source: freemind/trunk/fuentes/freemind/Resources_nn.properties @ 68

Last change on this file since 68 was 68, checked in by jrpelegrina, 4 years ago

First release to Xenial

File size: 36.2 KB
Line 
1# by  Y J Landro - yjlandro
2# [ 1356222 ] Norwegian (nynorsk) translation
3\ufeff\ufeffabout = Om
4
5about_text = Joerg Mueller's FreeMind\nBruker id\u00e9karttiln\u00e6rming i formgjevinga av menneske-maskin-grensesnittet.\nCopyright (C) 2000-2010 Joerg Mueller and others.\nDette programmet er fri programvare (GPL)\nHeim: http://freemind.sourceforge.net/\nHa det kjekt!\nVersjon:
6antialias_all = Kantutjamning p\u00e5 alt
7antialias_edges = Kantutjamning (berre p\u00e5 kantar)
8antialias_none = Ingen kantutjamning
9background = Bakgrunn
10bezier = Bezier
11blend_color = Bland farge
12bold = Feit
13boldify_branch = Gjer feit
14cloud = Sky
15cloud_color = Skyfarge ...
16branch = Grein
17bubble = Boble
18cancel = Avbryt
19cannot_join_nodes_with_children = Klarer ikkje \u00e5 kopla nodar med undernodar
20center = Midtstill
21close = Lukk
22copy = Kopier
23copy_single = Kopier \u00e9in
24cut = Klypp ut
25decrease_branch_font_size = Mindre skrift
26decrease_node_font_size = Mindre skrift
27documentation = Dokumentasjon
28edge = Kant
29edge_color = Kantfarge ...
30edge_width_parent = Forelder
31edge_width_thin = Tynn
32edit = Endra
33edit_link_manually = Endra hyperlenkje manuelt ...
34edit_long_node = Endra langnode ...
35edit_attributes = Endra/g\u00f8yma attributt
36enter_base_url = Eg vil lima inn relative peikarar. Skriv inn grunnadressa (URL).
37enter_confirms = Enter stadfestar
38#export_branch = Grein ...
39export_branch_to_html = Grein som HTML
40export_to_html = Som HTML
41extension_menu = Fysisk stil
42file = Fil
43file_not_found = Fann ikkje fila $1
44find = S\u00f8k ...
45find_what = Finna kva
46find_next = Finn neste
47fold = Brett saman
48#follow_link = F\u00f8lg peikar
49font = Skrifttype
50fork = Forgreining
51help = Hjelp
52html_export_based_on_headings = HTML-eksport - basert p\u00e5 overskrifter
53html_export_no_folding = HTML-eksport - inga samanbretting
54html_export_fold_currently_folded = HTML-eksport - som noverande samanbretting
55html_export_fold_all = HTML-eksport - brett saman alt
56# Daniel Polansky: This way of maintaining icon text
57# will ultimately lead to unbearable overheads.
58icon_menu = Ikon
59icon_help = Sp\u00f8rsm\u00e5l
60icon_messagebox_warning = Viktig
61icon_idea = Id\u00e9
62icon_button_ok = OK
63icon_button_cancel = Ikkje OK
64icon_back = Tilbake
65icon_forward = Fram
66icon_attach = Sj\u00e5 her
67icon_ksmiletris = Eg er glad
68icon_clanbomber = Farleg
69icon_desktop_new = Gl\u00f8ym ikke
70icon_flag = Flagg
71icon_gohome = Heim
72icon_kaddressbook = Telefon
73icon_knotify = Musikk
74icon_korn = Postkasse
75icon_Mail = Post
76icon_password = N\u00f8kkel
77icon_pencil = For gjennomg\u00e5ing
78icon_stop = Stopp
79icon_wizard = Magi
80icon_xmag = Skal diskuterast
81icon_bell = Hugs
82icon_bookmark = Flott
83icon_penguin = Linux
84icon_licq = Kjekt
85import = Importer
86import_branch = Grein ...
87import_explorer_favorites = IE-favorittar ...
88import_folder_structure = Mappetre ...
89import_linked_branch = Lenka grein
90import_linked_branch_without_root = (Lenka grein) utan rota ...
91increase_branch_font_size = St\u00f8rre skrift
92increase_node_font_size = St\u00f8rre skrift
93italic = Kursiv
94italicise_branch = Kursiver
95join_nodes = Sl\u00e5 saman nodar
96license = Lisens
97license_text = FreeMind - eit program for \u00e5 laga og sj\u00e5 p\u00e5 tankekart\nCopyright (C) 2000-2010  Joerg Mueller <joergmueller@bigfoot.com>\nFila COPYING gjev n\u00e6rare detaljer\n\nDette programmet er fri programvare; du kan vidareformidla og/eller\nendra det i samsvar med vilk\u00e5ra i GNU General Public License\nslik dei er offentleggjorde av Free Software Foundation; anten versjon 2\nav lisensen eller (det er ditt val) kva seinare versjon som helst.\n\nProgrammet blir distribuert med von om at det kan vera nyttig,\nmen UTAN NOKON GARANTI; til og med utan garanti for at det er\nBRUKBART eller KAN NYTTAST TIL EIT SPESIELT FORM\u00c5L. Fila\nGNU General Public License gjev fleire detaljar.\n\nDersom det ikkje f\u00f8lgjer med ein kopi av GNU General Public License\nsaman med dette programmet kan du skriva til Free Software\nFoundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
98linear = Linjeforma
99locking_failed_by_open = Klarte ikkje \u00e5 l\u00e5sa kartet $1. Blir opna som skrivebeskytta.
100locking_failed_by_save_as = Klarte ikkje \u00e5 l\u00e5sa kartet $1. Handlinga "Lagra som" avbroten.
101locking_old_lock_removed = Kartet $1 var l\u00e5st av brukaren $2. L\u00e5singa blei oppheva d\u00e5 han var for gammal.
102map_already_exists = Kartet finst allereie. Vil du skriva over det?
103map_corrupted = \u00d8ydelagt kart. Vil du sj\u00e5 detaljar?
