source: jclic/trunk/fuentes/build/jclicreports/edu/xtec/resources/messages/reportMessages_nl.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 5.2 KB
Line 
1login_pwd=Wachtwoord:
2
3login_desc=Je dient een geldig wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot de rapporten database.
4
5login_title=Aanmelden
6
7submit=Verzenden...
8
9login_incorrect=Verkeer paswoord!
10
11main_title=Hoofdmenu
12
13users_admin_title=Gebruikers en groepen admin
14
15group_report_title=Groep rapporten
16
17user_report_title=Gebruikers rapport
18
19act_report_title=Activiteiten rapporten
20
21db_admin_title=Database admin
22
23db_admin_settings_error=Nieuwe database waarden kunnen niet ingevoerd worden!
24
25db_admin_param_agc=Laat gebruikers nieuwe groepen maken
26
27db_admin_param_auc=Laat gebruikers nieuwe gebruikers maken
28
29db_admin_param_shgl=Kies groep in een lijst
30
31db_admin_param_shul=Kies gebruikersnaam in een lijst
32
33db_admin_param_ut=Database heeft tabellen met gebruikers en groepen
34
35db_admin_edit_btn=Bewerk instellingen...
36
37db_admin_pw_edit_btn=Wachtwoord instellen...
38
39title=Titel
40
41db_admin_edit_title=Database instellingen bewerken
42
43db_admin_pw_edit_title=Verander systeem wachtwoord
44
45db_admin_pw_newPwd=Nieuw wachtwoord
46
47db_admin_pw_verifyPwd=Wachtwoord opnieuw invoeren
48
49db_admin_pw_noFit=Wachtwoorden komen niet overeen!
50
51report_group=Groep:
52
53report_user=Gebruiker:
54
55report_project=Project:
56
57report_all_projects=Alle projecten
58
59report_key=Sleutel:
60
61report_code=Code:
62
63report_context=Inhoud:
64
65report_from=Van:
66
67month_1=januari
68
69month_2=februari
70
71month_3=maart
72
73month_4=april
74
75month_5=mei
76
77month_6=juni
78
79month_7=juli
80
81month_8=augustus
82
83month_9=september
84
85month_10=oktober
86
87month_11=november
88
89month_12=december
90
91report_to=Tot:
92
93report_global_precision=Totale nauwkeurigheid
94
95report_solved_activities=Opgeloste activiteiten
96
97report_user_evolution=Vooruitgang gebruiker
98
99report_group_evolution=Vooruitgang groep
100
101report_project_evolution=Vooruitgang project
102
103report_result_distribution=Resultaat verdeling
104
105report_no_data=GEEN GEGEVENS
106
107report_users=Gebruikers:
108
109report_sessions=Reeksen:
110
111report_projects=Projecten:
112
113report_actDone=Activiteiten klaar:
114
115report_actSolved=Activiteiten opgelost:
116
117report_totalTime=Totale tijd:
118
119report_globalPrec=Puntentotaal:
120
121report_globalSummary=Samenvatting overzicht
122
123report_header_date=datum
124
125report_session_list=Reeksen:
126
127report_header_user=gebruiker
128
129report_header_project=project
130
131report_header_numActs=activiteiten
132
133report_header_actsSolved=opgeloste activiteiten
134
135report_header_time=tijd
136
137report_header_prec=punten
138
139report_session_detail_show=toon details reeks
140
141report_session_detail_title=activiteiten gedaan in reeks
142
143report_header_activity=activiteit
144
145report_header_actions=acties
146
147report_header_score=juist
148
149report_header_solved=ok
150
151Y=J
152
153N=N
154
155report_session_detail_hide=verberg details
156
157report_header_sessions=reeksen
158
159report_all_activities=Alle activiteiten
160
161report_activity=Activiteit:
162
163report_many=verschillende
164
165report_n_users=gebruikers
166
167group_admin_title=Groepen administratie
168
169group_admin_new_button=Nieuwe groep...
170
171group_admin_groups=Groepen
172
173report_actions=Acties
174
175group_admin_edit_button=Bewerken...
176
177user_admin_title=Gebruikers administratie
178
179group_admin_delete_button=Verwijder...
180
181group_admin_clear_button=Rapporten wissen...
182
183group_admin_properties=Groepseigenschappen
184
185group_admin_name=Naam:
186
187group_admin_id=Identificatie:
188
189group_admin_icon=Pictogram:
190
191error=FOUT
192
193return=verder...
194
195group_admin_users=Gebruikers
196
197group_admin_no_users=Deze groep heeft geen gebruikers
198
199group_admin_create_user_button=Maak nieuwe gebruiker...
200
201cancel=Annuleren
202
203group_admin_invalid_name=Verkeerde groepsnaam!
204
205group_admin_invalid_id=Verkeerde groepsidentificatie!
206
207group_admin_id_already_exists=Er is een andere groep met dezelfde identificatie in de database!
208
209group_admin_delete_group=Groep verwijderen
210
211report_areyousure=Weet u het zeker?
212
213YES=Ja
214
215NOT=Nee
216
217group_admin_delete_group_explain=Deze bewerking zal ook alle gebruikers van deze groep verwijderen. Alle gegevens zullen verloren gaan.
218
219db_error=Kan de opdracht niet afwerken.
220
221group_admin_clear_group=Rapport gegevens van de groep leeg maken
222
223group_admin_clear_group_explain=Deze operatie zal alle rapporten van de activiteiten van leden tussen de twee opgegeven datums van deze groep verwijderen
224
225db_clear_reports_date=Rapport gegevens verwijderen
226
227user_admin_invalid_name=Ongeldige gebruikers naam.
228
229user_admin_invalid_id=Ongeldige gebruiker identificatie
230
231user_admin_id_already_exists=Er is een andere gebruiker met dezelfde identificatie in de database!
232
233user_admin_user_deleted=De gebruiker is verwijderd uit de database.
234
235user_admin_id=Identificatie:
236
237user_admin_name=Naam:
238
239user_admin_icon=Pictogram:
240
241user_admin_edit_button=Bewerken...
242
243user_admin_delete_button=Verwijder...
244
245user_admin_clear_button=Rapporten wissen...
246
247user_admin_delete_user=Gebruiker verwijderen
248
249user_admin_delete_user_explain=Deze bewerking zal de gebruiker en zijn rapporten verwijderen uit deze database.
250
251user_admin_clear_user=Verwijder rapport gegevens van gebruiker
252
253user_admin_clear_user_explain=Deze bewerking zal alle rapporten van de activiteiten van deze gebruiker tussen de opgegeven datums verwijderen.
254
255success=Geslaagde bewerking
256
257bad_data=Verkeerde gegevens!
258
259db_admin_param_lap=Tijd tussen verbindingen (in seconden):
260
261jclic_reports=JClic rapporten
262
263YES_SHORT=J
264
265NOT_SHORT=N
266
267user_admin_pw_prompt=Wachtwoord:
268
269user_admin_pw_prompt_confirm=Bevestig wachtwoord:
270
271user_admin_err_bad_pw=Wachtwoorden komen niet overeen\\!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.