source: jclic/trunk/fuentes/build/utilities/edu/xtec/resources/messages/PersistentPathsMessages_da.properties @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 335 bytes
Line 
1cl_alert=Du k\u00F8rer "$" for f\u00F8rste gang p\u00E5 denne computer.\nAngiv venligst et mappenavn, hvor der kan gemmes\ndatafiler og programops\u00E6tninger.
2cl_err_unableToCreateDir=Kunne ikke oprette denne mappe!\nAngiv venligst et gyldigt omr\u00E5de, hvor du har administrative rettigheder.
3cl_prompt_title=Installationskatalog
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.