source: pmb5.0/trunk/fuentes/pmb/opac_css/includes/messages/va_ES.xml @ 7022

Last change on this file since 7022 was 7022, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

WIP in migration 16. Fix translations

  • Property svn:executable set to *
File size: 113.6 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2<!DOCTYPE XMLlist SYSTEM "../XMLlist.dtd" [<!ENTITY nbsp "&amp;nbsp;">]>
3
4<!-- missatges localitzats en valencià per l'OPAC de PMB
5$Id: ca_ES.xml,v 1.287.2.12 2015-12-11 11:14:34 jpermanne Exp $ -->
6
7<XMLlist>
8<entry code="not_allowed">Operació no autoritzada</entry>
9<entry code="10">Busca</entry>
10<entry code="11">D'acord</entry>
11<entry code="110">Matèries</entry>
12<entry code="200">Registre desconegut o inaccessible</entry>
13<entry code="201">Responsabilitats</entry>
14<entry code="202">Afig este registre a una cistella</entry>
15<entry code="203">Conté</entry>
16<entry code="204">Resum/Extracte</entry>
17<entry code="format_date">%d/%m/%Y</entry>
18<entry code="format_date_sql">%d/%m/%Y</entry>
19<entry code="format_date_input">%d/%d/%d</entry>
20<entry code="format_date_input_model">%d/%m/%Y</entry>
21<entry code="format_date_input_placeholder">DD/MM/AAAA</entry>
22<entry code="format_date_input_text_placeholder">AAAA,MM/AAAA,DD/MM/AAAA</entry>
23<entry code="format_date_input_separator"><![CDATA[#]]></entry>
24<entry code="app_site">http://www.sigb.net</entry>
25<entry code="app_version">opac 1.0</entry>
26<entry code="demo">Demo</entry>
27<entry code="indentification">Identificació</entry>
28<entry code="application_name">PMB</entry>
29<entry code="language">va</entry>
30<entry code="title_separator">-</entry>
31<entry code="date_format">d/m/a</entry>
32<entry code="january">Gener</entry>
33<entry code="february">Febrer</entry>
34<entry code="march">Març</entry>
35<entry code="april">Abril</entry>
36<entry code="mai">Maig</entry>
37<entry code="june">Juny</entry>
38<entry code="july">Juliol</entry>
39<entry code="august">Agost</entry>
40<entry code="september">Setembre</entry>
41<entry code="october">Octubre</entry>
42<entry code="november">Novembre</entry>
43<entry code="december">Desembre</entry>
44<entry code="monday_initial">dl</entry>
45<entry code="tuesday_initial">dt</entry>
46<entry code="wednesday_initial">dc</entry>
47<entry code="thursday_initial">dj</entry>
48<entry code="friday_initial">dv</entry>
49<entry code="saturday_initial">ds</entry>
50<entry code="sunday_initial">dg</entry>
51<entry code="Monday">dilluns</entry>
52<entry code="Tuesday">dimarts</entry>
53<entry code="Wednesday">dimecres</entry>
54<entry code="Thursday">dijous</entry>
55<entry code="Friday">divendres</entry>
56<entry code="Saturday">dissabte</entry>
57<entry code="Sunday">diumenge</entry>
58<entry code="charset">iso-8859-1</entry>
59<entry code="lang">va</entry>
60<entry code="OPAC">OPAC</entry>
61<entry code="empr_late">Préstecs en retard</entry>
62<entry code="empr_loans">Préstecs en curs</entry>
63<entry code="empr_actions">Accions</entry>
64<entry code="empr_show">Mostra</entry>
65<entry code="empr_show_late">els retards</entry>
66<entry code="empr_show_all">els préstecs en curs </entry>
67<entry code="empr_modify">Modifica</entry>
68<entry code="empr_modify_password">Canvia la contrasenya</entry>
69<entry code="empr_valid_password">Valida</entry>
70<entry code="empr_show_modify_valid">vés</entry>
71<entry code="empr_new_password">Escriviu la contrasenya nova:</entry>
72<entry code="empr_confirm_new_password">Per raons de seguretat, torneu a escriure la contrasenya nova:</entry>
73<entry code="empr_password_changed">La contrasenya s'ha canviat correctament.</entry>
74<entry code="empr_password_does_not_match">Les dos contrasenyes que heu escrit no es corresponen.</entry>
75<entry code="empr_bt_show_all">Préstecs en curs </entry>
76<entry code="empr_bt_show_late">Préstecs en retard </entry>
77<entry code="empr_bt_show_resa">Reserves</entry>
78<entry code="empr_bt_do_resa">Reserva un document</entry>
79<entry code="empr_late">Amb Retard</entry>
80<entry code="empr_no_loan">Cap préstec en curs</entry>
81<entry code="empr_no_late">Cap préstec en retard</entry>
82<entry code="no_document_found"><![CDATA[No s'ha trobat cap document]]></entry>
83<entry code="available">Disponible</entry>
84<entry code="exclu">Exclòs de préstec</entry>
85<entry code="out_until">En préstec fins al</entry>
86<entry code="prec">anterior</entry>
87<entry code="next">següent</entry>
88<entry code="barcode">Codi de barres</entry>
89<entry code="title">Títol</entry>
90<entry code="author">Autor</entry>
91<entry code="date_loan">Data de préstec</entry>
92<entry code="date_back">Data prevista de retorn</entry>
93<entry code="start">inici</entry>
94<entry code="end">final</entry>
95<entry code="first_page">primera pàgina</entry>
96<entry code="last_page">última pàgina</entry>
97<entry code="prec_page">pàgina anterior</entry>
98<entry code="next_page">pàgina següent</entry>
99<entry code="back_summary">retorn al sumari</entry>
100<entry code="page">pàgina</entry>
101<entry code="pages">pàgines</entry>
102<entry code="category">Matèria</entry>
103<entry code="cotation">Signatura</entry>
104<entry code="situation">Localització</entry>
105<entry code="section">Secció</entry>
106<entry code="statut">Estat</entry>
107<entry code="exemplaries">Exemplars</entry>
108<entry code="documents_disponibles_meme_auteur">Documents disponibles escrits per este autor</entry>
109<entry code="categ_empty">matèria buida</entry>
110<entry code="available_docs_in_coll">Documents disponibles a la col·lecció</entry>
111<entry code="available_docs_in_subcoll">Documents disponibles a la subcol·lecció</entry>
112<entry code="number_showed_top">mostra</entry>
113<entry code="number_showed_footer">resultats per pàgina</entry>
114<entry code="doc_editor_title">Documents disponibles d'esta editorial</entry>
115<entry code="search_result_for">resultat de la busca per a les paraules </entry>
116<entry code="no_result">La busca no ha donat cap resultat</entry>
117<entry code="author_tpl_author">Autor</entry>
118<entry code="categ_see_tpl_categ">Matèries</entry>
119<entry code="categories">Matèries</entry>
120<entry code="detail_coll">Informació d'una col·lecció</entry>
121<entry code="detail_indexint">Informació de la classificació</entry>
122<entry code="collection_tpl_coll">Col·lecció</entry>
123<entry code="collection_tpl_publisher">Editorial</entry>
124<entry code="collection_tpl_issn">ISSN</entry>
125<entry code="collection_tpl_no_issn">sense ISSN</entry>
126<entry code="common_tpl_pmbname"><![CDATA[pmb]]></entry>
127<entry code="common_tpl_motto"><![CDATA[una solució lliure per la biblioteca]]></entry>
128<entry code="common_tpl_search_google"><![CDATA[fer una busca amb el Google]]></entry>
129<entry code="common_tpl_login_invite"><![CDATA[Connecta't]]></entry>
130<entry code="common_tpl_cardnumber"><![CDATA[identificador]]></entry>
131<entry code="common_tpl_cardnumber_default">accediu al vostre compte d'usuari</entry>
132<entry code="common_tpl_admin_invite"><![CDATA[accés administració]]></entry>
133<entry code="common_tpl_meteo_invite"><![CDATA[L'oratge]]></entry>
134<entry code="common_tpl_meteo"><![CDATA[l'oratge a]]></entry>
135<entry code="common_tpl_address"><![CDATA[Adreça]]></entry>
136<entry code="empr_tpl_emprheader">Fitxa d'usuari</entry>
137<entry code="simple_search_tpl_text">Introduïu una o diverses paraules clau (títol, autor, editorial, tema..).</entry>
138<entry code="empr_tpl_title">Fitxa d'usuari</entry>
139<entry code="empr_tpl_prof">professió</entry>
140<entry code="empr_tpl_year">any de naixement</entry>
141<entry code="empr_tpl_mail">correu electrònic</entry>
142<entry code="empr_tpl_adh">Adhesió</entry>
143<entry code="empr_tpl_stat">Codi estadístic</entry>
144<entry code="empr_tpl_date_adhesion">Inici</entry>
145<entry code="empr_tpl_date_expiration">Final</entry>
146<entry code="empr_tpl_cb">Número de carnet</entry>
147<entry code="last_entries">últimes adquisicions</entry>
148<entry code="last_records_intro">Estos són els útims documents incorporats al catàleg:</entry>
149<entry code="news">Novetats</entry>
150<entry code="notice">Registre</entry>
151<entry code="results">resultat(s)</entry>
152<entry code="resultat_recherche">Resultat de la busca</entry>
153<entry code="suite">mostra</entry>
154<entry code="authors">Autors</entry>
155<entry code="categories">Matèries</entry>
156<entry code="collections">Col·leccions</entry>
157<entry code="keywords">Paraules clau</entry>
158<entry code="abstract">Resum i notes</entry>
159<entry code="publishers">Editorials</entry>
160<entry code="subcollections">Subcol·leccions</entry>
161<entry code="titles">Títols</entry>
162<entry code="indexint">Classificació</entry>
163<entry code="other_titles">Altres títols</entry>
164<entry code="list_authors">els autors</entry>
165<entry code="list_categories">les matèries</entry>
166<entry code="list_collections">les col·leccions</entry>
167<entry code="list_keywords">les paraules clau</entry>
168<entry code="list_abstract">els resums i les notes</entry>
169<entry code="list_publishers">les editorials</entry>
170<entry code="list_subcollections">les subcol·leccions</entry>
171<entry code="list_titles">els títols</entry>
172<entry code="list_indexint">les matèries</entry>
173<entry code="authors_found">autors trobats per a la busca</entry>
174<entry code="categs_found">matèries trobades per a la busca</entry>
175<entry code="collections_found">col·leccions trobades per a la busca</entry>
176<entry code="keywords_found">busca per paraula clau</entry>
177<entry code="tags_found">busca per etiqueta</entry>
178<entry code="tags">Etiquetes:</entry>
179<entry code="tag">Etiquetes</entry>
180<entry code="notice_premiere">primers registres de</entry>
181<entry code="publishers_found">editorials trobades per la busca</entry>
182<entry code="subcolls_found">subcol·leccions trobades per la busca</entry>
183<entry code="titles_found">títols trobats per la busca</entry>
184<entry code="indexint_found">classificacions trobades per la busca</entry>
185<entry code="abstract_found">notes o resums trobats per la busca</entry>
186<entry code="notice_id_start">Número de registre:</entry>
187<entry code="notice_id_end"></entry>
188<entry code="tit1display_start">Títol: </entry>
189<entry code="tit1display_end"></entry>
190<entry code="auteur_start">Autors: </entry>
191<entry code="auteur_end"></entry>
192<entry code="tit234_start"></entry>
193<entry code="tit234_end"></entry>
194<entry code="coll_start">Col·lecció: </entry>
195<entry code="subcoll_start">Subcol·lecció: </entry>
196<entry code="coll_end"></entry>
197<entry code="tparent_start">Títol de sèrie:</entry>
198<entry code="typdocdisplay_start">Tipus de document:</entry>
199<entry code="typdocdisplay_end"></entry>
200<entry code="editeur_start">Editorial:</entry>
201<entry code="year_start">Data de publicació:</entry>
202<entry code="code_start">ISBN/ISSN/DL:</entry>
203<entry code="npages_start">Nombre de pàgines:</entry>
204<entry code="npages_start_perio">Article a la pàgina:</entry>
205<entry code="size_start">Dimensions:</entry>
206<entry code="ill_start">Il.:</entry>
207<entry code="accomp_start">Material d'acompanyament:</entry>
208<entry code="n_gen_start">Nota general:</entry>
209<entry code="n_contenu_start">Nota de contingut:</entry>
210<entry code="n_resume_start">Resum:</entry>
211<entry code="lien_start">Enllaç al recurs electrònic:</entry>
212<entry code="eformat_start">Format del recurs electrònic:</entry>
213<entry code="price_start">Preu:</entry>
214<entry code="categories_start">Categories:</entry>
215<entry code="motscle_start">Paraules clau:</entry>
216<entry code="indexint_start">Classificació:</entry>
217<entry code="no_expl">No hi ha cap exemplar associat a este registre</entry>
218<entry code="bull_numero">Número o element de publicació periòdica</entry>
219<entry code="bull_mention_date">Menció de data:</entry>
220<entry code="bull_date_date">Aparegut el:</entry>
221<entry code="bull_dep">Articles</entry>
222<entry code="resa_no_expl">No es pot reservar cap dels exemplars d'este document.</entry>
223<entry code="resa_doc_dispo">Reserva: el document que voleu reservar està disponible:</entry>
224<entry code="resa_doc_deja_reserve">Document ja reservat</entry>
225<entry code="empr_no_resa">Cap document reservat.</entry>
226<entry code="empr_resa_empty">Cap reserva gravada.</entry>
227<entry code="empr_resa_how_to">Podeu afegir una reserva efectuant una busca a l'inici o fent clic a</entry>
228<entry code="expl_reserve">Reservat</entry>
229<entry code="empr_make_resa">Reserva un document</entry>
230<entry code="empr_resa_only_loaned_book">Només podeu reservar obres actualment prestades.</entry>
231<entry code="explnum">Documents electrònics</entry>
232<entry code="resa_quota_pret_error">La reserva no és possible</entry>
233<entry code="266">Nota de contingut</entry>
234<entry code="267">Resum/extracte</entry>
235<entry code="324">Indexació lliure</entry>
236<entry code="537">Idioma</entry>
237<entry code="711">Idioma original</entry>
238<entry code="indexint_catal_title">Classificació</entry>
239<entry code="isbd_type_perio">publicació periòdica</entry>
240<entry code="isbd_type_art">article</entry>
241<entry code="accueil_etageres_virtuelles">Prestatgeries virtuals</entry>
242<entry code="search_extended">Busca avançada</entry>
243<entry code="search_add_field">Afig un camp de busca per</entry>
244<entry code="search_custom">Personalització de registres</entry>
245<entry code="search_and">I</entry>
246<entry code="search_or">O</entry>
247<entry code="search_exept">No</entry>
248<entry code="search_empty_field">Camp buit</entry>
249<entry code="search_empty_error_message">El camp %s és buit.</entry>
250<entry code="search_search_extended">Busca avançada</entry>
251<entry code="search_back">Torna a la pantalla de busca</entry>
252<entry code="search_no_fields">No hi ha cap camp seleccionat per a la busca</entry>
253<entry code="search_result">Resultat de la busca avançada</entry>
254<entry code="925">Afig</entry>
255<entry code="142">Busca</entry>
256<entry code="raz">X</entry>
257<entry code="search_by_terms">Busca per matèries</entry>
258<entry code="subcollection_attached">Subcol·leccions vinculades</entry>
259<entry code="empr_no_message_for">no hi ha cap missatge per a este usuari</entry>
260<entry code="empr_no_expl">este usuari no té cap exemplar en préstec</entry>
261<entry code="expandable_notice">+ informació</entry>
262<entry code="hierarchical_level">Nivell jeràrquic</entry>
263<entry code="article">article</entry>
264<entry code="serial">publicació periòdica</entry>
265<entry code="categ_see_title">Obres de la biblioteca amb la matèria</entry>
266<entry code="indexint_see_title">Obres de la biblioteca amb la classificació</entry>
267<entry code="publisher_see_title">Més informació de l'editorial</entry>
268<entry code="author_see_title">Més informació de l'autor</entry>
269<entry code="page_status">PMB: Accés públic</entry>
270<entry code="welcome_page">Inici</entry>
271<entry code="notice_display_coll_empty">col·lecció no ressenyada</entry>
272<entry code="notice_display_author_empty">autor no ressenyat</entry>
273<entry code="notice_display_authors_empty">autors no ressenyats</entry>
274<entry code="notice_display_publisher_empty">editorial no ressenyada</entry>
275<entry code="notice_display_intermarc">afig intermarc</entry>
276<entry code="publisher_details_publisher">Editorial %s</entry>
277<entry code="publisher_details_location">localitzada a %s</entry>
278<entry code="subcollection_details_subcollection">Subcol·lecció %s</entry>
279<entry code="subcollection_details_author">Editorial: %s</entry>
280<entry code="subcollection_details_collection">Col·lecció: %s</entry>
281<entry code="subcollection_details_issn">ISSN:  %s</entry>
282<entry code="subcollection_details_no_issn">sense ISSN</entry>
283<entry code="bulletin_display_resa">Reserva</entry>
284<entry code="bulletin_display_place_resa">Reserva este document</entry>
285<entry code="no_expl">cap exemplar</entry>
286<entry code="no_notice_to_display">No hi ha cap registre per mostrar</entry>
287<entry code="page_too_high">El número de pàgina és massa elevat.</entry>
288<entry code="page_too_low">El número de pàgina és massa baix.</entry>
289<entry code="simple_search">Busca simple</entry>
290<entry code="extended_search">Busca avançada</entry>
291<entry code="term_search">Busca per matèries</entry>
292<entry code="simple_search_history">Busca simple: paraula <b>%s</b> dins de <b>%</b> per <b>%s</b></entry>
293<entry code="simple_search_history_doc_type">els documents del tipus %s</entry>
294<entry code="simple_search_history_all_doc_types">tots els tipus de documents</entry>
295<entry code="extended_search_history">Busca avançada: %s</entry>
296<entry code="term_search_history">Busca per paraula clau: paraula buscada <b>%s</b> <i>pàgina %s</i>, última paraula buscada <b>%s</b></entry>
297<entry code="history_empty">Buida l'historial</entry>
298<entry code="history_title">Historial de busques</entry>
299<entry code="simple_search_all_doc_type">tot tipus de documents</entry>
300<entry code="term_search_search_for">Busca per paraules</entry>
301<entry code="100_cases_table">Taula de les 100 classes del saber</entry>
302<entry code="colors_marguerite">Margarida de colors</entry>
303<entry code="put_mouse_over_petals">Passeu el ratolí pels pètals de la margarida...</entry>
304<entry code="extended_use_at_least_one">Utilitzeu com a mínim un camp</entry>
305<entry code="extended_empty_field">El camp %s és buit, completeu la busca</entry>
306<entry code="empr_type_card_number">Escriviu un número de carnet</entry>
307<entry code="empr_try_again">Reintenta</entry>
308<entry code="empr_bad_login">L'identificador i la contrasenya no concorden.</entry>
309<entry code="empr_my_account">El meu compte</entry>
310<entry code="empr_logout">Desconnecta</entry>
311<entry code="session_expired">Atenció, fa més de %s minuts que no heu utilitzat l'OPAC, la sessió ha expirat, torneu a connectar si voleu accedir al vostre compte.</entry>
312<entry code="resa_cleared">Reserva suprimida</entry>
313<entry code="resa_failed">La reserva ha fallat.</entry>
314<entry code="added_resa">Reserva afegida</entry>
315<entry code="resa_rank">Abast: %s</entry>
316<entry code="expl_reserved_til">(El vostre exemplar està reservat fins al %s)</entry>
317<entry code="resa_available_til">(Reserva vàlida fins al %s)</entry>
318<entry code="resa_overtime">(Reserva caducada)</entry>
319<entry code="actions_last_search">Torna als resultats de l'última busca</entry>
320<entry code="actions_last_page">Torna a la pàgina %s de la llista %s de l'%s</entry>
321<entry code="actions_last_page_last_search">última busca</entry>
322<entry code="actions_last_page_extended_search">busca avançada</entry>
323<entry code="actions_last_page_simple_search">busca simple</entry>
324<entry code="actions_history">Busques anteriors</entry>
325<entry code="actions_first_screen">Torna a la pantalla d'inici %s...</entry>
326<entry code="actions_you_can">Opcions:</entry>
327<entry code="etageres_see">Veure totes totes les prestatgeries</entry>
328<entry code="navig_categ">amb les matèries</entry>
329<entry code="navig_lastnotices">amb els últims registres</entry>
330<entry code="navig_etageres">amb les prestatgeries virtuals</entry>
331<entry code="navig_marguerite">amb la margarida de colors</entry>
332<entry code="navig_100cases">amb les 100 classes del saber</entry>
333<entry code="categ_see_alt">Veure els documents d'esta matèria...</entry>
334<entry code="no_analysis">Este número no té cap article.</entry>
335<entry code="see_bull">Veure els números disponibles</entry>
336<entry code="resa_deja_doc">La reserva és impossible: ja teniu este document.</entry>
337<entry code="resa_effacer_resa">Elimina la reserva.</entry>
338<entry code="resa_enregistree">Reserva guardada.</entry>
339<entry code="resa_attente_validation">(Reserva en espera de validació.)</entry>
340<entry code="resa_nb_deja_resa">(Actualment <b>!!nbresa!!</b> reserva(s) en curs d'esta obra)</entry>
341<entry code="resa_nb_max_resa">Ja hi ha !!nb_max_resa!! reserves d'este document, la reserva és imposible.</entry>
342<entry code="empr_expire">El vostre carnet de la biblioteca està caducat.</entry>
343<entry code="term_search_found_term">Termes trobats per a l'expressió:</entry>
344<entry code="term_search_all_terms">Cap expressió de busca, es llisten tots els termes.</entry>
345<entry code="term_show_see">Visualitza:</entry>
346<entry code="term_show_see_also">Visualitza també:</entry>
347<entry code="term_already_in_use">La categoria que heu seleccionat ja s'utilitza.</entry>
348<entry code="term_search_type_h">busca jeràrquica</entry>
349<entry code="term_search_type_t">busca per matèries</entry>
350<entry code="search_by_terms">Busca per matèries</entry>
351<entry code="searcher_syntax_error_desc">Hi ha un error al carà %s:  %s, <b>%s</b></entry>
352<entry code="aq_missing_term_and_p">S'espera un terme i )</entry>
353<entry code="aq_missing_term_and_g">S'espera un terme i "</entry>
354<entry code="aq_and_not_error">+~: per a fer i no (excepte), utilitzeu el caràcter -</entry>
355<entry code="aq_minus_error">-~: - ja és una negació</entry>
356<entry code="aq_neg_error">~%s:  un operador + o - no es pot incloure després d'una negació</entry>
357<entry code="aq_only_one">només es pot utilitzar un operador</entry>
358<entry code="aq_missing_g">" s'espera</entry>
359<entry code="aq_missing_p">) s'espera</entry>
360<entry code="aq_missing_space">S'espera espai</entry>
361<entry code="aq_no_term">No hi ha cap terme pertinent per a la busca.</entry>
362<entry code="cart_add_notices">%s registre(s) afegit(s) sobre %s</entry>
363<entry code="cart_already_in">%s ja a la cistella</entry>
364<entry code="cart_full">La vostra cistella és plena.</entry>
365<entry code="cart_empty">La vostra cistella és buida.</entry>
366<entry code="cart_notice_exists">El registre %s ja existix a la cistella.</entry>
367<entry code="cart_notice_add">El registre %s s'ha afegit.</entry>
368<entry code="cart_contents">La vostra cistella conté %s registres.</entry>
369<entry code="cart_add_result_in">Afig el resultat a la cistella</entry>
370<entry code="show_cart_empty">Buida la cistella</entry>
371<entry code="show_cart_del_checked">Suprimix els registres seleccionats</entry>
372<entry code="show_cart_print">Imprimix...</entry>
373<entry code="show_cart_content">Contingut de la vostra cistella</entry>
374<entry code="show_cart_n_notices">%s registre(s)</entry>
375<entry code="show_cart_is_empty">La vostra cistella és buida.</entry>
376<entry code="l_browse_title">No teniu cap idea per a buscar? Entreu a la biblioteca...</entry>
377<entry code="l_title_search">Teniu un títol o un autor al cap: %s cliqueu ací per a fer una busca %s, o exploreu els prestatges...</entry>
378<entry code="l_rayons">Torna a visualitzar tots els prestatges</entry>
379<entry code="l_general">Generalitats</entry>
380<entry code="l_unclassified">No classificat</entry>
381<entry code="l_etageres">Als prestatges %s hi ha diferents lleixes, feu clic damunt per a explorar-les...</entry>
382<entry code="l_themes">Al prestatge %s hi ha diferents temes, feu clic damunt per a explorar-los...</entry>
383<entry code="l_sub_themes">Al tema %s hi ha diferents subtemes, feu clic damunt per a explorar-los...</entry>
384<entry code="print_title">Impressió</entry>
385<entry code="print_options">Opcions d'impressió</entry>
386<entry code="print_type_title">Tipus de visualització dels registres</entry>
387<entry code="print_type_isbd">Tipus ISBD</entry>
388<entry code="print_type_public">Tipus PUBLIC</entry>
389<entry code="print_format_title">Format dels registres</entry>
390<entry code="print_short_format">Formao curt</entry>
391<entry code="print_long_format">Format llarg</entry>
392<entry code="print_ex_title">Informacions dels exemplars</entry>
393<entry code="print_options"></entry>
394<entry code="print_ex">Imprimix els exemplars</entry>
395<entry code="print_no_ex">No imprimisques els exemplars</entry>
396<entry code="print_output_title">Format d'eixida</entry>
397<entry code="print_output_printer">Impressora</entry>
398<entry code="print_output_writer">Tratament de text</entry>
399<entry code="print_print">Imprimix</entry>
400<entry code="print_cancel">Cancel·la</entry>
401<entry code="print_email">Envia per correu electrònic</entry>
402<entry code="print_emaildest">Destinatari:</entry>
403<entry code="print_emailobjet">Objecte: exportació de la vostra cistella del catàleg:</entry>
404<entry code="print_emailsucceed">Contingut de la cistella enviat a %s</entry>
405<entry code="print_emailfailed">L'enviament a %s ha fallat.</entry>
406<entry code="print_emailclose">Tanca la finestra</entry>
407<entry code="perio_list_bulletins">Llista de números o butlletins:</entry>
408<entry code="search_help">Ajuda</entry>
409<entry code="search_close">Tanca l'juda</entry>
410<entry code="search_up">Torna a dalt de la pàgina</entry>
411<entry code="avec_recherches">amb busques</entry>
412<entry code="mail_obj_resa_added">Nova reserva afegida dins l'OPAC</entry>
413<entry code="mail_obj_resa_canceled">Reserva eliminada de dins l'OPAC</entry>
414<entry code="mail_obj_resa_reaffected">Reserva eliminada i afegida al rang següent dins l'OPAC</entry>
415<entry code="format_date_heure">%d/%m/%Y %T</entry>
416<entry code="opac_title">Catàleg en línia</entry>
417<entry code="common_tpl_contact">contacte</entry>
418<entry code="see">visualitza</entry>
419<entry code="mention_edition_start">Menció d'edició:</entry>
420<entry code="common_tpl_lang_select">Selecció de l'idioma</entry>
421<entry code="dsi_bannette_acceder">Accés a la vostra informació personalitzada</entry>
422<entry code="l_browse_bibliotheques">Les biblioteques</entry>
423<entry code="resa_doit_etre_abon">Vos heu d'identificar com a usuari per a poder realitzar una reserva:</entry>
424<entry code="resa_empr_login">Identificador:</entry>
425<entry code="resa_empr_password">Contrasenya:</entry>
426<entry code="resa_resa_titre_add">Fes una reserva:</entry>
427<entry code="dsi_bannette_gerer">Gestió de les vostres subscripcions</entry>
428<entry code="dsi_bannette_gerer_priv">Gestió de les vostres subscripcions personalitzades</entry>
429<entry code="dsi_bannette_gerer_sauver">Guarda</entry>
430<entry code="dsi_bannette_gerer_supprimer">Suprimix</entry>
431<entry code="dsi_bannette_gerer_abonn">Subscripció</entry>
432<entry code="dsi_bannette_gerer_nom_liste">Nom de la llista de novetats</entry>
433<entry code="dsi_bannette_gerer_date">Data de l'últim enviament</entry>
434<entry code="dsi_bannette_gerer_nb_notices">Nre de registres</entry>
435<entry code="dsi_bt_bannette_priv">Crea una subscripció</entry>
436<entry code="dsi_bannette_creer_sauver">Guarda</entry>
437<entry code="dsi_priv_mail_1">Bon dia, ací teniu la llista de novetats segons les vostres preferències:</entry>
438<entry code="dsi_priv_mail_2">Trobareu esta informació al vostre compte (després d'identificar-vos) quan feu clic al botó</entry>
439<entry code="dsi_priv_mail_3">Contacte</entry>
440<entry code="dsi_bannette_creer_resultat">S'ha creat el llistat de novetats !!nom_bannette!!.</entry>
441<entry code="dsi_priv_form_nom">Doneu un nom a este llistat de novetats:</entry>
442<entry code="dsi_priv_form_periodicite">Periodicitat d'enviament (en dies):</entry>
443<entry code="dsi_diff_n_notices">%s registre(s) enviat(s) de %s totals.</entry>
444<entry code="rss_titre">Fons d'informació RSS</entry>
445<entry code="number">Núm</entry>
446<entry code="serie_see_title">Informació de la sèrie</entry>
447<entry code="doc_serie_title">Documents disponibles dins d'esta sèrie</entry>
448<entry code="serie_details_serie">Sèrie %s</entry>
449<entry code="print_header">Imprimix l'encapçalament del registre</entry>
450<entry code="thes_libelle">Tesaurus</entry>
451<entry code="thes_all">Tots</entry>
452<entry code="subcollection_details_nocoll">núm. !!nocoll!!</entry>
453<entry code="multi_select_champ">Seleccioneu un camp de busca</entry>
454<entry code="show_cart_export">Exporta la cistella al format: %s</entry>
455<entry code="show_cart_export_ok">D'acord</entry>
456<entry code="show_rss_dispo">Font RSS disponibles per a este lloc</entry>
457<entry code="abonne_rss_dispo">Lloc del flux RSS</entry>
458<entry code="resa_date_planning">Dates de reserves</entry>
459<entry code="resa_date_debut">Inici:</entry>
460<entry code="resa_date_fin">Fi:</entry>
461<entry code="tous">Tots els camps</entry>
462<entry code="list_tous">de tots els camps</entry>
463<entry code="typdoc_support">Suport</entry>
464<entry code="empr_bt_make_sugg">Feu un suggeriment</entry>
465<entry code="empr_make_sugg">Feu un suggeriment d'adquisició</entry>
466<entry code="empr_sugg_tit">Títol</entry>
467<entry code="empr_sugg_aut">Autor</entry>
468<entry code="empr_sugg_edi">Editorial</entry>
469<entry code="empr_sugg_code">EAN / ISBN</entry>
470<entry code="empr_sugg_prix">Preu orientatiu</entry>
471<entry code="empr_sugg_comment">Comentaris</entry>
472<entry code="empr_bt_valid_sugg">Valida</entry>
473<entry code="empr_sugg_ko">Introduïu com a mínim un títol i un autor o una editorial</entry>
474<entry code="empr_sugg_ok">El vostre suggeriment es prendrà en consideració</entry>
475<entry code="empr_sugg_mail">Introduïu la vostra adreça de correu electrònic per a mantindre-vos informat</entry>
476<entry code="sugg_doit_etre_abon">Heu d'identificar-vos per a fer un suggeriment:</entry>
477<entry code="sugg_empr_login">Usuari:</entry>
478<entry code="sugg_empr_password">Contrasenya:</entry>
479<entry code="empr_sugg_url">URL associat</entry>
480<entry code="tags_search">Busca per etiquetes</entry>
481<entry code="tags_search_tpl_text">Podeu iniciar una busca introduint una o més paraules clau.</entry>
482<entry code="addtag_titre">Afegiu una etiqueta</entry>
483<entry code="addtag_enregistre">La vostra proposta d'etiqueta s'ha guardat.</entry>
484<entry code="addtag_fermer">tanca la finestra</entry>
485<entry code="addtag_exist">Esta etiqueta ja existix per a este registre.</entry>
486<entry code="addtag_pb_enr">Hi ha hagut un problema en guardar la vostra etiqueta. Torneu-ho a provar més tard.</entry>
487<entry code="addtag_choisissez">Trieu una etiqueta ja creada</entry>
488<entry code="addtag_nouveau">o introduïu una de nova</entry>
489<entry code="avis_titre">Comentaris</entry>
490<entry code="avis_lien_ajout">Afegiu un comentari</entry>
491<entry code="avis_note">Nota mitjana</entry>
492<entry code="avis_de">Comentari de</entry>
