source: llx-bootmanager/trunk/fuentes/admin-center-llx-bootmanager.install/usr/share/admin-center/modules/llx-bootmanager/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 2837

Last change on this file since 2837 was 2837, checked in by joamuran, 3 years ago

new release

File size: 1.0 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "llx_bootmanager",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8     "llx_bootmanager.instructions":["Instruccions"],
9     "llx_bootmanager.bootorder":["Ordre d'arrancada"],
10     "llx_bootmanager.available.bootorder":["Disponibles"],
11     "llx_bootmanager.timeout":["Temps d'espera: "],
12     "llx_bootmanager.save":["Guarda"],
13     "llx_bootmanager.done":["Fet"],
14     "llx_bootmanager.boot_manager_title":["Arranc dels clients"],
15     "llx_bootmanager.boot_manager_boot_order":["Ordre d'arrancada"],
16     "llx_bootmanager.boot_manager_description":["Arrossegueu a la llista de l'esquerra (Ordre d'arrancada) les opcions que desitgeu que estiguen disponibles en el menú d'arrancada dels clients. En aquesta llista podreu ordenar les opcions segons com desitgeu que apareguen al menú. A més a més, podeu ajustar el temps d'espera del menú per triar una opció."],
17     "llx_bootmanager.menu_label":["Imatge de client lleuger: "]
18     
19}
20}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.