source: salt-server/trunk/fuentes/salt-help/Gramatica/Morfologia/Preposicions/a.html @ 473

Last change on this file since 473 was 473, checked in by daduve, 4 years ago

Adding files

File size: 11.0 KB
Line 
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3<html>
4<head>
5<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
6<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7<title>a</title>
8<link rel="stylesheet" href="../../../salt_ns.css" type="text/css">
9<script type="text/javascript" language="JavaScript">
10<!--
11if (navigator.appName !="Netscape")
12{   document.write("<link rel='stylesheet' href='../../../salt.css'>");}
13//-->
14</script>
15<script type="text/javascript" language="JavaScript">
16<!--
17function reDo() {
18  if (innerWidth != origWidth || innerHeight != origHeight)
19     location.reload();
20}
21if ((parseInt(navigator.appVersion) == 4) && (navigator.appName == "Netscape")) {
22        origWidth = innerWidth;
23        origHeight = innerHeight;
24        onresize = reDo;
25}
26onerror = null; 
27//-->
28</script>
29<style type="text/css">
30<!--
31div.WebHelpPopupMenu { position:absolute; left:0px; top:0px; z-index:4; visibility:hidden; }
32-->
33</style>
34
35<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whmsg.js">
36</script>
37<script type="text/javascript" language="javascript" src="../../../whver.js">
38</script>
39<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whproxy.js">
40</script>
41<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whutils.js">
42</script>
43<script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="../../../whtopic.js">
44</script>
45<meta name="generator" content="RoboHelp by eHelp Corporation www.ehelp.com">
46</head>
47<body>
48<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
49<!--
50if (window.gbWhTopic)
51{
52        if (window.addTocInfo)
53        {
54        addTocInfo("Gramàtica\nMorfologia\nPreposicions\na");
55addButton("show",BTN_TEXT,"Mostrar","","","","",0,0,"","","");
56
57        }
58        if (window.writeBtnStyle)
59                writeBtnStyle();
60
61        if (window.writeIntopicBar)
62                writeIntopicBar(1);
63
64        if (window.setRelStartPage)
65        {
66        setRelStartPage("../../../Ajuda_SALT.htm");
67
68                autoSync(1);
69                sendSyncInfo();
70                sendAveInfoOut();
71        }
72}
73else
74        if (window.gbIE4)
75                document.location.reload();
76//-->
77</script>
78<p class="titular">LA PREPOSICIÓ A</p>
79<p class="basetext"><strong>1.</strong> Introduïx el destinatari o beneficiari de l'acció verbal, sintàcticament caracteritzat com a complement indirecte:<br>
80<span class="basetext2">&#8250; Ha escrit una carta <strong>a</strong> la seua germana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>A</strong> Joan no li agrada estudiar.</span></p>
81<p class="basetext"><strong>2.</strong> Normalment, el complement directe no porta preposició. No obstant això, s'introduïx amb la preposició <strong>a</strong> en els casos següents:</p>
82<ul>
83<li class="basetext">Quan el complement directe està expressat per un pronom personal fort:<br>
84<span class="basetext2">&#8250; Ens miren <strong>a</strong> nosaltres.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Només t'estima <strong>a</strong> tu.<br>
85<br></span></li>
86<li><span class="basetext">També, quan el complement directe està expressat per un pronom personal feble représ per un sintagma nominal, este s'introduïx per <strong>a</strong>, ja que se suposa que s'ha elidit el pronom fort:</span><br>
87<span class="basetext2">&#8250; Les circunstàncies que <strong>ens</strong> caracteritzen <strong>als</strong> valencians (= <strong>a</strong> nosaltres, els valencians) han influït en la nostra història.<br>
88<br></span></li>
89<li><span class="basetext">En les expressions de reciprocitat:</span><br>
90<span class="basetext2">&#8250; S'estimaven l'un <strong>a</strong> l'altre.<br></span> <span class="basetext"><br></span></li>
91<li><span class="basetext">És opcional l'ús de la preposició <strong>a</strong> en els casos de complements directes desplaçats a l'esquerra quan es referixen a persones:</span><br>
92<span class="basetext2">&#8250; (<strong>A</strong>)ls nous veïns no els suporten els més antics.<br>
93<br></span></li>
94<li><span class="basetext">Opcionalment, s'usa la preposició <strong>a</strong> per a introduir el complement directe expressat pels pronoms <strong>tothom</strong>, <strong>algú</strong>, <strong>ningú</strong>, <strong>qui</strong>, <strong>el qual</strong> o pels quantitatius <strong>tots</strong> (o <strong>totes</strong>), <strong>molts</strong> (o <strong>moltes</strong>), <strong>pocs</strong> (o <strong>poques</strong>), etc., en funció de pronoms i referits a persones.</span><br>
95<span class="basetext2">&#8250; Estimeu (<strong>a</strong>) qui vos estima.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La dona (<strong>a</strong>) la qual han nomenat presidenta és veïna meua.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ací ja ens coneixen (<strong>a</strong>) tots.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La seua actuació ha satisfet (<strong>a</strong>) molts.<br>
96<br></span> <span class="basetext">En canvi, no s'usa la preposició <strong>a</strong> quan el quantitatiu funciona com a adjectiu, bé amb un substantiu explícit o pronominalitzat per <strong>en</strong>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Hem vist <strong>molts</strong> amics teus.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; D'amics teus, n'hem vists <strong>molts</strong>..</span><br>
97<br></li>