493<entry code="avis_fermer">Tanca la finestra</entry>
494<entry code="avis_aucun">No hi ha cap comentari per a este registre.</entry>
495<entry code="avis_explications">Este espai vos permet exposar el vostre punt de vista sobre este document.</entry>
496<entry code="avis_appreciation">La vostra nota:</entry>
497<entry code="avis_sujet">Tema</entry>
498<entry code="avis_avis">Comentari</entry>
499<entry code="avis_bt_envoyer">Envia</entry>
500<entry code="avis_bt_retour">Torna</entry>
501<entry code="avis_msg_validation">Gràcies pel vostre comentari. Serà visible una vegada validat.</entry>
502<entry code="avis_msg_pb">Hi ha hagut un problema en guardar el vostre comentari. Torneu-ho a intentar més tard.</entry>
503<entry code="notice_bt_avis">comentari</entry>
504<entry code="notice_bt_tag">afegiu una etiqueta</entry>
505<entry code="notice_bt_panier">cistella</entry>
506<entry code="notice_title_avis">Afegiu el vostre comentari</entry>
507<entry code="notice_title_tag">Afegiu una paraula clau</entry>
508<entry code="notice_title_basket">Afegiu a la vostra cistella</entry>
509<entry code="notice_toute">Visualitza tots els registres</entry>
510<entry code="avis_note_1">(dolent) 1</entry>
511<entry code="avis_note_5">5 (excel·lent)</entry>
512<entry code="avis_titre_tous">Tot els comentaris</entry>
513<entry code="addtag_bt_ajouter">Afig</entry>
514<entry code="empr_bt_view_sugg">Visualitza els suggeriments</entry>
515<entry code="empr_view_sugg">Els meus suggeriments</entry>
516<entry code="acquisition_sug_dat_cre">Data de creació</entry>
517<entry code="acquisition_sug_tit">Títol</entry>
518<entry code="acquisition_sug_edi">Editorial</entry>
519<entry code="acquisition_sug_aut">Autor</entry>
520<entry code="acquisition_sug_etat">Estat</entry>
521<entry code="acquisition_sug_enc">A validar</entry>
522<entry code="acquisition_sug_val">validat</entry>
523<entry code="acquisition_sug_rej">rebutjat</entry>
524<entry code="acquisition_sug_con">confirmat</entry>
525<entry code="acquisition_sug_aba">abandonat</entry>
526<entry code="acquisition_sug_cde">demanat</entry>
527<entry code="acquisition_sug_rec">rebut</entry>
528<entry code="acquisition_sug_arc">arxivat</entry>
529<entry code="voir_contenu_detail">Visualitza el contingut en detall</entry>
530<entry code="mdp_txt_intro_demande">Escriviu el correu electrònic perquè vos puguem enviar les vostres dades de connexió.</entry>
531<entry code="mdp_bt_send">Envia</entry>
532<entry code="mdp_mail_body">Ací estan les vostres dades de connexió per a &lt;b&gt;!!biblioname!!&lt;/b&gt;: &lt;br /&gt; -Usuari: !!login!! &lt;br /&gt; -Contrasenya: !!password!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si teniu algun problema, envieu un correu electrònic a !!biblioemail!!.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</entry>
533<entry code="mdp_mail_obj">Dades de connexió per a !!biblioname!!</entry>
534<entry code="mdp_sent_ok">Les dades de connexió s'han enviat a</entry>
535<entry code="mdp_no_email">El correu electrònic és incorrecte o desconegut, si teniu algun problema envieu un correu electrònic a !!biblioemail!!.</entry>
536<entry code="mdp_forgotten">Heu perdut la vostra contrasenya?</entry>
537<entry code="onglet_empr_connect">Connecteu-vos-hi</entry>
538<entry code="onglet_empr_compte">El meu compte</entry>
539<entry code="avis_doit_etre_abon">Heu d'estar connectat per a deixar el vostre comentari:</entry>
540<entry code="tag_doit_etre_abon">Heu d'estar connectat per a afegir una etiqueta:</entry>
541<entry code="command_phototeque_need_name">Els cognoms i el nom són obligatoris.</entry>
542<entry code="command_phototeque_need_phone">El número de telèfon o el correu electrònic són obligatoris.</entry>
543<entry code="command_phototeque_coord">Introduïu les vostres dades</entry>
544<entry code="command_phototeque_name">Cognoms i nom</entry>
545<entry code="command_phototeque_phone">Número de telèfon</entry>
546<entry code="command_phototeque_email">Adreça de correu electrònic</entry>
547<entry code="command_phototeque_nbre">Nombre de còpies</entry>
548<entry code="command_phototeque_comment">Comentari</entry>
549<entry code="command_phototeque_send_demand">Envia la petició</entry>
550<entry code="command_phototeque_cancel">Cancel·la</entry>
551<entry code="command_phototeque_send_by">Petició enviada a partir del compte d'usuari:  %s</entry>
552<entry code="command_phototeque_doc_id">Document núm. %s</entry>
553<entry code="command_phototeque_command">Petició de document</entry>
554<entry code="command_phototeque_command_transmited">La petició s'ha tramés.</entry>
555<entry code="command_phototeque_command_no_transmited">Hi ha hagut un error en la tramesa.</entry>
556<entry code="command_phototeque_command_command">Demana</entry>
557<entry code="entete_show_empr">Prestat a:</entry>
558<entry code="Public">Públic</entry>
559<entry code="ISBD">ISBD</entry>
560<entry code="acquisition_categ">Categoria</entry>
561<entry code="opac_titre_champ_prolongation">Renova fins a</entry>
562<entry code="empr_no_allow_loan">Els paràmetres del vostre compte no vos autoritzen a fer este préstec.</entry>
563<entry code="empr_no_allow_book">Els paràmetres del vostre compte no vos autoritzen a fer esta reserva.</entry>
564<entry code="empr_no_allow_opac">Els paràmetres del vostre compte no vos autoritzen la connexió a este espai.</entry>
565<entry code="empr_no_allow_dsi">Els paràmetres del vostre compte no vos autoritzen a accedir a este espai d'informació personalitzada.</entry>
566<entry code="empr_no_allow_dsi_priv">Els paràmetres del vostre compte no vos autoritzen a subscriure-vos.</entry>
567<entry code="empr_no_allow_sugg">Les paràmetres del vostre compte no vos autoritzen el suggeriment d'adquisicions.</entry>
568<entry code="empr_no_allow_prol">Els paràmetres del vostre compte no vos permeten demanar la prolongació dels préstecs.</entry>
569<entry code="see_all_childs">%s registres visualitzats de %s, visualitza els %s restants</entry>
570<entry code="surligner">Subratlla les paraules buscades</entry>
571<entry code="no_surligner">No subratlles les paraules buscades</entry>
572<entry code="export_partiel">!!nb_export!! registre(s) exportable(s) d'un total de !!nb_total!!.</entry>
573<entry code="export_aucune_notice">No hi ha cap registre exportable.</entry>
574<entry code="coch_cases">Selecciona totes les caselles</entry>
575<entry code="suppr_elts_coch">Elimina totes les busques seleccionades</entry>
576<entry code="tris_dispos">Criteris de selecció disponibles</entry>
577<entry code="aucun_tri">No hi ha cap criteri de selecció disponible.</entry>
578<entry code="tri_par">Seleccionat(s) per</entry>
579<entry code="puis_par_tri">després per</entry>
580<entry code="suppr_tri">Elimina les seleccions marcades</entry>
581<entry code="definir_tri">Definiu un nou criteri de selecció</entry>
582<entry code="pertinence">Pertinença</entry>
583<entry code="editeur">Editor</entry>
584<entry code="indexation_decimale">Indexació decimal</entry>
585<entry code="annee_edition">Any d'edició</entry>
586<entry code="tri_croissant">Creixent</entry>
587<entry code="tri_decroissant">Decreixent</entry>
588<entry code="tri_alpha">Alfanumèric</entry>
589<entry code="tri_num">Numèric</entry>
590<entry code="tri_inactif">Cap criteri de selecció</entry>
591<entry code="appliq_tri">Aplica este criteri de selecció</entry>
592<entry code="appliq_enreg_tri">Guarda i aplica este criteri de selecció</entry>
593<entry code="tri_existant">Este criteri de selecció ja existix.</entry>
594<entry code="suppr_elts_sort_coch">Elimina els criteris de selecció triats</entry>
595<entry code="titre_serie_sort">Títol de la sèrie</entry>
596<entry code="numero_serie_sort">Número de la sèrie</entry>
597<entry code="statut_notice_sort">Estat del registre</entry>
598<entry code="type_doc_sort">Tipus de document</entry>
599<entry code="localisation_sort">Localització</entry>
600<entry code="langue_sort">Idioma</entry>
601<entry code="champs_principaux_query">Camps principals</entry>
602<entry code="serie_query">Sèrie</entry>
603<entry code="isbn_query">ISBN o ISSN</entry>
604<entry code="note_resume_query">Nota de resum</entry>
605<entry code="toutes_notes_query">Totes les notes</entry>
606<entry code="indexations_query">Indexacions</entry>
607<entry code="langue_publication_query">Idioma de la publicació</entry>
608<entry code="langue_originale_query">Idioma original</entry>
609<entry code="doc_perio_art_query">Document/p. periòdica/article</entry>
610<entry code="articles_query">Articles</entry>
611<entry code="origine_notice_query">Origen del registre</entry>
612<entry code="comment_gestion_query">Comentari de gestió</entry>
613<entry code="date_creation_query">Data de creació</entry>
614<entry code="exemplaires_query">Exemplars</entry>
615<entry code="codes_barres_query">Codi de barres</entry>
616<entry code="date_parution_bulletin_query">Data d'aparició del butlletí</entry>
617<entry code="titre_perio_query">Títol de publicació periòdica</entry>
618<entry code="num_bull_query">Número de butlletí</entry>
619<entry code="expr_bool_query">Operadors booleans</entry>
620<entry code="contient_tous_mots_query">Conté tots els mots</entry>
621<entry code="contient_plus_un_mot_query">Conté algun dels mots</entry>
622<entry code="commence_par_query">Comença per</entry>
623<entry code="finit_par_query">Acaba en</entry>
624<entry code="exactement_comme_query">Exactament com</entry>
625<entry code="est_vide_query">Està buit</entry>
626<entry code="pas_vide_query">No està buit</entry>
627<entry code="author_search">Autor</entry>
628<entry code="title_search">Títol</entry>
629<entry code="global_search">Tots els camps</entry>
630<entry code="publisher_search">Editor</entry>
631<entry code="coll_search">Col·lecció</entry>
632<entry code="subcoll_search">Subcol·lecció</entry>
633<entry code="notes_search">Notes</entry>
634<entry code="note_generale_search">Nota general</entry>
635<entry code="note_contenu_search">Nota de contingut</entry>
636<entry code="categories_search">Categories</entry>
637<entry code="indexint_search">Indexació decimal</entry>
638<entry code="keyword_search">Paraules clau</entry>
639<entry code="serials_query_separator">Publicacions periòdiques</entry>
640<entry code="serials_query">Publicacions periòdiques</entry>
641<entry code="documents_query">Documents</entry>
642<entry code="proprietary_search">Propietari</entry>
643<entry code="support_search">Suport</entry>
644<entry code="cote_search">Signatura</entry>
645<entry code="contient_search">Contingut</entry>
646<entry code="recherches_query">Busques</entry>
647<entry code="histo_title">Historial de busques</entry>
648<entry code="histo_empty">Historial buit</entry>
649<entry code="etagere_query">Prestatgeria virtual</entry>
650<entry code="types_query">Tipologia</entry>
651<entry code="default_search_histo">Trieu una busca de l'historial</entry>
652<entry code="affiner_recherche">Refina la busca</entry>
653<entry code="navigation_search_libelle">Navegació lliure:  %s</entry>
654<entry code="issn">ISSN</entry>
655<entry code="empr_bt_show_old">Visualitza els préstecs anteriors</entry>
656<entry code="empr_loans_old">Préstecs anteriors</entry>
657<entry code="autres_lectures">Els usuaris que han agafat este document en préstec també han agafat:</entry>
658<entry code="perio_etat_coll">Estat de les col·leccions</entry>
659<entry code="search_bull">Busca els butlletins</entry>
660<entry code="search_per_bull_num">per número</entry>
661<entry code="search_per_bull_date">per data</entry>
662<entry code="error_message_invalid_date">La data introduïda no és vàlida.</entry>
663<entry code="bull_no_found">No s'ha trobat cap butlletí.</entry>
664<entry code="search_bull_start">de</entry>
665<entry code="search_bull_end">a</entry>
666<entry code="publishers_collections">Col·leccions vinculades</entry>
667<entry code="rank">Rang</entry>
668<entry code="connecteurs_external_search">Consulta externa</entry>
669<entry code="connecteurs_alter_criteria">Modifica els criteris</entry>
670<entry code="connecteurs_external_search_sources">Consulta fonts externes</entry>
671<entry code="all_languages">Tots els idiomes</entry>
672<entry code="elink_notice">Enllaç electrònic dins del registre</entry>
673<entry code="connecteurs_source_label">Fonts</entry>
674<entry code="connecteurs_history">Busques anteriors</entry>
675<entry code="connecteurs_no_source">No s'ha seleccionat cap font.</entry>
676<entry code="connecteurs_search_multi">Podeu fer una busca introduint un o més mots o &lt;a href='%s'&gt;fent una busca avançada.</entry>
677<entry code="subs_not_yet_subscriber">Encara no vos heu inscrit?</entry>
678<entry code="subs_intro_services"><h1><span>Inscriviu-vos per a obtindre més servicis</span></h1>Podeu crear un compte per a accedir a alguns servicis com ara subscrire's a butlletins de novetats o la possibilitat de rebre avisos.<em>Esta subscripció no és necessària si ja sou un usuari.</em></entry>
679<entry code="subs_intro_explication"><h1>Com crear el vostre compte?</h1>Simplement ompliu este formulari i després valideu-lo. Rebreu un correu electrònic que vos permetrà confirmar la vostra inscripció.<br/>Heu de confirmar la vostra inscripció en les següents !!nb_h_valid!! hores. <em>Els camps <b>en negreta</b> són obligatoris.</em><br /><br /></entry>
680<entry code="subs_titre_form">Identificador:</entry>
681<entry code="subs_f_nom">Cognom:</entry>
682<entry code="subs_f_prenom">Nom:</entry>
683<entry code="subs_f_email">Correu electrònic:</entry>
684<entry code="subs_f_login">Usuari:</entry>
685<entry code="subs_f_password">Contrasenya:</entry>
686<entry code="subs_f_passwordv">Contrasenya(verificació):</entry>
687<entry code="subs_f_image">Codi de registre:</entry>
688<entry code="subs_f_verifcode">Codi de verificació:</entry>
689<entry code="subs_f_adr1">Adreça 1:</entry>
690<entry code="subs_f_adr2">Adreç 2:</entry>
691<entry code="subs_f_cp">Codi postal -</entry>
692<entry code="subs_f_ville">Població:</entry>
693<entry code="subs_f_pays">País:</entry>
694<entry code="subs_f_tel1">Telèfon:</entry>
695<entry code="subs_f_msg">Comentaris:</entry>
696<entry code="subs_txt_codeverif">Per a limitar l'accés als robots heu d'escriure el codi que hi ha en esta imatge:</entry>
697<entry code="subs_bouton_form">Valida</entry>
698<entry code="subs_form_obligatoire">La informació és incompleta, heu d'omplir tots els camps en negreta</entry>
699<entry code="subs_form_bad_passwords">Les contrasenyes no concorden.</entry>
700<entry code="subs_pb_email"><h3>La inscripció no és possible.</h3><br/><span class='erreur'>Este correu ja està en ús.</span><br/><br/><a href='./askmdp.php?demande=ok&amp;email=!!email!!'>Demaneu l'enviament de les vostres dades de connexió.!</a><br /></entry>
701<entry code="subs_pb_login"><h3>La inscripció no és possible amb este nom d'usuari.</h3><br/><span class='erreur'>El nom d'usuari !!f_login!! ja s'utilitza, vos en proposem un altre, escriviu de nou la vostra contrasenya i el codi i valideu</span><br/></entry>
702<entry code="subs_ok_inscrit"><h1>La inscripció ha reeixit.</h1><br/><span class='erreur'>Un correu electrónic de validació de la inscripció s'ha enviat a !!f_email!!.</span><br/>Haureu de confirmar la vostra inscripció dins de les pròximes !!nb_h_valid!! hores.<br/></entry>
