POC

Esta forma, quan té un valor adjectival, presenta flexió morfemàtica. Així, per al masculí singular té la forma poc; per al femení singular, poca; per al masculí plural, pocs, i per al femení plural, poques. Indica 'en xicoteta quantitat', 'en xicotet nombre'.
› Quan vam arribar nosaltres, hi havia poca gent al teatre.
› He comprat poc d'arròs.

REMARCA: La forma de masculí singular poc s'unix al substantiu amb la preposició de. Amb la resta de formes també pot usar-se este connector, però és molt menys freqüent.

Per contra, quan s'usa amb valor adverbial, és invariable:
› La veritat és que he estudiat poc.
› M'agrada la sopa poc calenta.