source: jclic/trunk/fuentes/build/author/edu/xtec/resources/messages/AuthorMessages_nl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 40.7 KB
Line 
1#JClic Author messages
2edit_act_description_block=Beschrijving
3
4edit_act_name_tooltip=Naam van de activiteit
5
6edit_act_name=Naam:
7
8edit_act_description_tooltip=Beschrijving van de activiteit
9
10edit_act_reports_block=Rapporten
11
12edit_act_includeInReports=Voeg deze activiteit toe aan de rapporten
13
14edit_act_includeInReports_tooltip=Voeg de resultaten van deze activiteit toe aan de gebruikersrapporten
15
16edit_act_code=Code:
17
18edit_act_code_tooltip=Optionele code om te groeperen en te zoeken in de rapporten database
19
20edit_act_reportActions=Rapporteer acties van gebruikers
21
22edit_act_reportActions_tooltip=Registreer de details van alle acties van de gebruikers
23
24edit_act_counters_block=Tellers
25
26edit_act_timeCounter=Tijdsteller
27
28edit_act_timeCounter_tooltip=Toon/verberg de tijdsteller
29
30edit_act_actionsCounter=Aantal pogingen teller
31
32edit_act_actionsCounter_tooltip=Toon/verberg de aantal pogingen teller
33
34edit_act_scoreCounter=Puntenteller
35
36edit_act_scoreCounter_tooltip=Toon/verberg de puntenteller
37
38edit_act_maxTime=Max tijd:
39
40edit_act_maxTime_tooltip=Max tijd om de activiteit op te lossen, in seconden, of 0 zonder tijdsbeperking.
41
42edit_act_countdown=Aftellen
43
44edit_act_countdown_tooltip=De teller start met de maximumwaarde, en vermindert tot 0
45
46edit_act_maxActions=Max pogingen:
47
48edit_act_maxActions_tooltip=Maximum aantal pogingen, of 0 voor onbeperkt
49
50edit_act_buttons_block=Knoppen
51
52edit_act_helpBtn=Help
53
54edit_act_helpBtn_tooltip=Toon/verberg help knop
55
56edit_act_helpBtn_solution=Toon oplossing
57
58edit_act_helpBtn_msg=Toon dit bericht:
59
60edit_act_infoBtn=Informatie
61
62edit_act_infoBtn_tooltip=Toon/verberg informatie knop
63
64edit_act_infoBtn_url=Toon deze URL:
65
66edit_act_infoBtn_cmd=Voer dit commando uit:
67
68edit_act_infoBtn_url_tooltip=Adres van de website die getoond moet worden als de info knop gedrukt wordt
69
70edit_act_infoBtn_cmd_tooltip=Commando dat uitgevoerd wordt als de info knop gedrukt wordt
71
72edit_act_mainWindow=Hoofd venster:
73
74edit_act_gameWindow=Spel venster:
75
76edit_act_margin=Marge:
77
78edit_act_margin_tooltip=Horizontale en verticale afstand tussen visuele objecten
79
80edit_act_bgColor=Achtergrondkleur:
81
82edit_act_bgColor_tooltip=Verander de achtergrondkleur.
83
84edit_gradient_startColor=Begin kleur:
85
86edit_gradient_endColor=Eind kleur:
87
88edit_gradient_startColor_tooltip=Selectie van de start kleur
89
90edit_gradient_endColor_tooltip=Selectie van de eind kleur
91
92edit_gradient_cycles=Cycles:
93
94edit_gradient_cycles_tooltip=Aantal herhalingen van de gradi\u00EBnt over het tekenoppervlak
95
96edit_gradient_orientation=Ori\u00EBntatie:
97
98edit_gradient_orientation_tooltip=Ori\u00EBntatie van de gradi\u00EBnt , gemeten in graden over de horizon
99
100edit_act_gradient=Gradi\u00EBnt:
101
102edit_act_gradient_tooltip=Gebruik gradi\u00EBnt van kleuren
103
104edit_color_opacity=Doorzichtigheid
105
106edit_color_opacity_tooltip=Zet de alpha channel (doorzichtigheid) kleur waarde.
107
108edit_gradient_title=Gradi\u00EBnt
109
110edit_gradient_default=Gebruik de standaardwaarden (geen gadient)
111
112edit_act_image=Afbeelding:
113
114edit_act_descriptionTab=Beschrijving
115
116edit_act_descriptionTab_tooltip=Naam en beschrijving
117
118edit_act_tiledBgImg=Getegeld
119
120edit_act_tiledBgImg_tooltip=Teken heel het oppervlak met een afbeelding, herhaal over de X en Y as indien nodig.
121
122edit_act_preview=Voorbeeld:
123
124edit_act_border=Rand
125
126edit_act_border_tooltip=Teken een lijn rond het venster
127
128edit_act_transparent=Transparant
129
130edit_act_transparent_tooltip=Venster heeft een transparante achtergrond
131
132edit_act_width=Breedte:
133
134edit_act_height=Hoogte:
135
136edit_act_width_tooltip=Breedte van een object, gemeten in pixels
137
138edit_act_height_tooltip=Hoogte van een object, gemeten in pixels
139
140edit_act_centered=Gecentreerd
141
142edit_act_centered_tooltip=Het object zal gecentreerd worden over het hoofdvenster
143
144edit_act_x=X:
145
146edit_act_x_tooltip=Absolute horizontale positie
147
148edit_act_y=Y:
149
150edit_act_y_tooltip=Absolute verticale positie
151
152edit_act_ui_block=Gebruikers interface
153
154edit_act_image_tooltip=Kies een afbeelding
155
156edit_act_text=Tekst:
157
158edit_act_text_tooltip=Tekst die binnen dit object getoond moet worden
159
160edit_font_face=Lettertype
161
162edit_font_size=Grootte:
163
164edit_font_bold=Vet
165
166edit_font_italic=Schuin
167
168edit_font_underline=Onderstreept
169
170edit_font_style=Stijl:
171
172edit_cell_title=Cel inhoud
173
174edit_act_messages=Berichten
175
176edit_act_msg_initial=Eerste bericht
177
178edit_act_msg_final=Laatste bericht
179
180edit_act_msg_prev=Vorig bericht
181
182edit_act_msg_error=Fout bericht:
183
184edit_act_msg_initial_tooltip=Bericht dat getoond wordt als de activiteit begint
185
186edit_act_msg_final_tooltip=Bericht dat getoond wordt als de activiteit eindigt
187
188edit_act_msg_error_tooltip=Bericht dat getoond wordt als de activiteit eindigt met fouten
189
190edit_act_msg_prev_tooltip=Bericht dat getoond wordt als de activiteit voor de start van een activiteit (alleen bij sommige activiteiten)
191
192edit_align=Uitlijning:
193
194edit_act_textColor=Tekstkleur:
195
196edit_act_textColor_tooltip=Kleur van de tekst
197
198edit_act_shadowColor=Schaduwkleur:
199
200edit_act_shadowColor_tooltip=Kleur van de schaduw van de tekst, indien toepasbaar
201
202edit_act_shadow=Schaduw
203
204edit_act_shadow_tooltip=Teken tekst met schaduw
205
206edit_act_borderColor=Randkleur:
207
208edit_act_borderColor_tooltip=Kleur van de rand van de cel
209
210edit_act_inactiveColor=Kleur indien inactief:
211
212edit_act_inactiveColor_tooltip=Kleur als cel uitgeschakeld is
213
214edit_act_altColor=Alternatieve kleur:
215
216edit_act_altColor_tooltip=Kleur van alternatieve inhoud in opgeloste cellen.