703<entry code="subs_pb_mail"><h3>Hi ha hagut un error tècnic</h3><br/><span class='erreur'>La vostra inscripció s'ha realitzat però el correu de validació de la inscripció no s'ha pogut enviar a !!f_email!!! </span><br/>Contacteu amb l'administrador.<br /></entry>
704<entry code="subs_pb_bdd"><h3>La inscripció no és possible</h3><br /><span class='erreur'>El lloc web té un problema tècnic. Proveu-ho més tard.</span><br /></entry>
705<entry code="subs_pb_wrongcode"><h3>La inscripció no és possible.</h3><br /><span class='erreur'>El codi de verificació escrit no és vàlid.</span><br />Torneu a començar ací: <br /><br /></entry>
706<entry code="subs_mail_obj">Inscripció a !!biblio_name!!</entry>
707<entry code="subs_mail_corps">Bon dia,<br /><br />La vostra inscripció a !!biblio_name!! s'ha tingut en compte. Heu de validar esta inscripció fent click en l'enllaç o copiant esta adreça en el navegador: <br /><br />!!lien_validation!!<br /><br /></entry>
708<entry code="subs_pb_cle"><h3>La validació de la inscripció no és possible.</h3><br /><span class='erreur'>La clau de validació no és vàlida.</span><br />La vostra sol·licitud d'inscripció s'ha esborrat completament, heu de tornar a començar.<br /><br /></entry>
709<entry code="subs_ok_validation"><h1>La validació de la inscripció ha reeixit.</h1><br /><br />!!form_access_compte!!<br /></entry>
710<entry code="subs_pb_invalid"><h3>La validació de la inscripció no és possible.</h3><br /><span class='erreur'>La clau de validació ja no és vàlida.</span><br />La vostra sol·licitud d'inscripció s'ha esborrat completament, heu de tornar a començar.<br /><br /></entry>
711<entry code="subs_pb_inconnue"><h3>La validació de la inscripció no és possible.</h3><br /><span class='erreur'>No hi ha cap inscripció en espera de validació per a este nom d'usuari !!login!!!</span><br /></entry>
712<entry code="subs_bouton_acces_compte">Ja podeu accedir al vostre compte.</entry>
713<entry code="dsi_ban_typeexport">Rebre igualment els registres en este format:</entry>
714<entry code="dsi_ban_noexport">Cap exportació</entry>
715<entry code="expl_header_expl_cb">Codi de barres</entry>
716<entry code="expl_header_expl_cote">Signatura topogràfica</entry>
717<entry code="expl_header_location_libelle">Localització</entry>
718<entry code="expl_header_section_libelle">Secció</entry>
719<entry code="expl_header_tdoc_libelle">Tipus de document</entry>
720<entry code="rechercher_dans">Busca en...</entry>
721<entry code="acquisition_sug_dev">pressupostat</entry>
722<entry code="notice_permalink">Enllaç permanent:</entry>
723<entry code="1018">Dl</entry>
724<entry code="1019">Dt</entry>
725<entry code="1020">Dc</entry>
726<entry code="1021">Dj</entry>
727<entry code="1022">Dv</entry>
728<entry code="1023">Ds</entry>
729<entry code="1024">Dg</entry>
730<entry code="1006">gener</entry>
731<entry code="1007">febrer</entry>
732<entry code="1008">març</entry>
733<entry code="1009">abril</entry>
734<entry code="1010">maig</entry>
735<entry code="1011">juny</entry>
736<entry code="1012">juliol</entry>
737<entry code="1013">agost</entry>
738<entry code="1014">setembre</entry>
739<entry code="1015">octubre</entry>
740<entry code="1016">novembre</entry>
741<entry code="1017">desembre</entry>
742<entry code="calendrier_mois_prececent">mes anterior</entry>
743<entry code="calendrier_mois_suivant">mes següent</entry>
744<entry code="calendrier_date_submit">seleccioneu</entry>
745<entry code="tri_texte_croissant">ascendent</entry>
746<entry code="tri_texte_decroissant">descendent</entry>
747<entry code="tri_confirm_supp">Esteu segur que voleu esborrar esta ordenació?</entry>
748<entry code="est_un_bulletin_de_du"><i>és un butlletí de %s amb data %s</i></entry>
749<entry code="est_un_bulletin_de"><i>és un butlletí de %s</i></entry>
750<entry code="isbd_type_bul">butlletí</entry>
751<entry code="acquisition_location">Localització</entry>
752<entry code="all_location">Totes les localitzacions</entry>
753<entry code="empr_location">Localització</entry>
754<entry code="class_location">Cap localització definida</entry>
755<entry code="acquisition_sugg_retour">Retorn</entry>
756<entry code="recherche_format_electronique">Format electrònic de la font</entry>
757<entry code="reservation_selection_localisation">En quina biblioteca voleu retirar el document?</entry>
758<entry code="reservation_bt_choisir_localisation">Trieu</entry>
759<entry code="reservation_lib_entransfert">En transferència</entry>
760<entry code="other_title_t2">Altre títol</entry>
761<entry code="other_title_t3">Altre títol</entry>
762<entry code="other_editor">Altre editor:</entry>
763<entry code="source_no_category">Fonts no categoritzades</entry>
764<entry code="source_blocked">Font bloquejada</entry>
765<entry code="extexpl_codebar">Codi de barres</entry>
766<entry code="extexpl_cote">Signatura</entry>
767<entry code="extexpl_location">Localització</entry>
768<entry code="extexpl_section">Secció</entry>
769<entry code="extexpl_statut">Estat</entry>
770<entry code="extexpl_emprunteur">Usuari</entry>
771<entry code="extexpl_doctype">Tipus de document</entry>
772<entry code="extexpl_note">Nota</entry>
773<entry code="categories_autopostage_parents">Estén la busca !!nb_level_parents!! nivell(s) cap amunt</entry>
774<entry code="categories_autopostage_enfants">Estén la busca !!nb_level_enfants!! nivell(s) cap avall</entry>
775<entry code="categories_autopostage_parents_enfants">Estén la busca !!nb_level_parents!! nivell(s) cap amunt i !!nb_level_enfants!! cap avall</entry>
776<entry code="location_more_info">Més informació...</entry>
777<entry code="notice_librairie">En la biblioteca:</entry>
778<entry code="notice_trouver_le_livre">Busca este llibre a prop de casa</entry>
779<entry code="congres_libelle">Congrés</entry>
780<entry code="congres_see_title">Detall del congrés</entry>
781<entry code="documents_disponibles_meme_congres">Documents disponibles provinents d'este congrés</entry>
782<entry code="codestat">Codi estadístic</entry>
783<entry code="bulletin_query">Butlletins</entry>
784<entry code="avis_detail">Opinió dels usuaris</entry>
785<entry code="avis_detail_note_none">Doneu la vostra apreciació general:</entry>
786<entry code="avis_detail_note_0">No ens ha agradat</entry>
787<entry code="avis_detail_note_1">Amb pros i contres</entry>
788<entry code="avis_detail_note_2">Bon llibre</entry>
789<entry code="avis_detail_note_3">Desconcertant</entry>
790<entry code="avis_detail_note_4">Molt bon llibre</entry>
791<entry code="avis_detail_note_5">Excel·lent</entry>
792<entry code="avis_detail_nb_ajt">!!nb_avis!! opinió, afegiu la vostra</entry>
793<entry code="avis_detail_aucun_ajt">Ni hi ha cap opinió, afegiu la vostra</entry>
794<entry code="avis_detail_add_sujet">Tema:</entry>
795<entry code="avis_detail_add_comment">Afegiu un comentari:</entry>
796<entry code="avis_detail_comment_madatory">L'opinió ha de tindre un tema i un comentari.</entry>
797<entry code="titres_uniformes">Títols uniformes</entry>
798<entry code="titres_uniformes_found">Títols uniformes trobats</entry>
799<entry code="titre_uniforme_search">Títol uniforme</entry>
800<entry code="list_titres_uniformess">dels títols uniformes</entry>
801<entry code="titre_uniforme_see_title">Detall del títol uniforme</entry>
802<entry code="doc_titre_uniforme_title">Documents disponibles amb este títol uniforme</entry>
803<entry code="titre_uniforme_detail">Títol uniforme %s</entry>
804<entry code="titre_uniforme_aff_public">Títols uniformes:</entry>
805<entry code="titre_uniforme_search">Títol uniforme</entry>
806<entry code="congres_aff_public_libelle">Congrés:</entry>
807<entry code="suggest_notice_opac">Fer un suggeriment de compra</entry>
808<entry code="congres_search">Congrés</entry>
809<entry code="collectivites_search">Col·lectivitat</entry>
810<entry code="personnes_physiques_search">Persones físiques</entry>
811<entry code="collectivites_found">col·lectivitats trobades amb la busca</entry>
812<entry code="congres_found">congressos trobats amb la busca</entry>
813<entry code="collectivite_see_title">Detall de la Col·lectivitat</entry>
814<entry code="doc_collectivite_title">Documents disponibles provinents d'esta col·lectivitat</entry>
815<entry code="etat_collection_title">Títol</entry>
816<entry code="bul_titre_perio">(Butlletí de %s)</entry>
817<entry code="date_creation_sort">Data de creació</entry>
818<entry code="collstate_no_collstate">No hi ha cap estat de col·lecció.</entry>
819<entry code="collstate_form_localisation">Localització</entry>
820<entry code="collstate_form_collections">Col·lecció</entry>
821<entry code="collstate_form_emplacement">Emplaçament</entry>
822<entry code="collstate_form_support">Suport</entry>
823<entry code="collstate_form_origine">Origen</entry>
824<entry code="collstate_form_note">Nota</entry>
825<entry code="collstate_form_cote">Signatura topogràfica</entry>
826<entry code="collstate_form_archive">Arxiu</entry>
827<entry code="collstate_form_lacune">Llacunes</entry>
828<entry code="collstate_form_statut">Estat</entry>
829<entry code="onglet_expl_alllocation">Totes les localitzacions</entry>
830<entry code="search_history_localisation_title">Biblioteca:</entry>
831<entry code="search_block_title">Busca</entry>
832<entry code="search_perso_menu">Busques predefinides</entry>
833<entry code="search_persopac_list">Llista de busques predefinides</entry>
834<entry code="search_persopac_table_name">Nom</entry>
835<entry code="search_persopac_table_shortname">Nom curt</entry>
836<entry code="search_persopac_table_humanquery">Busca</entry>
837<entry code="term_no_results">Cap terme no correspon a esta expressió.</entry>
838<entry code="list_lecture_show_my_list">Mostra les meues llistes de lectura</entry>
839<entry code="list_lecture_show_public_list">Mostra les meues llistes públiques de lectura</entry>
840<entry code="list_lecture_mylist">Les meues llistes de lectura</entry>
841<entry code="list_lecture_myshared">La meua selecció</entry>
842<entry code="list_lecture_public">Llista(es) de lectura públique(s)</entry>
843<entry code="list_lecture_private">LLista(es) de lectura privada(es)</entry>
844<entry code="list_lecture_abo">Subscriu-te a la llista</entry>
845<entry code="list_lecture_acces">Subscriu-te a les llistes marcades</entry>
846<entry code="list_lecture_quit_acces">Dóna't de baixa de les llistes marcades</entry>
847<entry code="list_lecture_suppr">Elimina les llistes marcades</entry>
848<entry code="list_lecture_share">Compartix les llistes marcades</entry>
849<entry code="list_lecture_unshare">No compartisques les llistes marcades</entry>
850<entry code="list_lecture_transform_checked">Transforma els registres marcats en llista de lectura</entry>
851<entry code="list_lecture_transform_caddie">Transforma la cistella en llista de lectura</entry>
852<entry code="list_lecture_cart_checked_all">Marca-ho tot</entry>
853<entry code="list_lecture_name">Nom de la llista:</entry>
854<entry code="list_lecture_comment">Descripció de la llista:</entry>
855<entry code="list_lecture_modify">Gestió de la llista de lectura</entry>
856<entry code="list_lecture_create">Creació d'una llista de lectura</entry>
857<entry code="list_lecture_back">Torna a les meues llistes</entry>
858<entry code="list_lecture_save">Guarda</entry>
859<entry code="list_lecture_suppression">Suprimix la llista</entry>
860<entry code="list_lecture_suppr_checked">Suprimix els registres marcats</entry>
861<entry code="list_lecture_list_in">Ompli amb el contingut la cistella</entry>
862<entry code="list_lecture_list_out">Afig la llista a la cistella</entry>
863<entry code="list_lecture_mail">Impressió/Correu electrònic</entry>
864<entry code="list_lecture_share_with_users">compartix amb la resta d'usuaris</entry>
865<entry code="list_lecture_name_dont_filled">Cal indicar un nom per a la llista. \n és obligatori.</entry>
866<entry code="list_lecture_partagee">Compartida</entry>
867<entry code="list_lecture_no_mylist">No s'ha creat cap llista de lectura.</entry>
868<entry code="list_lecture_no_myshared">No teniu cap llista compartida.</entry>
869<entry code="list_lecture_view">Consulta de %s</entry>
870<entry code="list_lecture_confirm_suppr">Esteu segur que voleu eliminar esta(es) llista(es) de lectura?</entry>
871<entry code="list_lecture_no_publiclist">De moment no hi ha cap llista pública.</entry>
872<entry code="list_lecture_owner">Llista de %s</entry>
873<entry code="list_lecture_desabo">Dóna't de baixa de la llista</entry>
874<entry code="list_lecture_readonly">Llista només de lectura</entry>
875<entry code="list_lecture_confidential">Llista confidencial</entry>
876<entry code="list_lecture_send_mail">Envia la petició</entry>
877<entry code="list_lecture_mail_inscription">Esta llista és confidencial. Envieu una petició d'accés.</entry>
878<entry code="list_lecture_demande_inscription">Preciseu la petició (opcional):</entry>
879<entry code="list_lecture_cancel_mail">Cancel·la</entry>
880<entry code="list_lecture_objet_mail">Petició d'accés a la llista "%s"</entry>
881<entry code="list_lecture_corps_mail">%s desitjaria inscriure's a la vostra llista de lectura, p. ex. "%s"</entry>
882<entry code="list_lecture_corps_com_mail">Missatge de %s:  %s</entry>
883<entry code="list_lecture_show_my_requests">Mostra les peticions d'accés</entry>
884<entry code="list_lecture_no_demande">No teniu cap petició d'accés a les vostres llistes.</entry>
885<entry code="list_lecture_demande">LLista de peticions d'accés</entry>
886<entry code="list_lecture_accept_demande">Accepta les peticions d'accés marcades</entry>
887<entry code="list_lecture_refus_demande">Refusa les peticions d'accés marcades</entry>
888<entry code="list_lecture_inscrits">Llista dels inscrits:</entry>
889<entry code="list_lecture_no_user_inscrit">No hi ha cap usuari inscrit en esta llista.</entry>
890<entry code="list_lecture_encours_demande">Petició en curs</entry>
891<entry code="list_lecture_accessible">Accés disponible</entry>
892<entry code="list_lecture_refus_mail">S'ha refusat la inscripció a la llista "%s".</entry>
893<entry code="list_lecture_refus_corps_mail">%s vos ha refusat l'accés a la llista "%s".</entry>
894<entry code="list_lecture_activation_mail">Feu clic ací per a activar o refusar el seu accés a la llista</entry>
895<entry code="list_lecture_no_ck">Seleccioneu com a mím un registre</entry>
896<entry code="list_lecture_confirm_delete">Esteu segur que voleu eliminar estos registres?</entry>
897<entry code="docnum">Documents digitals</entry>
898<entry code="docnum_search_with">Documents digitals: sí</entry>
899<entry code="docnum_indexation_contenu">Contingut dels documents digitals</entry>
900<entry code="docnum_found">documents digitals trobats en la busca</entry>
901<entry code="docnum_found_allfield">documents digitals o</entry>
902<entry code="docnum_list">dels documents digitals</entry>
903<entry code="resa_doc_no_reservable">Este document no és reservable</entry>
904<entry code="parperso_external">Selector extern</entry>
905<entry code="empr_bt_make_mul_sugg">Feu un suggeriment múltiple</entry>
906<entry code="empr_make_mul_sugg">Feu un suggeriment d'adquisició múltiple</entry>
907<entry code="empr_sugg_save_multi">Guarda els suggeriments</entry>
908<entry code="empr_sugg_src">Font</entry>
909<entry code="empr_sugg_qte">Quantitat</entry>