104map_locked_by_open = Kartet $1 blir brukt av brukaren $2. Blir opna som skrivebeskytta.
105map_locked_by_save_as = Kartet $1 blir brukt av brukaren $2. Handlinga "Lagra som" avbroten.
106mindmap = Kart
107mindmaps = Kart
108mindmaps_desc = Kart (*.mm)
109mode_na = Modus er ikkje tilgjengeleg
110mode_status = Modus er endra til {0}-modus
111mode_title =FreeMind - {0}-modus
112modes = Modusar
113move_to_root = Flytt til rot
114new = Nytt
115new_child = Ny barnenode
116new_mindmap = Nytt tankekart
117new_node = Ny node
118new_sibling_behind = Ny s\u00f8skennode
119new_sibling_before = Ny tidlegare s\u00f8skennode
120next_map = Nytt kart
121no = Nei
122node = Node
123node_changed_discard_changes = Du har endra noden. Vil du sj\u00e5 vekk fr\u00e5 endringane?
124node_color = Nodefarge ...
125node_down = Node ned
126node_up = Node opp
127nonboldify_branch = Ikkje feit
128nonitalicise_branch = Ikkje kursiv
129normal = Normal
130no_found_from = Ingen "$1" funnen i "$2".
131no_more_found_from = Ingen fleire "$1" funnen i "$2".
132no_previous_find = Ingen tidlegare treff.
133not_saved_for_link_error = Kartet m\u00e5 lagrast f\u00f8r filveljaren kan laga ein peikar
134open = Opna ...
135page = Sideinnstillingar ...
136paste = Lim inn
137new_node_as_sibling_not_possible_for_the_root = Rota kan ikkje ha s\u00f8skennodar
138preferences = Innstillingar
139previous_map = Tidlegare kart
140print = Skriv ut
141print_dialog = Skriv ut ...
142quit = Avslutt
143remove_node = Fjern node
144read_only = Berre lesing
145repair_link = Reparer peikar
146repair_link_question = Klarte ikkje \u00e5 lasta det lenkja kartet. Vil du reparera peikaren manuelt?
147save = Lagra
148save_as = Lagra som ...
149save_failed = Klarte ikkje \u00e5 lagra kartet $1.
150save_unsaved = Lagra tankekartet?:
151saved = Lagra
152scheme_evaluate = Evaluer!
153select_favorites_folder = Vel mappa der favorittane dine er
154select_folder_for_importing = Vel mappa du vil importera
155set_image_by_filechooser = Bilete (filveljaren eller peikar) ...
156set_link_by_filechooser = Hyperlenkje (filveljaren) ...
157set_link_by_textfield = Hyperlenkje (tekstfelt) ...
158sharp_bezier = Bratt Bezier
159sharp_linear = Bratt line\u00e6r
160split = Splitt
161style = Stil
162toggle_bold_branch = Feit av/p\u00e5
163toggle_children_folded = Barn brett saman/brett ut
164toggle_folded = Samanbretta av/p\u00e5
165toggle_italic_branch = Kursiv av/pp\u00e5
166toggle_menubar = Menylinja av/p\u00e5
167toggle_toolbar = Verkt\u00f8ylinja av/p\u00e5
168toggle_left_toolbar = Venstre verkt\u00f8ylinje av/p\u00e5
169underline = Strek under
170unfold = Brett ut
171url_error = Ugyldig adresse (URL)
172url_load_error = Klarte ikkje \u00e5 lasta kartet fr\u00e5 adressa:
173width = Breidd
174yes = Ja
175zoom_in = Gjer st\u00f8rre
176zoom_out = Gjer mindre
177remove_last_icon = Fjern siste ikon
178remove_all_icons = Fjern alle ikon
179lots_of_links_warning = Du er p\u00e5 veg til \u00e5 laga mange peikarar til same node. Vil du verkeleg gjera dette?
180remove_arrow_link = Fjern pilpeikaren
181arrow_link_color = Lenkjefarge pil ...
182# removed: follow_link = G\u00e5 til:
183user_defined_zoom = Brukarstyrt.
184user_defined_zoom_status_bar = Endrar skaleringa til den brukarstyrte verdien {0}%.
185# new from 14.12.2003, fc
186FAQ = SOS - Sp\u00f8rsm\u00e5l og svar (FAQ)
187# new from 20.12.2003, fc
188printing_settings = Utskriftskalering
189fit_to_page = Skaler til \u00e9i side
190user_zoom = Skaleringsfaktor for utskrift (0.0 - 2.0):
191ok = OK
192# changed from 23.1.2004, fc.
193selection_method_by_click = Klikk \u00e9in gong for \u00e5 velja
194selection_method_direct = Peik for \u00e5 velja
195#new from 30.08.2004, Dimitri
196combined = Kombinert
197as_parent = Som forelder
198# added at 2.5.2004, fc:
199undo = Angra
200redo = Gjer om att
201delete_child = Slett node
202# added at 22.5.2004, fc:
203most_recent_files = Siste filer
204menu_view = Vising
205menu_navigate = Navigasjon
206menu_format = Format
207menu_extras = Verkt\u00f8y
208menu_insert = Set inn
209# Beware: "Edge Width " and "Edge Style " must end with space.
210edge_width = Kantbreidd
211edge_style = Kantstil
212menu_file_import = Import
213menu_file_export = Eksport
214edit_node = Endra node
215# added at 5.6.2004, fc:
216node_background_color = Bakgrunnsfarge node ...
217# added at 25.8.2004, fc:
218choose_edge_color = Vel kantfarge
219# added at 27.8.2004, fc:
220underlined = Undertreka
221font_size = skriftstorleik
222font_family = skrifttypefamilie
223# add at 16.9.2004, fc:
224import_linked_branch_no_link = Den valde noden har ingen peikar \u00e5 importera fr\u00e5.
225# added at 09.10.2004
226add_link = Legg til grafisk peikar
227less_than_two_selected_nodes = Du m\u00e5 velja minst to nodar for \u00e5 laga peikarar.
