SIGLES

1.    Caracterització
Les sigles són un tipus d'abreviació formada amb les inicials o més lletres de cada una de les paraules que conformen un enunciat o un sintagma. S'escriuen amb majúscula i sense punts ni espais entre les lletres. No tenen variació de nombre, de manera que cal evitar l'afegiment d'una s (amb apòstrof o sense), amb què sovint se sol marcar el plural.

2.   Sigles

SIGLA SIGNIFICAT
ABS Àrea Bàsica de Salut
ACNUR Alta Comissaria de les Nacions Unides per als Refugiats
ADN (o DNA) acid desoxiribonucleic (deoxyribonucleic acid)
ADP difosfat d’adenosina
AEB Associació Espanyola de Banca Privada
AEC Comissió d’Energia Atòmica (Atomic Energy Commision)
AFE Associació de Futbolistes Espanyols
AFRO Actius Financers amb Retenció en Origen
AI Amnistia Internacional
AID Associació Internacional de Desenrotllament
AISS Associació Internacional de Seguretat Social
AME (o EMA) Acord Monetari Europeu (European Monetary Agreement)
AMPA Associació de Mares i Pares d'Alumnes
AMPAS Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (Acadèmia de Ciències i Arts Cinematogràfiques)
ANP Autoritat Nacional Palestina
AP Associated Press (agència de notícies nord-americana)
APA Associació de Pares d’Alumnes
APRA Aliança Popular Revolucionària Americana
ARN (o RNA) àcid ribonucleic (ribonucleic acid)
ASA American Standard Associaton (sensibilitat de la pel·lícula verge)
ASCII American Standard Code for Information Interchange (Codi Estàndard per a l’Intercanvi d’Informació)
ASEAN Association of South East Asian Nations (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic)
ATP Associació de Tenistes Professionals
ATS Ajudant Tècnic Sanitari
AV Associació de Veïns
AVL Acadèmia Valenciana de la Llengua
AWACS Airbone Warning and Control System (Sistema d’Alerta i Control Aerotransportat)
BASIC Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code (llenguatge de programació)
BBC British Broadcasting Corporation (cadena de ràdio i televisió britànica)
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE Banc Central Europeu
BCI Banco de Crédito Industrial
BD base de dades
BEI Banc Europeu d’Inversions
BIRD Banc Internacional de Reconstrucció i Desenrotllament
BNG Bloc Nacionalista Gallec
BNV Bloc Nacionalista Valencià
BOE Boletín Oficial del Estado
BOP Butlletí Oficial de la Província
BUP Batxillerat Unificat Polivalent
C Circular (document)
CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo
CAME Consell d’Ajuda Mútua Econòmica
CAP Centre d’Atenció Primària
CC Cos Consular
CC Coalició Canària
CCE Convenció Cultural Europea
CCOO Comissions Obreres
CDC Covergència Democràtica de Catalunya
CD-ROM Compact Disc Read Only Memory (Disc Compacte de Només Lectura)
CDU Classificació Decimal Universal
CDU Unió Cristiana Democràtica (Alemanya)
CENTO Central Treaty Organization (Organització del Tractat Central)
CEOE Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
CEPAL Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina
CEPYME Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana Empresa (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)
CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (Centre Europeu per a la Investigació Nuclear)
CES Consell Econòmic i Social
CEV Confederació Empresarial Valenciana
CGPJ Consell General del Poder Judicial
CGT Confederació General de Treballadors
CHJ Confederació Hidrogràfica del Xúquer (Confederación Hidrográfica del Júcar)
CIA Central Intelligence Agency (Agència Central d’Espionatge)
CIF Codi d'Identificació Fiscal
CIME Comité Intergovernamental per a les Migracions Europees
CiU Covergència i Unió
CLH Compañía Logística de Hidrocarburos
CMD Consell Municipal de Districte
CMT Confederació Mundial del Treball
CNAG Confederació Nacional d’Agricultors i Ramaders (Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos)
CNL Centre de Normalització Lingüística
CNMV Comissió Nacional del Mercat de Valors
CNT Confederació Nacional del Treball
COE Comité Olímpic Espanyol
COI Comité Olímpic Internacional
COPE Cadena de Ondas Populares Españolas
COU Curs d’Orientació Universitària
CP codi postal
CP Col·legi Públic
CPN Cos de la Policia Nacional
CRIS Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines
CRUE Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
CSB Consell Superior Bancari
CSIC Consell Superior d’Investigacions Científiques
CSU Unió Social Cristiana (Alemanya)
CTNE Compañía Telefónica Nacional de España
CV cavall de vapor
CVT Consorci Valencià de Transports
D Decret
DDT diclorodifeniltricloroetà (insecticida)
DG Direcció General
DIN Das Ist Norm (sistema d’unificació industrial)
DL Decret llei
DNI Document Nacional d'Identitat
DO Denominació d'Origen
DOCV Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
EA Eusko Alkartasuna (Solidaritat Basca)
EFTA (o AELC) European Free Trade Association (Associació Europea de Lliure Comerç)
EGB Educació General Bàsica
EH Euskal Herritarrok (Nosaltres els Euskalduns)
ELK Exèrcit d’Alliberament de Kosovo
EM Estat Major
EMT Empresa Municipal de Transports
ENDESA Empresa Nacional de Electricidad
EP Europa Press (agència de notícies)
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
ESA European Spacial Agency (Administració Europea de l’Espai)
ESO Ensenyança Secundària Obligatòria