910<entry code="empr_sugg_qte_error">Algunes quantitats introduïdes no són números</entry>
911<entry code="empr_sugg_piece_jointe">Adjunt</entry>
912<entry code="empr_sugg_datepubli">Data de publicació</entry>
913<entry code="transform_caddie_to_multisugg">Transforma la cistella en suggeriment múltiple</entry>
914<entry code="transform_list_to_multisugg">Transforma la llista en suggeriment múltiple</entry>
915<entry code="n_collation">Descripció física:</entry>
916<entry code="n_titre_de_forme">Forma del títol:</entry>
917<entry code="list_lecture_motif_refus">Motiu del rebuig</entry>
918<entry code="list_lecture_send_refus">Informeu del rebuig</entry>
919<entry code="demandes_do_search">Fes una sol·licitud de busca</entry>
920<entry code="demandes_do">Guarda la meua sol·licitud</entry>
921<entry code="demandes_list">Llista de sol·licituds</entry>
922<entry code="demandes_list_action">Llista d'accions associades a la sol·licitud</entry>
923<entry code="demandes_titre">Títol</entry>
924<entry code="demandes_theme">Tema</entry>
925<entry code="demandes_type">Tipus</entry>
926<entry code="demandes_date_butoir">Venciment</entry>
927<entry code="demandes_sujet">Assumpte</entry>
928<entry code="demandes_create_ko">Heu d'afegir un títol de sol·licitud</entry>
929<entry code="demandes_etat">Estat</entry>
930<entry code="demandes_date_prevue">Data prevista</entry>
931<entry code="demandes_date_dmde">Data de la sol·licitud</entry>
932<entry code="demandes_demandeur">Sol·licitant</entry>
933<entry code="demandes_user">Atribuïda a</entry>
934<entry code="demandes_progression">Progrés</entry>
935<entry code="demandes_liste_vide">No teniu cap sol·licitud de busca associada a este estat.</entry>
936<entry code="demandes_all_states">Tots</entry>
937<entry code="demandes_action_progression">Progrés de l'acció</entry>
938<entry code="demandes_add_note">Afig una nota</entry>
939<entry code="demandes_add_infos">Afig una informació complementària</entry>
940<entry code="demandes_add_ask">Fes una pregunta</entry>
941<entry code="demandes_add_rdv">Afig una cita</entry>
942<entry code="demandes_action_sujet">Assumpte</entry>
943<entry code="demandes_action_detail">Detall</entry>
944<entry code="demandes_no_action">No hi ha cap acció associada a esta sol·licitud.</entry>
945<entry code="demandes_question_form">Escriviu la pregunta</entry>
946<entry code="demandes_save_question">Guarda la pregunta</entry>
947<entry code="demandes_save_info">Guarda la informació</entry>
948<entry code="demandes_save_rdv">Guarda la cita</entry>
949<entry code="demandes_cancel">Cancel·la</entry>
950<entry code="demandes_info_form">Escriviu la vostra informació complementària</entry>
951<entry code="demandes_rdv_form">Escriviu la vostra cita</entry>
952<entry code="demandes_action_date_rdv">Data de la cita</entry>
953<entry code="demandes_notes_form">Escriviu el contingut de la nota</entry>
954<entry code="demandes_notes_contenu">Contingut</entry>
955<entry code="demandes_notes_save">Guarda la nota</entry>
956<entry code="demandes_note_reply_icon">Respon a la nota</entry>
957<entry code="demandes_sujet">Assumpte de la sol·licitud</entry>
958<entry code="demandes_save_msg">La sol·licitud s'ha guardat correctament.</entry>
959<entry code="demandes_actions">Accions associades</entry>
960<entry code="empr_no_allow_dema">El vostre compte no vos autoritza a accedir a les sol·licitud de busca.</entry>
961<entry code="demandes_note_mail_reponse">ha respost a la nota %s en l'acció %s de la sol·licitud %s</entry>
962<entry code="demandes_note_mail_new">ha publicat una nota en l'acció %s de la sol·licitud %s</entry>
963<entry code="demandes_note_mail_new_object">S'ha creat una nota nova.</entry>
964<entry code="demandes_note_mail_reponse_object">Resposta a la nota %s</entry>
965<entry code="list_lecture_intro_mail">Benvolgut/da %s</entry>
966<entry code="redirection_mail_link">Feu clic ací per a accedir al PMB</entry>
967<entry code="list_lecture_objet_unsubscribe_mail">S'ha cancel·lat la subscripció a la llista.</entry>
968<entry code="list_lecture_unsubscribe_mail">%s ha cancel·lat la subscripció a la llista "%s".</entry>
969<entry code="list_lecture_objet_confirm_mail">S'ha autoritzat la subscripció a la llista "%s".</entry>
970<entry code="list_lecture_confirm_mail">%s vos ha concedit l'accés a la llista "%s".</entry>
971<entry code="list_lecture_confirm_redir_mail">Feu clic ací per a accedir a la lista "%s".</entry>
972<entry code="list_lecture_already_requested">Ja heu sol·licitat l'accés a esta llista. La sol·licitud està en curs.</entry>
973<entry code="list_lecture_delete_subscriber">Esteu segur que voleu retirar l'accés a la llista a este usuari?</entry>
974<entry code="accueil_bannette">La meua informació personalitzada</entry>
975<entry code="empr_no_alerts">No heu guardat cap informació personalitzada.</entry>
976<entry code="empr_view_no_sugg">No s'ha creat cap suggeriment.</entry>
977<entry code="empr_connexion_interdite">No teniu permisos per a accedir a l'OPAC.</entry>
978<entry code="export_cart_all">Exporta tots els registres</entry>
979<entry code="export_cart_selected">Exporta els registres marcats</entry>
980<entry code="print_select_record">Imprimix</entry>
981<entry code="print_all_records">Tota la cistella</entry>
982<entry code="print_selected_records">Els registres marcats</entry>
983<entry code="print_emailcontent">Missatge:</entry>
984<entry code="empr_bt_show_compte">El vostre compte</entry>
985<entry code="empr_menu_account">El meu compte</entry>
986<entry code="empr_menu_resa">Les meues reserves</entry>
987<entry code="empr_menu_dsi">Les meues subscripcions</entry>
988<entry code="empr_menu_loan">Els meus préstecs</entry>
989<entry code="empr_menu_sugg">Els meus suggeriments</entry>
990<entry code="empr_menu_dmde">Les meues sol·licituds</entry>
991<entry code="empr_menu_lecture">Les meues llistes de lectura</entry>
992<entry code="open_link_url_notice">Obri l'enllaç</entry>
993<entry code="open_doc_num_notice">Obri el document</entry>
994<entry code="info_docs_num_notice">Documents digitals associats</entry>
995<entry code="aq_start_with_error">L'operador 'comença per' ja s'ha utilitzat abans de l'operador booleà.</entry>
996<entry code="cart_notice_expired">La validesa del registre %s ha vençut.</entry>
997<entry code="confirm_resa">Esteu segur que voleu reservar este document?</entry>
998<entry code="sugg_no_field_fill">Afegiu una línia per a podeu guardar el suggeriment</entry>
999<entry code="empr_tel2_separateur">/</entry>
1000<entry code="empr_mail">@</entry>
1001<entry code="resa_liste_titre"></entry>
1002<entry code="resa_liste_rank"></entry>
1003<entry code="resa_liste_del"></entry>
1004<entry code="info_bulle_icon">!!niveau_biblio!!: !!typdoc!!</entry>
1005<entry code="empr_adresse">Adreça</entry>
1006<entry code="empr_adr_separateur">/</entry>
1007<entry code="empr_tel_titre">Telèfon</entry>
1008<entry code="empr_format_adhesion">Inscripció [ !!date_adhesion!! ] / Venciment [  !!date_expiration!! ]</entry>
1009<entry code="empr_ville_separateur"><![CDATA[<br />]]></entry>
1010<entry code="empr_suppr_sugg">Suprimir</entry>
1011<entry code="empr_confirm_suppr_sugg">Voleu suprimir aquest suggeriment ?</entry>
1012<entry code="empr_suppr_sugg_message">El vostre suggeriment s'ha suprimit</entry>
1013<entry code="transform_caddie_notice_to_multisugg">Transforma els registres marcats en suggeriment múltiple</entry>
1014<entry code="demandes_no_subject">Cal afegir com a mínim un tema per poder enregistrar una acció</entry>
1015<entry code="demandes_action_by">per %s</entry>
1016<entry code="demandes_add_answer">Afegig una resposta</entry>
1017<entry code="demandes_notice">Registre</entry>
1018<entry code="demandes_see_notice">Visualitza el registre</entry>
1019<entry code="demandes_actions_new">Nou</entry>
1020<entry code="demandes_notes_question_form">Escriviu la resposta</entry>
1021<entry code="explnum_bulletin">Documents digitals del butlletí</entry>
1022<entry code="rechercher_in_serial">Busca en aquesta publicació periòdica</entry>
1023<entry code="result_to_phototeque">Visualitza els documents digitals</entry>
1024<entry code="see_docnum_bull">Visualitza els documents digitals associats als butlletins</entry>
1025<entry code="navigopac_aut">Classificació per autor</entry>
1026<entry code="navigopac_ss_aut">Sense autor</entry>
1027<entry code="navigopac_aut_com_par">Autors que comencen per </entry>
1028<entry code="navigopac_aut_com_par_chiffre">Autors que comencen amb una xifra </entry>
1029<entry code="expl_header_codestat_libelle">Codi estadístic</entry>
1030<entry code="expl_header_lender_libelle">Proprietari</entry>
1031<entry code="expl_header_statut_libelle">Estat</entry>
1032<entry code="notice_tpl_list_default">Plantilla per defecte</entry>
1033<entry code="empr_bt_checkout">Usuari</entry>
1034<entry code="empr_bt_checkin">Retornar</entry>
1035<entry code="empr_checkout_title">Guarda un préstec</entry>
1036<entry code="empr_checkin_title">Torna un document</entry>
1037<entry code="empr_pret_cb_expl">Codi de barres del document</entry>
1038<entry code="empr_do_checkout_bt">Següent</entry>
1039<entry code="empr_do_checkin_bt">Següent</entry>
1040<entry code="empr_checkout_cb_empty">Afegig el codi de barres del document</entry>
1041<entry code="empr_do_checkin_ok">El retorn del document !!expl_cb!! s'ha enregistrat.</entry>
1042<entry code="empr_do_checkin_nok">S'ha refusat el retorn!</entry>
1043<entry code="empr_do_checkout_ok">El préstec del document !!expl_cb!! s'ha enregistrat. Penseu a retornar-lo abans de la data !!due_date!!.</entry>
1044<entry code="empr_do_checkout_nok">S'ha refusat el préstec!</entry>
1045<entry code="search_custom_notices">Camps personalitzats dels registres</entry>
1046<entry code="search_autopostage_multicritere">Categories i sots-categories</entry>
1047<entry code="codebarre_sort">Codi de barres</entry>
1048<entry code="coll_sort">Títol de la col·lecció</entry>
1049<entry code="subcoll_sort">Títol de la sub-col·lecció</entry>
1050<entry code="num_in_coll_sort">Número dins la col·lecció</entry>
1051<entry code="authority_query">Selecció d'autoritat</entry>y>
1052<entry code="etagere_suite">Mostra la següent...</entry>
1053<entry code="in_serial">en</entry>
1054<entry code="bulletin_retard_date_parution">Data d'aparició</entry>
1055<entry code="biblio_send_by">Esta bibliografia fou enviada per:</entry>
1056<entry code="autre_auteur_sort">Altre(s) autor(s)</entry>>
1057<entry code="auteur_secondaire_sort">Autor(s) secundari(s)</entry>
1058<entry code="perio_title_sort">Títol de la publ. periòdica</entry>y>
1059<entry code="bullnum_sort">Número de butlletí</entry>
1060<entry code="section_sort">Secció</entry>
1061<entry code="id_notice_sort">Identificador del registre</entry>
1062<entry code="auteur_principal_sort">Autor principal</entry>
1063<entry code="source_enrichment_resume">Resum</entry>
1064<entry code="source_enrichment_sommaire">Sumari</entry>
1065<entry code="source_enrichment_books">Publ. periòdiques</entry>
1066<entry code="source_enrichment_bio">Biografia</entry>
1067<entry code="source_enrichment_similarities">Similituds</entry>
1068<entry code="expl_header_surloc_libelle">Localització</entry>
1069<entry code="common_tpl_motto_pmb"><![CDATA[pmb]]></entry>
1070<entry code="sur_location_sort">Localització</entry>
1071<entry code="in_catalog">En el catàleg</entry>
1072<entry code="in_affiliate_source">En las fonts associades</entry>
1073<entry code="affiliate_search_link">Busca en les fonts associades</entry>
1074<entry code="affiliate_source_any_results">No s'ha trobat cap resultat en les fonts associades.</entry>>
1075<entry code="affiliate_search_external_authority_results">document(s) corresponent(s) en </entry>
1076<entry code="affiliate_search_external_results_and">i</entry>entry>
1077<entry code="collection_state_search_loc">Estat de les col·leccions localitzades</entry>
1078<entry code="collection_state_search_surloc">Estat de les col·leccions localitzades</entry>
1079<entry code="serial_name_sort">Títol de la publ. periòdica</entry>
1080<entry code="dsi_bannette_gerer_periodicite">Periodicitat (dies)</entry>
1081<entry code="format_date_short">%m/%Y</entry>
1082<entry code="format_date_short_input">%d/%d</entry>
1083<entry code="a2z_title">Navegueu per les nostres publ. periòdiques...</entry>
1084<entry code="a2z_perio_list_bulletins">Busca els butlletins</entry>
1085<entry code="bulletin_retard_title">Butlletins en retard</entry>
1086<entry code="bulletin_retard_surloc">Localització</entry>
1087<entry code="bulletin_retard_location">Localització</entry>
1088<entry code="bulletin_retard_date_parution">Data d'aparició</entry>
1089<entry code="bulletin_retard_libelle_numero">Número</entry>
1090<entry code="bulletin_retard_comment">Comentari</entry>
1091<entry code="a2z_onglet">Publ. periòdiques</entry>
1092<entry code="loan_extend_false">test de prolongació fals</entry>
1093<entry code="a2z_abt_actif_filter">Actiu</entry>
1094<entry code="mention_edition_search">Menció d'edició</entry>
1095<entry code="coll_issn_search">ISSN de la col·lecció</entry>
1096<entry code="publisher_place_search">Lloc d'edició</entry>
1097<entry code="isbn_parent_query">ISBN, ISSN o EAN del registre principal</entry>
1098<entry code="title_parent_search">Títol del registre principal</entry>
1099<entry code="search_openurl">Consulta OpenURL</entry>
1100<entry code="npages_search">Nombre de pàgines</entry>
1101<entry code="external_id_search">Identifiant Externe</entry>
1102<entry code="parent_external_id_search">Identificador extern del registre principal</entry>
1103<entry code="serial_title_search">Títol de la publ. periòdica</entry>
1104<entry code="avis_validation_en_cours">El vostre comentari s'ha guardat. Està en espera de validació.</entry>
1105<entry code="opac_keywords">OPAC, web, library, opensource, programari lliure, catalog, catàleg, catalogue, catálogo, biblioteca, bibliothèque, mediateca, médiathèque, pmb, phpmybibli</entry>
1106<entry code="collstate_form_surloc">Localització</entry>
1107<entry code="subs_f_loc">Localització: </entry>
1108<entry code="label_title_facette">Llista de facetes</entry>
1109<entry code="search_facette">faceta</entry>
1110<entry code="233">Títol</entry>
1111<entry code="234">Autor</entry>
1112<entry code="235">Busca el registre</entry>
1113<entry code="237">Títol propi</entry>
1114<entry code="238">Títol propi d'un autor diferent</entry>
1115<entry code="239">Títol paral·lel</entry>
1116<entry code="240">Complement del títol</entry>
1117<entry code="241">Part de</entry>
1118<entry code="242">Núm. de la part</entry>
1119<entry code="243">Responsabilitat</entry>
1120<entry code="244">Autor principal</entry>
1121<entry code="245">Funció</entry>
1122<entry code="246">Altre(s) autor(s)</entry>
1123<entry code="247">Autor(s) secundari(s)</entry>
1124<entry code="248">Este document té altres autors que no estan indicats en este registre.</entry>
1125<entry code="249">Editorial, col·lecció</entry>
1126<entry code="250">Col·lecció</entry>
1127<entry code="251">Subcol·lecció</entry>
1128<entry code="252">Any</entry>
1129<entry code="253">Núm. dins la col·lecció</entry>
1130<entry code="254">Una altra editorial</entry>
1131<entry code="facette_active">La vostra busca:</entry>
1132<entry code="facette_list">Opcions avançades</entry>
