source: open-sysclone/trunk/build-area/open-sysclone-0.49_01/open-sysclone-gui.install/usr/share/locale/ca_ES.UTF-8@valencia/LC_MESSAGES/open-sysclone.json @ 647

Last change on this file since 647 was 647, checked in by daduve, 5 years ago

Ading file

File size: 8.0 KB
Line 
1{
2   "login.username":{
3    "message":"Nom d'usuari",
4    "description":""
5  },
6   "login.password":{
7    "message":"Contrasenya",
8    "description":""
9  },
10  "login.server":{
11    "message":"Servidor",
12    "description":""
13  },
14   "enter":{
15    "message":"Retorn",
16    "description":""
17  },
18    "image_name":{
19    "message":"Nom de la imatge",
20    "description":""
21  },
22    "shutdown":{
23    "message":"Parada",
24    "description":""
25  },
26    "reboot":{
27    "message":"Nova arrancada",
28    "description":""
29  },
30    "done":{
31    "message":"Fet",
32    "description":""
33  },
34    "go_back":{
35    "message":"Vés arrere",
36    "description":""
37  },
38    "final_operation":{
39    "message":"Operació final",
40    "description":""
41  },
42    "main.make_image":{
43    "message":"Realització de la imatge",
44    "description":""
45  },
46    "main.restore_image":{
47    "message":"Restauració de la imatge",
48    "description":""
49  },
50    "main.restore_image_multicast":{
51    "message":"Restauració en multidestinació",
52    "description":""
53  },
54    "main.delete_image":{
55    "message":"Supressió de la imatge del servidor",
56    "description":""
57  },
58    "main.delete_pxe_menu":{
59    "message":"Supressió de l'OSC en menú PXE",
60    "description":""
61  },
62    "main.networkiso":{
63    "message":"ISO per xarxa",
64    "description":""
65  },
66    "make_image.make_image":{
67    "message":"Realització de la imatge",
68    "description":""
69  },
70    "make_image.description":{
71    "message":"Amb esta acció podeu fer una imatge d'un disc dur que s'arranca amb el mode PXE, i el directori per a guardar les imatges al servcidor és /net/OpenSysClone/imagenes",
72    "description":""
73  },
74    "make_image.hard_disk":{
75    "message":"Disc dur que s'ha de clonar",
76    "description":""
77  },
78    "restore_image.restore_image":{
79    "message":"Restaura la imatge",
80    "description":""
81  },
82    "restore_image.description":{
83    "message":"Amb esta acció podeu restaurar una imatge de disc dur des d'un servidor a altres ordinadors que arranquen amb el mode PXE. Esta acció està bé per a una o dos accions alhora, en cas contrari és preferible que utilitzeu el mode de multidestinació.",
84    "description":""
85  },
86    "restore_image.hard_disk":{
87    "message":"Imatge de disc dur que s'ha de restaurar",
88    "description":""
89  },
90    "restore_image.hostname":{
91    "message":"Operació de nom de l'amfitrió",
92    "description":""
93  },
94    "restore_image.maintain":{
95    "message":"Mantín el nom original",
96    "description":""
97  },
98    "restore_image.new_name":{
99    "message":"Aplica el nom nou amb la IP en ús",
100    "description":""
101  },
102    "restore_image_multicast.restore_image":{
103    "message":"Restauració de la imatge en multidestinació",
104    "description":""
105  },
106    "restore_image_multicast.description":{
107    "message":"Amb esta acció podeu restaurar una imatge del disc dur des del servidor a altres ordinadors que arranquen amb el mode PXE i inicien en mode de multidestinació.",
108    "description":""
109  },
110    "restore_image_multicast.clients":{
111    "message":"Clients que cal esperar",
112    "description":""
113  },
114    "restore_image_multicast.time":{
115    "message":"Temps màxim per a esperar els clients, en segons",
116    "description":""
117  },
118    "delete_image.delete_image":{
119    "message":"Supressió de la imatge",
120    "description":""
121  },
122    "delete_image.description":{
123    "message":"Amb esta acció podeu suprimir una imatge de disc dur del servidor",
124    "description":""
125  },
126    "delete_image.delete_select":{
127    "message":"Seleccioneu la imatge que s'ha de suprimir del servidor",
128    "description":""
129  },
130    "delete_pxe.title":{
131    "message":"Supressió de la línia obsoleta del menú PXE",
132    "description":""
133  },
134    "delete_pxe.description":{
135    "message":"Amb esta acció podeu suprimir l'entrada OpenSysClone del menú PXE",
136    "description":""
137  },
138    "delete_pxe.remove":{
139    "message":"Suprimix la línia del PXE",
140    "description":""
141  },
142    "network_iso.title":{
143    "message":"ISO per xarxa",
144    "description":""
145  },
