source: jclic/trunk/fuentes/build/jclic/edu/xtec/resources/messages/PlayerMessages_nl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 8.9 KB
Line 
1# JClic player messages
2m_File=Bestand
3settings_passwordRequired=JClic admin wachtwoord is vereist om deze bewerking uit te voeren.
4m_Help=Help
5m_Skin=Skin
6action_helpAbout_caption=Info...
7libraryManager_mainLibraryTitle=Hoofd bibliotheek
8library_badFormat=Dit JClic bestand is geen project bestand!\nBibliotheken zijn een speciaal type JClic projecten.
9library_mainMenu=Hoofdmenu
10library_newLibraryName=Nieuw project bibliotheek
11libraryManager_new_prompt=Wil je een nieuwe bibliotheek maken of een bestaande gebruiken?
12libraryManager_connectToLibrary=Verbinden
13libraryManager_createNewLibrary=Nieuw
14libraryManager_new_tooltip=Maak een nieuwe bibliotheek of verbind met een bestaande
15libraryManager_new_caption=Nieuw
16menuElement_dlg_icon_tooltip=Knop pictogram
17menuElement_dlg_description_tooltip=Beschrijving van de knop, gebruikt als helpballontekst.
18menuElement_dlg_description=Beschrijving:
19edit_find_image=Zoek afbeelding...
20menuElement_dlg_icon=Pictogram:
21edit_find_file=Zoek bestand...
22menuElement_dlg_project_tooltip=Pad naar JClic project
23menuElement_dlg_project=Project:
24menuElement_dlg_text_tooltip=Knop tekst
25edit_text=Tekst
26menu_dlg_name_tooltip=Naam van de map
27library_dlg_name_tooltip=Naam van de bibliotheek
28edit_name=Naam:
29edit_title=Titel:
30library_dlg_title=Bibliotheek eigenschappen
31menu_dlg_title=Map eigenschappen
32menuElement_dlg_title=Knop eigenschappen
33menu_delete_tooltip=Verwijder huidig menu
34menu_delete_caption=Verwijderen
35menuElement_delete_tooltip=Verwijder huidig menu element
36action_libraries_caption=Bibliotheken...
37dlg_save_title=Bestand opslaan...
38error_propertiesFile_beg=Fout bij openen "
39error_propertiesFile_end=". Standaard waarden zullen gebruikt worden.
40menuElement_delete_caption=Verwijderen
41menu_newMenuElement_tooltip=Maak een nieuwe snelkoppeling naar een project
42menu_newMenuName=Nieuwe map
43menu_newMenu_tooltip=Maak een nieuwe map voor project knoppen
44menu_newMenu_caption=Map voor nieuwe knop
45menu_newMenuElement_caption=Nieuw project knop
46menu_newMenuElementName=Nieuw knop
47library_cancel_tooltip=Veranderingen ongedaanmaken
48library_cancel_caption=Annuleren
49libraryManager_edit_tooltip=Wijzig de gekozen bibliotheek
50libraryManager_edit_caption=Bewerk
51library_select_caption_ok_tooltip=Wijzigingen opslaan
52library_select_caption_tooltip=Kies geselecteerde map
53library_select_caption_ok=Ok
54library_select_caption=Selecteer
55library_caption=JClic project bibliotheek
56libraryManager_select_tooltip=Geselecteerde bibliotheek openen
57libraryManager_cancel_tooltip=Annuleren
58libraryManager_cancel_caption=Annuleren
59libraryManager_select_caption=Selecteer
60libraryManager_caption=Kies bibliotheek
61
62library_error_reading=Fout bij lezen bibliotheek!
63
64wizard_next=Volgende >
65
66wizard_prev=< Vorige
67
68wizard_finish=Be\u00EBindig
69
70library_error_creating_icons=Fout bij maken van bibliotheek  pictogram!