217
218edit_cell_marked=Gemarkeerd
219
220edit_cell_disabled=Uitgeschakeld
221
222edit_cell_alt=Alternatief
223
224edit_cell_textMargin=Interne marge:
225
226edit_cell_textMargin_tooltip=Hoeveelheid ruimte tussen rand van de cel en de tekst.
227
228edit_cell_borderWidth=Randbreedte:
229
230edit_cell_borderWidth_tooltip=Breedte van de standaard rand
231
232edit_cell_markerWidth=Breedte gemarkeerd:
233
234edit_cell_markerWidth_tooltip=Breedte van de rand als de cel gemarkeerd is of geselecteerd
235
236edit_cell_alt_tooltip=Voorbeeld in "alternatieve" toestand
237
238edit_cell_disabled_tooltip=Voorbeeld in "niet toegestaan" toestand
239
240edit_cell_marked_tooltip=Voorbeeld in "gemarkeerde" toestand
241
242edit_act_testAction=Voorbeeld activiteit
243
244edit_act_testAction_tooltip=Voorbeeld en test activiteit
245
246edit_act_panels_description=Beschrijving
247
248edit_act_panels_description_tooltip=Titel en beschrijving van de activiteit
249
250edit_act_panels_options=Opties
251
252edit_act_panels_options_tooltip=Opties van de activiteit
253
254edit_act_panels_frame=Venster
255
256edit_act_panels_frame_tooltip=Verhouding, grootte en positie van het activiteit venster
257
258edit_act_panels_messages=Berichten
259
260edit_act_panels_messages_tooltip=Inhoud van de activiteit berichten
261
262edit_act_panels_panel=Paneel
263
264edit_act_panels_panel_tooltip=Inhoud van het paneel
265
266edit_style_title=Stijl
267
268edit_style_tooltip=Kleur, lettertype en grootte van de cel
269
270edit_act_style=Stijl:
271
272edit_act_overlap=Vermijd tekst afbeelding overlapt
273
274edit_act_overlap_tooltip=Probeer te vermijden dat tekst afbeelding overlapt
275
276edit_media_exists_1=Het bestand
277
278edit_media_exists_2=Bestaat reeds in media bibliotheek!
279
280edit_act_shaper=Vormgereedschap
281
282edit_act_shaper_err=Fout vormgereedschap:
283
284edit_act_num_cols=Kolommen:
285
286edit_act_num_rows=Rijen:
287
288edit_act_toothHeightFactor=Tand hoogte:
289
290edit_act_toothWidthFactor=Tand breedte:
291
292edit_act_toothRandom=Willekeurige verdeling
293
294edit_act_shaper_properties=Vormgereedschap eigenschappen
295
296edit_act_panels_text=Tekst
297
298edit_act_panels_text_tooltip=Tekst van de activiteit
299
300action_saveFile_caption=Opslaan...
301
302action_saveFile_keys=OO
303
304action_saveFile_tooltip=Bewaar het huidige project
305
306action_docTree_caption=Document boom
307
308action_docTree_keys=B*
309
310action_docTree_tooltip=Toon het document van het project als een boom
311
312edit_docTree_title=Document boom
313
314edit_media_referencedBy=Gerefereerd door:
315
316msg_prompt_loadReferences=<html><font face="dialog" size="2"><B>Waarschuwing:</B><P>Dit project verbindt met andere projecten.<BR>Wil je de hyperlinks volgen en al de bijbehorende bestanden laden?<P>(Je klikt best op <B>JA</B> als je Clic 3.0 activititeiten importeert)</font></html>
317
318edit_mc_type=Type:
319
320edit_mc_type_unknown=Onbekend
321
322edit_mc_type_sound=Geluid afspelen
323
324edit_mc_type_video=Video afspelen
325
326edit_mc_type_midi=MIDI afspelen
327
328edit_mc_type_cdaudio=CD audio afspelen
329
330edit_mc_type_record=Geluid opnemen
331
332edit_mc_type_play_recorded=Opgenomen geluid afspelen
333
334edit_mc_type_run_activity=Ga naar activiteit
335
336edit_mc_type_run_sequence=Ga naar volgorde
337
338edit_mc_type_run_external=Programma uitvoeren
339
340edit_mc_type_url=URL adres tonen
341
342edit_mc_type_exit=Einde
343
344edit_mc_type_return=Vorige
345
346edit_mc_level=Prioriteitsniveau:
347
348edit_mc_file=Bestand:
349
350edit_mc_externalParam=Parameter:
351
352edit_mc_from=Van:
353
354edit_mc_to=Tot:
355
356edit_mc_length=Max. lengte:
357
358edit_mc_recBuffer=Opname band:
359
360edit_mc_stretch=Uitrek grootte
361
362edit_mc_location=Locatie:
363
364edit_mc_location_x=X:
365
366edit_mc_location_y=Y:
367
368edit_mc_location_from=Van:
369
370edit_mc_location_from_box=Cel
371
372edit_mc_location_from_window=Venster
373
374edit_mc_location_from_frame=Kader
375
376edit_mc_loop=Doorlopen weergeven
377
378edit_mc_autostart=Automatische start
379
380edit_mc_catchmouse=Vang muis
381
382edit_mc_title=Multimedia en actieve inhoud
383
384edit_mc_label=Actieve inhoud
385
386edit_media_dlg_title=Multimedia object keuze
387
388edit_media_title=Media bibliotheek
389
390edit_mc_pos_cell=Gecentreerd over cel
391
392edit_mc_pos_window=Gecentreerd over venster
393
394edit_mc_pos_absolute=Geef positie:
395
396edit_tree_badFormat=Verkeerde boomstructuur of gegevens!
397
398edit_act_panels_controls=Besturingselementen
399
400edit_act_panels_controls_tooltip=Opties voor knoppen en tellers
401
402edit_act_class=Type:
403
404edit_act_gridLayout=Raster:
405
406edit_act_gridLayout_tooltip=Relatieve positie van de rasters A en B
407
408edit_act_inverseResolution=Omgekeerde resolutie
409
410edit_act_inverseResolution_tooltip=De activiteit is opgelost als alle elementen van "B" overeenkomen.
