source: lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca_ES@valencia/messages.json @ 2061

Last change on this file since 2061 was 2061, checked in by joamuran, 5 years ago

release 2.4.46

File size: 1.8 KB
Line 
1{
2  "messages" : {
3    "" : {
4      "domain" : "lliurex-ltsp",
5      "lang"   : "ca_ES@valencia",
6      "plural_forms" : "nplurals=2; plural=(n != 1);"
7    },
8    "lmd.LliureX.Thin.Client.Management" : ["Gestió de Clients Lleugers de LliureX"],
9    "lmd.LliureX.LTSP.Image.Manager" : ["Gestió d'imatges de LliureX LTSP"],
10    "lmd.Image.List" : ["Llista d'imatges"],
11    "lmd.img.list.description" : ["En aquesta secció podeu crear, configurar i modificar imatges per als clients lleugers."],
12    "lmd.image.assistant.step1" : ["Pas 1. Trieu el sabor"],
13    "lmd.image.assistant.step1.desc" : ["Trieu el sabor de LliureX per a la nova imatge de client."],
14    "lmd.image.assistant.step2" : ["Pas 2. Configureu la imatge"],
15    "lmd.image.assistant.step2.desc" : ["En aquest pas trieu quin nom i descripció tindrà la nova imatge de client."],   
16    "lmd.image.assistant.Name" : ["Nom"],
17    "lmd.image.assistant.Description" : ["Descripció"],
18    "lmd.image.assistant.Architecture" : ["Arquitectura"],
19    "lmd.image.assistant.Back" : ["Enrere"],   
20    "lmd.image.assistant.Create" : ["Crea"],
21    "lmd.imagemanager.image.edit.is.blocked.confirm" : ["L'edició d'imatges es troba bloquejada. Voleu desbloquejar-la i continuar?"],
22    "lmd.ask.for.regenerate.after.update" : ["Desitgeu refer la imatge de client per a que els canvis tinguen efecte?"],
23    "lmd.id.chroot.folder" : ["Id (carpeta chroot):"],   
24    "lmd.image.assistant.Name.info" : ["Nom:"],
25    "lmd.image.assistant.desc.info" : ["Descripció:"],
26    "lmd.image.assistant.arch.info" : ["Arquitectura:"],
27    "lmd.img.confirm.error" : ["L'identificador d'imatge ja es troba en ús o hi ha algun camp buit. Canvieu-lo o empleneu els camps que falten."],
28    "Create.New.LTSP.Image" : ["Crea una nova imatge de client lleuger."],
29    "llx.ltsp.go.forward" : ["Endavant >"],
30    "" : [""]
31  }
32}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.