71
72install_title=Installatie van JClic projecten
73
74install_info_description=Installatie van een nieuw JClic project
75
76install_info_from=Van:
77
78wizard_cancel=Annuleren
79
80wizard_cancel_tooltip=Annuleer de bewerking
81
82wizard_finish_tooltip=Be\u00EBindig de bewerking
83
84wizard_next_tooltip=Volgende stap van de bewerking
85
86wizard_prev_tooltip=Vorige stap van de bewerking
87
88install_select_library=Kies de bibliotheek om het project te installeren
89
90install_copy_files=Bestand kopi\u00EBren
91
92install_source=Bron:
93
94install_dest=Bestemming:
95
96install_status=Status:
97
98install_start=Begin de installatie
99
100install_start_tooltip=Begin het kopi\u00EBren van bestanden op uw computer
101
102install_progress_tooltip=Vooruitgang van de installatie
103
104install_msg_waiting=Wacht op bevestiging
105
106install_msg_creating_dirs=Aanmaken mappen
107
108install_msg_copying=Bestanden copieren
109
110install_msg_end=Voltooid!
111
112install_msg_cleanup=Opschonen...
113
114install_msg_cancel=Installatie afgebroken!
115
116install_error=Fout bij installatie!
117
118install_select_folder=Kies de map om de project pictogrammen op te slaan
119
120install_library_folders=Bibliotheek mappen:
121
122install_success_1=Het project is ge\u00EFnstalleerd op uw systeem!
123
124install_success_2=Om het uit te voeren, kies het
125
126install_success_3=pictogram in de project bibliotheek
127
128wizard_info=Druk "Volgende" om te starten.
129
130install_step_1=1. Keuze van de JClic bibliotheek
131
132install_step_2=2. Download bestanden
133
134install_step_3=3. Maak de pictogrammen
135
136install_step_4=Installatie be\u00EBindigd!
137
138install_info_info=Je vroeg om het project te installeren:
139
140settings_title=Instellingen
141
142library_error_clone=Onmogelijk om de bibliotheek te kopi\u00EBren!
143
144settings_security=Beveiliging
145
146settings_password_protect=Project instellingen met wachtwoord
147
148settings_new_password=Nieuw wachtwoord:
149
150settings_new_password_confirm=Bevestig nieuw wachtwoord:
151
152settings_general=Algemeen
153
154settings_look=Look & Feel:
155
156settings_skin=Skin:
157
158settings_language=Taal:
159
160settings_reports=Rapporten
161
162settings_report_use=Schrijf punten naar een database
163
164settings_report_engine=Reporter class:
165
166settings_report_params=Parameter:
167
168settings_media=Multimedia
169
170settings_media_enabled=Multimedia toegelaten
171
172settings_media_system=Multimedia systeem:
173
174settings_media_event_sounds=Geluid gebeurtenissen ingeschakeld
175
176settings_library=Bibliotheken
177
178settings_library_autorun=Ga automatisch naar bibliotheken als JClic start
179
180m_Tools=Gereedschappen
181
182m_File_Mnemonic=B
183
184m_Tools_Mnemonic=G
185
186m_Help_Mnemonic=H
187
188m_Activity=Activiteit
189
190m_Activity_Mnemonic=A
191
192action_openFile_caption=Bestand openen...
193
194action_openFile_tooltip=JClick project bestand openen
195
196action_openFile_keys=OO
197
198action_openUrl_caption=Open URL...
199
200action_openUrl_tooltip=JClic project direct van het internet openen
201
202action_openUrl_keys=UU
203
204action_exit_caption=Afsluiten
205
206action_exit_tooltip=JClic afsluiten
207
208action_exit_keys=XX
209
210action_settings_caption=Instellingen...
211
212action_settings_tooltip=Algemene programma instellingen aanpassen
213
214action_settings_keys=T
215
216action_libraries_tooltip=JClic bibliotheek openen of aanpassen
217
218action_libraries_keys=LL
219
220action_helpAbout_tooltip=Informatie over JClic
221
222action_helpAbout_keys=AA
223
224menuElement_err_iconTooLarge=Deze afbeelding is te groot om gebruikt te worden als pictogram!