1133<entry code="lib_categ">Etiqueta de matèria</entry>
1134<entry code="134">Metèries</entry>
1135<entry code="intit_sub_col">Etiqueta de subcol·lecció</entry>
1136<entry code="lib_serie">Etiqueta de sèrie</entry>
1137<entry code="lib_coll">Etiqueta de col·lecció</entry>
1138<entry code="136">Col·leccions</entry>
1139<entry code="mention_edition">Menció d'edició</entry>
1140<entry code="259">Nombre de... (pàgines, volums...)</entry>
1141<entry code="260">Altres característiques físiques (il·l., ...)</entry>
1142<entry code="262">Material complementari</entry>
1143<entry code="265">Nota general</entry>
1144<entry code="266">Nota de contingut</entry>
1145<entry code="267">Resum</entry>
1146<entry code="275">URL associat</entry>
1147<entry code="276">Format electrònic del recurs</entry>
1148<entry code="324">Paraules clau</entry>
1149<entry code="137">Subcol·leccions</entry>
1150<entry code="print_vignette">Imprimix la miniatura/tapa</entry>
1151<entry code="opac_titre_champ_nb_prolongation">Renovació</entry>
1152<entry code="show_cart_empty_title">Buida la cistella</entry>
1153<entry code="show_cart_del_checked_title">Suprimix els registres seleccionats</entry>
1154<entry code="show_cart_print_title">Imprimix...</entry>
1155<entry code="list_lecture_transform_caddie_title">Conversió d'una cistella en llista de lectura</entry>
1156<entry code="list_lecture_transform_checked_title">Conversió dels registres marcats en llista de lectura</entry>
1157<entry code="list_lecture_cart_checked_all_title">Marca-ho tot</entry>
1158<entry code="transform_caddie_to_multisugg_title">Convertix la cistella en suggeriment múltiple</entry>
1159<entry code="transform_list_to_multisugg_title">Convertix la llista en suggeriment múltiple</entry>
1160<entry code="Public_info">Públic</entry>
1161<entry code="ISBD_info">ISBD</entry>
1162<entry code="empr_menu_serialcirc">Les meues subscripcions</entry>
1163<entry code="serialcirc_list_abo">Llistes de subscripcions</entry>
1164<entry code="serialcirc_list_asked_abo">Subscripcions segons sol·licitud</entry>
1165<entry code="serialcirc_pointer">Marca</entry>
1166<entry code="serialcirc_add_resa">Sol·licita una reserva</entry>
1167<entry code="serialcirc_ask_copy">Sol·licita una còpia</entry>
1168<entry code="serialcirc_serial_name">Nom de la publ. periòdica</entry>
1169<entry code="serialcirc_circ_mode">Mode de circulació</entry>
1170<entry code="serialcirc_start_date">Data d'inici</entry>
1171<entry code="serialcirc_cb">Codi de barres</entry>
1172<entry code="serialcirc_nb">Abast</entry>
1173<entry code="serialcirc_actions">Accions possibles</entry>
1174<entry code="serialcirc_ret_asked">S'ha sol·licitat el reenviament.</entry>
1175<entry code="serialcirc_trans_asked">S'ha sol·licitat la tramesa</entry>
1176<entry code="serialcirc_trans_doc_asked">El centre de doc. ha sol·licitat la tramesa</entry>
1177<entry code="serialcirc_report_late">Informeu d'un retard</entry>
1178<entry code="serialcirc_late_reported">S'ha informat del retard.</entry>
1179<entry code="serialcirc_ask_transmission">Demander la transmission</entry>
1180<entry code="serialcirc_ask_transmission">Sol·licita la transmissió</entry>
1181<entry code="serialcirc_trans_doc_asked">El centre de doc. ha sol·licitat la tramesa</entry>
1182<entry code="serialcirc_subscribe_list">Sol·licita abans del %s</entry>
1183<entry code="serialcirc_unsubscribe_checked">Sol·licita la baixa de les subscripcions a les publ. periòdiques marcades</entry>
1184<entry code="serialcirc_virtual_mode_0">Cap</entry>
1185<entry code="serialcirc_virtual_mode_1">segons sol·licitud</entry>
1186<entry code="serialcirc_checkpoint">Marca un exemplar</entry>
1187<entry code="serialcirc_codebarre">Codi de barres de l'exemplar</entry>
1188<entry code="serialcirc_point_expl">Marca l'exemplar</entry>
1189<entry code="serialcirc_point_wrong_expl">El codi de barres és desconegut.</entry>
1190<entry code="serialcirc_point_back_to_list">Torna a la llista</entry>
1191<entry code="serialcirc_expl_pointed">heu marcat el document.</entry>
1192<entry code="serialcirc_point_expl_not_in_list">Este exemplar no forma part de la circulació.</entry>
1193<entry code="sql_error">Error SQL</entry>
1194<entry code="serialcirc_transmission_accepted">La sol·licitud de tramesa s'ha tingut en compte.</entry>
1195<entry code="serialcirc_no_expl_in_circulation">No hi ha cap número nou.</entry>
1196<entry code="serialcirc_hold_expl">Sol·licita una reserva d'este exemplar</entry>
1197<entry code="serialcirc_expl_not_in_circ">Este exemplar no forma part d'una subscripció.</entry>
1198<entry code="serialcirc_holding_not_allowed">No podeu reservar este document</entry>
1199<entry code="serialcirc_holded">La sol·licitud de reserva s'ha tingut en compte.</entry>
1200<entry code="serialcirc_report_late_mail">Circulació retardada</entry>
1201<entry code="serialcirc_hold_mail">Sol·licitud de reserva</entry>
1202<entry code="serialcirc_ask_comment">Afig un comentari:</entry>
1203<entry code="serialcirc_ask_submit_button">Voleu enviar la sol·licitud</entry>
1204<entry code="serialcirc_ask_analysis">Un (alguns) article(s) especificat(s):</entry>
1205<entry code="serialcirc_ask_copy_title">Sol·licita una còpia de:</entry>
1206<entry code="serialcirc_ask_statut_0">En espera</entry>
1207<entry code="serialcirc_ask_statut_1">Acceptada</entry>
1208<entry code="serialcirc_ask_statut_2">Rebutjada</entry>
1209<entry code="serialcirc_cant_point_expl">No podeu marcar este exemplar</entry>
1210<entry code="serialcirc_cant_point_expl">No podeu marcar este exemplar</entry>
1211<entry code="serialcirc_cant_point_expl_twice">Ja heu marcat este exemplar</entry>
1212<entry code="serialcirc_ask_subscribtion">Sol·licita la subscripció a la llista de circulació</entry>
1213<entry code="serialcirc_ask_type">Tipus de sol·licitud</entry>
1214<entry code="serialcirc_ask_type_0">Inscripció</entry>
1215<entry code="serialcirc_ask_type_1">Baixa de </entry>
1216<entry code="serialcirc_ask_statut">Estat</entry>
1217<entry code="serialcirc_ask_statut_0">En espera</entry>
1218<entry code="serialcirc_ask_statut_1">Acceptada</entry>
1219<entry code="serialcirc_ask_statut_2">Rebutjada</entry>
1220<entry code="serialcirc_ask_msg">Comentari</entry>
1221<entry code="serialcirc_ask_date">Data</entry>
1222<entry code="serialcirc_ask_menu">Seguiment de les sol·licituds d'inscripció</entry>
1223<entry code="serialcirc_ret_accepted">S'ha acceptat la sol·licitud de devolució.</entry>
1224<entry code="serialcirc_expected_date">Data esperada</entry>
1225<entry code="filing_date">Data de depòsit</entry>
1226<entry code="return_date">Data de devolució</entry>
1227<entry code="simili_search">Potser volíeu</entry>
1228<entry code="serialcirc_ask_copy_msg">Missatge</entry>
1229<entry code="serialcirc_ask_copy_analysis">\tArticle(s) especificat(s)</entry>
1230<entry code="serialcirc_ask_copy_issue">Butlletí</entry>
1231<entry code="serialcirc_ask_copy_date">Data</entry>
1232<entry code="serialcirc_transmission_date">Data de la tramesa</entry>
1233<entry code="source_enrichment_extract_audio">Fragments sonors</entry>
1234<entry code="source_enrichment_citation">Citacions</entry>
1235<entry code="source_enrichment_critique">Crítiques</entry>
1236<entry code="date_publication_or_annee_edition">Data de publicació o any d'edició</entry>
1237<entry code="mail_obj_demande_added">S'ha afegit la sol·licitud nova a l'OPAC.</entry>
1238<entry code="mail_content_demande_theme">Tema de la sol·licitud:</entry>
1239<entry code="mail_content_demande_type">Tipus de sol·licitud:</entry>
1240<entry code="mail_content_demande_date_fin">Data de venciment:</entry>
1241<entry code="empr_group_late">Préstecs en retard del grup %s:</entry>
1242<entry code="empr_group_loans">Préstecs en curs del grup %s:</entry>
1243<entry code="dsi_archive_last">Última difusió</entry>
1244<entry code="dsi_archive_other">Difusió del %s</entry>
1245<entry code="forbidden_docnum">No teniu permisos per a accedir a este document.</entry>
1246<entry code="need_auth">Identifiqueu-vos</entry>
1247<entry code="auth_failed">L'usuari o la contrasenya són incorrectes.</entry>
1248<entry code="recherche_type_auteur">Tipus d'autor </entry>
1249<entry code="indexint_select">Selecció d'una indexació decimal</entry>>
1250<entry code="indexint_search_index">Busca a l'índex</entry>
1251<entry code="indexint_search_comment">Busca al comentari</entry>
1252<entry code="download">Descarrega</entry>
1253<entry code="aut_link">Autoritats associades </entry>
1254<entry code="term_search_info">Introduïu en la casella els termes que s'han de buscar</entry>
1255<entry code="expl_voisin_search">Al mateix prestatge</entry>
1256
1257<entry code="cms_module_common_datasource_desc_id_article">Identificador de l'article</entry>
1258<entry code="cms_module_common_datasource_desc_id_section">Identificador de la secció</entry>>
1259<entry code="cms_module_common_datasource_desc_title">Títol</entry>
1260<entry code="cms_module_common_datasource_desc_parent">Informacions de la secció de nivell superior</entry>
1261<entry code="cms_module_common_datasource_desc_num_parent">Identificador de la secció de nivell superior</entry>y>
1262<entry code="cms_module_common_datasource_desc_resume">Resum</entry>
1263<entry code="cms_module_common_datasource_desc_content">Contingut de l'article</entry>
1264<entry code="cms_module_common_datasource_desc_logo">Logotips</entry>
1265<entry code="cms_module_common_datasource_desc_small_vign">16x16</entry>
1266<entry code="cms_module_common_datasource_desc_vign">100x100</entry>
1267<entry code="cms_module_common_datasource_desc_large">Grandària real</entry>
1268<entry code="cms_module_common_datasource_desc_publication_state">Estat de la publicació</entry>
1269<entry code="cms_module_common_datasource_desc_start_date">Data de publicació</entry>
1270<entry code="cms_module_common_datasource_desc_end_date">Data de finalització de la publicació</entry>
1271<entry code="cms_module_common_datasource_desc_descriptors">Tauler dels identificadors de categories</entry>
1272<entry code="cms_module_common_datasource_desc_type_article">Tipus de contingut de l'article</entry>
1273<entry code="cms_module_common_datasource_desc_type_section">Tipus de contingut de la secció</entry>
1274<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_article">Tauler associatiu (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taulers dels camps associat al tipus de contingut de l'article.</entry>
1275<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_section">Taula associativa (la clau correspon a l'etiqueta informàtica del camp) de taules dels camps associat al tipus de contingut de la secció.</entry>
1276<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_id">Identificador del camp</entry>
1277<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_label">Etiqueta del camp</entry>
1278<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values">Tauler de taulers dels valors (per a cada valor un tauler del valor en cru i formatat).</entry>
1279<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values_format_value">Valor formatat del camp</entry>
1280<entry code="cms_module_common_datasource_desc_fields_type_values_value">Valor en cru del camp</entry>>
1281<entry code="cms_module_common_datasource_desc_create_date">Data de creació</entry>     
1282<entry code="cms_module_common_datasource_main_fields">Camps principals</entry> 
1283<entry code="cms_module_common_datasource_types">Tipus de continguts</entry>
1284<entry code="cms_module_common_datasource_desc_types">Valor de fielsd_type en funció del tipus de contingut</entry>
1285<entry code="cms_editorial_desc_children">Taula de les seccions secundàries</entry>
1286<entry code="cms_editorial_desc_articles">Taula dels articles de la secció</entry>
1287<entry code="index_title">Índex del títol</entry>
1288<entry code="parperso_nodate">Cap data</entry>
1289<entry code="editorial_content_type_fieldslist_article_generic_label">Camps comuns a tots els articles</entry>
1290<entry code="editorial_content_type_fieldslist_section_generic_label">Camps comuns a totes les seccions</entry>
1291<entry code="ordinal_1">1</entry>
1292<entry code="ordinal_2">2</entry>
1293<entry code="ordinal_3">3</entry>
1294<entry code="ordinal_4">4</entry>
1295<entry code="ordinal_s_1">primer</entry>
1296<entry code="ordinal_s_2">segon</entry>
1297<entry code="ordinal_s_3">tercer</entry>
1298<entry code="ordinal_s_4">quart</entry>
1299<entry code="facette_plus_link">...</entry>
1300<entry code="print_export_get_form_bt">Exporta</entry>
1301<entry code="print_export_form_title">Exporta</entry>
1302<entry code="print_export_form_print_onglet">Imprimix</entry>
1303<entry code="print_export_form_export_onglet">Exporta</entry>
1304<entry code="print_export_form_pdf_onglet">Documents electrònics</entry>
1305<entry code="print_output_docnum">Documents electrònics</entry>
1306<entry code="print_output_docnum_list">Llista de documents</entry>
1307<entry code="print_output_docnum_list_no_file">Cap document.</entry>
1308<entry code="list_docnum_checked_all">Marca-ho tot</entry>
1309<entry code="list_docnum_unchecked_all">Desmarca-ho tot</entry>
1310<entry code="pagination_start">Paginació</entry>
1311<entry code="sujets_start">Temes</entry>
1312<entry code="entreprise_start">Negocis</entry>
1313<entry code="lieu_start">Lioc</entry>
1314<entry code="editeurs_start">Editor(s)</entry>
1315<entry code="description_start">Descripció</entry>
1316<entry code="cote_start">Preu :</entry>
1317<entry code="tnvol_start">Part de  :</entry>
1318<entry code="date_update_sort">Data d'actualització</entry>
1319<entry code="subs_f_web">Lloc web</entry>
1320<entry code="facette_uniformtitle_aut_titre_uniforme_form_tonalite">Tonalitat (per a la música)</entry>
1321<entry code="facette_uniformtitle_catal_titre_uniforme_titre_section">Títol de la secció o de la part</entry>
1322<entry code="facette_uniformtitle_catal_titre_uniforme_sous_vedette">Sous-vedette de forme</entry>
1323<entry code="facette_uniformtitle_catal_titre_uniforme_version">Versió (o data d'una versió)</entry>
1324<entry code="facette_uniformtitle_catal_titre_uniforme_mention">Menció de disposició (per a la música)</entry>
1325<entry code="facette_author_713">Dates</entry>
1326<entry code="isbd_editeur">Editor</entry>
1327<entry code="isbd_indexint">Indexació decimal</entry>
1328<entry code="isbd_collection">Col·lecció</entry>
1329<entry code="isbd_serie">Série</entry>
1330<entry code="isbd_subcollection">subcol·lecció</entry>
1331<entry code="isbd_categories">Matèria</entry>
1332<entry code="isbd_titre_uniforme">Títol uniforme</entry>
1333<entry code="isbd_author">Autor</entry>
1334<entry code="dans_start">Busca a</entry>
1335<entry code="facette_suggest">Suggeriment</entry>
1336<entry code="facette_filtre">Filtra</entry>
1337<entry code="abo_revue_ligne_start">Subscripció a la revista en línea</entry>
1338<entry code="old_title_start">Títols Vells</entry>
1339<entry code="new_title_start">Títols nous</entry>
1340<entry code="periodicite_start">Periocitat</entry>
1341<entry code="commentaires_start">Comentaris</entry>
1342<entry code="empr_bt_show_resa_planning">Visualitza la planificació de les reserves</entry>
1343<entry code='empr_tpl_date_fin_blocage'>Data finalització de bloqueig</entry>
