source: jclic/trunk/fuentes/i18n/fromLaunchpad/po/jclic-core/JClicMessages_cs.po @ 3466

Last change on this file since 3466 was 3466, checked in by Juanma, 4 years ago

Updated to 3.2.1

File size: 17.1 KB
Line 
1# Czech translation for jclic
2# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
3# This file is distributed under the same license as the jclic package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: jclic\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2008-03-27 00:34+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-09-24 06:40+0000\n"
12"Last-Translator: Zbyněk Schwarz <Unknown>\n"
13"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Launchpad-Export-Date: 2015-12-09 11:48+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17865)\n"
19
20#. #JClic main messages
21#: label_time
22msgid "time"
23msgstr "čas"
24
25#: label_actions
26msgid "tries"
27msgstr "pokusů"
28
29#: label_score
30msgid "score"
31msgstr "skóre"
32
33#: Skin
34msgid "Skin"
35msgstr "Motiv"
36
37#: action_next_caption
38msgid "Next"
39msgstr "Další"
40
41#: action_next_tooltip
42msgid "Next activity"
43msgstr "Další aktivita"
44
45#: action_prev_caption
46msgid "Previous"
47msgstr "Předchozí"
48
49#: action_prev_tooltip
50msgid "Previous activity"
51msgstr "Předchozí aktivita"
52
53#: action_reset_caption
54msgid "Restart"
55msgstr "Spustit znovu"
56
57#: action_reset_tooltip
58msgid "Restart activity"
59msgstr "Restartovat aktivitu"
60
61#: action_info_caption
62msgid "Information"
63msgstr "Informace"
64
65#: about_window_lb_project
66msgid "Project"
67msgstr "Projekt"
68
69#: about_window_lb_languages
70msgid "languages"
71msgstr "jazyky"
72
73#: about_window_lb_language
74msgid "language"
75msgstr "jazyk"
76
77#: about_window_close_button
78msgctxt "about_window_close_button"
79msgid "Return"
80msgstr "Návrat"
81
82#: about_window_caption
83msgid "About"
84msgstr "O aplikaci"
85
86#: action_about_tooltip
87msgid "User reports"
88msgstr "Uživatelská sestava"
89
90#: about_window_lb_report
91msgid "Report"
92msgstr "Sestava"
93
94#: about_window_browser_button
95msgid "View in browser"
96msgstr "Zobrazit v prohlížeči"
97
98#: report_no_activities
99msgid "No activities reported!"
100msgstr "Nebyly nahlášeny žádné aktivity!"
101
102#: report_system_standard
103msgid "Report not registered in any DB"
104msgstr "Zpráva není zaregistrována v žádné DB"
105
106#: report_lb_time
107msgid "Time"
108msgstr "Čas"
109
110#: msg_error_loading_sequence
111msgid "Error loading sequence"
112msgstr "Chyba při načítání sekvence"
113
114#: media_qt_error_initializing
115msgid "Error initializing QuickTime!"
116msgstr "Chyba při inicializaci QuickTime!"
117
118#: media_check_url
119msgid "messages/checkmedia.html"
120msgstr "messages/checkmedia.html"
121
122#: filesystem_openURL
123msgid "Open URL..."
124msgstr "Otevřít URL..."
125
126#: filesystem_openFile
127msgid "Open file..."
128msgstr "Otevřít soubor..."
129
130#: filesystem_enterURL
131msgid "Please enter the URL to the resource to be loaded."
132msgstr "Zadejte prosím URL zdroje, který má být načten."
133
134#: msg_error_executing_external
135msgid "Error executing the command:"
136msgstr "Chyba při provádění příkazu:"
137
138#: editor_moveDown_tooltip
139msgid "Move the selected element down"
140msgstr "Přesunout vybraný prvek dolů"
141
142#: editor_moveUp_tooltip
143msgid "Move the selected element up"
144msgstr "Přesunout vybraný prvek nahoru"
145
146#: editor_moveDown
147msgid "Move down"
148msgstr "Posunout dolů"
149
150#: editor_moveUp
151msgid "Move up"
152msgstr "Posunout nahoru"
153
154#: filefilter_all_images
155msgid "Image files (*.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.ico)"
156msgstr "Soubory obrázků (*.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.ico)"
157
158#: filefilter_png
159msgid "PNG images"
160msgstr "PNG obrázky"
161
162#: filefilter_jpg
163msgid "JPG images"
164msgstr "JPG obrázky"
165
166#: filefilter_gif
167msgid "GIF images"
168msgstr "GIF obrázky"
169
170#: filesystem_saveURLerror
171msgid "URL-based files are read-only."
172msgstr "Soubory založené na URL jsou určeny pouze pro čtení."
173
174#: filefilter_all_clic
175msgid "Clic 3.0 packages (*.pac, *.pcc)"
176msgstr "Clic 3.0 balíčky (*.pac, *.pcc)"
177
178#: filefilter_all
179msgid "All files"
180msgstr "Všechny soubory"
181
182#: filefilter_all_jclic_clic
183msgid "JClic and Clic 3.0 projects (*.jclic, *.jclic.zip, *.pac, *.pcc)"
184msgstr "JClic a Clic 3.0 projekty (*.jclic, *.jclic.zip, *.pac, *.pcc)"
185
186#: filefilter_all_jclic
187msgid "JClic projects (*.jclic, *.jclic.zip)"
188msgstr "JClic projekty (*.jclic, *.jclic.zip)"
189
190#: filefilter_pcc
191msgid "Clic 3.0 compact packages (*.pcc)"
192msgstr "Clic 3.0 kompaktní balíčky (*.pcc)"
193
194#: filefilter_pac
195msgid "Clic 3.0 open packages (*.pac)"
196msgstr "Clic 3.0 otevřené balíčky (*.pac)"
197
198#: filefilter_jclic_zip
199msgid "JClic compressed projects (*.jclic.zip)"
200msgstr "JClic zkomprimované projekty (*.jclic.zip)"
201
202#: filefilter_jclic
203msgid "JClic projects (*.jclic)"
204msgstr "JClic projekty (*.jclic)"
205
206#: about_window_lb_mediaSystem
207msgid "Multimedia system"
208msgstr "Systém multimédií"
209
210#: about_window_lb_level
211msgid "Level"
212msgstr "Úroveň"
213
214#: about_window_lb_area
215msgid "Area"
216msgstr "Oblast"
217
218#: report_num_actions
219msgid "Actions done:"
220msgstr "Provedené akce:"
221
222#: report_project
223msgid "Project:"
224msgstr "Projekt:"
225
226#: report_lb_totals
227msgid "Total:"
228msgstr "Celkem:"
229
230#: report_num_projects
231msgid "Projects:"
232msgstr "Projekty:"
233
234#: report_session
235msgid "Session:"
236msgstr "Sezení:"
237
238#: msg_warn_no_exec_in_applets
239msgid ""
240"For security reasons, execution of external programs is disabled in JClic "
241"applets."
242msgstr ""
243"Spouštění externích aplikací je v appletech JClic zakázáno z bezpečnostních "
244"důvodů."
245
246#: msg_error_starting_activity
247msgid "Error starting activity!"
248msgstr "Chyba při spouštění aktivity!"
249
250#: msg_error_loading_project
251msgid "Error loading project"
252msgstr "Chyba při načítání projektu"
253
254#: msg_error_playing_media
255msgid "Error playing media!"
256msgstr "Chyba při přehrávání média!"
257
258#: msg_activity_finished
259msgid "Activity finished!"
260msgstr "Aktivita dokončena!"
261
262#: msg_playing_media
263msgid "Playing media"
264msgstr "Přehrávaná média"
265
266#: msg_activity_running
267msgid "Activity running"
268msgstr "Běžící aktivita"
269
270#: msg_activity_ready
271msgid "Activity ready"
272msgstr "Aktivita připravena"
273
274#: msg_initializing
275msgid "Initializing..."
276msgstr "Probíhá inicializace..."
277
278#: msg_preparing_media
279msgid "Preparing media"
280msgstr "Připravuje se médium"
281
282#: msg_error_loading_activity
283msgid "Error loading activity"
284msgstr "Chyba při načítání"
285
286#: msg_loading_activity
287msgid "Loading activity"
288msgstr "Načítá se aktivita"
289
290#: msg_loading_project
291msgid "Loading project..."
292msgstr "Načítá se projekt..."
293
294#: msg_ready
295msgid "Ready"
296msgstr "Připraven"
297
298#: err_reading_data
299msgid "Error loading file"
300msgstr "Chyba při načítání souboru"
301
302#: err_file_save
303msgid "Error saving file!"
304msgstr "Chyba při ukládání souboru!"
305
306#: err_file_open
307msgid "Error opening file!"
308msgstr "Chyba při otevírání souboru!"
309
310#: report_started
311msgid "Session started:"
312msgstr "Sezení spuštěno:"
313
314#: report_lb_score
315msgid "Score"
316msgstr "Skóre"
317
318#: report_lb_actions
319msgid "Actions"
320msgstr "Akce"
321
322#: report_lb_solved
323msgid "Ok"
324msgstr "Ok"
325
326#: report_lb_activity
327msgctxt "report_lb_activity"
328msgid "Activity"
329msgstr "Aktivita"
330
331#: report_lb_sequence
332msgid "Sequence"
333msgstr "Sekvence"
334
335#: report_global_score
336msgid "Global score:"
337msgstr "Celkové skóre:"
338
339#: report_total_time
340msgid "Total time on activities:"
341msgstr "Celkový čas aktivit:"
342
343#: report_num_activities_solved
344msgid "Activities ok:"
345msgstr "Aktivity ok:"
346
347#: report_num_activities
348msgid "Activities done:"
349msgstr "Dokončené aktivity:"
350
351#: report_num_sequences
352msgid "Sequences:"
353msgstr "Sekvence:"
354
355#: report_system
356msgid "Report system:"
357msgstr "Systém zprávy:"
358
359#: report_user
360msgid "User:"
361msgstr "Uživatel:"
362
363#: report_not_finished
364msgid "Activity not finished"
365msgstr "Činnost nebyla dokončena"
366
367#: action_info_tooltip
368msgid "Additional information"
369msgstr "Další informace"
370
371#: action_help_caption
372msgid "Help"
373msgstr "Nápověda"
374
375#: action_help_tooltip
376msgid "Help about this activity"
377msgstr "Nápověda k této činnosti"
378
379#: action_audio_caption
380msgid "Sounds"
381msgstr "Zvuky"
382
383#: action_audio_tooltip
384msgid "Enable/disable sounds"
385msgstr "Zapnout/vypnout zvuky"
386
387#: about_window_lb_system
388msgid "System"
389msgstr "Systém"
390
391#: about_window_lb_total_mem
392msgid "Total memory"
393msgstr "Celková paměť"
394
395#: about_window_lb_free_mem
396msgid "Free memory"
397msgstr "Volná paměť"
398
399#: about_window_lb_java_home
400msgid "Java home"
401msgstr "Java domov"
402
403#: about_window_lb_java_vm
404msgid "Java virtual machine"
405msgstr "Virtuální stroj Java"
406
407#: about_window_lb_java_version
408msgid "Java version"
409msgstr "Verze Javy"
410
411#: about_window_lb_os
412msgid "Operating system"
413msgstr "Operační systém"
414
415#: about_window_lb_version
416msgid "Version"
417msgstr "Verze"
418
419#: about_window_lb_descriptors
420msgid "Descriptors"
421msgstr "Popisovače"
422
423#: about_window_lb_description
424msgid "Description"
425msgstr "Popisek"
426
427#: about_window_lb_history
428msgid "History"
429msgstr "Historie"
430
431#: about_window_lb_organizations
432msgid "Organizations"
433msgstr "Organizace"
434
435#: about_window_lb_organization
436msgid "Organization"
437msgstr "Organizace"
438
439#: about_window_lb_authors
440msgid "Authors"
441msgstr "Autoři"
442
443#: about_window_lb_author
444msgid "Author"
445msgstr "Tvůrce"
446
447#: about_window_lb_activity
448msgctxt "about_window_lb_activity"
449msgid "Activity"
450msgstr "Aktivita"
451
452#: help_window_close_button
453msgid "Return to activity"
454msgstr "Návrat k aktivitě"
455
456#: help_window_caption
457msgid "Help window"
458msgstr "Okno nápovědy"
459
460#: action_about_caption
461msgid "Reports"
462msgstr "Sestavy"
463
464#: action_about_keys
465msgid "RR"
466msgstr "RR"
467
468#: action_audio_keys
469msgid "SS"
470msgstr "SS"
471
472#: action_help_keys
473msgid "HH"
474msgstr "HH"
475
476#: action_info_keys
477msgid "II"
478msgstr "II"
479
480#: action_next_keys
481msgid "N*"
482msgstr "N*"
483
484#: action_prev_keys
485msgid "P*"
486msgstr "P*"
487
488#: action_reset_keys
489msgid "R*"
490msgstr "R*"
491
492#: filefilter_install
493msgid "JClic project installers (*.jclic.inst)"
494msgstr "JClic instalátory projektů (*jclic.inst)"
495
496#: report_err_no_users
497msgid "No users defined in the reports database!"
498msgstr "V databázi sestav nejsou vytvořeni žádní uživatelé!"
499
500#: report_err_no_users_in_group
501msgid "No users defined for this group in the reports database!"
502msgstr "V této databázi sestav nejsou vytvořeni žádní uživatelé!"
503
504#: report_new_user
505msgid "New user..."
506msgstr "Nový uživatel..."