98<li><span class="basetext">També es pot usa la preposició <strong>a</strong> amb un complement directe coordinat o en una estructura paral·ela a un altre que porta o podria portar <strong>a</strong>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; No el vaig trobar, ni <strong>a</strong> ell ni <strong>als</strong> seus amics.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Han convidat <strong>a</strong> tots, fins i tot <strong>al</strong> meu cosí<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Pot usar-se la preposició <strong>a</strong> davant el complement directe per a desfer ambigüitats:Ahir va guanyar el València <strong>al</strong> Reial Madrid.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Els monitors que entusiasmen <strong>als</strong> xiquets són tots professionals molt competents.</span><br></li>
99</ul>
100<p class="basetext"><strong>3.</strong> Introduïx el complement circumstancial o el complement de règim verbal que expressa lloc en els casos següents:</p>
101<ul>
102<li class="basetext">Quan el lloc s'expressa per mitjà d'un nom propi sense article, tant si el complement indica situació com si indica direcció:<br>
103<span class="basetext2">&#8250; Visc <strong>a</strong> València.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Vol anar de viatge <strong>a</strong> Atenes.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Té un despatx <strong>a</strong> l'Eliana.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Té una beca per a estudiar <strong>als</strong> Estats Units.</span><br>
104<br></li>
105<li class="basetext">Quan el lloc s'expressa per mitjà d'un substantiu comú sense determinant, o introduït per un adjectiu o pronom demostratiu, indefinit, quantitatiu o relatiu, s'usa la preposició <strong>a</strong> només quan s'indica direcció:<br>
106<span class="basetext2">&#8250; Vol viatjar <strong>a</strong> tots els països d'Europa.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; El pròxim cap de setmana anirem <strong>a</strong> zones noves que no coneixes.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; La muntanya <strong>a</strong> la qual pujarem és la més alta de la comarca.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; S'exceptua l'expressió habitual <em>a (ma, ta, sa) casa</em>:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Ahir vaig passar tota la vesprada <strong>a</strong> casa.</span><br>
107<br></li>
108<li class="basetext"><span class="basetext">Davant d'un article definit o de l'interrogatiu <strong>quin, quina, quins, quines</strong>, s'usa la preposició <strong>a</strong> per a indicar direcció:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>A</strong> quin lloc vols anar este estiu?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Diumenge aniré <strong>al</strong> teu poble.</span><span class="basetext"><br>
109<br>
110Per a indicar situació, en estos casos s'usa la preposició <strong>a</strong> en concurrència amb <strong>en</strong>; es preferix <strong>a</strong> en expressions usuals com <em>al diari, al cantó, al carrer, a la dreta, a l'esquerra, a la porta...</em>, davant de les part del cos, o quan s'indica el lloc físic (no figurat), sobretot en singular:<br></span> <span class="basetext2">&#8250; <strong>A</strong> quin poble vius?<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Porta el sac <strong>a</strong> l'esquena.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Treballa <strong>al</strong> despatx del costat.</span><br></li>
111</ul>
112<p class="basetext"><strong>4.</strong> En les expressions de temps, s'usa la preposició <strong>a</strong> en els següents casos:</p>
113<ul>
114<li class="basetext">Per a introduir les hores i les parts del dia:<br>
115<span class="basetext2">&#8250; Ens reunirem demà <strong>a</strong> les set.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Aniré a ta casa demà <strong>a</strong> la nit.</span><br>
116<br>
117Davant de les parts del dia s'usa també la preposició <strong>de</strong>, sobretot per a expressar una circumstància de temps continuat o habitual:<br>
118<span class="basetext2">&#8250; Està obert <strong>de</strong> matí i <strong>de</strong> vesprada.<br></span> <span class="basetext2">&#8250; Estudia sempre <strong>de</strong> nit.</span><br>
119<br></li>
120<li class="basetext">Per a introduir les estacions de l'any, quan no tenen un complement determinatiu:<br>
121<span class="basetext2">&#8250; <strong>A</strong> l'hivern solem fer eixides a la neu.</span><br>
122<br>
123En canvi, quan la menció de l'estació es troba determinada per un complement determinatiu, s'usa sense cap preposició:<br>
124<span class="basetext2">&#8250; L'hivern de 1812, l'exèrcit de Napoleó sofrí una greu derrota.</span><br>
125<br></li>
126<li class="basetext">Per a introduir els mesos de l'any, en concurrència amb <strong>per</strong>, quan no tenen un complement determinatiu:<br>
127<span class="basetext2">&#8250; <strong>A</strong> l'abril, aigües mil.</span><br>
128<br>
129En canvi, quan la menció del mes es troba determinada per un complement determinatiu, s'usa sense cap preposició:<br>
130<span class="basetext2">&#8250; L'abril de l'any passat va ploure molt.</span><br>
131<br></li>
132<li class="basetext">Davant de l'article seguit d'un infinitiu, s'usa la preposició <strong>a</strong> (construcció <strong>al</strong> + infinitiu) per a expressar una acció amb valor duratiu que se superposa temporalment a l'expressada pel verb principal:<br>
133<span class="basetext2">&#8250; <strong>Al</strong> passar pel carrer, va mirar cap ací.</span></li>
134</ul>
135<p class="basetext"><strong>_____</strong><br>
136<strong><em>Vegeu també:</em></strong></p>
137<ul>
138<li><a href="en_(preposici_).html" class="basetext">Preposició <em>en</em></a></li>
139</ul>
140<script type="text/javascript" language="javascript1.2">
141<!--
142if (window.writeIntopicBar)
143        writeIntopicBar(0);
144//-->
145</script>
146</body>
147</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.