411
412edit_act_showAllArrows=Toon alle pijlen
413
414edit_act_alt=Alternatieve inhoud:
415
416edit_act_alt_tooltip=Inhoud die getoond wordt in opgeloste cellen en niet toegewezen cellen
417
418edit_act_alt_toggle=ALT
419
420edit_act_alt_toggle_tooltip=Bewerk de alternatieve inhoud
421
422edit_act_grid=Raster
423
424edit_act_grid_A=Raster A
425
426edit_act_grid_B=Raster B
427
428edit_act_grid_layout=Lay-out
429
430edit_act_grid_relationship=Relatie
431
432edit_seq_activity_header=activiteit
433
434edit_seq_tag_header=trefwoord
435
436edit_seq_jump_header=springen naar
437
438edit_seq_activity=Activiteit:
439
440edit_seq_tag=Label:
441
442edit_seq_description=Beschrijving:
443
444edit_seq_auto=Ga automatisch verder
445
446edit_seq_delay=Vertraging:
447
448edit_seq_action_fwd=Ga vooruit
449
450edit_seq_action_back=Ga terug
451
452edit_seq_action_jump=Spring naar...
453
454edit_seq_action_stop=Stoppen
455
456edit_seq_action_return=Vorige
457
458edit_seq_action_exit=JClic verlaten
459
460edit_seq_arrow_fwd=Vooruit pijl:
461
462edit_seq_arrow_back=Pijl terug:
463
464edit_seq_action=Actie:
465
466edit_seq_button_enabled=Toon knop
467
468edit_seq_project=JClic Project:
469
470edit_act_absolute=Absolute positie
471
472edit_act_absolute_tooltip=Het object zal geplaatst worden op de gespecificeerde X en Y co\u00F6rdinaten
473
474edit_act_location=Locatie:
475
476edit_seq_newElement=Nieuwe volgorde element...
477
478edit_seq_newElement_tooltip=Voeg een nieuw element toe aan de activiteiten
479
480edit_seq_newElement_msg=Selecteer een activiteit voor de niewe volgorde element
481
482edit_seq_newElement_error_noAct=Kan geen nieuwe volgorde element maken zonder activiteit!
483
484edit_seq_newElement_error_emptyList=Dit project heeft geen activiteiten! Kan geen volgorde elementen maken in een leeg project.
485
486edit_seq_jump_msg=Sprong doel:
487
488edit_seq_jump_title=Sprong doel
489
490edit_act_newActivity_tooltip=Voeg een nieuwe activiteit toe aan het project
491
492edit_act_prompt_class=Type activiteit:
493
494edit_act_prompt_name=Naam:
495
496edit_act_newActivity_msg=Selecteer het type activiteit en geef het een naam:
497
498edit_act_newActivity_error_noAct=Je moet een activiteit type kiezen!
499
500edit_act_newActivity_error_noName=Je moet een naam geven voor de activiteit!
501
502edit_act_newActivity_error_creating=Kan de activiteit niet maken!
503
504edit_act_newActivity_class=Java class name:
505
506edit_text_act_format=Formaat
507
508edit_text_act_answer=Beantwoorden
509
510edit_text_act_popup=Pop up
511
512edit_text_act_answer_label=Beschikbare antwoorden:
513
514edit_list_newElement_tooltip=Voeg een nieuw lijst element toe
515
516edit_list_editElement_tooltip=Bewerk het geselecteerde lijst element
517
518edit_list_deleteElement_tooltip=Verwijder het geselecteerde lijst element
519
520edit_list_upBtn_tooltip=Omhoog
521
522edit_list_downBtn_tooltip=Omlaag
523
524edit_list_newValue=Nieuwe tekst:
525
526edit_list_addElement=Voeg nieuw lijst element toe
527
528edit_list_modifyValue=Verander geselecteerde tekst
529
530edit_text_act_target=Doel
531
532edit_text_act_maxLen=Max. lengte:
533
534edit_text_act_maxLen_tooltip=Maximum hoeveelheid letters in het antwoord.
535
536edit_text_act_fillingChar=Opvul letter
537
538edit_text_act_fillingChar_tooltip=Letter gebruikt als spatie
539
540edit_text_act_iniLen=Eerste lengte:
541
542edit_text_act_iniLen_tooltip=Aantal vul letters dat getoond wordt bij het begin van de activiteit.
543
544edit_text_act_iniText=Eerste tekst:
545
546edit_text_act_iniText_tooltip=Getoonde tekst in het begin van de activiteit.
547
548edit_text_act_list=Toon lijst met opties
549
550edit_text_act_list_tooltip=Toon lijst met opties waaruit de gebruiker een moet kiezen.
551
552edit_text_act_check_title=Correctie opties
553
554edit_text_act_popup_no=Geen pop up
555
556edit_text_act_popup_always=Pop up automatisch
557
558edit_text_act_popup_onError=Pop up met fouten
559
560edit_text_act_popup_onDemand=Pop up met F1
561
562edit_text_act_popup_type=Type:
563
564edit_text_act_popup_delay=Pop up vertraging:
565
566edit_text_act_popup_maxTime=Max. tijd:
567
568edit_text_act_popup_onlyPlay=Alleen geluid
569
570edit_text_act_err_noSelection=Je moet een deel tekst kiezen om een nieuw tekst doel te maken!
571
572edit_text_act_err_badCharInSelection=Tekst doel kan geen paragraaf tekens of tab tekens bevatten.
573
574edit_text_act_err_nestedTargets=Doelen kunnen niet genest zijn!
575
576edit_text_act_err_cellInTarget=Doelen kunnen geen cellen bevatten!
577
578edit_text_act_pageBgColor=Papier kleur:
579
580edit_text_act_editStylesBtn=Bewerk dokument stijl...
581
582edit_text_act_mainStyle=Hoofd stijl
583
584edit_text_act_tabSpc=Tab ruimte:
585
586edit_text_act_tabSize=Ruimte tussen tab markeringen:
587
588edit_text_act_colors=Kleuren:
589
590edit_text_act_targetStyle=Doel kleuren:
591
592edit_text_act_errorStyle=Fout kleuren:
593
594edit_text_act_preview=Voorbeeld:
595
596edit_text_act_styleSample_default_start=Standaardtekst
597
598edit_text_act_styleSample_target=doel
599
600edit_text_act_styleSample_error=Fout
601
602edit_text_act_styleSample_default_fill=standaard tekst
603
604edit_text_act_styleSample_default_end=standaard tekst.
605
606edit_text_act_warnDeleteTarget=Waarschuwing: Deze bewerking zal alle geselecteerde doelen onderdrukken. Wil je verder gaan?
607
608edit_text_act_prevScreen_title=Vorig scherm...
609
610edit_text_act_prevScreen_no=Toon geen tekst voor de start van een activiteit
611
612edit_text_act_prevScreen_original=Toon de volledige tekst van de oefening
613
614edit_text_act_prevScreen_special=Toon deze tekst:
615
616edit_text_act_prevScreen_time=Max. tijd:
617
618edit_text_act_edit_target=Doel...
619
620edit_text_act_checkButton_show=Toon de verbeter knop
621
622edit_text_act_checkButtonText=Knop tekst
623
624edit_text_act_checkCase=Exact dezelfde tekens
625
626edit_text_act_checkAccents=Gebruik accenten en speciale letters
627
628edit_text_act_checkPunct=Gebruik leestekens
629
630edit_text_act_checkDoubleSpc=Laat meerdere spaties toe
631
632edit_text_act_checkOptions=Criteria
633
634edit_text_act_checkAutoJump=Ga naar het volgend doel als alles ingevuld is
635
636edit_text_act_checkForceOk=Ga alleen verder wanneer het juist is
637
638edit_text_act_checkDetail=Geef vergissingen aan met een letter
639
640edit_text_act_checkDetail_params=Analyse van algoritme parameters:
641
642edit_text_act_checkDetail_steps=Stappen:
643
644edit_text_act_checkDetail_field=Exploration veld:
645
646edit_text_act_defaultCheckButtonText=Controleren
647
648edit_text_act_advancedCorrectionOptions=Antwoord analyse
649
650edit_text_act_check_bt=Verbetering...
