source: llx-bootmanager/trunk/fuentes/admin-center-llx-bootmanager.install/usr/share/admin-center/modules/llx-bootmanager/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json @ 3356

Last change on this file since 3356 was 3356, checked in by joamuran, 4 years ago

fixed i18n

File size: 1.1 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "llx_bootmanager",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8     "llx_bootmanager.instructions":["Instruccions"],
9     "llx_bootmanager.bootorder":["Ordre d'arrancada"],
10     "llx_bootmanager.available.bootorder":["Disponibles"],
11     "llx_bootmanager.timeout":["Temps d'espera: "],
12     "llx_bootmanager.save":["Guarda"],
13     "llx_bootmanager.done":["Fet"],
14     "llx_bootmanager.boot_manager_title":["Arrancada dels clients"],
15     "llx_bootmanager.boot_manager_boot_order":["Ordre d'arrancada"],
16     "llx_bootmanager.boot_manager_description":["Arrossegueu a la llista de l'esquerra (Ordre d'arrancada) les opcions que voleu que estiguen disponibles en el menú d'arrancada dels clients. En aquesta llista podeu ordenar les opcions segons com desitgeu que apareguen al menú. A més a més, podeu ajustar el temps d'espera del menú per a triar una opció."],
17     "llx_bootmanager.menu_label":["Imatge de client lleuger: "],
18     "llx.bootmanager.short.description":["Configureu l'arrancada dels clients d'aula"]
19}
20}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.