228choose_node_background_color = Vel bakgrunnsfarge for noden:
229choose_node_color = Vel nodefarge:
230choose_background_color = Vel bakgrunnsfarge:
231choose_cloud_color = Vel skyfarge:
232change_arrows_in_arrow_link = Endra pilene til pilpeikarar
233add_local_link = Legg til lokal hyperlenkje
234link_not_available_any_more = Peikaren er ikkje lenger gyldig. Noden er blitt sletta.
235file_already_exists = Fila {0} finst allereie. Vil du skriva over ho?
236error_creating_directory = Klarer ikkje laga eksportkatalog.
237export_svg_text = Skalerbar vektorgrafikk (SVG)
238export_pdf_text = Portabelt dokumentformat (PDF)
239goto_link_node_action = G\u00e5 til-lenkje
240#fc, 14.11.2004:
241undefined_error = Det oppstod ein uventa feil. Pr\u00f8v \u00e5 laga ein feilrapport.
242cannot_add_parent_diff_parents = All nodar m\u00e5 ha same forelder for \u00e5 kunne bruka denne funksjonen.
243cannot_add_parent_to_root = Rotnoden kan ikkje leggjast til ein ny forelder.
244no_format_copy_before_format_paste = Du m\u00e5 f\u00f8rst kopiera formatet f\u00f8r du kan lima det inn.
245#fc, 15.11.2004:
246accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_documentation = <html>Ordnar kartutforminga. <br>F\u00f8rste niv\u00e5 er svart, det andre er bl\u00e5tt, osv.</html>
247accessories/plugins/AutomaticLayout.properties_name = Automatisk utforming
248accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_documentation = <html>Dette gjer at noden blinkar, men ver varsam. Knyt det ikkje til mange nodar og <strong> ikkje saman med andre automatiske formatteringar av den same noden.</strong></html>
249accessories/plugins/BlinkingNodeHook.properties_name = Blinkande node
250accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_documentation=<html>Denne funksjonen held orden p\u00e5 opprettings- og endringstidene til noden.</html>
251accessories/plugins/CreationModificationPlugin.properties_name = Vis endringstidene
252accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_documentation = Eksporterer kartet fr\u00e5 noverande stad til eit PNG-bilete.
253accessories/plugins/ExportToImage_PNG.properties_name = Som PNG ...
254accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_documentation = Eksporterer kartet fr\u00e5 noverande stad til eit JPEG-bilete.
255accessories/plugins/ExportToImage_JPEG.properties_name = Som JPEG ...
256accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_documentation = Dette er ein sams eksportmetode som nyttar XSLT-skript.
257accessories/plugins/ExportWithXSLT.properties_name = Bruker XSLT ...
258accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_documentation=
259accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML.properties_name = Som XHTML (JavaScript-versjon) ...
260accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_documentation=
261accessories/plugins/ExportWithXSLT_HTML3.properties_name = Som XHTML (kartbilete med peikarar)...
262accessories/plugins/FitToPage.properties_documentation = Skaler slik at heile kartet passar til det noverande vindauget.
263accessories/plugins/FitToPage.properties_name = Skaler til \u00e5 passa til sida
264accessories/plugins/FormatCopy.properties_documentation = <html>Kopierer nodeformatet.</html>
265accessories/plugins/FormatCopy.properties_name = Kopiformat
266accessories/plugins/FormatPaste.properties_documentation = <html>Limer inn nodeformatet.</html>
267accessories/plugins/FormatPaste.properties_name = Limformat
268accessories/plugins/FormularEditor.properties_documentation = <html>Knyter saman ein enkel skjemabehandlar til noverande merknad.</html>
269accessories/plugins/FormularEditor.properties_name = Skjemabehandlar
270accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_documentation = <html>Her kan du bruka eit undervindauge til \u00e5 velja eit ikon.</html>
271accessories/plugins/IconSelectionPlugin.properties_name = Vel ikon ...
272accessories/plugins/NewParentNode.properties_documentation = <html>Alle valde er sende til til ein ny forelder.</html>
273accessories/plugins/NewParentNode.properties_name = Ny foreldrenode
274accessories/plugins/NodeNote.properties_documentation = <html>Knyter saman ein enkel merknadsbehandlar til noverande merknad.</html>
275accessories/plugins/NodeNote.properties_name = Merknad
276accessories/plugins/PMCalculation.properties_documentation = <html>Calculates the efforts for different tasks.</html>
277accessories/plugins/PMCalculation.properties_name = PMCalculation
278accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_documentation = <html>Merk bakgrunnen til kvar endra node.</html>
279accessories/plugins/RevisionPlugin.properties_name = Vis revisjonar i gult
280accessories/plugins/UnfoldAll.properties_documentation = <html>Bretter ut alle valde nodar og alle barna deira.</html>
281accessories/plugins/UnfoldAll.properties_name = Brett ut alle
282accessories/plugins/FoldAll.properties_documentation = <html>Bretter saman alle valde nodar og alle barna deira.</html>
283accessories/plugins/FoldAll.properties_name = Brett saman alle
284accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_documentation = <html>Bretter ut dei valde nodane med eitt niv\u00e5.</html>
285accessories/plugins/UnfoldOneLevel.properties_name = Brett ut eitt niv\u00e5
286accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_documentation = <html>Bretter saman dei valde nodane med eitt niv\u00e5.</html>
287accessories/plugins/FoldOneLevel.properties_name = Brett saman eitt niv\u00e5
288plugins/FreemindHelp.xml_documentation = FreeMind utvida hjelp
289plugins/FreemindHelp.xml_name = Hjelp ...
290plugins/ExportPdf.xml_documentation = Eksporter til PDF
291plugins/ExportPdf.xml_name = Som PDF ...
292plugins/ExportSvg.xml_documentation = Eksporter til SVG
293plugins/ExportSvg.xml_name = Som SVG ...
294
295# fc, 28.11.2004:
296cannot_move_to_child = Kan ikkje flytta ein node til eit underordna niv\u00e5.