651
652edit_text_act_checkButton=Verbeter knop
653
654edit_text_act_checkProgress=Voortgang
655
656edit_text_act_typeBtn=Type...
657
658edit_text_act_orderParagraphs=Orden paragrafen
659
660edit_text_act_orderWords=Orden woorden
661
662edit_text_act_order_amongstPar=Haal woorden doorheen over paragrafen
663
664edit_text_act_type_title=Activiteit type
665
666edit_text_act_warnChangeType=Deze bewerking zal alle bestaande doelen leegmaken. Wil je verder gaan?
667
668edit_text_act_identWords=Identificeer woorden
669
670edit_text_act_identChars=Identificeer letters
671
672edit_media_change_name=Verander naam...
673
674edit_media_change_file=Verander bestand...
675
676edit_media_includeInZip=Bewaar in ZIP bestand
677
678edit_media_type=Mediumtype:
679
680edit_media_size=Bestandsgrootte:
681
682edit_media_show_type=Bestanden van het type:
683
684edit_media_preview=Voorbeeld media
685
686edit_media_preview_tooltip=Voorbeeld media bron
687
688edit_media_rename=Verander naam van bron
689
690edit_media_rename_title=Hernoemen
691
692edit_media_rename_prompt=Nieuwe naam:
693
694edit_media_rename_invalid=Ongeldige bron naam
695
696edit_media_rename_exists=Er is een andere bron met deze naam! Elke bron moet een unieke naam hebben.
697
698edit_media_chfile_invalid=Verkeerd bestand!
699
700err_media_chfile_different=Bestand moet hetzelfde type hebben
701
702edit_media_font_error=Onmogelijk om lettertype te laden!
703
704edit_media_save_file=Bewaar bestand (haal op uit ZIP)
705
706edit_media_refresh_file=Herlaad media inhoud van bestand
707
708edit_media_warn_zipFileNotExternal=Dit is geen "echt" bestand, maar een object geladen in een ZIP container. Om dit element te gebruiken, moet er een bestand met dezelfde naam aanwezig zijn in de map waar de ZIP file is.
709
710edit_activities=Activiteiten
711
712edit_sequences=Volgorden
713
714edit_media=Media bibliotheek
715
716edit_media_tooltip=Beheer afbeeldingen en andere media bestanden die in dit project gebruikt worden
717
718edit_activities_tooltip=Maak en bewerk project activiteiten
719
720edit_sequences_tooltip=Maak en bewerk volgorde van activiteiten
721
722edit_project_title=Titel:
723
724edit_project_title_tooltip=Titel van project
725
726edit_project=Project
727
728edit_project_tooltip=Bewerk project eigenschappen
729
730edit_project_description=Beschrijving:
731
732edit_project_description_tooltip=Algemene beschrijving van het project
733
734edit_project_area=Gebieden:
735
736edit_project_area_tooltip=Curricular gebieden van het project
737
738edit_project_level=Niveau's:
739
740edit_project_level_tooltip=Opleidingsniveau van het project
741
742edit_project_descriptors=Beschrijving:
743
744edit_project_descriptors_tooltip=Beschrijvingen van het programma (gescheiden door komma's)
745
746edit_project_languages=Talen:
747
748edit_project_languages_tooltip=In het project gebruikte talen
749
750edit_project_languages_modify=Verander de gekozen taal
751
752edit_project_languages_add=Voeg taal toe
753
754edit_project_languages_select=ISO-639 taal codes:
755
756edit_project_authors=Auteurs:
757
758edit_project_authors_tooltip=Mensen die aan dit  project hebben meegewerkt
759
760edit_project_author_name=Naam:
761
762edit_project_author_mail=e-mail:
763
764edit_project_author_rol=Rol:
765
766edit_project_author_organization=Organisatie:
767
768edit_project_author_comments=Commentaar:
769
770edit_project_author_url=URL:
771
772edit_project_author_name_tooltip=Auteur (vereist)
773
774edit_project_author_mail_tooltip=Auteur e-mail (optioneel)
775
776edit_project_author_rol_tooltip=Rol van de persoon in the project: auteur, medewerker, tekeningen, geluiden... (optioneel)
777
778edit_project_author_organization_tooltip=School, universiteit, vereniging... (optioneel)
779
780edit_project_author_url_tooltip=Persoonlijke web pagina (optioneel)
781
782edit_project_author_comments_tooltip=Veld voor andere informatie (optioneel)
783
784edit_project_author_info=Auteur info:
785
786edit_project_author_add=Auteur toevoegen aan lijst
787
788edit_project_author_edit=Auteur info bewerken
789
790edit_project_org_name=Naam:
791
792edit_project_org_name_tooltip=School naam
793
794edit_project_org_mail=e-mail:
795
796edit_project_org_mail_tooltip=e-mail addres van de school
797
798edit_project_org_url=URL:
799
800edit_project_org_url_tooltip=School website
801
802edit_project_org_address=Adres:
803
804edit_project_org_address_tooltip=Snail-mail address
805
806edit_project_org_pc=PC:
807
808edit_project_org_pc_tooltip=Post code
809
810edit_project_org_city=Stad:
811
812edit_project_org_city_tooltip=Stad
813
814edit_project_org_country=Land:
815
816edit_project_org_state=Provincie
817
818edit_project_org_comments=Commentaar:
819
820edit_project_org=Scho(o)l/en:
821
822edit_project_org_tooltip=School of andere instelling die bij het project betrokken zijn
823
824edit_project_org_info=Informatie over de organisatie
825
826edit_project_org_add=Voeg organisatie toe
827
828edit_project_org_edit=Bewerk organisatie gegevens
829
830edit_project_org_country_tooltip=Land, federatie, unie
831
832edit_project_org_state_tooltip=Federale staat, gemeenschap, regio
833
834edit_project_org_comments_tooltip=Andere informatie...
835
836edit_project_rev_date=Datum:
837
838edit_project_rev_date_tooltip=Datum van de versie
839
840edit_project_rev_authors=Auteurs:
841
842edit_project_rev_authors_tooltip=Auteurs van de versie
843
844edit_project_rev_description=Omschrijving:
845
846edit_project_rev_description_tooltip=Korte omschrijving van de gemaakte veranderingen
847
848edit_project_rev_comments=Commentaar:
849
850edit_project_rev_comments_tooltip=Andere relevante informatie
851
852edit_project_rev=Versies:
853
854edit_project_rev_tooltip=Geschiedenis van grote veranderingen aan het project
855
856edit_project_rev_add=Voeg een versie beschrijving toe
857
858edit_project_rev_edit=Bewerk versie beschrijving
859
860edit_project_rev_info=Versie gegevens
861
862edit_media_objects=objecten
863
864edit_media_object=object
865
866edit_evsounds_start=Begin van de activiteit
867
868edit_evsounds_click=Click op het object
869
870edit_evsounds_actionError=Verkeerde actie:
871
872edit_evsounds_actionOk=Juiste actie:
873
874edit_evsounds_finishedError=Activiteit be\u00EBindigd met fouten:
875
876edit_evsounds_finishedOk=Activiteit be\u00EBindigd zonder fouten:
877
878edit_project_rev_err_nodesc=Fout: Het beschrijvingsveld kan niet leeg zijn!
