source: msttcorefonts-debian/trunk/fuentes/msttcorefonts-3.6/debian/po/tr.po @ 3316

Last change on this file since 3316 was 3316, checked in by mabarracus, 3 years ago

Debian source from msttcorefonts-3.6

File size: 5.4 KB
Line 
1# Turkish translation of msttcorefonts debconf template.
2# Copyright (C) 2012
3# This file is distributed under the same license as the msttcorefonts package.
4# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: msttcorefonts 3.4\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: thijs@debian.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2007-12-01 15:50+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-08-12 00:05+0200\n"
12"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
18"Language: tr\n"
19
20#. Type: string
21#. Description
22#: ../templates:1001
23msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
24msgstr "Microsoft yazı tiplerinin bulunduğu dizin (eğer önceden indirildiyse):"
25
26#. Type: string
27#. Description
28#: ../templates:1001
29msgid ""
30"If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts for the web, "
31"type the name of the directory which contains them. Those files are in the "
32"Microsoft Windows self-installing format, and are named andale32.exe, "
33"arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32."
34"exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe."
35msgstr ""
36"Microsoft'un TrueType Temel Yazı Tipleri'ni daha önce indirdiyseniz yazı "
37"tiplerinin bulunduğu dizini burada belirtin. Bu dosyalar Microsoft Windows "
38"kendiliğinden kurulabilir dosya biçimindedir ve adları andale32.exe, arial32."
39"exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32.exe, "
40"times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe and webdin32.exe şeklindedir."
41
42#. Type: string
43#. Description
44#: ../templates:1001
45msgid ""
46"If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts "
47"will be downloaded for you. Approximately 4 MB will need to be downloaded."
48msgstr ""
49"Bu yazı tiplerini daha önce indirmediyseniz burayı boş bırakın, yazı tipleri "
50"indirilecektir. Yaklaşık 4 MB boyutunda bir indirme yapılacaktır."
51
52#. Type: string
53#. Description
54#: ../templates:1001
55msgid ""
56"If you are not connected to the internet or do not wish to download these "
57"fonts now, enter \"none\" to abort."
58msgstr ""
59"İnternete bağlı değilseniz ya da yazı tiplerini daha sonra indirmek "
60"isterseniz bu işlemi iptal etmek için \"none\" yazın."
61
62#. Type: error
63#. Description
64#: ../templates:2001
65msgid "Font files not found"
66msgstr "Yazı tipi dosyaları bulunamadı"
67
68#. Type: error
69#. Description
70#: ../templates:2001
71msgid ""
72"The directory you entered either did not exist, did not contain the "
73"Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self "
74"installing executables, or those executables did not match the versions "
75"expected by this script.  Please re-enter the directory containing the "
76"Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
77msgstr ""
78"Girdiğiniz dizin mevcut değil, Microsoft TrueType Temel Web Yazı Tiplerine "
79"ait kendiliğinden kurulabilir dosyaları içermiyor ya da bulunan kurulum "
80"dosyaları bu betiğin beklediği sürümde değiller.  Lütfen Microsoft Yazı "
81"Tiplerinin bulunduğu dizini tekrar girin ya da işlemi iptal etmek için \"none"
82"\" yazın."
83
84#. Type: string
85#. Description
86#: ../templates:3001
87msgid "Where should these files be archived (optional):"
88msgstr "Dosyalar nerede saklansın (isteğe bağlı):"
89
90#. Type: string
91#. Description
92#: ../templates:3001
93msgid ""
94"If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self "
95"extracting files, enter the directory where you'd like them stored.  If you "
96"leave this blank, the files will be deleted after installation."
97msgstr ""
98"Sıkıştırılmış haldeki 'Windows kendiliğinden kurulabilir dosyaları'nı kalıcı "
99"olarak saklamak istiyorsanız bu dosyaları tutmak istediğiniz dizini "
100"giriniz.  Burayı boş bırakırsanız, indirilen dosyalar kurulumdan sonra "
101"silinirler."
102
103#. Type: string
104#. Description
105#: ../templates:4001
106msgid "Mirror to download from:"
107msgstr "Kullanılacak yansı:"
108
109#. Type: string
110#. Description
111#: ../templates:4001
112msgid ""
113"This package already contains a built-in set of mirrors, which should be "
114"sufficient for most people. However, if you'd like to use a different "
115"(possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory "
116"containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
117msgstr ""
118"Bu paket halihazırda yerleşik bir yansı listesini içerir. Bu liste çoğu "
119"kullanıcı için yeterlidir. Ancak farklı (muhtemelen yerel) bir yansı "
120"kullanmak isterseniz lütfen ilgili dosyaların bulunduğu dizinin tam URL'sini "
121"buraya giriniz."
122
123#. Type: string
124#. Description
125#: ../templates:5001
126msgid "HTTP proxy to use:"
127msgstr "Kullanılacak HTTP vekili:"
128
129#. Type: string
130#. Description
131#: ../templates:5001
132msgid ""
133"If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
134"http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded "
135"using your proxy."
136msgstr ""
137"Eğer vekil sunucusu kullanmanız gerekiyorsa lütfen buraya yazın (örnek: "
138"http://192.168.0.1:8080). Yazdığınız takdirde yazı tipi dosyaları vekil "
139"aracılığıyla indirilecektir."
140
141#. Type: string
142#. Description
143#: ../templates:5001
144msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
145msgstr "Vekil sunucusu kullanmıyorsanız burayı boş bırakın."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.