source: pmb4.2/trunk/fuentes/pmb/includes/messages/help/va_ES/admin.txt @ 838

Last change on this file since 838 was 838, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in lliurex features and modifications 5

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.5 KB
Line 
1<h1>Mòdul d'administració</h1>
2<p>Acabeu d'accedir al mòdul d'administració de PMB. Les accions dutes a terme
3en este mòdul afectaran de manera substancial al bon funcionament del programa.
4Per tant, utilitzeu estes funcions amb molt de compte.
5Abans de qualsevol acció, tingueu en compte l'impacte que tindrà a les vostres dades. 
6Si tens qualsevol dubte, envia'ns un missatge a <a href="mailto:pmb.user@sigb.net"><b>pmb.user@sigb.net</b></a>. 
7Amb molt de gust t'atendrem.</p>
8
9<h2>Exemplar, registres</h2>
10<p>Les seccions d'Exemplars i Registres permeten definir els paràmetres de l'aplicació sobre préstecs i 
11estadístiques dels documents.</p>
12
13<h2>Usuaris</h2>
14<p>La secció d'Usuaris permet configurar els paràmetres associats a la creació
15d'usuaris : categories i estadístiques. També permet importar dades externes sobre els usuaris.
16</p>
17
18
19
20<h2>Administradors</h2>
21<p>Aquesta secció permet generar els identificadors i els drets associats
22als diferents administradors del sistema de gestió de la biblioteca. Determineu
23quins són els administradors que podran realitzar les operacions de préstec,
24aquells que podran accedir al mòdul de catalogació i per últim, aquells que estant
25autoritzats a generar autoritats.
26Utilitzeu també aquet mòdul per la gestió de contrassenyes i identificadors
27de connexió.</p>
28
29
30<h2>Eines</h2>
31<p>Les eines són un conjunt de funcions per facilitar les feines d'administració
32de la base de dades. Et recordem de la necessitat de fer còpies de seguretat periòdicament.</p>
33
34
35 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.