source: lliurex-ubiquity-addons/trunk/fuentes/debian/po/es_ES.po @ 8124

Last change on this file since 8124 was 8124, checked in by daduve, 15 months ago

adding translations

File size: 3.7 KB
Line 
1# Spanish translations for lliurex-ubiquity-addons package
2# Traducciones al español para el paquete lliurex-ubiquity-addons.
3# Copyright (C) 2014 THE lliurex-ubiquity-addons'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the lliurex-ubiquity-addons package.
5# kbut <kbut@freddy>, 2014.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: lliurex-ubiquity-addons\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-09-26 10:07+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-09-26 10:17+0200\n"
13"Last-Translator: Raul Rodrigo Segura <raurodse@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Spanish\n"
15"Language: es\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21
22#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:61
23msgid "Trieu quins paquets adicionals seràn instal·lats"
24msgstr "Selecciona los paquetes que se instalarán"
25
26#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:108
27msgid "Oficina"
28msgstr "Oficina"
29
30#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:129
31msgid "OCR-Feeder"
32msgstr "OCR-Feeder"
33
34#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:144
35msgid "Posterazor"
36msgstr "Posterazor"
37
38#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:192
39msgid "PDI"
40msgstr "PDI"
41
42#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:213
43msgid "Mr.PDI"
44msgstr "Mr.PDI"
45
46#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:228
47msgid "OpenBoard 64 Bits"
48msgstr "OpenBoard 64 Bits"
49
50#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:277
51msgid "Tecnologia"
52msgstr "Tecnología"
53
54#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:298
55msgid "Scratch 4 Arduino"
56msgstr "Scratch 4 Arduino"
57
58#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:313
59msgid "App Inventor"
60msgstr "App Inventor"
61
62#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:328
63msgid "Arduino IDE"
64msgstr "Arduino IDE"
65
66#: src/UbiLliureXExtraPackages.ui:344
67msgid "Open SCAD"
68msgstr "Open SCAD"
69
70#: src/UbiLliureXFlash.ui:22
71msgid "Software Extra"
72msgstr "Software Extra"
73
74#: src/UbiLliureXFlash.ui:38
75msgid ""
76"LliureX ofrece la posibilidad de tener soporte de Flash, para ello deberemos "
77"marcarlo para instalarse."
78msgstr ""
79"LliureX ofrece la posibilidad de tener soporte de Flash, para ello deberemos "
80"marcarlo para instalarse."
81
82#: src/UbiLliureXFlash.ui:54
83msgid "Instal·la el plugin de Adobe Flash Player"
84msgstr "Instala el plugin de Adobe Flash Player"
85
86#: src/UbiLliureXSecurityUpgrades.ui:22
87msgid "Voleu habilitar les actualitzacions de seguretat de manera automàtica?"
88msgstr "¿Deseas habilitar las actualizaciones automáticas?"
89
90#: src/UbiLliureXSecurityUpgrades.ui:41
91msgid "Habilita les actualitzacions de seguretat automàtiques"
92msgstr "Habilitar las actualizaciones automáticas de seguridad."
93
94#: src/UbiLliureXSecurityUpgrades.ui:66
95msgid ""
96"Voleu habilitar les estadístiques automàtiques i col·laborar amb el nostre "
97"projecte?"
98msgstr ""
99"¿Deseas habilitar las estadísticas automáticas y colaborar con nuestro "
100"proyecto?"
101
102#: src/UbiLliureXSecurityUpgrades.ui:80
103msgid "Habilita les estadístiques automàtiques de LliureX"
104msgstr "Habilita las estadísticas automáticas en LliureX"
105
106#: src/UbiLliureXSupportedHardware.ui:22
107msgid "Selecció de controladors addicionals"
108msgstr "Selección de controladores adicionales"
109
110#: src/UbiLliureXSupportedHardware.ui:38
111msgid ""
112"El LliureX disposa de controladors addicionals per a targetes gràfiques "
113"NVIDIA antigues, si teniu problemes amb la targeta gràfica, instal·leu-los. "
114"S'ha detectat el model següent:"
115msgstr ""
116"LliureX posee controladores para tarjetas gráficas antiguas, si tienes "
117"problemas con la gráfica instálalos. Se ha detectado el modelo:"
118
119#: src/UbiLliureXSupportedHardware.ui:51
120msgid "Model: Unknown"
121msgstr "Modelo: Desconocido"
122
123#: src/UbiLliureXSupportedHardware.ui:66
124msgid "Instal·la els controladors addicionals per a NVIDIA"
125msgstr "Instala los drivers adicionales para NVIDIA."
126
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.