft het zoekvenster verborgen.</body></html>
1619
1620#, new, fc, 5.4.2012
1621really_search_for_node_text_in_web=<html><body>Wil je echt zoeken naar de knooptekst "{0}"<br/>op <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">http://nominatim.openstreetmap.org/</a>?</body></html>
1622OptionPanel.resources_search_for_node_text_without_question=Zoek naar knooptekst zonder vraag
1623OptionPanel.resources_search_for_node_text_without_question.tooltip=Het zoeken van adressen stuurt de huidige geselecteerde knoop naar een zoekrobot op het internet. Dit kan overwacht zijn.
1624
1625# new, foltin, 13.04.2012:
1626LogFileViewer_title=Logbestanden bekijken voor
1627LogFileViewer_close=Sluit
1628# new, foltin, 13.04.2012:
1629accessories/plugins/LogFileViewer.properties_name=Logbestanden bekijken
1630accessories/plugins/LogFileViewer.properties_documentation=<html><body>Toont het huidige logbestand om bugs op te sporen.</body></html>
1631
1632# new, foltin, 16.4.2012:
1633map_ChangeTileSource_plugins.map.FreeMindMapController$TransportMap=Transport Map
1634map_ChangeTileSource_plugins.map.FreeMindMapController$MapQuestOpenMap=MapQuest.Open Map
1635
1636#new, foltin, 25.4.2012:
1637plugins/TimeManagement.xml_menu_view=&Bekijk
1638plugins/TimeManagement.xml_ToggleViewFoldedNodesAction=&Toon opgevouwde knopen
1639
1640#new, foltin, 7.5.2012:
1641MapControllerPopupDialog.moveForward=&Vooruit
1642MapControllerPopupDialog.moveBackward=&Terug
1643
1644# new, foltin, 15.05.2012:
1645accessories/plugins/ShowCloneNodes.properties_name=Toon gekloonde knopen
1646accessories/plugins/ShowCloneNodes.properties_documentation=<html>Selecteert de andere knopen die tot deze kloon behoren.</html>
1647
1648# new, foltin, 23.5.2012:
1649LogFileViewer.PrintOperationAction=&Toon mindmapacties in een logbestand
1650
1651LogFileViewer.SetLogLevelAction_FINEST=Fijnst
1652LogFileViewer.SetLogLevelAction_FINER=Fijner
1653LogFileViewer.SetLogLevelAction_FINE=Fijn
1654LogFileViewer.SetLogLevelAction_INFO=Info
1655LogFileViewer.SetLogLevelAction_WARNING=Waaarschuwing
1656LogFileViewer.SetLogLevelAction_SEVERE=Streng
1657LogFileViewer.SetLogLevelAction_OFF=Uit
1658MapControllerPopupDialog.LogLevels=&Logniveau
1659
1660# new, foltin, 25.6.2012:
1661MapControllerPopupDialog.CopyCoordinatesToClipboardAction=Kopieer co\u00f6rdinaten naar klembord (Formaat: 'Breedte Lengte')
1662MapControllerPopupDialog.GotoSearch=Zoek...
1663plugins/map/MapDialog.Distance=Afstand
1664plugins/map/MapDialog.Description=Beschrijving
1665MapControllerPopupDialog.LimitSearchToRegionAction=Beperk zoeken tot kaartsectie
1666MapDialog_Search_Location=Zoek locatie in kaartsectie
1667
1668#new, fc, 6.8.12
1669OptionPanel.separator.proxy=Proxy-instellingen
1670OptionPanel.proxy.use_settings=Gebruik proxy
1671OptionPanel.proxy.use_settings.tooltip=Inschakelen om je proxy-instellingen te kunnen ingeven
1672OptionPanel.proxy.is_authenticated=Authenticatie
1673OptionPanel.proxy.is_authenticated.tooltip=Inschakelen als je proxy authenticatie vereist
1674OptionPanel.proxy.host=Host
1675OptionPanel.proxy.host.tooltip=Host, zoals 'proxy.company.com' of '3.4.5.6'
1676OptionPanel.proxy.port=Poort
1677OptionPanel.proxy.port.tooltip=De poort waarop de proxy luistert
1678OptionPanel.proxy.user=Gebruiker
1679OptionPanel.proxy.user.tooltip=De gebruikersnaam indien geauthenticeerd
1680OptionPanel.proxy.password=Wachtwoord
1681OptionPanel.proxy.password.tooltip=Het wachtwoord indien geauthenticeerd. Het wordt versleuteld, maar niet veilig bewaard..