879
880edit_evsounds_dlg_title=Bewerk gebeurtenis geluiden
881
882edit_project_evsounds=Gebeurtenis geluiden:
883
884edit_project_evsounds_tooltip=Kies specifieke geluiden voor elke JClic gebeurtenis
885
886edit_act_evsounds=Gebeurtenis geluiden:
887
888edit_act_evsounds_tooltip=Kies specifieke geluiden voor elke JClic gebeurtenis
889
890edit_evsounds_default=Standaard geluid
891
892edit_evsounds_disabled=uitgeschakeld
893
894edit_evsounds_chk_tooltip=Inschakelen of uitschakelen van geluid voor deze gebeurtenis
895
896edit_evsounds_select_tooltip=Klik om een geluid te kiezen voor deze gebeurtenis, of schakel uit om het standaard geluid te gebruiken
897
898action_newProject_caption=Nieuw project...
899
900action_newProject_keys=NN
901
902action_newProject_tooltip=Maak een nieuw JClic project
903
904edit_arith_op_from=Van:
905
906edit_arith_op_from_tooltip=Minimum waarde van de term
907
908edit_arith_op_to=Tot:
909
910edit_arith_op_to_tooltip=Maximum waarde van de term
911
912edit_arith_op_with=Door:
913
914edit_arith_op_with_tooltip=Indien aangekruist, kan de term ook deze waarde hebben
915
916edit_arith_op_fromList=Kies een uit de lijst:
917
918edit_arith_op_fromList_tooltip=Lijst van mogelijke waarden van de term
919
920edit_arith_op_decimals=Cijfers na de komma:
921
922edit_arith_op_decimals_tooltip=Aantal cijfers na de komma van de term
923
924edit_arith_op_dec0=# (integer)
925
926edit_arith_op_dec1=#.#
927
928edit_arith_op_dec2=#.##
929
930edit_arith_firstOp=Eerste term
931
932edit_arith_secondOp=Tweede term
933
934edit_arith_title=Arith2 for JClic
935
936edit_arith_operations=Operaties:
937
938edit_arith_operations_tooltip=Kies de soort operaties die mogelijk zijn
939
940edit_arith_operations_plus=Plus
941
942edit_arith_operations_minus=Min
943
944edit_arith_operations_multiply=Vermenigvuldigen
945
946edit_arith_operations_divide=Delen
947
948edit_arith_unknown=Onbekend:
949
950edit_arith_unknown_tooltip=Kies de term die moet gezocht worden
951
952edit_arith_unknown_aobx=Het resultaat is te zoeken
953
954edit_arith_unknown_aoxr=De tweede term is te zoeken
955
956edit_arith_unknown_xobr=De eerste term is te zoeken
957
958edit_arith_unknown_axbr=De bewerking is te zoeken
959
960edit_arith_unknown_invert=Schrijf het resultaat bij het begin van de vergelijking
961
962edit_arith_result=Resultaat:
963
964edit_arith_result_notCarry=Geen overdracht
965
966edit_arith_result_random=Willekeurig
967
968edit_arith_result_asc=Oplopend
969
970edit_arith_result_order=Orden volgens resultaat:
971
972edit_arith_result_desc=Aflopend
973
974edit_arith_result_avoidDup=Vermijd dubbels
975
976edit_arith_cond=Omstandigheden:
977
978edit_arith_cond_ind=Om het even
979
980edit_arith_cond_agb=De eerste term moet groter zijn dan de tweede
981
982edit_arith_cond_alb=De eerste term moet kleiner zijn dan de tweede
983
984edit_arith_cond_tooltip=Andere voorwaarden
985
986edit_autocp=Automatische inhoud genereren:
987
988edit_autocp_tooltip=Kies het type automatische inhoud genereren voor deze activiteit
989
990edit_autocp_block=Inhoud genereren
991
992edit_autocp_btn=Instellingen...
993
994edit_autocp_btn_tooltip=Geef de instellingen van de inhoud verstrekker
995
996edit_data=Bewerk gegevens
997
998edit_act=Bewerk activiteit
999
1000edit_acp=Bewerk de inhoud verstrekker
1001
1002edit_acp_err_creating=Fout bij het aanmaken van de inhoud verstrekker
1003
1004edit_project_author_group=Aanmaak
1005
1006edit_project_description_block=Beschrijving
1007
1008edit_project_ui_block=Gebruikers interface
1009
1010edit_act_description=Omschrijving:
1011
1012m_Edit=Bewerk
1013
1014m_Edit_Mnemonic=B
1015
1016edit_media_preview_keys=V
1017
1018edit_act_newActivity=Nieuwe ativiteit...
1019
1020edit_act_newActivity_keys=A*
1021
1022edit_act_testAction_keys=P#10
1023
1024edit_seq_newElement_keys=S*
1025
1026m_Insert=Invoegen
1027
1028m_Insert_Mnemonic=I
1029
1030m_View=Weergeven
1031
1032m_View_Mnemonic=W
1033
1034action_editProject_caption=Project
1035
1036action_editProject_keys=PP
1037
1038action_editProject_tooltip=Bewerk project instellingen
1039
1040action_editMedia_caption=Media
1041
1042action_editMedia_keys=MM
1043
1044action_editMedia_tooltip=Bewerk de multimedia bibliotheek van het project
1045
1046action_editActivities_caption=Activiteiten
1047
1048action_editActivities_keys=AA
1049
1050action_editActivities_tooltip=Bewerk de activiteiten
1051
1052action_editSeq_caption=Volgorden
1053
1054action_editSeq_keys=SS
1055
1056action_editSeq_tooltip=Bewerk de volgorde van activiteiten
1057
1058warn_project_modified=Huidig project is veranderd. Wil je de veranderingen bewaren?
1059
1060edit_project_descriptors_block=Beschrijvingen
1061
1062edit_media_new=Nieuw media object
1063
1064edit_media_new_tooltip=Voeg een nieuwe afbelding of multimedia object toe aan de bibliotheek
1065
1066edit_media_new_keys=M*
1067
1068edit_seq_threshold=Punten drempel:
1069
1070edit_seq_threshold_tooltip_up=Kies deze weg als het totaal aantal punten gelijk is aan of groter dan...
1071
1072edit_seq_time=Tijdsdrempel:
1073
1074edit_seq_time_tooltip_up=Om deze weg te kiezen, moet de tijd aan deze activiteiten besteed minder zijn dan...
1075
1076edit_seq_threshold_tooltip_down=Neem deze weg als het totaal aantal punten minder is dan...