1344<entry code="empr_tpl_blocage_pret">El préstec esta bloquejat fins el !!date_fin_blocage!!</entry>
1345<entry code="atoz_rechercher">Busca</entry>
1346<entry code="autolevel1_search">Busca</entry>
1347<entry code="cms_module_common_datasource_desc_logo_exists">Existix logotip</entry>
1348<entry code="empr_sugg_already_exist">Ja heu realitzat este suggeriment</entry>
1349<entry code="avis_detail_aucun_auth_ajt">No hi ha comentaris, inicieu sessió per a afegir el vostre !</entry>
1350<entry code="avis_detail_nb_auth_ajt">!!nb_avis!! comentaris, inicieu sessió per a afegir el vostre !</entry>
1351<entry code="subs_pb_empr_categ">No hi ha cap categoria de lector definida per a les inscripcions via l'OPAC.</entry>
1352<entry code="subs_pb_empr_codestat">No hi ha cap codi estadístics de lector definit per a les iscripcions via l'OPAC.</entry>
1353<entry code="subs_alert_user_mail_obj">Inscripció via l'OPAC de !!empr_first_name!! !!empr_name!!</entry>
1354<entry code="subs_alert_user_mail_corps"><![CDATA[Bon diar,<br /><br />Inscripció d'un nou usuari via OPAC en !!biblio_name!! : !!empr_first_name!! !!empr_name!!.<br /><br />!!empr_link!!<br /><br />]]></entry>
1355<entry code="subs_alert_user_mail_empr_link"><![CDATA[Per accedir a la fitxa d'usuari feu clic a <a href='!!pmb_url_base!!circ.php?categ=pret&form_cb=!!empr_cb!!'>ici</a>]]></entry>
1356<entry code="search_date_pub_date">Busca per data</entry>
1357<entry code="search_date_pub_choix">Trieu una opció</entry>
1358<entry code="search_date_pub_exacte">Data exacta</entry>
1359<entry code="search_date_pub_periode">Periode</entry>
1360<entry code="search_date_pub_apres">Després del</entry>
1361<entry code="search_date_pub_avant">Abans del</entry>
1362<entry code="search_date_pub_res_egal">Data de publicació igual a</entry>
1363<entry code="search_date_pub_res_entre">Data de publicació entre el %s i el %s</entry>
1364<entry code="search_date_pub_res_sup">Data de publicació superior a</entry>
1365<entry code="search_date_pub_res_inf">Data de publicació inferior a</entry>
1366<entry code="search_loc_all_site">Tots els llocs</entry>
1367<entry code="search_loc_mpba_bib">Biblioteca</entry>
1368<entry code="perio_a2z_fonds_propre">Fonds propis</entry>
1369<entry code="perio_a2z_fonds_externe">Extern</entry>
1370<entry code="perio_a2z_filtre">Fonts</entry>
1371<entry code="perio_a2z_filtre_all">--</entry>
1372
1373<entry code="author_see_explnum_associate">Documents electrònics associats</entry>
1374
1375<entry code="extexplnum_name">Títol</entry>
1376<entry code="extexplnum_minetype">Mimetype</entry>
1377<entry code="extexplnum_url">Lloc web associat</entry>
1378<entry code="extexplnum_extfichier">Nom de l'arxiu</entry>
1379<entry code="admin_opac_facette_annee_saisie">Any (format lliure)</entry>
1380<entry code="admin_opac_facette_annee_calculee">Any (format calculat = aaaa)</entry>
1381<entry code="accueil_bannette_privee">La meua informació personal</entry>
1382<entry code="accueil_bannette_publique">La meua informació</entry>
1383
1384
1385<entry code="show_cart_reserve">Reserva el contingut de la cistella</entry>
1386<entry code="show_cart_reserve_title">Reserva el contingut de la cistella</entry>
1387<entry code="show_cart_reserve_checked">Reserva els registres marcats</entry>
1388<entry code="show_cart_reserve_checked_title">Reserva els registres marcats</entry>
1389
1390<entry code="resa_no_create">No es pot crear la reserva.</entry>
1391<entry code="resa_ajoutee">Reserva afegida.</entry>
1392<entry code="resa_no_expl_inlocation_transferable">Reserva: Este document no pot ser reservat com a intransferible </entry>
1393<entry code="resa_no_expl_in_location">Reserva: Este document no pot ser reservat en !!loc_liste!! </entry>
1394<entry code="resa_no_suppr">No es pot eliminar la reserva.</entry>
1395<entry code="resa_supprimee">Reserva eliminada.</entry>
1396<entry code="resa_dispo_suivant">Este document ja esta disponible per a vosaltres </entry>
1397<entry code="resa_no_empr">Reserva : l'usuari no existix.</entry>
1398<entry code="resa_no_doc">Reserva : el document no existix.</entry>
1399<entry code="resa_deja_resa">Reserva : ja heu reservat este document.</entry>
1400<entry code="resa_deja_doc">Reserva : ja heu retirat este document.</entry>
1401<entry code="resa">Reserva</entry>
1402<entry code="resa_no_doc_selected">Heu de marcar almenys un document.</entry>
1403<entry code="accueil_bannette_privee">La meua informació personal</entry>
1404<entry code="accueil_bannette_publique">La meua informació</entry>
1405
1406<entry code="explnum_associate_minutes">minuts</entry>
1407<entry code="explnum_associate_no_author">Cap autor associtat</entry>
1408
1409<entry code="aut_oeuvre_form_forme">Format de l'obra (estíl lliure)</entry>
1410<entry code="aut_oeuvre_form_date">Data de l'obra</entry>
1411<entry code="aut_oeuvre_form_sujet">Tema de l'obra</entry>
1412<entry code="aut_oeuvre_form_lieu">Lloc d'origen de l'obra</entry>
1413<entry code="aut_oeuvre_form_histoire">Història de l'obra</entry>
1414<entry code="aut_oeuvre_form_caracteristique">Altres característiques distintives</entry>
1415<entry code="aut_oeuvre_form_completude">Visió completa</entry>
1416<entry code="aut_oeuvre_form_public">Visió pública</entry>
1417<entry code="aut_oeuvre_form_contexte">Context de l'obra</entry>
1418<entry code="aut_oeuvre_form_coordonnees">Coordenades (obra cartogràfica)</entry>
1419<entry code="aut_oeuvre_form_equinoxe">Equinocci (obra cartogràfica)</entry>
1420<entry code="aut_oeuvre_form_auteur">Autor de l'obra</entry>
1421<entry code="tu_dont_del_author">Este autor és utilitzat dins del títols uniformes. No es pot eliminar.</entry>
1422<entry code="isbd_oeuvre">Obra</entry>
1423
1424<entry code="accueil_bannette_public">Alerte(s) disponible(s)</entry>
1425<entry code="bannette_see_nothing_to_see">Cap informació a visualitzar</entry>
1426
1427<entry code="audit_lecteur">Usuari OPAC</entry>
1428
1429<entry code="etat_todo">Per validar</entry>
1430<entry code="etat_validate">Validat</entry>
1431<entry code="etat_refused">Refusat</entry>
1432<entry code="etat_finished">Finalitzat</entry>
1433<entry code="etat_givenup">Abandonat</entry>
1434<entry code="etat_classified">Arxivat</entry>
1435<entry code="etat_opened">Obert</entry>
1436<entry code="etat_awaiting">En espera</entry>
1437<entry code="etat_closed">Tancat</entry>
1438<entry code="type_question">Pregunta/Resposta</entry>
1439<entry code="type_info">Informació complementària</entry>
1440<entry code="type_search">Cerca</entry>
1441<entry code="type_rdv">Cita</entry>
1442<entry code="demandes_action_sujet">Tema</entry>
1443<entry code="demandes_action_type">Tipus d'acció</entry>
1444<entry code="demandes_action_statut">Estat de l'acció</entry>
1445<entry code="demandes_action_detail">Detall</entry>
1446<entry code="demandes_action_progression">Progressió</entry>
1447<entry code="demandes_action_cout">Cost</entry>
1448<entry code="demandes_action_date">Data d'inici</entry>
1449<entry code="demandes_action_date_butoir">Venciment sol·licitat</entry>
1450<entry code="demandes_action_time_elapsed">Temps transcorregut</entry>
1451<entry code="demandes_action_liste">Llista d'accions</entry>
1452<entry code="demandes_action_nbnotes">Notes associades</entry>
1453<entry code="demandes_attribution">Atribuïda a</entry>
1454<entry code="demandes_retour">Retorn</entry>
1455<entry code="demandes_action_createur">Creació</entry>
1456<entry code="demandes_action_privacy">Privat</entry>
1457<entry code="39">No</entry>
1458<entry code="40"></entry>
1459<entry code="demandes_note_privacy">Privat</entry>
1460<entry code="demandes_note_no_list">No hi ha cap nota associada a aquesta acció.</entry>
1461<entry code="demandes_note_vue">Marca com a llegida</entry>
1462<entry code="demandes_note_add">Afig una nota</entry>
1463<entry code="demandes_note_liste">Llista de notes</entry>
1464<entry code="demandes_action_liste_vide">No hi ha cap acció associada a aquesta sol·licitud.</entry>
1465<entry code="demandes_add">Afig una sol·licitud</entry>
1466<entry code="demandes_action_type_add">Afig una acció de tipus</entry>
1467<entry code="76">Cancel·la</entry>
1468<entry code="77">Guarda</entry>
1469<entry code="demandes_modify">Modifica</entry>
1470
1471<entry code="faq_question_no_question">No hi ha cap pregunta.</entry>
1472<entry code="faq_question_no_answer">No hi ha cap resposta.</entry>
1473<entry code="faq_question_page_title">%d Pregunte(s)</entry>
1474<entry code="faq_filter_themes">Tema</entry>
1475<entry code="faq_filter_types">Tipus</entry>
1476<entry code="faq_filter_descriptors">Categoria</entry>
1477<entry code="faq_filter_years">Any</entry>
1478<entry code="faq_facette_no_date">Indeterminat</entry>
1479
1480<entry code="demandes_see_last_note">Mostra l'última publicació</entry>
1481
1482<entry code="faq_filter_user_query">Cerca en les PMF</entry>
1483<entry code="faq_facettes_actives">Filtre(s) actiu(s)</entry>
1484
1485<entry code="bannette_abonn">Abonnament</entry>
1486<entry code='websubscribe_label'>Subscripció</entry>
1487<entry code='websubscribe_resa_action'>Ara fareu una reserva per a:</entry>
1488<entry code='websubscribe_bannette_action'>Ara us subscriureu a:</entry>
1489<entry code="bannette_doit_etre_abon">Us heu d'autenticar per a subscriure-us a un avís:</entry>
1490
1491<entry code="facette_list_compare_crit">Compara entre</entry>
1492<entry code="facette_list_groupby_crit">Reagrupa per</entry>
1493<entry code="facette_compare">Compara</entry>
1494<entry code="facette_compare_not_selected">No hi ha cap criteri de comparació.</entry>
1495<entry code="facettes_not_grouped">Sense agrupament</entry>
1496<entry code="facette_compare_too_more_result">Hi ha massa resultats en el comparador.</entry>
1497<entry code="facette_compare_no_result">No hi ha cap resultat en el comparador.</entry>
1498<entry code="facette_compare_remove">Elimina el criteri</entry>
1499<entry code="facette_compare_groupby">Reagrupa per</entry>
1500<entry code="facette_compare_search_result">Torna al resultat</entry>
1501<entry code="facette_compare_search_compare">Afig el comparador</entry>
1502<entry code="facette_compare_reinit">Reinicialitza els criteris</entry>
1503<entry code="facette_list_compare">Refina o compara</entry>
1504<entry code="facette_compare_helper">Ajuda en la utilització de les facetes</entry>
1505<entry code="facette_compare_helper_message"><![CDATA[Per a refinar la llista de resultats, marqueu els criteris desitjats i feu clic a \"Filtra\". També podeu fer clic en un criteri a la vegada.<br />Per a obtindre una taula de comparació dels resultats, marqueu els criteris desitjats i feu clic a \"Compara\". A continuació podeu reagrupar-los fent clic a la icona de reagrupament.<br />Utilitzeu les aspes roges per a eliminar els criteris seleccionats.]]></entry>
1506
1507<entry code="authperso_see_title">Detalls de l'autoritat</entry>
1508<entry code="authperso_doc_auth_title">Documents disponibles</entry>
1509<entry code="authperso_multi_search_title">Autoritats personalitzades</entry>
1510<entry code="categ_see_synonyme">Sinònims</entry>
1511<entry code="categ_see_renvoi_voir">Visualitza també</entry>
1512
1513<entry code="search_bull_exact">la</entry>
1514<entry code="collstate_header_emplacement_libelle">Ubicació</entry>
1515<entry code="collstate_header_type_libelle">Tipus</entry>
1516<entry code="collstate_header_origine">Origen</entry>
1517<entry code="collstate_header_note">Nota</entry>
1518<entry code="collstate_header_cote">Preu</entry>
1519<entry code="collstate_header_archive">Arxiu</entry>
1520<entry code="collstate_header_lacune">Llacunes</entry>
1521<entry code="collstate_header_statut_opac_libelle">Estat</entry>
1522<entry code="collstate_header_location_libelle">Localització</entry>
1523<entry code="collstate_header_surloc_libelle">Localització</entry>
1524<entry code="collstate_header_state_collections">Col·lecció</entry>
1525<entry code="categ_see_aut_link">Relacions </entry>
1526<entry code="statut_explnum_sort">Estat de document electrònic</entry>
1527
1528<entry code="authperso_multi_search_by_field_title">Autoritat</entry>
1529<entry code="authperso_multi_search_tous_champs_title">Tots els camps</entry>
1530<entry code="cms_module_common_datasource_desc_nb_documents">Nombre de documents attachés</entry>
1531<entry code="cms_module_common_datasource_desc_documents">Documents</entry>
1532
1533<entry code="cms_module_common_datasource_desc_small">140x140</entry>
1534<entry code="cms_module_common_datasource_desc_medium">300x300</entry>
1535<entry code="cms_module_common_datasource_desc_big">600x600</entry>
1536<entry code="cms_module_common_datasource_desc_custom">Grandràia per a definir manualment (concatenar  amb un número. Per exemple  : {{logo.custom}}150)</entry>
1537<entry code="map_notice_echelle">Escala: </entry>
1538<entry code="map_notice_projection">Projecció: </entry>
1539<entry code="map_notice_ref">Referència: </entry>
1540<entry code="map_notice_equinoxe">Equinocci: </entry>
1541<entry code="map_notice_transcription">Domini: </entry>
1542<entry code="map_notice_map">Mapa: </entry>
1543<entry code="search_map">Geolocalització</entry>
1544<entry code="search_by_map">Geolocalització</entry>
1545<entry code="categ_map_title">Mapa</entry>>
1546
1547<entry code="map_echelle">Escala</entry>
1548<entry code="map_projection">Sistema de projecció del document</entry>
1549<entry code="map_ref">Sistema de referència de coordenades del mapa</entry>
1550<entry code="map_equinoxe">Equinocci</entry>
1551<entry code="map_echelle_vide">Sense escala</entry>
1552<entry code="map_projection_vide">Sense projecció</entry>
1553<entry code="map_ref_vide">Sense referència</entry>
1554<entry code="map_search">Mapa</entry> 
1555<entry code="map_emprise">Domini</entry>
1556<entry code="map_emprises_query">Dominis</entry>
1557<entry code="map_multisearch_aerainf">superfície inferior</entry>
1558<entry code="map_multisearch_aerasup">superfície superior</entry>
1559<entry code="map_multisearch_intersects">Intersecció</entry>
1560<entry code="map_history_emprises"> Geolocalització: dominis </entry>
1561
1562<entry code="mail_sugg_non_empr">Visitant no autenticat</entry>
1563<entry code="mail_sugg_obj">Suggeriment nou</entry>
1564<entry code="demandes_mail_new_demande">Bon dia, !!nom!! ha publicat una sol·licitud nova: !!títol_sol·licitud!!</entry>
1565<entry code="demandes_mail_new_demande_object">S'ha afegit una sol·licitud nova.</entry>
1566
1567<entry code="onto_common_definition">Definició</entry>
1568<entry code="onto_common_altlabel">Etiqueta alternativa</entry>
1569<entry code="onto_common_scopenote">Nota d'ús</entry>
1570<entry code="onto_common_inscheme">En els esquemes</entry>
1571<entry code="onto_common_topconceptof">Concepte arrel en els esquemes</entry>
1572<entry code="onto_common_hiddenlabel">Etiqueta amagada</entry>
1573<entry code="onto_common_notation">Qualificació</entry>
1574<entry code="onto_common_note">Notes</entry>
1575<entry code="onto_common_changenote">Nota modificada</entry>
1576<entry code="onto_common_editorialnote">Nota editorial</entry>
1577<entry code="onto_common_historynote">Nota històrica</entry>
1578<entry code="onto_common_semanticrelation">En relació semàntica amb</entry>
1579<entry code="onto_common_broader">Termes genèrics</entry>
