source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Abreviacions/sigles.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 5 years ago

Adding files

File size: 44.6 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>sigles</title>
8<link rel="stylesheet" href="../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Abreviacions\nsigles");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular"><strong>SIGLES</strong></p>
79<p class="basetext"><strong>1.&#160;&#160;&#160; Caracterització</strong><br>
80Les sigles són un tipus d'abreviació formada amb les inicials o més lletres de cada una de les paraules que conformen un enunciat o un sintagma. S'escriuen amb majúscula i sense punts ni espais entre les lletres. No tenen variació de nombre, de manera que cal evitar l'afegiment d'una <em>s</em> (amb apòstrof o sense), amb què sovint se sol marcar el plural.</p>
81<p class="basetext"><strong>2.&#160;&#160; Sigles</strong></p>
82<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
83<tr>
84<td width="120" valign="top" class="basetext"><strong>SIGLA</strong></td>
85<td width="416" valign="top" class="basetext"><strong>SIGNIFICAT</strong></td>
86</tr>
87<tr>
88<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ABS</td>
89<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Àrea Bàsica de Salut</td>
90</tr>
91<tr>
92<td width="120" valign="top" class="basetext">ACNUR</td>
93<td width="416" valign="top" class="basetext">Alta Comissaria de les Nacions Unides per als Refugiats</td>
94</tr>
95<tr>
96<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ADN (<em>o</em> DNA)</td>
97<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">acid desoxiribonucleic <em>(deoxyribonucleic acid)</em></td>
98</tr>
99<tr>
100<td width="120" valign="top" class="basetext">ADP</td>
101<td width="416" valign="top" class="basetext">difosfat d&#8217;adenosina</td>
102</tr>
103<tr>
104<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AEB</td>
105<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació Espanyola de Banca Privada</td>
106</tr>
107<tr>
108<td width="120" valign="top" class="basetext">AEC</td>
109<td width="416" valign="top" class="basetext">Comissió d&#8217;Energia Atòmica <em>(Atomic Energy Commision)</em></td>
110</tr>
111<tr>
112<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AFE</td>
113<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació de Futbolistes Espanyols</td>
114</tr>
115<tr>
116<td width="120" valign="top" class="basetext">AFRO</td>
117<td width="416" valign="top" class="basetext">Actius Financers amb Retenció en Origen</td>
118</tr>
119<tr>
120<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AI</td>
121<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Amnistia Internacional</td>
122</tr>
123<tr>
124<td width="120" valign="top" class="basetext">AID</td>
125<td width="416" valign="top" class="basetext">Associació Internacional de Desenrotllament</td>
126</tr>
127<tr>
128<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AISS</td>
129<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació Internacional de Seguretat Social</td>
130</tr>
131<tr>
132<td width="120" valign="top" class="basetext">AME (<em>o</em> EMA)</td>
133<td width="416" valign="top" class="basetext">Acord Monetari Europeu <em>(European Monetary Agreement)</em></td>
134</tr>
135<tr>
136<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AMPA</td>
137<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació de Mares i Pares d'Alumnes</td>
138</tr>
139<tr>
140<td width="120" valign="top" class="basetext">AMPAS</td>
141<td width="416" valign="top" class="basetext">Academy of Motion Pictures Arts and Sciences <em>(Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogràfiques)</em></td>
142</tr>
143<tr>
144<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ANP</td>
145<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Autoritat Nacional Palestina</td>
146</tr>
147<tr>
148<td width="120" valign="top" class="basetext">AP</td>
149<td width="416" valign="top" class="basetext">Associated Press <em>(agència de notícies nord-americana)</em></td>
150</tr>
151<tr>
152<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">APA</td>
153<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació de Pares d&#8217;Alumnes</td>
154</tr>
155<tr>
156<td width="120" valign="top" class="basetext">APRA</td>
157<td width="416" valign="top" class="basetext">Aliança Popular Revolucionària Americana</td>
158</tr>
159<tr>
160<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ARN (<em>o</em> RNA)</td>
161<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">àcid ribonucleic <em>(ribonucleic acid)</em></td>
162</tr>
163<tr>
164<td width="120" valign="top" class="basetext">ASA</td>
165<td width="416" valign="top" class="basetext">American Standard Associaton <em>(sensibilitat de la pel·lícula verge)</em></td>
166</tr>
167<tr>
168<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ASCII</td>
169<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">American Standard Code for Information Interchange <em>(Codi Estàndard per a l&#8217;Intercanvi d&#8217;Informació)</em></td>
170</tr>
171<tr>
172<td width="120" valign="top" class="basetext">ASEAN</td>
173<td width="416" valign="top" class="basetext">Association of South East Asian Nations <em>(Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic)</em></td>
