DÓNA / DONA

S'escriu amb accent, dóna (i dónes), quan són formes del verb donar:
Dóna-li el llibre.

I s'escriu sense accent, dona (i la forma de plural dones), quan significa 'persona de sexe femení':
› La dona és molt llesta.