source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Abreviacions/s_mbols.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 21.7 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>símbols</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Abreviacions\nsímbols");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>SÍMBOLS</strong></p>
79<p class="basetext"><strong>1.&#160;&#160; Caracterització</strong><br>
80Els símbols són un tipus d'abreviacions científiques o tècniques per mitjà dels quals amb una o més lletres es representa una paraula o un sintagma. Són de caràcter internacional, de manera que no sempre hi ha una coincidència entre les lletres del símbol i la paraula representada.<br>
81<span class="basetext2">&#8250; Au&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#8250;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; or</span><br>
82<span class="basetext2">&#8250; km&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#8250;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; quilòmetre</span></p>
83<p class="basetext">Com a característiques formals dels símbols diferenciadores de les abreviatures, tenim que els símbols poden escriure's amb majúscula, amb minúscula o amb una combinació d'ambdós tipus de lletra, però sempre amb la mateixa grafia; no porten mai punt final, i no tenen variació de nombre.</p>
84<p class="basetext"><strong>2.&#160;&#160; Llista de símbols</strong></p>
85<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
86<tr>
87<td width="407" valign="top" class="basetext"><strong>PARAULA O EXPRESSIÓ</strong></td>
88<td width="129" valign="top" class="basetext"><strong>SÍMBOL</strong></td>
89</tr>
90<tr>
91<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ampere</td>
92<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">A</td>
93</tr>
94<tr>
95<td width="407" valign="top" class="basetext"><em>amplitude modulation</em> (modulació d'amplitud)</td>
96<td width="129" valign="top" class="basetext">AM</td>
97</tr>
98<tr>
99<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">àrea</td>
100<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">a</td>
101</tr>
102<tr>
103<td width="407" valign="top" class="basetext">atmosfera</td>
104<td width="129" valign="top" class="basetext">atm</td>
105</tr>
106<tr>
107<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">atto-</td>
108<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">a</td>
109</tr>
110<tr>
111<td width="407" valign="top" class="basetext"><em>byte</em></td>
112<td width="129" valign="top" class="basetext">b</td>
113</tr>
114<tr>
115<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">candela</td>
116<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">cd</td>
117</tr>
118<tr>
119<td width="407" valign="top" class="basetext">cavall de vapor</td>
120<td width="129" valign="top" class="basetext">CV, HP</td>
121</tr>
122<tr>
123<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">centi-</td>
124<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">c</td>
125</tr>
126<tr>
127<td width="407" valign="top" class="basetext">centilitre</td>
128<td width="129" valign="top" class="basetext">cl</td>
129</tr>
130<tr>
131<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">centímetre</td>
132<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">cm</td>
133</tr>
134<tr>
135<td width="407" valign="top" class="basetext">centímetre cúbic</td>
136<td width="129" valign="top" class="basetext">cm3, cc</td>
137</tr>
138<tr>
139<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">centímetre quadrat</td>
140<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">cm2</td>
141</tr>
142<tr>
143<td width="407" valign="top" class="basetext">deca-</td>
144<td width="129" valign="top" class="basetext">da</td>
145</tr>
146<tr>
147<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">deci-</td>
148<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">d</td>
149</tr>
150<tr>
151<td width="407" valign="top" class="basetext">decibel</td>
152<td width="129" valign="top" class="basetext">dB</td>
153</tr>
154<tr>
155<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">decigram</td>
156<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">dg</td>
157</tr>
158<tr>
159<td width="407" valign="top" class="basetext">decilitre</td>
160<td width="129" valign="top" class="basetext">dl</td>
161</tr>
162<tr>
163<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">decímetre</td>
164<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">dm</td>
165</tr>
166<tr>
167<td width="407" valign="top" class="basetext">est</td>
168<td width="129" valign="top" class="basetext">E</td>
169</tr>
170<tr>
171<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">estereoradian</td>
172<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">sr</td>
173</tr>
174<tr>
175<td width="407" valign="top" class="basetext">est-nord-est</td>
176<td width="129" valign="top" class="basetext">ENE</td>
177</tr>
178<tr>
179<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">est-sud-est</td>
180<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ESE</td>
181</tr>
182<tr>
183<td width="407" valign="top" class="basetext">exa-</td>
184<td width="129" valign="top" class="basetext">E</td>
185</tr>
186<tr>
187<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">freqüència modulada</td>
188<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">FM</td>
189</tr>
190<tr>
191<td width="407" valign="top" class="basetext">giga-</td>
192<td width="129" valign="top" class="basetext">G</td>
193</tr>
194<tr>
195<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext"><em>gigabyte</em></td>
196<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Gb</td>
197</tr>
198<tr>
199<td width="407" valign="top" class="basetext">gram</td>
200<td width="129" valign="top" class="basetext">g</td>
201</tr>
202<tr>
203<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">grau (geometria)</td>
204<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">º</td>
205</tr>
206<tr>
207<td width="407" valign="top" class="basetext">grau centígrad (<em>o</em> Celsius)</td>
208<td width="129" valign="top" class="basetext">ºC</td>
209</tr>
210<tr>
211<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">grau Fahrenheit</td>
212<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ºF</td>
213</tr>
214<tr>
215<td width="407" valign="top" class="basetext">grau Kelvin</td>
216<td width="129" valign="top" class="basetext">ºK</td>
217</tr>
218<tr>
219<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">grau Réaumur</td>
220<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ºR</td>
221</tr>
222<tr>
223<td width="407" valign="top" class="basetext">habitant per quilòmetre quadrat</td>
224<td width="129" valign="top" class="basetext">h/km2</td>
225</tr>
226<tr>
227<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hectàrea</td>
228<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ha</td>
229</tr>
230<tr>
231<td width="407" valign="top" class="basetext">hecto-</td>
232<td width="129" valign="top" class="basetext">h</td>
233</tr>
234<tr>
235<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hectogram</td>
236<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hg</td>
237</tr>
238<tr>
239<td width="407" valign="top" class="basetext">hectolitre</td>
240<td width="129" valign="top" class="basetext">hl</td>
241</tr>
242<tr>
243<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hectòmetre</td>
244<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hm</td>
245</tr>
246<tr>
247<td width="407" valign="top" class="basetext">hertz</td>
248<td width="129" valign="top" class="basetext">Hz</td>
249</tr>
250<tr>
251<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">hora</td>
252<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">h</td>
253</tr>
254<tr>
255<td width="407" valign="top" class="basetext">hotel</td>
256<td width="129" valign="top" class="basetext">H</td>
257</tr>
258<tr>
259<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">joule</td>
260<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">J</td>
261</tr>
262<tr>
263<td width="407" valign="top" class="basetext">kelvin</td>
264<td width="129" valign="top" class="basetext">K</td>
265</tr>
266<tr>
267<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">litre</td>
268<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">l, L</td>
269</tr>
270<tr>
271<td width="407" valign="top" class="basetext">logaritme</td>
272<td width="129" valign="top" class="basetext">log</td>
273</tr>
274<tr>
275<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">longitud</td>
276<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">l</td>
277</tr>
278<tr>
279<td width="407" valign="top" class="basetext"><em>medium ware</em> (ona mitjana)</td>
280<td width="129" valign="top" class="basetext">MW</td>
281</tr>
282<tr>
283<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">mega-</td>
284<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">M</td>
285</tr>
286<tr>
287<td width="407" valign="top" class="basetext"><em>megabyte</em></td>
288<td width="129" valign="top" class="basetext">Mb</td>
289</tr>
290<tr>
291<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">megahertz</td>
292<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">MHz</td>
293</tr>
294<tr>
295<td width="407" valign="top" class="basetext">metre</td>
296<td width="129" valign="top" class="basetext">m</td>
297</tr>
298<tr>
299<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">metre cúbic</td>
300<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">m3</td>
301</tr>
302<tr>
303<td width="407" valign="top" class="basetext">metre per segon</td>
304<td width="129" valign="top" class="basetext">m/s</td>
305</tr>
306<tr>
307<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">metre quadrat</td>
