source: grub-pc/trunk/fuentes/debian/po/da.po @ 22

Last change on this file since 22 was 22, checked in by mabarracus, 4 years ago

updated version and apply net.ifnames=0 into debian/rules

File size: 16.8 KB
Line 
1# Danish translation grub2.
2# Copyright (C) 2015 grub2 & nedenstående oversættere.
3# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
4# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010, 2011, 2015.
5# Korrekturlæst Kenneth Nielsen, Keld Jørn Simonsen, Torben Grøn Helligsø.
6#
7# Chain loading -> Chain loading is a method used by computer programs
8# to replace the currently executing program with a new program,
9# using a common data area (a so-called core common area) to pass
10# information from the current program to the new program. It occurs
11# in several areas of computing. Et dansk navn?
12#  man kunne måske med nogen rimelighed kalde det for kædeindlæsning, men
13#  egentlig er det her jo et af de ord som jeg ikke mener at behøver at
14#  oversætte. Dem der har brug for at vide hvad det er, kender kun det
15#  engelsk ord og det danske vil måske endda forvirre mere end det vil
16#  gøre gavn. I hvert fald, hvis du vil oversætte vil jeg anbefale at
17#  sætte chainloade i parentes der hvor du kan. Beholdt uoversat.
18#
19msgid ""
20msgstr ""
21"Project-Id-Version: grub2\n"
22"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
23"POT-Creation-Date: 2014-12-13 20:23+0000\n"
24"PO-Revision-Date: 2015-03-27 17:30+01:00\n"
25"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
26"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
27"Language: \n"
28"MIME-Version: 1.0\n"
29"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
30"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31
32#. Type: boolean
33#. Description
34#: ../grub-pc.templates.in:2001
35msgid "Chainload from menu.lst?"
36msgstr "Chainload fra menu.lst?"
37
38#. Type: boolean
39#. Description
40#: ../grub-pc.templates.in:2001
41msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
42msgstr ""
43"Opgraderingsskripterne til GRUB har fundet en GRUB Legacy-opsætning i /boot/"
44"grub."
45
46#. Type: boolean
47#. Description
48#: ../grub-pc.templates.in:2001
49msgid ""
50"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
51"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
52"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
53"performed now."
54msgstr ""
55"For at erstatte GRUB-versionen Legacy på dit system, anbefales det at /boot/"
56"grub/menu.lst justeres til at indlæse GRUB 2's opstartsaftryk fra din "
57"eksisterende GRUB Legacy-opsætning. Dette trin kan udføres automatisk nu."
58
59#. Type: boolean
60#. Description
61#: ../grub-pc.templates.in:2001
62msgid ""
63"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
64"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
65"(Master Boot Record)."
66msgstr ""
67"Det anbefales, at du accepterer at chainloade GRUB 2 fra menu.lst, og "
68"verificerer at din nye GRUB 2-opsætning virker for dig, før du installerer "
69"den direkte til din MBR (Master Boot Record)."
70
71#. Type: boolean
72#. Description
73#: ../grub-pc.templates.in:2001
74msgid ""
75"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
76"by issuing the following command as root:"
77msgstr ""
78"Uanset din beslutning kan du senere erstatte dit gamle MBR-aftryk med GRUB 2 "
79"ved at foretage den følgende kommando som administrator (root):"
80
81#. Type: multiselect
82#. Description
83#. Type: multiselect
84#. Description
85#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
86msgid "GRUB install devices:"
87msgstr "GRUBs installationsenheder:"
88
89#. Type: multiselect
90#. Description
91#: ../grub-pc.templates.in:3001
92msgid ""
93"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
94"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
95msgstr ""
96"Pakken grub-pc bliver opgraderet. Denne menu tillader dig at vælge, hvilke "
97"enheder om nogen, du vil have at grub-install automatisk skal køres for."
98
99#. Type: multiselect
100#. Description
101#: ../grub-pc.templates.in:3001
102msgid ""
103"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
104"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
105"modules or grub.cfg."