297# fc, 14.12.2004:
298accessories/plugins/EnterPassword.properties_name = Sl\u00e5 av/p\u00e5 kryptert/ukryptert
299accessories/plugins/EnterPassword.properties_documentation=
300accessories/plugins/EncryptNode.properties_name = Sett inn kryptert node ...
301accessories/plugins/EncryptNode.properties_documentation = Set inn ein ny node der underniv\u00e5a blir lagra kryptert.
302accessories/plugins/EncryptNode.properties_0 = Vel passord for kryptert node
303accessories/plugins/EncryptNode.properties_1 = Passorda er ikkje like eller for korte.
304accessories/plugins/EncryptNode.properties_2 = Skriv inn passordet:
305accessories/plugins/EncryptNode.properties_3 = Skriv inn passordet p\u00e5 nytt:
306accessories/plugins/EncryptNode.properties_4 = Skriv inn passordet ditt.
307accessories/plugins/EncryptNode.properties_5 = <html>Hugs at krypteringsstyrken<br> er s\u00e5 godt som heilt avhengig av kvaliteten p\u00e5 passordet
308accessories/plugins/EncryptNode.properties_6 = OK
309accessories/plugins/EncryptNode.properties_7 = Avbryt
310accessories/plugins/EncryptNode.properties_wrong_password = Feil passord.
311accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_documentation = Lag eit nytt krypter kart
312accessories/plugins/NewEncryptedMap.properties_name = Lag kryptert kart ...
313accessories/plugins/EncryptNode.properties_select_me = Vel meg for \u00e5 halde fram!
314accessories/plugins/EncryptNode.properties_insert_encrypted_node_first = Du kan berre endra krypteringsstatusen til krypterte nodar. Du bruker verkt\u00f8ymenyen for \u00e5 setja inn ein slik nodetype.
315# fc, 2.2.05:
316selection_method_delayed=Forseinka automatisk val
317# fc, 4.2.05:
318plugins/TimeManagement.xml_documentation= <html>Viser kalendermodulen til Kai Toedter.</html>
319plugins/TimeManagement.xml_name= Vis kalender ...
320plugins/TimeManagement.xml_appendButton= Legg til dato p\u00e5 valde nodar
321plugins/TimeManagement.xml_reminderButton= Varsla denne datoen
322plugins/TimeManagement.xml_cancelButton=Avbryt
323plugins/TimeManagementReminder.xml_documentation=Internal hook for scheduling resubmission tasks.
324plugins/TimeManagementReminder.xml_name=Internal hook for scheduling resubmission tasks.
325plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_tooltip=Planlagt varsel {0,date} {0,time}.
326plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_showNode=Tida har g\u00e5tt ut for noden " {0} ". Vil du slumra i ti minutt?
327plugins/TimeManagement.xml_reminderNode_onlyOneDate=<html>For tida kan det berre vera eitt varsel per node. <br>Noverande varsel er planlagt til {0,date} {0,time}, valet ditt var {1,date} {1,time}. <br><br>\u00d8nskjer du \u00e5 endra varseltida til noden (JA) <br>eller vil du bruka den gamle (NEI)?</html>
328plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton = Fjern varsel
329plugins/TimeManagement.xml_removeReminderButton_tooltip = Fjern alle varsel knytte til dei valde nodane.
330plugins/TimeManagement.xml_minute= Minutt:
331plugins/TimeManagement.xml_hour= Time:
332plugins/TimeManagement.xml_WindowTitle=Tidsstyring
333# fc, 18.2.2005:
334accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_documentation=Dersom nokre av (barne)barna mine har eit ikon vil eg visa det i lite format \u00f2g.
335accessories/plugins/HierarchicalIcons.properties_name=Vis ikon hierarkisk
336# fc, 1.3.2005:
337icon_full-1 = Prioritet 1
338icon_full-2 = Prioritet 2
339icon_full-3 = Prioritet 3
340icon_full-4 = Prioritet 4
341icon_full-5 = Prioritet 5
342icon_full-6 = Prioritet 6
343icon_full-7 = Prioritet 7
344# fc, 11.3.2005:
345RevertAction=Gjer om
346# the prefix for the reconstructed map (revert + undo).
347freemind_reverted=Freemind_endra tilbake_
348# fc, 5.4.2005
349plugins/TimeManagement.xml_todayButton=I dag
350plugins/TimeList.xml_documentation=Vis alle planlagte tider og tilh\u00f8rande noder.
351plugins/TimeList.xml_name=Vis tidsplanleggarlista ...
352remove_node_background_color = Fjern nodebakgrunnsfargen
353plugins/NodeList.xml_documentation=Vis alle nodar med opprettings-/endringsdatoane.
354plugins/NodeList.xml_name=Vis karthistorikk ...
355plugins/TimeList.xml_Modified=Endra
356plugins/TimeList.xml_Created=Oppretta
357plugins/TimeList.xml_Date=Dato
358plugins/TimeList.xml_Text=Tekst
359plugins/TimeList.xml_Icons=Ikon
360#fc, 26.4.2005:
361select_branch=Vis synleg grein
362select_all=Vel alle synlege
363change_link_arrows=endra_peikar_piler
364# fc, 27.4.2005:
365reset_node_position=Nullstill posisjon
366# fc, 2.5.2005:
367plugins/RemoveReminder.xml_documentation=Fjerna varsel fr\u00e5 ein node
368plugins/RemoveReminder.xml_name=Fjern varsel
369# fc, 3.5.2005:
370plugins/TimeManagement.xml_reminderButton_tooltip=<html>N\u00e5r trykt ned vil nedteljinga g\u00e5 til den gjevne datoen. Blinkande ikon vil d\u00e5 varsla.<br> Lukker du kartet vil teljarane setjast i gang att neste gong du opnar det.</html>
371# dimitri, 8.05.05
372filter_toolbar=filter
373filter_apply=bruk
374filter_edit=endra
375filter_unfold_ancestors=brett ut filtrerte nodar
376filter_icon=ikon
377filter_node=nodetekst
378filter_exist=finst
379filter_does_not_exist=finst ikkje
380filter_contains=inneheld
381filter_is_equal_to=er lik med
382filter_is_not_equal_to=er ulik med
383filter_ignore_case=sj\u00c3\u00a5 vekk fr\u00c3\u00a5 store/sm\u00e5 bokstavar
384filter_enter_value=Skriv inn verdi
385filter_add=legg til
386filter_delete=slett
387filter_select=vel
388filter_not=ikkje
389filter_and=og
390filter_or=eller
391filter_show_ancestors=vis fordre
392filter_show_flat=flatt
393filter_show_descenders=vis avkom
394# dimitri, 10.07.2005
395attributes_close=lukk
396attributes_apply=bruk
397attributes_okey=ok
398attributes_attribute=atributt
399attributes_visible=synleg
400attributes_refresh=frisk opp att
401attributes_select_all=Alle
402attributes_deselect_all=Ingenting
403attributes_show_on_focus=utvid utvalde
404# fc, 10.5.2005:
405property_dialog=Innstillingar ...
