source: jclic/trunk/fuentes/build/jclic/edu/xtec/resources/messages/JClicMessages_gl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 9.2 KB
Line 
1#JClic main messages
2label_time=hora
3label_actions=intentos
4label_score=acertos
5Skin = Tema visual
6action_next_caption=Seguinte
7action_next_tooltip=Seguinte actividade
8action_prev_caption=Anterior
9action_prev_tooltip=Anterior actividade
10action_reset_caption=Reiniciar
11action_reset_tooltip=Reiniciar a actividade
12action_info_caption=Informaci\u00F3n
13about_window_lb_project=Proxecto
14about_window_lb_languages=Idiomas
15about_window_lb_language=idioma
16about_window_close_button=Volver
17about_window_caption=Sobre
18action_about_tooltip=Informes de usuario
19about_window_lb_report=Informe
20about_window_browser_button=Ver no navegador
21report_no_activities=Non hai informada ningunha actividade!
22report_system_standard=O informe non est\u00E1 rexistrado en ningunha base de datos
23report_lb_time=Hora
24msg_error_loading_sequence=Produciuse un erro ao cargar a secuencia
25media_qt_error_initializing=Produciuse un erro ao inicializar QuickTime!
26media_check_url=messages/checkmedia_gl.html
27filesystem_openURL=Abrir un URL...
28filesystem_openFile=Abrir ficheiro...
29filesystem_enterURL=Escriba o URL do recurso ao que desexa acceder.
30msg_error_executing_external=Produciuse un erro ao executar a orde:
31editor_moveDown_tooltip=Mover o elemento seleccionado cara abaixo
32editor_moveUp_tooltip=Mover o elemento seleccionado cara arriba
33editor_moveDown=Mover cara abaixo
34editor_moveUp=Mover cara arriba
35filefilter_all_images=Imaxes (*.gif, *.jpg, *.png)
36filefilter_png=Imaxes PNG
37filefilter_jpg=Imaxes JPG
38filefilter_gif=Imaxes GIF
39filesystem_saveURLerror=Os ficheiros baseados nun URL son s\u00F3 de lectura.
40filefilter_all_clic=Paquetes Clic 3.0 (*.pac, *.pcc)
41filefilter_all=Todos os ficheiros
42filefilter_all_jclic_clic=Proxectos JClic e Clic 3.0 (*.jclic, *.jclic.zip, *.pac, *.pcc)
43filefilter_all_jclic=Proxectos JClic (*.jclic, *.jclic.zip)
44filefilter_pcc=Paquetes compactos Clic 3.0 (*.pcc)
45filefilter_pac=Paquetes abertos Clic 3.0 (*.pac)
46filefilter_jclic_zip=Proxectos JClic comprimidos (*.jclic.zip)
47filefilter_jclic=Proxectos JClic (*.jclic)
48about_window_lb_mediaSystem=Sistema multimedia
49about_window_lb_level=Nivel
50about_window_lb_area=\u00C1rea
51report_num_actions=Acci\u00F3ns efectuadas:
52report_project=Proxecto:
53report_lb_totals=Total:
54report_num_projects=Proxectos:
55report_session=Sesi\u00F3n:
56msg_warn_no_exec_in_applets=Por raz\u00F3ns de seguridade a invocaci\u00F3n a programas externos est\u00E1 desactivada nos miniaplicativos JClic
57msg_error_starting_activity=Erro ao iniciar a actividade!
58msg_error_loading_project=Produciuse un erro ao cargar o proxecto
59msg_error_playing_media=Produciuse un erro no recurso multimedia!
60msg_activity_finished=Actividade rematada!
61msg_playing_media=Reproducindo multimedia
62msg_activity_running=Actividade en execuci\u00F3n
63msg_activity_ready=Actividade preparada
64msg_initializing=Inicializando...
65msg_preparing_media=Preparando multimedia
66msg_error_loading_activity=Produciuse un erro ao cargar a actividade
67msg_loading_activity=Abrindo actividade
68msg_loading_project=Abrindo proxecto...
69msg_ready=Listo
70err_reading_data=Produciuse un erro ao cargar o ficheiro
71err_file_save=Produciuse un erro ao gardar o ficheiro!
72err_file_open=Produciuse un erro ao abrir o ficheiro!
73report_started=Inicio de sesi\u00F3n:
74report_lb_score=Puntuaci\u00F3n
75report_lb_actions=Acci\u00F3ns
76report_lb_solved=Correcta
77report_lb_activity=Actividade
78report_lb_sequence=Secuencia
79report_global_score=Puntuaci\u00F3n global:
80report_total_time=Tempo total nas actividades:
81report_num_activities_solved=Actividades correctas:
82report_num_activities=Actividades realizadas:
83report_num_sequences=Secuencias:
84report_system=Sistema de informes:
85report_user=Usuario:
86report_not_finished=Actividade a\u00EDnda non rematada
87action_info_tooltip=Informaci\u00F3n adicional
88action_help_caption=Axuda
89action_help_tooltip=Axuda sobre a actividade
90action_audio_caption=Sons
91action_audio_tooltip=Activar/desactivar os sons
92about_window_lb_system=Sistema
93about_window_lb_total_mem=Memoria total
94about_window_lb_free_mem=Memoria libre
95about_window_lb_java_home=Situaci\u00F3n de Java
96about_window_lb_java_vm=M\u00E1quina virtual Java
97about_window_lb_java_version=Versi\u00F3n de Java
98about_window_lb_os=Sistema operativo
99about_window_lb_version=Versi\u00F3n
100
101about_window_lb_descriptors=Descritores
102about_window_lb_description=Descrici\u00F3n
103about_window_lb_history=Revisi\u00F3ns
104about_window_lb_organizations=Organizaci\u00F3ns
105about_window_lb_organization=Organizaci\u00F3n
106about_window_lb_authors=Autores/as
107about_window_lb_author=Autor/a
108about_window_lb_activity=Actividade
109help_window_close_button=Volver \u00E1 actividade
110help_window_caption=Xanela de axuda
111action_about_caption=Informes
112
113action_about_keys=II
114
115action_audio_keys=OS
116
117action_help_keys=YY
118
119action_info_keys=NN
120
121action_next_keys=S*
122
123action_prev_keys=A*
124
125action_reset_keys=R*
126
127filefilter_install=Instaladores de proxectos JClic (*.jclic.inst)
128
129report_err_no_users=Non hai ning\u00FAn usuario definido na base de datos de informes.
130
131report_err_no_users_in_group=Non hai ning\u00FAn usuario definido para este grupo na base de datos de informes!
132
133report_new_user=Novo usuario...
134
135report_new_user_tooltip=Crear un novo usuario na base de datos de informes
136
137report_err_creating_user=Produciuse un erro ao crear o novo usuario!
138
139report_select_user=Identificaci\u00F3n de usuario para a base de datos de informes
140
141report_userlist_title=Seleccione o seu nome:
142
143report_ident_user=Identificaci\u00F3n de usuario
144
145report_name_prompt=Nome:
146
147report_id_prompt=Identificador:
148
149report_pw_prompt=Contrasinal:
150
151report_pw_prompt_confirm=Confirmar contrasinal:
152
153report_new_user_data=Creaci\u00F3n dun novo usuario:
154
155report_err_bad_data=Datos incorrectos!
156
157report_generic_group_name=Xen\u00E9rico
158
159report_new_group=Crear un novo grupo...
160
161report_err_creating_group=Produciuse un erro ao crear o novo grupo!
162
163report_grouplist_title=Seleccione o seu grupo:
164
165report_new_group_data=Creaci\u00F3n dun novo grupo de usuarios:
166
167report_err_invalid_user=Usuario inexistente ou contrasinal incorrecto.
168
169report_user_has_pwd=A conta deste usuario est\u00E1 protexida por contrasinal:
170
171report_err_init=Produciuse un erro ao inicializar o sistema de informes.