174</tr>
175<tr>
176<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ATP</td>
177<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació de Tenistes Professionals</td>
178</tr>
179<tr>
180<td width="120" valign="top" class="basetext">ATS</td>
181<td width="416" valign="top" class="basetext">Ajudant Tècnic Sanitari</td>
182</tr>
183<tr>
184<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AV</td>
185<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Associació de Veïns</td>
186</tr>
187<tr>
188<td width="120" valign="top" class="basetext">AVL</td>
189<td width="416" valign="top" class="basetext">Acadèmia Valenciana de la Llengua</td>
190</tr>
191<tr>
192<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">AWACS</td>
193<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Airbone Warning and Control System <em>(Sistema d&#8217;Alerta i Control Aerotransportat)</em></td>
194</tr>
195<tr>
196<td width="120" valign="top" class="basetext">BASIC</td>
197<td width="416" valign="top" class="basetext">Beginner&#8217;s All-purpose Symbolic Instruction Code <em>(llenguatge de programació)</em></td>
198</tr>
199<tr>
200<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">BBC</td>
201<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">British Broadcasting Corporation <em>(cadena de ràdio i televisió britànica)</em></td>
202</tr>
203<tr>
204<td width="120" valign="top" class="basetext">BBVA</td>
205<td width="416" valign="top" class="basetext">Banco Bilbao Vizcaya Argentaria</td>
206</tr>
207<tr>
208<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">BCE</td>
209<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Banc Central Europeu</td>
210</tr>
211<tr>
212<td width="120" valign="top" class="basetext">BCI</td>
213<td width="416" valign="top" class="basetext">Banco de Crédito Industrial</td>
214</tr>
215<tr>
216<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">BD</td>
217<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">base de dades</td>
218</tr>
219<tr>
220<td width="120" valign="top" class="basetext">BEI</td>
221<td width="416" valign="top" class="basetext">Banc Europeu d&#8217;Inversions</td>
222</tr>
223<tr>
224<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">BIRD</td>
225<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Banc Internacional de Reconstrucció i Desenrotllament</td>
226</tr>
227<tr>
228<td width="120" valign="top" class="basetext">BNG</td>
229<td width="416" valign="top" class="basetext">Bloc Nacionalista Gallec</td>
230</tr>
231<tr>
232<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">BNV</td>
233<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Bloc Nacionalista Valencià</td>
234</tr>
235<tr>
236<td width="120" valign="top" class="basetext">BOE</td>
237<td width="416" valign="top" class="basetext">Boletín Oficial del Estado</td>
238</tr>
239<tr>
240<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext"><em>BOP</em></td>
241<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext"><em>Butlletí Oficial de la Província</em></td>
242</tr>
243<tr>
244<td width="120" valign="top" class="basetext">BUP</td>
245<td width="416" valign="top" class="basetext">Batxillerat Unificat Polivalent</td>
246</tr>
247<tr>
248<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">C</td>
249<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Circular <em>(document)</em></td>
250</tr>
251<tr>
252<td width="120" valign="top" class="basetext">CAM</td>
253<td width="416" valign="top" class="basetext">Caja de Ahorros del Mediterráneo</td>
254</tr>
255<tr>
256<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CAME</td>
257<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Consell d&#8217;Ajuda Mútua Econòmica</td>
258</tr>
259<tr>
260<td width="120" valign="top" class="basetext">CAP</td>
261<td width="416" valign="top" class="basetext">Centre d&#8217;Atenció Primària</td>
262</tr>
263<tr>
264<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CC</td>
265<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Cos Consular</td>
266</tr>
267<tr>
268<td width="120" valign="top" class="basetext">CC</td>
269<td width="416" valign="top" class="basetext">Coalició Canària</td>
270</tr>
271<tr>
272<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CCE</td>
273<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Convenció Cultural Europea</td>
274</tr>
275<tr>
276<td width="120" valign="top" class="basetext">CCOO</td>
277<td width="416" valign="top" class="basetext">Comissions Obreres</td>
278</tr>
279<tr>
280<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CDC</td>
281<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Covergència Democràtica de Catalunya</td>
282</tr>
283<tr>
284<td width="120" valign="top" class="basetext">CD-ROM</td>
285<td width="416" valign="top" class="basetext">Compact Disc Read Only Memory <em>(Disc Compacte de Només Lectura)</em></td>
286</tr>
287<tr>
288<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CDU</td>
289<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Classificació Decimal Universal</td>
290</tr>
291<tr>
292<td width="120" valign="top" class="basetext">CDU</td>
293<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió Cristiana Democràtica <em>(Alemanya)</em></td>
294</tr>
295<tr>
296<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CENTO</td>
297<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Central Treaty Organization <em>(Organització del Tractat Central)</em></td>
298</tr>
299<tr>
300<td width="120" valign="top" class="basetext">CEOE</td>
301<td width="416" valign="top" class="basetext">Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials</td>
302</tr>
303<tr>
304<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CEPAL</td>
305<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina</td>
306</tr>
307<tr>
308<td width="120" valign="top" class="basetext">CEPYME</td>
309<td width="416" valign="top" class="basetext">Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa <em>(Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)</em></td>
310</tr>
311<tr>
312<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CERN</td>
313<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Centre Européen pour la Recherche Nucléaire <em>(Centre Europeu per a la Investigació Nuclear)</em></td>
314</tr>
315<tr>
316<td width="120" valign="top" class="basetext">CES</td>
317<td width="416" valign="top" class="basetext">Consell Econòmic i Social</td>
318</tr>
319<tr>
320<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CEV</td>
321<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Confederació Empresarial Valenciana</td>
322</tr>
323<tr>
324<td width="120" valign="top" class="basetext">CGPJ</td>
325<td width="416" valign="top" class="basetext">Consell General del Poder Judicial</td>
326</tr>
327<tr>
328<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CGT</td>
329<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Confederació General de Treballadors</td>
330</tr>
331<tr>
332<td width="120" valign="top" class="basetext">CHJ</td>
333<td width="416" valign="top" class="basetext">Confederació Hidrogràfica del Xúquer <em>(Confederación Hidrográfica del Júcar)</em></td>
334</tr>
335<tr>
336<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CIA</td>
337<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Central Intelligence Agency <em>(Agència Central d&#8217;Espionatge)</em></td>
338</tr>
339<tr>
340<td width="120" valign="top" class="basetext">CIF</td>
341<td width="416" valign="top" class="basetext">Codi d'Identificació Fiscal</td>
342</tr>
343<tr>
344<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CIME</td>
345<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Comité Intergovernamental per a les Migracions Europees</td>
346</tr>
347<tr>
348<td width="120" valign="top" class="basetext">CiU</td>
349<td width="416" valign="top" class="basetext">Covergència i Unió</td>
350</tr>
351<tr>
352<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CLH</td>
353<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Compañía Logística de Hidrocarburos</td>
354</tr>
355<tr>
356<td width="120" valign="top" class="basetext">CMD</td>
357<td width="416" valign="top" class="basetext">Consell Municipal de Districte</td>
358</tr>
359<tr>
360<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CMT</td>
361<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Confederació Mundial del Treball</td>
362</tr>
363<tr>
364<td width="120" valign="top" class="basetext">CNAG</td>
365<td width="416" valign="top" class="basetext">Confederació Nacional d&#8217;Agricultors i Ramaders <em>(Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos)</em></td>
366</tr>
367<tr>
368<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CNL</td>
369<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Centre de Normalització Lingüística</td>
370</tr>
371<tr>
372<td width="120" valign="top" class="basetext">CNMV</td>
373<td width="416" valign="top" class="basetext">Comissió Nacional del Mercat de Valors</td>
374</tr>
375<tr>
376<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CNT</td>
377<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Confederació Nacional del Treball</td>
378</tr>
379<tr>
380<td width="120" valign="top" class="basetext">COE</td>
381<td width="416" valign="top" class="basetext">Comité Olímpic Espanyol</td>
382</tr>
383<tr>
384<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">COI</td>
385<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Comité Olímpic Internacional</td>
386</tr>
387<tr>
388<td width="120" valign="top" class="basetext">COPE</td>
389<td width="416" valign="top" class="basetext">Cadena de Ondas Populares Españolas</td>
390</tr>
391<tr>
392<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">COU</td>
393<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Curs d&#8217;Orientació Universitària</td>
394</tr>
395<tr>
396<td width="120" valign="top" class="basetext">CP</td>
397<td width="416" valign="top" class="basetext">codi postal</td>
398</tr>
399<tr>
400<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CP</td>
401<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Col·legi Públic</td>
402</tr>
403<tr>
404<td width="120" valign="top" class="basetext">CPN</td>
405<td width="416" valign="top" class="basetext">Cos de la Policia Nacional</td>
406</tr>
407<tr>
408<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CRIS</td>
409<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Centre de Recuperació i d&#8217;Investigacions Submarines</td>
410</tr>
411<tr>
412<td width="120" valign="top" class="basetext">CRUE</td>
413<td width="416" valign="top" class="basetext">Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles</td>
414</tr>
415<tr>
416<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CSB</td>
417<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Consell Superior Bancari</td>
418</tr>
419<tr>
420<td width="120" valign="top" class="basetext">CSIC</td>
421<td width="416" valign="top" class="basetext">Consell Superior d&#8217;Investigacions Científiques</td>
422</tr>
423<tr>
424<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CSU</td>
425<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Social Cristiana <em>(Alemanya)</em></td>
426</tr>
427<tr>
428<td width="120" valign="top" class="basetext">CTNE</td>
429<td width="416" valign="top" class="basetext">Compañía Telefónica Nacional de España</td>
430</tr>
431<tr>
432<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">CV</td>
433<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">cavall de vapor</td>
434</tr>
435<tr>
436<td width="120" valign="top" class="basetext">CVT</td>
437<td width="416" valign="top" class="basetext">Consorci Valencià de Transports</td>
438</tr>
439<tr>
440<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">D</td>
441<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Decret</td>
442</tr>
443<tr>
444<td width="120" valign="top" class="basetext">DDT</td>
445<td width="416" valign="top" class="basetext">diclorodifeniltricloroetà <em>(insecticida)</em></td>
446</tr>
447<tr>
448<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">DG</td>
449<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Direcció General</td>
450</tr>
451<tr>
452<td width="120" valign="top" class="basetext">DIN</td>
453<td width="416" valign="top" class="basetext">Das Ist Norm <em>(sistema d&#8217;unificació industrial)</em></td>
454</tr>
455<tr>
456<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">DL</td>
457<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Decret llei</td>
458</tr>
459<tr>
460<td width="120" valign="top" class="basetext">DNI</td>
461<td width="416" valign="top" class="basetext">Document Nacional d'Identitat</td>
462</tr>
463<tr>
464<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">DO</td>
465<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Denominació d'Origen</td>
466</tr>
467<tr>
468<td width="120" valign="top" class="basetext">DOCV</td>
469<td width="416" valign="top" class="basetext">Diari Oficial de la Comunitat Valenciana</td>
470</tr>
471<tr>
472<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EA</td>
473<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Eusko Alkartasuna <em>(Solidaritat Basca)</em></td>
474</tr>
475<tr>
476<td width="120" valign="top" class="basetext">EFTA (<em>o</em> AELC)</td>
477<td width="416" valign="top" class="basetext">European Free Trade Association <em>(Associació Europea de Lliure Comerç)</em></td>
478</tr>
479<tr>
480<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EGB</td>
481<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Educació General Bàsica</td>
482</tr>
483<tr>
484<td width="120" valign="top" class="basetext">EH</td>
485<td width="416" valign="top" class="basetext">Euskal Herritarrok <em>(Nosaltres els Euskalduns)</em></td>
486</tr>
487<tr>
488<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ELK</td>
489<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Exèrcit d&#8217;Alliberament de Kosovo</td>
490</tr>
491<tr>
492<td width="120" valign="top" class="basetext">EM</td>
493<td width="416" valign="top" class="basetext">Estat Major</td>
494</tr>
495<tr>
496<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EMT</td>
497<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Empresa Municipal de Transports</td>
498</tr>
499<tr>
500<td width="120" valign="top" class="basetext">ENDESA</td>
501<td width="416" valign="top" class="basetext">Empresa Nacional de Electricidad</td>
502</tr>
503<tr>
504<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EP</td>
505<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Europa Press <em>(agència de notícies)</em></td>
506</tr>
507<tr>
508<td width="120" valign="top" class="basetext">ERC</td>
509<td width="416" valign="top" class="basetext">Esquerra Republicana de Catalunya</td>
510</tr>
511<tr>
512<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ESA</td>
513<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">European Spacial Agency <em>(Administració Europea de l&#8217;Espai)</em></td>
514</tr>
515<tr>
516<td width="120" valign="top" class="basetext">ESO</td>
517<td width="416" valign="top" class="basetext">Ensenyança Secundària Obligatòria</td>
518</tr>
519<tr>
520<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ESRO</td>
521<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">European Space Research Organization <em>(Organització Europea per a la Investigació Espacial)</em></td>
522</tr>
523<tr>
524<td width="120" valign="top" class="basetext">ETA</td>
525<td width="416" valign="top" class="basetext">Euskadi ta Askatasuna <em>(Euskadi i Llibertat)</em></td>
526</tr>
527<tr>
528<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">ETS</td>
529<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Escola Tècnica Superior</td>
530</tr>
531<tr>
532<td width="120" valign="top" class="basetext">EU</td>
533<td width="416" valign="top" class="basetext">Escola Universitària</td>
534</tr>
535<tr>
536<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EU</td>
537<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Esquerra Unida</td>