1077
1078edit_seq_time_tooltip_down=Neem deze weg als de tijd aan deze activiteiten besteed meer is dan...
1079
1080edit_seq_condJump=Voorwaardelijke sprongen
1081
1082edit_seq_condJump_tooltip=Kies speciale sprongen die uitgevoerd moeten worden bij speciale voorwaarden
1083
1084edit_seq_condJump_upper_tooltip=Kies voorwaarden om naar een hoger niveau te gaan
1085
1086edit_seq_condJump_lower=Lager niveau sprong:
1087
1088edit_seq_condJump_upper=Hoger niveau sprong:
1089
1090edit_seq_condJump_lower_tooltip=Kies voorwaarden om naar een lager niveau te springen
1091
1092edit_seq_action_tooltip_fw=Toegewezen actie aan de "Volgende" knop
1093
1094edit_seq_action_tooltip_bk=Toegewezen actie aan de "Voorgaande" knop
1095
1096edit_seq_jump_tooltip=Kies het doel van de sprong
1097
1098edit_seq_action_tooltip=Actie die moet gebeuren
1099
1100edit_seq_activity_tooltip=Toegekende activiteit bij dit volgorde element
1101
1102edit_seq_tag_tooltip=Handvat als referentie bij dit volgorde element(optioneel veld)
1103
1104edit_seq_description_tooltip=Beschrijving van het volgorde element (optioneel veld)
1105
1106edit_seq_button_enabled_tooltip=Toestaan of verhinderen van de pijlknop
1107
1108edit_seq_auto_tooltip=Ga automatisch verder als de activiteit gedaan is
1109
1110edit_seq_delay_tooltip=Aantal seconden wachten voordat het automatisch verder gaat
1111
1112edit_color_dlgTitle=Kleur kiezen
1113
1114edit_media_renaming=Gelieve te wachten terwijl de bron hernoemd wordt...
1115
1116edit_act_cell_width=Breedte:
1117
1118edit_act_cell_width_tooltip=Cel breedte (in pixels)
1119
1120edit_act_cell_height=Hoogte:
1121
1122edit_act_cell_height_tooltip=Cel hoogte (in pixels)
1123
1124edit_act_hiddenWords=Verborgen woorden
1125
1126edit_act_hiddenWords_tooltip=Lijst met verborgen woorden in het paneel
1127
1128edit_act_wordSearch_panelB=Gebruik paneel B
1129
1130edit_act_wordSearch_panelB_tooltip=De inhoud van het tweede paneel zal getoond worden als de woorden gevonden zijn
1131
1132edit_act_shaper_tooltip=Kies het vormgereedschap type dat gebruikt moet worden in het paneel
1133
1134edit_act_num_cols_tooltip=Aantal kolommen van het paneel
1135
1136edit_act_num_rows_tooltip=Aantal rijen van het paneel
1137
1138edit_act_wildTransparent=Doorzichtige randen
1139
1140edit_act_wildTransparent_tooltip=Behandel de randen (zwarte rechthoeken) als doorzichtige gaten
1141
1142edit_act_behavior_scramble_times=Door elkaar:
1143
1144edit_act_behavior_scramble_times_tooltip=Aantal keren schudden
1145
1146edit_act_copy_title=Attributen kopi\u00EBren naar...
1147
1148edit_act_copy_attributes=Attributen
1149
1150edit_act_copy_dest=Gebruik bij:
1151
1152edit_act_copy_style_main=Hoofd venster
1153
1154edit_act_copy_style_play=Speel venster
1155
1156edit_act_copy_activities=Te wijzigen activiteiten:
1157
1158edit_act_copyAttributes=Attributen kopi\u00EBren
1159
1160edit_act_copyAttributes_keys=N
1161
1162edit_act_copyAttributes_tooltip=Huidige activiteit attributen kopi\u00EBren naar andere activiteiten
1163
1164edit_new_project_name=Project naam:
1165
1166edit_new_project_name_tooltip=Korte, beschrijvende naam van het project
1167
1168edit_new_project_filename=Bestandsnaam:
1169
1170edit_new_project_filename_tooltip=Naam van het projectbestand, zonder extensie
1171
1172edit_new_project_folder=Map:
1173
1174edit_new_project_folder_tooltip=Naam van de folder waar het project opgeslagen wordt
1175
1176edit_new_project_folder_browse=Bladeren...
1177
1178edit_new_project_title=Maak een nieuw JClic project
1179
1180edit_new_project_err_empty=Fout: Project, bestand en map moeten een geldige en niet lege naam hebben.
1181
1182edit_new_project_warning_noEmptyFolder=Deze map bevat een ander Clic 3.0 of JClic project. Om verwarring te vermijden, hou je best elk project in een aparte map. Het is echter niet absoluut nodig. Wil je dit nieuwe project echt in deze map bewaren?
1183
1184edit_new_project_err_folderCreation=Fout: Onmogelijk om de gespecificeerde map aan te maken.
1185
1186edit_act_copy_err_noSelection=Fout: Geen activiteit gekozen! Om deze functie te gebruiken, moet je in de activiteitenlijst een of meerdere activiteiten kiezen waarop de attributen zullen worden toegepast.
1187
1188edit_act_copy_action_prefix=Attributen kopi\u00EBren naar:
1189
1190edit_act_copy_margin=Marge
1191
1192edit_act_copy_bgColor=Achtergrondkleur
1193
1194edit_act_copy_gradient=Kleurovergang
1195
1196edit_act_copy_bgImage=Achtergrondafbeelding
1197
1198edit_act_copy_border=Rand
1199
1200edit_act_copy_transparentBg=Transparante achtergrond
1201
1202edit_act_copy_position=Positie
1203
1204edit_act_copy_messages=Berichten
1205
1206edit_act_copy_messages_ini=Stijl van het eerste bericht
1207
1208edit_act_copy_messages_end=Stijl van het laatste bericht
1209
1210edit_act_copy_messages_err=Stijl van de foutboodschap
1211
1212edit_act_copy_reports=Rapporten
1213
1214edit_act_copy_rep_include=Voeg deze activiteit toe aan rapporten
1215
1216edit_act_copy_rep_actions=Acties opnemen
1217
1218edit_act_copy_interface=Gebruikers interface
1219
1220edit_act_copy_skin=Skin
1221
1222edit_act_copy_evSounds=Gebeurtenis geluiden
1223
1224edit_act_copy_counters=Tellers
1225
1226edit_act_copy_cTime=Tijdsteller
1227
1228edit_act_copy_maxTime=Max. tijd
1229
1230edit_act_copy_cTries=Aantal pogingen teller
1231
1232edit_act_copy_maxTries=Max. pogingen
1233
1234edit_act_copy_cScore=Score teller
1235
1236edit_act_copy_scramble=Tijd tot schudden
1237
1238edit_act_copy_buttons=Knoppen
1239
1240edit_act_copy_btnHelp=Help knop
1241
1242edit_act_copy_btnInfo=Informatie knop
1243
1244edit_act_copy_grids=Rasters
1245
1246edit_act_copy_gridA=Stijl van raster A
1247
1248edit_act_copy_gridB=Stijl van raster B
1249
1250edit_act_copy_textGrid=Stijl van tekst rasters
1251
1252edit_act_copy_text=Tekst activiteiten
1253
1254edit_act_copy_fontFace=Lettertype
1255
1256edit_act_copy_fontSize=Grootte Lettertype
1257
1258edit_act_copy_fontStyle=Lettertypestijl
1259
1260edit_act_copy_textColour=Hoofd tekst kleur
1261
1262edit_act_copy_textTargetColour=Kies het JClic project waaruit activiteiten overgenomen worden
1263
1264edit_act_copy_textErrorColour=Fouten kleuren
1265
1266edit_act_copy_tabSpace=Tab space
1267
1268edit_act_copy_messages_prev=Stijl van vorig bericht
1269
1270edit_act_changeType=Verander activiteiten type
1271
1272edit_act_newActivity_class_tooltip=Volledige naam van de class die gebruikt wordt om de activiteit te bouwen(alleen gevorderde gebruikers!)