507
508#: report_new_user_tooltip
509msgid "Create a new user in the reports database"
510msgstr "Vytvořit nového uživatele v databázi sestav"
511
512#: report_err_creating_user
513msgid "Error creating new user!"
514msgstr "Chyba při vytvářní nového uživatele!"
515
516#: report_select_user
517msgid "User identification for the reports database"
518msgstr "Identifikace uživatele v databázi sestav"
519
520#: report_userlist_title
521msgid "Please select your name:"
522msgstr "Prosím, zadejte své jméno:"
523
524#: report_ident_user
525msgid "User identification"
526msgstr "Identifikace uživatele"
527
528#: report_name_prompt
529msgid "Name:"
530msgstr "Jméno:"
531
532#: report_id_prompt
533msgid "Login:"
534msgstr "Přihlašovací jméno:"
535
536#: report_pw_prompt
537msgid "Password:"
538msgstr "Heslo:"
539
540#: report_pw_prompt_confirm
541msgid "Confirm password:"
542msgstr "Potvrdit heslo:"
543
544#: report_new_user_data
545msgid "Creation of a new user:"
546msgstr "Vytvoření nového uživatele:"
547
548#: report_err_bad_data
549msgid "Incorrect data!"
550msgstr "Chybná data!"
551
552#: report_generic_group_name
553msgid "Generic"
554msgstr "Obecný"
555
556#: report_new_group
557msgid "Create a new group..."
558msgstr "Vytvořit novou skupinu..."
559
560#: report_err_creating_group
561msgid "Error creating the new group!"
562msgstr "Chyba při vytváření nové skupiny!"
563
564#: report_grouplist_title
565msgid "Please select your group:"
566msgstr "Prosím, vyberte svou skupinu:"
567
568#: report_new_group_data
569msgid "Creation of a new users group:"
570msgstr "Vytvoření nové skupiny uživatelů:"
571
572#: report_err_invalid_user
573msgid "Missing user ID or incorrect password."
574msgstr "Chybí ID uživatele nebo heslo je chybné."
575
576#: report_user_has_pwd
577msgid "This account is password-protected."
578msgstr "Tento účet je chráněn heslem."
579
580#: report_err_init
581msgid "Error initializing report system."
582msgstr "Chyba při inicializaci systému sestav."
583
584#: report_not_connected
585msgid "not connected"
586msgstr "nepřipojeno"
587
588#: report_err_creating
589msgid "Error creating reports agent"
590msgstr "Chyba při vytváření agenta sestav"
591
592#: action_return_caption
593msgctxt "action_return_caption"
594msgid "Return"
595msgstr "Zpět"
596
597#: action_return_tooltip
598msgid "Return to the last menu"
599msgstr "Zpět do poslední nabídky"
600
601#: action_return_keys
602msgid "T*"
603msgstr "T*"
604
605#: filefilter_all_sounds
606msgid "Sounds (*.wav, *.mp3, *.ogg, *.au, *.aiff)"
607msgstr "Zvuky (*.wav, *.mp3, *.ogg, *.au, *.aiff)"
608
609#: filefilter_midi
610msgid "MIDI files (*.mid)"
611msgstr "MIDI soubory (*.mid)"
612
613#: filefilter_all_video
614msgid "Video files (*.avi, *.mov, *.mpeg)"
615msgstr "Video soubory (*.avi, *.mov, *.mpeg)"
616
617#: filefilter_all_anim
618msgid "Flash 2.0 files (*.swf)"
619msgstr "Flash 2.0 soubory (*.swf)"
620
621#: filefilter_skins
622msgid "Skins (*.xml)"
623msgstr "Motivy (*.xml)"
624
625#: filefilter_all_media
626msgid "All media files"
627msgstr "Všechny soubory médií"
628
629#: filesystem_copyToRoot_1
630msgid "The file"
631msgstr "Soubor"
632
633#: filesystem_copyToRoot_2
634msgid "is out of the current project's folder."
635msgstr "je mimo aktuální složku projektu."
636
637#: filesystem_copyToRoot_3
638msgid "It's advisable to have all the files in the same folder."
639msgstr "Doporučuje se mít všechny soubory ve stejné složce."
640
641#: filesystem_copyToRoot_4
642msgid "Do you want to copy the selected file to the project's folder?"
643msgstr "Chce zkopírovat vybrané soubory do projektové složky?"
644
645#: filesystem_copyFile
646msgid "Copying file"
647msgstr "Kopíruje se soubor"
648
649#: msg_loading
650msgid "Loading"
651msgstr "Načítá se"
652
653#: report_err_bad_id
654msgid "Bad identifier!"
655msgstr "Špatný identifikátor!"