406OptionPanel.automatic=Automatisk
407OptionPanel.de=DE
408OptionPanel.dk=DK
409OptionPanel.en=EN
410OptionPanel.es=ES
411OptionPanel.fr=FR
412OptionPanel.hu=HU
413OptionPanel.it=IT
414OptionPanel.ja=JA
415OptionPanel.ko=KO
416OptionPanel.nl=NL
417OptionPanel.pl=PL
418OptionPanel.pt_BR=PT-BR
419OptionPanel.pt_PT=PT-PT
420OptionPanel.ru=RU
421OptionPanel.sl=SL
422OptionPanel.zh_TW=ZH
423OptionPanel.zh_CN=ZH-CN
424OptionPanel.fork=Gaffel
425OptionPanel.bubble=Boble
426OptionPanel.as_parent=Som forelder
427OptionPanel.combined=Kombinert
428OptionPanel.bezier=Bezier
429OptionPanel.linear=Line\u00e6r
430OptionPanel.default=Sgtandard
431OptionPanel.metal=Metall
432OptionPanel.windows=Windows
433OptionPanel.motif=Motif
434OptionPanel.gtk=GTK
435OptionPanel.nothing=Ingenting
436OptionPanel.relative=Relativ
437OptionPanel.absolute=Absolutt
438OptionPanel.first=F\u00f8rste
439OptionPanel.last=Siste
440OptionPanel.selection_method_direct=Direkte
441OptionPanel.selection_method_delayed=Forseinka
442OptionPanel.selection_method_by_click=Ved klikk
443OptionPanel.html_export_no_folding=Inga bretting
444OptionPanel.html_export_fold_currently_folded=Brett saman noverande bretta
445OptionPanel.html_export_fold_all=Brett alle
446OptionPanel.html_export_based_on_headings=Basert p\u00e5 overskrifter
447OptionPanel.Environment=Omgjevnad
448OptionPanel.Files=Filer
449OptionPanel.language=Spr\u00e5k
450OptionPanel.language.tooltip=<html>Dette er spr\u00e5ket som b\u00f8r brukast i programmet. "Automatisk" pr\u00f8ver \u00e5 nytta same spr\u00e5k som noverande brukar.</html>
451OptionPanel.experimental_file_locking_on=Eksperimentell fill\u00e5sing
452OptionPanel.experimental_file_locking_on.tooltip=<html> Eksperimentell eigenskap</html>
453OptionPanel.draganddrop=Dra-og-slepp
454OptionPanel.draganddrop.tooltip=<html>Dersom dra-og-slepp er i bruk. </html>
455OptionPanel.userproperties=Brukareigenskapar
456OptionPanel.patternsfile=M\u00f8nsterfil
457OptionPanel.docmapurl_since_version_0_7_0=Dokumentkartadresse
458OptionPanel.browsemode_initial_map=Startkart listemodus
459OptionPanel.browsemode_initial_map.tooltip=<html>Adressa til startkartet i listemodus</html>
460OptionPanel.last_opened_list_length=Siste opna listelengd
461OptionPanel.time_for_automatic_save=Tid mellom automatiske lagringar
462OptionPanel.time_for_automatic_save.tooltip=<html> tid mellom to automatiske lagringar (i ms): du sl\u00e5r av automatisk lagring ved \u00e5 f\u00f8ra inn talet 2000000000.</html>
463OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit=Sl\u00e5 av automatisk lagring ved avslutning
464OptionPanel.delete_automatic_saves_at_exit.tooltip=<html> Dersom du vil at filene skal slettast automatisk n\u00e5r Freemind lukkast m\u00e5 du setja f\u00f8lgjande variabel til \u00e5 vera "sann"</html>
465OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save=Tal p\u00e5 filversjonar ved automatisk lagring
466OptionPanel.number_of_different_files_for_automatic_save.tooltip=<html> H\u00f8gste tal p\u00e5 filversjonar ved automatisk lagring er talet n. F\u00f8rste lagring skjer i den f\u00f8rste fila opptil n+1. D\u00e5 startar ein fr\u00e5 f\u00f8rste fil att (syklisk sekvens)</html>
467OptionPanel.path_to_automatic_saves=Filbana for automatisk lagring
468OptionPanel.path_to_automatic_saves.tooltip=<html> for \u00e5 endra standardbana (dette er Java sin 'java.io.tmpdir'), skriv inn ein katalogsti her: andre alternativ: * freemind_home   er der katalogen auto.properties are. * standard          peiker til java.io.tmpdir</html>
469OptionPanel.Defaults=Standardverdiar
470OptionPanel.standardnodestyle=Standard nodestil
471OptionPanel.standardnodestyle.tooltip=<html>Standardstil for nye nodar. 'gaffel', 'boble' 'som_forelder' og 'kombinert' kan brukast </html>
472OptionPanel.standardrootnodestyle=Standard rotnodestil
473OptionPanel.standardrootnodestyle.tooltip=<html>Rotnodestilen om ikkje anna er spesifisert. 'gaffel', 'boble' og 'kombinert' kan brukast </html>
474OptionPanel.standardnodetextcolor=Standard nodefarge
475OptionPanel.standardnodetextcolor.tooltip=<html>Standard nodefarge i HTML-format (#RRGGBB i heks-verdi) </html>
476OptionPanel.standardselectednodecolor=Standard vald nodefarge
477OptionPanel.standardselectednodecolor.tooltip=<html>Standard nodefarge om vald. Bruker HTML-format (#RRGGBB i heks-verdi) </html>
478OptionPanel.standardedgecolor=Standard kantfarge
479OptionPanel.standardedgecolor.tooltip=<html>Standard kantfarge (i HTML-notasjon) </html>
480OptionPanel.standardlinkcolor=Standard peikarfarge
481OptionPanel.standardlinkcolor.tooltip=<html>Standard peikarfarge (i HTML-notasjon) </html>
482OptionPanel.standardbackgroundcolor=Standard bakgrunnsfarge
483OptionPanel.standardbackgroundcolor.tooltip=<html>Standard bakgrunnsfarge (i HTML-notasjon) </html>
484OptionPanel.standardcloudcolor=Standard skyfarge
485OptionPanel.standardcloudcolor.tooltip=<html>Standard skyfarge (i HTML-notasjon) </html>
486OptionPanel.defaultfont=Standard skrifttype
487OptionPanel.defaultfont.tooltip=<html>Standard nodeskrifttype. Vil berre fungera om skrifttypen (TrueTypeFont) finst p\u00e5 systemet </html>
488OptionPanel.defaultfontstyle=Standard skrifttypestil
489OptionPanel.defaultfontsize=Standard skriftstorleik
490OptionPanel.max_node_width=Maksimal nodebreidd
491OptionPanel.max_node_width.tooltip=<html>Standard maksimumsverdi for nodebreidda (i pikslar)</html>
492OptionPanel.standardedgestyle=Standard kantstil
493OptionPanel.standardedgestyle.tooltip=<html>Standard kantstil. 'Line\u00e6r' og 'Bezier' kan brukast </html>
494OptionPanel.standardcloudestyle=Standard skystil
495OptionPanel.standardcloudestyle.tooltip=<html>Standard skystil. Ein kan berre bruka 'Bezier'</html>
496OptionPanel.standardlinkestyle=Standard peikarstil
497OptionPanel.standardlinkestyle.tooltip=<html>Standard peikarstil. Ein kan berre bruka 'Bezier'</html>
498</html>
499OptionPanel.Appearance=Utsj\u00e5nad
500OptionPanel.lookandfeel=Utsj\u00e5nad og verkem\u00e5te
501OptionPanel.lookandfeel.tooltip=<html>Kva for utsj\u00e5nad og verkem\u00e5te ein vil bruka. Ein kan nytta 'Metal','Windows','Motif' og 'GTK'. 'Mac' er berre tilgjengeleg der ein nyttar MacOS. Standard betyr at einbruker standard utsj\u00e5nad og verkem\u00e5te. \u00d8nskjer du \u00e5 leggja inn eit eige oppsett m\u00e5 du skriva inn klassenamnet her og sj\u00e5 til at tilh\u00f8rande jar-fil(er) blir lasta. Om det er eit problem med oppsette kan du velja "Ingenting". Fungerer med miniprogram.</html>
502OptionPanel.mapxsize=Horisontal kartstorleik
503OptionPanel.mapxsize.tooltip=<html>Standard storleik for kvart kart </html>
504OptionPanel.mapysize=Vertikal kartstorleik
505OptionPanel.links=Peikarar
506OptionPanel.links.tooltip=<html>L\u00e8t peikarane vera anten relative eller absolutte</html>
507OptionPanel.el__buttons_position=Knappeposisjon
508OptionPanel.el__buttons_position.tooltip=<html> over/under</html>
509OptionPanel.el__position_window_below_node=Posisjon vindauge under node
510OptionPanel.el__min_default_window_height=Minimum standard vindaugsh\u00f8gd
511OptionPanel.el__max_default_window_height=Maksimum standard vindaugsh\u00f8gd
512OptionPanel.el__min_default_window_width=Minimum standard vindaugsbreidd
513OptionPanel.el__max_default_window_width=Maksimum standard vindaugsbreidd
514OptionPanel.el__enter_confirms_by_default=Retur-tasten stadfestar (standardverdi)
515OptionPanel.Keystrokes=Tastetrykk
516OptionPanel.keystroke_newMap=Nytt kart
517OptionPanel.keystroke_open=Opna
518OptionPanel.keystroke_save=Lagra
519OptionPanel.keystroke_saveAs=Lagra som
520OptionPanel.keystroke_print=Skriv ut
521OptionPanel.keystroke_close=Lukk
522OptionPanel.keystroke_quit=Avslutt
523OptionPanel.keystroke_export_to_html=Eksporter til HTML
524OptionPanel.keystroke_export_branch_to_html=Eksporter grein til HTML
525OptionPanel.keystroke_open_first_in_history=Opna f\u00f8rst i historikken
526OptionPanel.keystroke_previousMap=F\u00f8rre kart
527OptionPanel.keystroke_nextMap=Neste kart
528OptionPanel.keystroke_mode_MindMap=Tankekartvising
529OptionPanel.keystroke_mode_Browse=Listevising
530OptionPanel.keystroke_mode_File=Filvising
531OptionPanel.keystroke_node_toggle_italic=Kursiv av/p\u00e5
532OptionPanel.keystroke_node_toggle_boldface=Utheva av/p\u00e5
533OptionPanel.keystroke_node_toggle_underlined=Understreka av/p\u00e5
534OptionPanel.keystroke_node_toggle_cloud=Sky av/p\u00e5
535OptionPanel.keystroke_undo=Angra
536OptionPanel.keystroke_redo=Gjer om att
537OptionPanel.keystroke_delete_child=Slett barn
538OptionPanel.keystroke_select_all=Vel alle
539OptionPanel.keystroke_select_branch=Vel grein
540OptionPanel.keystroke_zoom_out=Skaler ut
541OptionPanel.keystroke_zoom_in=Skaler inn
542OptionPanel.keystroke_cut=Klypp
543OptionPanel.keystroke_copy=Kopier
544OptionPanel.keystroke_copy_single=Kopier \u00e9in
545OptionPanel.keystroke_paste=Lim inn
546OptionPanel.keystroke_remove=Fjern
547OptionPanel.keystroke_add_arrow_link_action=Add Arrow Link Action
548OptionPanel.keystroke_add_local_link_action=Add Local Link Action
549OptionPanel.keystroke_moveToRoot=Flytt til rota
550OptionPanel.keystroke_move_up=Flytt opp
551OptionPanel.keystroke_move_down=Flytt ned
552OptionPanel.keystroke_move_left=Flytt venstre
553OptionPanel.keystroke_move_right=Flytt h\u00f8gre
554OptionPanel.keystroke_follow_link=F\u00f8lg peikar
555OptionPanel.keystroke_add=Legg til
556OptionPanel.keystroke_add_child=Legg til barn
557OptionPanel.keystroke_add_child_mac=Legg til barn (Mac)
558OptionPanel.keystroke_add_sibling_before=Legg til tidlegare s\u00f8skennode
559OptionPanel.keystroke_edit=Endra
560OptionPanel.keystroke_edit_long_node=Endra langnode
561OptionPanel.keystroke_join_nodes=Sl\u00e5 samna nodar
562OptionPanel.keystroke_toggle_folded=Brett ut/saman
563OptionPanel.keystroke_toggle_children_folded=Brett ut/saman barnenodar
564OptionPanel.keystroke_set_link_by_filechooser=Filveljaren plasserer peikar
565OptionPanel.keystroke_set_link_by_textfield=Tekstfeltet plasserer peikar
566OptionPanel.keystroke_set_image_by_filechooser=Filveljaren plasserer bilete
567OptionPanel.keystroke_node_up=Node opp
568OptionPanel.keystroke_node_down=Node ned
569OptionPanel.keystroke_node_increase_font_size=Auk nodeskriftstorleiken
570OptionPanel.keystroke_node_decrease_font_size=Mink nodeskriftstorleiken
571OptionPanel.keystroke_export_branch=Eksporter grein
572OptionPanel.keystroke_node_color=Nodefarge
573OptionPanel.keystroke_node_color_blend=Nodefargeblanding
574OptionPanel.keystroke_edge_color=Kantfarge
575OptionPanel.keystroke_find=S\u00f8k
576OptionPanel.keystroke_find_next=Finn neste
577OptionPanel.keystroke_apply_pattern_1=Bruk m\u00f8nster 1
578OptionPanel.keystroke_apply_pattern_2=Bruk m\u00f8nster 2
579OptionPanel.keystroke_apply_pattern_3=Bruk m\u00f8nster 3
580OptionPanel.keystroke_apply_pattern_4=Bruk m\u00f8nster 4
581OptionPanel.keystroke_apply_pattern_5=Bruk m\u00f8nster 5
582OptionPanel.keystroke_apply_pattern_6=Bruk m\u00f8nster 6
583OptionPanel.keystroke_apply_pattern_7=Bruk m\u00f8nster 7
584OptionPanel.keystroke_apply_pattern_8=Bruk m\u00f8nster 8
585OptionPanel.keystroke_apply_pattern_9=Bruk m\u00f8nster 9
586OptionPanel.keystroke_apply_pattern_10=Bruk m\u00f8nster 10
587OptionPanel.keystroke_apply_pattern_11=Bruk m\u00f8nster 11
588OptionPanel.keystroke_apply_pattern_12=Bruk m\u00f8nster 12
589OptionPanel.keystroke_apply_pattern_13=Bruk m\u00f8nster 13
590OptionPanel.keystroke_apply_pattern_14=Bruk m\u00f8nster 14
591OptionPanel.keystroke_apply_pattern_15=Bruk m\u00f8nster 15
592OptionPanel.keystroke_apply_pattern_16=Bruk m\u00f8nster 16
593OptionPanel.keystroke_apply_pattern_17=Bruk m\u00f8nster 17
594OptionPanel.keystroke_apply_pattern_18=Bruk m\u00f8nster 18
595OptionPanel.Behaviour=Oppf\u00f8rsel
596OptionPanel.placenewbranches=Plasser ny grein
597OptionPanel.placenewbranches.tooltip=<html>Kor ein skal plassera nye greiner. Gyldige verdiar er 'f\u00f8rst' and 'sist' </html>
598OptionPanel.disable_cursor_move_paper=Sl\u00e5 av peikar under flytting
599OptionPanel.disable_cursor_move_paper.tooltip=<html>Vis ikkje 'move'-peikaren under flytting</html>
600OptionPanel.enable_leaves_folding=Till\u00e9t bladbretting
601OptionPanel.enable_leaves_folding.tooltip=<html>Gjer at ein kan bretta saman blad   == endre boble/gaffel for brettehandlinga (ein kan - om usann - alltids endra innstillinga ved \u00e5 byta nodestil)</html>
602OptionPanel.foldingsymbolwidth=Brettesymbolbreidd
603OptionPanel.foldingsymbolwidth.tooltip=<html>Breidda p\u00e5 brettemarkeringssymbolet</html>
604OptionPanel.disable_key_type=Sl\u00e5 av tastatur
605OptionPanel.disable_key_type.tooltip=<html>Tastatur p\u00e5: ein kan endra teksten</html>
606OptionPanel.key_type_adds_new=Skriving legg til ny
607OptionPanel.key_type_adds_new.tooltip=<html>Skriving: skriv over innhaldet (usann)/lagar nytt s\u00f8sken (sann)  (krev: disable_key_type = usann)</html>
608OptionPanel.selection_method=Valmetode
609OptionPanel.selection_method.tooltip=<html> Med denne brytaren kan du sl\u00e5 av/p\u00e5 forseinka val. Auto options. Do not modify these as they will be saved to auto.properties anyway.</html>
610OptionPanel.time_for_delayed_selection=Tid f\u00f8r noden blir vald
611OptionPanel.time_for_delayed_selection.tooltip=<html> Tidsforseinking f\u00f8r noden blir vald n\u00e5r musepeikaren er over han (i ms). Endra denne verdien til "1" om du \u00f8nskjer \u00e5 velja noden direkte n\u00e5r musa kviler over han.</html>