1580<entry code="onto_common_broadertransitive">Termes genèrics per transitivitat</entry>
1581<entry code="onto_common_narrower">Termes específics</entry>
1582<entry code="onto_common_related">Relacions associatives</entry>
1583<entry code="onto_common_narrowertransitive">Termes específics per transitivitat</entry>
1584<entry code="onto_common_mappingrelation">Relacions d'equivalència</entry>
1585<entry code="onto_common_broadmatch">Termes genèrics parcials</entry>
1586<entry code="onto_common_narrowmatch">Termes específics parcials</entry>
1587<entry code="onto_common_exactmatch">Termes equivalents</entry>
1588<entry code="onto_common_relatedmatch">Termes associats</entry>
1589<entry code="onto_common_closematch">Termes pròxims</entry>
1590<entry code="onto_common_hastopconcept">Caps de jerarquia</entry>
1591<entry code="onto_common_member">Conté</entry>
1592<entry code="onto_common_concept">Conceptes</entry>
1593<entry code="onto_common_conceptscheme">Esquemes</entry>
1594<entry code="onto_common_collection">Col·leccions</entry>
1595<entry code="onto_common_orderedcollection">Col·leccions ordenades</entry>
1596
1597<entry code="concepts_start">Conceptes:</entry>
1598<entry code="skos_view_concepts_concepts">Conceptes</entry>
1599<entry code="skos_view_concept_no_scheme">Sense esquema</entry>
1600<entry code="skos_view_concepts_composed_concepts">Conceptes compostos</entry>
1601<entry code="vedette_subdivision_tete">Cap</entry>
1602<entry code="vedette_subdivision_sujet">Tema</entry>
1603<entry code="vedette_subdivision_geo">Geogràfic</entry>
1604<entry code="vedette_subdivision_chrono">Cronològic</entry>
1605<entry code="vedette_subdivision_forme">Forma</entry>
1606<entry code="skos_view_concept_composition">Composició</entry>
1607<entry code="map_coord_format">!!graus!!°!!minuts!!'!!segons!!''</entry>
1608
1609<entry code="opac_print_no_expl_checked">Seleccioneu com a mínim un document numèric</entry>
1610
1611<entry code="concepts_found">conceptes trobats per a la cerca</entry>
1612<entry code="skos_concept">Concepte</entry>
1613<entry code="concepts_search">Conceptes</entry>
1614
1615<entry code="resa_no_expl_in_location_transferable">Reserva: aquest document no es pot reservar perquè no és transferible.</entry>
1616<entry js="carto" code="carto_sexagesimal_degrees">Graus sexagesimals</entry>
1617<entry js="carto" code="carto_decimal_degrees">Graus decimals</entry>
1618<entry js="carto" code="carto_lon_abbr">Long.</entry>
1619<entry js="carto" code="carto_lat_abbr">Lat.</entry>
1620<entry js="carto" code="carto_ok_popup">D'acord</entry>
1621<entry js="carto" code="carto_btn_affiner">Refina</entry>
1622<entry js="carto" code="carto_popup_linked_records">Registres enllaçats</entry>
1623<entry js="carto" code="carto_control_rectangle">Rectangle</entry>
1624<entry js="carto" code="carto_control_circle">Cercle</entry>
1625<entry js="carto" code="carto_control_triangle">Triangle</entry>
1626<entry js="carto" code="carto_control_polygon">Polígon</entry>
1627<entry js="carto" code="carto_control_path">Línia</entry>
1628<entry js="carto" code="carto_control_point">Punt</entry>
1629<entry js="carto" code="carto_control_regular_polygon">Polígon regular</entry>
1630<entry js="carto" code="carto_point_label">Punt</entry>
1631<entry js="carto" code="carto_show_points_label">Mostra els punts</entry>
1632<entry js="carto" code="carto_show_point_label">Mostra el punt</entry>
1633<entry js="carto" code="carto_polygon_form_label">Modificació fina dels punts d'un polígon</entry>
1634<entry js="carto" code="carto_path_form_label">Modificació fina dels punts d'una línia</entry>
1635<entry js="carto" code="carto_point_form_label">Modificació fina de l'emplaçament d'un punt</entry>
1636<entry js="carto" code="carto_polygon_nb_pt">El polígon té %s punts</entry>
1637<entry js="carto" code="carto_path_nb_pt">La línia té %s punts</entry>
1638<entry js="carto" code="carto_points_label">punts</entry>
1639<entry js="carto" code="carto_warning_not_enough_points">No heu proporcionat suficients punts.</entry>
1640<entry js="carto" code="carto_warning_no_feature_selected">No s'ha seleccionat cap domini.</entry>
1641<entry js="carto" code="carto_wkt_import_label">Importa wkt</entry>
1642<entry js="carto" code="carto_wkt_export_label">Exporta wkt</entry>
1643<entry js="carto" code="carto_wkt_import_placeholder">Introduïu una cadena WKT ací</entry>
1644<entry js="carto" code="carto_validate_label">Valida</entry>
1645<entry js="carto" code="carto_warning_invalid_wkt_string">La cadena wkt: %s no és conforme</entry>
1646<entry js="carto" code="carto_select_record">Selecciona el domini</entry>
1647<entry js="carto" code="carto_draw_label">Dibuixa</entry>
1648<entry js="carto" code="carto_delete_label">Elimina</entry>
1649<entry js="carto" code="carto_warning_delete">Esteu a punt d'eliminar aquest domini. Voleu continuar?</entry>
1650<entry js="carto" code="carto_control_edit_label">Modifica</entry>
1651<entry js="carto" code="carto_control_resize_label">Redimensiona</entry>
1652<entry js="carto" code="carto_control_move_label">Desplaça</entry>
1653<entry js="carto" code="carto_refinement_popup">Voleu realitzar un refinament sobre aquesta zona?</entry>
1654<entry js="carto" code="carto_control_clustering">Clusterització</entry>
1655<entry js="carto" code="carto_warning_edit_form">ATENCIÓ/!\ Si modifiqueu el vostre domini directament sobre el mapa, aquest formulari desapareixerà</entry>
1656<entry js="carto" code="carto_label_new_point">Punt nou</entry>
1657<entry js="carto" code="carto_warning_point_delete_number">Esteu segur que voleu eliminar el punt núm: %s?</entry>
1658<entry js="carto" code="carto_warning_point_delete">Esteu segur que voleu eliminar el punt?</entry>
1659<entry js="carto" code="carto_warning_point_misinformed">El punt núm.:%s s'ha donat malament.</entry>
1660<entry js="carto" code="carto_warning_new_point_misinformed">El nou punt núm.:%s s'ha donat malament.</entry>
1661<entry js="carto" code="carto_label_new_regular_polygon">Creació d'un polígon regular</entry>
1662<entry js="carto" code="carto_label_shape_choosing">Selecció de la forma</entry>
1663<entry js="carto" code="carto_label_cancel_modifications">Cancel·la les modificacions</entry>
1664<entry js="carto" code="carto_label_cancel_last_modification">Cancel·la l'última modificació</entry>
1665<entry js="carto" code="carto_label_regular">Regular</entry>
1666<entry js="carto" code="carto_create_form_point">Creació d'un punt</entry>
1667<entry js="carto" code="carto_create_form_polygon">Creació d'un polígon</entry>
1668<entry js="carto" code="carto_create_form_path">Creació d'una línia</entry>
1669
1670<entry code="script_analytics_content">Les galetes asseguren el bon funcionament dels nostres serveis; utilitzant-los, accepteu la utilització de les galetes.</entry>
1671<entry code="script_analytics_inform_ask_opposite">Rebutja</entry>
1672<entry code="script_analytics_inform_ask_accept">Accepta</entry>
1673<entry code="accessibility_font_size_small">Redueix el text</entry>
1674<entry code="accessibility_font_size_normal">Reinicialitza el text</entry>
1675<entry code="accessibility_font_size_big">Amplia el text</entry>
1676<entry code="empr_quick_access">Accés ràpid</entry>
1677<entry code="empr_my_loans">Els meus préstecs</entry>
1678<entry code="empr_my_resas">Les meues reserves</entry>
1679<entry code="histo_print">Imprimeix...</entry>
1680<entry code="short_url_generate">Genera el canal RSS de la cerca</entry>
1681<entry code="newrecord_rss_flux_name">Novetats</entry>
1682<entry code="notice_title_basket_exist">Aquest registre està en la vostra cistella.</entry>
1683
1684<entry code="record_display_permalink_label">Enllaç al registre</entry>
1685<entry code="record_display_expl_unavailable">No disponible</entry>
1686<entry code="record_display_expl_out">De retorn el </entry>
1687<entry code="record_display_expl_reserve">Reserva</entry>
1688<entry code="record_display_new">Novetat</entry>
1689<entry code="record_display_add_to_cart">Afig a la cistella</entry>
1690<entry code="print_output_pdf">Pdf</entry>
1691<entry code="docnum_download_checked">Descarrega els documents numèrics dels registres marcats</entry>
1692<entry code="docnum_download_caddie">Descarrega els documents numèrics de la cistella</entry>
1693<entry code="docnum_download_no_ck">Seleccioneu com a mínim un registre</entry>
1694<entry code="resa_planning_date_debut">Inici: </entry>
1695<entry code="resa_planning_date_fin">Fi: </entry>
1696<entry code="resa_planning_unknown_record">Registre o butlletí desconeguts</entry>
1697<entry code="resa_planning_no_item_available">No hi ha cap exemplar que es puga reservar.</entry>
1698<entry code="resa_planning_loc_retrait">Localització de retirada</entry>
1699<entry code="resa_planning_qty_requested">Quantitat per reservar</entry>
1700<entry code="resa_planning_qty">Qtat</entry>
1701<entry code="resa_planning_alert_qty">Quantitat nul·la o errònia</entry>
1702<entry code="resa_planning_alert_date">La data de finalització ha de ser posterior a la data d'inici</entry>
1703<entry code="resa_planning_title">Títol</entry>
1704<entry code="resa_planning_dates">Dates</entry>
1705<entry code="resa_planning_current">Les meues reserves d'aquest document</entry>
1706<entry code="resa_planning_overtime">(Caducada)</entry>
1707<entry code="resa_planning_attente_validation">(En espera de validació)</entry>
1708<entry code="script_analytics_content_link_more">Per a saber més</entry>
1709<entry code="notice_is_new_search">Novetats</entry>
1710<entry code="notice_is_not_new_search">Fons anterior</entry>
1711
1712<entry code="aut_oeuvre_form_distribution">Distribució (obra musical)</entry>
1713<entry code="aut_oeuvre_form_reference">Referència (obra musical)</entry>
1714<entry code="aut_oeuvre_form_tonalite">Tonalitat (Introducció de dades lliure)</entry>
1715<entry code="aut_oeuvre_form_tonalite_list">Tonalitat</entry>
1716<entry code="aut_oeuvre_form_subdivision">Subdivisió de la forma</entry>
1717<entry code="aut_oeuvre_form_forme_list">Forma de l'obra</entry>
1718<entry code="empr_my_dmde">Les meues sol·licituds</entry>>
1719
1720<entry code="print_loans_bt">Exporta el full de càlcul</entry>
1721
1722<entry code="show_cart_check_all">Marca-ho tot</entry>
1723<entry code="show_cart_uncheck_all">Desmarca-ho tot</entry>
1724
1725<entry code="avis_aucun_popup">No hi ha cap avís sobre aquest regiestre.</entry>
1726
1727<entry code="aut_link_author">[Autor] %1s</entry>
1728<entry code="aut_link_categ">[Categoria] %1s</entry>
1729<entry code="aut_link_publisher">[Editor] %1s</entry>
1730<entry code="aut_link_coll">[Col·lecció] %1s</entry>
1731<entry code="aut_link_subcoll">[Subcol·lecció] %1s</entry>
1732<entry code="aut_link_serie">[Sèrie] %1s</entry>
1733<entry code="aut_link_tu">[Títol uniforme] %1s</entry>
1734<entry code="aut_link_indexint">[Indexació decimal] %1s</entry>
1735
1736<entry code="a2z_abt_actif_filter_no_result">No hi ha cap subscripció activa.</entry>
1737
1738<entry code="opac_notice_vignette_alt">miniatura</entry>
1739
1740<entry code="bbcode_button_label_b"> B </entry>
1741<entry code="bbcode_button_label_i"> I </entry>
1742<entry code="bbcode_button_label_u"> U </entry>
1743<entry code="bbcode_button_label_http"> http:// </entry>
1744<entry code="bbcode_button_label_img"> Img </entry>
1745<entry code="bbcode_button_label_code"> Codi </entry>
1746<entry code="bbcode_button_label_quote"> Citació </entry>
1747<entry code="bbcode_button_label_red"> Roig </entry>
1748<entry code="bbcode_button_label_list"> Llista </entry>
1749
1750<entry code="short_january">gen.</entry>
1751<entry code="short_february">febr.</entry>
1752<entry code="short_march">març</entry>
1753<entry code="short_april">abr.</entry>
1754<entry code="short_may">maig</entry>
1755<entry code="short_june">juny</entry>
1756<entry code="short_july">jul.</entry>
1757<entry code="short_august">ag.</entry>
1758<entry code="short_september">set.</entry>
1759<entry code="short_october">oct.</entry>
1760<entry code="short_november">nov.</entry>
1761<entry code="short_december">des.</entry>
1762
1763<entry code="show_history_check_all">Marca-ho tot</entry>
1764<entry code="show_history_uncheck_all">Desmarca-ho tot</entry>
1765<entry code="show_sort_check_all">Marca-ho tot</entry>
1766<entry code="show_sort_uncheck_all">Desmarca-ho tot</entry>
1767<entry code="cms_editorial_desc_parent_section">Rúbrica pare</entry>>
1768<entry code="cms_module_common_datasource_desc_last_update_date">Data de l'última actualització</entry>
1769<entry code="may">maig</entry>
1770<entry code="explnum_singular_label">Document numèric</entry>
1771<entry code="search_navigation_section">seccions</entry>
1772<!--LLIUREX 28/02/2018-->
1773<entry code="search_navigation_categ">catégories</entry>
1774<entry js="search" code="search_perso_title">Recherches prédéfinies</entry>
1775<entry code="empr_my_resa_planning">Mes réservations planifiées</entry>
1776<entry code="empr_resa">Réservations</entry>
1777<entry code="empr_resa_planning">Réservations planifiées</entry>
1778<entry code="resa_planning_add_from_cart">Ajout de réservations planifiées :</entry>
1779<entry code="resa_planning_add">Ajout d'une réservation planifiée :</entry>
1780<entry code="add_cart_loans_bt">Ajouter au panier</entry>
1781
1782<entry code="operator_between_multiple_authorities">Opérateur entre autorités :</entry>
1783<entry code="operator_between_multiple_authorities_or">Ou</entry>
1784<entry code="operator_between_multiple_authorities_and">Et</entry>
1785<entry code="operator_between_multiple_selection">Opérateur entre sélections :</entry>
1786<entry code="operator_between_multiple_selection_or">Ou</entry>
1787<entry code="operator_between_multiple_selection_and">Et</entry>
1788
1789<entry code="empr_confirm_delete_resa">Voulez-vous vraiment annuler cette réservation ?</entry>
1790<entry code="empr_confirm_delete_resa_planning">Voulez-vous vraiment annuler cette réservation planifiée ?</entry>
1791
1792<entry code="per_page">Par page :</entry>
1793<entry code="display_all">Tout afficher</entry>
1794<entry code="common_tpl_empr_password">Mot de passe</entry>
1795<entry code="empr_dema_not_configured">Le module des demandes n'est pas configuré.</entry>
1796<entry code="record_rss_flux_name">Recherche dans %s</entry>
1797<entry code="meta_opac_title"> Catalogue en ligne</entry>
1798<entry code="meta_historique_title">Historique des recherches...</entry>
1799<entry code="meta_compte_title">Mon compte...</entry>
1800<entry code="meta_panier_title">Mon panier...</entry>
1801<entry code="meta_event_title">Agenda...</entry>
1802<entry code="meta_a2z_title">Périodiques...</entry>
1803<entry code='short_url_permalink'>Lien permanent de la recherche</entry>
1804
1805<entry js="shareLink" code="share_link">Partager le lien</entry>
1806<entry js="shareLink" code="copy_link">Copier</entry>
1807<entry js="shareLink" code="copied_link">Le lien a été copié</entry>
1808
1809<entry code="empr_no_prolongation_adhesion_depassee">Prolongation impossible car l'adhésion est dépassée</entry>
1810<entry code="empr_no_prolongation_retour_ahesion_depassee">Prolongation impossible car la date de retour dépasse la date d'expiration de l'adhésion</entry>
1811
1812<!--FIN LLIUREX 28/02/2018-->
1813</XMLlist>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.