172
173report_not_connected=non conectado
174
175report_err_creating=Produciuse un erro ao crear o axente de informes
176
177action_return_caption=Volver
178
179action_return_tooltip=Volver ao \u00FAltimo men\u00FA
180
181action_return_keys=V*
182
183filefilter_all_sounds=Sons (*.wav, *.mp3, *.au, *.aiff)
184
185filefilter_midi=Ficheiros MIDI (*.mid)
186
187filefilter_all_video=Ficheiros de v\u00EDdeo (*.avi, *.mov, *.mpeg)
188
189filefilter_all_anim=Ficheiros Flash 2.0 (*.swf)
190
191filefilter_skins=Temas visuais (*.xml)
192
193filefilter_all_media=Todos os ficheiros multinm\u00E9dia
194
195filesystem_copyToRoot_1=O ficheiro
196
197filesystem_copyToRoot_2=atopase nun cartafol distinto ao do proxecto actual.
198
199filesystem_copyToRoot_3=Recom\u00E9ndase ter todos os ficheiros no mesmo cartafol.
200
201filesystem_copyToRoot_4=Desexa copiar o ficheiro seleccionado ao cartafol do proxecto?
202
203filesystem_copyFile=Copiando o ficheiro
204
205msg_loading=Cargando
206
207report_err_bad_id=Identificador incorrecto!
208
209report_err_duplicate_id=Este identificador xa existe na base de datos!
210
211report_err_bad_name=Nome incorrecto!
212
213report_err_bad_pw=Os contrsinais non coinciden!
214
215report_err_connect=Produciuse un erro ao conectar coa base de datos de informes!
216
217test_alert_exit=EXIT: Neste punto o programa pechar\u00EDase.
218
219test_alert_jump_to=Neste punto producir\u00EDase un salto ao proxecto:
220
221ftype_image=Imaxe
222
223ftype_audio=Son dixital
224
225ftype_midi=Ficheiro MIDI
226
227ftype_xml=Ficheiro XML
228
229ftype_anim=Animaci\u00F3n
230
231ftype_video=V\u00EDdeo dixital
232
233ftype_font=Tipo de letra TrueType
234
235ftype_jclic=Proxecto JClic
236
237ftype_inst=Script de instalaci\u00F3n de proxectos JClic
238
239ftype_unknown=Desco\u00F1ecido
240
241ftype_animated=animada
242
243filefilter_fonts=Tipos de letra (*.ttf)
244
245editor_moveUp_keys=R#38
246
247editor_moveDown_keys=B#40
248
249filefilter_all_html=Documentos HTML (*.htm, *.html)
250
251about_creditsDoc=about/credits_gl.html
252
253about_licenseDoc=about/license_gl.html
254
255about_sponsorsCaption=Coa axuda de:
256
257about_window_systemInfo=Informaci\u00F3n do sistema
258
259about_window_projectInfo=Informaci\u00F3n do proxecto actual
260
261about_window_reportInfo=Resultados da sesi\u00F3n actual
262
263about_otherCreditsCaption=Este produto incl\u00FAe software desenvolvido por:
264
265msg_saving_project=Gardando o proxecto...
266
267filefilter_text=Ficheiros de texto (*.txt)
268#Translation credits displayed on the about window, in HTML format
269html_translation_credits=A traduci\u00F3n ao galego foi realizada por <a href="http://www.edugaliza.org" target="_blank">Edugaliza</a> e por <a href="http://trasno.net" target="_blank">Proxecto Trasno</a>
270#Abstract of the GPL license, version 2.0, as shown on the About window
271html_gpl_license=Este programa \u00E9 software libre; pode distribu\u00EDlo e/ou modificalo baixo os termos da Licenza P\u00FAblica Xeral de GNU (GNU General Public License) tal e como \u00E9 publicada pola Free Software Foundation, ben sexa a versi\u00F3n 2 da licenza ou (\u00E1 s\u00FAa escolla) calquera outra versi\u00F3n posterior.<br>&nbsp;<BR>Este programa distrib\u00FAese coa esperanza de que sexa \u00FAtil, pero SEN NINGUNHA GARANT\u00CDA; mesmo sen as garant\u00EDas impl\u00EDcitas de COMERCIABILIZACI\u00D3N ou IDONEIDADE PARA UN PROP\u00D3SITO PARTICULAR. Para obter m\u00E1is informaci\u00F3n, consulte a <a href\\="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Licenza P\u00FAblica Xeral de GNU</a>.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.