656
657#: report_err_duplicate_id
658msgid "This identifier already exists in the database!"
659msgstr "Tento identifikátor v databázi již existuje!"
660
661#: report_err_bad_name
662msgid "Bad name!"
663msgstr "Špatné jméno!"
664
665#: report_err_bad_pw
666msgid "Passwords don't match!"
667msgstr "Hesla nesouhlasí!"
668
669#: report_err_connect
670msgid "Error connecting to the reports database!"
671msgstr "Chyba při připojování se k databázi sestav!"
672
673#: test_alert_exit
674msgid "EXIT: At this point, the program will exit."
675msgstr "KONEC: Nyní bude program ukončen."
676
677#: test_alert_jump_to
678msgid "At this point the program will jump to the project:"
679msgstr "Nyní program přejde k projektu:"
680
681#: ftype_image
682msgid "Image"
683msgstr "Obrázek"
684
685#: ftype_audio
686msgid "Digital audio"
687msgstr "Digitální zvuk"
688
689#: ftype_midi
690msgid "MIDI file"
691msgstr "MIDI soubor"
692
693#: ftype_xml
694msgid "XML file"
695msgstr "XML soubor"
696
697#: ftype_anim
698msgid "Animation"
699msgstr "Animace"
700
701#: ftype_video
702msgid "Digital video"
703msgstr "Digitální video"
704
705#: ftype_font
706msgid "TrueType font"
707msgstr "Písmo TrueType"
708
709#: ftype_jclic
710msgid "JClic project"
711msgstr "JClic projekt"
712
713#: ftype_inst
714msgid "JClic project installer script"
715msgstr "JClic skript instalátoru projektu"
716
717#: ftype_unknown
718msgid "Unknown"
719msgstr "Neznámý"
720
721#: ftype_animated
722msgid "animated"
723msgstr "animovaný"
724
725#: filefilter_fonts
726msgid "Fonts (*.ttf)"
727msgstr "Písma (*.ttf)"
728
729#: editor_moveUp_keys
730msgid "U#38"
731msgstr "U#38"
732
733#: editor_moveDown_keys
734msgid "W#40"
735msgstr "W#40"
736
737#: filefilter_all_html
738msgid "HTML documents (*.htm, *.html)"
739msgstr "HTML dokumenty (*.htm, *.html)"
740
741#: about_creditsDoc
742msgid "about/credits.html"
743msgstr "about/credits.html"
744
745#: about_licenseDoc
746msgid "about/license.html"
747msgstr "about/license.html"
748
749#: about_sponsorsCaption
750msgid "With the support of:"
751msgstr "S podporou:"
752
753#: about_window_systemInfo
754msgid "System information"
755msgstr "Informace o systému"
756
757#: about_window_projectInfo
758msgid "Current project info"
759msgstr "Informace o aktuálním projektu"
760
761#: about_window_reportInfo
762msgid "Current session results"
763msgstr "Výsledky aktuálního sezení"
764
765#: about_otherCreditsCaption
766msgid "This product includes software developed by:"
767msgstr "Tento produkt obsahuje software vyvinutý:"
768
769#: msg_saving_project
770msgid "Saving project..."
771msgstr "Ukládání projektu..."
772
773#: filefilter_text
774msgid "Text files (*.txt)"
775msgstr "Textové soubory (*.txt)"
776
777#. #Translation credits displayed on the about window, in HTML format
778#: html_translation_credits
779msgid "English version, by The JClic team"
780msgstr "Anglická verze od JClic týmu"
781
782#. #Abstract of the GPL license, version 2.0, as shown on the About window
783#: html_gpl_license
784msgid ""
785"This program is free software; you can redistribute it and/or  modify it "
786"under the terms of the GNU General Public License  as published by the Free "
787"Software Foundation; either version 2  of the License, or (at your option) "
788"any later version.<br>&nbsp;<BR>This program is distributed in the hope that "
789"it will be useful,  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied "
790"warranty of  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the  "
791"<a href\\=\"http\\://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GNU General Public "
792"License</a>  for more details."
793msgstr ""
794"Tento program je svobodný software; můžete ho předávat a/nebo upravovat "
795"podle podmínek GNU General Public License, kterou vydala Free Software "
796"Foundation; buď verze 2 této licence, nebo (podle vaší volby) některou další "
797"verzí.<br>&nbsp;\r\n"
798"<BR>Tento program je šířen v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI "
799"ZÁRUKY; neposkytuje se ani odvozená záruka\r\n"
800"PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Podívejte se na <a href\\"
801"=\"http\\://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License</a> "
802"pro další detaily."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.