146    "network_iso.description":{
147    "message":"Amb esta acció podeu servir la imatge ISO del servidor com a entrada en el menú PXE",
148    "description":""
149  },
150    "network_iso.select":{
151    "message":"Seleccioneu la imatge ",
152    "description":""
153  },
154    "main.bootmanager":{
155    "message":"Gestió del menú PXE",
156    "description":""
157  },
158    "bootmanager.bootmanager":{
159    "message":"Gestiona el menú PXE",
160    "description":""
161  },
162    "bootmanager.description":{
163    "message":"Menú d'orde d'arrancada",
164    "description":""
165  },
166    "main.rescuepxe":{
167    "message":"Rescat de l'arrancada del PXE",
168    "description":""
169  },
170    "rescuepxe.select":{
171    "message":"Seleccioneu el suport per a recuperar el menú PXE en el carregador d'arrancada",
172    "description":""
173  },
174    "rescuepxe.usb":{
175    "message":"USB",
176    "description":""
177  },
178    "rescuepxe.floppy":{
179    "message":"Disquet",
180    "description":""
181  },
182    "rescuepxe.cdrom":{
183    "message":"CD-ROM",
184    "description":""
185  },
186   "rescuepxe.cdrom_test":{
187    "message":"Inseriu un CD en blanc per a la creació del dispositiu de rescat i premeu fet de nou.",
188    "description":""
189  },
190    "rescuepxe.cdrom_blank_test":{
191    "message":"Has de inserir un CD en blanc per a la creació del dispositiu de rescat. Inseriu un CD o DVD i premeu fet de nou.",
192    "description":""
193  },
194    "rescuepxe.select_floppy":{
195    "message":"Inseriu un disquet i premeu Fet, després espereu que s'apague el led.",
196    "description":""
197  },
198    "rescuepxe.select_cdrom":{
199    "message":"Inseriu un CD-ROM i premeu Fet, després espereu que s'apague el led.",
200    "description":""
201  },
202    "rescuepxe.select_cdrom.device":{
203    "message":"Seleccioneu un dispositiu",
204    "description":""
205  },
206    "rescuepxe.uservalidate.name":{
207    "message":"Usuari local:",
208    "description":""
209  },
210    "rescuepxe.uservalidate.passwd":{
211    "message":"Contrasenya:",
212    "description":""
213  },
214    "rescuepxe.stage1.tittle":{
215    "message":"Rescat del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
216    "description":""
217  },
218    "rescuepxe.stage1.description":{
219    "message":"No inseriu encara el dispositiu d'USB en l'ordinador, i tingueu en compte que tota la informació que continga s'esborrarà.",
220    "description":""
221  },
222    "rescuepxe.stage1.button":{
223    "message":"Següent",
224    "description":""
225  },
226    "rescuepxe.stage2.tittle":{
227    "message":"Rescat del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
228    "description":""
229  },
230    "rescuepxe.stage2.description":{
231    "message":"Inseriu ara el suport USB.",
232    "description":""
233  },
234    "rescuepxe.stage3.media":{
235    "message":"Formata",
236    "description":""
237  },
238    "rescuepxe.cancel":{
239    "message":"Torna a detectar",
240    "description":""
241  },
242    "rescuepxe.stage3.tittle":{
243    "message":"Rescat del carregador d'arrancada del menú PXE en un USB",
244    "description":""
245  },
246    "rescuepxe.stage3.description":{
247    "message":"Feu clic en el dispositiu i després en el botó «Formata»",
248    "description":""
249  },
250    "rescuepxe.stage3.tablecol1":{
251    "message":"Dispositiu",
252    "description":""
253  },
254    "rescuepxe.stage3.tablecol2":{
255    "message":"Model",
256    "description":""
257  },
258    "rescuepxe.stage3.tablecol3":{
259    "message":"Mida",
260    "description":""
261   },
262  "rescuepxe.description":{
263  "message":"Amb esta opció podeu crear ayudarte a crear un dispositiu per a la recuperació de l'arrancada per PXE",
264  "description":""
265  },
266    "rescuepxe.finished_burn":{
267    "message":"El dispositiu de carregador d'arrancada del menú PXE s'ha creat.",
268    "description":""
269  },
270    "advanced_ops.advanced_ops":{
271    "message":"Opcions Avançades",
272    "description":""
273  },
274    "advanced_ops.description":{
275    "message":"Amb aquesta opció podeu modificar alguns parametres critiques del sistema. Per favor no els modifiqueu si no sou experts.",
276    "description":""
277  },
278    "advanced_ops.protocol":{
279    "message":"Seleccioneu el protocol per a enviar el SQUASHFS:",
280    "description":""
281  },
282    "tftp":{
283    "message":"Mode TFTP",
284    "description":""
285  },
286    "http":{
287    "message":"Mode HTTP",
288    "description":""
289  }
290 
291}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.