source: jclic/trunk/fuentes/build/utilities/edu/xtec/resources/messages/BasicMessages_ca.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 2.1 KB
Line 
1
2ERROR=ERROR
3OK=D'acord
4YES=S\u00ED
5NO=No
6DELETE=Elimina
7PASTE=Enganxa
8CUT=Retalla
9COPY=Copia
10FILE_SAVE=Desa el fitxer
11CONFIRM=Confirma l'operaci\u00F3
12FILE_OPEN=Obre el fitxer
13FILE_ERR_BEG_DIR=La carpeta
14URL=URL:
15PASSWORD=Contrasenya:
16WARNING=Atenci\u00F3!
17FILE_NOT_READABLE=No es pot llegir!
18FILE_NOT_EXIST=No existeix!
19FILE_READONLY=\u00C9s de nom\u00E9s lectura i no pot ser reempla\u00E7at.
20FILE_OVERWRITE_DIR_PROMPT=Voleu reempla\u00E7ar-la?
21FILE_OVERWRITE_PROMPT=Voleu reempla\u00E7ar-lo?
22FILE_EXISTS=ja es troba al vostre ordinador.
23FILE_DIR_BEG=La carpeta
24FILE_BEG=El fitxer
25UNNAMED=Sense nom
26FILE_ERR_READING=Error en llegir el fitxer
27FILE_ERR_SAVING=Error en desar el fitxer
28FILE_FIND=Cerca d'un fitxer
29FILE_ERR_READONLY=\u00E9s de nom\u00E9s lectura.
30FILE_ERR_EXISTS=ja existeix. Voleu sobreescriure'l?
31FILE_ERR_UNREADABLE=no es pot llegir.
32FILE_ERR_BEG=El fitxer
33LOADING=carregant el programa...
34FALSE=fals
35CHECK_SIGNATURE_URL=messages/checksignature_ca.html
36URL_LAUNCH_ERROR=Error en invocar l'URL!
37URL_ERROR=Error en construir l'URL!
38QUESTION=Pregunta
39PASSWORD_INCORRECT=Contrasenya incorrecta!
40TRUE=cert
41CANCEL=Cancel\u00B7la
42
43FILE_ERR_DELETING=Error en esborrar el fitxer
44
45URL_OPEN=Obre URL
46
47FILE_ERR_RESTORING=Error en restaurar el fitxer
48
49WRITING_FILE=Escrivint fitxer...
50
51XML_ATTRIBUTE=Atribut
52
53XML_VALUE=Valor
54
55XML_NOT_EDITABLE=Aquest camp no \u00E9s editable!
56
57XML_TEXT=text
58
59XML_NEW_ATTRIBUTE=Afegeix un nou atribut
60
61WORKING=Treballant...
62
63LOADING_FILE=Llegint el fitxer
64
65XML_DEL_ATTRIBUTE=Suprimeix l'atribut
66
67XML_ELEMENT=Element
68
69XML_NEW_ELEMENT=Nou element
70
71XML_DEL_ELEMENT=Elimina l'element
72
73XML_NAME=Nom
74
75RETRY=Reintenta
76
77IGNORE=Ignora
78
79DATE_INCORRECT=Data incorrecta!
80
81BAD_NUMBER=Nombre incorrecte!
82
83NONE=Cap
84
85COPY_keys=CC
86
87CUT_keys=TX
88
89PASTE_keys=NV
90
91DELETE_keys=E#127
92
93SELECT_ALL=Selecciona-ho tot
94
95SELECT_NONE=Desf\u00E9s la selecci\u00F3
96
97WIDTH=Amplada:
98
99HEIGHT=Al\u00E7ada:
100
101BROWSE_FILES=Cerca el fitxer...
102
103VERSION=versi\u00F3
104
105ABOUT=Quant a...
106
107YES_TO_ALL=S\u00ED a tots
108
109NO_TO_ALL=No a tots
110
111SAVE=Desa
112
113OPEN=Obre
114
115FILE_OPEN_TOOLTIP=Obre el fitxer seleccionat
116
117FILE_SAVE_TOOLTIP=Desa el fitxer especificat
118
119SAVING=desant...
120
121SAVING_FILE=Desant el fitxer
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.