source: rsc_educacion_especial/trunk/fuentes/install.rsc-educacionespecial/usr/share/recursos/educacion-especial/entren/ordenaci_delements.html @ 5836

Last change on this file since 5836 was 5836, checked in by jrpelegrina, 3 years ago

Add Entren-Ordena

File size: 3.2 KB
RevLine 
[5832]1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4<!-- Created using eXe: http://exelearning.org -->
5<head>
6<style type="text/css">
7@import url(base.css);
8@import url(content.css);
9@import url(nav.css);</style>
10<title> Ordenació d'elements </title>
11<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8" />
12<script type="text/javascript" src="common.js"></script>
13</head>
14<body>
15<div id="content">
16<div id="header" >
17Tasques d'entrenament en processo psicològics bàsics</div>
18<div id="navcontainer">
19<ul id="navlist">
20<div><a href="index.html" class="withChild">Pàgina principal</a></div>
21<div id="active" class="withoutChild">Ordenació d'elements</div>
22<div><a href="activitats_de_memria.html" class="withoutChild">Activitats de memòria</a></div>
23<div><a href="puzzles.html" class="withoutChild">Puzzles</a></div>
24<div><a href="sries.html" class="withoutChild">Sèries</a></div>
25<div><a href="establiment_de_categories.html" class="withoutChild">Establiment de categories</a></div>
26<div><a href="identificaci_de_lelement_diferent_atenci.html" class="withoutChild">Identificació de l'element diferent (atenció)</a></div>
27<div><a href="habilitats_espacials.html" class="withoutChild">Habilitats espacials</a></div>
28<div><a href="activitats_datenci_visual.html" class="withoutChild">Activitats d'atenció visual</a></div>
29<div><a href="tasques_de_prelectura.html" class="withoutChild">Tasques de prelectura</a></div>
30<div><a href="tasques_dstroop_reflexivitat.html" class="withoutChild">Tasques d'stroop (reflexivitat)</a></div>
31</ul>
32</div>
33<div id="main">
34<div id="nodeDecoration"><p id="nodeTitle">Ordenació d'elements</p></div>
35<div class="objectivesIdevice" id="id20">
36<div class="iDevice emphasis1">
37<img alt="Icona iDevice"      class="iDevice_icon" src="icon_objectives.gif"/>
38<span class="iDeviceTitle">Objectius</span>
39<div class="iDevice_inner">
[5836]40<div id="ta20_26_2" class="block" style="display:block">
[5832]41
[5836]42<div id="ta17_23_2" class="block" style="display: block">
[5832]43
[5836]44<p>
[5832]45
[5836]46<font face="comic sans ms,sand" size="4">
[5832]47
[5836]48L' objectiu d'aquesta activitat és:
[5832]49
[5836]50</font>
[5832]51
[5836]52</p>
[5832]53
[5836]54<p>
[5832]55
[5836]56<font face="comic sans ms,sand" size="4">Millorar la capacitat d'ordenar elements d'acord a un criteri determinat.
[5832]57
[5836]58</font>
[5832]59
[5836]60</p>
[5832]61
[5836]62<p>
[5832]63
[5836]64<font face="comic sans ms,sand" size="4"><i>L'educador ha de tindre
[5832]65
[5836]66molt en compte la generació d'estratègies per ordenar els elements. Aquest aspecte serà molt més important que la solució
[5832]67
[5836]68correcta de la tasca, ja que aquestes estratègies li ajudaran a
[5832]69
[5836]70aplicar els processos seguits ací a altres situacions.</i></font> 
[5832]71
[5836]72</p>
[5832]73
[5836]74</div>
[5832]75
76</div><br/>
77</div>
78</div>
79</div>
[5836]80<strong><a
[5832]81
[5836]82href="ordena_html5/index.html"> Accedir a l'activitat de Jclic </a> </strong>
[5832]83
[5836]84</object><br/></div>
[5832]85
86</div>
87<div class="noprt" align="right"><a href="index.html">&laquo; Anterior</a> | <a href="activitats_de_memria.html"> Següent &raquo;</a></div>
88<p align="center">Contingut digital adscrit a la llicència Creative Commons CC ES
89en les opcions Reconeixement – No Comercial – Compartir sota la
90mateixa llicència.</p></div>
91</div>
92</body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.