FÀSTIC / FASTIG

La paraula fàstic designa la sensació desagradable que causa una cosa que repugna:
› El xarop que m'ha receptat el metge em fa fàstic.
› La seua manera de comportar-se fa fàstic.

En canvi, la paraula fastig s'usa per a expressar la sensació de cansament que produïx una cosa massa intensa, excessiva o sense interés.
› Esta pel·lícula és un fastig.
› No sé com pots aguantar este xicot tan pesat, quin fastig!