308<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">m2</td>
309</tr>
310<tr>
311<td width="407" valign="top" class="basetext">micro-</td>
312<td width="129" valign="top" class="basetext">µ</td>
313</tr>
314<tr>
315<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">mil·li-</td>
316<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">m</td>
317</tr>
318<tr>
319<td width="407" valign="top" class="basetext">mil·ligram</td>
320<td width="129" valign="top" class="basetext">mg</td>
321</tr>
322<tr>
323<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">mil·lilitre</td>
324<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ml</td>
325</tr>
326<tr>
327<td width="407" valign="top" class="basetext">mil·límetre</td>
328<td width="129" valign="top" class="basetext">mm</td>
329</tr>
330<tr>
331<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">milió</td>
332<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">M</td>
333</tr>
334<tr>
335<td width="407" valign="top" class="basetext">milió de pessetes</td>
336<td width="129" valign="top" class="basetext">MPTA</td>
337</tr>
338<tr>
339<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">minut (geometria)</td>
340<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">&#8216;</td>
341</tr>
342<tr>
343<td width="407" valign="top" class="basetext">minut (temps)</td>
344<td width="129" valign="top" class="basetext">min</td>
345</tr>
346<tr>
347<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">mol</td>
348<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">mol</td>
349</tr>
350<tr>
351<td width="407" valign="top" class="basetext">nano-</td>
352<td width="129" valign="top" class="basetext">n</td>
353</tr>
354<tr>
355<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">nord</td>
356<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">N</td>
357</tr>
358<tr>
359<td width="407" valign="top" class="basetext">nord-est</td>
360<td width="129" valign="top" class="basetext">NE</td>
361</tr>
362<tr>
363<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">nord-nord-est</td>
364<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">NNE</td>
365</tr>
366<tr>
367<td width="407" valign="top" class="basetext">nord-nord-oest</td>
368<td width="129" valign="top" class="basetext">NNO, NNW</td>
369</tr>
370<tr>
371<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">nord-oest</td>
372<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">NO, NW</td>
373</tr>
374<tr>
375<td width="407" valign="top" class="basetext">oest</td>
376<td width="129" valign="top" class="basetext">O, W</td>
377</tr>
378<tr>
379<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">oest-nord-oest</td>
380<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ONO, WNW</td>
381</tr>
382<tr>
383<td width="407" valign="top" class="basetext">oest-sud-oest</td>
384<td width="129" valign="top" class="basetext">OSO, WSW</td>
385</tr>
386<tr>
387<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">paràgraf</td>
388<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">§</td>
389</tr>
390<tr>
391<td width="407" valign="top" class="basetext">per cent</td>
392<td width="129" valign="top" class="basetext">%</td>
393</tr>
394<tr>
395<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">per mil</td>
396<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">&#8240;</td>
397</tr>
398<tr>
399<td width="407" valign="top" class="basetext">peta-</td>
400<td width="129" valign="top" class="basetext">P</td>
401</tr>
402<tr>
403<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">pico-</td>
404<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">p</td>
405</tr>
406<tr>
407<td width="407" valign="top" class="basetext">potència</td>
408<td width="129" valign="top" class="basetext">P</td>
409</tr>
410<tr>
411<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">pressió</td>
412<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">p</td>
413</tr>
414<tr>
415<td width="407" valign="top" class="basetext">quilo</td>
416<td width="129" valign="top" class="basetext">k</td>
417</tr>
418<tr>
419<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quilogram</td>
420<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">kg</td>
421</tr>
422<tr>
423<td width="407" valign="top" class="basetext">quilohertz</td>
424<td width="129" valign="top" class="basetext">kHz</td>
425</tr>
426<tr>
427<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quilojoule</td>
428<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">kJ</td>
429</tr>
430<tr>
431<td width="407" valign="top" class="basetext">quilòmetre</td>
432<td width="129" valign="top" class="basetext">km</td>
433</tr>
434<tr>
435<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quilòmetre per hora</td>
436<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">km/h</td>
437</tr>
438<tr>
439<td width="407" valign="top" class="basetext">quilòmetre per segon</td>
440<td width="129" valign="top" class="basetext">km/s</td>