538</tr>
539<tr>
540<td width="120" valign="top" class="basetext">EUA (<em>o</em> USA)</td>
541<td width="416" valign="top" class="basetext">Estats Units d'Amèrica <em>(United States of America)</em></td>
542</tr>
543<tr>
544<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">EZLN</td>
545<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Exèrcit Zapatista d&#8217;Alliberament Nacional</td>
546</tr>
547<tr>
548<td width="120" valign="top" class="basetext">F</td>
549<td width="416" valign="top" class="basetext">foli</td>
550</tr>
551<tr>
552<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">FAI</td>
553<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Federació Anarquista Ibèrica</td>
554</tr>
555</table>
556<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
557<tr>
558<td width="120" valign="top" class="basetext">PNN</td>
559<td width="416" valign="top" class="basetext">producte nacional net</td>
560</tr>
561<tr>
562<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PNV</td>
563<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Nacionalista Basc</td>
564</tr>
565<tr>
566<td width="120" valign="top" class="basetext">PP</td>
567<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Popular</td>
568</tr>
569<tr>
570<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PPE</td>
571<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Popular Europeu</td>
572</tr>
573<tr>
574<td width="120" valign="top" class="basetext">PPI</td>
575<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Popular Italià</td>
576</tr>
577<tr>
578<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PRC</td>
579<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit de Refundació Comunista <em>(Itàlia)</em></td>
580</tr>
581<tr>
582<td width="120" valign="top" class="basetext">PRI</td>
583<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Revolucionari Institucional <em>(Mèxic)</em></td>
584</tr>
585<tr>
586<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PSD</td>
587<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Socialdemòcrata <em>(Portugal)</em></td>
588</tr>
589<tr>
590<td width="120" valign="top" class="basetext">PSE</td>
591<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Socialista d&#8217;Euskadi</td>
592</tr>
593<tr>
594<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PSE</td>
595<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Socialista Europeu</td>
596</tr>
597<tr>
598<td width="120" valign="top" class="basetext">PSI</td>
599<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Socialista <em>(Itàlia)</em></td>
600</tr>
601<tr>
602<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PSM</td>
603<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Socialista de Mallorca</td>
604</tr>
605<tr>
606<td width="120" valign="top" class="basetext">PSOE</td>
607<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit Socialista Obrer Espanyol</td>
608</tr>
609<tr>
610<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PSPV</td>
611<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Socialista del País Valencià</td>
612</tr>
613<tr>
614<td width="120" valign="top" class="basetext">PTK</td>
615<td width="416" valign="top" class="basetext">Partit dels Treballadors del Kurdistan</td>
616</tr>
617<tr>
618<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">PVP</td>
619<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">preu de venda al públic</td>
620</tr>
621<tr>
622<td width="120" valign="top" class="basetext">PYME</td>
623<td width="416" valign="top" class="basetext">Xicoteta i Mitjana Empresa <em>(Pequeña y Mediana Empresa)</em></td>
624</tr>
625<tr>
626<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">R</td>
627<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Resolució</td>
628</tr>
629<tr>
630<td width="120" valign="top" class="basetext">RACE</td>
631<td width="416" valign="top" class="basetext">Reial Automòbil Club d&#8217;Espanya</td>
632</tr>
633<tr>
634<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RAE</td>
635<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Real Academia de la Lengua Española</td>
636</tr>
637<tr>
638<td width="120" valign="top" class="basetext">RAF</td>
639<td width="416" valign="top" class="basetext">Royal Air Force <em>(Forces Aèries Britàniques)</em></td>
640</tr>
641<tr>
642<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RAI</td>
643<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Radio Audizioni Italia <em>(Radiotelevisió Italiana)</em></td>
644</tr>
645<tr>
646<td width="120" valign="top" class="basetext">RASD</td>
647<td width="416" valign="top" class="basetext">República Àrab Sahrauí Democràtica</td>
648</tr>
649<tr>
650<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RCE</td>
651<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Radio Cadena Española</td>
652</tr>
653<tr>
654<td width="120" valign="top" class="basetext">RD</td>
655<td width="416" valign="top" class="basetext">Reial decret</td>
656</tr>
657<tr>
658<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RDL</td>
659<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Reial decret llei</td>
660</tr>
661<tr>
662<td width="120" valign="top" class="basetext">RDLEG</td>
663<td width="416" valign="top" class="basetext">Reial decret legislatiu</td>
664</tr>
665<tr>
666<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">REM</td>
667<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Recognition Memory <em>(memòria de reconeixement)</em></td>
668</tr>
669<tr>
670<td width="120" valign="top" class="basetext">RFA</td>
671<td width="416" valign="top" class="basetext">República Federal d&#8217;Alemanya</td>
672</tr>
673<tr>
674<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RTF</td>
675<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Radiotélévision Française <em>(Radiotelevisió Francesa)</em></td>
676</tr>
677<tr>
678<td width="120" valign="top" class="basetext">RTVE</td>
679<td width="416" valign="top" class="basetext">Radiotelevisión Española</td>
680</tr>
681<tr>
682<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">RTVV</td>
683<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Radiotelevisió Valenciana</td>
684</tr>
685<tr>
686<td width="120" valign="top" class="basetext">S</td>
687<td width="416" valign="top" class="basetext">Sentència</td>
688</tr>
689<tr>
690<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SA</td>
691<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Societat Anònima</td>
692</tr>
693<tr>
694<td width="120" valign="top" class="basetext">SALT</td>
695<td width="416" valign="top" class="basetext">Strategic Arms Limitation Talks <em>(Converses per a la Limitació d&#8217;Armes Estratègiques)</em></td>
696</tr>
697<tr>
698<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SALT</td>
699<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Servici d&#8217;Assessorament Lingüístic i Traducció</td>
700</tr>
701<tr>
702<td width="120" valign="top" class="basetext">SC</td>
703<td width="416" valign="top" class="basetext">Societat en Comandita</td>
704</tr>
705<tr>
706<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SCOOP</td>
707<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Societat Cooperativa</td>
708</tr>
709<tr>
710<td width="120" valign="top" class="basetext">SCP</td>
711<td width="416" valign="top" class="basetext">Societat Civil Privada</td>
712</tr>
713<tr>
714<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SEATO</td>
715<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Organització del Tractat d&#8217;Àsia del Sud-est</td>
716</tr>
717<tr>
718<td width="120" valign="top" class="basetext">SER</td>
719<td width="416" valign="top" class="basetext">Sociedad Española de Radiodifusión</td>
720</tr>
721<tr>
722<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SERVEF</td>
723<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Servicio de Empleo y Formació <em>(Servici d'Ocupació i Formació)</em></td>
724</tr>
725<tr>
726<td width="120" valign="top" class="basetext">SFIO</td>
727<td width="416" valign="top" class="basetext">Secció Francesa de la Internacional Obrera</td>
728</tr>
729<tr>
730<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SGAE</td>
731<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Societat General d&#8217;Autors i Editors</td>
732</tr>
733<tr>
734<td width="120" valign="top" class="basetext">SGR</td>
735<td width="416" valign="top" class="basetext">Societat de Garanties Recíproques</td>
736</tr>
737<tr>
738<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SHAPE</td>
739<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Supreme Headquarters Allied Powers in Europe <em>(Quarter General Suprem de les Potències Aliades a Europa)</em></td>
740</tr>
741<tr>
742<td width="120" valign="top" class="basetext">SIDA (<em>o</em> AIDS)</td>
743<td width="416" valign="top" class="basetext">Síndrome d&#8217;Immunodeficiència Adquirida <em>(Acquired Inmune Deficiency Syndrome)</em></td>
744</tr>
745<tr>
746<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SIMC</td>
747<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Societat Internacional de Música Contemporània</td>
748</tr>
749<tr>
750<td width="120" valign="top" class="basetext">SIPRI</td>
751<td width="416" valign="top" class="basetext">Stockholm International Peace Research Institute <em>(Institut d&#8217;Investigació de la Pau Internacional)</em></td>
752</tr>
753<tr>
754<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SL</td>
755<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Societat Limitada</td>
756</tr>
757<tr>
758<td width="120" valign="top" class="basetext">SLMM</td>
759<td width="416" valign="top" class="basetext">Sindicat Lliure de la Marina Mercant</td>
760</tr>
761<tr>
762<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SME</td>
763<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Sistema Monetari Europeu</td>
764</tr>
765<tr>
766<td width="120" valign="top" class="basetext">SMI</td>
767<td width="416" valign="top" class="basetext">Sistema Monetari Internacional</td>
768</tr>
769<tr>
770<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SN</td>
771<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Servici Nacional</td>
772</tr>
773<tr>
774<td width="120" valign="top" class="basetext">SOE</td>
775<td width="416" valign="top" class="basetext">Assegurança Obligatòria de Malaltia <em>(Seguro Obligatorio de Enfermedad)</em></td>
776</tr>
777<tr>
778<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SOV</td>
779<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Assegurança Obligatòria de Viatgers <em>(Seguro Obligatorio de Viajeros)</em></td>
780</tr>
781<tr>
782<td width="120" valign="top" class="basetext">SP</td>
783<td width="416" valign="top" class="basetext">Servici Públic</td>
784</tr>
785<tr>
786<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SPD</td>
787<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Partit Socialdemòcrata <em>(Alemanya)</em></td>
788</tr>
789<tr>
790<td width="120" valign="top" class="basetext">SRC</td>
791<td width="416" valign="top" class="basetext">Societat Regular Col·lectiva</td>
792</tr>
793<tr>
794<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">SS</td>
795<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Schutz Staffel <em>(òrgan de seguretat del Tercer Reich)</em></td>
796</tr>
797<tr>
798<td width="120" valign="top" class="basetext">START</td>
799<td width="416" valign="top" class="basetext">Strategic Arms Reduction Taks <em>(Converses per a la Reducció d&#8217;Armes Estratègiques)</em></td>
800</tr>
801<tr>
802<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">STE</td>
803<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Sindicat de Treballadors de l&#8217;Ensenyament</td>
804</tr>
805<tr>
806<td width="120" valign="top" class="basetext">TAE</td>
807<td width="416" valign="top" class="basetext">taxa anual equivalent</td>
808</tr>
809<tr>
810<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TAP</td>
811<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Transports Aeris Portuguesos</td>
812</tr>
813<tr>
814<td width="120" valign="top" class="basetext">TIJ</td>
815<td width="416" valign="top" class="basetext">Tribunal Internacional de Justícia</td>
816</tr>
817<tr>
818<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TIR</td>
819<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Transport Internacional per Carretera</td>
820</tr>
821<tr>
822<td width="120" valign="top" class="basetext">TM</td>
823<td width="416" valign="top" class="basetext">Terme Municipal</td>
824</tr>
825<tr>
826<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TNT</td>
827<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">trinitrotolué <em>(explosiu)</em></td>
828</tr>
829<tr>
830<td width="120" valign="top" class="basetext">TR</td>
831<td width="416" valign="top" class="basetext">Text refós</td>
832</tr>
833<tr>
834<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TS</td>
835<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Tribunal Suprem</td>
836</tr>
837<tr>
838<td width="120" valign="top" class="basetext">TSJCV</td>
839<td width="416" valign="top" class="basetext">Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana</td>
840</tr>
841<tr>
842<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TUC</td>
843<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Trades Union Congress <em>(Associació de Sindicats Britànics)</em></td>
844</tr>
845<tr>
846<td width="120" valign="top" class="basetext">TV</td>
847<td width="416" valign="top" class="basetext">Televisió</td>
848</tr>
849<tr>
850<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">TVE</td>
851<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Televisión Española</td>
852</tr>
853<tr>
854<td width="120" valign="top" class="basetext">TVV</td>
855<td width="416" valign="top" class="basetext">Televisió Valenciana</td>
856</tr>
857<tr>
858<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UA</td>
859<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unitat Alabesa</td>
860</tr>
861<tr>
862<td width="120" valign="top" class="basetext">UA</td>
863<td width="416" valign="top" class="basetext">Universitat d'Alacant</td>
864</tr>
865<tr>
866<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UCD</td>
867<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió de Centre Democràtic</td>
868</tr>
869<tr>
870<td width="120" valign="top" class="basetext">UCI</td>
871<td width="416" valign="top" class="basetext">Unitat de Cures Intensives</td>
872</tr>
873<tr>
874<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UCI</td>
875<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Ciclista Internacional</td>
876</tr>
877<tr>
878<td width="120" valign="top" class="basetext">UDR</td>
879<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió Democràtica per a la República <em>(Itàlia)</em></td>
880</tr>
881<tr>
882<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UE</td>
883<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Europea</td>
884</tr>
885<tr>
886<td width="120" valign="top" class="basetext">UEA</td>
887<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió d&#8217;Emirats Àrabs</td>
888</tr>
889<tr>
890<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UEFA</td>
891<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Union of European Football Associations <em>(Unió d'Associacions Europees de Futbol)</em></td>
892</tr>
893<tr>
894<td width="120" valign="top" class="basetext">UEO</td>
895<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió de l&#8217;Europa Occidental</td>
896</tr>
897<tr>
898<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UEP</td>
899<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Europea de Pagaments</td>
900</tr>
901<tr>
902<td width="120" valign="top" class="basetext">UER</td>
903<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió Europea de Radiodifusió</td>
904</tr>
905<tr>
906<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UGT</td>
907<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió General de Treballadors</td>
908</tr>
909<tr>
910<td width="120" valign="top" class="basetext">UIMP</td>
911<td width="416" valign="top" class="basetext">Universitat Internacional Menéndez Pelayo</td>
912</tr>
913<tr>
914<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UIT</td>
915<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Internacional per a les Telecomunicacions</td>
916</tr>
917<tr>
918<td width="120" valign="top" class="basetext">UJI</td>
919<td width="416" valign="top" class="basetext">Universitat Jaume I</td>
920</tr>
921<tr>
922<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UM</td>
923<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Mallorquina</td>
924</tr>
925<tr>
926<td width="120" valign="top" class="basetext">UMH</td>
927<td width="416" valign="top" class="basetext">Universitat Miguel Hernández</td>
928</tr>
929<tr>
930<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UNCTAD</td>
931<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">United Nations Conference on Trade and Development <em>(Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenrotllament)</em></td>
932</tr>
933<tr>
934<td width="120" valign="top" class="basetext">UNDC</td>
935<td width="416" valign="top" class="basetext">United Nations Disarmament Commision <em>(Comissió de les Nacions Unides per al Desarmament)</em></td>
936</tr>
937<tr>
938<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UNED</td>
939<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Universitat Nacional d&#8217;Educació a Distància</td>
940</tr>
941<tr>
942<td width="120" valign="top" class="basetext">UNEF</td>
943<td width="416" valign="top" class="basetext">United Nations Emergency Forces <em>(Forces d&#8217;Urgència de les Nacions Unides)</em></td>
944</tr>
945<tr>
946<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UNESCO</td>
947<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <em>(Organització de les Nacions Unides per a l&#8217;Educació, la Ciència i la Cultura)</em></td>
948</tr>
949<tr>
950<td width="120" valign="top" class="basetext">UNICEF</td>
951<td width="416" valign="top" class="basetext">United Nations International Children&#8217;s Emergency Fund <em>(Fons Internacional de les Nacions Unides d&#8217;Auxili a la Infància)</em></td>
952</tr>
953<tr>
954<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UNIDO</td>
955<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">United Nations Industrial Development Organization <em>(Organització de les Nacions Unides per al Desenrotllament Industrial)</em></td>
956</tr>
957<tr>
958<td width="120" valign="top" class="basetext">UNRRA</td>
959<td width="416" valign="top" class="basetext">United Nations Relief and Rehabilitation Administration <em>(Administració de les Nacions Unides per al Socors i la Rehabilitació)</em></td>
960</tr>
961<tr>
962<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UNRWA</td>
963<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East <em>(Organització de les Nacions Unides per a l&#8217;Ajuda als Refugiats Palestins al Pròxim Orient)</em></td>
964</tr>
965<tr>
966<td width="120" valign="top" class="basetext">UPA</td>
967<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió de Xicotets Agricultors <em>(Unión de Pequeños Agricultores)</em></td>
968</tr>
969<tr>
970<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UPU</td>
971<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Postal Universal</td>
972</tr>
973<tr>
974<td width="120" valign="top" class="basetext">UPV</td>
975<td width="416" valign="top" class="basetext">Unitat del Poble Valencià</td>
976</tr>
977<tr>
978<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UPV</td>
979<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Universitat Politècnica de València</td>
980</tr>
981<tr>
982<td width="120" valign="top" class="basetext">URSS</td>
983<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques</td>
984</tr>
985<tr>
986<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">USO</td>
987<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Unió Sindical Obrera</td>
988</tr>
989<tr>
990<td width="120" valign="top" class="basetext">UV</td>
991<td width="416" valign="top" class="basetext">Unió Valenciana</td>
992</tr>
993<tr>
994<td width="120" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">UV</td>
995<td width="416" valign="top" bgcolor="#E7E8ED" class="basetext">Universitat de València</td>
996</tr>
997<tr>
998<td width="120" valign="top" class="basetext">VIH</td>
999<td width="416" valign="top" class="basetext">Virus de la Immunodeficiència Humana</td>
1000</tr>
1001</table>
1002<p><strong><em>_____</em></strong><br>
1003<span class="basetext"><strong><em>Vegeu també:</em></strong><br></span></p>
1004<ul>
1005<li><span class="basetext"><a href="abreviacions.html" class="basetext">abreviacions</a><br></span></li>
1006<li><span class="basetext"><a href="abreviatures.html" class="basetext">abreviatures</a><br></span></li>
1007<li><span class="basetext"><a href="s_mbols.html" class="basetext">símbols</a><br></span></li>
1008<li><span class="basetext"><a href="sigles.html" class="basetext">sigles (traducció)</a></span></li>
1009</ul>
1010<p align="left">&#160;</p>
1011<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
1012<!--
1013if (window.writeIntopicBar)
1014        writeIntopicBar(0);
1015//-->
1016</script>
1017</body>
1018</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.