1682
1683MapControllerPopupDialog.Search=&Zoek
1684
1685
1686OptionPanel.separator.note_properties=Notities
1687
1688ExportPdfDialog.PDF_Export_Settings=PDF exportinstellingen
1689ExportPdfDialog.Size_=Grootte:
1690ExportPdfDialog.Landscape=Liggend
1691ExportPdfDialog.Portrait=Staand
1692ExportPdfDialog.OK=OK
1693ExportPdfDialog.Paper=Papier
1694ExportPdfDialog.Orientation=Ori\u00ebntatie
1695
1696StructuredMenuHolder.next=Meer ...
1697OptionPanel.AMOUNT_OF_VISIBLE_MENU_ITEMS=Maximaal aantal zichtbare menu-items
1698OptionPanel.AMOUNT_OF_VISIBLE_MENU_ITEMS.tooltip=Boven deze limiet worden de menu's gesplitst en in nieuwe submenu's gezet. Nuttig voor kleine schermen.
1699
1700follow_map_link=Volg kaartlink
1701
1702OptionPanel.enable_node_movement=Knoopverplaatsing inschakelen
1703OptionPanel.enable_node_movement.tooltip=Indien ingeschakeld kunnen knopen vrij verplaatst worden. Omdat de positie afhankelijk is van de naburige knopen, is dit eengeavanceerde functie.
1704
1705# new, fc, 30.8.
1706plugins.map.FreeMindMapController.LimitedSearchWithoutResult=Geen resultaten voor {0}. WAARSCHUWING: Je zoekbereik is beperkt tot de huidige kaart. Dit kan gewijzigd worden in het zoekmenu.
1707OptionPanel.sr=Sr
1708
1709# new, fc, 13.9.2012
1710plugins.collaboration.socket.SocketBasics.host=Host
1711plugins.collaboration.socket.SocketBasics.host.description=De host waarmee verbinding gemaakt moet worden (IP of hostnaam zijn mogelijk)
1712plugins.collaboration.socket.SocketBasics.password=Wachtwoord
1713plugins.collaboration.socket.SocketBasics.password.description=Het verbindingswachtwoord
1714plugins.collaboration.socket.SocketBasics.port=Poort
1715plugins.collaboration.socket.SocketBasics.port.description=De te openen poort op je host
1716plugins/collaboration/socket/socket_master_plugin.name=Deel mindmap...
1717plugins/collaboration/socket/socket_slave_starter_plugin.name=Meewerken aan mindmap...
1718plugins/collaboration/socket/socket_master_plugin.description=Deelt de huidige mindmap om samen met anderen aan te werken. De toegang is beschermd met een wachtwoord.
1719plugins/collaboration/socket/socket_slave_starter_plugin.description=Samenwerken aan iemands gedeelde mindmap. Je hebt de hostnaam, poort en het wachtwoord nodig om te verbinden.
1720plugins.collaboration.socket.SocketBasics.title=, {0,choice,0#Shared|1#Joined} Samenwerken op host {1} (IP: {2}), poort {3}. Leden: {4}
1721socket_wrong_password=Verkeerd wachtwoord. Geen verbinding gemaakt.
1722plugins.collaboration.socket.SocketBasics.unknown_host_exception=Onbekende host {0} gegeven.
1723plugins.collaboration.socket.SocketBasics.connection_exception=<html><body>De verbinding naar poort {0} op host {1} kan niet gemaakt worden.<br/>Controleer of de mindmap op host {1} echt gedeeld is, <br/>en dat poort {0} bereikt kan worden<br/>(eventueel moeten firewall-instellingen gewijzigd worden).<br/>Systeembericht: {2}</body></html>
1724
1725plugins.map.FreeMindMapController.SearchWithoutResult=Niets gevonden voor {0}.
1726plugins.collaboration.socket.SocketBasics.socket_creation_exception=<html><body>The socket op poort {0} kan niet geopend worden.<br/>Zorg ervoor dat die niet gebruikt wordt door een andere toepassing.<br/>Systeembericht: {1}</body></html>
1727clone_plugin_impossible=Dit is niet mogelijk. Klonen zal uitgeschakeld worden.
1728clone_plugin_no_root_cloning=De stam kan niet gekloond worden.
1729
1730# new, fc, 24.11.2012
1731OptionPanel.resources_search_in_notes_too=Zoek in notities
1732OptionPanel.resources_search_in_notes_too.tooltip=<html><body>Deze zoekmethode zoekt ook naar de tekst in notities.</body></html>
1733
1734# new, fc, 27.11.2012
1735FreeMind.progress.loadNamedMaps=Laad kaart {0}...
1736
1737# new, fc, 19.11.2012:
1738simplyhtml.matchApproximately=Ongeveer overeenkomen
1739simplyhtml.matchApproximately.tooltip=
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.