441</tr>
442<tr>
443<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quilòmetre quadrat</td>
444<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">km2</td>
445</tr>
446<tr>
447<td width="407" valign="top" class="basetext">quilovolt</td>
448<td width="129" valign="top" class="basetext">kV</td>
449</tr>
450<tr>
451<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quilowatt</td>
452<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">kW</td>
453</tr>
454<tr>
455<td width="407" valign="top" class="basetext">quilowatt hora</td>
456<td width="129" valign="top" class="basetext">kWh</td>
457</tr>
458<tr>
459<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">quintar</td>
460<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">q</td>
461</tr>
462<tr>
463<td width="407" valign="top" class="basetext">radian</td>
464<td width="129" valign="top" class="basetext">rad</td>
465</tr>
466<tr>
467<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">revolució</td>
468<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">r</td>
469</tr>
470<tr>
471<td width="407" valign="top" class="basetext">revolucions per minut</td>
472<td width="129" valign="top" class="basetext">rpm</td>
473</tr>
474<tr>
475<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">segon (geometria)</td>
476<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">&#8220;</td>
477</tr>
478<tr>
479<td width="407" valign="top" class="basetext">segon (temps)</td>
480<td width="129" valign="top" class="basetext">s</td>
481</tr>
482<tr>
483<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext"><em>short waves</em> (ona curta)</td>
484<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SW</td>
485</tr>
486<tr>
487<td width="407" valign="top" class="basetext">sud</td>
488<td width="129" valign="top" class="basetext">S</td>
489</tr>
490<tr>
491<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">sud-est</td>
492<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SE</td>
493</tr>
494<tr>
495<td width="407" valign="top" class="basetext">sud-oest</td>
496<td width="129" valign="top" class="basetext">SO, SW</td>
497</tr>
498<tr>
499<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">sud-sud-est</td>
500<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SSE</td>
501</tr>
502<tr>
503<td width="407" valign="top" class="basetext">sud-sud-oest</td>
504<td width="129" valign="top" class="basetext">SSO, SSW</td>
505</tr>
506<tr>
507<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">superfície</td>
508<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">S</td>
509</tr>
510<tr>
511<td width="407" valign="top" class="basetext">tant per cent</td>
512<td width="129" valign="top" class="basetext">%</td>
513</tr>
514<tr>
515<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">tant per mil</td>
516<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">&#8240;</td>
517</tr>
518<tr>
519<td width="407" valign="top" class="basetext">temperatura</td>
520<td width="129" valign="top" class="basetext">T</td>
521</tr>
522<tr>
523<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">tera-</td>
524<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">T</td>
525</tr>
526<tr>
527<td width="407" valign="top" class="basetext">tona</td>
528<td width="129" valign="top" class="basetext">t</td>
529</tr>
530<tr>
531<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">tona mètrica</td>
532<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">tm</td>
533</tr>
534<tr>
535<td width="407" valign="top" class="basetext">velocitat lineal</td>
536<td width="129" valign="top" class="basetext">v</td>
537</tr>
538<tr>
539<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">volt</td>
540<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">V</td>
541</tr>
542<tr>
543<td width="407" valign="top" class="basetext">volum</td>
544<td width="129" valign="top" class="basetext">V</td>
545</tr>
546<tr>
547<td width="407" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">watt</td>
548<td width="129" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">W</td>
549</tr>
550<tr>
551<td width="407" valign="top" class="basetext">weber</td>
552<td width="129" valign="top" class="basetext">Wb</td>
553</tr>
554</table>
555<p><strong><em>_____</em></strong><br>
556<span class="basetext"><strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
557<ul>
558<li><a href="abreviacions.html" class="basetext">abreviacions</a><span class="basetext"><br></span></li>
559<li class="basetext"><a href="abreviatures.html" class="basetext">abreviatures</a><br></li>
560<li class="basetext"><a href="sigles.html" class="basetext">sigles (relació)</a></li>
561</ul>
562<p align="left">&#160;</p>
563<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
564<!--
565if (window.writeIntopicBar)
566        writeIntopicBar(0);
567//-->
568</script>
569</body>
570</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.