QUALSEVOL / QUALSSEVOL

Qualssevol és la forma de plural de l'indefinit qualsevol:
› Ho direm a una persona qualsevol.
› Hem elegit dos persones qualssevol.

_____
Vegeu també: