source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-activities/listactivities_nl.po @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 7.0 KB
Line 
1# Dutch translation for jclic
2# Copyright (c) 2008 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2008
3# This file is distributed under the same license as the jclic package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: jclic\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-02-04 19:15+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-02-04 19:57+0000\n"
12"Last-Translator: Heureka <Unknown>\n"
13"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
19
20#: @associations.ComplexAssociation
21msgid ""
22"Complex association|In this activity there are also two sets of information, "
23"but these may have a different number of parts and there may be different "
24"types of relation between them e.g.: one-to-one, various to one, parts "
25"without a relation, etc."
26msgstr ""
27"Complexe associatie|In deze activiteit zijn er ook twee groepen informatie, "
28"maar deze kunnen verschillen in aantal en er kunnen verschillende type "
29"relaties zijn tussen de twee groepen zoals: een op een, verschillende op "
30"een, geen relatie, enzovoorts."
31
32#: @associations.SimpleAssociation
33msgid ""
34"Simple association|There are two sets of information that have the same "
35"number of parts. Each part from the original set corresponds to one, and "
36"only one, part of the image set."
37msgstr ""
38"Simpele associatie|Er zijn twee groepen informatie, met evenveel elementen "
39"in elke groep. Elk element van de ene groep komt precies overeen met een "
40"element in de andere groep."
41
42#: @memory.MemoryGame
43msgid ""
44"Finding pairs|Each of the pieces appear twice, but face down. In each go two "
45"pieces are turned over and are turned back over if they are not the same. "
46"The objective is to find all the pairs."
47msgstr ""
48"Duo's zoeken|Elk element komt twee keer voor, je ziet alleen de achterkant. "
49"Bij elke beurt worden er twee elementen zichtbaar gemaakt en terug "
50"onzichtbaar als ze niet gelijk zijn. Je moet alle duo's vinden."
51
52#: @panels.Explore
53msgid ""
54"Explore activity|An initial piece of information is shown and, upon clicking "
55"on it, a given piece of information is shown for each element."
56msgstr ""
57"Exploreren activiteit|Er wordt een lijst met informatie getoond, en als je "
58"op een element klikt, wordt er bijkomende uitleg gegeven."
59
60#: @panels.Identify
61msgid ""
62"Identify cells|There is just one set of information and you have to click on "
63"those parts that meet a certain condition."
64msgstr ""
65"Identificeer cellen|Er is een lijst met informatie en je moet op deze delen "
66"klikken die aan een bepaalde voorwaarde voldoen."
67
68#: @panels.InformationScreen
69msgid ""
70"Information screen|One set of information is shown and there is the option "
71"of activating the multimedia content for each piece of information."
72msgstr ""
73"Informatie scherm|Er is een lijst met informatie en er is de optie om "
74"multimedia te vertonen voor elk element."
75
76#: @puzzles.DoublePuzzle
77msgid ""
78"Double puzzle|Two grids are shown. One contains the disordered information "
79"and the other is empty. The object has to be rearranged in the empty grid by "
80"dragging the pieces one by one."
81msgstr ""
82"Dubbele puzzel|Er worden twee tabellen getoond. Een bevat de informatie die "
83"doorheen is geschud en de ander is leeg. Het doel is de lege tabel te vullen "
84"in de juiste volgorde door de stukken een voor een te verslepen."
85
86#: @puzzles.ExchangePuzzle
87msgid ""
88"Exchange puzzle|The information is swapped within the same panel. In each go "
89"two pieces swap position until the object is reordered."
90msgstr ""
91"Verwissel puzzel|De informatie is in dezelfde tabel door elkaar gehaald. Bij "
92"elke beurt moet je twee delen omwisselen totdat de puzzel is opgelost."
93
94#: @puzzles.HolePuzzle
95msgid ""
96"Hole puzzle|In the same panel one piece is missing and the others are "
97"shuffled. In each go one of the pieces next to the empty space is moved "
98"until they are back in the original order."
99msgstr ""
100"Gat puzzel|In dezelfde tabel ontbreekt een stukje en de andere zijn door "
101"elkaar geschud. Bij elke beurt wordt een stukje in de opening geschoven tot "
102"de puzzel gemaakt is.."
103
104#: @text.WrittenAnswer
105msgid ""
106"Written answer|A set of information is shown and the corresponding text for "
107"each of its parts must be written."
108msgstr ""
109"Geschreven antwoord|Er wordt informatie getoond en de overeenstemmende tekst "
110"moet geschreven worden."
111
112#: @text.FillInBlanks
113msgid ""
114"Text: Fill-in blanks|The user has to complete certain words, letters and "
115"phrases that have been hidden or camouflaged in a text. The solution of each "
116"of the elements may be set up in different ways: writing in a blank space; "
117"correcting a phrase that contains errors; or selecting from a list of "
118"various possible answers."
119msgstr ""
120"Tekst: Invuloefening|De gebruiker moet sommige woorden, letters en zinnen "
121"die weggelaten zijn vervolledigen. De oplossing kan op verschillende "
122"manieren gegeven worden: invullen op een lege plaats, verbeteren van fouten "
123"of kiezen uit een aantal oplossingen."
124
125#: @text.Identify
126msgid ""
127"Text: Identify elements|The user has to point out some words, letters, "
128"numbers, symbols or punctuation marks with a click of the mouse."
129msgstr ""
130"Tekst: Identifier elementen|De gebruiker moet sommige woorden, letters, "
131"cijfers, symbolen of leestekens aanklikken met de muis."
132
133#: @text.Order
134msgid ""
135"Text: Order elements|When designing this activity some of the words or "
136"paragraphs of a text are selected to be shuffled around. The user has to put "
137"them back in order."
138msgstr ""
139"Tekst: Elementen ordenen|Sommige woorden of alinea's zijn door elkaar gezet. "
140"De gebruiker moet ze weer in de juiste volgorde zetten."
141
142#: @text.Complete
143msgid ""
144"Text: Complete text|Various parts of a text (letters, words, punctuation "
145"signs, or phrases) are taken out and the user has to complete it."
146msgstr ""
147"Tekst: Vervolledig tekst|Verschillende delen van een tekst (letters, "
148"woorden, leestekens of zinnen) zijn weggelaten en de gebruiker moet de tekst "
149"vervolledigen."
150
151#: @textGrid.CrossWord
152msgid ""
153"Crosswords|The word table has to be completed according to its definitions. "
154"The definitions may be text, graphics or sound. The programme automatically "
155"shows the definitions of the two words which cross in the cursor position."
156msgstr ""
157"Kruiswoordraadsel|Het kruiswoordraadsel moet ingevuld worden door gebruik te "
158"maken van de definities. De definities mogen met tekst, afbeeldingen of "
159"geluiden. Het programma geeft de twee definities van de woorden waar er een "
160"letter wordt ingevuld."
161
162#: @textGrid.WordSearch
163msgid ""
164"Word search|The hidden words have to be found in a grid of letters. The "
165"neutral cells in the grid (those with no word) are completed with characters "
166"chosen at random."
167msgstr ""
168"Woordzoeker|De verborgen woorden moeten gezocht worden in een rooster met "
169"letters. De cellen die geen letters van woorden bevatten, worden willekeurig "
170"opgevuld."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.