106msgstr ""
107"Automatisk kørsel af grub-install anbefales i de fleste situationer, for at "
108"forhindre at det installerede GRUB-kerneaftryk kommer ud af synkronisering "
109"med GRUB-moduler eller grub.cfg."
110
111#. Type: multiselect
112#. Description
113#. Type: multiselect
114#. Description
115#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
116msgid ""
117"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
118"often a good idea to install GRUB to all of them."
119msgstr ""
120"Hvis du er usikker på hvilket drev, der er bestemt som opstartsdrev af din "
121"BIOS, er det ofte en god ide at installere GRUB på dem alle."
122
123#. Type: multiselect
124#. Description
125#. Type: multiselect
126#. Description
127#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
128msgid ""
129"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
130"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
131"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
132"not recommended."
133msgstr ""
134"Bemærk: Det er også muligt at installere GRUB til partitioners "
135"opstartspunkter, og nogle egnede partitioner tilbydes her. Dette tvinger dog "
136"GRUB til at bruge blokeringslistemekanismen, som gør den mindre pålidelig, "
137"og dette anbefales derfor ikke."
138
139#. Type: multiselect
140#. Description
141#: ../grub-pc.templates.in:4001
142msgid ""
143"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
144"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
145"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
146"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
147"written to the appropriate boot devices."
148msgstr ""
149"GRUB-opstartsindlæseren blev tidligere installeret til en disk, som ikke "
150"længere er tilgængelig, eller hvis unikke identifikation er blevet ændret. "
151"Det er vigtigt at sikre sig, at det installerede GRUB-kerneaftryk forbliver "
152"i synkronisering med GRUB-moduler og grub-cfg. Kontroller venligst en ekstra "
153"gang så du er sikker på, at GRUB skrives til de relevante opstartsenheder."
154
155#. Type: text
156#. Description
157#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
158#. usually describe them.
159#: ../grub-pc.templates.in:5001
160msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
161msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
162
163#. Type: text
164#. Description
165#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
166#: ../grub-pc.templates.in:6001
167msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
168msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
169
170#. Type: boolean
171#. Description
172#: ../grub-pc.templates.in:7001
173msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
174msgstr "Skrivning af GRUB til opstartsenhed fejlede - vil du fortsætte?"
175
176#. Type: boolean
177#. Description
178#. Type: boolean
179#. Description
180#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
181msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
182msgstr "Kunne ikke installere GRUB på de følgende enheder:"
183
184#. Type: boolean
185#. Description
186#: ../grub-pc.templates.in:7001
187msgid ""
188"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
189"properly."
190msgstr ""
191"Ønsker du at fortsætte alligevel? Hvis du fortsætter, kan din computer måske "
192"ikke starte korrekt op."
193
194#. Type: boolean
195#. Description
196#: ../grub-pc.templates.in:8001
197msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
198msgstr "Skrivning af GRUB til opstartsenhed fejlede - forsøg igen?"
199
200#. Type: boolean
201#. Description
202#: ../grub-pc.templates.in:8001
203msgid ""
204"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
205"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
206"from GRUB Legacy will be canceled."
207msgstr ""
208"Du kan måske installere GRUB til en anden enhed, selvom du skal tjekke at "
209"dit system kan/vil opstarte fra denne enhed. Ellers vil opgraderingen fra "
210"GRUB Legacy blive afbrudt."
211
212#. Type: boolean
213#. Description
214#: ../grub-pc.templates.in:9001
215msgid "Continue without installing GRUB?"
216msgstr "Fortsæt uden at installere GRUB?"
217
218#. Type: boolean
219#. Description
220#: ../grub-pc.templates.in:9001
221msgid ""
222"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
223"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
224"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
225"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
226"modules or handle the current configuration file."
227msgstr ""
228"Du har valgt ikke at installere GRUB på nogen enhed. Hvis du fortsætter, vil "
229"opstarteren (boot loader) måske ikke være korrekt konfigureret, og når din "
230"computer starter op næste gang, vil den bruge det tidligere indhold i din "
231"opstartssektor (boot sector). Hvis der er en tidligere version af GRUB 2 i "
232"opstartsektoren, vil den måske ikke være i stand til at indlæse moduler "
233"eller håndtere den aktuelle konfigurationsfil."
234
235#. Type: boolean
236#. Description
237#: ../grub-pc.templates.in:9001
238msgid ""
239"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
240"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
241"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
242"somewhere."
243msgstr ""
244"Hvis du allerede kører en anden opstarter (boot loader) og ønsker at "
245"fortsætte sådan, eller hvis dette er et specielt miljø, hvor du ikke har "
246"brug for en opstarter, så skal du fortsætte alligevel. Ellers skal du "
247"installere GRUB et eller andet sted."
248
249#. Type: boolean
250#. Description
251#: ../grub-pc.templates.in:10001
252msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
253msgstr "Fjern GRUB 2 fra /boot/grub?"
254
255#. Type: boolean
256#. Description
257#: ../grub-pc.templates.in:10001
258msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
259msgstr "Ønsker du at alle GRUB 2-filer skal fjernes fra /boot/grub?"
260
261#. Type: boolean
262#. Description
263#: ../grub-pc.templates.in:10001
264msgid ""
265"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
266msgstr ""
267"Dette vil medføre, at systemet ikke kan opstartes med mindre en anden "
268"opstarter (boot loader) er installeret."
269
270#. Type: boolean
271#. Description
272#: ../grub-pc.templates.in:11001
273msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
274msgstr "Afslut konvertering til GRUB 2 nu?"
275
276#. Type: boolean
277#. Description
278#: ../grub-pc.templates.in:11001
279msgid ""
280"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
281"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
282msgstr ""
283"Dette system har stadig filer fra GRUB Legacy-opstarteren installeret, men "
284"systemet har nu også GRUB 2 opstartsposter installeret på disse diske:"
285
286#. Type: boolean
287#. Description
288#: ../grub-pc.templates.in:11001
289msgid ""
290"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
291"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
292"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
293"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
294"your system to stop booting properly."
295msgstr ""
296"Det virker sandsynligt at GRUB Legacy ikke længere er i brug, og at du i "
297"steden fir skal opgradere GRUB 2-billederne på disse diske og afslutte "
298"konverteringen til GRUB 2 ved af fjerne ældre GRUB Legacy-filer. Hvis du "
299"ikke opgraderer disse GRUB 2-billeder, så er de måske ikke kompatible med de "
300"nye pakker og får dit system til at holde op med at starte korrekt op."
301
302#. Type: boolean
303#. Description
304#: ../grub-pc.templates.in:11001
305msgid ""
306"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
307"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
308msgstr ""
309"Du bør generelt afslutte konverteringen til GRUB 2 medmindre disse "
310"opstartsposter blev oprettet af en GRUB 2-installation på et andet "
311"operativsystem."
312
313#. Type: string
314#. Description
315#: ../templates.in:1001
316msgid "Linux command line:"
317msgstr "Kommandolinje til Linux:"
318
319#. Type: string
320#. Description
321#: ../templates.in:1001
322msgid ""
323"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
324"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
325"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
326msgstr ""
327"Den følgende kommandolinje i Linux blev udtrukket fra /etc/default/grub "
328"eller parameteren `kopt' i GRUB Legacys menu.lst. Verificer venligst at den "
329"er korrekt, og ændre den om nødvendigt. Kommandolinjen må være tom."
330
331#. Type: string
332#. Description
333#: ../templates.in:2001
334msgid "Linux default command line:"
335msgstr "Standardkommandolinje i Linux:"
336
337#. Type: string
338#. Description
339#: ../templates.in:2001
340msgid ""
341"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
342"entry but not for the recovery mode."
343msgstr ""
344"Den følgende streng vil blive brugt som Linuxparametre for "
345"standardmenupunktet men ikke for gendannelsestilstanden."
346
347#. Type: boolean
348#. Description
349#: ../templates.in:3001
350msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
351msgstr "Fremtving ekstra installation til den flytbare mediesti for EFI?"
352
353#. Type: boolean
354#. Description
355#: ../templates.in:3001
356msgid ""
357"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
358"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
359"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
360"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
361"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
362"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
363"OS installations correctly."
364msgstr ""
365"Nogle EFI-baserede systemer er fejlramte og håndterer ikke nye "
366"opstartsindlæsere korrekt. Hvis du fremtvinger en ekstra installation af "
367"GRUB til den flytbare mediesti for EFI, bør dette sikre, at systemet vil "
368"starte Debian korrekt op på trods af et sådant problem. Det kan dog fjerne "
369"muligheden for at starte et andet operativsystem op, som også afhænger af "
370"denne sti. Hvis dette er tilfældet, så skal du sikre dig, at GRUB er "
371"konfigureret succesfuldt for at kunne starte andre operativsystemer "
372"op korrekt."
373
374#. Type: string
375#. Description
376#: ../templates.in:4001
377msgid "kFreeBSD command line:"
378msgstr "Kommandolinje for kFreeBSD:"
379
380#. Type: string
381#. Description
382#: ../templates.in:4001
383msgid ""
384"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
385"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
386"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
387msgstr ""
388"Den følgende kommandolinje i kFreeBSD blev udtrukket fra /etc/default/grub "
389"eller fra parameteren `kopt' i GRUB Legacys menu.lst. Verificer venligst at "
390"den er korrekt, og ændre den om nødvendigt. Kommandolinjen må være tom."
391
392#. Type: string
393#. Description
394#: ../templates.in:5001
395msgid "kFreeBSD default command line:"
396msgstr "Standardkommandolinje i kFreeBSD:"
397
398#. Type: string
399#. Description
400#: ../templates.in:5001
401msgid ""
402"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
403"menu entry but not for the recovery mode."
404msgstr ""
405"Den følgende streng vil blive brugt som kFreeBSD-parametre for "
406"standardmenupunktet men ikke for gendannelsestilstanden."
407
408#. Type: note
409#. Description
410#: ../templates.in:6001
411msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
412msgstr "/boot/grub/device.map er blevet gendannet"
413
414#. Type: note
415#. Description
416#: ../templates.in:6001
417msgid ""
418"The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
419"names. In most cases, this should significantly reduce the need to change it "
420"in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be affected."
421msgstr ""
422"Filen /boot/grub/device.map er blevet genskrevet til at bruge stabile "
423"enhedsnavne. I de fleste tilfælde vil dette markant reducere behovet for at "
424"ændre filen fremover, og opstartsmenupunkter oprettet af GRUB vil ikke blive "
425"påvirket."
426
427#. Type: note
428#. Description
429#: ../templates.in:6001
430msgid ""
431"However, since more than one disk is present in the system, it is possible "
432"that the system is depending on the old device map. Please check whether "
433"there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) drive "
434"numbering, and update them if necessary."
435msgstr ""
436"Da du har mere end en disk i dit sytem, er det dog muligt, at du har en "
437"afhængighed af det gamle enhedskort. Tjek venligst om der er nogle "
438"tilpassede opstartsmenupunkter som afhænger af GRUB's (hdn) drevnummerering, "
439"og opdater dem om nødvendigt."
440
441#. Type: note
442#. Description
443#: ../templates.in:6001
444msgid ""
445"If you do not understand this message, or if there are no custom boot menu "
446"entries, you can ignore this message."
447msgstr ""
448"Hvis du ikke forstår denne besked, eller der ikke er nogen tilpassede "
449"opstartsmenupunkter, kan du ignorere denne besked."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.