source: jclic/trunk/fuentes/build/jclicreports/edu/xtec/resources/messages/ReportServerMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 3.4 KB
Line 
1error_serverCannotStart=No s'ha pogut posar en marxa el servidor!
2error_incorrectData=Dades incorrectes!
3column_IP_title=IP
4column_port_title=Port
5column_started_title=Engegat
6column_lastMessage_title=Darrer missatge
7column_IP_tooltip=Adre\u00E7a IP de l'ordinador client
8column_port_tooltip=Port local emprat per a aquesta connexi\u00F3
9column_started_tooltip=Data i hora en qu\u00E8 s'ha iniciat la connexi\u00F3
10column_lastMessage_tooltip=Cap\u00E7alera del darrer missatge rebut
11error_propertiesFile_beg=No es pot obrir el fitxer de configuraci\u00F3 "
12error_propertiesFile_end=". El programa utilitzar\u00E0 els valors per defecte.
13form_title=Servidor d'informes JClic
14form_connections_title=Connexions:
15form_messages_title=Missatges de sistema:
16form_settings_title=Configuraci\u00F3:
17form_connections_close=Tanca la connexi\u00F3
18form_connections_close_tooltip=Tanca la connexi\u00F3 seleccionada a la llista
19form_settings_driver=Controlador:
20form_settings_driver_tooltip=Controlador JDBC utilitzat per a connectar amb la base de dades
21form_settings_database=Base de dades:
22form_settings_database_tooltip=Nom de la base de dades d'informes
23form_settings_port=Port:
24form_settings_port_tooltip=Port TCP on el servidor atendr\u00E0 les connexions
25form_settings_password_tooltip=Contrasenya de l'usuari de sistema
26form_settings_password=Contrasenya:
27form_settings_user_tooltip=Nom d'usuari de sistema de la base de dades
28form_settings_user=Usuari:
29ERROR=ERROR
30form_settings_timeout=Timeout:
31form_settings_timeout_tooltip=M\u00E0xim nombre de segons d'inactivitat perm\u00E8s a les connexions
32form_btn_start=Engega
33form_btn_stop=Atura
34form_btn_exit=Surt
35form_btn_exit_tooltip=Atura el servidor i tancar el programa
36form_btn_stop_tooltip=Tancar totes les connexions i atura el servidor
37form_btn_start_tooltip=Inicia l'atenci\u00F3 als clients
38form_messages_verbose=Mostra informaci\u00F3 ampliada
39form_messages_verbose_tooltip=Mostra tots els missatges entrants
40form_messages_copy=Copia
41form_messages_copy_tooltip=Copia el contingut de la finestra a la carpeta de sistema
42form_messages_clear=Esborra
43form_messages_clear_tooltip=Neteja la finestra de missatges
44error_DB=L'acci\u00F3 sol.licitada no s'ha pogut completar
45settings_title=Configuraci\u00F3 de servidor d'informes JClic
46settings_options_title=Opcions
47settings_options_language=Idioma:
48settings_options_look=Aparen\u00E7a:
49settings_db_title=Base de dades
50settings_db_driver=Controlador:
51settings_options_tooltips=Etiquetes d'ajuda
52settings_db_url=URL:
53settings_db_usr=Usuari de la base de dades:
54settings_db_pwd=Contrasenya:
55settings_server_title=Servidor d'informes
56settings_server_timeout=Temps m\u00E0xim d'espera:
57settings_server_port=Port:
58settings_server_autostart=Engegada autom\u00E0tica
59settings_web_title=Servidor web
60settings_server_logFile=Escriure logs al fitxer:
61settings_button=Configuraci\u00F3...
62error_writting_settings=Error en escriure el fitxer de configuraci\u00F3!
63form_btn_show=engega el navegador...
64error_starting_browser=Error en executar el navegador!
65error_opening_logs=Error en obrir els fitxers de registre!
66settings_file=Fitxer...
67settings_tablePrefix=Prefixe dels noms de les taules:
68settings_createTables=Crea taules si no existeixen
69settings_session_lifetime=Durada m\u00E0xima d'una sessi\u00F3 inactiva (minuts):
70settings_browser=Navegador preferit:
71settings_browser_tooltip=Ordre emprada per a engegar el navegador (firefox, iexplore, mozilla, opera...)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.