source: jclic/trunk/fuentes/build/extra/edu/xtec/resources/activities/listactivities_eu.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 3.6 KB
Line 
1# List of currently registered types of JClic activities.
2# All JClic Activity classes must extend edu.xtec.jclic.Activity
3# and must be accessibles to the JVM classloader.
4# List format:
5#   full_class_name_including_package=activity_type_name[|activity_type_description]
6# The symbol "@" can be used in place of the standard package name: "edu.xtec.jclic.activities."
7# Example:
8#   com.acme.jclic.TestActivity=Acme test activity|This JClic activity is just a test...
9
10@associations.ComplexAssociation=Elkarketa berezia|Honek ere bi informazio multzo ditu baina zati kopuru ezberdina izan dezakete eta zatien harteko lotura ere ezberdina izan daiteke: lehenengoko bati bigarreneko bakarra, lehenengoko bati bigarreneko hainbat, loturarik gabeak, e.a.
11
12@associations.SimpleAssociation=Elkarketa arrunta|Zati kopuru bera duten bi informazio multzo daude. Lehenengoaren zati bakoitzari bigarrenaren zati bakarra dagokio eta ez gehiago.
13
14@memory.MemoryGame=Bikoteak egin| Zati bakoitza bi aldiz agertuko da buruz behera. Bakoitzean bi zati giratuko dira gora eta berriz ere buruz bera jarriko dira ez badute bikotea osatzen. Helburua bikote guztiak aurkitzea da.
15
16@panels.Explore=Ikertu-jarduera| Informazioaren lehen zatia ematen da eta horretan sakatuta elementu bakoitzerako informazio zati zehatz bat erakusten da.
17
18@panels.Identify=Identifikazu atalak| Informazio atal batzuk daude eta berauetan sakatuta adierazi behar duzu zeintzuk betetzen duten baldintza zehatz bat.
19
20@panels.InformationScreen=Informazioa pantailan| Informazio atal batzuk daude eta aukera dago atal bakoitzerako multimedia edukia aktibatzeko bertan sakatuta.
21
22@puzzles.DoublePuzzle=Puzzle bikoitza| Bi taula erakusten dira. Lehenengoak informazioa nahastuta du eta bigarrena hutsik dago. Helburua hutsik dagoen taula osatzea da lehenengoko piezak banan banan arrastaka eramanda.
23
24@puzzles.ExchangePuzzle=Zatiak ordenatu|Informazioa nahastuta dago panel berean. Saiakera bakoitzean bi zati mugituko dira guztiak ordenatuta geratu arte.
25
26@puzzles.HolePuzzle=Puzzle mugikorra|Panel batean informazio-piezak nahastuta daude eta bat kanpoan dago gainera. Piezak hutsik dagoen tartea erabilita mugitu egin behar dira bere posiziora eramateko eta kanpoan dagoen piezarentzat bere lekua libre uzteko.
27
28@text.WrittenAnswer=Idatzi erantzuna|Informazio atalak erakusten dira eta horiei dagokien testua idatzi egin behar da.
29
30@text.FillInBlanks=Testua: hutsuneak bete|Erabiltzaileak testuan ezkutatu edo kamuflatu diren hitzak, letrak edo esaldiak osatu behar ditu. Elementu bakoitzaren soluzioa era ezberdinetan eman daiteke: hutsunea bete, akatsak dituen esaldia zuzendu edo erantzun multzo batetik aukeratu.
31
32@text.Identify=Testua: Identifikatu elementuak|Erabiltzaileak hitzak, hizkiak, zenbakiak, sinboloak edo puntuazio-markak identifikatu behar ditu saguarekin markatuta.
33
34@text.Order=Testua: Elementuak ordenatu|Jarduera hau diseinatzean, hainbat hitz edo paragrafo aukeratzen dira testutik eta nahastu egiten dira bertan. Erabiltzaileak berriz ere bere lekura eraman beharko ditu.
35
36@text.Complete=Testua: Testua osatu|Testuaren hainbat zati (hizkiak, hitzak, puntuazio-markak edo esaldiak) testutik ateratzen dira eta erabiltzaileak osatu egin behar du.
37
38@textGrid.CrossWord=Hitz gurutzatuak|Hitzen taula definizioen bitartez osatu behar da. Definizioa testua, grafikoa edo soinu bidezkoa izan daiteke. Programak automatikoki erakusten ditu kurtsorearen kokapenean gurutzatzen diren bi hitzen definizioak.
39
40@textGrid.WordSearch=Bilatu hitza|Ezkutuko hitzak letra taula batean daude. Taulako laukitxoetan dauden hizki neutralak (hitzarenak ez direnak) ausaz aukeratuko dira.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.