612OptionPanel.HTML=HTML
613OptionPanel.default_browser_command_windows_nt=Standard nettlesarkommando (Windows NT-familien)
614OptionPanel.default_browser_command_windows_nt.tooltip=<html>For Windows (""-teikna er n\u00f8dvendige for peikarar som har "=" i adressa deira).</html>
615OptionPanel.default_browser_command_windows_9x=Standard nettlesarkommando (Windows 9x)
616OptionPanel.default_browser_command_windows_9x.tooltip=<html>For Windows (""-teikna er n\u00f8dvendige for peikarar som har "=" i adressa deira).</html>
617OptionPanel.default_browser_command_other_os=Standard nettlesarkommando (andre operativsystem)
618OptionPanel.default_browser_command_other_os.tooltip=<html> Dette gjeld typisk for Linux:</html>
619OptionPanel.default_browser_command_mac=Standard nettlesarkommando (Mac)
620OptionPanel.default_browser_command_mac.tooltip=<html> og MAC: (takk til Nick!)</html>
621OptionPanel.html_export_folding=Bretting ved HTML-eksport
622OptionPanel.export_icons_in_html=Eksporter ikon
623OptionPanel.export_icons_in_html.tooltip=<html> Fortel om HTML eksportert fr\u00e5 FreeMind skal innehalda ikon. Problemet er ofte at peikarane til ikona ikkje blir funnen i den eksporterte HTML.</html>
624OptionPanel.Cancel=Avbryt
625OptionPanel.OK=Lagra
626option_changes_may_require_restart=Du m\u00e5 sannsynlegvis starta FreeMind p\u00e5 nytt f\u00f8r endringane verkar.
627# fc, 12.5.2005:
628GrabKeyDialog.grab-key.title=Legg til ny tast
629GrabKeyDialog.grab-key.caption=
630GrabKeyDialog.grab-key.clear=Nullstill
631GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to.none=Enno ikkje bunden
632GrabKeyDialog.grab-key.assigned-to=Bunden til
633GrabKeyDialog.common.ok=OK
634GrabKeyDialog.grab-key.remove=Fjern
635GrabKeyDialog.common.cancel=Avbryt
636GrabKeyDialog.grab-key.remove-ask=Er du sikker p\u00e5 at du fjerna tasten?
637OptionPanel.separator.language=Spr\u00e5k
638OptionPanel.separator.files=>Filer
639OptionPanel.separator.automatic_save=Automatisk lagring
640OptionPanel.separator.default_styles=Standardstiler
641OptionPanel.separator.default_colors=Standardfargar
642OptionPanel.separator.default_fonts=Standardskrifter
643OptionPanel.separator.other_defaults=Andre standarverdiar
644OptionPanel.separator.look_and_feel=Utsj\u00e5nad og verkem\u00e5te
645OptionPanel.separator.anti_alias=Kantutjamning
646OptionPanel.separator.initial_map_size=Standard kartstorleik
647OptionPanel.separator.hyperlink_types=Hyperlenkjetypar
648OptionPanel.separator.edit_long_node_window=Endra langnodevindauge
649OptionPanel.separator.commands_for_the_program=Program
650OptionPanel.separator.node_editing_commands=Noderedigering
651OptionPanel.separator.node_navigation_commands=Nodenavigering
652OptionPanel.separator.new_node_commands=Ny node
653OptionPanel.separator.patterns=M\u00f8nster
654OptionPanel.separator.behaviour=Oppf\u00f8rsel
655OptionPanel.separator.key_typing=Skriving
656OptionPanel.separator.selection_method=Valmetode
657OptionPanel.separator.browser=Nettlesar
658OptionPanel.separator.html_export=HTML-eksport
659# fc, 2.6.2005:
660OptionPanel.antialias.tooltip=<html>Bestemmer kvaliteten til kartet. Meir kantutjamning krev meir tid.</html>
661OptionPanel.antialias=Kantutjamning
662OptionPanel.antialias_edges=Kantutjamning av linjer
663OptionPanel.antialias_all=Kantutjamning p\u00e5 alt
664OptionPanel.antialias_none=Inga kantutjamning
665OptionPanel.cs=CS
666OptionPanel.nb=NO
667# fc, 12.6.2005: correction, please remove the other translation of "follow_link" above
668follow_link = Opna hyperlenkje:
669OptionPanel.ColorProperty.ResetColor=Nullstill farge
670# fc, 16.6.2005:
671OptionPanel.keystroke_option_dialog=Innstillingar
672format_menu_edge_styles=Linjestilar
673format_menu_edge_widths=Linjebreidder
674# fc, 3.7.2005:
675accessories/plugins/ImportMindmanagerFiles.properties_name=MindManager X5-kart ...
676# fc, 5.7.2005:
677accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_documentation=Samanbretta noder viser strukturen, utbretta noder viser innhaldet i dokumentet.
678accessories/plugins/ExportToOoWriter.properties_name= Som Open Office Writer-dokument ...
679# fc, 10.7.2005:
680OptionPanel.separator.undo=Angra
681OptionPanel.undo_levels=Angreniv\u00e5
682OptionPanel.undo_levels.tooltip=<html>Bestemmer kor mange lagra handlingar som kan gjerast om via "Angra".</html>
683# fc, 13.8.2005
684OptionPanel.lt=LT
685OptionPanel.eu=Eu
686OptionPanel.bg=Bg
687OptionPanel.sr=Sr
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.