ESRO European Space Research Organization (Organització Europea per a la Investigació Espacial)
ETA Euskadi ta Askatasuna (Euskadi i Llibertat)
ETS Escola Tècnica Superior
EU Escola Universitària
EU Esquerra Unida
EUA (o USA) Estats Units d'Amèrica (United States of America)
EZLN Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional
F foli
FAI Federació Anarquista Ibèrica
PNN producte nacional net
PNV Partit Nacionalista Basc
PP Partit Popular
PPE Partit Popular Europeu
PPI Partit Popular Italià
PRC Partit de Refundació Comunista (Itàlia)
PRI Partit Revolucionari Institucional (Mèxic)
PSD Partit Socialdemòcrata (Portugal)
PSE Partit Socialista d’Euskadi
PSE Partit Socialista Europeu
PSI Partit Socialista (Itàlia)
PSM Partit Socialista de Mallorca
PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol
PSPV Partit Socialista del País Valencià
PTK Partit dels Treballadors del Kurdistan
PVP preu de venda al públic
PYME Xicoteta i Mitjana Empresa (Pequeña y Mediana Empresa)
R Resolució
RACE Reial Automòbil Club d’Espanya
RAE Real Academia de la Lengua Española
RAF Royal Air Force (Forces Aèries Britàniques)
RAI Radio Audizioni Italia (Radiotelevisió Italiana)
RASD República Àrab Sahrauí Democràtica
RCE Radio Cadena Española
RD Reial decret
RDL Reial decret llei
RDLEG Reial decret legislatiu
REM Recognition Memory (memòria de reconeixement)
RFA República Federal d’Alemanya
RTF Radiotélévision Française (Radiotelevisió Francesa)
RTVE Radiotelevisión Española
RTVV Radiotelevisió Valenciana
S Sentència
SA Societat Anònima
SALT Strategic Arms Limitation Talks (Converses per a la Limitació d’Armes Estratègiques)
SALT Servici d’Assessorament Lingüístic i Traducció
SC Societat en Comandita
SCOOP Societat Cooperativa
SCP Societat Civil Privada
SEATO Organització del Tractat d’Àsia del Sud-est
SER Sociedad Española de Radiodifusión
SERVEF Servicio de Empleo y Formació (Servici d'Ocupació i Formació)
SFIO Secció Francesa de la Internacional Obrera
SGAE Societat General d’Autors i Editors
SGR Societat de Garanties Recíproques
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers in Europe (Quarter General Suprem de les Potències Aliades a Europa)
SIDA (o AIDS) Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (Acquired Inmune Deficiency Syndrome)
SIMC Societat Internacional de Música Contemporània
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute (Institut d’Investigació de la Pau Internacional)
SL Societat Limitada
SLMM Sindicat Lliure de la Marina Mercant
SME Sistema Monetari Europeu
SMI Sistema Monetari Internacional
SN Servici Nacional
SOE Assegurança Obligatòria de Malaltia (Seguro Obligatorio de Enfermedad)
SOV Assegurança Obligatòria de Viatgers (Seguro Obligatorio de Viajeros)
SP Servici Públic
SPD Partit Socialdemòcrata (Alemanya)
SRC Societat Regular Col·lectiva
SS Schutz Staffel (òrgan de seguretat del Tercer Reich)
START Strategic Arms Reduction Taks (Converses per a la Reducció d’Armes Estratègiques)
STE Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament
TAE taxa anual equivalent
TAP Transports Aeris Portuguesos
TIJ Tribunal Internacional de Justícia
TIR Transport Internacional per Carretera
TM Terme Municipal
TNT trinitrotolué (explosiu)
TR Text refós
TS Tribunal Suprem
TSJCV Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
TUC Trades Union Congress (Associació de Sindicats Britànics)
TV Televisió
TVE Televisión Española
TVV Televisió Valenciana
UA Unitat Alabesa
UA Universitat d'Alacant
UCD Unió de Centre Democràtic
UCI Unitat de Cures Intensives
UCI Unió Ciclista Internacional
UDR Unió Democràtica per a la República (Itàlia)
UE Unió Europea
UEA Unió d’Emirats Àrabs
UEFA Union of European Football Associations (Unió d'Associacions Europees de Futbol)
UEO Unió de l’Europa Occidental
UEP Unió Europea de Pagaments
UER Unió Europea de Radiodifusió
UGT Unió General de Treballadors
UIMP Universitat Internacional Menéndez Pelayo
UIT Unió Internacional per a les Telecomunicacions
UJI Universitat Jaume I
UM Unió Mallorquina
UMH Universitat Miguel Hernández
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenrotllament)
UNDC United Nations Disarmament Commision (Comissió de les Nacions Unides per al Desarmament)
UNED Universitat Nacional d’Educació a Distància
UNEF United Nations Emergency Forces (Forces d’Urgència de les Nacions Unides)
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura)
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Fons Internacional de les Nacions Unides d’Auxili a la Infància)
UNIDO United Nations Industrial Development Organization (Organització de les Nacions Unides per al Desenrotllament Industrial)
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administració de les Nacions Unides per al Socors i la Rehabilitació)
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Organització de les Nacions Unides per a l’Ajuda als Refugiats Palestins al Pròxim Orient)
UPA Unió de Xicotets Agricultors (Unión de Pequeños Agricultores)
UPU Unió Postal Universal
UPV Unitat del Poble Valencià
UPV Universitat Politècnica de València
URSS Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques
USO Unió Sindical Obrera
UV Unió Valenciana
UV Universitat de València
VIH Virus de la Immunodeficiència Humana

_____
Vegeu també: