SENGLES

Este indefinit propi dels registres formals significa 'un per a cada una de dos o més persones o coses':
› Els dos cosins portaven sengles rellotges.
› Portaren a les xiquetes sengles nines.