1273
1274edit_act_newActivity_other=Andere...
1275
1276edit_act_newActivity_info=Gevorderde gebruikers kunnen ook ongeregistreerde types van JClic activiteiten maken. Schrijf hieronder de volledige classnaam, voorafgegaan door de pakketnaam ( zoals "com.acme.activities.FooActivity"). Activiteit classes must extend <b>edu.xtec.jclic.Activity</b>, and must be accessibles to the JVM classloader.
1277
1278edit_act_newActivity_name=Activiteit naam
1279
1280edit_act_newActivity_name_tooltip=Elke activiteit moet een unieke naam hebben in het project
1281
1282edit_act_changeType_warning=<html><p style="font-family:Helvetica; font-size:10px;"><b>Waarschuwing:</b> Het veranderen van het type van activiteit kan attributen en objecten verloren laten gaan. Voorzichtig gebruiken!</p><p>&nbsp;</p></html>
1283
1284applet_codebase=Plaats van JClic code:
1285
1286applet_codebase_tooltip=URL die wijst naar map met JClic programma bestand en scripts
1287
1288applet_prev_text=HTML code vooraf:
1289#Text to be displayed below the applet. HTM code allowed.
1290applet_prev_text_tooltip=Tekst of HTML code die voor het applet getoond wordt
1291
1292applet_post_text=HTML code nadien:
1293
1294applet_post_text_tooltip=Tekst of HTML code die na het applet getoond wordt
1295
1296applet_size=Applet grootte:
1297
1298applet_size_tooltip=Breedte en hoogte van het applet, in absolute of percent waarde.
1299
1300applet_page_title=Paginatitel:
1301
1302applet_page_title_tooltip=Tekst die getoond wordt bovenaan het browser venster
1303
1304applet_created_info=De web pagina "%s" werd met succes gemaakt.
1305
1306applet_created_prompt=Wil je dit nu openen met de browser?
1307
1308action_createHTML_caption=Maak web pagina...
1309
1310applet_create_title=Maak een HTML pagina met een JClic applet
1311
1312action_createHTML_tooltip=Maak een HTML pagina met een JClic applet van het huidige project
1313
1314applet_filename=Bestandsnaam:
1315
1316applet_filename_tooltip=Naam van het HTML bestand dat moet gemaakt worden
1317
1318action_createHTML_keys=H*
1319
1320settings_applet=Applet
1321
1322settings_applet_tooltip=Standaard waarden die gebruikt worden bij het maken van een web pagina
1323
1324applet_bgcolor=Achtergrondkleur:
1325
1326applet_bgcolor_tooltip=HTML pagina achtergrond kleur
1327
1328applet_centered=Gecentreerd
1329
1330applet_centered_tooltip=Plaats het applet horizontaal gecentreerd
1331
1332applet_width_tooltip=Applet breedte (absoluut of percent)
1333
1334applet_height_tooltip=Applet hoogte (absoluut of percent)
1335
1336applet_exitUrl=Bij exit, ga naar:
1337
1338applet_exitUrl_tooltip=URL waarheen de navigatie dient te wijzen als JClic stopt
1339
1340applet_infoFrame=Info frame naam:
1341
1342applet_infoFrame_tooltip=Naam van het frame dat gebruikt wordt om de inhoud die hoort bij de "info" knop
1343
1344action_createInstaller_caption=Maak project installeer bestand...
1345
1346action_createInstaller_keys=I*
1347
1348action_createInstaller_tooltip=Maak project installeer script voor JClic speler
1349
1350installer_caption=Bewerk project installeer script
1351
1352installer_title=Title:
1353
1354installer_title_tooltip=Project titel, die getoond wordt bij de installeer wizard
1355
1356installer_authors=Auteurs:
1357
1358installer_authors_tooltip=Auteur/s van het project (korte tekst)
1359
1360installer_folder=Map:
1361
1362installer_folder_tooltip=Map naam die gessugereeerd wordt door de installeer wizard
1363
1364installer_files=Te kopi\u00EBren bestanden:
1365
1366installer_files_tooltip=Door het installeer bestand te kopi\u00EBren bestanden
1367
1368installer_files_available=Beschikbare bestanden
1369
1370installer_files_selected=Gekozen bestanden
1371
1372installer_files_add=>>toevoegen>>
1373
1374installer_files_add_tooltip=Voog het geselecteerde bestand toe aan de lijst
1375
1376installer_files_remove=<<verwijderen<<
1377
1378installer_files_remove_tooltip=Verwijder het geselecteerde bestand uit de lijst
1379
1380installer_button=Start knop
1381
1382installer_button_tooltip=Eigenschappen van de knop die getoond wordt on de project bibliotheek
1383
1384installer_button_project=Hoofd project
1385
1386installer_button_project_tooltip=JClic project dat gestart wordt met de knop
1387
1388installer_button_text=Label:
1389
1390installer_button_text_tooltip=Korte tekst label, te tonenen in de knop
1391
1392installer_button_icon=Pictogram:
1393
1394installer_button_icon_tooltip=Afbeelding die gebruikt wordt als pictogram. Laat leeg om standaard JClic pictogram te gebruiken
1395
1396installer_button_description=Beschrijving
1397
1398installer_button_description_tooltip=Tooltip die getoond wordt bij de knop
1399
1400installer_error_noTitle=Fout:Project titel ontbreekt
1401
1402installer_error_noBaseFolder=Fout:Map naam ontbreekt
1403
1404installer_error_noFilesSelected=Fout:Geen bestanden gekozen
1405
1406installer_error_noButtonText=Fout:Ontbrekende start knop tekst
1407
1408installer_error_projectNotInFiles=Fout:Het project dat toegewezen is aan de start knop staat niet in de lijst van te kopi\u00EBren bestanden
1409
1410applet_page_full=Full-page applet
1411
1412applet_page_mixed=Applet met specifieke afmetingen
1413
1414edit_text_align_left=Lijn tekst links uit
1415
1416edit_text_align_center=Centreer tekst
1417
1418edit_text_align_right=Lijn tekst rechts uit
1419
1420edit_text_act_target_toggle=Maak of verwijder doel
1421
1422edit_text_act_insertCell=Voeg een cel toe
1423
1424edit_text_act_content=Inhoud
1425
1426edit_text_act_style=Stijl
1427
1428edit_cell_size=Celgrootte:
1429
1430edit_project_orphanActivities=De volgende activiteiten zullen nooit voorkomen in de project volgorde, en zullen dus nooit getoond worden:
1431
1432edit_project_orphanMedia=De volgende media objecten zullen niet direkt gebruikt worden in een activiteit:
1433
1434edit_project_orphanActivities_prompt=Wil je ze toevoegen op het einde van de laatste activiteit volgorde?
1435
1436edit_project_orphanMedia_prompt=Wil je ze verwijderen?
1437
1438edit_project_orphanMedia_title=Verwijderen van ongebruikte media objecten
1439
1440edit_project_orphanActivities_title=Wees activiteiten
1441
1442edit_media_refreshAll=Update alle media inhoud
1443
1444edit_media_refreshAll_tooltip=Update alle media objecten en herlaad de bestanden
1445
1446edit_media_refreshAll_keys=R*
1447
1448edit_media_refreshAll_working=Updating media...
1449
1450edit_media_exportAll=Exporteer alle media
1451
1452edit_media_exportAll_tooltip=Bewaar in bestanden de inhoud van alle media elementen
1453
1454edit_media_exportAll_keys=X*
1455
1456edit_shape_select=Selecteer
1457
1458edit_shape_addPoint=Punt toevoegen
1459
1460edit_shape_deletePoint=Verwijderen
1461
1462edit_shape_drawRect=Teken rechthoel
1463
1464edit_shape_drawEllipse=Teken ovaal
1465
1466edit_shape_drawPoly=Teken veelhoek
1467
1468edit_shape_toLine=Converteer naar lijn
1469
1470edit_shape_toBezier=Converteer naar B\u00E9zier kurve
1471
1472edit_shape_toQuad=Converteer naar kwadratische kurve
1473
1474edit_shape_rLeft=Draai linksom
1475
1476edit_shape_rRight=Draai rechtsom
1477
1478edit_shape_expand=Uitbreiden
1479
1480edit_shape_contract=Samentrekken
1481
1482edit_shape_zoomIn=Inzoomen
1483
1484edit_shape_zoomOut=Uitzoomen
1485
1486edit_shape_aproxPoints=Verbindt dichtsbijzijnde punten
1487
1488edit_shape_showPoints=Toon punten
1489
1490edit_shape_showPoints_tooltip=Toon/verberg punten
1491
1492edit_shape_gridSize=Rastergrootte:
1493
1494edit_shape_hideGrid=Toon/verberg raster
1495
1496edit_shape_magnetRadius=Magneet diameter:
1497
1498edit_shape_elements=Gedefini\u00EBerde elementen
1499
1500edit_shape_elemName=Naam van het geselecteerde element
1501
1502edit_shape_magnetRadius_tooltip=Actieradius van de magneet, als hij ingeschakeld is
1503
1504edit_shape_gridSize_tooltip=Grootte van het raster
1505
1506edit_mc_activity=Activity:
1507
1508edit_mc_sequence=Volgorde:
1509
1510edit_mc_url=URL:
1511
1512edit_mc_project=Project:
1513
1514edit_mc_activity_selection=Kies activiteit
1515
1516edit_mc_sequence_selection=Kies volgorde
1517
1518edit_mc_err_nullContent=Onvoldoende gegevens!
1519
1520edit_act_arrowColor=Pijl kleur:
1521
1522edit_act_arrowColor_tooltip=Gebruikte kleur om de pijlen te tekenen (niet volledig, omdat een XOR bit mask gebruikt wordt)
1523
1524edit_act_editActivity=Bewerken...
1525
1526edit_act_editActivity_tooltip=Bewerk de gekozen activiteit
1527
1528action_saveFileAs_caption=Opslaan als...
1529
1530action_saveFileAs_keys=AA
1531
1532action_saveFileAs_tooltip=Het huidige project opslaan onder een andere naam
1533
1534edit_act_behavior_block=Gedrag
1535
1536edit_act_behavior=Gedrag
1537
1538edit_act_behavior_drag=Drag objects
1539
1540edit_act_behavior_drag_tooltip=Drag objects instead of use a connection line
1541
1542edit_act_behavior_order=Kies volgorde van oplossen
1543
1544edit_act_behavior_order_tooltip=Cellen moeten in volgorde opgelost worden
1545
1546edit_act_scramble=Door elkaar schuden
1547
1548action_importActivities_caption=Activiteiten inladen...
1549
1550action_importActivities_keys=I*
1551
1552action_importActivities_tooltip=Activiteiten inladen uit een ander project
1553
1554import_warn_samefile=De gekozen bestanden komen overeen met het huidige project. Activiteiten kunnen alleen uit andere projecten ingeladen worden. Kies een ander project bestand.
1555
1556import_selectActivities=Kies een of meer activiteiten om in te laden in het huidig project:
1557
1558import_importing=Bezig met importeren...
1559
1560import_checkdep=Afhankelijkheden nazien...
1561
1562import_impmedia=Importeren van media:
1563
1564import_impact=Importeren van activiteiten:
1565
1566import_selectProject=Kies het JClic project waaruit activiteiten overgenomen worden
1567
1568edit_tagRep_tags=Tag marks
1569
1570edit_tagRep_tagStart=Start mark:
1571
1572edit_tagRep_tagStart_tooltip=Mark used at the beginning of tags
1573
1574edit_tagRep_tagEnd=End mark:
1575
1576edit_tagRep_tagEnd_tooltip=Mark used at the end of tags
1577
1578edit_tagRep_file=Bestand
1579
1580edit_tagRep_fileName=Bestand of URL:
1581
1582edit_tagRep_fileName_tooltip=Naam of URL van het bestand dat de waarde bevat die de tags zullen vervangen
1583
1584edit_tagRep_charset=Charset:
1585
1586edit_tagRep_charset_tooltip=Character encoding gebruikt in het bestand
1587
1588edit_tagRep_browseFile=Bladeren...
1589
1590edit_tagRep_browseFile_tooltip=Bladeren in het bestandssyteem
1591
1592edit_tagRep_title=Tag replacing
1593
1594edit_text_act_clearStylesBtn=Verwijder text stijl...
1595
1596edit_text_act_clearStylesPrompt=Waarschuwing: Deze actie zal de speciale letter codes in dit document verwijderen, en de tekst stijl terugzetten naar de stijl van het hoofddocument. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. Wil je doorgaan?
1597
1598img_max_size=Maximale grote van afbeeldingen:
1599
1600img_max_width_tooltip=Maximale breedte van afbeeldingen die ge\u00EFmporteerd worden in de media bibliotheek.
1601
1602img_max_height_tooltip=Maximale hoogte van de afbeeldingen die ge\u00EFmporteerd worden in de media bibliotheek
1603
1604img_resize_prompt=De afbeelding "%s" heeft een grote van %s pixels. Dit overtreft de maximale grote die toegestaan is door JClic Author. Wil je de afbeelding verkleinen?
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.