225
226settings_report_tcp=Verbinden met een JClic rapport server
227
228settings_report_jdbc=Direct JDBC verbinding:
229
230settings_report_other=Andere:
231
232settings_report_address=Host:
233
234settings_report_port=Poort:
235
236settings_report_driver=Stuurprogramma:
237
238settings_report_url=URL:
239
240settings_report_user=Gebruiker:
241
242settings_report_pwd=Wachtwoord:
243
244settings_report_options=Rapporteer parameters::
245
246settings_report_err_server=Verkeerde rapport server naam
247
248settings_report_err_port=Verkeer inkomend poort nummer! Kies een waarde tussen 1000 en 65000.
249
250settings_report_err=Verkeer rapport systeem gegevens!
251
252settings_report_type=Rapporteer motor:
253
254settings_media_jmf=Java Media Framework (JMF)
255
256settings_media_qt=QuickTime
257
258settings_media_default=Automatisch detecteren
259
260settings_security_tooltip=Beveiliging instellingen
261
262settings_report_tooltip=Rapport systeem instellingen
263
264settings_media_tooltip=Multimedia systeem opties
265
266settings_general_tooltip=Taal en aspect instellingen
267
268settings_library_tooltip=Bibliotheek instellingen en bewerken
269
270settings_look_tooltip=User interface look & feel
271
272settings_skin_tooltip=Keuze van de grafische aspecten van JClic
273
274settings_language_tooltip=Taal keuze
275
276settings_report_use_tooltip=Toestaan/verhinderen van verbinding met een JClic rapport database
277
278settings_report_tcp_tooltip=Rapporteer engine gebaseerd op een TCP/IP verbinding
279
280settings_report_jdbc_tooltip=Rapporteer engine gebaseerd op een directe verbinding
281
282settings_report_other_tooltip=Andere rapporteer engines...
283
284settings_report_address_tooltip=Rapport server naam of IP adres
285
286settings_report_port_tooltip=Poort voor verbinding (standaard is 5510)
287
288edit_file=Bestand:
289
290error_launchLibrary=Fout bij starten bibliotheek
291
292install_toSourceFolder=Installeren naar bron map!
293
294edit_find_media=Zoek media bestand...
295
296libraryManager_delete_caption=Verwijderen
297
298libraryManager_delete_tooltip=Verwijder de referentie naar de gekozen bibliotheek
299
300libraryManager_delete_confirm=Wil je de referentie naar de gekozen bibliotheek verwijderen?
301
302libraryManager_new_exists=Deze bibliotheek is reeds gekoppeld aan het systeem.
303
304edit_find_image_keys=F*
305
306menu_newMenuElement_caption_keys=NN
307
308menu_newMenu_caption_keys=MM
309
310edit_find_file_keys=FF
311
312libraryManager_newLibaryOption=Maak een nieuwe project bibliotheek
313
314libraryManager_connectToExistingOption=Voegt een snelkoppeling naar een bestaande bibliotheek project toe
315
316libraryManager_fileOrUrlCaption=Bestand of URL:
317
318libraryManager_newLibraryTitle=Nieuw project bibliotheek
319
320libraryManager_warnNoFileSelected=Geef de URL of de bestandsnaam van de project bibliotheek\\!
321
322install_launchProject=Het project nu openen
323
324settings_browser=Voorkeur browser:
325
326settings_browser_tooltip=Commando om browser te starten(firefox, iexplore, mozilla, opera...)
327
328settings_country=Land code:
329
330settings_country_tooltip=Optionele twee letter code die overeenkomt met het land specifieke variant van de taal (vb. : BR voor Braziliaans Portugees)
331
332settings_variant=Variant:
333
334settings_variant_tooltip=Optionele variant code van de taal
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.