source: ocsinventory-agent/trunk/fuentes/debian/po/sk.po @ 468

Last change on this file since 468 was 468, checked in by mabarracus, 4 years ago

Copyt trusty code

File size: 2.7 KB
Line 
1# Slovak translations for ocsinventory-agent package
2# Slovenské preklady pre balík ocsinventory-agent.
3# Copyright (C) 2011 THE ocsinventory-agent'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the ocsinventory-agent package.
5# Automatically generated, 2011.
6# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: ocsinventory-agent 1.1.1-2.3\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: ocsinventory-agent@packages.debian.org\n"
12"POT-Creation-Date: 2009-11-14 21:31+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2011-04-10 14:01+0200\n"
14"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
15"Language-Team: Slovak <nomail>\n"
16"Language: sk\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22#. Type: select
23#. Choices
24#: ../ocsinventory-agent.templates:2001
25msgid "local"
26msgstr "lokálny"
27
28#. Type: select
29#. Choices
30#: ../ocsinventory-agent.templates:2001
31msgid "http"
32msgstr "http"
33
34#. Type: select
35#. Description
36#: ../ocsinventory-agent.templates:2002
37msgid "Method used to generate the inventory:"
38msgstr "Metóda generovania inventára:"
39
40#. Type: select
41#. Description
42#: ../ocsinventory-agent.templates:2002
43msgid "Choose the 'local' method if you do not have a network connection."
44msgstr "Metódu „lokálna” vyberte, ak nemáte sieťové pripojenie."
45
46#. Type: select
47#. Description
48#: ../ocsinventory-agent.templates:2002
49msgid "Choose the 'http' method if an OCS Inventory server is set up."
50msgstr ""
51"Metódu „lokálna” vyberte, ak nemáte sieťové pripojenie.\n"
52"Metódu „http” vyberte, ak je nastavený server OCS Inventory."
53
54#. Type: string
55#. Description
56#: ../ocsinventory-agent.templates:3001
57msgid "OCS Inventory server host name:"
58msgstr "Meno stroja so serverom OCS Inventory:"
59
60#. Type: string
61#. Description
62#: ../ocsinventory-agent.templates:3001
63msgid "Please enter the host name of the OCS inventory server."
64msgstr "Prosím zadajte meno hostiteľa servera OCS inventory."
65
66#. Type: string
67#. Description
68#: ../ocsinventory-agent.templates:4001
69msgid "Tag for the generated inventory:"
70msgstr "Značka generovaného inventára:"
71
72#. Type: string
73#. Description
74#: ../ocsinventory-agent.templates:4001
75msgid ""
76"Each inventory can have an associated tag. Please enter the tag you would "
77"like for the new inventory."
78msgstr ""
79"každý inventár môže pripojenú značku. Prosím zadajte značku, ktorá má byť "
80"použité v novom inventáre."
81
82#. Type: string
83#. Description
84#: ../ocsinventory-agent.templates:4001
85msgid ""
86"This field can be left blank to continue without setting a new tag for the "
87"inventory."
88msgstr ""
89"Toto pole môže ostať prázdne a v takom prípade nebude nastavená žiadna "
90"značka inventára."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.